wróć do strony głównej


TACZAMY RÓŻAŃCEM CAŁY STAN DUCHOWNY„Módlmy się codziennie za kapłanów, bo dzisiejszy świat jest brutalny wobec zastępców Chrystusa na ziemi. Za kapłanów można się modlić na wiele sposobów, zachęcamy do odmawiania w ich intencji nowenny Pompejańskiej. Modlitwą wyrażajmy im wdzięczność i miłość za bezmiar dobrodziejstw, z jakich korzystamy przez ich posługę. To kapłan prostym znakiem wody czyni nas dzieckiem Bożym, łaską chrztu świętego otwiera nam niebo, wskrzesza obumarłą duszę, kiedy popadniemy w grzech śmiertelny, i karmi nas najdroższym Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapewne modląc się za kapłana (kapłanów), doświadczymy jego (ich) obecności w tym najważniejszym momencie naszego życia, przejścia do wieczności. Modlitwą możemy uprosić kapłana umierającym, chorym, ludziom zniewolonym różnymi nałogami, potrzebującym wsparcia, tym, którzy potknęli się o kamień niewiary, i tym, którzy nie widzą już sensu życia. Pamiętajmy, dobro do nas wraca !” (Lidia Wajdzik „Noc modlitwy” „Królowa Różańca Świętego” nr 2/2012)


http://wydawnictwo.net.pl/s/wyniki/dzial/54/Matka-Boza

NIEUSTANNY RÓŻANIEC PAPIESKI

Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanie

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej

Co to jest Nieustanny Różaniec Papieski (NRP)?

NRP jest jedną z form modlitwy, która skupiona jest przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej k/Leszna. NRP został rozpoczęty w niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada 1982 r. otrzymując specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. Dotychczas zaangażowało się w tę formę modlitwy przeszło tysiąc osób. Jak zostać członkiem NRP?

Należy zadeklarować pisemnie lub osobiście chęć włączenia się do NRP obierając sobie jednogodzinną modlitwę raz w tygodniu (można więcej). Do dyspozycji są godziny całego tygodnia (168 godz.). Komu jest obojętna godzina i dzień, niech to zaznaczy, wtedy wpiszemy go na godzinę i dzień gdzie jest najmniej osób. Na życzenie wysyłamy wykaz dni i godzin słabiej obsadzonych. Jak modlić się w NRP?

NRP można odmawiać wszędzie: w kościele, podróży lub w domu; na klęcząco, stojąco, chodząco a chorzy leżąco. Modlitwę ofiarujemy w intencji Papieża i w intencjach które podaje Papież dodając intencje osobiste. Godzinną modlitwę należy wypełnić jedną częścią Różańca (5 tajemnic) a resztę czasu przeznaczyć na czytanie i rozważanie Pisma św., przemówień Papieża albo śpiew. Można połączyć jedną część Różańca św. i Mszę św. Gdyby zaistniała jakaś przeszkoda i nie można byłoby wypełnić zobowiązania, nie popełnia się grzechu. Wtedy należy z tym większą gorliwością pomodlić się w najbliższym stosownym czasie. Wskazane jest, aby do modlitwy zapraszać domowników, krewnych i sąsiadów. Godzinną modlitwę można dzielić, np. pół godziny jedna osoba a drugie pół inna osoba.

W intencji członków NRP w Sanktuarium sprawowanych jest rocznie 50 Mszy św. szczególnie każdego 13-tego i 1-szą niedzielę miesiąca. Każdy może na w/w Msza św. nadesłać swoją intencję, która będzie polecona na najbliższej Mszy św. lub we wskazanym miesiącu. Będziemy uważali to za znak kontynuacji przynależności do NRP. Rozszerzajmy wokół siebie ideą modlitwy w intencji Papieża. Chętnych prosimy zgłaszać na adres Sanktuarium.

http://franciszkanie.osieczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=45DUCHOWA ADOPCJA KSIĘŻY BISKUPÓW ORAZ KAPŁANÓW

„Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wszystkie siły zła są skierowane w tej chwili na Kościół w Polsce, aby go osłabić, rozbić wewnętrznie, a poprzez medialną nagonkę na Biskupów i Kapłanów odciągnąć wiernych od Kościoła. Dzisiaj szczególnego wymiaru nabiera rozpoczęta w 2004 r. duchowa adopcja wszystkich biskupów w Polsce. Jest ona coraz bardziej rozszerzana na Kapłanów. Duchowa adopcja polega na tym, że codziennie cztery osoby ze Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego wspierają modlitwą jednej części Różańca jednego Księdza Biskupa w Jego Pasterskim Posługiwaniu (cztery osoby dlatego, ażeby każdego dnia w intencji tego Księdza Biskupa był odmawiany cały Różaniec). Ponadto, każda osoba, która podejmuje się duchowej adopcji, obok części Różańca ofiarowuje również Panu Jezusowi, poprzez Maryję Matkę Kościoła swoje prace, cierpienia duchowe i fizyczne, oraz udział we Mszach Świętych i Komunię Świętą (przynajmniej raz w miesiącu).

Inspiracją do podjęcia tego dzieła była postawa i modlitewne zaangażowanie w intencji Księży Biskupów i Kapłanów Matki Teresy z Kalkuty oraz jej współsióstr zakonnych. Matka Teresa w liście przesłanym biskupowi Santanderu (10 listopada 1987 r. Kalkuta) napisała: „Ekscelencjo, aby zaspokoić pragnienie (miłości) Jezusa ukrzyżowanego wobec Księdza Biskupa i każdego kapłana Waszej drogiej diecezji, chciałabym powierzyć każdego z Was indywidualnie moim siostrom. Ofiarują się one – każda ze wszystkim czym jest i co posiada – Jezusowi przez Maryję Matkę Kościoła za Księdza Biskupa oraz kapłana, który zostanie powierzony jej duchowej adopcji”.

Duchowa adopcja kapłanów jest realizowana najczęściej w sposób taki, że 20 osób codziennie odmawia jeden dziesiątek Różańca. W tym wypadku podobnie jak przy duchowej adopcji biskupów – odmawianie jednej dziesiątki Różańca łączymy z ofiarowaniem pracy, cierpienia, Mszy Świętej oraz Komunii Świętej.

Chcemy przez duchową adopcję umacniać naszych Pasterzy i Kapłanów, a także budować zaporę z miłości serc wszystkich osób kochających Pana Boga i Ojczyznę, aby w ten sposób postawić tamę dla szatana i aby przez to nie mógł szkodzić jedności w naszym Kościele” (Urszula Strynowicz). Źródło: http://parafialikusy-wiadomosci.blogspot.com/2012/01/wspolnoty-nieustajacego-rozanca.html

NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA KAPŁANÓWJolanta Jakubiuk, Członkini Apostolatu Nowenny Pompejańskiej w Zielonej Górze zaangażowała się w szerzenie modlitwy nowennowej za kapłanów.

„Od kilku lat – mówi o sobie – organizuję pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Przyjechał tam ojciec Janusz Maniackal, który głosił rekolekcje. Wtedy, na wzgórzu oborskim usłyszałam jego słowa: "Kochajcie Kościół, kochajcie kapłanów !". To mi utkwiło w uszach i w sercu. Zaczęłam więc zachęcać innych do modlitwy za kapłanów.

Pewnego dnia na stronie internetowej spostrzegłam, jak wielu księży prosi o modlitwę. Zaczęłam organizować grupy ludzi modlących się w ich intencji. Niektórzy mówili mi, że już modlą się za jakiegoś kapłana, a ja odpowiadałam wtedy: "Złap" jeszcze sześciu księży, abyś każdego dnia wypraszał Dary Ducha Świętego także dla siebie. A są nimi: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Bóg nie jest zachłanny. Sam masz udział w tym, co uprosisz dla Kościoła Świętego. Ta twoja cegiełka nazywa się "dobro...

W Zawadzie koło Zielonej Góry bardzo ciężko zachorował kapłan, którego parafianie naprawdę kochali. Był on pełen miłości do bliźniego i kochał Matkę Bożą. Wtedy pojawiła się myśl o nowennie Pompejańskiej, która ratuje życie, zdrowie i wyprasza wiele łask. Do odmawiania tej nowenny zgłosiło się wówczas wiele osób. W tym samym czasie od znajomej ze Zbąszynia dowiedziałam się, że i u nich jest chory kapłan. W związku z tym zrobiliśmy listę osób modlących się nowenną Pompejańską za tych kapłanów, których dotknęła choroba nowotworowa. Nie chodziło o statystykę, chcieliśmy po prostu mieć kontakt ze sobą. W sumie na listę zapisało się około 170 osób. To była niesamowita grupa.

Gdy jakiś ksiądz dowiadywał się o modlitwie tak wielu osób w intencji chorych kapłanów, robiło to na nim wielkie wrażenie. Myślę, że było w tym wszystkim również działanie Matki Bożej – tak to odbieram. Maryja w swoich orędziach i pragnieniach, które przekazuje światu, prosi właśnie o modlitwę za Jej umiłowanych synów – kapłanów...

Kiedyś przyszła do mnie do pracy pewna kobieta. Miała chorego wnuczka i potrzebowała jakiegoś medykamentu. Zaczęłyśmy rozmowę i powiedziałam jej o nowennie Pompejańskiej. Odpowiedziała: "Proszę pani, ja odmówię może jedną część, ale trzy części Różańca ?". Ale ponieważ zależało jej żeby wnuczek wyzdrowiał, dodała: "Dobrze, będę modliła się tą nowenną za wnuczka. Co pani na to ?". Zaproponowałam jej wówczas, aby modliła się za kapłanów i za Kościół. Przyszła do mnie kilka dni później, mówiąc: "Wie pani, zaczęłam odmawiać nowennę za kapłanów. Pierwszego dnia miałam trochę trudności, ale później ta modlitwa po prostu "popłynęła". I dzieje się coś niesamowitego. Modlę się za kapłanów, a moja wnuczka dostaje pracę. Moja córka pyta: "Mamo, co się dzieje ? Odkąd zaczęłaś się modlić, wszystko w domu jakoś się układa, jest inaczej, lepiej". I wnuczek mój wyzdrowiał".

A ja myślę, że był w tym zamysł Boży. Bóg chyba chciał żeby ta kobieta podjęła się odmawiania jeszcze jednej nowenny Pompejańskiej – właśnie w intencji kapłanów. Jeśli ktoś ma jakieś problemy w domu z czymkolwiek, to proponuję, niech się modli nie za siebie, ale za innych np. za swoich wrogów, a przede wszystkim za kapłanów i za Kościół. Bo tylko w Kościele świętym jest nasze zbawienie, a do zbawienia prowadzą nas właśnie kapłani...” (wg „Każdy powinien starać się o niebo” „Królowa Różańca Świętego" nr 4/2014) i 1/2015).„Nowenną Pompejańską modlę się 2,5 roku. Intencja prawie zawsze jest za dzieci i za rodzinę. Niedawno dowiedziałam się o czasopiśmie „Królowa Różańca Świętego” i przeczytałam wywiad: „Każdy powinien starać się o niebo”.

Z lekkim zdziwieniem przeczytałam o tym, jak grupa ludzi modli się tylko za kapłanów. I w tym momencie spłynęło na mnie natchnienie, aby dołączyć do tej grupy. Widocznie dla Boga ta modlitwa jest cenna. To przecież kapłani kształtują naszą wiarę, naszą religijność, prowadzą nas ku zbawieniu. W jednej chwili gdzieś w głębi serca powiedziałam Bogu swoje „tak”.

Przyrzeczenie to potraktowałam bardzo poważnie i radośnie. I Bóg je przyjął, a po kilku dniach uczynił cud. Mój syn dostał pracę i dobre mieszkanie. Praca ta bardzo odpowiada jego warunkom fizycznym, gdyż ze względu na chorobę, nie każdą pracę może wykonywać. Syn był zaskoczony i zadowolony, a ja Matce Bożej dziękuję za błyskawiczną interwencję i już różańca z rąk nie wypuszczam. Ave Maria ! (Gabriela „Czy starasz się o niebo ?” „Królowa Różańca Świętego” nr 1/2015).


reprod. z „Różańca” nr 10/2010

„Matko Różańcowa, rozkochaj w Różańcu wszystkich kapłanów.

Matko Różańcowa, niech Różaniec będzie dla kapłanów potężną bronią przeciw zasadzkom szatana.

Matko Różańcowa, opleć różańcem każdą kapłańską duszę, by nieustannie dążyła do świętości”.

W 2011 roku, na koniec Eucharystii sprawowanej jak co roku podczas Świętej Nocy Modlitwy w pierwszych dniach października na skoczowskim wzgórzu Kaplicówka - parafianie z Radlina Bierutułtowy ofiarowali swemu kapłanowi 16 czerwonych róż. Był to symbol 16 osób, które modlitwą różańcową w formie nowenny Pompejańskiej będą wstawiać się za niego. Ten duchowy dar dla księdza Piotra, wzruszył całą wspólnotę do łez radości i podziwu. W naszych oczach – wyznała zelatorka ADS Lidia Wajdzik - był to znak czynnej miłości, znak ofiary i serdecznego obdarowania. Parafianie zaapelowali do wszystkich uczestników: „Módlcie się za swoich kapłanów tą Nowenną, otaczajcie ich „różańcowymi perełkami”, aby złe moce ich nie dosięgły” (Lidia Wajdzik „Nadzieja i Życie” nr 62/2012).

ŚWIATOWA SZTAFETA RÓŻŃCOWA

Światowa Sztafeta Różańcowa to modlitwa o świętość kapłanów, która każdego roku podejmowana jest w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Tego dnia, w każdym ze 170. miejsc w 68. krajach odmawiana jest tajemnica różańcowa, z podziękowaniem Bogu za kapłanów i z prośbą do Niepokalanej Matki Bożej o ochronę i pełną miłości opiekę nad Jej synami - księżmi. Ostatnio, czyli 28 czerwca 2019 r. do północy tego dnia, cała ziemia została opasana modlitwą za kapłanów Kościoła katolickiego.

Niepokalanów podjął Sztafetę Różańcową od EWTN Alabama (USA) i przekazał ją dalej do Irlandii, do Maryjnego sanktuarium w Knock. W Polsce podobna modlitwa będzie prowadzona w sanktuariach na Jasnej Górze i w Licheniu.

Papież Franciszek pobłogosławił temu dziełu, mówiąc: "Proszę przekazać moje serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, biorących udział w 24-godzinnej Sztafecie Różańcowej w Intencji Księży. Powierzam kapłanów oraz biorących udział w tym wydarzeniu wstawiennictwu Matki Bożej Różańcowej i udzielam swojego Apostolskiego Błogosławieństwa".

RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ ZA CHORYCH KAPŁANÓWRóżaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej zawitał do naszej parafii św.Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku niedawno. Kiedy ks.dyr.Antoni Żebrowski MSF głosił u nas niedzielne kazania o ADŚ, powstała nowa, jedyna w diecezji ełckiej, wspólnota Apostolstwa. Wówczas to wielu parafian uświadomiło sobie po raz pierwszy istnienie tego Różańca. Kiedyś był on znany, ale potem popadł jednak w zapomnienie.

„Spoglądam na ludzi żyjących na ziemi i szukam między nimi tych, którzy by rozmyślali nad moimi boleściami, lecz – niestety – mało takich zbajduję. Zapominają o mnie” (MB do św.Brygidy szwedzkiej).

Aby w szczególny sposób uczcić Matkę Bożą Bolesną, rozpoczęliśmy rozważanie bolesnych chwil Jej życia. Raz w miesiącu, podczas spotkań, rozważaliśmy te tajemnice w intencjach Apostolstwa, zawsze pół godziny przed Mszą świętą. Wielu odmawiało go też prywatnie, w zaciszu własnych domów. Powoli szerzył się kult tego Różańca. W sierpniu, zupełnie niespodziewanie, zaczęliśmy odmawiać Różaniec coraz częściej, prawie codziennie. Pewnym bodźcem do jego odmawiania, stała się dla nas potrzeba wspólnotowej modlitwy wstawienniczej w intencji ciężko chorego ks.Proboszcza.

Ponieważ inicjatywa zrodziła się w kręgach ADŚ, modlitwą za chorego księdza stał się Różaniec do Siedmiu Boleści. Ksiądz Proboszcz powrócił do pracy duszpasterskiej, ale praktyka modlitwy różańcowej pozostała... Codziennie, oprócz niedziel i świąt, modlimy się za chorych i konających, za kapłanów i o nowe powołania, w intencjach misyjnych, a podczas comiesięcznych spotkań – w intencjach ADŚ. Bogu niech będą dzięki !” (Zel.Wanda Krupieńczyk „Nadzieja i życie” nr 62/2012).

MODLITWA ZA KSIĘŻY EGZORCYSTÓW„Pamiętajmy w modlitwie o księżach, w tym szczególnie o egzorcystach. W swojej niełatwej posłudze potrzebują duchowego wsparcia ze strony wiernych. Dlatego stworzyliśmy listę, na której można deklarować własną modlitwę za kapłanów egzorcystów.

Tu możesz zobowiązać się, że będziesz co dzień odmawiać w ich intencji choć fragment Różańca albo koronkę do Bożego Miłosierdzia albo dowolną modlitwę: (http://egzorcyzmy.katolik.pl/twoja-modlitwa-za-egzorcystow/comment-page-1/#comment-3405)

RÓŻANIEC ZA PROBOSZCZA

„Każdy z nas należy do wspólnoty parafialnej, a wspólnota ta, pod zwierzchnictwem księdza proboszcza, prowadzi nas przez życie doczesne i przygotowuje do wiecznego... Dobry parafianin włącza się w życie swojej parafii na ile czas, zdrowie i możliwości pozwalają mu. Wspomaga ją nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo, swoją modlitwą za księdza proboszcza oraz swoich współbraci w parafii...

Bywa, że są jakieś problemy w parafii. Może brak funduszy na remont kościoła, choroba księdza, zbyt małe zaangażowanie wiernych . Odmówmy więc w tej intencji nowennę Pompejańską. Zaprośmy do niej innych parafian, zorganizujmy się i trwajmy na nowennie także w kościele, czy salce parafialnej. Powiedzmy o tej modlitewnej inicjatywie księdzu proboszczowi, niech się ucieszy z tak pięknego daru od swoich parafian !Modlitwa gorliwych i wiernych parafian ma wielkie znaczenie dla każdego proboszcza. Zwłaszcza tak potężna, jaką jest nowenna Pompejańska. Przekażmy też naszemu proboszczowi „Królową Różańca Świętego”, aby i on, jeśli jeszcze nie jest "zapalony" do nowenny Pompejańskiej, nadzieję na przezwyciężenie trudności złożył w ręce Maryi.

Jeżeli w stosunku do naszego duszpasterza opierać się będziemy na miłości Chrystusowej, wtedy każdy proboszcz przy pomocy naszej modlitwy będzie mógł, niczym święty Jan Vianney, Proboszcz z Ars, dokonać wielkiego odrodzenia duchowego całej parafii. A wszyscy razem w całej Polsce. Niech nam w tym dopomoże Królowa Różańca Świętego” (sgl „Królowa Różańca Świętego” nr 4/2014 – tam znajdziesz całość).

„Zawsze podkreślam, że szczęśliwy ten proboszcz, ten wikariusz, ci katecheci, którzy będąc na froncie działalności duszpasterskiej, codziennie, regularnie omadlani są przez wspólnotę Żywego Różańca. Bo choćby nie wiem jak się starali, to jeśli Pan Bóg nie pobłogosławi, to i tak ich wysiłek będzie marny. Owszem, intencji w Żywym Różańcu jest wiele, ale ta, o skuteczność duszpasterstwa parafialnego, zawsze musi być jedną z pierwszych. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność za parafię...” (ks.Jan Glapiak diecezjalny moderator Żywego Różańca Archidiecezji Poznańskiej).

„Pomyślmy również o kapłanie czy kapłanach, którzy stanęli na naszej drodze życia i którzy odeszli już do wieczności. Okażmy im wdzięczność za życie sakramentalne. Powierzmy ich dusze miłosiernemu Panu, bo i oni za życia, i teraz stanowią pomost, po którym możemy bezpiecznie przejść do wiecznego zjednoczenia z Bogiem w Trójcy przenajświętszej” (wg Lidii Wajdzik www.pompejanska.pl).

Różaniec za zakonników i zakonnice znajdziesz pod zakładką RÓŻANIEC W RÓŻNYCH WSPÓLNOTACH MODLITEWNYCH (Rodziny Różańcowe).

RÓŻANIEC O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA KAPŁANÓW, DLA OSÓB ZAKONNYCH, DLA MISJONARZY... itp. znajdziesz pod zakładką: MODLIMY SIĘ ZA WIARĘ I ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

RÓŻANIEC ZA KLERYKA znajdziesz pod zakładką DUCHOWE ADOPCJE RÓŻAŃCOWE

Różaniec dziękczynny ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY I CAŁY STAN DUCHOWNY znajdziesz pod zakładką: UWIELBIAM CIĘ, MÓJ BOŻE, DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM

„Godne naśladowania jest dzieło zainicjowane przy Sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie. Z inspiracji listu napisanego do kapłanów przez papieża Jana Pawła II zawiązała się wspólnota wiernych – Ruch Cordia Pia. Ideą tej wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza i niesienie pomocy kapłanom na drodze do uświęcenia” (Lidia Wajdzik „Królowa Różańca Świętego” nr 2/2014 – tam znajdziesz całość oraz istotne szczegóły na temat ruchu Corda Pia – dla zainteresowanych).

***

Na koniec - wobec nieustannych zmagań z przeciwnościami, których nam nie brakuje - zwracamy się z prośbą, zwłaszcza do osób duchownych, jak i do innych ludzi dobrej woli, o polecanie Bogu w modlitwie tej strony różańcowej jej twórców, pomocników, a także ich najbliższych. Wkrótce po otwarciu tej strony, jeden z księży z Podkarpacia napisał do nas w liście: „Oj, nie podoba się szatanowi to, co robicie...”. I rzeczywiście tak jest. Stąd prośba o modlitwę wstawienniczą życzliwych Bożych ludzi.„Co można ofiarować kapłanowi, aby rozradować jego serce...? Zbliżały się imieniny Piotra. Księdzu Piotrowi ofiarowaliśmy kwiaty, które nie więdną. Istne perełki – 54 dni modlitwy nowenną Pompejańską. Matka Boża tak „rozgrzała” Różańcem nasze serca, że dołączyliśmy też innych kapłanów o imieniu Piotr. Radość zapanowała wśród wielu księży Piotrów, którzy byli o tym informowani i błogosławili naszą grupę” (Jolanta Stawska-Jakubiuk „Królowa Różańca Świętego” nr 1/2015).

wróć do strony głównej