wróć do strony głównej


ÓŻANIEC W KATECHIZMIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO„Odmawianie Różańca jest ćwiczeniem wiary i pomocą w rozwijaniu naszej wiary. Kiedy rozważamy tajemnice, poznajemy życie Chrystusa we wszystkich okresach, a to jest prawdziwą podstawą wiary” (ks.kard John Carberry)W Katechizmie Kościoła Katolickiego zamieszczono jedynie wzmiankę o Różańcu, wspominając o nim w części II, w rozdziale 4, artykule I pod numerem 1674 pośród innych wymienionych form tzw. religijności ludowej. 1674 Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki (Sobór Nicejski II: DS 60I; 603; Sobór Trydencki: DS 1822) itp.

Zagadnienie to zostało nieco bardziej rozszerzone pod numerem 1675:

1675 Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują: "Należy (je) tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je przewyższa" (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 13).

„W odmawianiu Różańca spełnia się wszystkie warunki modlitwy, które podaje katechizm, że musi ona być pokorna, wytrwała i ufna” (MB do Barbary Kloss).Ponieważ Różaniec święty jest modlitwą, to w części IV, w rozdziale 2, artykule I omawiającym formy modlitwy, można znaleźć konkretne wskazówki i wyjaśnienia, które dość szczegółowo odnoszą się także do modlitwy różańcowej:

„W odmawianiu Różańca spełnia się wszystkie warunki modlitwy, które podaje katechizm, że musi ona być pokorna, wytrwała i ufna” (MB do Barbary Kloss).

I Modlitwa ustna

2702 Potrzeba połączenia zmysłów z modlitwą wewnętrzną jest zgodna z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ciałem i duchem i dlatego odczuwamy potrzebę wyrażenia na zewnątrz naszych uczuć. Musimy modlić się całą naszą istotą, by nadać naszemu błaganiu jak największą moc.

2703 Potrzeba ta odpowiada również wymaganiu Bożemu. Bóg szuka czcicieli w Duchu i Prawdzie, a w konsekwencji modlitwy żywej, wznoszącej się z głębi duszy. Oczekuje On również wyrazu zewnętrznego, który łączy ciało z modlitwą wewnętrzną, ponieważ składa Mu ona doskonały hołd z tego wszystkiego, do czego ma On prawo.

2704 Ponieważ modlitwa ustna ma charakter zewnętrzny i jest w pełni ludzka, jest przede wszystkim modlitwą tłumów. Ale nawet modlitwa najbardziej wewnętrzna nie powinna pomijać modlitwy ustnej. Modlitwa staje się wewnętrzna w takiej mierze, w jakiej uświadamiamy sobie Tego, "do którego mówimy". Wtedy modlitwa ustna staje się pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej.

II. Rozmyślanie

2705 Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch szuka zrozumienia pytań "dlaczego" i "jak" życia chrześcijańskiego, aby przylgnąć do tego, o co Bóg prosi, i udzielić na to odpowiedzi. Potrzebna jest do tego trudna do osiągnięcia uwaga. Zazwyczaj pomagają w tym księgi, które chrześcijanie mają do dyspozycji: Pismo święte, zwłaszcza Ewangelia, święte obrazy, teksty liturgiczne z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych, dzieła z zakresu duchowości, wielka księga stworzenia oraz księga historii, karta Bożego "dzisiaj".Więcej o Różańcu świętym można znaleźć w KKK dla młodych pt. YOUCAT, gdzie w części II pod numerem 149 także znajduje się jedyne wzmianka o Różańcu:

149 Czy należy modlić się do Maryi ?

Pod pojęciem modlenia się rozumieć należy pokorne, bezwarunkowe uznanie absolutnej zwierzchności Boga nad wszystkimi stworzeniami. Maryja jest stworzeniem tak jak my. W wierze jest naszą Matką. A rodziców powinniśmy czcić. Jest to stwierdzenie ze wszech miar biblijne, gdyż sama Maryja mówi o sobie: "odtąd pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą" (Łk 1,48b). I tak Kościół uznaje maryjne sanktuaria, święta, pieśni i modlitwy, jak choćby RÓŻANIEC, który jest streszczeniem Ewangelii.

Natomiast w części IV pod numerem 481, można znaleźć szczegółowe pouczenia w postaci odpowiedzi na pytania:

Co składa się na treść modlitwy różańcowej ?

Jakie są jej części ?„Nie będzie przesadnym twierdzeniem, że w miejscowościach, w rodzinach i w narodach, które zachowały zwyczaj uczczenia Maryi Panny modlitwą różańcową, nie ma obawy o utratę wiary” (Ojciec Święty Leon XIII).

wróć do strony głównej