wróć do strony głównejÓŻANIEC GÓRALSKIJędrek Gąsienica Makowski

(1997) Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – za honorne posługiwanie


Fot. Archiwum Sekretariatu Fatmiskiego w Zakopanem

Bara Cie piyknie pytom – Panie Królu Świata

Dej mi dzisiok zobocyć – Twoje ziymskie lata

Prowadź mnie Maryjo – bez te tajemnice

Cobyk z tym rózańcem – przeseł godnie zycieCĘŚĆ RADOSNO

I. Zwiastowanie (Przepatrzowiny Boskie)

Powiedziołeś Boze z wysokiego Nieba

Bez Janioła swego boś ukochoł cłeka

A Maryja Panna z wiarom to przyjena

Do cystego serca miyłość Twojom wziyna

„Pytomy Cie Matuś – z serduska całego

Dej nom przyjmować jako Ty – Boga Nasego”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

II. Nawiedzenie (Siumne posiady)

Kie Maryja Panna słowo usłysała

To się do Elżbiety w te pyndy wybrała

Elżbieta co Jana w łonie już nosiyła

Odrazu w Maryji Jezusa kwolyła

„Dej nom Matuś nasa – cułe ocy – serca

Coby poznać zawdy – kie przychodzi – Boga”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

III. Narodzenie (Boze Narodzenie)

Urodziył się Jezus w sałasku na sianie

Nik nie otwar dźwiży na Jego pukanie

Juhasi co owce po holak se paśli

Z muzykom i syrem do Niego se ześli

„Hej ! – Matuś Kochano – piyknie Cie pytomy

Niek małego Boga zawdy w sercu momy”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

IV. Ofiarowanie (Radośniki – krzciny)

Na okwiare niesom syćko co se majom

Jezusa małego Panu Bogu dajom

Symeon i Anna roki wyzierali

Radzi zywot skońcom bo się docekali

„Dej nom Matko Boza radość Symeona

Kie bieremy Ciało – Jezuska w ramiona”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

V. Znalezienie

Zasmuciył się Józef i Maryja płace

Bo Jezusek poseł i kańsi się straciył

Ale haw Go naśli jak stoł przy ołtorzu

Kie uconym w Piśmie o swym Ojcu gworzył

„Pytom Cie Maryjo - Józefie kochany

Dej nalyść Jezusa – kiek jest zatracony”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

CĘŚĆ BOLESNO

I. Modlitwa w Ogrójcu

W Ogrodzie Oliwnym Król Nieba i Ziemi

Jezus Lutosierny modli się za nami

Kapiom krwawe świyrcki dwoma potockami

Choć syćka posnyni obstaje za nimi

„Dej mi Panie Jezu – krople potu Twego

Cobyk się móg zawdy – ochronić od złego”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

II, Biczowanie

Zawiedli jus Pana do swojej piwnicy

Obracajom w kółko bijom bez pamięci

Nic do nik nie gwarzy choć boleści cuje

Do Ojca się modli winy przebacuje

„Dej mi Panie Jezu – tom siyłe miyłości

Coby strzymała moje wselenijakie złości”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

III. Cierniem ukoronowanie

Zawdzioli na głowe korone ciyrniowom

A gzbiet przyoblekli samteckom cyrwonom

Zamyślany siedzi Król nas – pohańbiony

Ocy miyłosierne nie widzom korony

„Dej mi Panie Jezu – telo cierpliwości

Cobyk w kwilak prowdy – nie płakoł z boleści”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

IV. Droga Krzizowo

Wyrok załatwili wartko u Piłata

Na krzizu powiesom tako jes zapłata

Idzie Jezus z krzyżem i nie raz go wali

Baby wkoło płacom On się haw nie zoli

„Dej mi Dobry Panie – w tyj drodze wytrwanie

Cobyk swój krziz dźwigoł – cicho i bars godnie”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

V. Śmierć Pana Jezusa

Przybili do krziza ręce obie nogi

Otworzyli dzidom do serduska progi

Do Matki i Jana przegodoł dwa słowa

Oddoł ducha Ojcu opadła Mu głowa

„Dej mi Królu Nieba – choć kapke godności

Kie mnie już przywalom – te ziymskie marności”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

CĘŚĆ CHWALEBNO (Bosko Hwalba)

I. Zmartwychwstanie

Ozfyrkła się skała co droge grodziyła

W trzecim dniu po krzizu prowda się odkryła

Jezus Zmartwychwstały ku nom siumnie krocy

Ucniowie się ciesom a w niebie prorocy

„Kwała Tobie Panie – za tyn cud nad cudy

Twoje naucanie przesło syćkie próby”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

II. Wniebowstąpienie

Niesie się do nieba Jezus Zmartwychwstały

Ciesom się ucniowie Jego wielkiyj chwały

Idzie se honornie w niebieskie polany

Koze się miyłować bo otwozył bramy

„Kwała Tobie Królu – Jezu Synu Bozy

Bedem zawdy bocył – na Twoje ozkozy”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

III. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przychodzi na ziymskie niskości

W małym wiecerniku ka som ludzie prości

Hej ! Ozdaje dary na ucniów Jezusa

Syćka som bars radzi nobarzyj Matusia

„Duchu Święty – Przenajświętszy

Miej mnie zawdy w swojyj ręcy”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

IV. Wniebowzięcie

Końcom się Maryji ziemskie utrapinia

Idzie po nogrode do swojego Syna

Jes nom Pośrednickom na tyj posiadłości

Hej ! Wzięto do nieba w kwiatecków wonności

„Prowadź ze mnie Matuś – na Boze Polany

Niek się mi otwozom te niebieskie bramy”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...

V. Ukoronowanie Matki Bozej

Wielko radość w Niebie a więkso na zimi

Bo Królowom Świata Pan Bóg Matke cyni

Hej ! Śpiywajom chóry i muzycy grajom

Matusie Jezusa górole kochajom

„Hej ! - kie przyńde zycie i póde pod sądy

Wezme tyn rózaniec – dlo swojyj obrony”

Ojce nos... 10 Zdrowaś... Chwała Ojcu...


Fot. Archiwum Sekretariatu Fatmiskiego w Zakopanem

Bóg zapłać Ci Jezu za kwile radości

Zek se dziś zobocył smak Twojej Miyłości.

Duchowi Świętemu niek bedzie ceść kwała

A Tobie Maryjo ześ rózaniec nom dała.wróć do strony głównej