wróć do strony głównej


ÓŻANIEC RODZIN„Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę” (św. Jan Paweł II).Różaniec Rodzin jest darem od Boga. Powstał w czasie żarliwej modlitwy przed cudownym wizerunkiem cierpiącego Pana Jezusa w intencji rodzin, które przeżywały bardzo duże trudności życiowe, powodujące przede wszystkim ogromne cierpienie niewinnych dzieci. Rodzina, która się modliła otrzymała światło, że te rodziny się razem nie modlą.Świadomość tego miała zasadniczy wpływ na utworzenie wspólnoty Różańca Rodzin, która powstała w ramach akcji modlitewnej noszącej nazwę Kampanii Różańcowej, zainicjowanej w Niepokalanowie 12 września 2020 r. - w 337. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Pierwsza róża tej wspólnoty powstała 25 listopada 2018r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 18 maja 2019 r., w 99 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, odbyła się oficjalna inauguracja Różańca Rodzin.Głównym i najważniejszym celem Różańca Rodzin jest wspólna modlitwa w rodzinach, ale mogą też należeć do niego osoby samotne lub pojedynczy członkowie rodzin, którzy nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.

Modlitwa różańcowa w Różańcu Rodzin oparta jest na zasadach Żywego Różańca, czyli jedną różę tworzy 20 rodzin, które modlą się codziennie, odmawiając jeden dziesiątek Różańca św., poprzedzony rozważaniem przypisanej na dany miesiąc tajemnicy.

W Różańcu Rodzin nie ma wyszczególnionych intencji na każdy miesiąc. Modlimy się w intencji swojej rodziny oraz pozostałych 19-tu rodzin z róży, pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami naszych modlitw. Róże Różańcowe utworzone są przy parafiach oraz przez stronę internetową rozaniecrodzin.pl.

Wstępując do Różańca Rodzin, członkowie tej wspólnoty aktem poświęcenia oddają się w niewolę miłości Niepokalanej Maryi Dziewicy.

Korzyści płynące z modlitwy w Różańcu Rodzin

Poświęcenie rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi;
Każda rodzina w Różańcu Rodzin jest omodlona codziennie całym Różańcem świętym;
"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20);
Modlitwa rodzinna jest źródłem wielu łask;
Rodzice dają świadectwo wiary dla swoich dzieci;
Dzieci uczą się modlitwy i pogłębiają swoją wiarę;
Wspólna modlitwa jest okazją do pojednania, przebaczenia i budowania dobrych relacji, umacniania więzi rodzinnych;
Gromadzenie się rodziny razem sprzyja budowaniu jedności, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa w rodzinie;
Wspólna modlitwa daje pokój serca i spokój w rodzinie.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje (św.Jan Paweł II).

Członkowie Różańca Rodzin mogą uczestniczyć w spotkaniach, które odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca, w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie o godz. 11:00. W programie przewidziana jest:
- Msza święta w intencji Różańca Rodzin oraz we wszystkich intencjach nadesłanych na adres: kontakt@rozaniecrodzin.pl;
- Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec święty w intencji rodzin;
- Obecni dokonują aktu poświęcenia swoich rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny;
- Krótkie spotkanie organizacyjne w Sali św. Bonawentury.

W miarę możliwości i duchowych potrzeb członkowie Różańca Rodzin mogą też uczestniczyć w Nocnej Pielgrzymce Pokutnej z Miedniewic do Niepokalanowa lub organizowanym w tym samym czasie czuwaniu modlitewnym w Niepokalanowie (druga sobota miesiąca).

W każdą środę o godz. 19:30 na antenie Radia Niepokalanów członkowie Różańca Rodzin prowadzą modlitwę różańcową.
Zgłoszenia do Różańca Rodzin:
Poprzez formularz na stronie www.rozaniecrodzin.pl
Pocztą elektroniczną: kontakt@rozaniecrodzin.pl

Pocztą zwykłą, pisząc na adres:
Niepokalanów, Kampania Różańcowa
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5
96-515 Teresin

ŻYWY RÓŻANIEC ODMAWIANY W RODZINIE„...Dla człowieka, który sam jest bardzo słaby duchowo, modląca się wspólnota jest wielką siłą, ponieważ w niej jest Chrystus... Sposób w jaki Różaniec odmawiają Kółka Żywego Różańca, z powodzeniem można wykorzystać do modlitwy rodzinnej.

[Najczęściej przy okazji rekolekcji lub misji parafialnych rodziny deklarują się – co jest odnotowywane w specjalnych księgach – że będę odmawiały wspólnie różaniec, który umacnia wspólnotę domową, napełnia je łaską i daje siłę do dobrego życia.]

Jedna Róża Żywego Różańca obejmuje 20 osób i każda z nich odmawia codziennie jedną dziesiątkę . Razem więc 20 osób odmawia 20 dziesiątek, czyli cały Różaniec, chociaż każdy modli się w różnym miejscu i o różnym czasie danego dnia. Tę metodę zastosujmy w rodzinie. Jeśli jest pięcioosobowa rodzina: rodzice i troje dzieci albo rodzice, jedno dziecko i dwoje dziadków, każdy dostanie swoją tajemnicę i gdy każdy, odmówi jedną dziesiątkę, w sumie będą mieli całą część Różańca. Gdy rodzina jest mniejsza, składa się z czterech osób, to jedna osoba np. babcia, odmawia o jedną dziesiątkę więcej, aby w sumie było pięć dziesiątek. Pamiętajmy o zmianie tajemnic raz na tydzień albo raz na miesiąc.

Możemy również odmawiać cztery dziesiątki Różańca – ta sama osoba odmawia np. drugą tajemnicę radosną, światła, bolesną i chwalebną. Inna osoba odmawia pierwsze tajemnice ze wszystkich czterech części Różańca. I tak, dla chwały Pana i Maryi – codziennie odmówimy cały Różaniec – wszystkie cztery części. Można w nie wpleść ważne sprawy naszej rodziny, Polski i świata.

Jest jeszcze jedna wielka korzyść dla rodziny: gdy ktoś wyjedzie np. mąż w delegację albo syn czy córka studiuje w innym mieście, Różaniec rodzinny trwa, gdyż każdy, niezależnie od tego, gdzie jest, może uczestniczyć w nim bez przeszkód...” (ks.Zenon Gąsiorowski TChr – „Różaniec” nr 10/2007 – tam znajdziesz całość).

O innych formach Żywego Różańca odmawianego przez rodziny, znajdziesz także w menu WSTAWIENNICTWO RÓŻAŃCOWE pod zakładką RÓŻANIEC W RÓŻNYCH WSPÓLNOTACH MODLITEWNYCH

ŻYWY RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI„Wspólnotowa forma odmawiania tej modlitwy, wyróżnia Żywy Różaniec od wielu istniejących wspólnot i formacji różańcowych. Niektóre z nich, jak np. Różaniec rodziców za dzieci, wprost zaadoptowały tę formę, wyznaczając sobie konkretną intencję – modlitwę za swoje dzieci” (ks.Szymon Mucha).

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego.

Jeszcze w trakcie trwania rekolekcji do róży różańcowej zebrało się grono piętnaściorga rodziców, którzy zadeklarowali chęć modlitwy w intencji swoich dzieci. Po jakimś czasie jako rodzice zaczęliśmy obserwować różne pozytywne skutki działania tej modlitwy i dzielić się tym dobrem, mówić innym o zbawiennych skutkach modlitwy rodzicielskiej. Tak zaczęły powstawać nowe róże.W 2001 roku powstała pierwsza róża, w 2002 kolejna, w 2003 było już 5 róż. Obecnie wiemy już o około czterdziestu kilku różach i powstających nowych. Dzieło się rozszerza bardzo dynamicznie.

Po artykule w „Miłujcie się!” (numer 5/2005) napłynęło kilkaset nowych zgłoszeń z kraju i z zagranicy i napływają wciąż nowe. W grudniu 2005 r. było już nowych kilkanaście Róż Rodziców, wciąż powstają nowe, obecnie jest ich ponad 600 (czyli ponad 12000 modlących się rodziców!), jednak liczba ta wciąż rośnie. Powstała również pierwsza róża poza granicami Polski - na kontynencie amerykańskim, w Winnipeg w Kanadzie. Szczególnie zachęcamy do samodzielnego tworzenia róż we własnym środowisku, wspólnocie, parafii (za zgodą kapłana), rodzinie, kręgu znajomych itp. Istnieją już róże we wspólnotach lokalnych, w szkołach itp.

Obecnie w danej róży powinno zebrać się po 20 rodziców, ale można zaczynać już od kilku osób, a nawet jednej. Podczas modlitwy prosimy Pana Jezusa o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci.

Więcej: http://www.rozaniecrodzicow.pl/

http://www.rozaniecrodzicow.pl/?o=opowst

http://www.rozaniecrodzicow.pl/?o=pio„U podstaw Różańca Rodziców za Dzieci leży troska o ochronę dzieci przed złem, z którym mogą spotykać się np. poprzez oglądanie demoralizujących filmów, granie w destrukcyjne gry a także czytanie artykułów, w czasopismach i internecie, zawierających pseudoduchowe lub nawet okultystyczne treści. Niebezpieczne dla młodzieży są także sekty wschodnie, wczesna seksualizacja, jak również ideologia gender.

Rodzice nieświadomi sami mogą wprowadzać zło do domu, np. kupując swemu dziecku zabawki typu „monster high” albo zabierając je do bioenergoterapeuty lub wróżki. Skutki takich nieprzemyślanych zachowań, zaniechań czy błędów, mogą całymi latami negatywnie wpływać na dzieci. Niezawodną pomocą w ich wychowaniu jest podjęcie modlitwy we wspólnocie Różańca Rodziców, z intencją, aby skutki zła nie dotykały naszych dzieci i aby Bóg im w życiu błogosławił.... Dziesiątek Różańca to konkretny czas 3-5 minut rozważania wydarzeń biblijnych i odnoszenia ich do życia naszego oraz naszej rodziny...” (Ireneusz Rogala „Różaniec Rodziców sprzymierzeńcem rodzin” – „Różaniec” nr3/2014)

***

„W diecezji gliwickiej od kilku lat dynamicznie rozwija się Różaniec Rodziców za Dzieci... W niewielkiej parafii w Bobrownikach Śląskich, takich róż istnieje ponad 20. Państwo Elżbieta i Bogdan Dubielowie z Zabrza o takiej modlitwie dowiedzieli się w 2014 roku. "Wystarczyły dwa miesiące, aby powstały dwie pełne róże rpdziców, a tworzy się kolejna – wyjaśnia pani Elżbieta. – Mamy listę członków róży oraz wypisane imiona wszystkich dzieci. Każdego dnia modlimy się właśnie w ich intencji..." (ks.Waldemar Packner „Różaniec” nr 4/2015).

Pragnę zwrócić się do wszystkich rodziców i dziadków, których dzieci i wnuki są na złej drodze: módlcie się za nich ! Moi rodzice i kilku ich znajomych cały rok modlili się za mnie i mojego brata. Zostali wysłuchani i wszyscy, którzy wierzą, zostaną wysłuchani. Sam doświadczyłem, że Bóg jest wszechmogący i czyni cuda przez Maryję” (Martin „Miłujcie się” nr 1-2/2001 – tam znajdziesz całość).

Najlepszy prezent od rodziców dla dzieci

„Mam 44 lata, jestem ojcem dwojga dzieci... Z wielu stron zaczęły do nas, jako rodziców, docierać informacje o tym, jak znacząco zmieniło się środowisko wzrastania dzieci i młodzieży i jak wiele nowych niebezpieczeństw pojawiło się w związku z tymi zmianami. To już nie tylko sekty, alkohol i papierosy, ale i pornografia, propagowanie rozwiązłości, narkotyki, satanizm, magia, techniki okultystyczne, horoskopy, spirytyzm, wszelkiego rodzaju subkultury oraz wiele innych zagrożeń. A wszystko to na ogromną skalę i posługujące się czasem nawet bardzo wyrafinowanymi środkami technicznymi. Gdy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak niewinnie z początku wygląda zło, i dostrzegliśmy, że pojawiającym się zagrożeniom nie jesteśmy w stanie zaradzić własnymi siłami, zaczęliśmy, jeszcze wówczas nieświadomie, szukać sposobu na obronę dzieci przed złem.

W 2001 roku trafiliśmy na wspaniałe rekolekcje. Mówiono tam między innymi o tym, że czasem rodzice, nieświadomi swej odpowiedzialności za słowa i zachowania, sami wikłają własne dzieci w grzechy. Dowiedzieliśmy się także, że skutki grzechów rodziców w jakiś sposób mogą dotykać dzieci, dlatego bardzo potrzebne jest przebaczenie i zerwanie ze złym dziedzictwem.

W trakcie tych rekolekcji zdaliśmy sobie sprawę także z tego, że, będąc grzesznikami, wciąż upadamy i że te upadki, błędy, zaniechania, słabości i zaniedbania z wcześniejszych okresów życia mogą powodować problemy w życiu naszych dzieci. Zrozumieliśmy, że zło, korzystając z naszych rodzicielskich słabości i posługując się naszymi grzechami, może skutecznie atakować dzieci. Szukając ratunku, wpadliśmy na pomysł (wierzę, że z natchnienia Ducha Świętego), aby w większej grupie rodziców rozpocząć modlitwę, która miałaby przeciąć łańcuch zła. Zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem będzie zorganizowanie róży różańcowej rodziców.Od razu znalazło się piętnaścioro rodziców (potem doszło jeszcze pięcioro) gotowych do takiej modlitwy i – zaczęliśmy. Na początku nie było widać żadnych właściwie efektów. Później dopiero się okazało, że Bóg działał już wtedy – w sposób łagodny i delikatny, zmieniając nasze błędne rodzicielskie decyzje i przekształcając je w dobro. To właśnie długotrwałe i łagodne działanie łaski jest tu chyba największym cudem. Nasza córka, którą wcześniej niepotrzebnie przenieśliśmy do innej szkoły, miała w tym czasie ogromne problemy z odnalezieniem się w nowej grupie rówieśników. Dziecko, które do tej pory było pogodne i kontaktowe, nie potrafiło teraz nawiązać relacji z koleżankami. I nagle po 9 miesiącach modlitwy sytuacja się całkowicie zmieniła. Któregoś dnia nasza córka wróciła ze szkolnego wyjazdu bardzo umocniona i jakby odmieniona. Powiedziała, że odczuwa nawet wdzięczność do osób, które do tej pory robiły jej przykrości, bo mimowolnie stały się przyczyną jej emocjonalnego wzrostu, docenienia prawdziwej przyjaźni. Nasza córka otrzymała jak gdyby zupełnie nową osobowość: wprawdzie pozostała sobą, jednak uzyskała dystans do nieżyczliwych, otworzyła się i rozkwitło w niej to, co było przez trzy lata tłumione przez przykre okoliczności. I nie było w tym właściwie naszego udziału – my jako rodzice nic nie zrobiliśmy (oczywiście, chcieliśmy, ale sytuacja była patowa), nic poza modlitwą. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że to była opieka Boga za wstawiennictwem Matki...” (Ireneusz Rogala „Miłujcie się” nr 5/2005 – tam znajdziesz całość).

ŚWIADECTWA„Wieniec z półtora tysiąca róż oplata polskie rodziny. To rodzice wspierają swoje dzieci modlitwą różańcową.

Mój 18-letni syn był uzależniony od gier internetowych w stopniu uniemożliwiającym mu normalne życie: przestał się uczyć, stracił kontakt z otoczeniem, grał dniami i nocami. Po miesiącu modlitwy sam z siebie postanowił z tym skończyć - dzieli się doświadczeniem Katarzyna.

Córka miała problemy z nauką, nie miałyśmy ze sobą kontaktu - pisze inna matka. Zmieniła się niemal z dnia na dzień, kiedy matka zaczęła modlić się na różańcu. Okazało się, że dotychczasowa bardzo słaba uczennica zaczęła przynosić do domu piątki z przedmiotów, z których była zagrożona. Nauczycielki nie mogły wyjść ze zdumienia, widząc tak radykalną zmianę.

Kolejna matka również widzi błyskawiczne działanie i nadzwyczajną siłę Różańca. Jedna z dorosłych córek, za którą się modliła, uporządkowała swoje życie. Postanowiła zerwać z konkubentem i pogodzić się z mężem. Bóg sprawił cud: mąż odpowiedział na to pojednanie i Wigilię tego samego roku rodzina świętowała połączona i odnowiona.

Udział we wspólnocie ewangelizacyjnej otworzył mi oczy na zagrożenia, przed którymi stają nasze dzieci. Dziś są one większe niż były w czasach, kiedy my byliśmy dziećmi. Ta modlitwa ma jeden cel: ochronę naszych dzieci - mówi Ireneusz Rogala, inicjator modlitwy.

Moja żona Ewa zaczęła zapisywać osoby, które chciały się włączyć, i rozpoczęliśmy regularną modlitwę. Po kilku miesiącach przyszły pierwsze efekty. Zaczęły się rozwiązywać różne trudne problemy dotyczące dzieci, jak uzależnienie od gier komputerowych, narkotyków, agresywne zachowania w szkole - opowiada Ireneusz Rogala.

Takie świadectwa składają rodzice na stronie internetowej Różańca Rodziców za Dzieci. Inicjatywa modlitwy zrodziła się przed 10 laty w kręgach rodzin skupionych w gdańskiej wspólnocie Marana Tha. Powstawały róże najpierw składające się z 15 osób, a potem - po ogłoszeniu tajemnic światła - z 20. Za pośrednictwem strony internetowej modlitwą zaczęło się interesować coraz więcej ludzi. Dziś formalnie zgłoszonych jest około 1,5 tys. róż, co oznacza że około 30 tys. rodziców modli się w nich za swoje dzieci. Wśród zgłoszonych są Polacy mieszkający w Islandii, Norwegii, a nawet w Chinach czy krajach arabskich. Bardzo dużo jest osób z USA i Niemiec.Modlitwa na różańcu jest bardzo nowoczesną formą, bo odnosi się do realiów i problemów codziennego życia. Dostosowana jest też do naszych możliwości - mówi Ireneusz Rogala. - Odmówienie jednego „Ojcze nasz”, dziesięciu „Zdrowaś Mario” i „Chwała Ojcu” nie zajmuje nawet pięciu minut, które można znaleźć choćby w czasie podróży do pracy. Rodzice mogą odmawiać „dziesiątkę” osobno. - W róży jest 20 rodzin, co oznacza, że za nasze dzieci codziennie odmawiamy cały Różaniec - mówi Zbigniew Żak, inicjator powstania grupy przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

W naszej róży, założonej w marcu tego roku, modlimy się za 58 dzieci, a licząc zięciów i synowe modlitwą ogarniamy ich znacznie więcej. Każdy z rodziców otrzymał listę z wszystkimi imionami. Różaniec ma trzy główne stałe intencje: o usunięcie przez Boga skutków naszych grzechów jako rodziców, aby nie miały one negatywnego wpływu na nasze dzieci, dalej prosimy o błogosławieństwo dla dzieci, by Bóg otoczył je opieką, oraz w intencjach Ojca Świętego.

Ta forma modlitwy nie wymaga spotykania się członków róży, choć rodzice z parafii Najświętszego Zbawiciela spotkali się w październiku na Mszy Świętej w intencji rodzin. Według grafiku, co miesiąc następuje przesunięcie o kolejną odmawianą tajemnicę Różańca.

Świadomi własnych słabości oraz wielu zagrożeń na drodze rozwoju naszych dzieci pragniemy przez tę modlitwę zawierzyć nasze dzieci dobremu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej - mówią Barbara i Radosław Skrzyńscy z róży założonej w 2006 r. przy parafii św.Jakuba Apostoła w Warszawie. - Ta modlitwa daje pewność, że Bóg opiekuje się naszymi dziećmi - mówi Ireneusz Rogala.

Jeśli jesteśmy w stanie ofiarować swoim dzieciom materialne prezenty, to dlaczego nie ofiarować im tego najlepszego prezentu - codziennej modlitwy, która tak niewiele nas kosztuje - mówią rodzice.

Źródło: Tygodnik katolicki „Idziemy” z dnia 4 grudnia 2011 ks. Jan Sawicki

Szczegółowe informacje, jak podjąć inicjatywę modlitwy za dzieci, można znaleźć na stronie http://www.rozaniecrodzicow.pl a także w kwartalniku „Królowa Różańca Świętego” nr 3(7) jesień 2013 Tam też znajdziesz więcej świadectw, a także u nas - patrz: „WIELKIE I MNIEJSZE ŁASKI RÓŻAŃCOWE”

Informacje na temat ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIECI I MŁODZIEŻY uzyskasz pod zakładką: WYCHOWANIE RÓŻAŃCOWE (Wspólnoty utwierdzają).„Obecnie [2014 r.] jest to grono ponad 45 tysięcy rodziców, powiększające się co miesiąc o kolejnych 400-500 osób. Świadectwa, które licznie do nas napływają, mówią np. o polepszeniu komunikacji między dziećmi a rodzicami, o uwolnieniu dzieci od narkotyków, gier komputerowych czy też od złego towarzystwa. Wiele z nich opowiada o pokoju serca, jaki uzyskały matki, o poprawie relacji dzieci w rodzinie lub w szkole, a także o pozytywnych zmianach relacji teściowa-synowa. Różaniec Rodziców łączy rozbite rodziny, jednoczy rodziny skłócone, pomaga małżonkom wspólnie klęknąć i w imię miłości do dzieci szukać wzajemnego pojednania w modlitwie. Również rodzice dorosłych dzieci wypraszają dla nich wiele łask...

Aby skorzystać z dobrodziejstwa Różańca Rodziców za Dzieci, wystarczy podjąć w sercu decyzję i wpisać się do róży lub też założyć własną – czy to w gronie rodziny, wśród znajomych, w szkole czy też w parafii. Można również zapisać się na stronie internetowej: wwwrozaniecrodzicow.pl (Ireneusz Rogala... jw.).


reprod. https://www.rrnpraga.pl/adoracje/552-rozaniec-swiety-czesc-bolesna-15-10-2019

Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny (s.Łucja Santos).

wróć do strony głównej