← wróć do strony głównej

Dwadzieścia rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Różańcu

Pod względem BOGACTWA TREŚCI oraz RÓŻNORODNOŚCI TEMATYCZNEJ w dziedzinie Różańca świętego, strona, na którą teraz wszedłeś, nie ma odpowiednika w całym Internecie, a jej rozwój zmierza w kierunku utworzenia małego kompendium wiedzy o Różańcu, jaką odnajdziesz wchodząc w kolejne zakładki. Pomimo to, myślę, że warto zapoznać się ze zwięzłym ujęciem tych akcentów, które trafnie ujmują sedno tej modlitwy:

...
reprod. Obietnice Maryi dla modlących się różańcem - krolowa.pl

"Na cześć Matki Bożej Fatimskiej, Matki Najświętszej Różańcowej, skomponowano listę 20 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o najświętszym Różańcu. Mamy nadzieję, że po jej przeczytaniu będziesz bardziej zmotywowany, by zgłębiać tajemnice modlitwy różańcowej. A przede wszystkim jednak niech ten artykuł stanie się iskrą do częstszej modlitwy na Różańcu poprzez wszystkie dni naszego życia. Zgodnie z tym, co mówił Święty Jan Paweł II: " Aby kontemplować oblicze Jezusa poprzez oczy i serce Maryi".

 1. Imię ujawnione w Fatimie. Matka Boska objawiła się w portugalskiej Fatimie sześć razy w roku 1917 r. Ostatnim jej objawieniem był zaś wspaniały cud słońca. W obliczu tych okoliczności Matka Boża ujawniła trójce dzieci swe imię: "Matka Boża Różańcowa".
 2. Fatimskie nawoływanie. Matka Boża sześć razy objawiła się w Fatimie. Za każdym razem kiedy się ukazywała nalegała, by modlić się na Różańcu. Deklarowała, że tylko taka forma pobożności może uratować świat przed katastrofą.
 3. Ulubiona modlitwa wielu świętych. Na początku swego pontyfikatu Święty Papież Jan Paweł II powiedział, że Różaniec był jego ulubioną modlitwą. Święty Franciszek Salezy mówił zaś: "Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty. Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany". U świętego Ludwika Grignion de Montfort znajdujemy takie zdanie: "Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu Różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią". Święty Maksymilian Kolbe pisał natomiast: "Prosta a wzniosła zarazem modlitwa - to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei". A to tylko oczywiście niektóre z licznych świadectw świętych Kościoła.
 4. Papieże również pisali o Różańcu. Leon XII poświęcił tej modlitwie maryjnej aż szesnaście dokumentów! Pius X pisał w Liście apostolskim Summa Deus, że to "cudowne wydarzenie" spowodowało wzrost kultu Niepokalanej oraz "Jej świętego Różańca". Benedykt XV pisał zaś, że "Matka Boża ma tak wielki wpływ na swego Boskiego Syna, która jest pośredniczką i szafarką wszelkich łask udzielonych ludziom zawsze okazuje swą moc, zwłaszcza wtedy, gdy uciekamy się do Różańca świętego". Pius XI przypomniał, że "Kościół i sam papież — w obliczu błędów i ciężkich bolączek obecnych czasów — znajdują pociechę i natchnienie w synowskim zawierzeniu Matce Odkupiciela oraz w codziennym odmawianiu Różańca. Ten «Psałterz Matki Bożej, brewiarz Ewangelii i życia chrześcijańskiego» jest «mistycznym wieńcem», «mistyczną koroną», umiłowaną przez katolików, niezależnie od ich przynależności społecznej". Pius XII zaś zachęcał rodziny chrześcijańskie do umieszczenia Różańca na honorowym miejscu wśród innych modlitw. W encyklice Ingruentium malorum wezwał do ufnej modlitwy do Maryi, Matki całego rodzaju ludzkiego, aby zażegnała poważne konflikty między narodami, uchroniła Kościół przed prześladowaniami w wielu krajach oraz ustrzegła młodzież przed niebezpieczeństwami "Aby można było osiągnąć te szlachetne cele, papież Pius XII wzywa do modlitwy różańcowej, przekonany o "jej wielkiej skuteczności w otrzymaniu matczynej pomocy Najświętszej Maryi Panny" - pisał. Św. Jan XXIII poświęcił pobożnej modlitwie maryjnej dwa znaczące dokumenty: encyklikę Grata recordatio o odmawianiu Różańca w intencji misji i pokoju oraz List apostolski Il religioso convegno. Święty papież Jan Paweł II napisał duchowe arcydzieło na temat Różańca: Różaniec Najświętszej Maryi Panny.
 5. Tajemnice Światła. W cytowanym powyżej dokumencie św. Jan Paweł II dodał nowy element, do tajemnic różańcowych, tajemnice światła. Nie ma obowiązku ich odmawiania, można je jednak poznać. Są to: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, Głoszenie nauk o Królestwie Bożym, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii. Dzień, który zasugerował papież na tajemnice światła, to czwartek.
 6. Różaniec to modlitwa biblijna. Różaniec jest zarówno modlitwą biblijną jak i medytacją mającą swe źródło w Biblii. Pamiętają o tym katolicy, a powinni również protestanci, którzy nierzadko powołują się przecież wyłącznie na Pismo Święte.
 7. Kompozycja biblijna. Modlitwy wypowiadane w czasie Różańca to: Ojcze nasz, odmawiana sześć razy oraz Zdrowaś Maryjo, odmawiana 53 razy. Obie te modlitwy mają swoje źródła w Biblii.
 8. Tajemnice. Praktycznie wszystkie tajemnice Różańca świętego stanowią fragment Biblii lub obrazują scenę biblijną.
 9. Różańcowy Papież. Papież Leon XIII (1878-1903), wśród licznych tytułów jakie nosił, jest również znany jako "Papież Różańcowy". W miesiącu wrześniu, przez sześć lat, ten wspaniały Papież pisał krótkie encykliki poświęcone Różańcowi świętemu - jakże bardzo musiał on kochać Różaniec i jak mocno zachęcać ludzi, by się na nim modlili!
 10. Różaniec i podobieństwo do człowieka. Św. Ludwik de Montfort porównuje Różaniec do złożonej natury człowieka. Istota ludzka ma zarówno ciało jak i duszę, podobnie jak Różaniec Święty. Ciało Różańca stanowią modlitwy słowne; duszę z kolei kontemplacja tajemnic Różańca. Wymodlony i kontemplowany Różaniec jest niezwykle ważną, ale też potężną modlitwą.
 11. Jest to także ulubiona modlitwa Maryi. Dzięki objawieniom fatimskim możemy śmiało powiedzieć, że Różaniec jest ulubioną modlitwą Matki Bożej. Jest ratunkiem dla świata, dla duszy, a także swoistym bukietem pięćdziesięciu róż ofiarowywanym Sercu Królowej niebios.
 12. Różaniec i morskie zwycięstwo. Zwycięstwo w słynnej bitwie morskiej pod Lepanto z XVI w. jest przypisywane błaganiom świętego papieża Piusa V do wiernych, by modlili się na Różańcu. I rzeczywiście doszło do zmiany kierunku wiatrów, szala zwycięstwa się przechyliła i flota katolików rozbiła flotę muzułmanów - ogromne zwycięstwo, które zmieniło bieg historii. Dzień 7 października został ustanowiony liturgicznym Świętem Matki Bożej Różańcowej - aby upamiętnić różańcowe zwycięstwo pod Lepanto.
 13. Czynnik czasu. Wiele osób uskarża się, że nie ma czasu na codzienną modlitwę, nie mówiąc już o modlitwie różańcowej. A przecież w czasie jednego odcinka opery mydlanej lub innego serialu telewizyjnego (60 minut) można odmówić cztery Różańce! Pozwólmy więc, by Jezus i Maryja oraz modlitwa stały się centrum naszego życia!
 14. Formuła Świętego Jana Pawła II. Papież ten daje nam klucz do modlitwy różańcowej: "Kontemplować twarz Jezusa przez oczy i serce Maryi". Św. Łukasz ewangelista przedstawia wszak Matkę Bożą jako skłonną do rozmyślań: "Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,19).
 15. Klasyczny Różaniec. Jednym z największych duchowych dzieł, napisanych nt. Różańca św., jest Tajemnica Różańca Świętego św. Ludwika de Montforta. Ten sam święty napisał arcydzieło poświęcone Maryi Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Obie są pozycjami, które należy przeczytać, by poznać i kochać Matkę Bożą i Pana Jezusa jeszcze mocniej!
 16. Miesiąc Różańca Świętego. Czerwiec jest miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa, lipiec miesiącem Najdroższej Krwi Pana Jezusa, maj jest natomiast miesiącem Maryi. Ale to październik jest miesiącem Różańca świętego. Powinniśmy się modlić przy pomocy Różańca każdego dnia, ale w październiku szczególnie.
 17. Święty Ojciec Pio. Ten wielki współczesny święty upierał się, by jego duchowe dzieci posiadały nawyk modlenia się na Różańcu codziennie. Spróbujmy podążać za radami wielkich świętych: to pomoże nam osiągnąć niebo, by przebywać z Matką Bożą jako Królową i Panem Jezusem jako Królem. Wielki czciciel Maryi, św. Ojciec Pio, mawiał: "Odmawiajcie zawsze Jej Różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi".
 18. Od satanistycznego kapłana do świętego. W dokumencie św. Jana Pawła II, Rosarium Virginis Mariae, papież wspomina człowieka, o którym wielu wcześniej nie słyszało: Bartolo Longo. Człowiek ten popadł w praktyki satanistyczne, i został nawet kapłanem czarnych mszy. Jednak nawrócił się dzięki modlitwie na Różańcu. Teraz mamy już bł. Bartolo Longo! Cóż za niezwykła historia! Od kapłana Szatana do katolickiego świętego! Moc Matki Bożej jest nieograniczona, jeśli powierzymy się Jej w szczególności poprzez Różaniec święty!
 19. Chroń rodzinę. Każda rodzina powinna sobie zarezerwować czas, miejsce i uformować nawyk codziennej modlitwy przy pomocy Różańca świętego. Dobrze byłoby więc, aby ojciec rodziny podjął inicjatywę przewodzenia jej w codziennym odmawianiu Różańca dla wiecznego zbawienia! Prawdziwym jest bowiem stwierdzenie: "Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem".
 20. Mistyczna Róża. Poeta Dante przedstawia Maryję jako "Mistyczną Różę". Juan Diego gromadzi róże, które Matka Boża układa własnymi rękoma. Najcenniejszą różą, którą możemy ofiarować Matce Bożej, jest Różaniec. Każde Zdrowaś Maryjo jest różą wysłaną do nieba, która wypełnia Matkę Bożą ogromną radością!

Źródło: 20 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Różańcu - pch24.pl

Bendita seas por siempre Maria - cathopic.com
El Mene, Zulia, Wenezuela. Fot. Carlos Daniel, cathopic.com

Módlmy się więc na Różańcu! Módlmy się, by Matka Boża Różańcowa błogosławiła nas, nasze rodziny, i cały świat swoim kochającym matczynym spojrzeniem oraz nieustannie płonącym Niepokalanym Sercem.