wróć do strony głównej


ÓŻANIEC W PIEŚNIACHW różańcu Maryja „śpiewa alleluja swojej radości, fiat swojej boleści i amen swojej chwały”„Róża jest od czasów przedchrześcijańskich kwiatem uznawanym za szczególnie piękny i szlachetny. Dlatego też od samych początków była wiązana w naszym symbolicznym myśleniu z Maryją. Matka Boga, Maryja, umieszczana była w ogrodach różanych, będących symbolem raju i zbawienia” (Juliusz Gałkowski „Rozważając wcielenie” – „Egzorcysta nr 10(14) październik 2013).ZAWITAJ KRÓLOWO

Zawitaj Królowo różańca świętego, F d g B F C7

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! F d g B F C7

Zawitaj bez zmazy Lilijo! g C F d

Matko różańcowa, Maryjo! g C F d g C F


Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi,

Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.

Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo!

Matko różańcowa, Maryjo!


Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,

Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa.

Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo!

Matko różańcowa, Maryjo!


Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,

Anielska Królowa, śliczna Matko Boska.

Raju rozkosznego Lilijo!

Matko różańcowa, Maryjo!


Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,

Która w różańcowej królujesz koronie.

Święta nad Świętymi, Lilijo!

Matko różańcowa, Maryjo!DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ


Do Królowej Różańcowej

zwróć twe oczy, duszę twą;

Nabożnymi czcij Ją słowy,

tam ożywcze źródła są.


Jej opiece zawdzięczamy

i miłości Pani tej,

Że różaniec z nieba dany

dla zbawienia duszy mej.


Skarb to wielki,

który sama moc najwyższa obrała,

Dominikowi podała

Różańcowa Królowa.


Wszak w różańcu rozważamy

Życie Chrysta, męki trud

Do cnoty się pobudzamy,

By oglądać chwały cud.


I w różańcu podziwiamy

Życie Marii, cnoty Jej,

Patrząc na Nią podążamy

Po zbawiennych szlakach Jej.O KRÓLOWO RÓŻAŃCA

Wiesz, Maryjo żeśmy grzeszni, że pokuty trzeba nam ale,

bez pomocy Twojej, słaby człowiek zginie sam.

Więc podajesz nam różaniec, byśmy z grzechu mogli wstać

i w modlitwie różańcowej z Tobą w łasce mogli trwać.


O Królowo Różańca Świętego

tak ukochać modlitwę nam daj, by płynęła z

drewnianych paciorków Twoja łaska na polski nasz kraj.


Spójrz Maryjo jak do Ciebie woła cały polski lud

i w modlitwie różańcowej zaspokaja serca głód.

Bo w Różańcu jest ratunek i pokuty szczerej łzy.

Kto z różańcem trwa, nie zginie, bo w różańcu jesteś Ty.

O Królowo Różańca Świętego


Tak ukochać modlitwę nam daj, by płynęła z

drewnianych paciorków Twoja łaska na polski nasz kraj.MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Matko Różańca świętego,

Broń nas od wszystkiego złego;

Wszak świat cały, lud nie mały,

Przez te wieki, twej opieki

Doznaje.


Pomoc dajesz strapionemu,

Przybądź i mnie dziś grzesznemu,

Każdy tego żebrze i ja,

Kto Cię wielbi o Maryja

Najświętsza!


Więzy, wszelkie utrapienie,

Niknie na twoje wspomnienie;

Chorzy przez Cię zdrowie mają,

Umarli z grobów powstają

Szczęśliwie.


Przez twe najświętsze zasługi,

Jezus niechaj grzechów długi

Nam odpuści, my statecznie

Służyć Tobie, będziem wiecznie

Maryja!SPÓJRZ MADONNO

Gdy głaz lęku przygniata ci duszę Ga

Kielich światła już niosą Jej dłonie. DCG

Nie wiesz wtedy, że twarz ma jak morze GG7C

Gdzie Piotr Pana zasmucił wśród burzy. CaD


Spójrz Madonno, przyniosłem różaniec GD

Jeszcze ziarna są ciepłe od łez. GD

To ze szczęścia, że jestem Twym synem CD

Będę z Tobą dziś czuwał, czy chcesz ? hCD


Bo przecież kiedyś na Jej oczach pękło niebo,

Sztylet ciszy przebił serce aż po krzyż.

Winnica świata rodzi nadal grona gniewu,

Więc mrok w Jej oczach, choć posyła ziemi brzask.


Spójrz Madonno...

Spójrz Madonno, przyniosłem różaniec

Jeszcze ziarna są ciepłe od łez.

To ze szczęścia, że jestem Twym dzieckiem

Matko, płaczesz ? „Nie synu, to deszcz”.ZAWITAJ MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


Zawitaj Matko Różańca Świętego,

Przybytku Boga w Trójcy jedynego,

Ucieczko nasza, Ucieczko nasza

W życiu, doczesności - o Cedrze czystości !


Najozdobniejsza Różo ogrodowa,

Najczcigodniejsza Różdżko Aaronowa

Wonność balsamu, wonność balsamu,

Wonność przechodząca - Matko kochająca !


Niczym są dla nas wszystkie ziemskie rzeczy,

Gdyż duszy naszej żadna nie uleczy,

Lecz życie łaski, lecz życie łaski

Daje nam Królowa – Matka Różańcowa !


O, jak są miłe i słodkie wyrazy,

Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy,

W tych tajemnicach, W tych tajemnicach

Róża się rozwija - Jezus i Maryja.


Wiedzieć potrzeba, że Różaniec święty

Nie ludzkie dzieło, choć od ludzi wzięty,

Lecz go natchnęła, lecz go natchnęła

Dobroć niepojęta - sama Trójca Święta.


Który za prezent Panna odebrała

Dominikowi z rąk swoich oddała

Przy licznych świadkach, przy licznych świadkach,

przy niebieskiej tłuszczy - w Karkasońskiej puszczy.


Dominik święty nam zaś ufundował,

Z wielkiemi łaski uprzywilejował.

Tym, którzy wiernie, tym, którzy wiernie

Niewinnie poczętej - służą Pannie Świętej.


Prześliczna Różo anielskiej czystości,

Chciej nas zachęcić do świątobliwości,

Byśmy tu stale, Byśmy tu stale

Ciebie wychwalali - pilnie pozdrawiali.


Nas braci, siostry Różańca Świętego

Racz przyjąć pod płaszcz miłosierdzia Twego,

Gdy Syn Twój miły, gdy Syn Twój miły

Będzie dekretować -raczże nas ratować.


A ci, którzy się z światem pożegnali

A Twoje Imię żyjąc wychwalali,

Niechże im świeci, niechże im świeci

Światłość wiekuista - o Panno przeczysta !RÓŻAŃCOWA PANI NIEBA, ZIEMI


Różańcowa Pani nieba ziemi,

Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico Maryjo!


Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem:

Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka...


Mówisz, że chcesz dla nas być obroną

I ratować dusze, które toną.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka...


Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,

Więc żądałaś po trzykroć pokuty.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka...


Bernardetcie wskazałaś różaniec,

Że dla grzesznych to obrony szaniec.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka...


Tajemnice Różańca Świętego

Zdepczą wroga zbawienia naszego.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka...


Wtedy Serce Twe zatryumfuje,

Ludzkość całą Ono uratuje.


Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka...JAK PACIORKI RÓŻAŃCA


Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, G

Nasze smutki, radości i blaski. D7 G

A Ty Bogu je zanieś, E a

połączone w różaniec, D7

Święta Panno, Maryjo pełna łaski. G D7 G


My także mamy małe zwiastowanie, G E a D7

My też czekamy Twego nawiedzenia, G E a D7

My też Jezusa z drżeniem serc szukamy, G E a D7

W tajemnicach radosnych - G D7

módl się za nami. G D7


Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile...


Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,

I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.

Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,

W tajemnicach bolesnych –

módl się za nami.


Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile...


My także mamy swą ojczyznę w niebie,

Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.

Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,

W tajemnicach chwalebnych –

módl się za nami.


Ref.: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile...RÓŻANIEC - NA SZANIEC


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj d

Straszny jest szczęk oręża. d

Już różaniec, różaniec, różaniec g d

Wytaczają żołnierze na szaniec. (x2) d A7 d


Gdzie ojczyzna Twa, niebios Wybranko, d

W bliznach twarz Twoja, nasza Hetmanko, d

W pobojowisk Ci w dymie ściemniała, d

Kiedy w Polski obronie stawałaś. A7 d


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Twoje ucho na głos czułe bitwy,

Która wre tam, gdzie szczere modlitwy,

Gdzie pokuta, gdzie w górę dążenie,

Tam gdzie czyste za drugich cierpienie.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


O niewiasto Ty z Apokalipsy,

Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy,

Leć, na skrzydłach dwóch - Orła Polskiego,

Obroń resztę potomstwa swojego.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Szatan widzi, że czasu ma mało,

Atakuje więc ziemię już całą,

Pieczętuje swe sługi na czołach

I zasiada na wielu już tronach.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Bój to jest nasz ostatni, Królowo,

Wkrótce świat się narodzi na nowo,

Wielki ogień tę ziemię przepali,

Raj zakwitnie, dla tych, co zostali.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś,

Że w różańcu, w trzeźwości jest siła,

Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach,

Wstań narodzie, masz szansę zwycięstwa!


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Splećmy łańcuch różańców przez Polskę,

Jubileusz uczyni nas wojskiem,

Niech zakwitną krokusy trzeźwości,

Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Nuty do tej pieśni znajdziesz pod zakładką POLSKA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘHYMN KU CZCI KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Matko Najświętsza, o wieczornej porze,

choćby na świecie wojny, kłótnie, burze –

przyjdę z radością, aby złożyć Tobie

z bukietem modlitw moich – wonne róże.

Różaniec włączy się w te tajemnice

życia Jezusa i Twego na ziemi.

Gdy je rozważam, odkrywam krynicę,

która użyźnia myślami świętymi.

Ref. Do Ciebie wznoszę z różańcem mą dłoń,

miej nas w opiece i od złego chroń.

O, niechże Polska cała – wszerz i wzdłuż

Modlitwą różańca napełni się już.

I gdy z róż złotych, białych i czerwonych,

z tajemnic Twego smutku i wesela,

z Twego tryumfu i najwyższej chwały

wiję Ci wianek – Matko Zbawiciela -

przybądź Królowo Różańca świętego,

która w Pompejach masz tron swój królewski.

Ty uwolniłaś te ziemie od złego

I dziś jest miejscem miłosierdzia łaski.

Ref. Do Ciebie wznoszę...HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Święta Maryjo, Matko Różańcowa,

Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”

Niech życie moje, Anielska Królowa,

Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,

Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.

Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga

W radosnych sercach i rodzinnych progach.

Święta Maryjo...

Weselna Matko z Galilejskiej Kany,

Smutnemu światu uproś cud przemiany,

Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej

Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.

Święta Maryjo...

Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,

Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,

A chcemy dojść aż do ukrzyżowania

I być świadkami Twego zmartwychwstania.

Święta Maryjo...

O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,

Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,

Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,

Tam Ci będziemy śpiewać wieczne: ZdrowaśZ RÓŻAŃCEM W RĘKU


Z różańcem w ręku u boku Maryi

Zapraszam Chrystusa w nasz dom.

W tajemnic głębiach Twą miłość odkrywam

Nadziei promień na lepszy dzień


Powierzam dzieci, ich drogi wzrastania

I by nie wchłonął ich świat.

O jedność rodzin modlę się dzisiaj

Matko pokój im daj.


Z różańcem w ręku u boku Maryi

Zapraszam Chrystusa w mój dom.

Do Polski mojej, co nie ma już siły

wznosi ku niebu wychudłą dłoń.


Powierzam ludzi, ich myśli zmieszane

Serca ściśnięte przez ból.

Bo są jeszcze dusze Tobie oddane

Jeszcze nie zwietrzała sól.


Ty coś piękniejsza od słońca,

Od gwiazd jaśniejsza Maryjo

Daj nam zapłakać z radości dziś

Kiedy poznamy Twą miłość. /x4AVE, AVE, AVE MARIA

Po górach, dolinach rozlega się dzwon.

Anielskie witanie ludziom głosi on.


Ref. Ave, ave, ave Maryja,

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.


Bernardka dziewczynka szła po drzewo w las.

Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.


Ref. Ave, ave...


Wtem wicher zaszumiał gwałtowny od skał.

W niej serce zadrżało - cud się spełnić miał.


Ref. Ave, ave...


Spogląda na skały Massabielskiej stok:

Dziewica przecudna uderza w jej wzrok.


Ref. Ave, ave...


Oblicze Jej słodkie, w oczach błyska Raj.

Zdaje się przemawiać: daj Mi serce, daj".


Ref. Ave, ave...


Blask jakiś nadziemski otacza Ją w krąg,

Złocisty różaniec zwiesza się z Jej rąk.


Ref. Ave, ave...


Niebieska przepaska spływa z białych szat,

Na każdej z Jej nóżek błyska róży kwiat.


Ref. Ave, ave...


Wszystko w Niej nadziemskie, wszystko niebem tchnie.

Widzi Ją na jawie, nie w czarownym śnie.


Ref. Ave, ave...


Utkwiła w Niej oczy, wyciągnęła dłoń,

Zgięły się kolana, rozpaliła skroń.


Ref. Ave, ave...


Modlitwę serdeczną szepcą usta jej:

"Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej!"


Ref. Ave, ave...


O Gwiazdo najświętsza, wiedź nas w niebios kraj,

Gdzie wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.


Ref. Ave, ave...MARYJO JESIENNA I RÓŻAŃCOWA


Ref: Maryjo, Maryjo, Maryjo, aE

jesienna i różańcowa. aGCEa

Maryjo, Maryjo, Maryjo, aEE7a

wysłuchaj każdego zdrowaś.


Pomóż usłyszeć /2x

szeptu anioła /2x

Świętego Ducha /2x

w ciszy kościoła 2x.


Ref: Maryjo, Maryjo, Maryjo...MARYJO FATIMSKA I RÓŻAŃCOWA


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa

Maryjo Maryjo Maryjo wysłuchaj każdego Zdrowaś


Ty której wiosna (2x) ptakami śpiewa (2x)

Kapliczko prosta (2x) z kawałkiem nieba (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


W twoim uśmiechu (2x) jest całe słońce (2x)

Po nocy grzechu (2x) dla nas wschodzące (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Daj nam nadzieje (2x) jak gwiazdkę małą (2x)

Niech się już śmieje (2x) to, co płakało (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Naucz nas słuchac (2x) szeptu anioła (2x)

Świętego Ducha (2x) w ciszy kościoła (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Biegnij przed nami (2x) tam gdzie nas trzeba (2x)

Zostaw za nami (2x) kawałek nieba (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Po świecie zbieraj (2x) ludzi bezdomnych (2x)

Furtki otwieraj (2x) w niebie ogromnym (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Za rękę prowadź (2x) dzieci zgubione (2x)

Gdy szepczą "Zdrowaś.." (2x) "Pod Twą obronę" (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


To Ty nas wołasz (2x) w niedziele dzwonami (2x)

We wszystkich kościołach (2x) módl się za nami (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Pasterko nasza (2x) Dobrego pasterza (2x)

Do nas zapraszaj (2x) i chroń papieża (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Chodź razem z nami (2x) naszymi drogami (2x)

We dnie i w nocy (2x) módl się za nami (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Maluj swój obraz (2x) na każdej duszy (2x)

Niech twarz Twa dobra (2x) nieczułych wzruszy (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


Zapalaj gwiazdy (2x) gdy gaśnie wiara (2x)

Serc płomyk każdy (2x) niech tlić się stara (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...


A gdy już jesień (2x) smutek przyniesie (2x)

Nasze szeptanie (2x) przemień w Różaniec (2x)


Ref. Maryjo Maryjo Maryjo Fatimska i Różańcowa...Z DALEKIEJ FATIMY


Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,

zjawienie Maryi ogłasza nam on.


Ref. Ave, ave, ave Maryja.

Ave, ave, ave Maryja.


Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,

by w ręce Jej złożyć niepewny nasz los.


Ref. Ave, ave...


Dziewica przecudna w koronie z dębu,

Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.


Ref. Ave, ave...


Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,

choć smutek i troska przebija z twarzy.


Ref. Ave, ave...


Skąd jesteś, o Pani - pytają dzieci.

Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.


Ref. Ave, ave...


Różaniec, pokuta i umartwienie

są naszym ratunkiem i ocaleniem.


Ref. Ave, ave...reprod. z „Przymierze z Maryją” I/II 2010

MATKO FATIMSKA


Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,

Dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,

Że swą troską ogarniasz cały świat

I wypraszasz nam miłosierdzie.


Dopomóż nam nawrócić się do głębi,

Zobaczyć grzech, największą biedę świata,

Z każdego miejsca jak syn marnotrawny

Do Boga Ojca zawsze ufnie wracać.


Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,


Dopomóż nam prawdziwie pokutować,

Ukochać Krzyż - codzienną naszą drogę.

Dziękować wciąż za miłość Zbawiciela,

Za wszystkie winy Męką odkupione.


Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,


Dopomóż nam ukochać Twój Różaniec,

Otoczyć nim dokładnie kulę ziemską,

W modlitwie ufnej nigdy nie ustawać

I wiernie czekać na Twoje zwycięstwo.


Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,


Dopomóż nam trwać zawsze przy Kościele

I czuwać wciąż w modlitwie z Ojcem Świętym,

Aby nadeszła wiosna chrześcijaństwa

I ogarnęła wszystkie kontynenty.


Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,Z SKALNYCH PORTUGALSKICH GÓR


Z skalnych portugalskich gór,

Co się piętrzą aż do chmur.

Tam z ojczyzny Antoniego,

Echo cudów się rozlega.

Miłosierdzie czyni Bóg,

By świat zeszedł z grzesznych dróg.


Bóg upomnieć lud swój chce,

Więc Anioła swego śle.

By przez biedne wiejskie dzieci,

Którym w sercach cnota świeci,

Serce Boskie przyjął świat,

A lud przyjął Boski ład.A potem idziesz sam Ty,

Co ocierasz ludzkie łzy.

By upomnieć świat zepsuty,

Że za grzechy czas pokuty,

Że drogą wśród grzesznych burz,

Wieniec różańcowych róż.


O Fatimska Panienko,

Jasna niebios Jutrzenko.

Matko nasza, my Twe dzieci,

Niech nam łaska Twa zaświeci,

Gór fatimskich wielki cud,

Niech ogarnie wierny lud.PRZYCHODZISZ DO NAS, MARYJO


Przychodzisz do nas, Maryjo, d g d

Z Twoim fatimskim wezwaniem: d C F

"Nawróćcie się, pokutujcie

i odmawiajcie różaniec" g d A d A d C


Ref.: Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja ! F C F C g C F


Ty widzisz nasze cierpienie,

Gdy grzech, jak głód nam doskwiera.

Broń nas od zła, jak od wojny,

Bo świat bez Boga umiera.


Ref.: Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja !


Ofiarujemy Ci siebie,

Grzeszni pielgrzymi tej ziemi.

Wstaw się za nami u Boga,

Ratuj nas, Matko z Fatimy.


Ref.: Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja !


Niech żadna siła na świecie,

Ucisk, czy niebezpieczeństwo,

Od Boga nas nie oderwie.

W Nim nasze pełne zwycięstwo.


Ref.: Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja !PRZESUWAM W PALCACH RÓŻAŃCOWE ZIARNA


Przesuwam w palcach różańcowe ziarna

Sokiem modlitwy nabrzmiałe -

Czy Ty mnie słyszysz. Czysta Panno Mario?

Serce wydzwania Ci chwałę!

Pochyl najdroższe nade mną oblicze

I w dzwon się wsłuchaj spiżowy.

Dźwięczy w nim Twoje Poczęcie dziewicze,

Które Ci Anioł zwiastował -


Niosę Ci naręcz, całą w rosach wiosny

Pierwsze najczystsze róże,

Pąki rozkwitłe tajemnic radosnych

Złóż Królewiątku do nóżek!


Przesuwam w palcach różańcowe ziarna -

Przez palce krew mi przecieka -

Ty mnie żałosna, słodka Panno Mario,

Wprowadź w śmierć Boga-Człowieka.

Słyszysz? – świat biczów niby syki węży

i czyżby… jęk stłumiony?

Majestat stoi pod hańby pręgierzem

W ran własnych płaszczu czerwonym-


A Ty, o Matko? … Kamienna Niobe

Czym przy Twej żywej jest męce?

Krew róż lipcowych, płomiennych jak ogień

Z krwią Nóg przebitych chciej zmieszać!


Przesuwam w palcach różańcowe ziarna

Jagody słodkie i źrałe -

Takaś promienna. Jasna Panno Mario!

Światłem mi duszę zlałaś -

Takaś Królewska i takaś Zwycięska,

Pogasły przy Tobie gwiazdy -

Misteriów chwały i glorii niebieskiej

Przeczystym jesteś Zwierciadłem.


Kliszą Ty jesteś czułą i wierną:

W Tobie oglądam Syna!

Rzucam Ci róże wonne bez cierni -

Wiem! – On od Ciebie je przyjmie.Z RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM W DŁONI


Z różańcem świętym w dłoni

Maryję chcemy czcić

I wieńce pełne woni

Radośnie dla Niej wić.

Anielskie te pacierze

Jak róże nieśmy świeże.

Królowo Różańcowa,

O przyjmij serc naszych dar.


Rozważmy radość Maryi,

Zasługi pełne łask,

Okrutny ból Kalwarii

I chwały wiecznej blask.

Modlitwa różańcowa

Te skarby w sobie chowa.

Królowa różańcowa,

O przyjmij serc naszych dar!GDY RÓŻANIEC W RĘKU TRZYMAM


Gdy różaniec w ręku trzymam,

Kiedy zdrowaś wyszeptuję,

To obecność Twą Matczyną,

O Maryjo, stale czuję.


Zdrowaś, bądźże pozdrowiona,

Matko Boga i Dziewico,

Nad Anioły wywyższona

I najbliższa dla nas w życiu.


Trwając tuż przy naszym boku,

O, Ty, w której Bóg zamieszkał,

Wiedziesz dzieci pewnym krokiem

Po tajemnic jego ścieżkach.


Kiedy Bóg się ku nam zbliża

Z Tobą wielbię Jego małość,

Z Tobą staję obok krzyża,

Z Tobą wielbię Jego chwałę.


Zdrowaś bądźże pozdrowiona,

Matko Boga i Dziewico,

Nad Anioły wywyższona

I najbliższa dla nas w życiu.WIĘC TAŃCZ TEN RÓŻANIEC


Powoli usta obracają modlitwę

Powoli ręce piszą korale

Padają wolno słowa niechciane

I bolą nas grzechy

Tak bardzo sponiewierane


Więc tańcz

Ten modlitwy co szuka schronienia

Wysoko na niebie i w sercu twym

I dokończ cierpienie pragnieniem złym

Co mieszka w twej duszy tak czyste jak łza


Więc tańcz

Ten różaniec tak zawsze bez końca

Tak dzisiaj i jutro, i zawsze, i znów

Me koraliki wirują ci w dłoni

To życie ucieka, radości mniej


Więc tańcz, tańcz, tańcz

Ten różaniecRÓŻANIEC W RĘKU

Gdy różaniec w ręku trzymam,

Kiedy zdrowaś wyszeptuje,

To obecność Twą matczyną,

O Maryjo, stale czuje.

Ref.: Zdrowaś bądźże pozdrowiona,

Matko Boga i Dziewico,

Nad Anioły wywyższona

I najbliższa dla nas w życiu.

Trwając tuż przy naszym boku,

O Ty, w której Bóg zamieszkał,

Wiedziesz dzieci pewnym krokiem,

Po tajemnic jego ścieżkach.

Zdrowaś bądźże pozdrowiona...

Kiedy Bóg się ku nam zbliża,

Z Tobą wielbię Jego małość,

Z Tobą staję obok krzyża,

Z Tobą wielbię Jego chwałę.

Zdrowaś bądźże pozdrowiona...JESTEM TWOIM ŻOŁNIERZEM, MARYJO


Hymn Szkolnej Armii Różańcowej

Sł. i muz. Bogusław Zapalski


Choć niewiele mam jeszcze lat i zielono patrzę na świat

Słyszę głos, Maryjo, Twój: weź różaniec i się módl

Weź różaniec i się módl.


Jestem Twoim żołnierzem, Maryjo

Chętnie stoję na warcie, trzymam straż

Ten różaniec, co mam, jego siłę już znam

Ze mną, Matko, zdobędziesz cały świat


Gdy w mych palcach paciorki są, to w nich miłość odczuwam Twą.

Łączysz wtedy dzieci swe w różańcowe armie te

W różańcowe armie te.


Jestem Twoim żołnierzem...RADIO MARYJA SŁUCHAMY


Radio Maryja słuchamy,

bo my to radio kochamy,

słyszane na całym świecie,

lepszego nie znajdziecie.


Radio Maryja w twym domu,

nie zaszkodzi nikomu,

serca są pełne radości,

bo Pan Bóg w rodzinie gości.


Włącz się do naszej rodziny

wszelkiemu złu zaradzimy,

różaniec nasza obrona,

modlitwą cudów dokonasz.Z PIEŚNI GIETRZWAŁDZKICH


GDY Z WIEŻY GIETRZWAŁDZKIEJ

(fragment)


Jak nazwać Cię, Pani, i czego chcesz, mów.

Jam Niepokalana, co mówię, to zrób.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo !

O gietrzwałdzka Panno Maryjo !


Różaniec trzy razy odmówcie co dnia,

A o co prosicie, Bóg dobry wam da.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo !

O gietrzwałdzka Panno Maryjo !JUŻ TO PO ZACHODZIE SŁOŃCA

(fragment)


Całkiem to niebieska sprawa,

że Maryja tak łaskawa

i spogląda z klonu tego

na ucisk ludu swojego.


Dobrała ta Panna Święta

dwie skromne dziewczęta,

aby z nimi rozmawiała,

różaniec mówić kazała.


A lud z bliska i z daleka

do Maryi się ucieka

błagając w modlitwach różańca:

Matko, nie oddal wygnańca.CHWALCIE USTA NASZE

(fragment)


Pierwsze słowa do dzieci przemówiła:

Dwa miesiące będę tu przebywała.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo,

Łaskiś pełna, Niepokalana.


Kiedy w zachwyceniu dzieci skostniały,

tak z ust Pani wdzięczne słowa zabrzmiały.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo,

Łaskiś pełna, Niepokalana.


Byście za grzechy pokutę czynili,

a nabożnie różaniec odmawiali.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo,

Łaskiś pełna, Niepokalana.O NAJŚWIĘTSZA PANNO GIETRZWAŁDZKA

(fragment)


Zaleca nam nieustannie

wić dla Niej wianek różany,

bo różaniec Jej ozdobą,

najbardziej się Jej podoba.

Trzykroć dziennie przychodzimy,

życzenie Twoje spełniamy,

różańcem wielbimy Ciebie,

nie opuszczaj nas w potrzebie.

Cudem głosisz Panno Święta,

żeś bez zmazy jest poczęta.MATKO KRÓLA NAJWYŻSZEGO

(fragment)


Cudem głosisz, Panno Święta,

żeś bez zmazy jest poczęta.

Czyż, Maryjo, cna Lilijo,

między nami, grzesznikami bawić chcesz ?


Wzywasz, byśmy się modlili,

wianek Ci różany wili,

Rajska Różo, Matko Boża !

Niewiędnąca, wydająca słodką woń.PRZYBYWAJCIE NA WEZWANIE

(fragment)


Tu Najświętsza Panna głosi,

gdy w promieniach się unosi,

że Niepokalana jest.


Żąda, bym grzechów nie znali,

a w czystości zachowali

niewinnego życia chrzest.


Zaleca nam nieustannie

wić dla Niej wianek różanny

i wznosić go przed Jej tron.


UWAGA ! „Nutowy zasobnik” wielu pieśni znajdziesz na stronie: http://liturgia.wiara.pl/Muzyka_w_liturgii„Budząc się rano, cieszcie się, że macie jeszcze możność dobrego odmówienia Różańca i dążcie do tego. A wszystkie sprawy, nawet drobne, niech świadczą o służbie Bogu we Mnie i przeze Mnie. Inaczej każdy, najpracowitszy dzień, jest bezsensownym wysiłkiem” (MB do Barbary Kloss)

wróć do strony głównej