wróć do strony głównej


ERYCHA RÓŻAŃCOWE„Mury Jerycha nie runęły szybciej na dźwięk trąb Jozuego, niż fałszywe nauki znikały po szczerej modlitwie różańcowej. Sadzawka w Jerozolimie nie była tak lecznicza dla ran chorych na ciele, jak różaniec jest lekarstwem dla chorych na duchu” (św.Alfons Liguori).


Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego (Joz 6).

Jerycho było jednym z najstarszych miast na świecie. Widział je Mojżesz, gdy z góry Nebo patrzył na Ziemię Obiecaną (Pwt 34, 1-3), lecz nie doszedł do niego... Po nim, dalej prowadził lud jego następca, Jozue, i mając je na swojej drodze, postanowił je zdobyć, choć nie było to łatwe. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur: wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. A zatem, na ówczesne czasy – było nie do zdobycia.

Bóg, roztaczając pieczę nad swoim wiernym ludem, chciał, aby zamiar Jozuego przybrał pomyślny obrót, toteż nakazał, aby „wszyscy uzbrojeni mężowie” codziennie, przez sześć dni, niosąc w orszaku Arkę Przymierza, przy głośnych dźwiękach trąb z wielkich rogów baranich, okrążali kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia mieli okrążyć miasto aż siedem razy... Kiedy za siódmym razem znowu zadęto w trąby, lud wydał gromki okrzyk wojenny. I w tym momencie potężne mury rozsypały się w gruz.

Zjawisko takie znane jest każdemu, kto się uczył fizyki, gdzie nosi ono nazwę rezonansu akustycznego. Ale każdy wierzący dobrze o tym wie, że Pan Bóg także dzisiaj: w szczególnych sytuacjach, w szczególnym miejscu, w szczególnym czasie, z powodów znanych tylko sobie lub na usilną prośbę wielu ludzi Bożego Ducha, może posłużyć się właśnie prawami naturalnymi, które sam ustanowił i które ma w swej władzy... I czyni to, aby dać wyraz swojej Boskiej wszechmocy; aby ukazać znak swej pieczęci w relacjach Bosko-ludzkich...

Tak też i dzisiaj, setki ludzi wierzących, w naszym kraju, mając w pamięci tamtą szczególną Boską interwencję, z ufnością podejmują Jerycha różańcowe, wierząc, że ich gorliwa, nieustanna modlitwa, zdolna jest, przy pomocy Bożej, skruszyć największe zło. Bo Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne siedmiodobowe czuwanie osób przed Najświętszym Sakramentem podejmowane najczęściej w okolicach świąt maryjnych. Jedni uczestnicy tej modlitwy trwają przez wiele godzin, po czym zastępowani są przez innych, by mogli się posilić i choć trochę odpocząć, po czym znów wrócić do modlitwy przed Najświętszy Sakrament. Inni włączają się, choćby na jakiś czas, lecz nieustannie ktoś się modli, jak nieustannie trwało dęcie w słynne już trąby jerychońskie, aż do skutku, który zapowiedział sam Bóg.

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi, który podczas zawieruchy wojennej zetknął się w Irlandii z tą formą apostolatu i w 1946 roku przeniósł ją na polski grunt. Tak powstał polski Legion Maryi, czyli wspólnoty apostolskiej zrzeszającej świeckich pod przewodnictwem kapłana. To właśnie on, Anatol Kaszczuk, w czasie kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.W czasie trwania Kongresu codziennie miała być odprawiana Msza święta, miał być odmawiany różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w intencji przyjazdu Ojca Świętego, ale za radą ks. biskupa Stefana Bareły, zrezygnowano z Kongresu na rzecz nieustannej modlitwy siedmiodniowej. Inicjatywę tę nazwano „Oblężeniem Jerycha”, jako że nawiązywała do siedmiu dni, podczas których Izraelici, postępując zgodnie z rozkazem Boga, zburzyli mury bastionu. Uczestnicy „Oblężenia Jerycha” na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski.

I rzeczywiście wszelkie przeszkody zostały zwyciężone... Później nie jeden raz, ten wielki polski Apostoł Różańca, spotykał się, jak mawiał, z ludźmi szczególnie oddanymi dla wszelkich Bożych spraw, najczęściej w Polsce południowo-wschodniej i tam organizował niejedno Jerycho w bardzo ważnych intencjach. „Różańcowe Jerycha – mówił - mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie. To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności”.

Widząc zbawienne skutki tych szturmów modlitewnych, w grudniu 2003 roku, z inicjatywy ks. biskupa Romana Marcinkowskiego, krajowego opiekuna Duchowego Legionu Maryi, w kaliskiej bazylice św. Józefa po raz pierwszy zorganizowano różańcowe Jerycho za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycho Różańcowe Polaków. Modlono się bowiem w intencji Ojczyzny, w intencji rządzących, w intencji wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy, a także z prośbą o łaskę wiary dla narodów Europy...


reprod. z „Cuda i łaski Boże” nr 5/2004

Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha Różańcowe organizowane przez wspólnoty Legionu Maryi i Nieustającego Różańca im. Jana Pawła II, którego sekretariat na prośbę wspólnot różańcowych został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, dnia 3 października 2010 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Wśród miast, które podjęły się takiej formy modlitwy, znalazły się między innymi: Szczecin, Kraków, Poznań, Toruń, Mierzyn, Gietrzwałd, Płock, Ustroń czy Zakopane. Niektóre wspólnoty trwają na modlitwie w intencji ojczyzny i Europy nawet przez siedem dni i nocy, natomiast w miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowane są czuwania przynajmniej przez jedną dobę wszędzie tam, gdzie uda się skompletować grupę ludzi pozostających ze sobą w duchowej łączności. Także i w innych krajach na świecie np. w Rosji, Filipinach czy w Irlandii organizuje się podobne Jerycha.

Oprócz adoracji Najświętszego Sakramentu, codziennie przewidziana jest przede wszystkim Msza święta, odmawianie różańca świętego i koronki do Miłosierdzia Bożego, a do najczęściej podejmowanych intencji, zanoszonych do Boga za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – należą:

Wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.

Wynagrodzenie za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.

Intencja o łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.

O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.

O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.

O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

Osoby uczestniczące w Jerychu nie mogą włączać żadnych innych własnych intencji ani żadnych innych modlitw, poza ustalonymi z kapłanem prowadzącym, gdyż to nie tylko nie odpowiadałoby nazwie, celowi i charakterowi tej modlitwy, ale wręcz uniemożliwiałoby uzyskanie pożądanego skutku. Mury Jerycha pękły bowiem wskutek długotrwałych jednogłośnych udarów tej samej fali, na jaką uwrażliwiona jest materia, którą zamierza się skruszyć. Na tym polega w fizyce zasada rezonansu akustycznego. Tak i Pan Bóg, słysząc jednogłośne, zgodne błaganie wielu osób – łatwiej przychyla się do prośby.

Wszystko o Jerychach Różańcowych można znaleźć w internecie pod adresem: http://www.maryjni.pl/rozancowe-jerycho,98

Takie jerychońskie czuwania modlitewne trwające jedną dobę – można organizować wszędzie – także poza kościołem, czyli po prostu w naszych mieszkaniach. Świetnym przykładem jest tutaj piękna inicjatywa Kasi z malutkiej miejscowości w centralnej Wielkopolsce, która będąc wielką czcicielką Matki Najświętszej, w pierwsze soboty miesiąca organizuje jednodobowe (24-godzinne) Jerycha Różańcowe. Osoby uczestniczące w takim pierwszosobotnim Jerychu, wybierają sobie godzinę, o której - w swoich domach, w ciszy i w pełnym skupieniu - odmawiają Różaniec, by spełnić prośbę Maryi, która wciąż prosi o tę modlitwę. Natomiast przed każdym dużym świętem maryjnym, czyli 5 razy w ciągu roku – Kasia organizuje długie, także całodobowe Jerycha, trwające kolejne 7 dni i nocy.

W pierwsze soboty miesiąca modlitwy podejmowane są w intencji wynagradzającej Niepokalanemu sercu Maryi, zaś długie, przedświąteczne Jerycha - ofiarowane są w tych intencjach, jakie Maryja ma w swoim sercu. Wszystko to czyni dla Niej, dla Matki Bożej i naszej Matuchny ukochanej. Opiekę duchową nad tymi dziełami sprawuje o. Nereusz, franciszkanin, bardzo Boży i bardzo Maryjny kapłan.


reprod. z „Rycerza Niepokalanej” nr 10(532) 2000r.

Niezwykle ważną inicjatywą jest powołanie JERYCHA MŁODYCH, o czym można dowiedzieć się, zaglądając po adres: www.jerychomlodych.pl

Wojownicy tej młodzieżowej „Armii Jerycha” każdego dnia modlą się dziesiątkiem różańca za:
każdego, kto właśnie w tym momencie toczy wewnętrzną walkę duchową i potrzebuje wsparcia Modlitewnej Armii;
każdego, kto podjął walkę ze swoim uzależnieniem;
każdego, kto funkcjonuje za murami : samotności, niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, nieprzebaczenia i w każdej innej sytuacji, która wydaje się być ponad jego siły;
za niepojednanych, uwięzionych w grzechu nienawiści i nie naprawionej krzywdy; za małżeństwa i przyjaciół przeżywających trudne chwile;
w sposób szczególny za więźniów;
za każdego i w każdej intencji zostawionej w naszej skrzynce intencji;

*

Pomysłowość ludzi wierzących oświeconych światłem Ducha Świętego jest niewyczerpana. W Archidiecezji Łódzkiej, oprócz stacjonarnych modlitw jerychońskich w poszczególnych parafiach, organizowane są także Jerycha on-line, polegające na stałej dostępności tej formy modlitwy - w sieci internetowej. Wystarczy zgłosić do nich swój udział i uczestniczyć w modłach wspólnotowych nie wychodząc z domu.

Łódzkie Jerycho RoweroweJeszcze bardziej oryginalną formą tej modlitwy jest kolejne już (od 2019 roku) jednodniowe Łódzkie Jerycho Rowerowe, przebiegające pod wezwaniem: „Zdobywamy Łódź dla Jezusa”. Organizatorem tej inicjatywy jest wspólnota „Mocni w Duchu” działająca przy kościele jezuitów.

Uczestniczący w takim Jerychu nie tylko modlą się w drodze, opasując modlitwą swoje miasto i jego mieszkańców oraz prosząc, by JEZUS zamieszkał w ich sercach i by zmieniał ich życie. Nie tylko zawierzają Matce Bożej wszystkich łodzian i całe miasto, wszystkie minione wydarzenia, teraźniejszość i przyszłość, prosząc, aby wypełniała się w nich wola Boża, ale także modlą się w wytypowanych kościołach na trasie przejazdu. A przede wszystkim adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

To szczególne Jerycho z roku na rok staje się coraz bardziej popularne, gdyż liczba uczestników ostatnio przekroczyła nawet 200 osób, promujących zachętę, aby łodzianie pamiętali o modlitwie za swoje miasto przez cały okrągły rok.

I Jerycho Różańcowe u łódzkich bonifratrówW dniach 21-27 sierpnia 2022 roku w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, które jest jedynym sanktuarium szpitalnym w Europie – miało miejsce I Jerycho Różańcowe. W programie czuwania była codzienna Msza święta, adoracją Najświętszego Sakramentu, Nieszpory, modlitwy brewiarzowe oraz dwie koronki, ale Różaniec przez cały czas był modlitwą wiodącą. Pośród dziesięciu intencji wspieranych modlitwami, były intencje uwielbienia, intencje dziękczynienia, intencje przebłagalne, ale też prośby zanoszone o zakończenie wszystkich wojen na świecie oraz błagania o tryumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i o przymnożenie wiary w Boga żywego w Najświętszej Eucharystii.

Codzienna Modlitwa Wojownika Jerychońskiego

(Tej modlitwy nauczył małego Karola Wojtyłę jego ojciec. Jan Paweł II odmawiał ją każdego dnia, przez całe życie)

Duchu Święty, proszę Cię o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Amen.

Gdyby ktoś byłby zainteresowany zorganizowaniem Jerycha Różańcowego w swojej parafii, może znaleźć wspaniały przykład na stronie: http://parafiamierzyn.pl/wspolnoty/jerycho-rozancowe z której obszerny apel przytaczamy poniżej:

„Nieustanna Modlitwa Różańca Świętego przed Najświętszym Sakramentem: „Oblężenie Jerycha”, jest wielką siłą i powołaniem każdego wierzącego. Dnia 1 maja 2010 roku podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, w Słowie Bożym zachęcał wszystkich do nieustannej modlitwy z Różańcem Świętym w ręku, aby wyprosić u Boga kolejny „Cud nad Wisłą” dla naszej Ojczyzny.

Zapraszamy serdecznie i oczekujemy, że wierzący Kościoła Archidiecezji przyłączą się do wspólnej modlitwy. Wzywamy i zapraszamy członków wszystkich wspólnot parafialnych. Nie pozwólmy na to, aby tak wspaniałe dzieło modlitwy upadło z powodu braku osób chętnych do modlitwy i Adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Jest nas wciąż za mało. Kilka osób modli się po kilka, czy kilkanaście godzin, aby nie przerwać Adoracji. Pojawiają się coraz to nowe trudności. Wydaje się, że to nic trudnego dla katolika ofiarować Bogu 1 godzinę raz w miesiącu, czy nawet 30 minut.

Jeżeli jesteś gotów podjąć się modlitwy u stóp Jezusa i Matki Najświętszej to zadzwoń i zgłoś swój udział wybierając dogodną dla Ciebie godzinę Adoracji i kościół. Sprawa jest naprawdę pilna i jesteś bardzo potrzebną osobą. Nie zwlekaj! Matka Boża w Fatimie powiedziała: Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty.

Jerycho Nieustannego Różańca Świętego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia o godz. 19:00.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w dzieło modlitwy zwanej JERYCHEM RÓŻAŃCOWYM. Szczególnie osobom podejmującym godziny nocnych adoracji. Sam Bóg jest Wam nagrodą i radością. Jesteście pięknym skarbem Kościoła Archidiecezji.

o. Jan Paweł M. Bagdziński ofm

Źródła: pl.gloria.tv ; parafiamierzyn.pl ; www.jerychomlodych.pl

I Jerycho Różańcowe w Dolinie Miłosierdzia w Niemczech

I Jerycho Różańcowe w Niemczech trwało od 22 do 28 października 2017 roku. „O historii tej modlitewnej inicjatywy można by dużo mówić. Kto, gdzie i ile się modlił – można by wymieniać długą listę. Począwszy od Jerycha Różańcowego w Polsce w Sanktuarium Łaskawej Pani w Krzeszowie a skończywszy na domu opieki dla niepełnosprawnych w Rumunii prowadzonym przez siostry Misjonarki Miłości św.Matki Teresy z Kalkuty.

Modlitwa, informacja i działanie przekraczały granice państw i nawet kontynentów. Nie mogę pominąć wsparcia modlitewnego (które trwa od końca 2017 roku) Sióstr ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które włączyły taką intencję za organizatorów, uczestników i liczne owoce tego dzieła modlitwy (Jerycha Różańcowego).

Dzieło to wspierali różni ludzie, nie tylko związani z Kościołem. Gdzie się tylko dało, gdzie dotarliśmy, było głośno o tym wydarzeniu. Było głośni i to dosłownie, Byliśmy nawet na koncercie... Ksiądz Damian z PMK w Domu Concordia, wygłaszał i zapraszał parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie jerychowych czuwań... Podjął się też rozesłania plakatów po całych Niemczech... Siedem dni i sześć nocy nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu...!

Intencje, w których modliliśmy się, również przekraczały granice państw, kontynentów, a nawet granice naszych serc... W nieustającym całodobowym czuwaniu różańcowym przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Haus Concordia modlitwy były ofiarowane za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w następujących intencjach: wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata; o łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła; o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego; za Papieża, biskupów, kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne; o obudzenie ducha pokuty za grzechy całego siata przeciw życiu; o odkrycie daru Eucharystii w życiu; za rodziny; o łaski i dalsze błogosławieństwa dla personelu, obsługi i gości przybywających do Haus Concordia” (Andrzej Ziółkowski ADS Niemcy „I Jerycho Różańcowe w Dolinie Miłosierdzia w Niemczech” – „Nadzieja i życie” nr 3/2018 – tam znajdziesz całość).„Różańcowe Jerycha mają się powiększać w liczbie. Ma trwać nieustanny „bój duchowy”, nieustanne błaganie. To jest z nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności, z zapewnionym zwycięstwem – zapewnionym tryumfem” (Anatol Kaszczuk).

wróć do strony głównej