wróć do strony głównej


ÓŻAŃCOWE WOŁANIE O POKÓJ„Nie ma nic gorszego od obojętnego odwrócenia się od Chrystusa, który cierpi w swym Kościele. Nie ma nic bardziej wartościowego, od otoczenia troską Chrystusa w swych cierpiących braciach (o.Werenfried van Straaten).Znana wszystkim założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci – Magdalena Buczek, na łamach „Królowej Różańca Świętego” nr 3(11)/2014 r zwraca się do nas wszystkich – do dzieci i dorosłych – z gorącym apelem podjęcia modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie. Oto jej wezwanie:

„W ostatnich miesiącach docierają do nas dramatyczne informacje o rozszerzających się konfliktach zbrojnych, w których ginie wielu niewinnych ludzi, o prześladowanych chrześcijanach, którzy są wypędzani z własnych domów i brutalnie mordowani, o ofiarach kataklizmów, katastrof i epidemii.

Jesteśmy tym przerażeni. Czujemy się bezradni wobec ogromu cierpienia i zła. Właśnie w tym momencie z nową mocą słyszymy wołanie jakie 97 lat temu skierowała Maryja do świata przez trójkę dzieci w Fatimie. To wołanie o modlitwę różańcową w intencji pokoju, wołanie o pokutę i nawrócenie. Modlitwa różańcowa odmawiana w jedności z innymi ma ogromną moc ! Nie jesteśmy więc bezsilni ! Zamiast załamywać się kolejnymi tragicznymi wiadomościami i żyć w lęku o przyszłość, weźmy do naszych dłoni różaniec. Módlmy się z wiarą i ufnością prosząc, aby cierpienia i krew przelana przez nasze siostry i naszych braci, wydały błogosławione owoce dla Kościoła i świata. Dla wszystkich cierpiących i prześladowanych prośmy o siły i potrzebne łaski, aby zdołali wytrwać oraz otrzymali wszelką niezbędną pomoc. Przez modlitwę różańcową pomagajmy Matce Bożej przemieniać ludzkie serca oraz zmieniać świat pogrążony w ciemności grzechu i zła.

„Módlcie się nie tylko za torturowanych, ale również za sługi ciemności, którzy torturują, są oni bowiem w jeszcze większej potrzebie duchowej” (o.Werenfried van Straaten).

Błagajmy o pokój przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju. Bądźmy tymi, którzy wezwanie Matki Bożej będą nieśli dalej, aby jak najwięcej osób zaczęło codziennie modlić się na różańcu. Docierajmy szczególnie do najmłodszych, za których wychowanie jesteśmy odpowiedzialni. Nie tylko zachęcajmy, ale módlmy się razem z nimi..."”(źródło: w/w kwartalnik, w którym znajdziesz całość tego apelu)


reprod. z „Polonia Christiana” nr 6/2009

Z podobnym apelem, nawiązującym do aktualnego przesłania Matki Bożej – Królowej Pokoju z Medjugorie, występuje apostolat modlitwy margaretkowej. Oto całość tego wezwania skierowanego do nas wszystkich.:

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2014 r.

"Drogie dzieci! Módlcie się w moich intencjach, bo szatan chce zniszczyć mój plan, który tu mam i skraść wam pokój. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Bóg mógł działać poprzez każdego z was. Niech wasze serca będą otwarte na Bożą wolę. Kocham was i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."


reprod. ze strony http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/dobre_slowa/ds_2016_08.html

[Już przed wiekami Matka Boża wzywała do modlitwy w intencji pokoju. I najczęściej miała to być modlitwa różańcowa. Jednak pomimo powtarzania tych wezwań w różnych objawieniach, mimo nawoływania do gorącej modlitwy, tylko niewielu traktowało poważnie te wezwania. Może właśnie dlatego nie dało się zapobiec straszliwym wydarzeniom.

„W 1830 roku Niepokalana ukazała się Katarzynie Labouré – tuż przed wybuchem rewolucji lipcowej. W 1846 roku objawiła się w La Salette – dwa lata przed rewolucją lutową i tzw. Wiosną Ludów. W 1871 roku podczas wojny francusko pruskiej, sześcioro dzieci z Pontmain widziało Matkę Bożą Nadziei, która prosiła o modlitwę. Dziewięć dni po objawieniu podpisano rozejm. W 1876 roku – dwa lata przed objęciem rządów przez stronnictwa, które postawiły sobie za zadanie zetrzeć wszelkie ślady chrześcijaństwa w narodzie francuskim – Maryja w Pellevoisin wzywała do nawrócenia przez ubogą służącą Estellę. Jednak najsłynniejszym miejscem objawień Matki Bożej [w tym okresie] było francuskie Lourdes (1858 r.), gdzie Niepokalana ukazała się w grocie Massabielskiej. Stojąc na krzaku dzikiej róży, w dłoniach trzymała różaniec i przesuwała jego paciorki, gdy mała Bernardetta odmawiała "Zdrowaś"...

W 1917 roku miało miejsce szereg objawień w Fatimie. Właśnie tam Matka Boża powiązała z Różańcem największe obietnice. Po zakończonych objawieniach, daleko, aż na drugim krańcu Europy, rozpoczęła się sowiecka Rewolucja Październikowa. I choć od tamtej pory świat znów zaczął się przybliżać do Różańca świętego, to jednak to zbliżenie było bardzo mizerne. Dlatego skutki rewolucji można odczuć do dziś. Tylko nieliczne kraje pokochały Różaniec. Większość wciąż nie rozumie, jak wielka jest moc tej modlitwy, dlatego Matka Boża ciągle próbuje dotrzeć do tych zobojętniałych dusz lecz mało kto Jej słucha.

W latach 1973-1981 objawiała się w Akito, w Japonii, a potem (1981-1989) w afrykańskiej Rwandzie, w miejscowości Kibeho. W obu tych miejscach nawoływała do nawrócenia i modlitwy, starała się zapobiec nadchodzącym nieszczęściom lecz mało kto Jej słuchał. "Przyszłam z nieba na próżno" – powiedziała w Kibeho, a w Akicie płakała nawet krwawymi łzami, jak to zauważono na drewnianej figurze... Dalej już było, tak jak było. W niedługim czasie w Rwandzie rozpoczęły się rzezie na taką skalę, jakiej nigdy dotąd nie widział świat. W Japonii - straszliwe tsunami zmiatało wszystko na swej drodze i niebezpiecznie uszkodziło elektrownię atomową. A można było w porę zapobiec tym nieszczęściom...

Gdy objawiała się w Gietrzwałdzie (nazwanym polskim Lourdes) - podała prosty skuteczny środek, który broni przed złem – najzwyklejszy różaniec. Natomiast wysłuchanie próśb jakie miejscowa ludność wznosiła przez widzące, zawsze odpowiadała: "Tak, tylko odmawiajcie Różaniec"...” (wg Ewy Hanter „Różaniec narzędziem pokoju” – „Różaniec” nr 10/2016 – tam znajdziesz całość)].Drodzy Przyjaciele! (zwracano się do „Margaretek”)

Pragnąc odpowiedzieć na orędzie Matki Bożej, w którym prosi nas Ona o modlitwę w Jej intencjach, został stworzony na portalu system umożliwiający zorganizowanie grupy osób, którzy swoją deklaracją zapewnią ciągłość modlitw 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Nowy dział Intencje Matki Bożej zawiera:

Kalendarz z możliwością podglądu dni i godzin, w których trwa modlitwa różańcowa; - Mapę diecezji z możliwością podglądu, w którym rejonie Polski nastąpiły zgłoszenia deklaracji modlitewnych; - Formularz rejestracyjny, poprzez który każdy może zgłosić swoją deklarację dołączając do grupy modlącej się w intencjach Matki Bożej; - Orędzia Matki Bożej dotyczące modlitwy w Jej intencjach; - Fragment filmu z o. Slavko Brabarićiem podczas jego pobytu w Polsce.

Apelujemy o włączenie się do akcji modlitewnej co pozwoli także nam wszystkim przyczynić się tym samym do troski o zawiązanie się Bożego Królestwa.

Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. (Mt 6. 33)

Zwracamy się również z prośbą o zachęcanie jak największej liczby osób do podjęcia tej modlitwy w intencjach Matki Bożej i do wsparcia internetowej grupy modlitewnej. Matka Boża nas potrzebuje! Bądźmy Jej apostołami światłości by Boże plany i palny Matki Bożej realizowały się we współczesnym świecie.Ksiądz Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca, wezwał wszystkich członków wspólnoty Żywego Różańca do tego, aby w miesiącu październiku do codziennie odmawianego dziesiątka różańcowego, dołączyli jeszcze jeden dziesiątek z Tajemnicą Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi - w intencji pokoju na świecie. Ojciec Święty Franciszek bierze różaniec – mówił - trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i prosi, byśmy razem z nim błagali Boga o pokój. Jeżeli weźmiemy sobie to do serca i będziemy odmawiali Różaniec, to ta modlitwa zmieni nas, a poprzez nas będzie zmieniała także świat, który stanie się lepszy” – przekonywał.

Także na Jasnej Górze, w każdą sobotę o godz. 20.00, rozbrzmiewa przepiękny śpiew najstarszej pieśni maryjnej zwanej „Akatystem” - przeplatany modlitwą różańcową. Wierni ze wszystkich stron, tłumnie zebrani w kaplicy Królowej Polski, zanoszą swoje błagalne modły w tej samej, dziś chyba najważniejszej intencji, czyli w intencji pokoju na świecie

„Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i "naszym pokojem"... Kierując spojrzenie ku Chrystusowi, Różaniec czyni nas budowniczymi pokoju w świecie” (św.Jan Paweł II).

TYLKO BÓG I RÓŻANIEC OCHRONI EUROPĘ

Brat Jan Hruszowiec, franciszkanin, kieruje do nas wszystkich dramatyczne wezwanie, aby ratować Europę. „Nie jestem Francuzem ! –- pisze na Facebooku - więc proszę mi nie wciskać tego, że "wszyscy jesteśmy Francuzami". Europa się pyta: dlaczego terroryści są szybsi niż służby antyterrorystyczne ? Dziwisz się, że są sprytniejsi ? Ja się nie dziwię temu, dziwię się natomiast, że wielu z nas nie widzi logicznych konsekwencji. To jest również walka duchowa. Europa laicyzuje się, Boga wyrzuca się z życia... Europa przestaje "pachnąć" Bogiem, "smród złego" za naszą zgodą zastępuje przestrzeń należną Bogu. Zło ma komfortowe warunki rozwojowe.

Nasze hasło jest inne: wszyscy jesteśmy Maryjni ! Więc bierzmy w dłonie różańce a wtedy wszystko wokoło będzie pachnieć Bogiem. Jeśli Europa nie opamięta się i nie zacznie na nowo oddychać Bogiem, to zginiemy wszyscy !” (źródlo: http://www.fronda.pl/a/nie-jestesmy-wszyscy-francuzami-jestesmy-wszyscy-maryjni,60526.html tam znajdziesz całość)

***

Nie bądźmy głusi i obojętni na te gorące apele ! Mimo, iż zostały one wystosowane w październiku, który jest miesiącem różańcowym, to wobec tak ważnej intencji, jaką jest błaganie o pokój na świecie, wezwania te są stale aktualne, a chętni zawsze mile widziani.

Na stronie internetowej: http://www.emigracja.chrystusowcy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=379%3Arozwaania-roacowe-za-migrantow-i-ludzi-w-drodze&catid=46%3Amodllitwy-za-polonie-i-duszpasterzy&Itemid=236 znajdziesz modlitwę różańcową ZA MIGRANTÓW I LUDZI W DRODZE oraz wszystko, co może umocnić ludzi znajdujących się w takich lub podobnych sytuacjach – w ich wierze i nadziei.„Różaniec jest doskonałą modlitwą odbudowywania jedności między ludźmi na całym świecie. Pomaga w budowaniu jedności, wszędzie tam, gdzie jej brakuje... Nie ma takiej intencji, nie ma takiej nienawiści, takiego podziału, nie ma takiego grzechu z którego przy pomocy modlitwy różańcowej, ufnej i wytrwałej nie dałoby się uratować ludzkiej duszy, uratować zgody między ludźmi, uratować miłości, byleby każdy człowiek odrobinę chciał” (ks.abp. Andrzej Dzięga).


wróć do strony głównej