wróć do strony głównejOWENNA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ„Gdyby w Gietrzwałdzie był odmawiany nieustannie Różaniec, Polacy nie musieliby walczyć o wolność Polski, mieliby ją wolną bez walki” (Tak mówił bł.Honorat Koźmiński podczas zaborów).Maryja przyszła do nas w czasie, kiedy wydawało się, że sytuacja naszej Ojczyzny jest dramatycznie przesądzona. Polska była pod zaborami, wymazana z mapy świata, pomimo to w Gietrzwałdzie zwracała się do dzieci, którym się objawiła – w ich ojczystym języku, po polsku... Orędzie Matki Bożej „życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec” przeniknęło przez granice zaborów i dotarło do wszystkich Polaków.

Gietrzwałd jest bardzo ważnym miejscem dla Polaków. [Często nazywa się go Polskim Lourdes” albo „Polską Stolicą Różańca Świętego”, ale niestety], ciągle jest jeszcze przez nas za mało doceniany. W tak trudnej sytuacji, w jakiej jest dzisiaj nasza Ojczyzna, musimy na nowo odkrywać Gietrzwałd i płynące stąd orędzie wołające o codzienne odmawianie Różańca. Tak jak przed laty Polacy odzyskali niepodległość słuchając głosu Matki - Pani Gietrzwałdzkiej, tak samo dzisiaj, Ona pomoże nam zachować wolność, jeżeli tylko zechcemy jako Naród na nowo usłuchać tego wezwania do modlitwy różańcowej.

W 2017 r. będziemy obchodzić 140 rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego w dniu 23 listopada 2008 roku rozpoczęły dziewięcioletnią Nowennę do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Pragnę więc zachęcić każdego, komu bliska jest nasza Ojczyzna o włączenie się [jeszcze teraz] do tej Nowenny. Wystarczy, aby każdy uczestnik do 2017 r. odprawił ją jeden raz w roku przed Jej wizerunkiem w kopii obrazu. W taki sposób, zapraszając Ją do naszych rodzin, pomożemy Matce Bożej przygotować naszą Ojczyznę na czas wielkiej próby, aby wytrwała przy Bogu i była wierna Krzyżowi i Ewangelii.

Wszystkich którzy zechcą włączyć się do tej Nowenny, proszę o kontakt na niżej podany telefon lub adres: Urszula Strynowicz, Łomy 12, 11-042 Jonkowo. tel. 089 5129 388 oraz 0513 161 276 (po godz. 20.00)

Źródło: http://parafialikusy-wiadomosci.blogspot.com/2012/01/wspolnoty-nieustajacego-rozanca.html - tam znajdziesz całość.„Czekam, by z miłości waszych serc otrzymać Różańce, gdyż wiem, że ode Mnie, Bóg w Trójcy Przenajświętszej przyjmie je i nie wzgardzi waszymi darami z Moich Niepokalanych rąk” (MB do Barbary Kloss).

Nowenna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi...

R. Jak była na początku...

R. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty napełnij serca Twych wiernych i ogień Twej miłości w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

Dzień I

Bądź pozdrowiona Matko Najświętsza Królowo Ziemi Warmińskiej. Tyś wybrała Gietrzwałd jako szczególne źródło Twoich łask. Oto staję u stóp Twoich Maryjo, Pani Gietrzwałdzka. Całą duszą i sercem błagam Cię najgoręcej, racz spojrzeć na mnie, twojego sługę (twoją służebnicę). Przyjdź mi z pomocą abym mógł(a) podźwignąć moją grzeszną duszę ku dobru i cnocie. Spraw, abym jak najszybciej stał(a) się godnym (godna) łaski i Bożego miłosierdzia.

O Maryjo, któraś po Zwiastowaniu Anielskim nawiedziła św. Elżbietę, proszę Cię, nawiedź dzisiaj moją duszę i moje serce, abym wsparty(a) Twoją łaską mógł(a) uświęcić swoje życie, żyjąc tylko dla Ciebie i dla Twego Boskiego Syna, a mojego Zbawiciela. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie

Matko Boża Gietrzwałdzką Serdecznie Cię proszę, Niech Syna Twojego, w sercu moim noszę. Nie wypuszczaj mnie z Twojej opieki, Dopóki nie połączę się z Tobą w Niebie na wieki.

Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (patrz dalej)

Pod Twoją Obronę...

Modlitwa błagalna

Przeczysta Dziewico, Matko Boża i Pani Gietrzwałdzka. Bądź pochwalona, łaski pełna Królowo nieba i ziemi. Oto ja twój syn (twoja córka), staję przed Tobą z moimi kłopotami i zmartwieniami. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo jestem słaby(a). Moje słabości i zaniedbania, upadki i niewierności względem Ciebie, a nade wszystko moje grzechy, nie pozwalają mi nawet podnieść oczu ku Tobie.

Do kogóż jednak pójdę, jeśli nie do Ciebie, mojej Matki ? Ty mnie najlepiej rozumiesz, wysłuchasz i dopomożesz. Ty przecież nieustannie wstawiasz się za mną u Twego Syna, wypraszasz mi Jego przebaczenie i potrzebne łaski.

A zatem, do Ciebie, o Pani Gietrzwałdzka, uciekam się w moich niedolach, prosząc pokornie, abyś raczyła wstawić się za mną u Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Racz przeto przyjąć moje prośby zanoszone do Ciebie w tej nowennie. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł (mogła) otrzymać to, czego tak bardzo pragnie moja dusza. Wejrzyj łaskawym okiem na mnie i całą moją rodzinę. Uproś nam łaskę wytrwania w wierności Chrystusowi i moim postanowieniom. Amen.

Dzień II

Bądź pozdrowiona Niepokalana Panno Gietrzwałdzka. Rozpamiętując Twoją uciążliwą podróż do Twej krewnej Elżbiety, której przyniosłaś pocieszenie i błogosławieństwo dla jej domu, zechciej o Pani Gietrzwałdzka porównać owe trudy ze zmaganiem mojej duszy. Proszę Cię, nie zważaj na tak liczne grzechy moje, ale spójrz na moje serce, które tak bardzo pragnie się oddać Tobie.

Przybądź do mnie z Twoim ukojeniem i z Twoją pociechą. Niech z Twoją pomocą rozpocznę szczerą poprawę mojego życia tak, abym kiedyś stał(a) się godnym (godna) obietnic Chrystusowych. Amen.

Ojcze nasz..., 3 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień III

Bądź pozdrowiona, Matko Nasza Najmilsza, wywyższona tutaj na ziemi przez tak licznych Twoich czcicieli. O Maryjo, Twoja krewna Elżbieta, będąc sprawiedliwą w oczach Bożych, poczuła się jednak niegodna wobec Ciebie, Matki Króla nieba i ziemi, pozdrawiając Cię słowami pełnej pokory: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1,43). O Matko Najświętsza, świadom tak licznych moich grzechów, nie przestaję stale siebie zapytywać - czy jestem godny (godna) opieki Twojej ? Ale jakżeby było bez Ciebie, Matko Najświętsza ? Zginąłbym (zginęłabym) mamie, bo za moje grzeszne czyny, dawno dosięgłaby mnie Boża sprawiedliwość.

Tobie tylko Matko najmiłosierniejsza, Twojemu orędownictwu i przemożnej opiece zawdzięczam, że jeszcze żyję i że Bóg użycza mi tyle czasu do opamiętania i poprawy. Nie opuszczaj mnie więc, o Matko, i nie pozbawiaj mnie Twojej miłościwej opieki. Wstawiaj się za mną u Twego Syna. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień IV

Bądź pozdrowiona Królowo nieba i ziemi, przez chóry aniołów stale wielbiona. Niech do mego pozdrowienia dołączą się dzisiaj tak liczne zastępy Twoich wiernych sług, których w Gietrzwałdzie i na wszystkich innych uprzywilejowanych miejscach pocieszałaś i wspierałaś Twoimi cudownymi łaskami. Jak przy powitaniu z Elżbietą wielbiłaś Boga słowami: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej..." i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; tak i ją choć niegodny (a) grzesznik (grzesznica), pragnę wielbić Boga z wdzięcznością za wszystkie wielkie rzeczy, jakie uczynił mi przez Syna Swego, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela.

Ty zaś Królowo i moja najmiłościwsza Matko wspomnij na Swego sługę (służebnicę) w chwili, gdy Bóg będzie mnie powoływał przed Swój Majestat, aby wtedy, do wszystkich, rzeczy, jakie mi uczynił, raczył też dodać me wieczne zbawienie. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień V

Bądź pozdrowiona i uwielbiona Cudowna Pani Gietrzwałdzka. Patriarchowie i prorocy już przepowiedzieli Twoją wielkość i świętość jako Matki Syna Bożego. Jak rozradowało się serce Twojej krewnej Elżbiety, gdy Cię ujrzała w domu swoim, tak samo moja dusza i serce moje przepojone są niewysłowioną radością i szczęściem, że zechciałaś nawiedzić to święte miejsce na Warmii. Na tym świętym miejscu dusza moja i serce moje promieniują tak wielką radością adorując Twojego Syna, ukrytego pod postacią chleba i wina. Ten sam Jezus Chrystus, któregoś nosiła pod Swym dziewiczym sercem, teraz, na tym wybranym przez Ciebie miejscu, ucisza moje strapione serce a duszę moją napełnia Swą nieogarnioną miłością.

O Pani Gietrzwałdzka, pozwól mej duszy stale kosztować tego wesela i tej radości. Spraw, abym nigdy nie odstąpił (a) od Twego Syna i Ciebie, ale żył (a) w jedności z wami na wieki. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień VI

Bądź pozdrowiona Gwiazdo zaranna, wesele nieba i ziemi. Przebywając w domu Zachariasza i Elżbiety uświęciłaś to miejsce blaskiem Bożej laski. Dom Swych krewnych wypełniłaś weselem i Twoim błogosławieństwem. O Święta Pani Gietrzwałdzka, użycz mi choć jednego promyka Twojej świętości oraz uproś u Twego Syna potrzebne mi łaski.

Świadomy(a) swych grzechów i upadków, uciekam się do Ciebie, Pocieszycielko strapionych, oświeć mą duszę blaskiem Twej świętości, pociesz i ulecz ją, a rozraduje się serce moje w Tobie o Maryjo i w Panu Zbawicielu moim. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień VII

Bądź pozdrowiona Matko Boża Gietrzwałdzka, Wspomożenie wiernych. Czcili i wielbili Cię wszyscy Święci Pańscy. Tyś była im pomocą i obroną w chwilach pokus i prób. Wspomożycielko wiernych, pamiętaj o mnie, Twym dziecku, które Twój Syn z krzyża powierzył Twej opiece. Matko Boża Gietrzwałdzka, bądź więc i moją Wspomożycielką w ziemskim pielgrzymowaniu.

Spraw, abym przebył(a) ziemską pielgrzymkę jak najlepiej, a po śmierci mógł(a) wychwalać Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień VIII

Bądź pozdrowiona Matko Boża Gietrzwałdzka. Z największą miłością zwracają się do Ciebie Twoi czciciele, którzy słysząc dźwięk dzwonu wzywającego na „Anioł Pański", wielbią Cię słowami zwiastującego Archanioła. Odtąd i ja pragnę należeć do grona tych, którzy Cię wielbią słowami Archanioła Gabriela.

O Pani Najświętsza, Matko Boża Gietrzwałdzka otocz mnie swoją opieką do końca mego ziemskiego życia. Pragnę się oddać Tobie cały z duszą i ciałem. Broń mnie Matko Najświętsza od wszelkiego zła tutaj na ziemi, a w przyszłym życiu uchroń od wiecznego potępienia. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Dzień IX

Bądź pozdrowiona Królowo dusz w czyśćcu cierpiących. Ostatnią część Nowenny ofiaruję Ci, Królowo za wszystkich wiernych zmarłych, za dusze moich krewnych, bliźnich i znajomych; za tych wszystkich, którzy w czyśćcu spłacają dług Boskiej Sprawiedliwości. Twojemu Orędownictwu, Królowo Najłaskawsza polecam wszystkie dusze zmarłych, które wymieniam w codziennej modlitwie, a szczególnie te, o których nikt już nie pamięta.

Matko Najświętsza, przygarnij je do Swojego litościwego Serca i wprowadź je do światłości wiekuistej. Niech i one kiedyś w niebie sławią Twoją dobroć i litość; razem z Tobą i wszystkimi Świętymi zażywają wiecznego wesela, którego i ja, z Twoją pomocą pragnę być uczestnikiem przez zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz..., 3 x Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Pod Twoją Obronę...

Źródło modlitw: „Modlitewnik Gietrzwałdzki” - patrz BibliografiaLitania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka - módl się za nami.

Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,

Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,

Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych - wstawiaj się za nami.

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Różaniec w bazylice gietrzwałdzkiej odmawia się trzy razy dziennie już od 137 lat cały czas ! Dokładnie tak, jakby trwała tutaj nieustająca nowenna Pompejańska ! Zabory, nie-zabory, wojna nie-wojna, komuniści, nie-komuniści – od początku objawień Maryi w 1877 roku po dziś dzień, trzy razy dziennie ludzie modlą się na różańcu – takie było życzenie Maryi w Gietrzwałdzie.„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. To „teraz” jest wymawiane w każdej minucie w Kościele przez tysiące chrześcijan, proszących w ten sposób o łaskę chwili obecnej, która jest najszczególniejszą z łask, inną dla każdego z nas i inną dla każdego w każdej minucie. Chociaż jesteśmy roztargnieni wymawiając te słowa, Maryja, która nie jest roztargniona, zna nasze potrzeby duchowe w każdej chwili, modli się za nas i wyprasza nam wszystkie łaski, które otrzymujemy” (Reginald Garrigou-Lagrange OP).

wróć do strony głównej