wróć do strony głównej

ODLIMY SIĘ ZA OJCZYZNĘ I ZA CAŁY ŚWIAT
"Tylko ten człowiek, który w Bogu pokłada swą nadzieję i doświadcza własnej ograniczoności, będzie wołał do Niego w rozmaitych intencjach" (ks.Przemysław Sawa)


Tajemnice: R - radosna, Ś - światła, B - bolesna, C - chwalebnaŚ - O POMYŚLNOŚĆ DLA OJCZYZNY
B - O JEDNOŚĆ I ROZSĄDEK DLA NARODU
R - O ROZTROPNOŚĆ RODAKÓW
R - O ODNOWĘ MORALNĄ NARODU
C - O POSZANOWANIE WŁASNEJ GODNOŚCI NARODOWEJ
C - O ZWYCIĘSTWO WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH W OJCZYŹNIE
Ś - O ZACHOWANIE WIARY W NARODZIE
B - O ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R - O UMOCNIENIE W NAS MIŁOŚCI I PATRIOTYZMU
B - O WYŻSZĄ KULTURĘ ŻYCIA CODZIENNEGO
B - O TRZEŹWOŚĆ NARODU
R - O RODZICIELSTWO POLSKICH MATEK
R - O GODNOŚĆ MACIERZYŃSTWA
Ś - O GODNOŚĆ OJCOSTWA
R - O GODNOŚĆ DZIECKA
B - O GODNOŚĆ CZŁOWIECZEŃSTWA
Ś - ZA SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ W NASZEJ OJCZYŹNIE
R - ZA POLITYKÓW
B - ZA WOJSKO ORAZ WSZYSTKICH STRÓŻÓW BEZPIECZEŃSTWA
C - ZA ODDZIAŁYWUJĄCYCH PRZEZ ŚRODKI MASOWEGO KOMUNIKOWANIA
B - ZA DZIENNIKARZY
C - ZA ARTYSTÓW I TWÓRCÓW KULTURY
R - ZA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
C - ZA NAUKOWCÓW
B - ZA SŁUŻBĘ ZDROWIA
B - ZA PRAWNIKÓW
R - ZA RODZINY
Ś - ZA MŁODZIEŻ
Ś - ZA WSZYSTKIE STANY RZECZPOSPOLITEJ
C - O MIŁOSIERDZIE I RATUNEK DLA NARODU I OJCZYZNY
C - ZA NARODY ODCHODZĄCE OD BOGA
C - O WZAJEMNĄ ZGODĘ, MIŁOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE
C - O POKÓJ DLA ŚWIATA
C - O NAWRÓCENIE ŚWIATA
R - O ROZSĄDEK DLA WŁADAJĄCYCH ŚWIATEM
Ś - O RATUNEK DLA ŚWIATA
R - O POMOC BOŻĄ W URATOWANIU NASZEJ PLANETY - ZIEMI
B - BOŻE, DOPOMÓŻ NAM DOSTRZEGAĆ I ROZUMIEĆ ZNAKI CZASU
B - O ZWYCIĘSTWO DOBRA NAD ZŁEM

wróć do strony głównej