wróć do strony głównejATROLE RÓŻAŃCOWE
„Różaniec dobrze odmawiany, to deszcz róż [spadających] na świat. Przy każdym „Zdrowaś...”, które jakaś kochająca dusza wypowiada z miłością i wiarą, sprawiam, że spada łaska. Gdzie ? Wszędzie: na sprawiedliwych, aby uczynić ich bardziej sprawiedliwymi, na grzeszników, aby doprowadzić ich do opamiętania...” (MB).


Ks. Jarosław Staniszewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży zachęca, by modlitwa różańcowa za młode pokolenie odmawiana była nie tylko w kościołach, ale i na ulicach.

Od czerwca 2010 r. w diecezji opolskiej powstają Ogniska Modlitwy za Młode Pokolenie. W wielu parafiach raz w tygodniu odmawiany jest Różaniec w intencji dzieci i młodzieży. Co więcej raz w roku, w uroczystość Bożego Ciała, organizowany jest w Opolu Koncert Uwielbienia, któremu przyświeca ta sama intencja.

Teraz ks. Jarosław Staniszewski wraz z młodymi zaangażowanymi w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zachęcają, by postawić kolejny krok. Proponują wszystkim diecezjanom, bez względu na wiek, a szczególnie młodzieży skupionej w grupach parafialnych, włączenie się w akcję „Patrol różańcowy”.

Jej cel to modlitwa za młodych ludzi wszędzie tam, gdzie jest się na co dzień, jak i tam, gdzie na co dzień obecni są młodzi. Bo Różaniec przecież można odmawiać nie tylko w kościele czy w domu, ale także idąc ulicą czy jadąc samochodem albo autobusem.

Jak podkreślają pomysłodawcy akcji, można umawiać się w kilka osób na wspólne różańcowe patrolowanie konkretnych ulic czy miejsc, gdzie młodzież spożywa alkohol lub stosuje inne używki.

– „Patrol różańcowy” jest konkretnym wymiarem walki duchowej ze złem, jest mocnym świadectwem wiary. Bo nie jest to takie proste, wyjść z różańcem na ulicę i modlitwą walczyć o młodego człowieka – podkreśla ks. Jarosław Staniszewski.

Główna intencja modlitewna „Patrolu różańcowego” brzmi: aby umysły i serca młodych ludzi były otwarte na działanie Ducha Świętego, Ducha Miłości i Prawdy. Do tej intencji można dołączać intencje osobiste za znajomych, szczególnie zagubionych młodych.

Anna Kwaśnicka

Źródło: http://info.wiara.pl/doc/1353766.Patrol-z-rozancem-w-reku


reprod. z „Nadziei i życia” nr 62/2012

„Różaniec jest wielkim świętym słowem, jest wielką świętą bronią, wielkim świętym czynem. Każdy Różaniec dobrze odmówiony jest wielkim świętym zwycięstwem...” (MB do Barbary Kloss).

wróć do strony głównej