wróć do strony głównejDZIE DWÓCH LUB TRZECH ZEBRANYCH W IMIĘ MOJE...„Różaniec święty, modlitwa nad wyraz chrześcijańska, zyskuje bardzo wiele na wzniosłości i skuteczności, gdy jest odmawiana wspólnie; powiedziałbym nawet, że spomiędzy innych ta modlitwa jest najstosowniejsza do wspólnego odmawiania” (o.Ludwik Fanfani OP).

„Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mk 18,20).„Różaniec święty, modlitwa nad wyraz chrześcijańska, zyskuje bardzo wiele na wzniosłości i skuteczności, gdy jest odmawiana wspólnie; powiedziałbym nawet, że spomiędzy innych ta modlitwa jest najstosowniejsza do wspólnego odmawiania – czy to publicznie w kościołach, czy też w rodzinach” (o.Ludwik Fanfani OP). „Modlitwa wspólna jest bowiem bardziej skuteczna od modlitwy indywidualnej dla złagodzenia gniewu Bożego, dla wyjednania Miłosierdzia Bożego. Z tego powodu Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, zawsze popierał modlitwę wspólnotową we wszystkich katastrofach i powszechnych klęskach.

Osoba, która odmawia sama Różaniec, ma tylko zasługę swego Różańca, a jeżeli go odmawia z trzydziestoma osobami, ma zasługę trzydziestu Różańców. Tak więc, chociaż chwalebne jest w ogóle odmawianie Różańca, to mimo wszystko, o ileż większą skuteczność, doskonałość tej czcigodnej modlitwy można uzyskać tworząc wspólnotę modlitewną. Na szczęście, bardzo wielu dokładnie to rozumie i stwarza coraz nowe, ciekawsze formy wspólnych zgromadzeń modlitewnych. Każdy więc, kto docenia taki sposób modlitwy, może dowolnie wybrać sobie i włączyć się przynajmniej do jednej z takich wspólnot. Bo „skoro Jezus Chrystus mówi nam, że Bóg wysłuchuje modlitw dwojga albo trojga, którzy się zgromadzą w Jego Imieniu, czyż nie można mieć nadziei, że tyle tysięcy dusz, zebranych na Różańcu, zostanie wysłuchanych ?” (wg Ojca Świętego Grzegorza XVI).„Różaniec odmawiany wspólnie jest najgroźniejszy dla szatana. Tworzy się bowiem tym sposobem zwycięska armia przeciw niemu. I chociaż nieraz z wielką łatwością może zatriumfować nad modlitwą osoby pojedynczej, to wielką trudność sprawia mu, gdy ta modlitwa jest złączona z modlitwą innych ludzi. Łatwo jest złamać jedną gałąź, lecz jeśli ją się złączy z kilkoma gałęziami, kto będzie mógł złamać tę wiązkę ? Nikt ! Jedność tworzy siłę... Jednoczą się żołnierze w korpusy wojskowe, aby rozproszyć swych nieprzyjaciół; łączą się często rozpustnicy dla swoich rozwiązłości i balów; jednoczą się sami szatani, aby zatracić nas. Dlaczego więc nie mieliby się łączyć chrześcijanie, aby cieszyć się towarzystwem Jezusa Chrystusa, aby złagodzić gniew Boży; aby przyciągnąć łaskę Boga i Jego miłosierdzie; aby skuteczniej zwalczać i zwyciężać szatanów ?” (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).

Największą wspólnotę tworzą wierni słuchacze „Radia Maryja” oraz innych mediów oraz lokalnych rozgłośni, którzy włączają się jednocześnie, w ustalonych godzinach do odmawiania Różańca w określonych intencjach.

Jak Polska długa i szeroka, w miesiącu październiku, w kościołach i w kaplicach spotykają się wierni, ażeby wspólnie przed Najświętszym Sakramentem modlić się na różańcu. W niektórych parafiach praktyka wspólnego odmawiania różańca, trwa dodatkowo jeszcze przez cały miesiąc listopad, kiedy Różaniec jest odmawiany za zmarłych często w połączeniu z wypominkami za nich.

Kolejną wielką grupę stanowią wszyscy ci, którzy na zakończenie dnia w łączności z Jasną Górą, tuż po Apelu Jasnogórskim, odmawiają dziesiątkę Różańca za Ojczyznę.

„W modlitwach prostych ludzi jest więcej mocy niż we wszystkich wielkich armiach i oświadczeniach świata” (Ronald Regan)

Od kilku lat stopniowo wzrasta liczba Polaków w kraju, a także za granicą, którzy włączyli się do wspólnej Krucjaty Różańcowej w intencji ukochanej Ojczyzny, błagając Boga o duchową przemianę naszego Narodu; o pomoc i ratunek dla doświadczanego Kraju. I chociaż udział w tek Krucjacie jest indywidualny, to i tak, w każdej chwili, jednocześnie modlą się za Ojczyznę tysiące ludzi dobrej woli, którym jest Ona droga. Do Krucjaty włączają się ludzie świadomi wielkiej wagi tego zbożnego dzieła i podejmują wiele cennych, ciekawych inicjatyw (patrz: POLSKA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ).

Każdego 2-go dnia miesiąca od godz.18.00, w Sanktuarium św.Jana Sarkandra (na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie), odmawia się wszystkie cztery części Różańca, a o godz. 21.00 odprawia się Mszę świętą. Od końca maja do pierwszej soboty października w tym samym miejscu odbywa się nabożeństwo 20 Sobót Różańcowych (patrz: NABOŻEŃSTWO DWUDZIESTU SOBÓT). Nabożeństwo odbywa się w soboty, w godzinach 8.00 – 10.00. A na początku października ma miejsce Święta Noc Modlitwy, w tym, modlitwy różańcowej. Czuwanie rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 19.00. Kończy się następnego dnia o 12.00 Mszą świętą.

Na początku miesiąca różańcowego – października 2010 roku - w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie, zorganizowano Triduum Różańcowe. Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszono w szczególności parafie, które włączyły się w program Wielkiej Nowenny Fatimskiej, wspólnoty Żywego Różańca, Legion Maryi, Wspólnoty Nieustającego Różańca, Podwórkowe Koła Różańcowe oraz wszystkich miłośników modlitwy różańcowej. Bogaty, trzydniowy program Triduum nawiązywał do hasła: "Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – to Różaniec” (ks.Kard. August Hlond).

Nowennę w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki zainaugurowano Triduum Różańcowe, które miało miejsce w październiku 2010 roku w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Modlitewne Triduum, któremu przyświecała myśl ks. kard. Augusta Hlonda : „Jedyna broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo - to Różaniec" - wspierano także postem w intencji Ojczyzny. Na Triduum przybyło wielu zatroskanych o losy Polski.

"Jedyna broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo - to Różaniec" - te słowa ks. kard. Augusta Hlonda przyświecały organizatorom Triduum Różańcowego, które tym razem odbyło się w marcu 2011 roku w Warszawie. Pod hasłem: „Różaniec naszym orężem", przez trzy dni wznoszo modlitwy do Boga w intencji Kościoła i Ojczyzny. Tydzień później kolejne Triduum Różańcowe w tych intencjach, odbyło się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Także w marcu 2012 roku, w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Wspólnota Nieustającego Różańca zorganizowała Triduum Różańcowe. Tę trzydniową modlitwę ofiarowano w intencji Ojczyzny, polecając Bogu i Matce Najświętszej najtrudniejsze nasze sprawy.

Kolejne „Triduum różańcowe” Wspólnot Nieustającego Różańca w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, miało miejsce w marcu 2014 roku. W tych dniach popłynęła do Boga gorąca modlitwa w intencji Ojca Świętego, księży biskupów, kapłanów oraz osób życia konsekrowanego.

W marcu 2012 roku w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie, ponad 250-ciu rodziców rozpoczęło modlitwę różańcową za dzieci w formie „Różańca Masowego Rażenia”.

Od stycznia 2015 roku, na wrocłaskim rynku odbywa się comiesięczny Publiczny Różaniec za prześladowanych chrześcijan. Zważywszy, że według badań organizacji Open Doors, na świecie prześladowanych jest ponad 100 milionów chrześcijan; że według Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, aż 170 tys. z nich co roku ginie śmiercią męczeńską – takie wsparcie, taka osłona modlitewna jest bardzo ważnym gestem dla naszych braci w wierze.

Źródło: http://www.piotrskarga.pl/publiczny-rozaniec-za-przesladowanych-chrzescijan,10766,i.html

„Gdy odmawiamy Różaniec, moc Boża mieści się w naszych rękach. Jeśli mamy przetrwać wszystko, co nam dzisiaj zagraża, miliony ludzi muszą być przekonane o konieczności i skuteczności modlitwy różańcowej” (ks.Józef Orchowski).

Od kilku lat trwa Różańcowa nowenna Pompejańska za Ojczyznę (patrz: NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ), w której modli się już kilka tysięcy ludzi. I tutaj, chociaż każdy sam odmawia swą nowennę, to codziennie, kilkaset osób jednocześnie, wznosi w niebo swe modły... Wiele wspaniałych, ofiarnych serc podejmie taką modlitwę myśląc o całym kraju, jak również o Polakach żyjących na obczyźnie. Ale są również pojedyncze i grupowe zgłoszenia naszych rodaków zza granicy: z USA, Włoch, Kanady, Austrii, Niemiec i Francji, którzy gdzieś daleko, na obczyźnie, wspierają nas modlitwą.

Modlitwą różańcową opasuje się miasta, parafie i kościoły, wypraszając łaski od Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej (patrz: OPASANE RÓŻAŃCEM).

Wspólny Różaniec jest odmawiany na rekolekcjach różańcowych oraz na wszystkich katolickich skupieniach formacyjnych; na wszystkich oazach i innych formach letniego wypoczynku, jaki organizują działacze katoliccy. Wszelkie pielgrzymki, każdego dnia, z różańcem w ręku chwalą Boga oraz Matkę Najświętszą. A przede wszystkim Różaniec wspólnie odmawia się w rodzinach, które są napełnione światłem Ducha Świętego; w rodzinach, które są świadome, że „Różaniec zawsze był modlitwą rodziny i za rodzinę” (św.Jan Paweł II).

W niejednej grupie modlitewnej, w niejednym sanktuarium często znajdują się tacy ludzie, którzy organizują, przez siedem dni i nocy, JERYCHA RÓŻAŃCOWE. A to, czego podjęli się wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej, być może jest pierwszą na świecie i jedyną wspólnotą, która zdobyła się na taki trud. Zresztą, proszę przeczytać:

PRZEKAŻ ŚWIATŁO CHRYSTUSAAni sekunda bez modlitwy

„W sobotę, 30 listopada 2013, w katedrze św. Michała Archanioła i św.Floriana Męczennika został zainaugurowany nowy rok duszpasterski w diecezji warszawsko-praskiej. Rozpoczął on dzieło Jerycha Różańcowego, które trwać będzie do listopada 2014 roku. W tym czasie bez dnia ani nocy przerwy, przez cały rok w archidiecezji trwać będzie modlitwa za Ojczyznę, która odbywać się będzie sukcesywnie w poszczególnych wspólnotach diecezji w cyklu 24-godzinnym albo 7-dniowym. Hasłem przewodnim inicjatywy Jerycha Różańcowego będą słowa „Przekaż Światło Chrystusa”.

Dzieło rozpocznie się dziś o godz. 17.00 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika nabożeństwem różańcowym. Po nim zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta inaugurująca Jerycho Różańcowe pod przewodnictwem ks.abp.Henryka Hosera SAC. Potem Jerycho podejmować będą konkretne parafie, wspólnoty zakonne, duszpasterstwa, a także np. szpitale. Wierni za przyczyną Patronki diecezji – Matki Bożej Zwycięskiej będą wynagradzać Bogu za grzechy, które wnoszą w życie Polaków tak wiele szkód i zamykają źródło Bożej łaski. „Będziemy wypraszać odnowę sił i głębokiego poczucia misji biskupom, kapłanom, zakonnikom i wiernym” – podkreślają organizatorzy tej szczególnej modlitwy.

Jak podkreślił w swoim słowie na temat dzieła ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji, Jerycho Różańcowe to modlitewny szturm do Nieba nawiązujący do wydarzeń z Biblii. Na jego program składa się nieustająca, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, codzienna Msza św., Koronka do Miłosierdzia Bożego… „To nasza broń przeciw nawet najbardziej zatwardziałym strukturom i działaniom zła. To szczególne dzieło ufnej modlitwy” – napisał ksiądz biskup.

Modlitwą objęte zostaną m.in. następujące intencje: wynagrodzenie za grzechy narodu i świata, za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski, o obudzenie ducha pokuty w Polakach, o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Maryi za zniewagi i profanacje oraz o pogłębienie ducha modlitewnego w rodzinach.

10 grudnia w Jerycho Różańcowe włącza się Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie. Modlitwa rozpocznie się tam o godz. 19.00 zapaleniem świecy i Mszą św. – Będziemy trwać na modlitwie całą dobę – powiedziała nam s.Andrzeja Biała, dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Jak mówi loretanka, pracownicy wydawnictwa będą modlić się m.in. w intencji Ojczyzny, Kościoła, rządzących.

Każda modlitwa jest bardzo potrzebna. Kiedy ludzie się nie modlą, widać gołym okiem, co się z nimi dzieje. Wierzymy w moc modlitwy, dlatego ją podejmujemy. Cieszymy się, że ks. abp Henryk Hoser zainicjował takie dzieło. Zapewne przyniesie ono dobre owoce – podkreśla s. Andrzeja. Samo zgromadzenie podejmie Jerycho Różańcowe jeszcze 20 grudnia br. Z kolei 15 grudnia Jerycho Różańcowe odbędzie się w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.

Cierpienie małych dzieci, które są często bez grzechu, jest zbawienne. W nich żyje Chrystus. Pan Jezus, który objawił się św. Siostrze Faustynie, powiedział, że „cierpiące dzieci utrzymują świat w istnieniu” – mówi kapelan szpitala ks. Jacek Bazarnik, dodając, że już na początku Jerycha będzie prosił małych pacjentów i ich bliskich, by ofiarowywali swe cierpienia w intencjach, które zostały podane przez kurię.

Jak wyjaśnia kapłan, w szpitalu, gdzie posługuje, już dwa razy – i to w cyklu tygodniowym – było organizowane Jerycho Różańcowe. – Z tą inicjatywą wyszedł personel szpitala i pacjenci. Przez cały tydzień zawsze ktoś trwał przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie – zaznacza ks. Jacek Bazarnik. Kapelan szpitala przypomina, że o Jerycha Różańcowe prosiła sama Matka Boża. – Jak możemy nie odpowiedzieć pozytywnie na Jej wołanie? – pyta ks. Bazarnik. Zauważa, że w świecie, w którym jest tak wiele zła, tylko Pan Bóg i Jego Matka mogą pomóc nam skruszyć mury, które nas otaczają i ograniczają. – To bardzo ważne, aby ludzkie serca otworzyły się na życie, na rodzinę, by wszyscy byli szczęśliwi, ale szczęściem, które pochodzi od Pana Boga – akcentuje.

Pomysł na organizowane Jerycha Różańcowego został zaczerpnięty z Biblii (patrz: JERYCHA RÓŻAŃCOWE)... Zgodnie z pierwotnymi założeniami, Jerychem Różańcowym może zostać nazwana jedynie siedmiodobowa nieustająca modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. W związku z tym diecezja warszawsko-praska została podzielona na rejony: każdy obejmuje siedem podmiotów podejmujących modlitwę przez kolejne dni 24 godziny na dobę.

– Ufając Bożym obietnicom, jak biblijny lud wybrany, będziemy wspólnie modlić się, zawierzając Chrystusowi nas samych, nasze wspólnoty rodzinne i parafialne, prosząc, aby On usunął to wszystko, co zamyka bądź blokuje nas na źródło Jego łaski, oraz umocnił to, co jest Jego życiem. Chcemy także wynagradzać Bogu za nasze grzechy osobiste i wspólnotowe – wyjaśnia biskup pomocniczy Marek Solarczyk” (wg Małgorzaty Pabis „Nasz Dziennik”)

Źródło:http://blogmedia24.pl/node/65038

„Czciciele różańca, ci poważni, a nie owi bezmyślni mechanicy, z pewnością odniosą zwycięstwo nad politykami w rozgorzałych zapasach między światłem a ciemnością” (ks.A.Żychliński)RÓŻANIEC PIĘCIU KONTYNENTÓW

W dniu 19 sierpnia 2010 roku podano do wiadomości: „Różaniec Pięciu Kontynentów” zostanie odmówiony dziś o godz. 15.00 we francuskim sanktuarium w Paray-le-Monial. Jest to znany na całym świecie ośrodek kultu Najświętszego Serca Jezusowego, związany z objawieniami wizytki, św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Inicjatywa jest częścią trwającego w Paray-le Monial w dniach 18-22 sierpnia Międzynarodowego Festiwalu Maryjnego. Można się do niej dołączyć w swoim miejscu zamieszkania dzięki bezpośredniej transmisji w światowej sieci 40 rozgłośni Radia Maryja. Zapisy do udziału w różańcu są przyjmowane na stronie internetowej Festiwalu (http://www.festivalmarial.com), na której można też pobrać tekst modlitwy i rozważań w języku francuskim.

Ten „światowy różaniec” był po raz pierwszy odmówiony przed rokiem w ramach poprzedniego Festiwalu Maryjnego. Zgromadził wówczas przy odbiornikach radiowych ponad 50 tys. ludzi w 40 państwach, którzy odmawiali go w 10 językach. W tym roku w czasie „Różańca Pięciu Kontynentów” rozważane będą tajemnice światła. Szczególną intencją modlitwy będzie ponowne odkrycie przez Francję swego powołania „pierworodnej córy Kościoła”.

W czasie różańca będą odtworzone fragmenty płyty kompaktowej „20 tajemnic różańcowych, odmawianych i rozważanych przez Jana Pawła II”, wydanej przez sanktuarium w Paray-le-Monial. (KAI/psd) Źródło: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,2736,paray-le-monial-rozaniec-pieciu-kontynentow.html

„Ustne, głośne odmawianie Różańca uczy, że modlitwa powinna angażować całego człowieka, a zatem również jego wymiar cielesny. Modli się bowiem cały człowiek nie tylko jego dusza. Modlitwa przenika całego człowieka, czyli jego sferę duchową, psychiczno-uczuciową i fizyczną” (ks.Marek Chmielewski).

24 GODZINY DLA MARYI

Wielka akcja modlitewnaO północy, 13 stycznia 2022, rozpoczęła się międzynarodowa akcji modlitewna w intencji triumfu Niepokalanego Serca Maryi. W inicjatywę włączyło się m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wydarzenie organizuje Konwencja na Rzecz Rodziny, pod patronatem biskupa Jana Kubosza ze Słowacji.

Od czwartkowej północy biskupi, kapłani, zakonnicy i świeccy odmawiali Różaniec w wielu miejscach pielgrzymkowych na całym świecie. Przez całą dobę modlili się w intencji triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Do inicjatywy, oprócz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, włączyło się również m.in. sanktuarium w Fatimie, Lourdes, La Sallete, Amsterdamie, Kibeho, Guadalupe, Aparecida w Brazylii, San Giovanni Rotondo, Gargano, Loretto, Kraków-Łagiewniki, Mukaczewo, Manila, Levocza, Litmanova, Mariapots (Michał Łosiak https://www.emkielce.pl/kosciol/24-godziny-dla-maryi-wielka-akcja-modlitewna).

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje” – powiedziała Matka Boża w dniu 13 maja 1917 roku, kiedy to po raz pierwszy ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, trojgu pastuszków z Portugalii. I o to powinien się modlić się cały dzisiejszy pogubiony świat.

NOCE MODLITWY WE WŁOSKICH POMPEJACH I W POLSCE

W sanktuarium Królowej Różańca w Pompejach pod koniec XIX wieku zapoczątkowana została Święta Noc Modlitwy, która poprzedza wielką uroczystość różańcową 8 maja i w pierwszą niedzielę października. Przez całą noc odmawiane są modlitwy, śpiewane hymny i pieśni. O północy odprawiane są Msze Święte – w sanktuarium, a także w kaplicach bocznych przez kapłanów przybywających z pielgrzymami z różnych stron świata. Niezliczone tłumy wypełniają świątynię. Wszyscy mają tylko jedno pragnienie: pomodlić się przed obliczem Matki Bożej w wybranym przez Nią miejscu cudownych łask. W te dwie noce zdarzają się nie tylko nadzwyczajne uzdrowienia ciała, lecz przede wszystkim uzdrowienia duszy. Owocem wspólnych modlitw jest nawrócenie serc, największy cud ze wszystkich. O wydarzeniach tych można się dowiedzieć z książki pt. „Cuda i łaski” autorstwa samego Bartola Longa, którego papież Jan Paweł II wyniósł w 1980 roku do godności błogosławionego

Na Kaplicówce w Skoczowie


reprod. z „Królowej Różańca Świętego” nr 2/2012

Również tutaj, wzorem Pompejów, Matka Boża Pompejańska upodobała sobie miejsce w maleńkim sanktuarium św.Jana Sarkandra na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, gdzie raz w roku, w październiku, z soboty na niedzielę przed świętem Matki Bożej Różańcowej, które przypada w dniu 7 października – organizowana jest Święta Noc Modlitwy, podczas której czuwanie rozpoczyna się w sobotę o godz. 19.00, a kończy się w niedzielę Mszą świętą o godz. 12.00.

Oto, jak opisuje tę Noc (z 2011 roku) jej organizatorka i uczestniczka Lidia Wajdzik:

„Setki rozmodlonych serc wielbiły Boga. Skoczowska Kaplicówka zajaśniała płomiennymi wezwaniami. W Świętą Noc (1–2 października 2011 r.) przez 27 godzin modlitwa niczym woń kadzidła wznosiła się ku niebu, przez serce Maryi.”

To tutaj, od prawie 5 lat, regularnie gromadzą się członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z wielu parafii różnych diecezji, którzy angażują się w dzieło krzewienia nowenny Pompejańskiej oraz jej czciciele. Owej Nocy Modlitwy odprawiono cztery Msze Święte. Każdy uczestnik czuwania mógł korzystać z niewyczerpanych duchowych bogactw, trwać w zadumie przed obliczem Jezusa i odpowiadać na Bożą miłość... Owoce tego modlitewnego czuwania potwierdzane były wieloma świadectwami głębokich przemian ludzkich serc i łask uzyskanych za wstawiennictwem Różańcowej Pani z Pompejów.

Zapewne wszyscy bez wyjątku w tę cudowną Noc otrzymali niezliczone łaski, pokój serca i wzbili się wysoko jak ptak w stronę nieba. Przyjdź i Ty po obfite dary duchowe na kolejną, czwartą już, Świętą Noc Modlitwy na Kaplicówce w Skoczowie, w sanktuarium św. Jana Sarkandra. (Lidia Wajdzik „Noc modlitwy zakwitła różami” „Królowa Różańca Świętego” nr 2(2)/2012 – tam znajdziesz całość). Szczegółowe informacje na stronie: www.pompejanska.pl.

Jeśli ktoś nie może pojechać do Sanktuarium na Kaplicówce na Noc Modlitwy ani na nabożeństwa różańcowe, to może łączyć się z obecnymi tam poprzez transmisją na żywo za pomocą internetu: www.kamera.pompejanska.pl

Oprócz uczestnictwa w Nocy Modlitwy, organizatorzy zapraszają również na:

- Nabożeństwa 20 Sobót Różańcowych, które odbywają się od końca maja do pierwszej soboty października. Każde nabożeństwo rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, a kończy się Mszą Świętą o godz. 10.00.

- Czuwanie Pompejańskie, które odbywa się każdego 2-go dnia miesiąca od godz.18.00, w Sanktuarium św.Jana Sarkandra, podczas którego odmawiane są 4 części Różańca, a o godz. 21.00 odprawiana jest uroczysta Msza święta.

Wszelkich informacji odnośnie powyższych nabożeństw udziela zelatorka ADŚ Lidia Wajdzik w Skoczowie tel. 33 853 37 20, kom.696 852 632).

Próba włączenia różnych krajów do wspólnego Różańca, z powodzeniem odbyła się poprzez związanie we wspólnocie modlitewnej znanych na całym świecie Sanktuariów Maryjnych:

GWIAŹDZISTA PROCESJA RÓŻAŃCOWA
w całej Polsce

„W 1571 r., w obliczu zbliżającej się bitwy pod Lepanto, papież Pius V wezwał cały chrześcijański świat do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa nad islamem. Wtedy w całej Europie zorganizowano procesję różańcową

Z inicjatywy Stowarzyszenia ,,Nowa Ewangelizacja” oraz Odnowy w Duchu Świętym, w dniu 8 października 2016r. w kilkudziesięciu miejscach Polski przeszła Gwiaździsta Procesja Różańcowa w intencji Ojczyzny.

„Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, rozświetla nam drogę do Jezusa, toteż poprzez publiczną modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny mamy Ją w tym naśladować i rozświetlić tę drogę Polsce” – wyjaśnia Małgorzata Stuła-Topolska, prezes Stowarzyszenia ,,Nowa Ewangelizacja”. – „Mamy rozświetlić polskie niebo – mówiła - podejmując publiczną modlitwę w intencji Ojczyzny po to, by Polacy zobaczyli Jezusa. Jeśli tak się stanie, to przemieni się całe nasze życie społeczne i narodowe, a przecież wszyscy tego chcemy.

Rok później, w dniu 7 października 2017 r., podobne, ale stokrotnie większe procesje zdążające na wyznaczone miejsca wzdłuż granic naszej Ojczyzny, podjęły za nią wspólną modlitwę błagalną, na świadectwo dla całego świata.


reprod. z „Gościa Niedzielnego”

POKUTNE MARSZE RÓŻAŃCOWE

W Warszawie już od 9 lat odbywa się comiesięczny Pokutny Marsz Różańcowy. „Marsz rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 8.00 w kościele św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta na pl. Teatralnym 20, po niej zebrani udają się ulicami Warszawy pod Sejm RP.

Zgodnie ze słowami Najświętszej Dziewicy Maryi (zawartych we wszystkich uznanych objawieniach) modlitwa na Różańcu Świętym jest ostatnim ratunkiem dla świata. To jest FAKT – władze tego świata, odrzucają Boga a na Jego miejsce intronizują zachcianki człowieka (lub w najlepszym wypadku sentymentalnie celebrują humanizm).

Trasa Pokutnego Marszu Różańcowego w Warszawie przebiega następująco: Po drodze z placu Teatralnego, idący ogarniają modlitwą Różańca Świętego ważne instytucje i ministerstwa położone przy Krakowskim Przedmieściu, a także modlą się za Prezydenta RP pod jego siedzibą. Dalej - skręcają w ul. Świętokrzyską, by modlić się pod Ministerstwem Finansów, później przy pl. Powstańców Warszawskich 7 dochodzą do budynku TVP, gdzie mieszczą się główne studia informacyjne telewizji publicznej (przez dziesięciolecia komunizmu i liberalizmu siejących nienawiść oraz kłamstwa). Modlą się o konieczne zmiany w mediach i nawrócenie środowisk dziennikarskich. Następnie kierują się w stronę placu Trzech Krzyży i na ul. Wiejską, aby ogarnąć modlitwą władze ustawodawcze naszego Kraju. Zakończenie Pokutnego Marszu Różańcowego odbywa się pod Sejmem i Senatem RP...

Uczestnicy marszu modlą się także o ustanie kłamliwych ataków na nasz Kościół i Ojczyznę, o nawrócenie nieprzyjaciół i pojednanie ludzi, narodów i państw na fundamencie prawdy, aby wobec ofiar zbrodni i ludobójstwa nastąpiło sprawiedliwe zadośćuczynienie za zło jakiego doświadczyli od prześladowców. Modlą się także o to, by dla wszystkich narodów, dawniej i dziś zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej i Europę Środkowo Wschodnią, Jezus Chrystus był j e d y n ą Drogą, Prawdą i Życiem, jak również o to, by na ziemiach nasączonych krwią ofiarną poprzednich pokoleń umocniona została święta wiara katolicka, poza którą nie ma zbawienia; by porzucone zostały błędne wyznania i religie wiodące na bezdroża nienawiści” (wg https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?cat=28 ) Podobne Różańcowe Marsze Pokutne odbywają się w Poznaniu, Białymstoku i ZamościuOGÓLNOŚWIATOWA SZTAFETA RÓŻAŃCOWA

W 2002 roku, św.Jan Paweł II – dzień, w którym przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała - ustanowił także dniem modlitwy o uświęcenie kapłanów. W niedługim czasie grupa katolików irlandzkich, głównie osób świeckich, wystąpiła z inicjatywą podjęcia Ogólnoświatowej Sztafety Różańcowej za kapłanów. Uczestnicy sztafety, zgromadzeni w zgłoszonych do sztafety sanktuariach maryjnych, mieli prosić Najświętszą Maryję Pannę o wstawiennictwo i opiekę nad kapłanami, a przede wszystkim mieli prosić Pana Boga o szczególne łaski dla nich:

- o wytrwałość w modlitwie

- o cierpliwość i pokorę w znoszeniu cierpień dla Chrystusa

- o wierność przyrzeczeniom kapłańskim

- o doświadczenie mocy Krzyża.

Zasady sztafety różańcowej są proste: w każdym ze zgłoszonych sanktuariów kultu maryjnego, wierni modlą się w tym dniu o ustalonej godzinie, wyznaczoną częścią Różańca w intencji prezbiterów: za księży, diakonów i biskupów oraz dziękują Bogu za swoich duchowych przewodników. W ten sposób, w ciągu jednej doby, cały świat zostaje opleciony modlitwą za wszystkich duszpasterzy Kościoła.

W Polsce już od kilku lat inicjatywę tę podejmują dwa największe Sanktuaria Maryjne – w Licheniu Starym i w Częstochowie na Jasnej Górze. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, przejmuje „pałeczkę sztafetową” od któregoś z sanktuariów zagranicznych, a po skończonej modlitwie, symbolicznie przekazuje ją drugiemu polskiemu ośrodkowi kultu biorącemu udział w sztafecie – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski - na Jasnej Górze.

W ogólnoświatowej Sztafecie Różańcowej z roku na rok bierze udział coraz większą liczba sanktuariów – w roku 2011 było ich 48, w 2012 – 60, w 2013 – 66, a w 2015 - w wydarzeniu tym uczestniczyło już 80 miejsc kultu maryjnego rozsianych po całym świecie.

Warto dodać, że spośród sanktuariów, w których posługę duszpasterską pełnią księża marianie, do sztafety przyłączyły się także: Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie oraz Narodowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge w USA” (wg ks.Rafała Zalewskiego, prowadzącego licheńską część sztafety różańcowej). Źródło: http://www.lichen.pl/pl/24/n_761/ogolnoswiatowa_sztafeta_rozancowa

NOWENNA RÓŻAŃCOWA – TYSIĄC ZDROWASIEK DZIENNIE

Według świętej Siostry Faustyny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do Matki Bożej, to jest składającą się z jednego tysiąca Zdrowasiek dziennie, to jest dziewięć tysięcy pozdrowień składa się na całość tej nowenny (Św.s.Faustyna Dzienniczek nr 1413).

Franciszkanie z Niepokalanowa kolejny raz zapraszają do udziału w tej szczególnej Nowennie różańcowej, która – jak każda nowenna – trwa przez 9 dni (tutaj w kaplicy św.Maksymiliana od 29 listopada do 7 grudnia 2019), ale uczestniczący w niej będą codziennie (w godz. od 7.00 do 21.00) wspólnie odmawiać 5 całych Różańców z rozważaniami - w 5 blokach modlitewnych.

Intencja główna: O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie

Intencje dodatkowe: O pokój w Polsce i na świecie; o jedność w Kościele; za Ojczyznę, za rządzących; o pełną ochronę prawną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci; o nawrócenie wszystkich nieprzyjaciół Kościoła oraz w intencjach poleconych Niepokalanej (każdy uczestnik Nowenny może dołączyć swoje własne intencje składając je w koszyczku przed ołtarzem).

Program:

7.00 – 7.50 – Eucharystia

7.50 – 9.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i I-szy blok modlitewny

9.30 – 10.00 – przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)

10.00 – 12.00 – II-gi blok modlitewny, Anioł Pański

12.00 – 13.00 – przerwa (obiad i modlitwa w ciszy)

13.00 – 15.00 – III-ci blok modlitewny

15.00 – 15.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – 16.00 – przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)

16.00 – 18.00 – IV-ty blok modlitewny, Anioł Pański

18.00 – 19.00 – przerwa (kolacja i modlitwa w ciszy)

19.00 – 21.00 – V-ty blok modlitewny, Apel Maryjny, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Uczestnictwo: można przyjechać na całą nowennę albo na kilka dni. Można uczestniczyć codziennie w jednym lub w kilku blokach modlitewnych. Każdy sam określa zakres uczestnictwa. Jest to nasz dar serca. Można przyjeżdżać grupami zorganizowanymi. Prosimy swój udział wcześniej zgłaszać na mail: poczta@niepokalanow.pl

ŚWIATOWY RÓŻANIEC RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W każdą sobotę w innym miejscu na świecie, wznosi się w niebo modlitwa różańcowa, prowadzona przez miejscową wspólnotę MI (Militia Immakulatae) w intencjach Rycerstwa Niepokalanej oraz o zakończenie pandemii koronawirusa.

Wspólnota franciszkańska wraz ze świeckimi rycerzami Niepokalanej modli się w Niepokalanowie. Sobotnie modlitwy transmitowane są na żywo na Facebooku MI International można więc włączyć się do nich on-line.

Wszyscy rycerze niepokalanej na świecie są zaproszeni do wspólnej modlitwy o ustanie pandemii, która dotyka świat, oraz w intencjach Rycerstwa Niepokalanej

KAMPANIA RÓŻAŃCOWAPod płaszczem Maryi walczymy z wszelkimi przejawami zła w świecie

Świadomi walki duchowej, która nieustannie toczy się w świecie, franciszkanie z Niepokalanowa - wkrótce po zakończeniu Sztafety Różańcowej - postanowili podjąć kolejną inicjatywę pod nazwą Kampania Różańcowa. Motywem podjęcia takiej inicjatywy, była odpowiedź na wołanie Matki Najświętszej, która nie tylko w Lourdes, w Gietrzwałdzie czy w Fatimie, ale i w wielu innych miejscach, wzywała do walki ze złem za pomocą Różańca, zapewniając o swojej pomocy przez tę modlitwę.

Na temat skuteczności Różańca w walce duchowej wypowiadało się wielu papieży. Św. Jan Paweł II widząc, że idą trudne czasy, wręczał wszystkim gościom różaniec jako broń do walki duchowej i nadał modlitwie różańcowej moc egzorcyzmu.

Kampania Różańcowa, którą rozpoczęto w dniu 12 września 2020 r. czyli w 337. rocznicę Victorii Wiedeńskiej, została pomyślana jako zorganizowana akcja modlitewno-pokutna katolików, stanowiąca kontynuację Sztafety Różańcowej, ale w zmienionej i rozszerzonej formie. Jednak czas trwania Kampanii nie został określony, gdyż będzie można ją zakończyć dopiero wtedy, kiedy wypełni się fatimska obietnica Matki Bożej: „Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

Uczestnicy Kampanii, którymi mogą być wierni świeccy i duchowni zarówno niezrzeszeni jak i zrzeszeni - modlą się w intencji: „O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie” a patronuje im św. Maksymilian Maria Kolbe. Warunkiem przynależności jest regularna modlitwa różańcowa.

Aby umożliwić przystąpienie do Kampanii jak największej liczbie osób, przewidziano takie formy przynależności, które będą możliwe do przyjęcia nawet przez ludzi bardzo obciążonych licznymi obowiązkami. Natomiast ci, którzy będą mogli podjąć większy trud, zyskają wyższy stopień w „hierarchii” wspólnotowej. I tak:

Szeregowiec – odmawia codziennie "dziesiątek" Różańca (dowolna tajemnica i dowolna forma).

Wolny strzelec – podejmuje jedną godzinę modlitwy różańcowej tygodniowo, w dowolnym dniu i godzinie.

Zawodowiec – odmawia Różaniec przez jedną godzinę w tygodniu, w określonym stałym dniu i o stałej godzinie.

Komandos Czasowy – modli się Nowenną Pompejańską (codziennie, odmawiając minimum 3 części Różańca przez 54 dni). Może to być nie jedna, ale i więcej nowenn.

Komandos Stały – przez cały czas Kampanii, codziennie odmawia Nowennę Pompejańską. Gdy jedną skończy – zaczyna następną.Bronią w tej walce z wszelkim złem jest Różaniec według powyższych form przynależności

Modlitwa musi być wspierana przez Eucharystię:
- świadome i pełne uczestnictwo co najmniej w niedzielę i święta,
- adorację Najświętszego Sakramentu, według możliwości,
- zamawianie Mszy św. w intencji o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

Należy również podejmować akty pokuty według możliwości, stanu zdrowia i roztropności:
post
wynagrodzenie za grzechy swoje i innych,
uczynki miłosierdzia,
przykład chrześcijańskiego życia,
dobrowolnie przyjęte cierpienie

Ważna jest także praca nad osobistym pogłębianiem wiary poprzez:
lekturę Pisma Świętego
czytanie literatury duchowej,
korzystanie z kursów, rekolekcji, studiów organizowanych przez Kościół.

Zgłoszenia można dokonywać pocztą elektroniczną: poczta@niepokalanow.pl lub zwykłym listem pisząc na adres:
Kampania Różańcowa, Niepokalanów
ul. Św.Maksymiliana Kolbego 5
96-515 Teresin

Współpraca: Kampania Różańcowa łączy ludzi w walce ze złem w wymiarze indywidualnym i społecznym, dlatego jej uczestnicy:
modlą się za siebie nawzajem,
wspierają dobre dzieła zainicjowane przez innych,
dzielą się doświadczeniem i informacją,
nagłaśniają dobre przedsięwzięcia,
współpracują z wiernymi zrzeszonymi we wspólnotach, ruchach katolickich, stowarzyszeniach itp.

Ochrona duchowa: uczestnicy Kampanii Różańcowej są objęci codzienną Mszą św. w Niepokalanowie.

TELEMOST RÓŻAŃCOWYTelemost różańcowy 12.10.2013 połączył 10 sanktuariów maryjnych świata

Procesjonalnym wprowadzeniem figury Matki Bożej Fatimskiej i wideoprzesłaniem Ojca Świętego rozpoczęły się w rzymskim sanktuarium Matki Bożej Miłości (Madonna del Divino Amore) modlitwa różańcowa i adoracja eucharystyczna w łączności z papieżem i dziesięcioma sanktuariami maryjnymi na świecie. Uczestniczyli w nich także wierni zgromadzeni w sanktuariach maryjnych w: Lourdes, Nazarecie, Lujan, Vailankanni, Guadalupe, Akita, Nairobi, Banneux, Częstochowie i Marian Valley, które łączą się za pomocą telemostu. W swoim przesłaniu papież dał wyraz swej modlitewnej jedności „pod macierzyńskim spojrzeniem Maryi Panny”. Zapewnił, że spogląda ona na każdego „jak matka, z czułością, miłosierdziem, miłością”...

Wskazał, że „spojrzenie Maryi kieruje się nie tylko ku nam”, lecz „utkwione jest w Jezusie”. Dlatego „Maryja nam mówi, tak jak podczas wesela w Kanie: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Maryja wskazuje na Jezusa, zachęca nas, byśmy świadczyli o Jezusie, zawsze prowadzi nas do swojego Syna, Jezusa, bo tylko w Nim jest zbawienie, tylko On może przemienić wodę samotności, trudności, grzechu w wino spotkania, radości, przebaczenia. Tylko On”.

Jako pierwsi modlitwę różańcową poprowadzili katolicy z Nazaretu. Przeplatane śpiewami i świadectwami czuwanie w sanktuarium Matki Bożej Miłości i 10 sanktuariach maryjnych świata trwało całą noc, natomiast przez cały wieczór był transmitowany przez RAI (Radio Televisione Italiana) i CTV (Centro Televisivo Vaticano)]. pb (KAI) / Rzym / KAI 2013-10-12

źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/6379/Telemost-rozancowy-10-sanktuariow

NIEZWYKŁE PARAFIE RÓŻAŃCOWEUświęcenie parafii przez Różaniec !

Trzęsiny – mała parafia na Roztoczu w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – tętni od lat codzienną modlitwą różańcową. Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach liczy ok. 300 rodzin (niespełna 1200 osób) i jako jej proboszcz mogę zaświadczyć, że co najmniej połowa parafian modli się codziennie na Różańcu.

Nie wstydzimy się gorliwej modlitwy na Różańcu, widzą ją dzieci i młodzi, widzą nasi bliźni tę naszą codzienność i w Kościele, i w domu, od święta i w ciągu tygodnia. Może właśnie na tym polega fenomen parafii, w której jest żywa, święta wiara katolicka, której się nie wstydzimy i której nie ukrywamy?

Gdy przyszedłem do parafii 16 lat temu, zauważyłem, że ludzie tu mieszkający chętnie modlą się na Różańcu. W parafii było ponad 20 Róż Różańcowych. Kiedy Zelatorzy Róż dostarczyli pełne listy poszczególnych Róż, okazało się, że w parafii nie ma już więcej kobiet, które mogłyby do nich należeć. W pierwszej chwili pomyślałem, że nie ma chętnych, ale okazało się, że nie ma więcej kobiet, bo wszystkie należą już do Róż Różańcowych. Zachęcałem więc, by dobierać młodsze, ale okazało się, że młode kobiety czy dziewczęta też już należą. Z zebranych list wynikło, że w parafii jest 19 Róż kobiecych, czyli prawie 400 pań modli się codziennie na Różańcu, a przecież ich wszystkich łącznie z niemowlętami jest w parafii ok. 600. Męskich Róż Różańcowych jest 4, po jednej w każdej wiosce, a więc 80. mężczyzn w parafii modli się codziennie na Różańcu. Młodzi, w liczbie ok. 20, którzy należą do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, też chętnie modlą się na Różańcu, na wzór swojej patronki bł. Karoliny Kózki.

W parafii są jeszcze Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci, które też codziennie modlą się na Różańcu i od 10 lat autokarem pielgrzymują co roku w czerwcu na Jasną Górę na Ogólnopolskie Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych z Madzią Buczek. Co więcej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej istnieją Szkolne Armie Różańcowe (SZAR) i oczywiście w parafii Trzęsiny taka Szkolna Armia Różańcowa istnieje od wielu lat (w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku). Dzieci codziennie odmawiają wspólnie Różaniec w szkole na przerwie po czwartej lekcji. Gromadzą się wraz z nauczycielami codziennie w innej klasie i te poszczególne klasy prowadzą Różaniec – każda z osób, czy to uczeń, czy nauczyciel, po jednej „Zdrowaś Mario”. Oczywiście, że modlitwa jest tylko dla chętnych, ale klasy niemal w komplecie już od „zerówki” gromadzą się na tej wspólnej modlitwie. Co roku, w dniu Matki Bożej Różańcowej (7 października) jadą do Tomaszowa Lubelskiego na spotkanie Szkolnych Armii Różańcowych z całej diecezji (zainteresowanych tą formą modlitwy zapraszamy na stronę internetową: www.szar.edl.pl). Członkowie Akcji Katolickiej prowadzą modlitwę różańcową podczas parafialnych czuwań.

Modlitwa Różańcowa jest więc w parafii Trzęsiny czymś normalnym i oczywistym. Owoce tej modlitwy są widoczne. Można powiedzieć, że dzięki Różańcowi zły duch nie ma przez to dostępu do parafii, do poszczególnych rodzin i osób. W parafii nie ma ani jednej osoby nie ochrzczonej i ani jednej osoby innej wiary. Są tylko 2 pary żyjące bez ślubu kościelnego, więc niespełna 1% mieszkańców. Najbardziej cieszy fakt, że co najmniej 2/3 parafian obecnych na niedzielnej Mszy Świętej przystępuje do Komunii Świętej, a Pana Jezusa wierni przyjmują na kolanach przed ołtarzem.

W parafii działa Legion Maryi, który liczy 18 osób. Na cotygodniowym spotkaniu Legionu, które odbywa się zawsze w niedzielę po Mszy Świętej, rozważana jest zawsze jedna z czterech części Różańca. Legionistki, ale też i inne osoby, prowadzą cząstkę Różańca przed każdą Mszą Świętą w niedziele. Jest to bardzo potrzebne duchowe przygotowanie do przeżycia Cudu Eucharystii. W październiku, kiedy po Sumie w niedziele odmawiany jest Różaniec przed Najświętszym Sakramentem, nikt nie wychodzi z kościoła, wszyscy zostają na cząstkę Różańca i modlą się na klęczkach. Co więcej sami parafianie poprosili mnie, by w październiku był też Różaniec po każdej Mszy Świętej z wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Wierni, zgodnie ze starym zwyczajem, modlą się przy zmarłych w ich domach. Od ponad 10 lat w każdą trzecią sobotę miesiąca są w parafii comiesięczne czuwania przed Najświętszym Sakramentem. Adoracja rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 18:00, a kończy Mszą Świętą o północy. W czasie czuwania rozważane są wszystkie cztery części Różańca, a po Apelu o 21:00 (gdy warunki na to pozwalają) – zarówno latem, jak i zimą – są procesje różańcowe z Figurą czy Obrazem Matki Bożej i figurami oraz relikwiami świętych. Na zakończenie Roku Różańca w październiku 2003 r. parafianie zbudowali kapliczki różańcowe dookoła kościoła i na skraju Puszczy Solskiej, w miejscach ciszy i dobrego nastroju do modlitwy. Kapliczki poświęcił uroczyście pierwszy Pasterz Diecezji J.E. Ks. Bp. Prof. Jan Śrutwa.

W kościele w Trzęsinach odbywały się też wiele razy Jerycha Różańcowe, czyli czuwania przed Najświętszym Sakramentem przez 7 dni i nocy bez przerwy. Ostatnie takie Jerycho odbyło się w październiku 2012 r. na rozpoczęcie Roku Wiary. W tym czasie każda rodzina z parafii miała wyznaczone 2 godziny Adoracji i czy wypadło to w dzień, czy w środku nocy parafianie przychodzili całymi godzinami, ciesząc się, że mają okazję do modlitwy. Do Trzęsin na Jerycho przybywali wielcy Apostołowie Różańca, jak np. ś.p. Anatol Kaszczuk z Warmi, czy góral Jan Staszel. Następne Jerycho planowane jest za rok w październiku na zakończenie Roku Wiary.

Nie jest przypadkiem, że w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, gdzie czczony jest obraz Matki Boskiej, przed którą Śluby Lwowskie składał król Jan Kazimierz, parafia Trzęsiny, tak bardzo rozmiłowana w Różańcu, stała się właśnie tym miejscem, gdzie zrodziła się idea Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Stąd zawędrowała do diecezji warszawskiej, a po wstępnych rozmowach w niewielkim gronie Krucjata proklamowana została na spotkaniu w Teresinie, by być później tak czule przyjęta u tronu Królowej Polski na Jasnej Górze. Do Trzęsin przybywa wiele osób z dalekich i bliskich okolic, także z miast, bo tu w ciszy można się rozmodlić na Różańcu. Tu czuje się obecność świętych. Nie tylko z powodu legendy o św. Antonim czczonym w głównym ołtarzu i w kapliczce przy pięknie położonym źródełku. W parafii był kiedyś proboszczem bł. ks. Zygmunt Pisarski, zaś w kościele są liczne relikwie świętych patronów młodzieży i Polski. A może dlatego czuje się tu obecność świętych, że ludzie – znając swe obowiązki, jakie mają wobec Boga i najbliższych – dużo i szczerze się modlą? Warto więc przybyć do Trzęsin, zobaczyć, jakim skarbem dla tutejszych parafian jest modlitwa różańcowa, i samemu się szczerze rozmodlić, stając się Apostołem Różańca w swojej parafii czy środowisku. Bo dzięki temu Różaniec uratuje Ciebie, Ojczyznę i świat”. (ks. kanonik Julian Brzezicki Proboszcz, Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, kapłan odpowiedzialny za comiesięczne czuwania Krucjaty Różańcowej na Jasnej Górze - „Biuletyn informacyjny Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę” V-VI 2013).Parafia, która „Różańcem stoi”

„Wszystko zaczęło się od... spowiedzi. Pan Mirosław otrzymał za pokutę część radosną Różańca. Nie wiedział, jak się za to wziąć, bo... nie znał Różańca. Nabył więc kilka książek m.in. o nowennie Pompejańskiej i postanowił ją odmówić. Wkrótce poznał czasopismo „Królowa Różańca Świętego” i niespodziewanie pojawiła się myśl, by zamówić obraz [kopię obrazu Królowej Różańca Świętego z Pompejów]. Pomysłem tym podzielił się z żoną, Janiną.

Małżonkowie zlecili namalowanie obrazu [p.Wojciechowi Porębskiemu], a potem, gotowy obraz, zabrali na... pielgrzymkę do Pompejów, gdzie oboje nieśli ów wizerunek w procesji ku czci bł.Bartola Longo. Po procesji obraz został pobłogosławiony przez abpa Tommaso Caputo. Po powrocie do Polski małżonkowie postanowili przekazać obraz powstającej parafii pw. Urbana I, papieża w Zielonej Górze. Mieli na uwadze fakt, że parafia dopiero się buduje.

Obraz został wprowadzony do kościoła 20 listopada 2014 roku. Msza święta zgromadziła wiernych z parafii, mieszkańców Zielonej Góry oraz pielgrzymów pompejańskich. Mszę koncelebrował oraz kazanie wygłosił [różańcowy] ksiądz Józef Orchowski"...

W parafii, która dopiero co powstała; w kościele, który od 2009 roku wciąż jeszcze się buduje – już zawiązało się aż jedenaście Róż Żywego Różańca, z nadzieją na dwunastą, która aktualnie powstaje i to pod wezwaniem „Matki Bożej Pompejańskiej”. To niespotykane, aby w tak młodej parafii już niemal od roku istniało Podwórkowe Kółko Różańcowe, które już zgromadziło 53 dzieci i wciąż się rozwija. Doprawdy, to niemała „Różańcowa armia”, która w duchu Różańca Świętego na pewno będzie formowała wspaniałych „różańcowych” ludzi, którzy będą starali się żyć na wzór Jezusa i Maryi, jakich znamy z Różańca. (wg „Królowej Różańca Świętego” nr 1/2015 – tam znajdziesz całość).

Nie ma drugiej takiej parafii w Warszawie

Od września 2014 roku, w warszawskiej parafii Miłosierdzia Bożego i św.Faustyny, nie tylko obchodzone są pierwsze soboty miesiąca, ale całą parafia została włączona w Wielką Nowennę Fatimską, a także rozpoczęto celebrację wieczorów uwielbienia i zawierzenia organizowanych w każdą sobotę oprócz pierwszych sobót miesiąca. W Warszawie nie ma drugiej parafii, która miałaby takie cotygodniowe nabożeństwo z indywidualnym błogosławieństwem.

Z każdym miesiącem zwyczaj ten staje się coraz bardziej powszechny i coraz więcej ludzi uczestniczy w tej formie modlitwy, a od pewnego czasu w jej programie pojawił się Różaniec. Po każdej jego części następuje pieśń, po niej modlitwa o uzdrowienie, indywidualne błogosławieństwo i zawierzenie Matce Bożej.

„Rzadko słyszałem o wieczorach uwielbienia, na których byłby Różaniec – mówi młody wikariusz tej parafii, ksiądz Łukasz Urbanek. Byłem na wielu takich nabożeństwach; czasem jest dziesiątka Różańca, ale nigdy 15 tajemnic ! Jest więc to nasze nabożeństwo bardzo maryjne”... („Parafia Miłosierdzia”, „Królowa Różańca Świętego” nr 3/2015 – tam znajdziesz całość).

Siła Kościoła tkwi w mniejszych miejscowościach

Spośród 2050 parafian należących do parafii Wniebowzięcia NMP w małej miejscowości Studzionka, w Archidiecezji Katowickiej, aż 460 osób modli się na różańcu w 23 pełnych Różach różańcowych. Aktualnie powstaje 24 Róża. Wśród członków Róż jest sporo młodych ludzi, a w ostatniej z nich jest aż 8 osób w wieku 17-18 lat. Niemałą w tym zasługą stanowią świadectwa ich rodziców, babć i dziadków, którzy się modlą i są dobrymi ludźmi. Bo jakby ktoś się modlił i nie był dobry, to byłoby antyświadectwo. A że się modlą i dobrze żyją, to i młodzież idzie za ich przykładem. Wiem też, że w parafii około 20 osób odmawia nowennę Pompejańską, póki co – prywatnie – mówi ksiądz proboszcz Janusz Ahnert...

Przez cały październik, o godz.17.15, mamy wspólny Różaniec. Jedną dziesiątkę zawsze odmawiamy po łacinie, a piątą – śpiewamy. A jak się skończy październik, to ludzie sami odmawiają Różaniec, zawsze pół godziny przed Mszą świętą. Warto też zaznaczyć, że na dwa tysiące mieszkańców, prawie półtora tysiąca chodzi do kościoła, podczas gdy frekwencja w miastach jest dużo niższa...” (Marek Woś „Królowa Różańca Świętego” nr 6/2016 – tam znajdziesz całość).

Mieszkańcy Szczecinka wyruszają z Różańcem na krótkie modlitewne pielgrzymki wzdłuż brzegów jeziora Trzesiecko. W październiku są to pielgrzymki różańcowe.


reprod. ze strony httpwww.lesna.bielsko.opoka.org.plgrupyroze-zywego-rozanca

Kółko różańcowe w bloku mieszkalnym

Przed koronacją obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej, wizerunek Maryi pielgrzymował po domach. Wtedy to mieszkańcy bloku przy ul. Spółdzielczej utworzyli kółko różańcowe – ten blok stał się jednym wielkim kółkiem różańcowym, do którego należą całe rodziny (Julita Mendyka „Miasto, które zawierzyło Maryi” – „Różaniec” – miesięcznik katolicki).

Wszystkie rodziny w parafii dostały różańce

Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie ks.prałat Sylwester Zawadzki, dba o to, aby każdy, kto tylko zechce, odnalazł piękno, sens i znaczenie modlitwy różańcowej, do której wzywa sama Matka Boża. Dlatego też swoim parafianom często przypomina o orędziu fatimskim skierowanym do całego świata: „odmawiajcie codziennie różaniec” i szerzy różne formy pobożności maryjnej, ukierunkowanej na Jezusa Chrystusa. Wykorzystuje do tego każdą okazję. Podczas kolędy wszystkie rodziny w parafii dostały różańce, z zachętą do codziennej modlitwy. Także nowożeńcy wraz z błogosławieństwem otrzymują różaniec. Każda rodzina w parafii otrzymała Papieski List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, aby wszyscy mogli się zapoznać z jego treścią i przesłaniem. Parafia prenumeruje również miesięcznik „Różaniec”, który szybko rozchodzi się wśród czytelników.

Każdego trzynastego dnia miesiąca odprawiane jest nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową wokół kościoła. Aby dotrzeć do jak największej liczby wiernych, prowadzone są katechezy dla dorosłych o tematyce różańcowej, a w kazaniach ks.proboszcz często nawiązuje do modlitwy różańcowej. W każdą niedzielę przed poranną Mszą świętą odmawiany jest dziesiątek różańca. Ksiądz prałat najpierw sam na kolanach, z różańcem w ręku, poleca parafię Bożej Rodzicielce, ponieważ zależy mu na wzroście duchowym parafian, a dając osobisty przykład, zachęca innych do modlitwy...

Dzięki inicjatywie organizowania rekolekcji różańcowych, kończących się uroczystą procesją, wzrasta poczucie przynależności do Chrystusa i chęć oddania się w macierzyńską opiekę Jego Matce... wzrasta pobożność i rozwój duchowy parafian. Owoce modlitwy różańcowej już są widoczne. Coraz częściej wierni podejmują jego odmawianie bardziej świadomie i szukają głębi tej modlitwy. Staje się ona dla nich kontemplacją życia Chrystusa i Maryi oraz wskazaniem, jak mają żyć, aby dojść do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Dostrzega się również większą frekwencję dzieci na nabożeństwach różańcowych. Coraz częściej dzieci deklarują też odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca, aby kontynuować tę modlitwę i nie poprzestać na jednym miesiącu w roku. (wg Beata Żurek i Maria Podlipska „Różaniec” nr 3(681) marzec 2009). Patrz także: „Otoczone Różańcem” oraz w/w Rekolekcje.


św.Kinga

„Różańcem chcę obsiać cały świat i o tę siejbę Moją toczy się ustawiczna walka, jak w Ewangelii. W tej siejbie Mojej może brać udział mnóstwo ludzi i każdy może współdziałać jak potrafi, na ile go stać, jest to bowiem wiązka miłości wszystkich chrześcijan na świecie i znak, po którym rozpoznają się prawdziwe dzieci Boga i Moje od krańca aż do krańca ziemi” (Matka Boża do Barbary Kloss).

wróć do strony głównej