wróć do strony głównej


ÓŻAŃCOWE WOŁANIE O POKÓJ„Nie ma nic gorszego od obojętnego odwrócenia się od Chrystusa, który cierpi w swym Kościele. Nie ma nic bardziej wartościowego, od otoczenia troską Chrystusa w swych cierpiących braciach (o.Werenfried van Straaten).Znana wszystkim założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci – Magdalena Buczek, na łamach „Królowej Różańca Świętego” nr 3(11)/2014 r zwraca się do nas wszystkich – do dzieci i dorosłych – z gorącym apelem podjęcia modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie. Oto jej wezwanie:

„W ostatnich miesiącach docierają do nas dramatyczne informacje o rozszerzających się konfliktach zbrojnych, w których ginie wielu niewinnych ludzi, o prześladowanych chrześcijanach, którzy są wypędzani z własnych domów i brutalnie mordowani, o ofiarach kataklizmów, katastrof i epidemii.

Jesteśmy tym przerażeni. Czujemy się bezradni wobec ogromu cierpienia i zła. Właśnie w tym momencie z nową mocą słyszymy wołanie jakie 97 lat temu skierowała Maryja do świata przez trójkę dzieci w Fatimie. To wołanie o modlitwę różańcową w intencji pokoju, wołanie o pokutę i nawrócenie. [„ A czyż dzisiaj wojny i okrutne mordy, już nawet za naszą granicą, nie powinny nas skłaniać ku modlitwie różańcowej ? Modlimy się o nawrócenie Rosji i rządzących, ale wciąż nas jest za mało„ (Maria Brzózka OVD “Różaniec” – “Nadzieja I życie” nr 4/2022)]. Modlitwa różańcowa odmawiana w jedności z innymi ma ogromną moc ! Nie jesteśmy więc bezsilni ! Zamiast załamywać się kolejnymi tragicznymi wiadomościami i żyć w lęku o przyszłość, weźmy do naszych dłoni różaniec.

[„Aż w sześciu objawieniach w Fatimie nasza Matka z nieba prosiła widzące dzieci o odmawianie Różańca. A w późniejszym już czasie Łucja powiedziała: „Nie ma takiego problem osobistego, rodzinnego, narodowego ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przez Różaniec”. Opasajmy więc różańcem całą ziemię, codziennie, bo to jedyny ratunek dla świata i konieczność” (M.B.jw.)]. Módlmy się z wiarą i ufnością prosząc, aby cierpienia i krew przelana przez nasze siostry i naszych braci, wydały błogosławione owoce dla Kościoła i świata. Dla wszystkich cierpiących i prześladowanych prośmy o siły i potrzebne łaski, aby zdołali wytrwać oraz otrzymali wszelką niezbędną pomoc. Przez modlitwę różańcową pomagajmy Matce Bożej przemieniać ludzkie serca oraz zmieniać świat pogrążony w ciemności grzechu i zła.

„Módlcie się nie tylko za torturowanych, ale również za sługi ciemności, którzy torturują, są oni bowiem w jeszcze większej potrzebie duchowej” (o.Werenfried van Straaten).

Błagajmy o pokój przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju. Bądźmy tymi, którzy wezwanie Matki Bożej będą nieśli dalej, aby jak najwięcej osób zaczęło codziennie modlić się na różańcu. Docierajmy szczególnie do najmłodszych, za których wychowanie jesteśmy odpowiedzialni. Nie tylko zachęcajmy, ale módlmy się razem z nimi..."”(źródło: w/w kwartalnik, w którym znajdziesz całość tego apelu)


reprod. z „Polonia Christiana” nr 6/2009

Z podobnym apelem, nawiązującym do aktualnego przesłania Matki Bożej – Królowej Pokoju z Medjugorie, występuje apostolat modlitwy margaretkowej. Oto całość tego wezwania skierowanego do nas wszystkich.:

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2014 r.

"Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."


reprod. ze strony http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/dobre_slowa/ds_2016_08.html

[Już przed wiekami Matka Boża wzywała do modlitwy w intencji pokoju. I najczęściej miała to być modlitwa różańcowa. Jednak pomimo powtarzania tych wezwań w różnych objawieniach, mimo nawoływania do gorącej modlitwy, tylko niewielu traktowało poważnie te wezwania. Może właśnie dlatego nie dało się zapobiec straszliwym wydarzeniom.

„W 1830 roku Niepokalana ukazała się Katarzynie Labouré – tuż przed wybuchem rewolucji lipcowej. W 1846 roku objawiła się w La Salette – dwa lata przed rewolucją lutową i tzw. Wiosną Ludów. W 1871 roku podczas wojny francusko pruskiej, sześcioro dzieci z Pontmain widziało Matkę Bożą Nadziei, która prosiła o modlitwę. Dziewięć dni po objawieniu podpisano rozejm. W 1876 roku – dwa lata przed objęciem rządów przez stronnictwa, które postawiły sobie za zadanie zetrzeć wszelkie ślady chrześcijaństwa w narodzie francuskim – Maryja w Pellevoisin wzywała do nawrócenia przez ubogą służącą Estellę. Jednak najsłynniejszym miejscem objawień Matki Bożej [w tym okresie] było francuskie Lourdes (1858 r.), gdzie Niepokalana ukazała się w grocie Massabielskiej. Stojąc na krzaku dzikiej róży, w dłoniach trzymała różaniec i przesuwała jego paciorki, gdy mała Bernardetta odmawiała "Zdrowaś"...

W 1917 roku miało miejsce szereg objawień w Fatimie. Właśnie tam Matka Boża powiązała z Różańcem największe obietnice. Po zakończonych objawieniach, daleko, aż na drugim krańcu Europy, rozpoczęła się sowiecka Rewolucja Październikowa. I choć od tamtej pory świat znów zaczął się przybliżać do Różańca świętego, to jednak to zbliżenie było bardzo mizerne. Dlatego skutki rewolucji można odczuć do dziś. Tylko nieliczne kraje pokochały Różaniec. Większość wciąż nie rozumie, jak wielka jest moc tej modlitwy, dlatego Matka Boża ciągle próbuje dotrzeć do tych zobojętniałych dusz lecz mało kto Jej słucha.

W latach 1973-1981 objawiała się w Akito, w Japonii, a potem (1981-1989) w afrykańskiej Rwandzie, w miejscowości Kibeho. W obu tych miejscach nawoływała do nawrócenia i modlitwy, starała się zapobiec nadchodzącym nieszczęściom lecz mało kto Jej słuchał. "Przyszłam z nieba na próżno" – powiedziała w Kibeho, a w Akicie płakała nawet krwawymi łzami, jak to zauważono na drewnianej figurze... Dalej już było, tak jak było. W niedługim czasie w Rwandzie rozpoczęły się rzezie na taką skalę, jakiej nigdy dotąd nie widział świat. W Japonii - straszliwe tsunami zmiatało wszystko na swej drodze i niebezpiecznie uszkodziło elektrownię atomową. A można było w porę zapobiec tym nieszczęściom...

Gdy objawiała się w Gietrzwałdzie (nazwanym polskim Lourdes) - podała prosty skuteczny środek, który broni przed złem – najzwyklejszy różaniec. Natomiast wysłuchanie próśb jakie miejscowa ludność wznosiła przez widzące, zawsze odpowiadała: "Tak, tylko odmawiajcie Różaniec"...” (wg Ewy Hanter „Różaniec narzędziem pokoju” – „Różaniec” nr 10/2016 – tam znajdziesz całość)].

I niedawno, bo w 2018 roku, kiedy nikt jeszcze nie przypuszczał, co może czekać nas już w najbliższej przyszłości, Matka Boża w swoim orędziu przekazanym włoskiej mistyczce Giselli Cardia - ostrzegła: „Zbliża się wojna na świecie…”Traktując najpoważniej to przytoczone na wstępie orędzie medjugorskie:

Drodzy Przyjaciele! (zwracano się do „Margaretek”)

Pragnąc odpowiedzieć na orędzie Matki Bożej, w którym prosi nas Ona o modlitwę w Jej intencjach, został stworzony na portalu system umożliwiający zorganizowanie grupy osób, którzy swoją deklaracją zapewnią ciągłość modlitw 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Nowy dział Intencje Matki Bożej zawiera:

Kalendarz z możliwością podglądu dni i godzin, w których trwa modlitwa różańcowa; - Mapę diecezji z możliwością podglądu, w którym rejonie Polski nastąpiły zgłoszenia deklaracji modlitewnych; - Formularz rejestracyjny, poprzez który każdy może zgłosić swoją deklarację dołączając do grupy modlącej się w intencjach Matki Bożej; - Orędzia Matki Bożej dotyczące modlitwy w Jej intencjach; - Fragment filmu z o. Slavko Brabarićiem podczas jego pobytu w Polsce.

Apelujemy o włączenie się do akcji modlitewnej co pozwoli także nam wszystkim przyczynić się tym samym do troski o zawiązanie się Bożego Królestwa.

Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. (Mt 6. 33)

Zwracamy się również z prośbą o zachęcanie jak największej liczby osób do podjęcia tej modlitwy w intencjach Matki Bożej i do wsparcia internetowej grupy modlitewnej. Matka Boża nas potrzebuje! Bądźmy Jej apostołami światłości by Boże plany i palny Matki Bożej realizowały się we współczesnym świecie.


repr. deon.pl

Ksiądz Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca, wezwał wszystkich członków wspólnoty Żywego Różańca do tego, aby w miesiącu październiku do codziennie odmawianego dziesiątka różańcowego, dołączyli jeszcze jeden dziesiątek z Tajemnicą Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi - w intencji pokoju na świecie. Ojciec Święty Franciszek bierze różaniec – mówił - trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i prosi, byśmy razem z nim błagali Boga o pokój. Jeżeli weźmiemy sobie to do serca i będziemy odmawiali Różaniec, to ta modlitwa zmieni nas, a poprzez nas będzie zmieniała także świat, który stanie się lepszy” – przekonywał.

Także na Jasnej Górze, w każdą sobotę o godz. 20.00, rozbrzmiewa przepiękny śpiew najstarszej pieśni maryjnej zwanej „Akatystem” - przeplatany modlitwą różańcową. Wierni ze wszystkich stron, tłumnie zebrani w kaplicy Królowej Polski, zanoszą swoje błagalne modły w tej samej, dziś chyba najważniejszej intencji, czyli w intencji pokoju na świecie

Ale nie tylko u nas, w Polsce, modlimy się o pokój; nie tylko my nawołujemy do powszechnej modlitwy w tej tak ważnej, a dzisiaj – najważniejszej intencji, bo także w innych częściach świata, nawet na innych kontynentach ludzie natchnieni Duchem Bożym wysyłają apele do wszystkich wierzących o wsparcie modlitewne. Oto co nam podaje Sekretariat Fatimski:

Nieustająca Krucjata Różańcowa. Plan Matki Bożej na uzyskanie pokoju.Dziesiątek Różańca za pokój.

Ostatnio przeczytałem książkę Ojca Alberto Shamon „Potęga Różańca”. ” – zwierza się Amerykanin Bob Kessler. I nagle zrozumiałem to, co Matka Boża we wszystkich swoich Objawieniach mówiła o Różańcu, o jego potędze, i jaką bronią w naszych rękach jest odmawianie Różańca…

Przy licznych okazjach Maryja wskazuje na Różaniec, jako najskuteczniejszą broń przeciwko szatanowi i jego demonom, oraz mówi że przez modlitwę i post można wstrzymać nie tylko wojny ale i klęski żywiołowe. Natomiast, co my robimy w tym kierunku?. W jaki sposób odpowiadamy na Jej wezwanie. Kiedy spróbujemy pytać ludzi czy odmawiają dwa lub trzy różańce dziennie, najczęściej usłyszymy odpowiedz że ledwo na jeden wystarcza im czasu, albo że wcale tego czasu nie mają.

Czyż to nie nadszedł czas że należy poważnie potraktować słowo Maryi i odpowiedzieć na Jej wezwanie ?...

Z tą świadomością i z tym wszystkim co nam Matka Boża powiedziała w swoich ostatnich Objawieniach na całym świecie, teraz nadszedł czas, że my Amerykanie, powinniśmy poważnie przyjąć do naszych serc wezwanie Matki Bożej i wypełnić Jej prośby i żądania. W naszych czasach Ojciec Shamon jeden dziesiątek Różańca w intencji „zahamowania działalności szatana w Ameryce i na świecie”…

Tylko sobie wyobraźcie! Jeżeli tylko 10% amerykańskich katolików podejmie odmawianie różańca /wszystkich trzech części/ raz w tygodniu, jaki to będzie szturm modlitwy.

Pamiętajcie, że Maryja powiedziała , że post i modlitwa mogą odmienić bieg wypadków na świecie. Spróbujmy ustalić sobie cel; jeden milion różańców dziennie odmówionych w trzech częściach, Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej. Aby to uzyskać około 7.000.000 ludzi w Stanach Zjednoczonych musiałoby odmówić cały Różaniec w trzech częściach raz na tydzień.

Co za sposobność i jakież wezwanie Matka Boża kieruje do nas, swoich dzieci! Wyobraź sobie co za okazja współpracy z Matką Bożą w nawracaniu i zbawieniu ludzkości! Co za piękne zaproszenie i objawienie miłości i współczucia i miłosierdzia Boga i Ojca.

Ażeby pomóc w osiągnięciu tego celu, zapraszamy was do podjęcia zobowiązania odmawiania jednego pełnego różańca w trzech częściach raz w tygodniu. Wypełnij w tym celu załączone zobowiązania, i zaznacz dzień tygodnia w którym będziesz odmawiać Różaniec. Nic cię to nie kosztuje. przypuszczalnie będzie to tylko poświęcenie jednej godziny tygodniowo.

Rozważania Różańcowe Tajemnic będą okazją do głębszego wniknięcia i zbliżenia się do Boga Ojca, Jego Syna, Duch Świętego i Błogosławionej Dziewicy Maryi. Im bardziej zbliżamy się do Jezusa i Maryi tym bardziej pragniemy naśladować ich w naszym życiu. Przez naśladowanie i poświęcenie naszego życia Jezusowi i Maryi, możemy spełniać rolę Ich narzędzia na tym świecie. Wystarczy tylko powiedzieć „Tak”.

Z Różańcem w ręku i modlitwą z głębi serca - otrzymujemy od Maryi możliwość odmiany świata zapowiedź Królestwa Bożego tu na tym świecie, panowanie Jej Niepokalanego Serca / Jak przepowiedziała w Fatimie/. Ona ciągle otacza nas swoją Matczyną opieką i zaprasza do współpracy” (Bob Kessler).

Źródło: https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:nieustajaca-krucjata-rozancowa-plan-matki-bozej-na-uzyskanie-pokoju&catid=8&Itemid=360 - tam znajdziesz całość.

„Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i "naszym pokojem"... Kierując spojrzenie ku Chrystusowi, Różaniec czyni nas budowniczymi pokoju w świecie” (św.Jan Paweł II).

O POKÓJ DLA OGARNIĘTEJ WOJNĄ UKRAINY


reprod. z „Niedzieli” nr 29/2020

W jednym z objawień Najświętszej Maryi Panny Fatimskie - 105 lat temu padły znamienne słowa: "Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny." Dziś Matka Boża prosi o to samo !

Różańce w czasie wojny na Ukrainie:

Módlmy się Różańcem o pokój, by niszczycielskie siły przestały odbierać życie, wolność i pokój mieszkańcom tej ziemi – apelował w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks.abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy. Zwrócił uwagę, że wojna w Ukrainie politycznie i gospodarczo dotyka całego świata. Z Rosji płyną niepokojące sygnały, które mogą tę agresję zaostrzyć i przeciągnąć.

Zachęcamy wszystkich, aby w maryjnym miesiącu – październiku, ofirować Różaniec w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie, przypominając o wartości i skuteczności tej modlitwy. Zachęcamy do niej nie tylko w Ukrainie, ale w całej Europie, a w sposób szczególny w Polsce, która teraz jest tak bardzo bliska sercem narodowi ukraińskiemu – akcentował ks.abp Mieczysław Mokrzycki (Małgorzata Bochenek „Różańcowa mobilizacja” – „Nasz Dziennik” nr 227/2022 – tam znajdziesz całość).

Ordynariusz diecezji Leiria-Fatima kardynał António Marto wezwał portugalskich katolików do stworzenia „łańcucha modlitwy różańcowej” w intencji pokoju na Ukrainie. Kardynał wezwał swoich rodaków, aby „obudzili się z obojętności” na sytuację na Ukrainie oraz przyłączyli do modlitwy różańcowej.

Wskazał, że z „sanktuarium pokoju”, jakim jest Fatima, wysłany został apel do portugalskich katolików, aby rozpoczęli oni przez tydzień modlitwę różańcową w “formie indywidualnej, rodzinnej lub wspólnotowej” w intencji pokoju na Ukrainie.

W swoim apelu ordynariusz diecezji Leiria-Fatima zachęcił też do osobistego pielęgnowania wiary w siłę modlitwy. Czasami zdarza nam się myśleć, że tylko silni, ci, którzy mają władzę finansową i polityczną, mogą zmieniać świat. Ale Bóg liczy na małych oraz pokornych, na ich siłę wiary i miłosierdzie, na świadectwo nawrócenia i współczucie, na ich moc modlitwy służące odmienianiu świata. Zostaliśmy wezwani do patrzenia w przyszłość z nadzieją, odbudowując więzi między ludźmi oraz narodami, tak jak Dobrzy Samarytanie opiekujący się rannymi oraz opatrujący rany tego świata – powiedział kardynał. (stacja7.pl/ze-swiata/fatima-lancuch-modlitwy-rozancowej-o-pokoj-na-ukrainie/).

Kościoły z całego świata apelują o zakończenie wojny na Ukrainie

Meksykańscy biskupi na łamach lokalnej prasy katolickiej zachęcali wiernych do modlitwy różańcowej i powierzania cierpień Ukraińców Matce Bożej z Guadalupe. Wzywali także do ofiarowania całego okresu Wielkiego Postu w intencji Ukrainy.

Również przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich obecnych w Indiach wezwali do jak najszybszego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do modlitwy w intencji pokrzywdzonych a także o nawrócenie agresorów. „Wspieramy mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne, kobiety i dzieci, które zawsze najbardziej cierpią z powodu wojen” – czytamy w oświadczeniu Krajowej Rady Kościołów Indii.

Do apelu Papieża Franciszka przyłączyli się także biskupi Filipin. Wyrazili solidarność z Ukraińcami i wezwali się modlitwy o pokój. „Modlimy się, aby Pan poruszył sumienia Rosjan, by zdecydowali się podjąć konieczne kroki mające na celu zakończenie tej brutalnej wojny, a zwykłych obywateli by wywierali pokojową presję na swoje władze” – napisał w imieniu filipińskich biskupów przewodniczący episkopatu bp Pablo Virgilio David.

Z kolei emerytowany metropolita Sydney, kard. George Pell, nazwał rosyjską inwazję nielegalną i okrutną. Wyraził ubolewanie z powodu braku wsparcia wspólnoty międzynarodowej dla Ukraińców. „Przyłączam się do protestów przeciwko tej niesprawiedliwej agresji i zapewniam o swojej modlitwie” – napisał purpurat w liście skierowanym do zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. Światosława Szewczuka (https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-03/koscioly-z-calego-swiata-apeluja-o-zakonczenie-wojny-na-ukrainie.html).

Ratunek dla Ukrainy

W dniach 18-26 lutego [2022] odbyła się Nowenna różańcowa z Niepokalaną w intencji pokoju na Ukrainie. „Obrońmy ukraińskie granice modlitwą” – nawoływał „Nasz Dziennik”. Całość granic Ukrainy została podzielona na 12 etapów – tras. Przez 9 dni duchowego pielgrzymowania na kolejnych odcinkach odmawiano Różaniec.

Na łamach „Naszego Dziennika” opublikowano wszystkie trasy wraz z ich patronami. Każdy z Czytelników mógł wybrać jedną z nich, by przez 9 kolejnych dni odmawiać cały różaniec, omadlając dany odcinek ukraińskiej granicy. Można było zorganizować się w dwunastoosobowe grupy, tak by każda z osób przez 9 dni omadlała kolejne odcinki jednego z 12 etapów. Tym sposobem dwunastka przemierzała z Różańcem duchowo całą granicę Ukrainy.

Inicjatywie Nowenny różańcowej z Niepokalaną w intencji pokoju na Ukrainie błogosławił ks.abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.„Dziękujemy naszym rodakom w Polsce i za granicą, Kościołowi powszechnemu, za wsparcie całego ukraińskiego narodu modlitwami o pokój, są one nieustannie potrzebne. Prosimy i zachęcamy, by trwać w wielkim wołaniu do Pana Boga o Jego miłosierdzie” – apelował w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

Pierwszą taką nowennę – obejmującą modlitwą granice Ukrainy z błogosławieństwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego, ks.abp.Andrzeja Dzięgi, podjął indywidualnie świecki Pielgrzym Miłosierdzia, pan Roman, rozpoczynając ją w święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego. W kolejną nowennę włączyła się grupa nawróconych więźniów z terenu tej metropolii, do której dołączyli więźniowie z zakładów karnych w różnych częściach Polski.„Dziś duchowe pielgrzymowanie z różańcem świętym wokół całej granicy Ukrainy kończą uczestnicy nowenny, w którą włączyli się przede wszystkim więźniowie, także ci obecnie odsiadujący swoje wyroki. Przykład idzie od więźniów. Niech Bóg błogosławi wielorakie działania innych dla zachowania pokoju, a my wszyscy módlmy się w tej intencji – zachęcał ks. abp Andrzej Dzięga. Natomiast metropolita lwowski wyrażał wdzięczność za Nowennę różańcową z Niepokalaną w intencji pokoju na Ukrainie, którą w Polsce podjęli nawróceni więźniowie. „W ten sposób otoczyli modlitwą granice Ukrainy - mówił - prosząc, aby nieprzyjaciel nie wdarł się na dalsze tereny tego kraju” (Radio Maryja)

Międzynarodowy różaniec Aletei

Znany portal Alateia, który ukazuje się w siedmiu językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim i słoweńskim; z którego każdego miesiąca na całym świecie korzysta aż 20 milionów czytelników - zwrócił się z apelem do internautów by połączyli siły w modlitwie o pokój ! W związku z atakiem Rosji na Ukrainę – nawoływano - pragniemy modlić się wspólnie aby prosić dobrego Boga o pokój, powierzając Ukrainę Matce Najświętszej. W piątek 25 lutego [2022] o godz. 20:00 - informowano – w RÓŻAŃCU ONLINE będzie się modlić międzynarodowa redakcja Aletei oraz włączający się Czytelnicy z całego świata W modlitwie jest ogromna MOC !„Modlitwą na różańcu możecie nawet zatrzymać wojnę” – zachęcała Maryja, toteż wobec wojny na Ukrainie i dręczących nas niepokojów, wystosowano zaproszenie do codziennej wspólnej modlitwy różańcowej o ochronę dla Polski, pokój i nawrócenie dla świata o godz. 20.00. Nasze prośby, i obawy i nadzieje – jak podano - zawierzają w tej modlitwie kapłani z różnych miejsc Polski. Różaniec trwa od godz. 20.00 do godz. 20.40.

W soboty modlitwę różańcowa prowadzi Sekretariat Fatimski.

Modlitwę transmituje telewizja katolicka EWTN Polska na kanale Youtube EWTN Polska https://www.youtube.com/channel/UCEZ4rFLmTDVCTSJ8gDqOMzQ

Różaniec przeciw przemocy

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Na różańcu błagajmy o pokój i zakończenie rozlewu krwi. Podczas I wojny światowej 13 maja 1917 roku w Fatimie Matka Boża wypowiedziała słowa: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!”. Dziś to wezwanie Maryi skierowane do Franciszka, Hiacynty i Łucji staje się dla nas zadaniem. Wobec agresji Rosji na Ukrainę chwyćmy za różaniec! – Nasza nadzieja w Bogu przez pośrednictwo Niepokalanej Maryi, archaniołów i świętych.

Bądźmy razem jako chrześcijanie, módlmy się o pokój na różańcu. Bóg jest miłosierny i wszechmogący” – podkreśla ks.bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” zwraca uwagę, że wszyscy wielcy przywódcy Zachodu zawiedli i źle ocenili prawdziwe zamiary prezydenta Rosji Władimira Putina https://naszdziennik.pl/index.php/polska-kraj/251634,rozaniec-przeciw-przemocy.html

Męski Różaniec w Przemyślu

W każdą pierwszą sobotę miesiąca w Przemyślu odbywa się Męski Różaniec. - W tym trudnym czasie, z uwagi na wojnę na Ukrainie, tym samym dramatycznej sytuacji uciekających przed wojną, w pierwszą sobotę marca 2022 roku, mężczyźni modlili się w sposób szczególny za naród ukraiński o ratunek i zakończenie wojny. Także za przyczyną św. Andrzeja Boboli modlono się za Ojczyznę.


reprod. kubaradewocjonalia.pl

„Ludzie, którzy regularnie odmawiają tę modlitwę, podkreślają często, że to jedyna taka broń w walce ze złem. Złem, które nie jest tylko brakiem dobra, ale jest aktywnym, żywym bytem, przewrotnym i niszczycielskim, który nieustannie stawia nam przeszkody

Współczesny świat zdaje się nie pamiętać lub bagatelizować fakt, że ten ciemny, niepokojący byt istnieje i działa, sprowadzając na ludzkość ogromne, wręcz niewyobrażalne nieszczęścia. Dzieje się to także teraz, na naszych oczach – zwłaszcza gdy oglądamy programy informujące o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Te makabryczne, przerażające obrazy wojny na Ukrainie, ukazują taką ilość brutalności, bezsensownego okrucieństwa, że trudno nie podejrzewać o współudział Złego. Dlatego tak gorącą potrzebą staje się właśnie dziś, teraz, ponowne odkrycie Różańca jako duchowej broni w walce ze złem. Warto uświadomić sobie, że na tym polu walki nie jesteśmy sami, bo gdyby tak było, już dawno ludzkość poniosłaby klęskę. Z tego, toczonego właśnie boju możemy wyjść zwycięsko jedynie z różańcem w ręku. Pamiętajmy: Piekło drży, gdy odmawiamy Zdrowaś Maryjo” (ks.Jarosław Grabowski „Jedyna taka broń” – „Niedziela” nr 22/2022 – tam znajdziesz całość).

Żywy Różaniec w intencji pokoju na świecie.

Siostry i Bracia Żywego Różańca ! – apelował do tej wspólnoty ks.Szymon Mucha Krajowy Moderator Żywego Różańca. Zwracam się do Was z apelem o dar modlitwy w intencji pokoju na świecie. Kiedy dziś pokój jest wciąż zagrożony, proszę, aby wszyscy członkowie Żywego Różańca w Polsce przez cały październik do wyznaczonej tajemnicy różańcowej dołączyli każdego dnia jeden dziesiątek różańca. tajemnicę ukoronowania Matki Bożej na Królową nieba i ziemi i ofiarowali swoją modlitwę w intencji pokoju.

Tyle razy w historii świata modlitwa różańcowa ratowała od wojny i przynosiła pokój. Rozumiejąc powagę sytuacji, bierzemy ufnie do rąk koronkę różańca jak zachęcał Papież Polak i błagamy Jezusa, Księcia Pokoju, o ten upragniony dar dla świata, uciekając się pod płaszcz matczynej opieki Królowej Pokoju (https://www.zdrowaśka.pl/wezwanie-do-modlitwy-o-pokoj/ )

TYLKO BÓG I RÓŻANIEC OCHRONI EUROPĘBrat Jan Hruszowiec, franciszkanin, kieruje do nas wszystkich dramatyczne wezwanie, aby ratować Europę. „Nie jestem Francuzem ! –- pisze na Facebooku - więc proszę mi nie wciskać tego, że "wszyscy jesteśmy Francuzami". Europa się pyta: dlaczego terroryści są szybsi niż służby antyterrorystyczne ? Dziwisz się, że są sprytniejsi ? Ja się nie dziwię temu, dziwię się natomiast, że wielu z nas nie widzi logicznych konsekwencji. To jest również walka duchowa. Europa laicyzuje się, Boga wyrzuca się z życia... Europa przestaje "pachnąć" Bogiem, "smród złego" za naszą zgodą zastępuje przestrzeń należną Bogu. Zło ma komfortowe warunki rozwojowe.

Nasze hasło jest inne: wszyscy jesteśmy Maryjni ! Więc bierzmy w dłonie różańce a wtedy wszystko wokoło będzie pachnieć Bogiem. Jeśli Europa nie opamięta się i nie zacznie na nowo oddychać Bogiem, to zginiemy wszyscy !” (źródlo: http://www.fronda.pl/a/nie-jestesmy-wszyscy-francuzami-jestesmy-wszyscy-maryjni,60526.html tam znajdziesz całość)

***

Nie bądźmy głusi i obojętni na te gorące apele ! Mimo, iż zostały one wystosowane w październiku, który jest miesiącem różańcowym, to wobec tak ważnej intencji, jaką jest błaganie o pokój na świecie, wezwania te są stale aktualne, a chętni zawsze mile widziani.Na stronie internetowej: http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=379%3Arozwaania-roacowe-za-migrantow-i-ludzi-w-drodze&catid=46%3Amodllitwy-za-polonie-i-duszpasterzy&Itemid=236 znajdziesz modlitwę różańcową ZA MIGRANTÓW I LUDZI W DRODZE oraz wszystko, co może umocnić ludzi znajdujących się w takich lub podobnych sytuacjach – w ich wierze i nadziei.„Różaniec jest doskonałą modlitwą odbudowywania jedności między ludźmi na całym świecie. Pomaga w budowaniu jedności, wszędzie tam, gdzie jej brakuje... Nie ma takiej intencji, nie ma takiej nienawiści, takiego podziału, nie ma takiego grzechu z którego przy pomocy modlitwy różańcowej, ufnej i wytrwałej nie dałoby się uratować ludzkiej duszy, uratować zgody między ludźmi, uratować miłości, byleby każdy człowiek odrobinę chciał” (ks.abp. Andrzej Dzięga).


wróć do strony głównej