wróć do strony głównej



ODLITWA ZA MODLITWĘ



„Różaniec to potęga, ale w tę modlitwę musi być włożone nasze serce” (Felicja z Olsztyna „Zwycięstwo przychodzi przez Różaniec”).



W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które miały odbyć się w Krakowie w 2016 roku. Zuzanna Marek, pomysłodawczyni akcji P2P („People to People, Prayer to Prayer” – ludzie dla ludzi, modlitwa za modlitwę). zaproponowała ciekawą inicjatywę modlitewną, której uczestnicy mieli wymieniać się nawzajem różańcami, a wraz nimi – intencjami modlitwy różańcowej. Akcja miała polegać na codziennej wymianie różańców – we wspólnotach czy parafiach, które przyłączą się do P2P (a dołączyć mogła każda grupa).

„Kiedy dajesz komuś różaniec, wyjaw swoją intencję i poproś o modlitwę. Jednocześnie przyjmij intencję tego, z kim się wymieniasz. Przez cały dzień chodząc z jego różańcem, będziesz chodził z jego tajemnicą, tą nazwaną i tą niewypowiedzianą. To trochę tak, jakbyś mu cały dzień trzymał rękę na ramieniu. Dawał wsparcie, pocieszał albo dzielił się radością” – wyjaśniali na swojej stronie organizatorzy akcji.

Organizatorzy mieli nadzieję, że do akcji włączy się także młodzież innych krajów. Globalnej wymianie intencji miała służyć oficjalna strona ŚDM oraz profil ŚDM na Facebooku. „Jeżeli chcemy, żeby w 2016 roku wydarzyło się coś wyjątkowego – pisano - to musimy zacząć działać już teraz. Nie ma lepszego pomysłu na rozpoczęcie przygotowań do ŚDM, niż wspólna modlitwa” ( www.krakow2016.com. ).

Dodatkowym akcentem łączącym akcję P2P ze Światowymi Dniami Młodzieży była postać Maryi. Jej wizerunek – ikona Salus Populi Romani, która była stała się jednym z symboli ŚDM, stąd podstawowym „narzędziem” wymiany intencji miał być właśnie różaniec.


ikona Salus Populi Romani

I tak P2P stało się kontynuacją inicjatywy „Podaj mnie dalej”, która powstała trzy lata wcześniej w jednej z grup dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”. Uczestnicy Rorat po Mszy św. wymieniali się różańcami, przekazując sobie równocześnie intencje modlitwy.

Źródło: info.wiara.pl

http://www.parafie.zgora.eu/katolickie_wiadomosci,,44507_modlitwa_za_modlitwe.html

http://krakow.gosc.pl/doc/1794229.Modlitwa-za-modlitwe

W praktyce okazało się, że była to bardzo cenna inicjatywa, która przyniosła nadspodziewane owoce, dlatego, mimo iż ŚDM 2016 przeszły już do historii, warto ją podtrzymywać, tak by wkrótce objęła cały świat – nie tylko we wspólnotach młodzieżowych, ale wszędzie tam, gdzie ludzie ludziom nawzajem dobrze życzą i gdzie maja otwarte serca na braterską i siostrzaną pomoc okazywaną bliźniemu.

RÓŻANIEC ZA RÓŻANIEC

Istnieje także nieco inna forma MODLITWY ZA MODLITWĘ, gdzie jedna strona daje swój różaniec, druga – ofiaruje za nią swoją modlitwę na tym różańcu. A kim jest ta osoba, za którą ktoś się modli ? Dowiesz się pod zakładką RÓŻANIEC W RĘKACH LUDZI MŁODYCH - Różaniec za różaniec.


reprod. z biuletynu „Pomoc Kościołowi w potrzebie” nr 5/2016

„Różaniec jest doskonałą modlitwą odbudowywania jedności między ludźmi na całym świecie. Pomaga w budowaniu jedności, wszędzie tam, gdzie jej brakuje” (ks.abp Andrzej Dzięga).

wróć do strony głównej