wróć do strony głównej


ARYJA O RÓŻAŃCU DO KAPŁANÓW... I NIE TYLKO„Modlitwa wraz z Maryją, zwłaszcza Różaniec, – słuchajcie dobrze – Różaniec – czy codziennie modlicie się na różańcu ? Nie wiem ? Czy aby na pewno ? Modlitwa wraz z Maryją, a zwłaszcza Różaniec ma także wymiar „zmagania”, walki, modlitwy, która wspiera w walce ze złym i jego wspólnikami” (Ojciec Święty Franciszek).


reprod. z folderka

Fragmenty Orędzi Matki Najświętszej skierowanych: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” poprzez Księdza Stefano Gobbi (1973-1997r). Poniższa ekspozycja przedstawia jedynie wybór treści odnoszących się do Różańca Świętego. Więcej można znaleźć na stronie: http://www.duchprawdy.com/rozaniec_gobbi.htm.

„Łańcuch Różańca Świętego ma przede wszystkim ograniczyć działania Mojego przeciwnika. Każdy odmawiany ze Mną Różaniec ogranicza działanie szatana, broni dusze przed jego złym wpływem i udziela większej siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Moich dzieci (479j). Skromny i delikatny sznurek Różańca Świętego tworzy silny łańcuch [Ap 20,1]. Dzięki niemu uczynię Moim więźniem [Ap 20,2-3] mrocznego władcę tego świata, nieprzyjaciela Boga i Jego wiernych sług (479n).

16

b) Ja Sama przemówię przez ciebie do Moich dzieci. Powiem im o wszystkim, czego pragnie Moje Serce. Pomogę im wyjść z wielkiej oschłości i znużenia. Moi biedni synowie! Muszą przez cały dzień słuchać długich i skomplikowanych wywodów o Mnie. Wysuszają one ich serca, męczą umysły i pozbawiają dusze wszelkiego porywu synowskiego uczucia do Mnie. Mamy nie trzeba studiować - Mamę trzeba kochać i z Nią współodczuwać. Jakże mało tu modlitwy ! Rano Msza św., wieczorem krótki Różaniec i nic więcej. Cały dzień tylko słowa.

c) Powiem im przez ciebie, że - aby Mnie uczcić - trzeba się więcej modlić, a mniej mówić.

d) Pragnę serc i dusz Moich synów. Chcę je napełnić miłością do Mnie.

25

k) Niech codziennie odmawiają Różaniec, aby przyspieszyć Mój wielki powrót.

34

k) Niech zjednoczą się ze sobą i ze Mną w odprawianiu Mszy świętej, w odmawianiu Liturgii Godzin, w modlitwie różańcowej, będącej Moją modlitwą.

l) Różaniec jest bronią daną Moim synom Kapłanom przeze Mnie po to, by odnieśli zwycięstwo w bliskich już, czekających ich wielkich bitwach.

47

d) Różaniec ma stać się czasem rozmowy ze Mną. Tak ! Powinni mówić do Mnie i słuchać Mnie, ponieważ Ja mówię do nich łagodnie, jak odzywa się Mama do małych dzieci.

67

a) Jakże Mi była miła Msza święta, którą dziś rano (1 sobota miesiąca) odprawiłeś w sanktuarium ku czci Mego Niepokalanego i Bolesnego Serca.

b) Przyszedłeś jako pielgrzym, modląc się, odmawiając Różaniec i śpiewając hymny na Moją cześć.

68

d) Módlcie się ze Mną i przeze Mnie. Odmawiajcie tę modlitwę, tak prostą a skuteczną, o którą was prosiłam: Różaniec Święty.

73

l) Bądźcie Moimi Kapłanami. Bądźcie tylko Kapłanami modlitwy. Nie traćcie już czasu, który wam pozostał, bo jest on zbyt cenny. Stale i dobrze odmawiajcie Różaniec Święty. Żyjcie Ewangelią Mojego Syna Jezusa i rozszerzajcie ją.

82

h) Przygotujcie się na zobaczenie Moich największych cudów. Dzisiaj (7 październik) wspominacie jedno z Moich zwycięstw (Lepanto 1571r), wkrótce jednak wszyscy będziecie świadkami Mojego największego tryumfu.

i) Mój zastęp jest już gotowy i chwila nadeszła. Z bronią modlitwy różańcowej i waszą ufnością pora już rozpocząć bitwę.

100

d) Oto godzina błędu, któremu udaje się przeniknąć wszędzie i zwieść przede wszystkim wielu Moich synów Kapłanów.

e) Nie dziwcie się, gdy zobaczycie, że upadają ci, którzy jeszcze wczoraj wydawali się najwierniejsi i najpewniejsi.

f) Zobaczycie, jak upadają nawet ci, którzy uważali się za nauczycieli innych.

g) Nie dziwcie się, jeśli w tej bitwie upadną wszyscy, którzy nie chcieli lub nie umieli używać broni, którą Ja Sama wam dałam. Tą bronią jest modlitwa prosta, pokorna i Moja: Święty Różaniec.

h) Jest to modlitwa prosta i pokorna i dlatego najbardziej skuteczna. Potrafi ona pokonać szatana, zwodzącego was dziś przede wszystkim pychą i zarozumiałością.

i) Jest to modlitwa Moja, gdyż odmawia się ją ze Mną i za Moim pośrednictwem. Zaleca wam ją ciągle Kościół oraz pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa (Papież). Uczynił to słowami, które wzruszyły Moje matczyne Serce.

126

j) W jednej ręce będziecie trzymać Różaniec, a w drugiej – Krzyż Mojego Syna. Będziecie do Niego przyciągać coraz więcej dusz, w miarę jak coraz intensywniejsza stawać się będzie walka.

„Jestem Królową Różańca Świętego” (554 a).148

o) Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy różańcowej: modlitwy, którą szczególnie miłuję i o którą przyszłam was prosić z Nieba. Sama nauczyłam was dobrze go odmawiać, przesuwając w palcach ziarenka różańcowe, kiedy przyłączyłam się do modlitwy Mojej małej córki, której ukazałam się w massabielskiej grocie (Lourdes 1858).

p) Odmawiając Różaniec, zapraszacie Mnie do modlitwy z wami i naprawdę zawsze przyłączam się do niej. Jesteście wtedy małymi dziećmi, modlącymi się ze swą Niebieską Mamą. Dlatego właśnie Różaniec staje się najpotężniejszą bronią, stosowaną w strasznej walce z szatanem i jego armią zła. Jesteście powołani do rozpoczęcia tej walki.

155

f) Uciekajcie się przede wszystkim do modlitwy. Módlcie się więcej, módlcie się z większym zaufaniem, módlcie się z pokorą i całkowitym oddaniem się.

g) Przede wszystkim odmawiajcie codziennie Różaniec Święty.

169

i) Brak dyscypliny – to brak wewnętrznej uległości wobec woli Bożej. Przejawia się on w wykroczeniach przeciw obowiązkom waszego stanu: przeciwko obowiązkowi modlitwy, dawania dobrego przykładu, życia świętego i apostolskiego. Iluż Kapłanów pozwala się pochłonąć nieuporządkowanej działalności i już się nie modli ! Stale zaniedbują modlitwę brewiarzową, medytację i Różaniec. Ograniczają modlitwę do pospiesznego odprawienia Mszy św.

180

b) Oto godzina walki i dlatego należy używać broni, którą wam specjalnie przygotowałam: poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, częste odmawianie Różańca Świętego, praktykowanie pięciu pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia zniewag doznawanych przez Moje macierzyńskie Serce.

c) Zapraszam was, byście w te soboty łączyli się ze Mną przez odmawianie Różańca, rozważanie jego tajemnic, spowiedź św., uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej.

d) Za pośrednictwem Mojej córki Łucji obiecałam specjalną opiekę w godzinie śmierci tym dzieciom, które słuchając Moich próśb, spełnią pobożnie praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca. Obiecałam im też uzyskanie łask koniecznych do wiecznego zbawienia.

181

l) Jesteście gotowi, gdy posługujecie się bronią, którą wam dałam: modlitwą, waszą kapłańską modlitwą, częstym odmawianiem Różańca Świętego oraz cierpieniem i waszą kapłańską ofiarą.

184

d) Cały Różaniec – który odmawiacie w Wieczerniku, odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy – jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń.

e) Odmawiajcie go dalej. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W ten sposób odpowiecie na zaproszenie, które z tak wielką mocą skierował do was pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa (Papież).

h) Dlatego tu (w Lourdes), gdzie ukazałam się jako Niepokalana, powtarzam wam: odmawiajcie Różaniec Święty z większą wytrwałością i wspaniałomyślnością.

i) Różaniec to modlitwa, o którą Sama przyszłam was prosić z Nieba.

j) Przez tę modlitwę udaje się wam wykryć zasadzki Mego przeciwnika i ustrzec się od jego licznych podstępów. Modlitwa ta chroni was przed wieloma niebezpieczeństwami, które szatan wam gotuje. Różaniec zachowuje was od zła i zbliża coraz bardziej do Mnie, a wtedy mogę być prawdziwie waszą Przewodniczką i Obroną.

k) Jak miało to już miejsce w innych decydujących chwilach, tak i dziś zwycięska Matka Kościoła obroni go i uratuje, dzięki sile przychodzącej do Mnie od was, Moje maleńkie dzieci, dzięki częstemu odmawianiu Różańca Świętego.

186

o) Wasze życie modlitwy jest bardzo cenne: brewiarz, rozmyślanie, Różaniec Święty, a nade wszystko przeżywanie Mszy świętej, która prawdziwie odnawia Ofiarę Krzyża.

192

j) Módlcie się ze Mną, odmawiając Różaniec Święty. Módlcie się i czyńcie pokutę, aby te godziny zostały skrócone i aby możliwie jak najwięcej Moich dzieci osiągnęło wieczne zbawienie. Módlcie się, aby cierpienia przyczyniły się do nawrócenia wszystkich oddalonych od Boga.

m) Powiększajcie liczbę waszych Wieczerników modlitwy. Mnóżcie wasze Różańce, odmawiajcie je dobrze i ze Mną. Ofiarowujcie Mi także wasze cierpienie i pokutę.

216

d) Broń, którą daję wam do walki, to łańcuch łączący was z Moim Sercem: Różaniec. Synowie najmilsi, odmawiajcie go często, ponieważ jedynie przez waszą kapłańską modlitwę – złożoną w Moim Niepokalanym Sercu – możemy w tych czasach wzbudzić, prawie wymusić wielkie miłosierdzie Pana.

f) Sztandar, pod którym was gromadzę, to sztandar Jezusa Ukrzyżowanego. Powinniście go ukazywać, gdyż i dla waszego zepsutego pokolenia nie ma innego zbawienia jak tylko w Krzyżu Jezusa.

g) Tak więc z Różańcem w jednej ręce i sztandarem Ukrzyżowanego w drugiej rozpoczynacie teraz decydującą fazę bitwy.


reprod. z „Rycerza Niepokalanej” nr 9/2008

227

l) Tu uczę was modlitwy, bo jest to broń, przy pomocy której macie walczyć. Módlcie się więcej, módlcie się zawsze. Niech każde wasze działanie będzie naprawdę modlitwą. Przeżywajcie waszą Mszę, w czasie której – każdego dnia – składacie się w ofierze wraz z Jezusem. Odmawiajcie dobrze modlitwę brewiarzową, która poświęca Bogu rytm waszego dnia. Odmawiajcie z miłością i radością Różaniec. Rozważajcie słowa, które wam przekazałam w ciągu tych lat. Pomogą wam zrozumieć Ewangelię, którą dziś macie żyć i głosić wszystkim.

234

d) Szczególnie miłuję Różaniec, który tak często odmawiacie, odpowiadając w ten sposób na naglące wezwanie waszej Niebieskiej Mamy! Podobnie z radością przyjmuję waszą odpowiedź na Mój bolesny apel o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wezwanie to spotyka się z wielką obojętnością ze strony większej części Moich biednych dzieci.

245

e) Często odmawiajcie Różaniec Święty, o który również tutaj przyszłam was prosić. Fakt – że najpoważniejsze problemy, dotyczące Kościoła i świata, nie znajdują wciąż rozwiązania pomimo stosowania ludzkich środków – powinien być dla was znakiem, skłaniającym do złożenia całej waszej ufności w mocy modlitwy.

256

l) Posłuchajcie przynajmniej teraz głosu waszej Niebieskiej Mamy. Potrzebuję wielu modlitw wynagradzających i cierpienia ofiarowanego z wiarą. Odmawiajcie zawsze Różaniec. Żyjcie ze Mną, w ufności i w zrozumieniu, ponieważ nadchodzą decydujące godziny, które mogą wpłynąć na los całej ludzkości.

264

f) Składajcie Mi w ofierze koronki różańcowe, odmawiane częściej i z większą żarliwością.

h) Szczególnie proszę was teraz o żarliwie i pełne radości odmawianie Różańca Świętego. Jest on bronią, którą powinniście się dziś posługiwać, aby wydać i wygrać tę krwawą bitwę. Jest on złotym łańcuchem, łączącym was z Moim Sercem. Jest piorunochronem strzegącym was i drogie wam osoby przed ogniem kary. Jest niezawodnym środkiem, by mieć Mnie zawsze blisko siebie.

l) Niech ten miesiąc maj, szczególnie Mnie poświęcony, będzie dla was cenną okazją do zdania się na Mnie przez ofiarowanie małych kwiatów umartwienia, przez częste odmawianie Różańca Świętego i coraz intensywniejsze życie poświęceniem się Mojemu Sercu.


reprod. z „Gościa Niedzielnego” nr 44/2015

275

c) Moją szczególnie ulubioną modlitwą jest Różaniec Święty.

d) W czasie Moich licznych objawień zawsze zapraszam do odmawiania go. Jednoczę się z tymi, którzy go odmawiają i proszę o to wszystkich – z niepokojem i matczyną troską.

e) Dlaczego Święty Różaniec jest tak skuteczny?

f) Ponieważ jest modlitwą prostą, pokorną, która kształtuje was duchowo do małości, łagodności i prostoty serca.

g) Szatanowi udaje się zdobyć dziś wszystko przez ducha pychy i buntu wobec Boga. Rodzą w nim przerażenie ci, którzy postępują za waszą Niebieską Mamą, drogą małości i pokory. Modlitwa różańcowa – którą gardzą wielcy i pyszni – odmawiana jest z wielką miłością przez Moich małych i ubogich, przez dzieci, przez pokornych i cierpiących, przez bardzo wielu wiernych, którzy przyjęli Moje zaproszenie.

h) Pycha szatana zostanie znowu pokonana przez pokorę małych. Czerwony Smok poczuje się ostatecznie upokorzony i pokonany, kiedy go zwiążę. Nie posłużę się w tym celu grubym łańcuchem, lecz słabym sznurkiem – Różańcem Świętym.

i) Jest to modlitwa, którą odmawiacie ze Mną.

j) Kiedy Mnie zapraszacie do modlitwy za was, wysłuchuję prośbę i dołączam Mój głos do waszego. Łączę Moją modlitwę z waszą.

k) Modlitwa taka jest zawsze skuteczna, ponieważ wasza Niebieska Mama – to wszechmoc błagająca.

m) Różaniec to modlitwa jednocząca głosy Kościoła i ludzkości, ponieważ nigdy nie jest zanoszona tylko w swoim własnym imieniu, lecz w imieniu wszystkich.

n) Rozważając jego tajemnice dochodzicie do zrozumienia planu Jezusa, widocznego w całym Jego życiu – od Wcielenia do urzeczywistnienia się Jego chwalebnej Paschy. Przez to wnikacie coraz bardziej w tajemnicę Jego Odkupienia.

p) Przez częste powtarzanie w czasie Różańca modlitwy, której nauczył was Jezus: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie; święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje...» – uczycie się oddawać Ojcu doskonałą chwałę.

q) Odmawianie: «Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...», wychowuje was do stałego adorowania Trójcy Przenajświętszej.

r) Wasza Niebieska Mama prosi was dziś o używanie Różańca Świętego – najskuteczniejszej broni do walki w wielkiej bitwie, pod wodzą Niewiasty obleczonej w słońce.

s) Przyjmijcie Moje zaproszenie i mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy i braterstwa. Poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, odmawiajcie często Różaniec. Wtedy potężny czerwony Smok zostanie całkowicie związany tym łańcuchem i zakres jego działania będzie się coraz bardziej zmniejszał. Na końcu, bezsilny, zostanie całkowicie unieszkodliwiony.

t) Wtedy wszystkim ukaże się cud tryumfu Niepokalanego Serca.


reprod. z „Rycerza Niepokalanej” nr 10/2004

277

d) Ileż miłości do Mnie znajdujesz na drogach Afryki! Tutaj, w sercu tak wielkiego ubóstwa, gdzie domy są jeszcze z gliny i gdzie Moje dzieci często nie mają ani pożywienia, ani ubrania, otrzymuję od nich więcej, niż Mi ofiarowują w innych bardziej rozwiniętych częściach świata.

e) Otrzymuję czystą i szczerą miłość, wspaniałomyślną odpowiedź, więź entuzjastyczną i pełną radości, modlitwę żarliwą i wytrwałą.

f) Czy widzisz, z jaką żarliwością odmawiają Różaniec, jaką czcią otaczają Moje obrazy, jak umieszczają Mnie w każdej izdebce swych biednych domów?

283

a) Umiłowani synowie, przyjmuję ten Różaniec, odmawiany przez was wspólnie, z wielką miłością i gorliwością.

284

f) Wszystko jest darem Mego Niepokalanego Serca: trwanie razem, gromadzenie was na modlitwę, częste odmawianie Mojego Różańca, miłowanie was pomimo waszych słabości i ludzkiej nędzy.

289

h) Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach.

293

l) W waszych krajach istnieje silne dążenie do usuwania Mnie z życia i pobożności wielu Moich dzieci. Wy zatem macie sprawić, że na nowo zajaśnieję na waszej drodze. Dlatego też proszę was o mnożenie Wieczerników modlitwy i życia ze Mną. Organizujcie je wszędzie. Gromadźcie wokół siebie wiernych, aby odmawiać Różaniec Święty, aby rozważać Moje słowa oraz odnawiać i żyć ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Im bardziej będę na nowo jaśnieć w życiu Kościoła, tym bardziej będą się rozpraszać ciemności błędu i niewierności.294

c) Ileż siły dodacie Mojemu macierzyńskiemu dziełu wstawiennictwa i wynagradzania, gdy będziecie odmawiać wspólnie Liturgię Godzin, Różaniec Święty, a zwłaszcza – gdy będziecie składać Ofiarę nowego i wiecznego Przymierza przez waszą codzienną celebrację eucharystyczną.

295

i) Jak usilnie pracuje masoneria i komunizm, aby w sposób ukryty niszczyć Mój Kościół, który zawsze był wspaniały i silny w waszych krajach! Odpowiedzcie na te ataki rodzące ciemność, rozszerzając wszędzie Moje Światło. Zapewnijcie wszystkim bezpieczeństwo, które wam przygotowałam na czekające was krwawe dni: schronienie Mego Niepokalanego Serca. Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Różaniec stanie się waszą zwycięską bronią.

j) Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem Matką Wiary. Jestem Królową Pokoju. Z tego miejsca (Fatima), na którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

296

i) W waszych krajach Kościół jest jeszcze podzielony i wielu odczuwa pilność doprowadzenia go do jedności. Błogosławię wysiłki tych, którzy pragną odbudować jedność Kościoła. Wyjawię wam jednak, dzieci, że może się to dokonać jedynie przez specjalny cud Ducha Świętego i dzięki szczególnej interwencji Mojego Niepokalanego Serca.

j) Dlatego właśnie potrzebuję wielu modlitw. Więcej otrzymuje się w ciągu jednego dnia intensywnej modlitwy, niż w czasie wielu lat nie kończącej się dyskusji. Módlcie się z wiarą i ufnością, w skupieniu i wytrwale. Odmawiajcie dobrze Liturgię Godzin, Różaniec Święty i niech Msza św. będzie centrum waszego kapłańskiego dnia. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitwy i braterstwa. Obiecuję wam, że po tryumfie Mego Niepokalanego Serca wasze kraje ponownie zakosztują radości oglądania odnowionego i zjednoczonego Kościoła. Zabłyśnie on wszędzie wspaniałością Chrystusa.

298

d) Odmawiajcie zwłaszcza Różaniec Święty. Dzięki niemu możecie otrzymać od Pana wielką łaskę przemiany serc, aby wszystkie otwarły się na miłość i dobroć. W ten sposób pokój wejdzie w serca ludzi, rozszerzy się w rodzinach, narodach i na całym świecie.

313

i) Bądźcie dziś odważnymi świadkami w walce z grzechem. Niech dzięki wam na nowo rozbłyśnie w Kościele wielki dar, udzielany wam przez Jezusa w sakramencie pojednania. Zacznijcie znowu często się spowiadać i więcej się modlić Módlcie się ze Mną, odmawiajcie Różaniec Święty!

k) Bliska jest największa kara. Mówię wam więc: powierzcie Mi siebie i przypomnijcie sobie, że bronią, której należy używać w tych straszliwych chwilach, jest Święty Różaniec. Dzięki temu będziecie formować Mój zastęp, który prowadzę obecnie do największego zwycięstwa.

314

i) Z miejsca (Fatima), w którym się objawiłam, powtarzam dziś Moje matczyne zaproszenie: zgromadźcie się dziś jak najszybciej w Moim zastępie! Nadeszła obecnie godzina wielkiej bitwy. Walczcie bronią Różańca Świętego i kroczcie drogą miłości do Jezusa, pogardy dla świata i samych siebie, drogą pokory, miłości, prostoty i czystości!

317

d) Wielu Kapłanów, lecz przede wszystkim wielu świeckich z wielkim entuzjazmem odpowiedziało na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do jedności z Papieżem, do kroczenia drogą Bożej łaski, do unikania grzechu, do odmawiania Różańca Świętego, do gromadzenia się w Wieczernikach nieustannej modlitwy ze Mną i przeze Mnie.321

f) To jest wolą Bożą, żebyście przeznaczali odpowiedni czas na modlitwę i trwanie w głębokiej jedności z Nim. Oto dlaczego prowadzę was do dokładnego wykonywania waszych praktyk pobożnościowych. Nigdy nie lekceważcie odmawiania Liturgii Godzin. Odprawiajcie ze spokojem i miłością codzienną medytację. Odmawiajcie ze Mną każdego dnia Różaniec. Niech Msza święta, odprawiana i przeżywana przez was, stanie się punktem odniesienia całego waszego dnia.

336

a) Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem waszym Wodzem prowadzącym was w tej straszliwej walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom. Jeśli pozwolicie Mi się ulegle prowadzić, będziecie zawsze odczuwać przy sobie drogocenną pomoc Aniołów Pańskich, Błogosławionych i Świętych z Raju oraz wszystkich dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu.

b) Naprawdę jestem Wodzem wyjątkowego zastępu.

c) Dziś, kiedy wspominacie datę (7 październik) jednego z Moich największych zwycięstw, chcę was zaprosić do walki odważnej i ufnej – bez przerażania się podstępną i niebezpieczną taktyką, stosowaną przez Mego przeciwnika, doprowadzającą was do zniechęcenia.

m) Odmawiajcie zwłaszcza Różaniec Święty. Niech on będzie dla wszystkich potężną bronią używaną w tych czasach.

n) Różaniec prowadzi was do pokoju. Przez tę modlitwę możecie otrzymać od Pana wielką łaskę przemiany serc, nawrócenia dusz, powrotu całej ludzkości do Boga – drogą nawrócenia, miłości, łaski Bożej i świętości.

343

d) Módlcie się, aby wezwać Ducha Świętego do jak najszybszego dokonania cudu drugiej Pięćdziesiątnicy świętości i łaski. Przemieni ona prawdziwie oblicze tej ziemi. Módlcie się i czyńcie pokutę! Odmawiajcie z miłością i ufnością Różaniec Święty! Przez tę modlitwę, odmawianą ze Mną, będziecie mogli wpływać na wszystkie ludzkie, nawet przyszłe czekające was wydarzenia. Dzięki tej modlitwie będziecie mogli otrzymać łaskę przemiany serc i tak upragniony dar pokoju.

351

c) Nie chciano odpowiedzieć na Moją prośbę o modlitwę. Zwróciłam się z nią wtedy (1917r Fatima) do was, prosząc szczególnie o częste odmawianie Różańca Świętego dla wyproszenia nawrócenia grzeszników i dla ocalenia wielu dusz, narażonych na wielkie niebezpieczeństwo wiecznego potępienia.

356

b) W tym roku wzywam wszystkich synów Kościoła do gromadzenia się ze Mną w Wieczernikach nieustannej modlitwy. Przede wszystkim pragnę, żeby często był odmawiany Różaniec Święty – szczególnie przez małych, chorych, ubogich i grzeszników.

c) Ogarnijcie świat łańcuchem Różańca, aby dla wszystkich wyprosić łaski i miłosierdzie. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W tym roku proszę wszystkich o odpowiedź na Moją prośbę o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

364

b) Znaczą was Moją pieczęcią. Przyoblekają was w silną zbroję do walki. Okrywają was Moją tarczą. Dają wam Krzyż i Różaniec jako broń, której należy używać, aby odnieść wielkie zwycięstwo.

371

f) Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Módlcie się więcej, módlcie się ze Mną, odmawiajcie Różaniec Święty. Pragnę, by rodziny chrześcijańskie poświęcały się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stawały się Wieczernikami modlitwy, miłości i życia ze Mną. Niech Kapłani należący do Mojego Ruchu gromadzą powierzonych im wiernych w Wieczernikach modlitwy, ponieważ w tym roku potrzebuję wielkiej siły wstawienniczej i wynagradzającej, by doprowadzić do końca plan powierzony przez Trójcę Przenajświętszą Mojemu Niepokalanemu Sercu.

379

f) Dlatego właśnie zapraszam was do ofiarowania Mi go (dnia 1 soboty miesiąca) przez odmówienie Różańca Świętego i rozważanie jego tajemnic, przez spowiedź sakramentalną i wynagradzającą Komunię, przez odnowienie waszego aktu poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Możecie w ten sposób wynagrodzić zadane Mi zniewagi, wywołujące bardzo wielki ból Mojego Serca.


reprod. z książki „Radio Maryja Dar na trudne czasy”

382

c) To są czasy modlitwy i pokuty. Dzisiaj znowu zapraszam was do modlitwy – szczególnie o nawrócenie biednych grzeszników, ateistów i zagubionych. Odmawiajcie ciągle Różaniec Święty. Wznoście modlitwy i składajcie ofiary za zbawienie dusz, ponieważ – powtarzam wam to dziś na nowo – wielu idzie do piekła, ponieważ nikt się za nich nie modli ani się za nich nie poświęca.

387

k) Dzięki oczom wzniesionym ku Maryi oświetla was dziewicze światło Mojej modlitwy i Mojej matczynej miłości. Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Odmawiajcie zawsze Różaniec Święty. Szerzcie w waszych krajach Wieczerniki rodzinne jako lekarstwo na wielkie, zagrażające waszym rodzinom choroby. Wywołują one podziały, rozwody, legalizują aborcję i wszystkie środki, które stają się przeszkodą dla życia.

391

h) Otwórzcie Mi drzwi waszych serc i żyjcie w Pokoju i Łasce Pana. Jestem Królową Różańca Świętego i błogosławię was wszystkich znakiem Mojego pewnego zwycięstwa.

392

f) Bądźcie świadkami modlitwy. Módlcie się zawsze, módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników wśród was, Kapłanów, i wśród wiernych. Szczególnie szerzcie wokół siebie Wieczerniki rodzinne. Pragnę ich jako lekarstwa na wielkie choroby, zagrażające dziś istnieniu chrześcijańskich rodzin – z powodu zalegalizowania aborcji, rozwodu i wszystkich sposobów uniemożliwiających zrodzenie się życia.

408

a) Najmilsi synowie, z jak wielką miłością patrzę na was i jak bardzo wasz stały Wieczernik pociesza Moje Bolejące Serce! Powtarza on rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego. Skupiacie się na stałej i intensywnej modlitwie ze Mną. Jak bardzo cenię modlitwę Liturgii Godzin, cały Różaniec, który odmawiacie, Adorację Eucharystyczną, uroczyste celebrowanie Mszy Świętej, stanowiącej serce całego Wieczernika!

411

k) Czy chcecie – na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca – złożyć siebie Panu w ofierze dla zbawienia wszystkich Moich biednych dzieci grzeszników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją prośbę, będziecie musieli zrobić to, o co was teraz proszę:

– Modlić się więcej, odmawiając szczególnie Różaniec Święty;

– Organizować częste godziny adoracji i wynagrodzenia eucharystycznego;

– Przyjmować z miłością wszelkie cierpienia, które zsyła wam Pan;

– Szerzyć odważnie Moje orędzia, które wam daję jako Niebieska Prorokini tych ostatnich czasów.

418

e) Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi parafia, wszyscy, którzy ją tworzą: Pasterz i powierzona mu owczarnia. Wspólnota parafialna powierzyła się Mojemu Niepokalanemu Sercu i każdego dnia gromadzi się w Wieczerniku modlitwy ze Mną, na odmawianiu Różańca Świętego, i upada na twarz w adoracji przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu. Jezus może dzięki temu wyzwolić w duszach Swą wielką moc miłości i pozwolić już teraz zatryumfować – w tym biednym i oddalonym miejscu – Swej miłosiernej Miłości, poprzez przyjście do was Jego Eucharystycznego Królestwa.

419

b) Gromadzicie się na modlitwie. Odmawiacie wspólnie Liturgię Godzin i Różaniec Święty. Wieczorem gromadzicie się wokół Jezusa Eucharystycznego – uroczyście wystawionego na ołtarzu, w czasie godziny adoracji i wynagrodzenia. Podczas sprawowania Mszy Świętej zawsze odnawiacie wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.434

a) W dniu (7 październik), w którym wspominacie datę jednego z Moich zwycięstw (Lepanto 1571r)– osiągniętych dzięki potężnej broni Różańca Świętego – przemierzasz właśnie prowincje Kanady. To ziemia bardzo przeze Mnie umiłowana, a tak zagrożona i zraniona przez Mojego przeciwnika! W Wieczernikach modlitwy i braterstwa gromadzisz tu Kapłanów i poświęconych Mi wiernych.

f) Coraz więcej Moich dzieci uśmierza Mój ból. Przyjmują Moje matczyne zaproszenie do nawrócenia, do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy ze Mną, do odmawiania Różańca Świętego. Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności.

h) Duchowy Wieczernik Mojego Niepokalanego Serca jest Schronieniem, do którego wszyscy powinniście wejść, aby otrzymać dar drugiej Pięćdziesiątnicy. Dzięki potężnej broni Różańca Świętego jeszcze dziś możecie doprowadzić do Mojego największego zwycięstwa w historii Kościoła i całej ludzkości.

437

b) Gromadzicie się na modlitwie ze Mną, na odmawianiu całego Różańca, na słuchaniu Mojego słowa, na uroczystej godzinie adoracji i na Mszy świętej, której zawsze przewodniczy Biskup. W czasie sprawowania Eucharystii odnawiacie akt waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

479

b) Czcicie Mnie jako Dziewicę Różańca Świętego.

c) Różaniec jest Moją modlitwą. Jest to modlitwa, o którą przyszłam was prosić z Nieba. Chodzi o broń, jakiej powinniście używać w tych czasach wielkiej bitwy. Broń ta jest znakiem Mego zwycięstwa.

g) Ja jestem Królową Aniołów. Plan odnoszący się do Mnie obejmuje także to, że jestem wysłana przez Pana, aby zrealizować największe i najważniejsze zadanie: zwyciężyć szatana. Już od początku jestem przedstawiana jako nieprzyjaciółka węża, która z nim walczy i w końcu zmiażdży mu głowę. «Położę nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jego piętę.» (Rdz 3,15). Moim potomstwem jest Chrystus. On was odkupił i wyzwolił z niewoli grzechu. W Nim też dokona się Moje całkowite zwycięstwo. Został Mi powierzony klucz, którym można otwierać i zamykać bramy Czeluści.

h) Klucz jest znakiem władzy posiadanej przez kogoś, kto jest panem i właścicielem jakiegoś miejsca. W tym sensie Posiadającym klucz stworzenia jest jedynie Wcielone Słowo, ponieważ przez Nie wszystko się stało. Jezus Chrystus jest Panem i Królem całego wszechświata, to znaczy – Nieba, Ziemi i Czeluści. Jedynie Mój Syn posiada klucz Czeluści. On Sam jest tym Kluczem Dawida, który otwiera i nikt nie może zamknąć, który zamyka i nikt nie może otworzyć. Jezus przekazuje Mi ten klucz symbolizujący Jego Boską władzę. Mnie bowiem – Jego Matce i Pośredniczce pomiędzy wami a Moim Synem – zostało powierzone zadanie zwyciężenia szatana i całej jego potężnej armii zła. Tym właśnie kluczem mogę otworzyć i zamknąć bramę Czeluści.

i) Łańcuch, którym ma być związany Smok, jest utworzony z modlitwy zanoszonej ze Mną i przeze Mnie. Tą modlitwą jest Różaniec Święty. Pierwszym celem zastosowania łańcucha jest ograniczenie działania, a następnie uwięzienie i w końcu udaremnienie wszelkiej działalności tego, kto zostanie nim związany.j) Łańcuch Różańca Świętego ma przede wszystkim ograniczyć działania Mojego przeciwnika. Każdy odmawiany ze Mną Różaniec ogranicza działanie szatana, broni dusze przed jego złym wpływem i udziela większej siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Moich dzieci.

k) Skutkiem odmawiania Różańca Świętego jest także uwięzienie szatana, to znaczy uniemożliwianie mu działania, zmniejszanie i coraz większe osłabianie siły jego diabelskiej władzy. Dobrze odmawiany Różaniec zadaje potężny cios potędze zła i powoduje zawalenie się części jego królestwa.

l) Łańcuch Różańca czyni szatana zupełnie nieszkodliwym. Jego wielka władza właśnie się kończy. Wszystkie złe duchy zostaną strącone do jeziora ognia i siarki. Zamknę jego bramy kluczem Mocy Chrystusa i dzięki temu nie będą już mogły wychodzić na świat, by szkodzić duszom.

m) Teraz rozumiecie, najmilsi synowie, dlaczego w tych ostatnich czasach walki pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a wielkim Smokiem, powołuję was do mnożenia wszędzie Wieczerników modlitwy. Wzywam do odmawiania w nich Różańca Świętego, rozmyślania nad Moimi słowami i do waszego poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Przez to dajecie Niebieskiej Mamie możliwość działania w celu związania szatana łańcuchem. Dzięki temu będę mogła wypełnić Moje zadanie i zmiażdżyć mu głowę, to znaczy pokonać go na zawsze, zamykając go w jego czeluści ognia i siarki.

n) Skromny i delikatny sznurek Różańca Świętego tworzy silny łańcuch. Dzięki niemu uczynię Moim więźniem mrocznego władcę tego świata, nieprzyjaciela Boga i Jego wiernych sług.

o) W ten sposób pycha szatana zostanie na nowo pokonana mocą małych, pokornych i ubogich.

481

k) Ileż razy – odmawiając Różaniec Święty – powtarzaliście Mi tę modlitwę: «Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej». Słucham tego wezwania z wielką radością i zawsze wysłuchuję. Jako Mama czuwam w godzinie śmierci blisko każdego z Moich dzieci. Szczególnie blisko jestem przy was, którzy – przez wasze poświęcenie się – zawsze żyliście w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.

488

c) Innym zagrażającym wam niebezpieczeństwem jest to, że pozwalacie się pochłonąć nieuporządkowanemu działaniu. Zapomnieliście, że modlitwa posiada potężną moc wypraszania łaski nawrócenia dla wielu Moich grzesznych dzieci. Dlatego zapraszałam was do częstej modlitwy o nawrócenie grzeszników. Ukazałam wam – za pośrednictwem Mojej małej córki Bernadety – że najskuteczniejszą modlitwą, którą najbardziej lubię, jest Różaniec Święty.

519

a) Rozpocznijcie wraz ze Mną ten miesiąc (maj) poświęcony przez Kościół Mojej szczególnej czci. Jak małe dzieci ofiarujcie waszej Niebieskiej Mamie każdego dnia kwiaty miłości i modlitwy.

b) Wzywam was do coraz większego szerzenia Wieczerników, o które tak wiele razy was prosiłam. Różaniec, który odmawiacie, posiada wielką moc wobec zła i licznych pokus Mego przeciwnika.

c) Odpowiadajcie modlitwą Różańca Świętego na szerzące się panowanie szatana, niewolnictwo grzechu, który więzi tak wiele Moich dzieci; na zło, które wlewa swą truciznę w serca; na podstępne i niebezpieczne zasadzki szatana, na potężną siłę masonerii, której udaje się wszędzie wśliznąć; na szerzący się kult szatana. To jest Moja modlitwa, to jest wasza modlitwa.

Źródło: http://www.duchprawdy.com/rozaniec_gobbi.htm z którego powyższe treści zostały pozyskane.


reprod. ze strony: httpwww.vismaya-maitreya.plmodlitwy_cud_rozanca_swietego_html

„Drodzy zakonnicy, zakonice, kapłani – trzymając w dłoni różaniec rozpalajcie na nowo ducha pięćdziesiątnicy... niech wasze życie wplecione w tajemnice różańca stanie się świadectwem proroctwa i świadectwem waszej bliskości Boga, nie lękajcie się tego, że będą Was niszczyć i zabijać, bądźcie podobni do Jezusa” (św.Jan Paweł II).

wróć do strony głównej