wróć do strony głównej


ÓŻANIEC MISYJNY„Jeśli to nie ma znaczenia, czy ludzie odmawiają codziennie Różaniec, czy nie, to dlaczego Matka Boża nieustannie, we wszystkich częściach świata dopomina się o tę modlitwę ? Powtarza jak w Medjugorie: „Bez was nie mogę pomóc światu”. Poucza w Fatimie: „Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać Różaniec”. W Gietrzwałdzie mówi: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”. Tajemnica tajemnic, to być może jedyny ratunek z tamtego świata dla naszego świata. Odmówić, czy odmawiać ?” (Rafał Porzeziński).reprod. z “Rycerza Niepoklanej” nr 10/1990

Mimo, iż od wieków, z wielu krajów katolickich wyruszali misjonarze na wszystkie strony świata, aby głosić Chrystusa ludom, które jeszcze Go nie poznały, w czasach współczesnych działalność misjonarzy zataczała coraz szersze kręgi na wszystkich kontynentach. Konieczne było więc wspieranie ich posługi modlitwą i ofiarą. Dla wielu ludzi stało się to bardzo ważnym zadaniem życiowym, zwłaszcza, że mieli tę świadomość, iż „modlitwy i ofiary wspomagające misje, należą do obowiązków wszystkich chrześcijan” (św.Jan Bosco). Tak więc i Paulina Jaricot pragnąc, by modlitwa różańcowa wspierała dzieło ewangelizacji na całym świecie, zalecała aby Żywym Różańcem objąć cały świat...

„Mając 17 lat zdecydowała się żyć tylko dla Boga, składając prywatnie ślub czystości. W robotniczej dzielnicy Lyonu szukała dziewcząt w swoim wieku, by razem prowadzić życie pobożne i pełne uczynków miłosierdzia jako Wynagrodzicielki Sercu Jezusa. Pod wpływem wiadomości o tragicznej sytuacji finansowej misji, zaczęły one wspierać misjonarzy modlitwą oraz cotygodniową niewielką ofiarą pieniężną. Utworzyły grupy złożone z 10 osób; z kolei dziesiątki organizowane były w setki, a następnie w tysiące. W tym czasie Paulina napisała: "Dana mi została jasna wizja tego planu i jednocześnie zrozumiałam łatwość z jaką każdy z kręgu moich najbliższych mógłby się w ten plan włączyć, znajdując dziesięć osób, które każdego tygodnia dawałyby datek na Rozkrzewianie Wiary. Zobaczyłam również szansę, jaką dawałby wybór najświatlejszych ze stowarzyszenia, którzy inspirowaliby kolejne dziesiątki... Aby nie zapomnieć tej myśli zapisałam ją i zdumiała mnie jej prostota, której nikt wcześniej nie odkrył". Wszystko po to, by misjonarze mogli głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata...

3 maja 1822 roku grupa świeckich zatroskanych o nowe formy współpracy misyjnej, utworzyła stowarzyszenie przyjmujące system Pauliny Jaricot. W ten sposób Powstało Dzieło Rozkrzewiania Wiary” (ks.Szymon Mucha – „Misyjne źródło Żywego Różańca” – „Różaniec” nr 10/2010 – tam znajdziesz całość).

Paulina była przekonana, że modlitwą najbardziej pasującą do Dzieła Rozkrzewiania Wiary jest Różaniec. Aby jednak każdego dnia mógł być odmawiany cały Różaniec, grupki złożone z 10 osób zwiększyła do piętnastoosobowych, aby w ten sposób utworzyć Żywy Różaniec. Każda bowiem z osób należących do danej Róży, zobowiązywała się do codziennego odmówienia jednej dziesiątki różańca z rozważaniem jednej z 15 tajemnic różańcowych w intencjach: misyjnej i papieskiej, wyznaczanych na dany miesiąc.

ŻYWY RÓŻANIEC MISYJNY

„Bardzo piękny jest różaniec misyjny: jeden dziesiątek - biały - jest za starą Europę, aby potrafiła na nowo odzyskać tą ewangelizacyjną moc, która dała początek tak wielu Kościołom; dziesiątek żółty jest za Azję, tryskającą życiem i młodością; dziesiątek zielony jest za Afrykę, udręczoną, lecz otwartą na Dobrą Nowinę; dziesiątek czerwony za Amerykę - będącą obietnicą nowych sił misyjnych; dziesiątek niebieski - za Oceanię, która oczekuje na większe rozpowszechnienie Ewangelii”.(św.Jan Paweł II)


reprod. ze strony kosciol.wiara.pl/doc/3814624.Odmawiajcie-codziennie-rozaniec Filipiny

Misyjne korzenie Żywego Różańca odkrył na nowo w latach pięćdziesiątych XX wieku, ks. abp Fulton John Sheen, obecnie Sługa Boży, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, stając się inicjatorem i propagatorem obecnej formy tego różańca. Pragnął on, aby wszyscy chrześcijanie modlili się w intencjach całego Kościoła, działającego na wszystkich kontynentach.

Dla nadania specjalnego wyrazu tej formie apostolstwa, ustalono, że modlitwy różańcowe będą odmawiane na specjalnym, charakterystycznym różańcu, w którym każdy dziesiątek paciorków posiada inny kolor symbolizujący inny kontynent, inny rejon świata... I tak:

Kolor zielony - nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych różańcach - i tak było do niedawna - Afryka była zaznaczona kolorem czarnym. To znów wiąże się z kolorem skóry. Warto więc zapamiętać, że kolor zielony lub czarny oznacza AFRYKĘ.

Kolor czerwony nawiązuje do koloru skóry rdzennych mieszkańców Ameryki czyli Indian i symbolizuje ten kontynent.

Kolor biały oznacza kolor skóry Europejczyków, a więc symbolizuje Europę i Ojca Świętego.

Kolor niebieski symbolizuje Ocean Spokojny i związany z nim kontynent Australii oraz Oceanię, czyli rozsiane na nim liczne wyspy.

Kolor żółty symbolizuje Azję, przypominając kolor skóry wielu mieszkańców tego kontynentu.We wszystkich częściach świata pracują misjonarze, ale i tak liczbowo stanowią kroplę w morzu nie wystarczającą na potrzeby tamtejszych katolików.

Amerykę zamieszkuje 826 554 000 ludności. Katolików jest 519 391 000, co stanowi 62,84 % ogółu mieszkańców. Księży jest 120 841 - na jednego przypada 6 840 mieszkańców, a katolików 4 298 Braci zakonnych jest 16 615, sióstr 232 986, seminarzystów 36 392, katechistów 1 480 335.

Azję zamieszkuje 3 698 043 000 ludności. Katolików jest 107 302 000, co stanowi 2, 90% wszystkich mieszkańców. Księży jest 43 566 - na jednego przypada 54 604 mieszkańców, a katolików 2 463. Braci zakonnych jest 7 659, sióstr 138195, seminarzystów 26 879, katechistów 260 961.

Afrykę zamieszkuje 789 455 000 ludności Katolików jest 130 018 000. co stanowi 16,47% ogółu mieszkańców. Księży jest 26 547 - na jednego przypada 29 061 mieszkańców, a katolików 4 786. Braci zakonnych jest 7 256, sióstr 52 583, seminarzystów 20 383, katechistów 385 897.

Oceanię zamieszkuje 30 566 000 ludności. Katolików jest 8 202 000. co stanowi 26, 87% wszystkich mieszkańców. Księży jest 4 947 - na jednego przypada 6 171 mieszkańców, a katolików 1 658. Braci zakonnych jest 1 836, sióstr 11 095, seminarzystów 923, katechistów 12 343.

Europę zamieszkuje 702 661 000 ludności. Katolików jest 280 144 000, co stanowi 39, 87 % wszystkich mieszkańców. Księży jest 208 659 - na jednego przypada 3 368 mieszkańców, a katolików 1 343. Braci zakonnych jest 21 691, sióstr 366 326, seminarzystów 26 879, katechistów 502 352.

Trzeba więc ciągle modlić się o nowe powołania misyjne i nieustannie wspierać modlitwą i ofiarą tych, którzy już pracują na misjach.Oto przykłady modlitw włączanych do Żywego Różańca Misyjnego.

Modlitwa na początku:

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Panie, obudź w każdym człowieku prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Twojej i naszej Matki.

za AFRYKĘ

Podczas gdy będziemy odmawiać pierwsze dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo”, pomyślmy o wielkim kontynencie afrykańskim, gdzie żyje tylu braci, którzy nie słyszeli jeszcze o Jezusie Chrystusie. Wysiłki i ofiarność misjonarzy, zwłaszcza w ostatnim wieku, dały z pewnością widoczne rezultaty w wielu regionach Afryki: była tam głoszona Ewangelia i powstało dużo wspólnot chrześcijańskich. Ale to nas nie zadowala. Nie daje spokoju myśl, że jest jeszcze tyle do zrobienia w Afryce. Potrzeba ciągle nowych misjonarzy i świeckich, którzy pójdą głosić Ewangelię na tej ziemi coraz bardziej umęczonej przez wojny, konflikty i biedę.

Modlitwa: Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi braćmi i siostrami, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

za AMERYKĘ

Podczas modlitwy w intencji Ameryki zwróćmy uwagę, że jest to kontynent głębokich kontrastów: wielkiego bogactwa i skrajnej nędzy, bardzo zaawansowanej technologii i prymitywnego życia, nadprodukcji i głodu... Na tej ziemi, na którą misjonarze przybyli kilka wieków temu, żyje wielu ludzi, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z Ewangelią i mają nadzieję poznać Dobrą Nowinę dzięki świadectwu misjonarzy. Poza tym ważne jest, by kontynuować dzieło ewangelizacji również tam, gdzie Ewangelia była już głoszona. W rezultacie dar wiary będzie mógł docierać do serc naszych braci w sposób autentyczny, wyzwalając ich ze zniewalających sytuacji.

Modlitwa: Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie, i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

za EUROPĘ

Kiedy powtarzamy kolejnych dziesięć razy „Pozdrowienie anielskie” mamy przed oczami naszą Europę. Europa jest jednym z „najstarszych” kontynentów, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale to nie znaczy, że nie potrzebuje modlitwy. Jest wiele miejsc, gdzie Ewangelia musi być głoszona z mocą, ponieważ nie panuje tam Królestwo Boże, tylko wyzyskiwanie krajów najuboższych przez kraje wysoko uprzemysłowione, podejmowanie zbrodniczych działań przeciwko życiu ludzkiemu, odsuwanie na margines biednych. W tych tajemnicach chcemy przede wszystkim modlić się, aby nasze wspólnoty w Europie odnalazły w pełni autentyczną wiarę oraz mogły być prawdziwymi świadkami Chrystusa i aby Duch Święty rozbudził w nich wiele powołań misyjnych.

Modlitwa: Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swych chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.

za AZJĘ

Azja to największy i najbardziej zaludniony kontynent. Jego lud wyznaje dużo religii oraz filozofii. Każda z tych religii chce pomóc człowiekowi spotkać się z Bogiem. Wszystkie proponują wartości piękne i uniwersalne: wielkość i piękno Boga, do którego wszyscy muszą się zwracać, by czerpać siłę, mądrość życiową, popularną „mądrość wschodnią”. Myśląc o Azji, módlmy się przy rozważaniu tych tajemnic, aby Chrystus mógł być poznany jako najpiękniejsze spotkanie między Bogiem i człowiekiem. Spotkanie wyrażające wielką dobroć i wielką miłość Boga, który zamieszkał wśród nas.

Modlitwa: Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

za AUSTRALIĘ I OCEANIĘ

Przy kolejnych paciorkach nasze myśli biegną ku Oceanii. Tysiące wysp rozproszonych po Oceanie Spokojnym tworzą najmniejszy i najmłodszy z kontynentów. Także tutaj żyją ludzie, którzy nie spotkali jeszcze Chrystusa, ponieważ nikt im o Nim nie powiedział. Praca misyjna w tych miejscach jest trudna, także z powodu warunków życia. Ale jeśli jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma prawo do poznania Ewangelii, która wyzwala, to musimy tak jak Jezus iść aż do końca, bez wycofywania się, mimo przeciwności, jakie napotykamy.

Modlitwa: Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, którą obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńską troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Modlitwa na zakończenie:

Maryjo, Królowo świata i Matko wszystkich dzieci. Wraz z naszą modlitwą za rówieśników z krajów misyjnych składamy u Twoich stóp naszą gorącą prośbę - naucz nas być pomocnikami Ojca świętego, a misjonarzami Pana Jezusa, abyśmy poprzez swoje modlitwy, ofiary i cierpienia przyczyniali się, by każde dziecko na świecie poznało Pana Jezusa.bł.Izydor Bakanja reprod. z Kal. Misyjnego ks. Werbistów 2007

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery – módl się za nami.

Święta Teresko od Dzieciątka Jezus – módl się za nami

Źródła: www.powolanie.wiara.pl

http://www.hakunamatata.pl/2008/dlaczego-rozaniec-misyjny-jest-kolorwy/

http://www.adgentes.misje.pl/pl/modlitwy/25-modlitwy/133-roaniec-misyjny

http://www.missio.org.pl/PDRW/rozaniec.html

http://ogniskomisyjne.infomar.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25Rozważania do wszystkich czterech części Różańca Misyjnego opracowane przez jedną z sióstr dominikanek, można znaleźć na stronie:

http://www.slideshare.net/dominikanki/raniec-misyjny

Wielkim propagatorem modlitwy od stuleci jest Zakon Dominikański, ale dziś nie ma chyba zakonu czy zgromadzenia, które nie zaangażowałoby się w szerzenie tego nabożeństwa. W całym kraju, ale szczególnie w diecezji tarnowskiej, z której pochodzi największa liczba misjonarzy, powstają Róże Misyjne. Działają w porozumieniu z papieskimi Dziełami Misyjnymi, ale także spontanicznie, pod wpływem osób, które chcą wspierać ewangelizację na całym świecie; które często modlą się w intencji konkretnych misjonarzy i organizują zbiórki pieniędzy.

Źródło: http://www.yasni.pl/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.deon.pl%2Freligia%2Fduchowosc-i-wiara%2Fżycie-i-wiara%2Fart%2C748%2Cpoltoramilionowa-armia-polacy-i-rozaniec.html&name=Szymon+Niezgoda&cat=news&showads=1Także w Łodzi przy parafii św.Antoniego, podczas tzw. Niedzieli Misyjnej, katechetka, p.Elżbieta Kupisińska, odznaczyła się wielkim zaangażowaniem w sprawy misyjne. Wraz z pozyskanymi przez nią osobami do pomocy, przed każdą Mszą świętą rozprowadzano kalendarze, różańce misyjne i obrazki... W czwartek zorganizowane było odmawianie różańca misyjnego za dzieci i dla dzieci... Płynęły kolejne dziesiątki różańcowe, odmawiane w różnych językach: po łacinie, po angielsku, niemiecku, włosku i, oczywiście, w naszym ojczystym języku. Odmawiały je (przy mikrofonie) mamy dzieci obecnych na modlitwie, dając tym samym żywe świadectwo wiary swoim pociechom. Rozważania bolesnej męki Pana Jezusa, były mówione, a modlitwy - śpiewane. Po każdej tajemnicy, wokół dużego misyjnego różańca, przy którym znajdowała się mapa świata, symbolizująca misjonarzy oraz dzieci z różnych krajów – - ustawiane były duże, płonące świece... Ceremonia ta odbywała się przy wtórze modlitwy: „Niech przesuwane paciorki misyjnego różańca pomogą tym, którzy jeszcze czekają na Ewangelię...” (ks.Maciej Będziński „Współpraca z Bogiem” – „Różaniec” nr 1/2016 – tam znajdziesz całość).

Przy parafii św.Rocha w Poznaniu funkcjonuje ŻYWY RÓŻANIEC MISYJNY, którego członkowie stawiają sobie za cel:

odmawianie dziesiątka różańca dziennie w intencjach misyjnych;

- comiesięczną stałą ofiarą materialną na cele misyjne;

czytanie i propagowanie prasy misyjnej;

pozyskiwanie nowych członków Żywego Różańca Misyjnego.

Więcej: http://swroch.archpoznan.pl/grupy/14-misyjny-roaniec-rodzin

W diecezji toruńskiej modlitwa i materialne wsparcie misji idą w parze... Podjęto odważny krok dotarcia do wszystkich misjonarzy w diecezji, aby wyjść z gestem miłości najpierw do "swoich". Zaraz zaczęły powstawać tzw. róże misyjne... Bogactwo inicjatyw misyjnych, w które włącza się Żywy Różaniec, można dostrzec m.in. w archidiecezji lubelskiej, gdzie członkowie tej wspólnoty są zaproszeni do wpłacania niewielkiej kwoty na rzecz funduszu, z którego korzystają księża tej archidiecezji, pracujący na terenach misyjnych, w tym na Ukrainie, Białorusi czy Łotwie. Roczna składka wynosi "2 zł plus" – informuje ks.Wojciech Rebeta, moderator Żywego Różańca. – Umawiamy się na minimalną wpłatę 2 zł od osoby. Dzięki temu, w tym roku kolejny kapłan otrzyma wsparcie na konkretny projekt, a pozostali księża – stypendia mszalne („Różaniec” nr 6/2015).

Trzymaj kciuki na różańcu

To akcja organizowana przez Wolontariat Misyjny SALVATOR adresowana do wszystkich, którzy wiedzą jak posługiwać się różańcem !... Projekt ruszył w październiku, miesiącu poświęconym Maryi. Zrodził się on wśród kleryków z WSD Salwatorianów w Bagnie k/ Wrocławia, jako kontynuacja dotychczasowej akcji różańcowej rozpowszechnionej przez wolontariuszy misyjnych – „dziesiątka o dziesiątej”.


plakat aut. Joanny Wiśniewskiej

„Zazwyczaj trzymamy kciuki, życząc komuś szczęścia. My pragniemy do tego prostego gestu dołożyć jeszcze modlitwę różańcową. Jan Paweł II w Remptoris Missio pisał, że „cały Kościół z natury swojej jest misyjny” (Rmis, 1) dlatego chcemy w sposób szczególny modlić się za wszystkich misjonarzy i wolontariuszy misyjnych, którzy w naszym imieniu głoszą Dobrą Nowinę o Zbawicielu tym wszystkim, którzy jeszcze Go nie poznali i pokochali. Pragniemy również modlić się o pokój, braterską miłość oraz wrażliwość zwłaszcza w tych krajach, które są dotknięte konfliktami zbrojnymi, reżimami komunistycznymi, niesprawiedliwością, gdzie wyznawcy Chrystusa są prześladowani. A po co to wszystko czynimy? W celu zbawienia siebie i innych!!! (https://sop.sds.pl/trzymaj-kciuki-na-rozancu/ - tam znajdziesz całość).

Różańcowo znaczy misyjnie

„Ja już swoje zrobiłam w życiu. Zdrowie nie to, co kiedyś. Siódmy krzyżyk mija – tłumaczyła Pani Zosia. – Nie rozumiem tych wszystkich pięknych słów o "nowej ewangelizacji". Na misje nie pojadę. Ja TYLKO na różańcu się modlę... Świadomie wyróżniłem słowo "tylko". W zamyśle mojej rozmówczyni miało ono świadczyć o jej nikłej przydatności dla Kościoła, dla świata. Nic bardziej mylnego, Pani Zofio. Jak wyglądałby dziś Kościół, gdyby nie Pani i setki tysięcy Pani podobnych ? Czy jeszcze istniałby ? Jak byłby efekt działań walczących "na pierwszej linii frontu": papieża, biskupów, kapłanów, misjonarzy i misjonarek, gdyby nie duchowe zaplecze – modlitewne wsparcie, które im dajecie ? Skąd czerpaliby moc ? Różaniec to siła, której nie sposób przecenić. Pisał św. Paweł: "Moc bowiem w słabości się doskonali" (2Kor 12,9). Także wtedy – a może przede wszystkim wtedy ! – gdy palce są tak słabe, że ledwie są w stanie utrzymać paciorki koronki różańcowej...

Można być misjonarzem nie opuszczając swojej małej izdebki. Boża logika jest inna niż logika świata. "Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne, Pan natomiast patrzy na serce" – mówił Bóg do Samuela (por.1Sm 16,7). Każde poruszenie serca, każda szczera modlitwa za Kościół, za misje, za kapłanów, mają wielką moc. I, Pani Zofio, zapewne kiedyś się dowiemy, że to nie był "tylko" Różaniec, ale "AŻ" Różaniec !” (ks.Paweł Siedlanowski – „Różańcowo, znaczy misyjnie” – „Różaniec nr 10/2019 – tam znajdziesz całość).

„Misje, to nasza wspólna sprawa. Możemy być misjonarzami wspierając głoszenie Ewangelii codzienną modlitwą, cierpieniem i ofiarą materialną. I tak przemierzamy tysiące kilometrów, z wiarą przesuwając paciorki różańca” (s.Augustyna Łukaszuk CSL).

Na stronie internetowej : http://adgentes.misjonarze.org/index.php/modlitewnik/rozaniec-misyjny/ można spotkać propozycję WIELOJĘZYCZNEGO RÓŻAŃCA MISYJNEGO. Oto oferta, która tam została przedstawiona:


Matka Boża Różańcowa - Madagaskar

„Our-Lady-Rosary Różaniec, który proponujemy to kolekcja nagrań dźwiękowych modlitwy w różnych językach świata. Każde nagranie obejmuje jeden dziesiątek Różańca („Ojcze Nasz”, 10x „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”). Nagraniu towarzyszy obraz tekstu wspomnianych modlitw w oryginalnej pisowni.

Posiadamy świadectwa świadczące jak bardzo modlitwa różańcowa przyczynia się do rozkrzewiania i zachowywania wiary. Służebnica Boża, Paulina Maria Jaricot, założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i pomysłodawczyni Żywego Różańca pragnęła otoczyć modlitwą różańcową cały świat. Kiedy Róże Żywego Różańca obejmowały coraz szersze rzesze wiernych na całym świecie, Paulina napisała do członków Żywego Różańca: «Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludami świata». Pragniemy, aby nasza propozycja przyczyniła się do zjednoczenia serc w modlitwie różańcowej za dzieło misyjne Kościoła i zbliżyła nas do ludzi wszystkich ras i języków.

Z radością dołączymy do naszej kolekcji przesłany nam dziesiątek różańca w języku, którego nie ma na naszej liście.

Obecnie możemy wybrać modlitwę w następujących językach: angielski, goun, niemiecki, bandjoun, grecki, pidgin-english, bariba, hebrajski, polski, bemba, hiszpański, portugalski, białoruski, japoński, rosyjski, bobo, kikongo, rumuński, chiński, litewski, słowacki, chorwacki, lingala, suahili, czeski, łaciński, turecki, dioula, łotewski, ukraiński, duński, malgaski, węgierski, esperanto, mina, wietnamski, fɔn, moore, włoski, francuski, niderlandzki, yoruba

Różaniec Misyjny Dzieci


reprod. ze strony: warsztatmisyjny.blogspot.com/201210rozaniec-misyjny.html

Ojcowie oblaci pragnąc zachęcić (zwłaszcza w październiku) do szczególnej modlitwy za misje i misjonarzy, a także prosić Chrystusa o nowe powołania kapłańskie, zakonne, oblackie i misyjne - na stronie http://www.oblaci.pl/aktualnosci/77 proponują włączenie się do różańca misyjnego dla dzieci.

PAŹDZIERNIKOWY RÓŻANIEC MISYJNY ONLINE


fot.Andrzej Urbańczyk, arch. SWM Młodzi Światu, Ghana

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU kolejny raz pragnie w tym czasie zachęcić do codziennej, wspólnej modlitwy w intencji MISJI. Przygotowane rozważania misyjne dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://swm.pl/rozaniec. Każdego dnia rozważamy inne tajemnice różańcowe, którym przypisano intencje, nawiązujące do misyjnej rzeczywistości. Rozważając Tajemnice Radosne modlimy się w intencji dzieci ulicy w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Odmawiając Tajemnice Bolesne prosimy o stały dostęp do wody dla mieszkańców żyjących w obszarach dotkniętych suszą. Poprzez Tajemnice Chwalebne oddajemy Maryi problem edukacji dla ubogich dzieci na całym świecie, natomiast w Tajemnicach Światła powierzamy misjonarzy i wolontariuszy świeckich posługujących w krajach misyjnych. Rozważania zostały przygotowane zarówno w formie audio z lektorem (możliwość odsłuchania rozważań) oraz w formie tekstowej (pliki PDF).

Założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego, św. Jan Bosko, którego 200-setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w tym roku, szczególnie ukochał modlitwę różańcową i w jej prostocie upatrywał ogromną siłę. „Gotów byłbym zrezygnować z tylu innych rzeczy o wielkim znaczeniu, ale nie z różańca” – to właśnie w tej modlitwie zawierzał Maryi Wspomożycielce wszystkie swoje dzieła. Pośród codziennego zabiegania znajdźmy chwilę, by powierzyć nasze sprawy w ręce Matki, z ufnością, że i w naszym życiu dokona cudów.

***

Wprawdzie apel wzywający do włączenia się do RÓŻAŃCA MISYJNEGO został wystosowany w październiku, który jest miesiącem różańcowym, pamiętajcie jednak, że modlitwa różańcowa za misje stale jest aktualna – więcej pod zakładką: WSPÓLNOTY NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA.„Różaniec jest modlitwą, która może towarzyszyć nam wszędzie, a zwłaszcza w „martwych” momentach dnia np. w autobusie, w pociągu, w samolocie, w kolejce do lekarza czy w kolejce do urzędu. Dzięki różańcowi ten czas nie jest zmarnowany” (o.Bogumił Schab).

wróć do strony głównej