Dzięki Ci, Boże Wszechmogący, że pozwoliłeś powstać tej pracy, na większą chwałę Twoją oraz cześć Najświętszej Maryi Panny, a także w celu wzrostu wiary u wszystkich, którzy będą wgłębiali się w jej treści

Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE
NA DOBRE I NA ZŁE

„Proszę was, abyście zrobili pewną próbę. Zwracam się z tym szczególnie do trzech grup ludzi: do zrozpaczonych, do uwikłanych w grzechy oraz do wątpiących, to jest do tych, którzy wyczerpali wszystkie ludzkie źródła w poszukiwaniu pokoju, do tych, którzy czują przesyt życia i mają głębokie poczucie winy, i do tych, którzy żyją w zwątpieniu lub cynizmie.

Proszę was, zacznijcie mówić różaniec i odmawiajcie go przez trzydzieści dni. Nie odpowiadajcie mi: "Jak mogę się modlić, kiedy brak mi wiary". Bo gdybyście zagubili się beznadziejnie w lesie, to choćbyście i wątpili w to, czy ktoś jest w pobliżu, wołalibyście jednak z całych sił. A więc zacznijcie wołać. Zacznijcie się modlić. Będziecie zaskoczeni: Maryja odpowie – ręczę wam” (Sługa Boży Fulton John Sheen).

„Dałby Bóg, aby wszyscy chrześcijanie jak najgorliwiej garnęli się do Różańca świętego. Miły Boże – jak by przez to wzrosła wiara katolików, jak by wiele zyskała na tym miłość chrześcijańska, jak by rozkrzewiły się cnoty, zasługi i objawy chrześcijańskiego życia: pokój, zgoda i duch jedności braterskiej – słowem: jedna by była wiara umysłów i jedność pobożnego postępowania” (o.Justyn Miechowita OP).

„Na historię większy wpływ mają staruszki przesuwające paciorki różańca niż wielcy politycy, ekonomiści czy ludzie kultury w swoich pałacach, biurach i akademiach” (Vittorio Messori)

„Każdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec ! Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy... Do Was więc, umiłowani bracia kapłani, do Was, dziatwo mała i droga młodzieży, do Was, utrudzone matki i spracowani ojcowie, do Was, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy różaniec do ręki” (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

„Jeśli świat w swej pysze Różaniec ośmiesza i odrzuca, to nieprzejrzany wręcz zastęp świętych ze wszystkich wieków i każdego stanu, nie tylko serdecznie go pokochał i pobożnie odmawiał, ale używał go też zawsze jako potężnego oręża w walce z szatanem, dla zachowania czystości życia, dla skutecznego uzyskania cnót i w końcu dla szerzenia pokoju wśród ludzi. Nie zbywało też na wielu bardzo wybitnych uczonych, którzy mimo nawału wyczerpujących studiów i badań naukowych, nie opuszczali żadnego dnia, żeby nie uklęknąć przed obrazem Matki Bożej i nie odmówić pobożnie Różańca” (Ojciec Święty Pius XI fragm. z encykliki Ingravescentibus Malis).

„Modlący się na różańcu to elity Kościoła” (ks. Janusz Chyła).

OTACZAMY MODLITWĄ WSZYSTKIE NASZE SPRAWY

ROZWAŻANIA I MEDYTACJE W RÓŻNYCH INTENCJACH

„Jeśli życie sprawia, że nie możesz ustać, uklęknij” (Richard Paul Evans)


MODLIMY SIĘ ZA OJCZYZNĘ I ZA CAŁY ŚWIAT

MODLIMY SIĘ ZA WIARĘ I ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

MODLĘ SIĘ ZA DZIECI I ZA SPRAWY RODZINNE

MODLĘ SIĘ W RÓŻNYCH POTRZEBACH I OKOLICZNOŚCIACH ŻYCIOWYCH

MODLĘ SIĘ ZA BLIŹNICH

MODLĘ SIĘ ZA SIEBIE

UWIELBIAM CIĘ, MÓJ BOŻE, DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM


„Synku, pamiętaj, że różaniec masz zawsze przy sobie – mówiła jedna z babć do swojego wnuka... Policz swoje palce, masz ich dziesięć. Zawsze możesz odmówić na nich Różaniec”.INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
WYKAZ SKRÓTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ROZWAŻANIACH
BIBLIOGRAFIA
LINKI DO POLECANYCH STRON
kontakt

PROSIMY, POMÓŻ NAM UTRZYMAĆ TĘ TAK OBSZERNĄ STRONĘ !

WAŻNE INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Stronę otworzono w dniu 20 grudnia 2012, w okresie adwentowego oczekiwania na przyjście Pana.
Dozwolone jest rozpowszechnianie, kopiowanie i przekazywanie innym wybranych tekstów, pod warunkiem podania adresu strony internetowej, z której pochodzi.

ostatnia modernizacja strony 2022.08.16

statystyka Zobacz najciekawsze strony katolickie Najlepsze strony katolickie