← wróć do strony głównej

Różańcowa formacja duchowa

Liturgia sprawia, iż pod osłoną znaków zostają uobecnione największe tajemnice naszego odkupienia i że działają one w tajemniczy sposób. Różaniec natomiast, przez pobożne rozmyślanie przywodzi modlącemu się na pamięć te same tajemnice i pobudza jego wolę do czerpania z nich norm życia. Po ustaleniu tej istotnej różnicy każdy rozumie, iż Różaniec jest pobożną praktyką, która bierze początek od świętej liturgii, i która jest spełniana zgodnie ze swoim pierwotnym duchem - z natury swej prowadzi ku liturgii, chociaż jej próg nie zostaje jakby przekroczony. Albowiem zawarta w Różańcu kontemplacja tajemnic Chrystusa, przyzwyczajając umysł i serce chrześcijan do ich rozważania, najlepiej może przysposobić dusze do obchodu tych tajemnic w obrzędach liturgicznych, a następnie do pamiętania o nich w ciągu dnia

św. Paweł VI
Matka Boża Różańcowa
reprod. z parsecko.koszalin.opoka.org.pl/parafia.htm

Różańcowa formacja duchowa jest niezwykle ważna dla każdego, kto pragnie z pełnym zrozumieniem, pobożnością i szacunkiem zagłębiać się w modlitwę różańcową, by jeszcze lepiej poznać życie Jezusa i Maryi; dla każdego, kto chciałby zbliżyć się do Nich, aby móc w swoim życiu naśladować Ich; dla każdego, kto poczuwa się do obowiązku rozkrzewiania tej modlitwy wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe; dla każdego, kto mając świadomość, iż "nabożeństwo Różańca maryjnego jest szczególnym znakiem Bożego upodobania" - pragnie apostołować na rzecz tego nabożeństwa i wreszcie dla każdego, kto pragnie, aby Różaniec jak najprędzej mógł zdobyć cały świat. Temu mają służyć różne formy katechizacji prowadzące do wzrastania duchowego. Najważniejszą spośród nich są

Kongresy Różańcowe

16 października 1978 r., po wyborze Jana Pawła II na papieża - wielki Apostoł Różańca świętego Anatol Kaszczuk, "kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miała być codziennie odprawiana Msza święta, miał być odmawiany Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, ale te siedem dni modlitwy nazwano "Oblężeniem Jerycha", nawiązując do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili z Arką Przymierza Jerycho, by zburzyć mury i zdobyć miasto (Joz 6)" (www.maryjni.pl/rozancowe-jerycho,98). Kiedy w dniu 7 maja o godz. 21.00 ten niedoszły Kongres-jerycho zakończył się, "bramy komunistycznej Polski zostały zniszczone - wspominał inicjator tej 7 dniowej modlitwy. Za miesiąc Jan Paweł II był już w Polsce i był na Jasnej Górze - mówił. Miałem okazję poprosić Ojca Świętego: "Ojcze Święty daj nam największy dar: daj nam Święto Bożego Miłosierdzia". Ojciec Święty odpowiedział: "Będzie, wszystko będzie, będzie więcej niż się spodziewacie".

Odtąd, czyli od maja 1979 r. Ten wielki czciciel Różańca świętego zaczął już konkretnie organizować Kongresy Różańcowe i czynił to wielokrotnie: w Polsce, we Francji, na Filipinach, w Stanach Zjednoczonych i w Rosji; słowem, w różnych krajach i na różnych kontynentach. Kongresy te, poprzez wspólnotowe spotkania, wzajemne dzielenie się doświadczeniami swojej wiary i modlitwy, zasłuchanie w Boże orędzie - zawsze przynosiły jakieś szczególne, nowe treści i działania. Towarzyszyły one wszystkim pielgrzymkom Ojca Świętego, przygotowywały też jego podróże do Polski. Niektóre z nich stały się niepowtarzalnym fenomenem np. w Manili na Filipinach, gdzie w kongresie uczestniczyło około 2 miliony wiernych odmawiających różaniec na stadionie sportowym.

Różaniec na otwartym Piśmie Świętym

Wszelkie kongresy zawsze są dużym wydarzeniem, dlatego także na Kongresy Różańcowe zaprasza się najwybitniejszych kaznodziejów, światowej sławy autorytety w przedmiocie Różańca świętego oraz uznanych apostołów tej modlitwy. Zaproszeni goście przez kilka dni (bo zwykle tyle trwają obrady kongresu) prowadzą konferencje różańcowe, uczestniczą w uroczystym celebrowaniu Najświętszej Eucharystii oraz w nabożeństwach różańcowych. Audytorium stanowią ludzie wszystkich stanów, przybywający indywidualnie lub w zorganizowanych grupach modlitewnych, często nawet zza granicy. Nierzadko zdarza się, że w kongresie uczestniczy kilkaset osób.

Rozpoczęte przez niego dzieło, wciąż jest kontynuowane także w Polsce, gdyż obok kongresów międzynarodowych, organizowane są kongresy krajowe, tyle, że najczęściej zadania tego podejmują się archidiecezje i diecezje, ale bywają także kongresy dekanalne. Zdarzają się, choć bardzo rzadko, Kongresy Różańcowe dzieci. Jednym z takich był kongres, który odbył się w niedzielę, dnia 7 października 2012 r. w szczecińskiej archikatedrze pw. św. Jakuba Apostoła, a w którym uczestniczyło ponad 800 dzieci z ognisk misyjnych i podwórkowych kółek różańcowych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Celem kongresu była modlitwa różańcowa w intencjach misji, w intencjach Polski i naszych rodzin. Hasłem spotkania były słowa Sługi Bożej Pauliny Jaricot "Przybliżyć różaniec rzeszom". Całość transmitowano na żywo przez rozgłośnię "Radio Maryja" oraz telewizję "Trwam".

Kongresy Różańcowe najczęściej organizowane są w jednym miejscu, zwykle w metropolii arcybiskupiej lub biskupiej, w znanych Sanktuariach, w miejscach, które zasłynęły ze szczególnych łask, w miejscach upamiętnionych czymś niezwykłym i otoczonych szczególną czcią albo w miejscach odznaczających się jakimś pamiętnym wydarzeniem, jakim są np. w Świnice Warckie, będące miejscem narodzin i Chrztu świętego sekretarki Miłosierdzia Bożego - św. Faustyny. Bywa jednak, że każdy dzień kongresu odbywa się w innej miejscowości.

W sierpniu 2004 r. Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp wezwał władze kościelne Archidiecezji Warszawskiej, zgromadzenia zakonne, ruchy kościelne i stowarzyszenia, do przygotowania i przeprowadzenia Kongresu Różańcowego w dniach 1 i 2 października dla całej archidiecezji. ks. Prymas zaproponował, aby kongres odbył się w czterech kościołach: w Niepokalanowie, w Ożarowie, w bazylice św. Krzyża i w świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie. "Świat najbardziej potrzebuje modlitwy, a najpopularniejszą modlitwą jest Różaniec" - tłumaczył w specjalnym liście idee Kongresu.

I tak: w Niepokalanowie, gdzie koncelebrze przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, a wraz z nim liturgię sprawowało 20 kapłanów, którzy przyjechali do Niepokalanowa z całej archidiecezji z grupami pielgrzymów - modlono się w intencji rodzin, "zwłaszcza skłóconych, rozbitych i patologicznych"; w intencji Ojczyzny, dzieci nienarodzonych i wychowawców, a także w intencji rychłego ukończenia budowy świątyni Opatrzności Bożej. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie rozważane były tajemnice bolesne. Zgromadzeni modlili się o to, aby nie popełniano grzechów wiarołomstwa i zdrady, naruszania moralności w ustawach, za tych, którzy zginęli i za tych, którzy doprowadzili innych do śmierci na drogach i po zażyciu narkotyków oraz o uznanie godności śmierci i wartości sakramentu chorych.

Warszawiacy modlili się m.in. za "świat polityków". - "Przecież ludzie polityki, uwikłani w życie partyjne, zadufani w sobie lub zalęknieni, często zapracowani, stąpający przeważnie po korytarzach moralnego błota, zasługują na szczególną modlitwę" - podkreślił kard. Glemp. W sobotę, 2 października, o godz. 16.00, w bazylice św. Krzyża w Warszawie, intencje modlitwy obejmowały problemy małżeństw, katechizacji, prawdy w mediach, katechumenatu i ekumenicznej jedności Kościoła przez zrozumienie Eucharystii. Kongres zakończył się w murach powstającej obecnie świątyni Świętej Opatrzności Bożej, gdzie modlono się w intencjach polityków, ekonomistów, ludzi kultury i nauki oraz cały świat pracy. W każdej z tych miejscowości odmawiano inną część Różańca.

...

Tematyka Kongresów przybliża słuchaczom bardzo istotne zagadnienia, pozwalające lepiej zrozumieć dzisiejszy świat w odniesieniu do Różańca świętego oraz kontekście wzrastania duchowego. Oto niektóre z wiodących tematów konferencji kongresowych: "Świat potrzebuje modlitwy" (Dęblin), "Zagrożenia duchowe we współczesnym świecie" (Middletown USA), "Z Różańcem do Eucharystii po odrodzenie" (Archidiecezja Warszawska), "Potęga modlitwy różańcowej" (Archiprezbiteriat Jarosławski), "Przybliżyć różaniec rzeszom" (Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska), "Różaniec orężem zbawienia’ (Archidiecezja Przemyska). "Różaniec kontemplacją tajemnicy Jezusa i Jego Matki" (Archiprezbiteriat Jarosławski), "Maryja - żywe Tabernakulum" (Żalno Dekanat Rytelski), "Życie i działalność Pauliny Jaricot" (Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska)... W Middletown "ks. Peter West, w ramach kongresu, omówił założenia i trasę peregrynacji Ikony Częstochowskiej przez świat - "Od Oceanu do Oceanu" - w obronie życia.

Program Kongresów Różańcowych zwykle jest bardzo bogaty. Na pierwszym miejscu stawia się uroczystą Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu i odmawianie Różańca, ale organizuje się także zajęcia w grupach. Podczas kongresu w Archiprezbiteriacie Jarosławskim "wprowadzenie do pracy w grupach przeprowadził diecezjalny duszpasterz Róż Różańcowych ks. Janusz Mierzwa. Następnie uczestnicy kongresu podzielili się na grupy i w różnych kościołach jarosławskich dzielili się swoimi doświadczeniami w modlitwie różańcowej. Pierwsza grupa tematyczna dotyczyła modlitwy odmawianej indywidualnie: co mi pomaga? co przeszkadza w modlitwie? czy przykład innych ludzi jest pociągający? czy można apostołować poprzez Różaniec? czy pogłębiamy swoją refleksję teologiczną na temat Różańca? Spotkania te miały ciekawy przebieg, gdyż w każdej grupie były osoby z wielu parafii, więc dzielono się bogactwem doświadczenia. Było tak zwłaszcza podczas dzielenia się w drugiej grupie tematów, poruszających aspekt wspólnotowy Różańca: jak modlimy się w parafii, w Róży Różańcowej? czy modlimy się w rodzinie? czy wpływa to na pogłębienie więzi rodzinnych?"(o. Dariusz Kantypowicz OP, "Niedziela" edycja przemyska 43/2002).

Podczas Kongresu Różańcowego w parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, duszpasterz przybliżył uczestnikom kongresu inicjatywę modlitwy w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Po konferencji odbyła się projekcja filmu dokumentalnego "Egzorcyzmy Anneliese Michel" (reż. Maciej Bodasiński 2007).

Uczestnicy Archidiecezjalnego Kongresu Różańcowego w Szczecinie, rozmawiali z prowadzącym na temat Statutu Stowarzyszenia "Żywy Różaniec". Na koniec mogli jeszcze w sklepiku misyjnym, zaopatrzyć się w różańce misyjne.

Niejeden kongres uświetniły występy chórów z repertuarem pieśni maryjnych, występy zespołów dziecięcych itp... Najmłodsi uczestnicy dziecięcego Kongresu Różańcowego w Szczecinie, na koniec obejrzeli przedstawienie o Słudze Bożej Paulinie Jaricot przygotowane przez dzieci z parafii chrystusowców pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim.

Nabożeństwo różańcowe

Owoce kongresów różańcowych pozostawiły trwały, błogosławiony wkład w życie niejednej wspólnoty parafialnej. I Diecezjalny Kongres Żywego Różańca w Diecezji Toruńskiej, a także kongresy dekanalne, zaowocowały podjęciem inicjatywy "Wędrującego Różańca" we wszystkich rodzinach tej diecezji. W Dęblinie położono nacisk na ożywienie modlitwy różańcowej, umocnienie członków Żywego Różańca i zachęcenie do wstąpienia w szeregi Kół. W Middletown (USA) "Mary E. Brescia RN rozpoczęła organizowanie kongresów różańcowych w hrabstwie Orange, w celu przekazywania katolikom wiedzy na temat ich wiary, tak aby potrafili oddziaływać na kulturę" (Na VII Kongresie Różańcowym w Middletown / odoceanudooceanu.pl).

Konferencje, obrady, dyskusje i inne formy zajęć kongresowych, rejestrowane są przez dziennikarzy katolickich i nagłaśniane w mediach. Na miejscu oferuje się bogaty zbiór literatury różańcowej, modlitewników i różańców, zwłaszcza różańców misyjnych.

...

Wreszcie jednak - w 100. Rocznicę Objawień Fatimskich - doczekaliśmy się I Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego, który odbył się we wrześniu 2017 r. na Jasnej Górze. W rozmowie z gospodarzem Kongresu, abp Wacławem Depo - metropolitą częstochowskim zapytano: "Po co nam właśnie teraz Kongres Różańcowy?". - "Przyczyną są na pewno tegoroczne jubileusze objawień Maryjnych i ich przekaz związany właśnie z Różańcem - czy to w Fatimie, czy w Gietrzwałdzie. Odpowiedź na to bezpośrednie wezwanie: "Odmawiajcie Różaniec", jak również upraszanie łaski pokoju - jest pilną potrzebą" - odpowiedział arcybiskup.

Na rozpoczęcie Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu, inaugurującej I Ogólnopolski Kongres Różańcowy abp Wacław Depo powiedział: "Jesteśmy tutaj dlatego, że uwierzyliśmy Miłości jaką Bóg ma ku nam i którą wyraził przez swojego Syna, zrodzonego z Dziewicy Maryi. Ona jest najpewniejszą drogą do Niego, a On jedynym Zbawicielem świata. To On ocala świat, a Maryja ma w tym swoje miejsce"... Zabierając głos po Apelu Jasnogórskim na koniec pierwszego dnia Kongresu - powiedział jeszcze: "Zawsze, ilekroć bierzemy do ręki różaniec - Twój oręż [Maryjo] - doświadczamy mocy duchowej, którą trudno wyrazić słowami. Niech to natężenie różańcowe wzmocnione refleksją I Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego, spotęguje się i stanie narodową modlitwą na ratunek Polski, Europy i świata".

"Różaniec jawi się nam jako wielka Boża sieć, która zagarnia mnóstwo ryb i kieruje je ku Bogu. Niech będą one dojrzałym owocem modlitwy różańcowej o ratunek dla świata, bo świat potrzebuje tego ratunku" (abp Henryk Hoser).

Rekolekcje różańcowe

Różaniec ma niezwykłą moc, bywa bowiem znakiem niezwykłej miłości. Dlaczego? Bo zmusza do wyrzeczenia, dania swego czasu, zapomnienia o sobie. A to są cechy prawdziwej miłości. Nie chce ci się odmawiać "zdrowasiek", męczy cię ich monotonia, krążą wokół ciebie dziesiątki myśli związanych z tobą samym - to dowód, że jesteś skupionym na sobie egoistą. A jednak trwasz na tej modlitwie - to znak, że kochasz. Nie rozumiesz jej znaczenia, wydaje ci się ona banalna i staroświecka, a jednak modlisz się dalej na różańcu, bo wierzysz, że on jest "ważny", "potrzebny", "konieczny" (!). Uważasz, że Bóg wie lepiej niż ty - to z kolei jest dowodem na to, że twe wyznanie wiary brzmi: "Wierzę w jednego Boga", a nie "Wierzę w siebie"

Christian Recluso - Nigeria
Różaniec i dziesiątki

Rekolekcje różańcowe różnią się od Kongresów Różańcowych przede wszystkim tym, że organizuje się je lokalnie i na mniejszą skalę. Nie zaprasza się gości zagranicznych ani znanych, charyzmatycznych kaznodziejów. Organizatorami są zazwyczaj proboszczowie parafii wyznaczonych przez władze kościelne Archidiecezji czy Diecezji, zgromadzenia zakonne, grupy modlitewne czy organizacje działające na tym terenie. Natomiast nauki rekolekcyjne prowadzą powołani do tego księża diecezjalni. Rekolekcje są najczęściej jednodniowe, chyba, że odbywają się w jakimś znanym Sanktuarium, gdzie uczestnicy mogą przy okazji poznać je i włączyć się do specjalnych nabożeństw, szczególnie odpowiadających temu miejscu, wtedy trwają dłużej.

Tak jak podczas Kongresów Różańcowych, podczas rekolekcji zawsze odprawiana jest Msza święta i zawsze odmawia się Różaniec, ale przede wszystkim słucha się nauk rekolekcyjnych. I tutaj także podejmowane są ciekawe tematy, jak np.: "Różaniec szkołą wiary" (Diecezja Warszawsko-Praska), "Moc różańca w walce duchowej" (Apostolat Nowenny Pompejańskiej), "Do Chrystusa zawsze się idzie i «powraca» przez Maryję" (Diecezja Płocka), "Różaniec i walka duchowa" (Czytelnicy "Królowej Różańca Świętego"), "Od autoewangelizacji do ewangelizacji przez członków kółek różańcowych" (Drohiczyn)... Poza tym, podczas rekolekcji wymienia się doświadczenia związane z modlitwą różańcową, z apostolatem Żywego Różańca, składa się świadectwa szczególnych łask otrzymanych za sprawą tej modlitwy itp.. Jeśli rekolekcje prowadzone są w godzinach popołudniowych, to o godz. 15.00 wspólnie odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a jeśli w godzinach wieczornych, to zwykle kończy się je Apelem Jasnogórskim.

Jeśli czas pozwala, uczestnicy mogą obejrzeć jakiś film religijny, a w okresie Wielkiego Postu albo w piątki, odprawić Drogę Krzyżową. Oto kilka przykładów rozwiązań organizacyjnych rekolekcji różańcowych odnośnie miejsc, programu i owoców tych spotkań:

...

W Bazylice mniejszej w Tuchowie, parafialną akcję Różańca Rodzinnego podjęto równocześnie z powstaniem Krucjaty Wstrzemięźliwości, czyli już w 1959 r. Był to ósmy rok istnienia parafii... U początków funkcjonowania Róż Różańcowych największą rolę spełniły rozmodlone rodziny w parafii; było ich 48 i każda z nich zobowiązała się, że jej członkowie będą codziennie odmawiać cząstkę różańca. Tak została zainicjowana działalność Róż Żywego Różańca. W 1967 r. w diecezji tarnowskiej odbyły się tzw. "Rekolekcje Różańcowe" z figurą Matki Bożej.

Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na Jasnej Górze trwają kilka (nawet cztery) dni i mają zawsze bardzo bogaty program. Obecnie przewiduje on nie tylko odbycie Drogi Krzyżowej na wałach, ale także przejście z modlitwą przez ścieżkę różańcową wyznaczoną przez piękne figury, przedstawiające sceny z poszczególnych tajemnic różańcowych. Poza tym, zawsze odbywa się spotkanie z ojcem dyrektorem JRR, a na koniec dnia uroczysta procesja maryjna z lampionami i pochodniami przed szczytem.

Wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej zorganizował rekolekcje dla zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca z tej diecezji w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w Popowie nad Bugiem. W programie spotkania znalazły się wspólne Eucharystie, nabożeństwa różańcowe, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, Apele Jasnogórskie, adoracja Najświętszego Sakramentu. Zelatorzy obejrzeli także film o Matce Bożej z Guadelupe.

W angielskim mieście Coventry, odbył się cykl spotkań rekolekcyjnych pt. "Być świadkiem wiary". Prowadził je Jan Budziaszek, znany perkusista zespołu Skaldowie, świecki ewangelizator, który głosi rekolekcje różańcowe od więzień poprzez kościoły i seminaria duchowne na całym świecie. Podczas rekolekcji dzielił się świadectwem swojej drogi, którą prowadzi go Matka Boska, a także opowiadał o mocy Różańca w codziennym życiu.

Rekolekcje różańcowe Legionu Maryi z Lublina odbyły się w Szymonowie/k Ostródy, gdzie żył i umierał pierwszy polski Legionista Maryi, wielki polski apostoł Różańca i twórca Jerycha Różańcowego - Anatol Kaszczuk; gdzie powstały "Myśli Różańcowe", które Matka Boża dyktowała Barbarze Kloss, a które on spisywał.

Miesiąc październik w Archidiecezji Poznańskiej, znaczą liczne rekolekcje dla członków Żywego Różańca i Nieustającego Różańca, podczas których odbywają się konferencje formacyjne. W Zaniemyślu zorganizowano rekolekcje dla Matek Różańcowych

Rekolekcje różańcowe w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przeżywane w jednym z Domów Rekolekcyjnym, na stałe weszły już w plan formacyjny grup parafialnych członków Wspólnot Różańcowych.

Rekolekcje różańcowe w parafii św. Antoniego w Lublinie rozpoczynają się o godz. 18 od Mszy świętej z konferencją, po której na ulice parafii wychodzi procesja różańcowa z lampionami. Po powrocie do kościoła, spotkanie kończy się Apelem Jasnogórskim.

...

Także w Sławatyczach na Podlasiu, zorganizowano rekolekcje różańcowe, na które został zaproszony Jan Budziaszek.

W przepięknej Czernej (Małopolska) zwanej Polską Górą Karmel, miały miejsce rekolekcje dla Apostolatu nowenny Pompejańskiej.

Rekolekcje różańcowe w Gietrzwałdzie, czyli w polskiej stolicy Różańca świętego, zorganizowane były dla Czytelników "Królowej Różańca Świętego".

W listopadzie każdego roku u Sióstr Karmelitanek w Siemiatyczach, w Diecezji Drohiczyńskiej, organizowane są 3-dniowe rekolekcje różańcowe.

W warszawskim "Radio Józef", w dniach od 24 kwietnia do 15 maja 2005 r., prowadzone były Metodą Ignacjańską rekolekcje różańcowe zatytułowane Z Tajemnicami różańca.

Rekolekcji różańcowych można także wysłuchać z płyt video na mp3, zawierających szereg modlitw, rozważań i różnych zagadnień. Adres internetowy: Światło Pana - Rekolekcje video mp3. Dział tematyczny: RÓŻANIEC / swiatlopana.com lub: Ks. Pawlukiewicz rekolekcje mp3. Rekolekcje o różańcu / chomikuj.pl/jacek-t

Kochajcie ludzi, którzy mają dla was serce dobre, serce czułe, serce wierne - po prostu - serce! Jednak myślcie często przy Różańcu, jakie jest moje serce, a będziecie jasno, w każdej sytuacji, w każdej sprawie dobrze rozsądzali, zwłaszcza, gdy będziecie starali się zrozumieć, czy Moje Serce będzie tym uradowane, czy zasmucone

MB do Barbary Kloss

Różaniec odgrywa wielką, kluczową rolę w oazach rekolekcyjnych Ruchu "Światło-Życie". Rekolekcje te trwają 15 dni, dlatego że jest 15 tajemnic różańcowych. Każdy dzień w oazie poświęcony jest rozważaniu jednej tajemnicy różańcowej i nosi odpowiednią nazwę: Dzień Zwiastowania, Dzień Ukrzyżowania, Dzień Zmartwychwstania itp. Wszystkie nabożeństwa, modlitwy i rozważania Słowa Bożego są wtedy skoncentrowane wokół danej tajemnicy i wszystko w danym dniu jest przeżywane jakby w cieniu danej tajemnicy. W Oazach Dzieci Bożych (jest to najwcześniej wypracowany typ rekolekcji oazowych) mówi się nawet codziennie o "naśladowaniu tajemnicy różańcowej". Można by więc rekolekcje oazowe nazwać wprost rekolekcjami różańcowymi i uważać je w całości za najpełniej rozwiniętą formę modlitwy różańcowej.

Źródła w/w informacji: Internet. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki hasło: rekolekcje różańcowe, by otrzymać dziesiątki przykładów i propozycji zorganizowania tej formacji duchowej.

Różańcowe rekolekcje w milczeniu

W dniach 3-5 kwietnia 2020r. w Niepokalanowie Lasku odbędą się Różańcowe rekolekcje w milczeniu. Fundamentem tych rekolekcji, oprócz Eucharystii, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu oraz medytacje maryjne i konferencja rycerska. Ponieważ rekolekcje będą przebiegały w ciszy i milczeniu, dlatego uczestnicy proszeni będą o wyłączenie telefonów komórkowych i nie korzystanie z Internetu.

Różańcowe Dni Skupienia

Modlący się na różańcu

W czasie 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 21-23 czerwca 2012 r., biskupi zatwierdzili "Statut Żywego Różańca". Dokument ten ma służyć pomocą w pracy z wielką rzeszą ludzi, którzy tworzą żywe róże w parafiach.

Zgodnie ze statutem, władze duchowne poszczególnych archidiecezji i diecezji, mianowali diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca. Jednym z zadań moderatorów jest organizowanie spotkań zelatorów ŻR. Najczęściej są to tzw. Dni Skupienia organizowane dla poszczególnych lub dla wszystkich parafii w danej miejscowości. Niezależnie od tego, Różańcowe Dni Skupienia organizują także różnie grupy i stowarzyszenia religijne.

W Archidiecezji Krakowskiej spotkania zelatorów zaplanowano w pierwszym kwartale tego roku - w czterech terminach i w różnych miejscowościach, aby każdy, według własnych możliwości, mógł wybrać odpowiedni dla niego termin i miejsce uczestnictwa. Źródło: Dni skupienia zelatorow Żywego Różańca / diecezja.pl

...

W Dniu Skupienia w Parafii św. Walentego i św. Trójcy w Latowiczu, (dekanat siennicki, Diecezja Warszawsko-Praska), "modlono się w łączności z trwającym w tej diecezji Jerychem Różańcowym. Hasłem spotkania były słowa Ewangelii wg św. Mateusza (6,6): "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu odda Tobie".

W latowickiej parafii jest aż 40 róż różańcowych, w tym 9 męskich [dlatego podczas dnia skupienia szczególnie dziękowano dobremu Bogu za męskie róże różańcowe, które istnieją tutaj już od 100 (!) lat]. - W każdej róży jest dwadzieścia osób, co daje 800 osób, czyli jedna czwarta parafian należy do kół żywego różańca... Parafia Latowicz jest wśród parafii diecezji warszawsko-praskiej najbardziej wysunięta na wschód, mimo to członków tutejszych róż można spotkać na wszystkich różańcowych spotkaniach. Pomimo znacznych odległości, jakie mają do pokonania, najczęściej przybywają jako pierwsi.

Spotkanie rozpoczęła Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której odmówiono modlitwę różańcową. Następnie swoje świadectwa o dochodzeniu do dojrzałości modlitwy różańcowej wypowiedzieli zelatorzy. Podkreślano w nich wielokrotnie, że wiele z kół różańcowych ma charakter wielopokoleniowy. Podawano również konkretne przykłady opieki Matki Bożej, która chroniła swoich różańcowych czcicieli. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta.

Różaniec fluoroscencyjny

W każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.30 cała wspólnota Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej spotyka się na Mszy św. w Bazylice Paulinów Na Skałce, odprawianej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz o życie wieczne dla zmarłych czcicieli Różańcowej Pani. Po Mszy św. odmawiany jest zawsze Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Raz w miesiącu odbywa się także spotkanie na wspólne rozważania o aktualnych sprawach Kościoła, jak np. przeżywania Liturgii Mszy św. z racji Roku Eucharystii.

Kilkukrotnie w ciągu roku odbywają się także wspólne spotkania, mające na celu braterskie spotkanie, życzliwa rozmowę oraz omówienie bieżących problemów funkcjonowania Wspólnoty i jej zadań w dzisiejszym świecie.

W okresie od maja do października Jasnogórska Rodzina Różańcowa organizuje pielgrzymki autokarowe do sanktuariów Maryjnych. Są one przeżywane jako dni skupienia, naznaczone modlitwą różańcową, przeżywaniem Mszy świętej, a także duchem wspólnoty i życzliwości (Jasnogórska Rodzina Różańcowa / skalka.paulini.pl).

...

W Archidiecezji Gnieźnieńskiej Formacja członków Żywego Różańca rozpoczęła się w 2002 r. W tym też roku Wydział duszpasterski zaczął organizować dni skupienia dla członków Żywego Różańca, w kilku ośrodkach rekolekcyjnych. W czasie tych dni przeprowadzono animację misyjną, podczas której położono szczególny nacisk na ukazanie postaci Pauliny Jaricot i jej zasług. W dniach skupienia uczestniczyło 800 osób.

Tradycja ta była kontynuowana w kolejnych latach. Po reorganizacji granic diecezji w 2004 r., takie dni skupienia odbywają się dwa razy w roku w czterech miejscach: Gniezno, Markowice, Słupca i Wągrowiec. Każdorazowo w dniu skupienia uczestniczy około 700 osób. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego - ks. F.Jabłoński co roku adresuje do członków Żywego Różańca specjalny list z informacjami z Polski i diecezji. Na program tego dnia składały się: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja oraz film DVD o Paulinie Jaricot.

...

W październiku 2013 r., w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie, odbyły się dwa dni skupienia dla młodych kobiet, pod hasłem "Najpiękniejsze patrzenie na świat - rozważania o Różańcu świętym". Razem z Maryją, która pewną ręką prowadzi nas do swego Syna Jezusa wskazywano kobietom Jego drogi i drogi naszego zbawienia. Wspólnie pochylano się nad historią i znaczeniem Różańca w dziejach świata, nad jego mocą w życiu świętych i w naszym życiu. W programie była także m.in. możliwość dzielenia się wiarą i doświadczeniem modlitwy różańcowej, nawiedzenia Matki Bożej w Cudownej Kaplicy na Jasnej Górze oraz poznania ciekawych, młodych kobiet. źródło: Dni skupienia dla kobiet / instytut-wyszynskiego.pl

...

Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych odbył się w szensztackim Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie (dekanat Prószków w diecezji opolskiej). Organizatorzy zaproponowali jeszcze dwa jesienne terminy skupienia, na które zaproszeni są wierni należących do wspólnot Żywego Różańca w parafiach poszczególnych rejonów duszpasterskich: we wrześniu dla rejonu Nysa i Racibórz, a w październiku dla rejonu Opole i Kluczbork.

W programie spotkania była: konferencja, okazja do sakramentu pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, świadectwa zelatorów, spotkanie z Siostrami; poczęstunek i chwila wytchnienia, oraz wspólna modlitwa różańcowa o błogosławione owoce Jerycha Różańcowego w diecezji. Główne źródło: Dzień Skupienia dla Wspólnoty Żywego Różańca w Winowie / diecezja.opole.pl

...

W Kałkowie-Godowie bardzo często odbywają swoje rekolekcje czy dni skupienia zelatorzy kółek żywego różańca z diecezji radomskiej. Przybywają osoby prowadzące ten ruch z poszczególnych dekanatów, aby podzielić się doświadczeniem modlitwy różańcowej, która jest jedną z najstarszych modlitw Kościoła. Modlitwa różańcowa na co wskazują słowa Matki Bożej z jej licznych objawień, a także konkretne historyczne wydarzenia, posiada ocalającą moc. Źródło: [Nieustający Różaniec] Trochę historii / kalkow.com.pl

W Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska) odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia Zelatorów Żywego Różańca. Na spotkanie przyjechało prawie 100 osób. ks. Andrzej Wachowicz wygłosił prelekcję pt. "Orędzie fatimskie". Zelatorzy spotkali się z biskupem, który przekazał im intencje, w jakich róże mają się modlić w parafiach. Droga do odrodzenia / koszalin.gosc.pl

W Diecezji Warszawsko-Praskiej Dzień Skupienia Wspólnot Różańcowych odbył się pod hasłem, którego treść stanowiły słowa z Ewangelii wg św. Mateusza (6,6): "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie".

Czwarty Pompejański Dzień Skupienia, który miał miejsce w Pogórzu, w sierpniu 2012, przyniósł chwalebne owoce. Na kilkugodzinne modlitewne spotkanie przybyło prawie 200 uczestników z Apostolstwa Dobrej Śmierci - różańcowej wspólnoty pompejańskiej.

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć / pompejanska.pl

Natomiast w dniu 26 sierpnia 2023 roku, w Podgórzu, w samą uroczystość Pani Jasnogórskiej, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - odbył się aż XV Pompejański Dzień Skupienia. "Przybyli tu członkowie ADS [Apostolstwa Dobrej Śmierci] oraz modlący się nowenną pompejańską z diecezji bielsko-żywieckiej i katowickiej, a także goście z Czech... Odnowiliśmy zawierzenie Bogu i Jasnogórskiej Pani losów naszej ojczyzny i prosiliśmy o mądrość dla rządzących oraz o pokój za wschodnią granicą. Kościół w Pogórzu napełniliśmy modlitwą różańcową w języku polskim, czeskim i malgaskim..." - wspomina zelatorka Teresa Juraszek (Teresa Juraszek, XV Pompejański Dzień Skupienia w Pogórzu, "Nadzieja i życie" 1/2024 - tam znajdziesz całość).

Członkowie Żywego Różańca Diecezji Drohiczyńskiej, na czuwaniach modlitewnych spotykają się dwa razy w roku, zwykle w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach i w Miedznie. Czuwania odbyły się również: w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie - nocne czuwanie; w Sanktuarium Maryjnym w Węgrowie; w parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (po koronacji wizerunku Matki Bożej); w Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Prostyni (po koronacji figury św. Anny) oraz w Sanktuarium Maryjnym w Łazówku (po koronacji wizerunku Matki Bożej).

***

Sposób rozwijania życia wewnętrznego - patrz - w zakończeniu → Matka Boża wprowadza nas w tajemnice różańca

Inne inicjatywy formacyjne

Różaniec fluoroscencyjny

Obok Kongresów różańcowych, rekolekcji różańcowych i Dni Skupienia, podejmowane są jeszcze inne inicjatywy kształtowania formacji duchowej np.:

W październiku 2014 r., w Tygodniu Misyjnym, miał miejsce już III Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej, podczas którego członkowie Żywego Różańca zgromadzili się w swoich parafialnych kościołach w całej Polsce, na nabożeństwie różańcowym, podczas którego w duchowej łączności trwali na adoracji i odmawiali Różaniec. W modlitwie dziękowali Bogu przede wszystkim za dzieło Żywego Różańca w naszym kraju, za każdą istniejącą Różę (kółko różańcowe) w diecezjach, dekanatach i parafiach, a zwłaszcza za każdą Różę nowo powstałą; za kapłanów obejmujących to dzieło swoją troską duszpasterską, za zelatorów i zelatorki oraz za wszystkich członków kółek (wg "Różaniec" 10/2014).

Z okazji Roku Różańca Studium Duchowości Chrześcijańskiej zorganizowało w auli Wyższego Seminarium Duchowego w Łodzi sympozjum pod tytułem "Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa" (źródło: Sympozjum o modlitwie różańcowej / niedziela.pl)

15 września 2012 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyło się Diecezjalne Sympozjum Różańcowe Diecezji Drohiczyńskiej pod hasłem: "Z Różańcem w Rok Wiary" (źródło: Diecezjalne Sympozjum Różańcowe w Drohiczynie / podlasie24.pl)

"We wrześniu 2013 r. W siedzibie radia diecezjalnego "Anioł Beskidów" rozpoczął się cykl spotkań formacyjnych dla zelatorów Żywego Różańca i Różańca Rodziców za Dzieci. Kurs miał charakter próbny, lecz organizatorzy założyli, że jeśli spełni oczekiwania uczestników, w przyszłości będzie organizowany w różnych miejscach diecezji [bielsko-żywieckiej], szczególnie w sanktuariach maryjnych, by umożliwić udział w nim jak największej liczbie osób zaangażowanych w modlitwę różańcową" ("Różaniec" 12/2013).

Od 2010 r. we wrześniu, w klasztorze Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie, systematycznie odbywają się Krajowe Konferencje Moderatorów Żywego Różańca. (źródło: Zasmakować w modlitwie różańcowej na całe życie / niedziela.pl)

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października [2014] r., zainaugurowano comiesięczne spotkania Szkoły Modlitwy Różańcowej dla Młodych. Nauczanie prowadzi ks. dr Wojciech Rebeta - ojciec duchowny lubelskiego seminarium duchownego... Spotkania odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca o godz. 19:00 w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Lublinie" (KAI źródło: Szkoła Modlitwy Różańcowej / liturgia.wiara.pl).

W Diecezji Warszawsko-Praskiej odbywa się doroczny zjazd kilkudziesięciu Dziecięcych i Młodzieżowych Róż Różańcowych (źródło: Różaniec dzieci i młodzieży / idziemy.pl)

...

"W trosce o rozwój i właściwe funkcjonowanie stowarzyszenia Żywego Różańca w diecezji siedleckiej, ordynariusz, ks. biskup Kazimierz Gurda, zatwierdził Diecezjalną Radę Żywego Różańca (DRŻR) . Tworzą ją: moderator diecezjalny Żywego Różańca, diecezjalny duszpasterz do spraw misyjnych, czterej moderatorzy rejonowi i po jednym przedstawicielu z każdego dekanatu (25 osób). Kadencja rady trwa trzy lata, a do jej zadań należy: przystosowanie ogólnopolskiego programu duszpasterskiego do realiów diecezjalnych, współtworzenie diecezjalnych materiałów formacyjnych (w szczególności ukazujących się na łamach "Echa Katolickiego" i w Katolickim Radiu Podlasie), pomoc przy organizowaniu spotkań w rejonach i dekanatach np. dni skupienia i spotka bożenarodzeniowych, organizowanie diecezjalnych rekolekcji dla członków Żywego Różańca, pomoc przy diecezjalnej pielgrzymce Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej oraz współpraca z diecezjalnym duszpasterzem ds. misji.

Konkretnym owocem spotkań rejonowych i powołania DRŻR jest rozpoczęcie od września 2015 "zmianek" na antenie Katolickiego Radia Podlasie oraz cyklicznej audycji poświęconej kołom Żywego Różańca. W ten sposób osoby chore i starsze, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w swoich kołach, będą mogły doświadczyć duchowej więzi, jaka łączy członków Żywego Różańca" (ks. Paweł Wiatrak, Modlitwa bliska sercu, "Różaniec" 9/2015 - tam znajdziesz całość).

Od kilku lat, pod patronatem Fundacji Królowej Różańca Świętego, działa w Polsce Apostolat Nowenny Pompejańskiej, skupiający ludzi, którzy czują szczególną więź z Matką Bożą Pompejańską i jej Sanktuarium w Pompejach. Do Apostolatu mogą należeć wszyscy, którzy odmawiają nowennę pompejańską (lub chcą zacząć ją odmawiać) i pragną szerzyć ją oraz różaniec w swoim środowisku rodzinnym, parafialnym i społecznym.

Czuwanie Pompejańskie

Każdego 2-go dnia miesiąca od godz. 18.00, w Sanktuarium św. Jana Sarkandra (Wzgórze Kaplicówka w Skoczowie), odmawiane są 4 części Różańca w formie nowenny Pompejańskiej, a o godz. 21.00 odprawiana jest uroczysta Msza święta.

W dniu 2 sierpnia 2015 r. minęło już siedem lat, odkąd na świętym Sarkandrowskim Wzgórzu, co miesiąc, bez względu na pogodę, wierni gromadzą się w maleńkim sanktuarium z pragnieniem, "aby łaska stałą się ich udziałem". Owoce tych zgromadzeń modlitewnych, naprawdę są imponujące, gdyż "w ciągu siedmiu lat rozwinęły się nowe dzieła: wspólnotowa modlitwa nowenną Pompejańską za kapłanów; pomoc dla misjonarzy w Brazylii, na Madagaskarze i w Sudanie; modlitwa za zmarłych kapłanów w formie "gregorianki": modlitwa o życie dzieci nienarodzonych; święte noce modlitwy; zwycięskie nabożeństwo 20 sobót różańcowych; Apostolstwo Trzeźwości Rodziny; trwająca już prawie rok - peregrynacja Matki Bożej Pompejańskiej w różnych diecezjach w Polsce oraz wychodzenie z inicjatywami poza granice kraju... W dniu nabożeństwa dziękczynnego, wspólnota, wraz z różami różańcowymi, podjęła nową modlitwę za całą diecezję w intencji rozpoczynającej się peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II, o zbawcze owoce tej peregrynacji..." (wg zel. Lidii Wajdzik, "Nadzieja i Życie" 1/2016) - tam znajdziesz całość).

Od końca maja do pierwszej soboty października odbywają się nabożeństwa 20 Sobót Różańcowych. Nabożeństwa rozpoczynają się w soboty o godz. 8.00 a kończą się o godz. 10.00.

Tam także, w nocy 5/6 października ma miejsce Święta Noc Modlitwy. Czuwanie rozpoczyna się 5 października o godz. 19.00, a kończy się 6 października o godz. 12.00 Mszą świętą. (Informacji udziela zelatorka ADŚ Lidia Wajdzik w Skoczowie tel. 33 853 37 20, kom. 696 852 632). Stałą transmisję internetową z Kaplicówki w Skoczowie: można znaleźć na stronie: kamera.pompejanska.pl

...

Nadzieją i radością napawa fakt, że każda diecezja w naszej Ojczyźnie otoczona jest modlitwą, nawet jeśli nie wszyscy w niej uczestniczą, a tym samym jest mocna w walce ze złem

"Różaniec" nr 12/2013