wróć do strony głównej

EZUS UCZY NAS ZGŁĘBIAĆ TAJEMNICE RÓŻAŃCA„Różaniec święty jest zawsze rozkoszą, duszy Mojej, przedstawia się przede Mną jako najwonniejsze kadzidło, kładzie się przed ołtarzem Trójcy Przenajświętszej” (Słowa Pana Jezusa). https://bogzrodlemmilosci.wordpress.com/tag/jezus/


rep pod. kubaradewocjonalia.pl (2)jfif

Alicja Lenczewska (1934-2012) - polska mistyczka, nauczycielka, współzałożycielka wspólnoty Apostołów Czystej Miłości, która pisząc świadectwo swojego nawrócenia wyznała, iż mimo wychowania w rodzinie katolickiej - jej katolicyzm przez wiele lat był bardzo powierzchowny. A nawet były okresy kilkuletnie, kiedy to żyła poza Kościołem, prawie zupełnie będąc w wyraźnej sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Ale w 1985 roku, mając już 52 lata, wzięła udział w trzydniowych rekolekcjach animatorów Odnowy w Duchu Świętym na Świętej Górze w Gostyniu. W czasie Eucharystii otrzymała od Jezusa nadzwyczajny dar mistycznego spotykania się z Nim. Tak rozpoczęły się jej dialogi z Jezusem, które zapisywała, na Jego wyraźną prośbę, w dwóch duchowych dziennikach: „Świadectwie” i „Słowie pouczenia”. Od tej pory aż do swojej śmierci, zapisywała w nich mistyczne doświadczenia, rozmowy z Panem Jezusem oraz Jego pouczenia i rady dotyczące życia duchowego. Opisała także swoje rozmowy m.in. z Maryją, świętymi i aniołami. Życiorys jej znajdziesz na stronie:https://milujciesie.pl/radosc-rozsadzajaca-serce.htmlTrzy części Różańca, to trzy wymiary rozwoju twojego współżycia z Bogiem (Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej)

Oto rozważania do Różańca świętego, w których zawarto słowa Jezusa bezpośrednio do niej skierowane:

I. Część radosna - nowicjat miłości i oddania na służbę

1. Jak przyszedłem do Maryi przez Swego Anioła, tak przychodzę do ciebie, by zwiastować ci dobrą nowinę: pragnę żyć w tobie i przez ciebie ukazać się światu. Twoja decyzja jest początkiem Mego życia w tobie. A stanie się to przez Ducha, który twoje wnętrze uczyni domem Moim, gdy powiesz swoje „fiat”.

2. Wtedy poślę cię do ludzi, byś swoją radość i prawdę poczęcia się w tobie życia Bożego zaniosła im. Byś była wśród nich, wspomagała ich i obdarzała Moją Miłością, która w tobie dzięki temu będzie rosła.

3. Pragnę, aby świat ujrzał Mnie w tobie: w twoim sercu, na twoim obliczu, w dotyku twych dłoni, w blasku twych oczu. Pragnę, aby rozpoznawano Mnie w twej delikatności, czułości, miłosiernym pochyleniu się nad ich biedą i tęsknotą za Miłością prawdziwą.

4. Ofiaruj im Mnie. Nie zawłaszczaj. Dziel się Moim życiem w tobie z nimi. Dziel się sobą – tym wszystkim, co masz, co otrzymujesz, jako mój dar dla ciebie i dla nich przez twoje serce i twoje dłonie.

5. Znajduj Mnie ciągle na nowo: w świątyni twojego serca, w świątyniach serc twych braci, w świątyniach, jakie Bogu twojemu postawiono na ziemi. Tam pragnę powiedzieć ci o Mojej miłości. Tam odkryję ci tajniki Prawdy i głębię Mądrości. Tam będę sycił cię Sobą, by przygotować cię na pełnię współżycia ze Mną: na zaślubiny w bólu i miłości.

II. część bolesna - ofiara z siebie za braci; głębia oczyszczenia wewnętrznego (zjednoczenie w bólu)

1. Nie lękaj się ofiary. Miłość, która niezdolna jest do ofiary nie jest miłością. Jest obłudą i kłamstwem. Uklęknij przed Ojcem i przyjmij Jego wolę z miłością do Boga i twych barci. Przyjmij wraz ze Mną ból, który stanie się zbawieniem dla nich i uświęceniem dla ciebie. To cię oczyści i uwolni wielu.

2. Wydaj swoje ciało i swoją duszę na ubiczowanie. Przyjmuj z miłością uderzenia. Zatop je w Miłości. Za każdy cios odpłać miłością. Módl się, aby miłość w tobie była większa niż rany serc, które rodzą zło i czynią niesprawiedliwość.

3. Przyjmij ulegle koronę cierniową poniżenia, ironii, niesprawiedliwości. Wybaczaj i kochaj. Twoją bronią jest modlitwa, a osłoną Ja jestem. Ja jestem twoją jedyną chwałą, blaskiem twojego imienia i prawdą o tobie. Ja jestem, choć jestem ukryty, nie oni, których widzisz.

4. I idź, trwaj w twojej drodze za Mną. Bądź wierna w twej małej codzienności i bądź wierna, gdy ogrom Mojego Krzyża przygniecie cię do ziemi. Droga krzyżowa twojego życia trwa i są na niej te wszystkie stacje, które były na Mojej Drodze Krzyżowej. I jestem Ja: twoje życie, i jest Maryja: twoje wspomożenie, i są ludzie: współuczestnicy twego trudu.

5. Nie lękaj się oddania swego życia ludzkiego dla ocalenia życia Bożego w tobie i twych braciach. Nie lękaj się umiłowania do końca. Zaprzyj się siebie i oddaj się bogu, aby wykonało się przez ciebie wielkie Dzieło Boże, do którego cię powołałem i stworzyłem. Jesteś na Górze Przemienienia, tu rozgrywa się ostatni akt twego oczyszczającego bólu. Tu umiera w tobie stary człowiek. Tu rodzi się w tobie Moje Zmartwychwstanie.

III. Część chwalebna - zjednoczenie z Bogiem w chwale i moc Ducha Świętego

1. Twoja godzina ciemności uwieńczona została blaskiem Mojej chwały – Mojego Zmartwychwstania w tobie. I żadna straż, żadne kłamstwa, żaden kamień nie zatrzyma i nie zniszczy płomienia Mojej Miłości oblubieńczej, jaka w tobie zapłonęła. Jaką cię ogarnąłem i w jakiej spłonęło wszystko, co było kamieniem, strażą i zakłamaniem w twoim sercu. Już nie ty jesteś – Ja jestem tobą.

2. I Niebo otworzyło się w twej duszy, bo Ja jestem twoim Niebem, twoją radością i twoją chwałą. Cóż może uczynić ci za to, co jest na zewnątrz – poza tobą, skoro twoja dusza i ty cała jesteś w Niebie Mojej Miłości.

3. Trwaj jak Apostołowie z Maryją w jednoczącej Miłości, aby Duch Święty zstępował na ciebie nieustannie ze Swoją mocą leczącą wszelkie zło, wszelką słabość, wszelki ból. By zstępował przez ciebie na twych braci, na nędzę i ciemność świata. A Ja i Ojciec Jedno jesteśmy w Duchu Świętym.

4. W Niebo zostałaś wzięta ze swą duszą i ciałem, bo stałaś się jak Baranek zabita i złożona na ofiarę odkupienia Bogu twojemu. Bo przyjęłaś Mój ból i Moją Ofiarę w swoje ciało i w swoją duszę.

5. I koroną chwały uwieńczoną została twoja głowa, bo przyjęłaś koronę cierniową Mojej hańby i Mojego poniżenia w świecie. I chwała Moja w tobie świeci blaskiem, który rozjaśnia ciemność świata, by prowadzić do Mnie tych, którzy nie widzą drogi. Jesteś już jak Ja poza czasem i poza rzeczywistością ziemską, choć chodzisz po tym świecie i pochylasz się nad jego biedą.

Powyższe słowa Jezus skierował do Alicji Lenczewskiej w dniu 5.11.1989 r. czyli wtedy, kiedy nie było jeszcze Tajemnic Światła, które dodał św.Jan Paweł II w 2002 roku. Jednak w 2018 roku poznańskie Wydawnictwo „Agape” wypełniło tę lukę i przytoczyło niektóre wypowiedzi Jezusa, dopasowując je do części światła. Oto fragment tej adaptacji w trzeciej tajemnicy: „Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”:
"- Jeśli idziesz do drugiego człowieka beze Mnie, to niepotrzebnie idziesz.
- Jeśli chcesz mu pomagać swymi siłami tylko, to dodasz swoją słabość i grzeszność do jego słabości i grzeszności.
- Jeśli zwracasz się ido innego, by go nawrócić na drogi Moje, a nie błagasz w skrusze, abym Ja Ciebie nawrócił, to zgorszysz jego duszę twoim faryzeizmem i pychą.
- Jeśli chcesz okazać drugiemu miłość, a nie okazujesz jej Mnie ponad wszystko - to zamkniesz go we własnym egoizmie.
- Jeśli pragniesz dać światu Mnie, a nie dajesz Mi bez reszty siebie, do dasz im tylko swoją obłudę i próżność..."


reprod. httpssklepnazaret.plrozaniec-z-tarcza-najswietszego-serca-pana-jezusa-p-4896.html

„Wielkie pognębienie i zamęt wprowadza procesja z Przenajświętszym Sakramentem. Czy to będzie procesja w kościele, czy na zewnątrz kościoła, wówczas to, wszystkie złe moce i szatani zostają wtrąceni do piekła, tarzają się i muszą wymawiać: „Bądź pochwalony Wielki Chryste”. Przenajświętszy Sakrament w czasie procesji oślepia wszelkie złe moce i strąca je do piekieł. Podobne działanie ma modlitwa Różańca Świętego. A więc módlcie się i nie ustawajcie w swoich modlitwach” (słowa Pana Jezusa) https://bogzrodlemmilosci.wordpress.com/tag/jezus/

wróć do strony głównej