wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

POKÓJ DLA ŚWIATA
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?" - pytał w swym liście święty Jakub. "Nie skądinąd - tłumaczył - tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć" (Jk 4,1-2)...

Ty wiesz, o Jezu, że "korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy" (wg 1Tm 6,10). Z tego powodu jakże wielu "z uporem pragnie przeprowadzać własne zamysły w świecie, w którym każdy dąży do osobistej korzyści, więc też wszyscy z wszystkimi walkę toczą... Z nikczemnej chęci zysku wywołują wojny, planują spiski i jątrzą jednych przeciw drugim. Podstępem, prawnie i bezprawnie, tak wielu dzisiaj sięga po coś z dobra wspólnego, co uważają za szczególnie pożądane, sądząc, że im się to należy, [bo nie chcąc myśleć o tym, że nie można gromadzić sobie skarbów na ziemi (wg Mt 6,19)... I chociaż Pan] Bóg nie odmawia nikomu pożądania tego, co jest bardzo szkodliwe, to przecież ciągle usiłuje tłumaczyć poprzez wydarzenia, że są to rzeczy złe; że ludzie pragnąc ich muszą się liczyć ze strasznymi skutkami swoich czynów, które pogrążą ich, jak i całe narody" (wg PJ do Anny Dąmbskiej)...

To bardzo smutne, że "dążenie do posiadania nie pozwala ludziom zrozumieć się nawzajem i kochać, co przyczynia się do wojen i wielu katastrof" (PJ do Małgorzaty Balhan), prosimy zatem, z łaski swojej, wejrzyj na opętanych żądzą posiadania; na tych, co nie pojmują istoty pokoju... na wszystkich, którzy "prowadzą walki i kłótnie, a nic nie posiadają, gdyż się nie modlą... [A jeśli już się modlą], to nie otrzymują, bo źle się modlą, starając się jedynie o zaspokojenie swoich żądz" (wg Jk 4,2-3), bo "dla niektórych pokój oznacza jedynie swobodę wyzyskiwania innych ludzi bez obawy zemsty albo czyjegokolwiek mieszania się. Dla innych oznacza on nieograniczone i bezustanne ograbianie się nawzajem.

Dla jeszcze innych - wolny czas na pochłanianie dóbr ziemskich bez konieczności przerywania sobie przyjemności dla nakarmienia tych, którzy wskutek tej chciwości umierają z głodu. Praktycznie zaś, dla wszystkich, pokój oznacza po prostu brak fizycznych zakłóceń, które mogłyby rzucić jakikolwiek cień na ich życie, poświęcone zaspakajaniu zwierzęcych apetytów na wygodę i przyjemność" (wg o.Thomasa Mertona OCR). Prosimy zatem, "spraw, aby nareszcie zrozumieli, że nienawiść jest śmiercią, przemoc nie służy niczemu, że używanie siły jest po prostu słabością, a żądza bogactw niszczy" (wg Davida Marii Turoldo).

"Historia Twego ziemskiego życia, Panie nasz, została ujęta w dwa życzenia pokoju: przy Twoim narodzeniu aniołowie śpiewali: "Pokój ludziom...", a potem, gdy ukazałeś się już jako zmartwychwstały, przyniosłeś pokój apostołom, mówiąc im: "Pokój wam" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka). I to najlepiej świadczy o tym, co najważniejsze jest. Prosimy więc, wejrzyj na tych, którzy tego nie rozumieją i powiedz im, że "zamiast kochać to, co uważają za pokój, winni pokochać innych ludzi, a nade wszystko kochać Boga" (wg o.T.M.jw.), gdyż On "jest jedynym pokojem dla wzburzonego, pogrążonego w nienawiści świata. Dopóki Bóg-Miłość nie zapanuje w duszach, trudno się łudzić, że nastanie trwały pokój" (wg o.Dominika Widera OCD). "Miłość bowiem nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się zagubiona; zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu" (wg bł.Jana Pawła II). Miłość daruje pokój, ale "nie taki, jaki nam daje świat" (wg J 14, 27), lecz pokój Boży, który Ty nam przynosisz, Chryste...

O Panie, któryś raczył "zwiastować pokój tym, co są daleko i tym, co blisko" (Ef 2,17), powiedz całej ludzkości, że "do życia w pokoju powołał nas Bóg" (1Kor 7,15), lecz "źródło szczęścia i pokoju nie na zewnątrz, ale wewnątrz nas przebywa" (św.Maksymilian Maria Kolbe). "Największe bowiem niebezpieczeństwo drzemie, niestety, w nas samych. W samym człowieku... W ludziach, którzy wierzą w pieniądz i przemoc, jak i w tych, którzy są przekonani, że są najmocniejsi... To w nas istnieje broń, choć inna niż ta z fabryk zbrojeniowych. Istnieje ogień zaporowy złych słów. Istnieje, ciągnący się za horyzont, kolczasty drut naszej chorobliwej wrażliwości i nieustannej walki o posiadanie, o prestiż, o władzę" (o.Phil Bosmans). "Nasz świat jest bowiem naznaczony niszczącym zgubnym znamieniem przemocy, zła i grzechu, które w swej konsekwencji rodzą cierpienie oraz śmierć" (bł.J.P.II jw.). "Trzeba więc gładzić grzechy świata, trzeba wyzwalać się z niewiary, nienawiści, rozwiązłości i nietrzeźwości; z mnóstwa innych słabości, a zwłaszcza z grzechów ludzkich" (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

Trzeba zrozumieć to, że "źródłem przemocy jest złe używanie tego wspaniałego daru, jakim jest wolność, jest nim ludzki egoizm ulegający kłamliwym podszeptom szatana, nieprzyjaciela Boga i człowieka" (bł.J.P.II jw.), przez co "zarzewia walk na świecie nigdy nie wygasają... A wszystko to ma swą przyczynę w nieokiełznanych namiętnościach, które przewrotny duch ciemności roznieca i używa na zgubę przyjaciół Boga" (wg ks.Waleriana Moroza CSMA)....

Ty wiesz i to, że "nie przypadek, ale straszliwa siła nienawiści może spowodować zagrożenie istnienia całemu światu" (do A.D. jw.), przeto "niech wszystkie ludy i narody bronią się przed obyczajami nienawiści, dzikości i nieludzkości ! Niech się wzbraniają przed żądzą krwi ! Niech się wzbraniają przed chęcią wzbudzenia nowej pożogi wojennej i raz na zawsze wyrzekną się straszliwej aparatury niszczycielskiej" (wg Sługi Bożego S.W.jw.).

Pokój, to nie jest prosty brak wojny i nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych.. nie rodzi się także z despotycznego władztwa lecz jest dziełem sprawiedliwości". Tak więc nie ograbianie, ale dzielenie się z innymi jest jego jedyną gwarancją, bo "gdyby czysta i wielkoduszna miłość zajęła miejsce tej chęci posiadania, świat dawno byłby rajem, w którym zapanowałaby sprawiedliwość i pokój" (do Małgorzaty jw.). Przeto "błogosławieni są ci, którzy unikają przemocy, przeciwstawiając się rozkazom technokratów i normom społeczeństwa nie znającego miary w konsumpcji" (o.P.B.jw.)... "którzy chętnie ponoszą ofiary, aby przywrócić pokój albo utrzymać go" (wg bł.Ruperta Mayera)...

"Jezu, Królu Pokoju... Ty powiedziałeś, że świat nie może dać pokoju, gdyż pokój pochodzi od Ciebie... Przeto kłaniamy się Tobie wraz z Maryją Królową Pokoju. Niech będzie uwielbiona chwila, kiedy ukazała się z wielkim krzyżem i płacząc powiedziała: "Pokój, pokój, pokój ! Pokój pomiędzy Bogiem a ludźmi i pokój pomiędzy ludźmi ! Pośćcie i módlcie się, bo postem i modlitwą można wstrzymać nawet wojny" (o.Slavko Barbarić OFM).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tyś, Panie Jezu, przed swoim wniebowstąpieniem "pokój zostawił apostołom, pokój swój dałeś im" (wg J 14,27)... a w naszych czasach zapewniałeś, że "pragniesz królować nad duszami, nad narodami i nad całym światem... że pokój Twój pragniesz rozszerzyć aż po krańce świata" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez). Prosimy więc z pokorą, zechciej wejrzeć na tych, co los ludzkości ważą w swoich dłoniach... dla których "życie narodów jest zwyczajną zabawką, gdyż sami stali się kukłami w rękach nieprzyjaciela człowieka, [który w ten sposób manipuluje losami całej ziemi. Na tych, co] braci swoich mają w nienawiści i snują potajemne plany zagłady jedni dla drugich, gdyż szatan posługuje się własnymi ich rękoma" (wg PJ do Anny Dąmbskiej). Na tych, co dają się ponosić wszelkim niezdrowym ambicjom; co prowokują w świecie stałe zagrożenie, "żądając, aby inni oddawali swe życie za ich idee, a przede wszystkim za ich interesy" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). Niech zrozumieją, że "nie wolno mylić pokoju ze ślepym posłuszeństwem przemocy i z zastraszaniem lub zniewalaniem człowieka i narodu, bo międzynarodowe konflikty powodują ciągły wzrost ubóstwa, niedostatku i nędzy znacznej części ludzkości" (bł.Jan Paweł II).

Powiedz im, że "nie mieliby żadnej władzy, gdyby im jej nie dano z góry" (wg J 19,11), niech więc nie sądzą, że są wszechwładni. Bóg bowiem "udaremnia zamiary narodów i wniwecz obraca zamysły ludów" (Ps 33,10) szczególnie tych, które w swej pysze wynoszą się nad innych.

"Błogosławieni ci, którzy nie są żądni władzy i brzydzą się przemocą. Oni wiedzą, że ludzkie ręce mają być wyciągnięte do zgody, a nie zaciśnięte w pięść by grozić i bić. Błogosławieni ci, którzy stają po stronie słabych, uciśnionych, wyzyskiwanych i razem z nimi nieustannie występują przeciw nadużywaniu władzy i siły. Błogosławieni, którzy... usuwają gwałt wprowadzając przyjaźń i miłość" (o.Phil Bosmans). "Jeśli więc [władcy ziem] zechcą zachować pokój, niech pamiętają o człowieku; o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby... I jeszcze o tym, że pokój, to nie tylko milczenie armat, albowiem jego podstawą jest sprawiedliwość i wolność, wszelkie zaś naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka, stanowi główne zagrożenie dla pokoju...

[Jezu, Ty wiesz, że] świat współczesny, przy olbrzymim postępie naukowo-technicznym, żyje pod groźbą jakiejś wielkiej ruiny, w którą mogą obrócić się jego osiągnięcia, jeśli przeważy wojna nad pokojem... jeśli wydatki zbrojeniowe nie zostaną ograniczone tak, ażeby wszystkie kraje miały zabezpieczone minimum warunków niezbędnych do pełnego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa i wyżywienia... Niech wiedzą, że jak długo będzie istniała niesprawiedliwość w jakiejkolwiek dziedzinie, która dotyczy godności osoby ludzkiej bądź na polu politycznym, społecznym czy ekonomicznym, bądź w sferze kulturalnej czy religijnej - tak długo nie będzie prawdziwego pokoju. Źródła konfliktów bowiem rodzą się wszędzie tam, gdzie szerzy się niesprawiedliwość, gdzie godność wielu ludzi jest deptana" (wg bł.J.P.II jw.). Prosimy więc, daj "Pokój Boży wszystkim, którzy odpowiadają za pokój światowy i ześlij na nich błogosławieństwo od dzieci Bożych tej ziemi".

Niechaj wprowadzą cały świat na "drogę do pokoju wiodącą poprzez miłość, sprawiedliwość i ład społeczny, poprzez współżycie w pokoju i szacunku, przez posłuszeństwo wobec praw osoby ludzkiej, rodziny i rodzin, praw obywatelskich i gospodarczych; poprzez poszanowanie tych wszystkich wartości, które niezbędne są dla pełni rozwoju osoby ludzkiej. Pokój jest bowiem końcową fazą wszystkich tych wysiłków" (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

"O Chryste, któryś dla pokoju dał się zabić, a nie zabijał" (wg Jana Budziaszka)... "który nie jesteś Bogiem zamieszania lecz pokoju" (1Kor 14,33) racz ująć w swoje dłonie tę najważniejszą sprawę i spraw, by ludzie zrozumieli, że "pokojem nic się nie traci, wojną zaś traci się wszystko" (Sługa Boży Pius XII)... Przywróć wrażliwość sercom możnych tego świata i spraw by zrozumieli, że "pokój należy czynić, a nie walczyć o niego"; a nie "zbroić się, bo to jest zawsze zarzewiem wojny" (MB do Barbary Kloss)... "Błogosław ich i racz uleczyć chore dusze. Napełnij je pokojem i dobrą wolą współdziałania w programie pokoju" (o.S.B.jw.), bo "na głębszym poziomie człowieczeństwa istnieje wspólna płaszczyzna, która może stanowić punkt wyjścia do współdziałania w rozwijaniu tego dramatycznego problemu naszych czasów: prawdziwy pokój albo katastrofalna wojna" (bł.J.P.II). "Daj pokój niespokojnym, uchroń tych, którzy są niepewni i zechciej być ostoją dla osamotnionych" (o.S.B.jw.). Racz uspokoić umysły szalone i natchnij je "myślami pokoju" by zrozumiały, że "kto nie żyje w pokoju z Tobą, nie ma pokoju ze sobą ani nie ma pokoju z innymi" (św.Jan Bosco), bo tylko człowiek, który żyje w pokoju z Bogiem i sobą samym, promieniuje pokojem na zewnątrz i pokojowo współżyje z bliźnimi.

Racz doprowadzić do pojednania władców ze wszystkich stron, bo "zasada oko za oko doprowadzi do tego, że świat stanie się ślepy" (wg Mahatmy Gandhiego). Zechciej dać "pokój Boży tym, którzy odpowiadają za pokój światowy" (Sługa Boży S.W.jw.) i spraw, aby pojęli, że "nie ma pokoju dla bezbożnych. Bezbożni bowiem są niczym wzburzone morze, które nie może się uciszyć" (wg Iz 57,20-21), dlatego "aby przyszedł pokój, wolność, równość i braterstwo, trzeba, aby był jeden cel. Celem tym nie może być naród ani państwo, bo jest wiele państw i narodów; nie ludzkość nawet, bo ona jest przemijająca i zmienna. I nie będzie pokoju na ziemi, dopóki wszyscy ludzie i wszystkie narody nie będą miały celu, jakim jest Bóg" (św.Maksymilian Maria Kolbe). "Pokój bez Boga jest absurdem" (św.Pius X) - niech zrozumieją to.

Ukaż im przykład świętego Pawła, który swe listy apostolskie zwykle zaczynał od słów: "Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa" (Ef 1,2) i niechaj wzorem świętego Franciszka, który pozdrawiał ludzi słowami: "Pokój i dobro!", właśnie tak zaczną na całym świecie zwracać się do siebie. "W dzisiejszym świecie bowiem, podobnie jak w każdej epoce, nie brakuje napięć i konfliktów, które wskazują nam potrzebę autentycznego pojednania" (bł.J.P.II jw.), dlatego "pokój musi być oparty na prawdzie, zbudowany według nakazów sprawiedliwości, ożywiony i dopełniony miłością i urzeczywistniony w klimacie wolności" (bł.Jan XXIII).

"Święty Michale Archaniele, Twórco Wspólnoty Anielskiej, dopomóż im tworzyć wspólnotę rodziny ludzkiej opartą na prawdzie, miłości i dobroci. Wysyłaj każdemu z nich Anioła Pokoju, aby wprowadzając pokój do własnego serca, stali się ludźmi miłości i pokoju... Chroń nasze dni przed klęską wojny. Zgaś tlące się dotychczas zarzewia. Daj nam zrozumienie tego, co rzeczywiście służy pokojowi. Wskaż nam drogę do całkowitego pokoju: w sobie, między ludźmi i wśród narodów" (wg modlitewnika ks.CSMA) i racz przekonać cały świat, że "prosić o pokój można tylko swoim pokojem" (wg ks.Mieczysława Malińskiego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Boże Wszechmocny, który zesłałeś na apostołów Ducha Świętego, aby oświecił ich, by ich pouczył i umocnił, prosimy, spraw, ażeby ci, na których Jego światło najhojniej się rozlało, uczynili dobry użytek ze swej mądrości i wiedzy. Spraw, by te dary ułatwiały i wzbogacały życie ludzkie, gdyż - jak powiedział Albert Einstein - "trzeba, aby wysiłki naszego mózgu stały się błogosławieństwem, a nie przekleństwem ludzkości", bo złe użycie tych wielkich darów może wywołać wojnę, w której nie będzie już zwycięzców...

O Panie, który "jesteś naszym pokojem" (wg Ef 2,14), który tak bardzo "chcesz, by ludzkość coraz bardziej tworzyła jedną wielką rodzinę" (bł.Jan Paweł II) - Ty wiesz, że ta "rodzina ludzka chce pokoju nie wojny. Wojny chce tylko garstka" (wg br.Rogera z Taizé), a jednak "pokój na świecie jest zagrożony i jeszcze bardziej jest zagrożony pokój w sercach" (PJ do Małgorzaty Balhan) człowieczych. "Ludzie są bowiem pełni lęku, gdyż nieprzyjaciel sieje niezgodę, aby wprowadzić nieprzyjaźń między człowiekiem a Tobą oraz pomiędzy ludźmi... Jedne narody boją się innych, przeróżne grupy, w których skupiają się ludzie, boją się siebie nawzajem. Można by nawet rzec, że człowiek lęka się człowieka" (wg bł.J.P.II jw.)... Tak więc "nie może być prawdziwego zewnętrznego pokoju między ludźmi i między narodami tam, gdzie poczucie pokoju nie panuje w umysłach i sercach" (Ojciec Święty Pius XI). "Pokój powinien być najpierw przeżywany jako głęboka wartość we wnętrzu każdej osoby, aby móc objąć swym zasięgiem innych ludzi i wspólnoty" (wg oo.OFM), bo "niemożliwy jest pokój zewnętrzny bez pokoju wewnętrznego" (Ojciec Święty Paweł VI)... Prosimy zatem wejrzyj na elity umysłowe i racz napełnić serca ich rozsądkiem i pokojem, bo "jeśli chcieliby na ziemi pokój zaprowadzić, to muszą go najpierw w sercu swoim odnaleźć" (o.Phil Bosmans)...

Wzbudź w nich wewnętrzne przekonanie, że "sumienie i posłuszeństwo głosowi sumienia stanowią podstawowy element na drodze do lepszego i pokojowego świata" (bł.J.P.II jw.), bo "wiedza bez sumienia jest tylko ruiną duszy" (św.Jan Bosco). "Wszelki zaś pokój zaczyna się od pokoju umysłu i na nim kończy się...[Daj im świadomość, że właśnie oni bardziej od innych odpowiadają za bezpieczeństwo naszej planety, za los całej ludzkości. Przeto niech mają na uwadze tę oczywistą prawdę, że] "pokój to sprawa ludzkiej woli" (Henryk Skolimowski), a zwłaszcza woli możnych elit całej naszej planety. "Niechaj Duch Święty, który rozprasza swym światłem mroki naszych czasów, miłością pokonuje nienawiść i ból przemienia w radość - da światu upragniony pokój" (wg o.Dawida J.Hermeta OFM) - kornie prosimy Cię. "Niechaj otworzy serca na sprawiedliwość i miłość. Niech wiedzie ludy i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju...

Duchu Mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi" (bł.J.P.II jw.). Spraw, by najmędrsi spośród nas wspierali swym autorytetem działania antywojenne. Zbyt często bowiem "ludzie o najszlachetniejszych ambicjach pokojowych są bezradni i bezsilni. [Uczyń z nich apostołów pokoju światowego, gdyż] za wojnę odpowiedzialni są nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... Niech wiedzą, że "jak miłosierdzie jest czynem spełnionym dla Boga, nawet wtedy, kiedy nie było zamiarem ani wolą spełniającego je, tak samo pokój czyni się dla Boga, choć nie każdy jest tego świadomy. Ktokolwiek więc pracuje dla pokoju, ten pracuje dla Boga" (wg Jana Dobraczyńskiego)...

O "Panie Boże miłosierny, święty i potężny. Ty jesteś pokojem, jednością, czystością i dobrocią. Ty jesteś Ojcem i Panem tych, których myśli służą pokojowi. Udziel im pokory, nadziei i silnej wiary. Spraw, aby duchem miłości braterskiej przyozdobieni, obcowali z sobą w czystej miłości, która jest wypełnieniem wszystkich przykazań, i tak stali się synami pokoju, godnymi błogosławieństwa wypowiedzianego przez Twego Jednorodzonego Syna. Przez Niego, a zarazem z Nim i Duchem Świętym, Boskim i łaskawym, niechaj Ci będzie chwała i moc" (św.Cyryl Jerozolimski)...

Prawda, że "pokój jest trudny do osiągnięcia, bo nie przychodzi sam. Świat, który się uchylił od posłuszeństwa Bogu nie posiada już pokoju w swej zranionej naturze. Nie pokój jest naturalnym instynktem człowieka, lecz walka" (wg J.D.jw.)... Trudno się jednak zgodzić z tym, że o pokój należy walczyć, bo "walka o pokój, to dziwne skojarzenie dwóch sprzecznych ze sobą słów. Wszak pokój może być tylko wtedy, gdy właśnie nie ma walki... Prawdą jest również to, że pokój trzeba jakoś osiągnąć, że do pokoju trzeba w jakiś sposób dojść, lecz nie przez zbrodnię i nie poprzez krzywdę ludzką" (wg o.Dominika Widera OCD). Pokój jest bowiem "możliwością, o którą trzeba zabiegać. Pokój należy czynić. A przede wszystkim o pokój trzeba gorąco modlić się" (wg J.D.jw.)...

"Wszechmocny Stwórco Nieba i Ziemi, który w cudowny sposób władasz całym wszechświatem, przywróć odwieczny porządek, który dałeś stworzeniom. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który chce doprowadzić do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski przed jego agresją i nienawistnymi poczynaniami, chroń przed terroryzmem i wojnami" (wg Zofii Sobieraj). "Pokój jest bowiem drogą do wszelkiej doskonałości; więcej, bo właśnie w nim tkwi sama doskonałość. Szatan zaś, który o tym wie, czyni wszelkie wysiłki, by nam odebrać pokój" (wg św.o.Pio)... Spraw, byśmy wszyscy zrozumieli, że "kiedy wystarczająca ilość ludzi będzie się modlić za grzeszników i pokój na ziemi, wszystko przemieni się w szczęście, a Twoja miłość z Twoim pokojem wypełni wszystkich nas" (wg Johna Learyego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Matko, Ty wiesz, że "ludzie tak bardzo potrzebują łask pokoju i miłości, ale, niestety - jak mówiłaś - tracą je, gdyż się nie modlą... Nie modą się, bo nie wierzą, że pokój i miłość pochodzą tylko od Boga... Ty wiesz, że pokój można uzyskać nie dzięki prezydentom, ale poprzez modlitwę. Prosimy więc, bądź nam natchnieniem do nieustannej modlitwy. Modlitwa bowiem jest jedyną drogą, która prowadzi do pokoju... Prosimy także, byś raczyła modlić się razem z nami o pokój w naszych sercach, pokój w naszych rodzinach i pokój w całym świecie" (MB w Medjugorie)... "Matko nadziei, bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras, wszystkich stanów i każdego wieku. Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej" (wg bł.Jana Pawła II). Módl się "za wszystkich nas, za ludzkość, która cierpi nędzę, nienawiść, niesprawiedliwość, przemoc, terror i wojny - do Syna Twego, który "jest naszym pokojem".

["Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas", bo cała ziemia spływa krwią i nie ma dnia bez nowych coraz bardziej śmiercionośnych broni, dalszych podbojów i coraz okrutniejszych wojen. Całe dzieło stworzenia dzisiaj jest zagrożone. I racz dopomóc nam] zrozumieć, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za niezgody i prześladowania naszych braci" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..."SSL)... Oręduj u Bożego tronu za tymi, których nękają wojny niosące śmierć i zagładę, łzy i cierpienie, którym niweczą spokojny byt i cały ich dorobek, którym pozostawiają zniszczony, wyludniony kraj, cofnięty w swym rozwoju, pełen goryczy, smutku i długotrwałej żałoby. "Dziś bowiem tyle narodów toczy wojnę i wysyła do siebie pociski, którymi godzi przeciwnika z iście kainową logiką, [a cierpią często najmniej winni i bezbronni: dzieci i matki, starzy i chorzy, nie potrafiący sobie poradzić w krańcowych, skrajnie trudnych warunkach... Dziś niemal "cała ziemia boleśnie jęczy i płacze. Wszystko, co słabe i bezbronne, co łagodne, niewinne i czyste, wszystko, co udręczone w umęczeniu i łzach wzywa Bożego ratunku" (PJ do Anny Dąmbskiej). Prosimy więc], Matko Pokoju, która Synowi swojemu podsuwałaś pierś napełnioną mlekiem... spraw, niech w Twoich dłoniach te pociski, które ludy zasobne wysyłają do głodnych, zmieniają się w chleb. Spraw, by te ciężkie rakiety, które ustawia świat, przemieniały się w pokarm dla ginących z głodu...

Najlepsza Matko ! Spraw, niech granaty i ciężkie szrapnele przygotowane przeciwko biednym ludziom, stają się pokarmem. Niech kule, którymi nabija się szybkostrzelne karabiny maszynowe, będą raczej słodyczą i karmelkiem dla dzieci wynędzniałych z braku cukru. Niech olbrzymie lotniskowce, które niosą setki samolotów bombowych będą młynami, gdzie przygotowuje się ziarno na chleb dla głodnych" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). I błagaj aby Bóg, który jest "Panem zamiarów pełnych pokoju a nie zguby" (Jr 29,11), ustrzegł od zatracenia nawet najmniejsze narody. Każdy z nich bowiem ubogaca ludzkość całego świata; każdy wypełnia na tym świecie niepowtarzalne zadanie... Chroń ich potomstwo, jak chroniłaś swego Boskiego Syna. Bądź ich najczulszą opiekunką strzegącą je od nieszczęść i wszelkich prześladowań. Bądź dla nich karmicielką i zdrojem czystej wody płynącym z rąk wrażliwych, dobrych ludzi. Uproś dla nich u Boga cały dach nad głową i ogrzewaj zmarzniętych ciepłem swojego serca. Osłaniaj swoim płaszczem przed niebezpieczeństwami, lecz, przede wszystkim, prosimy Cię, wybłagaj dla nich pokój...

"Uproś dla całej ludzkości dar Bożego Miłosierdzia, by ludzie i narody szczególnie doświadczania przez wrogość i przez bratobójcze wojny, zwyciężyli nienawiść i tworzyli podstawy pojednania i pokoju" (bł.J.P.II jw.). Pomóż nam wszystkim nieustannie pracować nad sobą, bo "nie możemy modlić się o pokój na świecie, dopóki nie ma pokoju w naszych sercach... a nie ma w nich pokoju, bo nie modlimy się" (MB z Medjugorie).

"Naucz nas szczególnego szacunku dla bezcennej wartości pokoju wewnętrznego, bo on jest źródłem wszelkiego pokoju. Bez niego każdy pokój zawsze będzie nietrwały, złudny i niewystarczający" (bł.J.P.II jw.)... Dopomóż nam rozszerzać pokój w swoim otoczeniu: "w sercach i w duszach poddanych Bogu, w rodzinach ożywionych duchem chrześcijańskim, w Narodzie, który liczy się z prawami Bożymi i rzeczywiście pragnie żyć nimi we wspólnocie ojczystej i politycznej, bo pokój można oprzeć tylko na Ewangelii Chrystusowej" (wg Sługi Bożego S.W.jw.). Pomóż nam słyszeć głos Jezusa, który nas "wzywa, abyśmy kochali każdego człowieka bez różnicy, nawracając się sercem i umysłem ku pokojowi oraz odrzucając pokusę przemocy i wojny" (bł.J.P.II jw.)...

"Jezu, za Tobą jako Królem Pokoju tęskniły ludzkie serca przez całe stulecia. O Tobie śpiewali prorocy. Za Tobą, Dawco Pokoju, tęsknili ludzie ze wszystkich narodów i wszystkich czasów. Za Tobą tęsknili ludzie poddani presji zła, grzechu, niesprawiedliwości prowadzących do konfliktów i wojen. Wszyscy zagrożeni czekali na dzień, w którym nadejdzie pokój... Czekają i dziś. Racz więc nauczyć wszystkich władców tego świata swoich dróg pokoju... Jezu, Królu Pokoju... Niechaj za wstawiennictwem Maryi spłynie na nas Twój pokój; niech zapanuje w każdym sercu, niech zapanuje w każdej duszy, w każdej rodzinie i wspólnocie, w Kościele, w całym świecie... Uzdrów nas, kornie prosimy Cię, ze wszystkich niepokojów i ulecz nasze rany powstałe wskutek niepokoju w rodzinie, we wspólnocie, w Kościele i na świecie. Dotknij swoją łaską każde niespokojne serce i daj nam ukojenie za wstawiennictwem Królowej Pokoju" (wg o.Slavko Barbaricia OFM)...

"Błagamy Cię o Miłosierdzie dla wszystkich, którzy cierpią z powodu strasznych wojen. Prosimy, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój. Prosimy okryj te narody mocą Ducha Świętego, by powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami. Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat !". "Obdarz pokojem wszystkie narody i racz usunąć spośród nich wszelkie zgorszenia i krzywdy. Zechciej oddalić od nich wojny i zaburzenia; ześlij na wszystkich światłość swoją i rozlej swoją miłość we wszystkich, bo Ty, o Boże nasz i Zbawicielu, jesteś nadzieją wszystkich krajów na ziemi" (wg liturgii św.Jakuba). "Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem !"...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Dobry Boże... Ty wiesz, że nie ma na ziemi ani jednej chwili i nie ma kraju, z którego nie płynęłoby do Ciebie błagalne wezwanie: "Przyjdź królestwo Twoje"...

Jakże jesteśmy go spragnieni, jak tęsknimy do niego; do Twojego Królestwa Prawdy, Miłości i Pokoju, w którym mieszka Maryja - Królowa... w którym my także mamy szansę, by stanąć twarzą w twarz ze świętych obcowaniem. Wiemy jednak, że jeszcze nie czas... Jeszcze "szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Ciebie, gdyż on chce wojny, niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre" (MB z Medjugorie), Stąd jeszcze jest na świecie tak wiele nienawiści, tyle fałszu i niezgody... A "im więcej w narodach żyje nienawiści, tym więcej władzy otrzymuje nasz odwieczny zabójca" (wg PJ do Anny Dąmbskiej)... Jeszcze brakuje nam dojrzałości i dobrej woli, by wzajemnie sobie przebaczać; jeszcze za mało pracujemy nad kształtowaniem samych siebie, co uwidacznia się w "pęknięciu w strukturze świata, którego rysy powstają w domach rodzinnych" (bł.Matka Teresa z Kalkuty)... Jeszcze "na świecie jest bardzo wielu złych ludzi, którzy tylko z nazwy, nie z ducha, są chrześcijanami. Dlatego na prawdziwy pokój, niestety, ale długo jeszcze trzeba będzie poczekać" (wg bł.Pier Giorgia Frassatiego)...

Boże... "Ty i Matka Najświętsza przynosicie nam pokój, ale od nas zależy czy przyjmiemy go" (ks.bp Hermann Reich). Prosimy więc dopomóż nam "starać się [z całych sił] o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu" (Rz 14,19), gdyż "pokój jest prostotą ducha, pogodą umysłu, ciszą duszy, więzią miłości. Jest porządkiem harmonii w nas wszystkich... Jest ustawicznym radowaniem się zrodzonym ze świadectwa dobrego sumienia; świętą radością serca, w którym Bóg króluje" (wg św.o.Pio)... Dopomóż "ludziom w małych rzeczach dojrzeć zasady wspólne wszystkim rzeczom, małym i wielkim" (św.Augustyn). Pozwól zrozumieć, że Ty, o Panie, "któryś jest Bogiem pokoju, który w pokoju mieszkasz, jedynie tam udzielasz się, gdzie panuje pokój" (MB do Barbary Kloss), dlatego "nie będzie pokoju w społeczności ludzkiej, jeśli nie zakorzeni się on głęboko w sercu każdego człowieka czyli, jeśli każdy nie zechce we własnym wnętrzu porządku narzuconego przez Ciebie" (wg bł.Jana XXIII). Bo "kiedy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi" (bł.Jan Paweł II)...

Racz rozbudzić "świadomość ludzi w zakresie tego, co się odnosi do wspólnej odpowiedzialności za pokój. Niech ludzie wszystkich wyznań uczą się dróg wzajemnego poznania, szacunku i współpracy, by zgodnie z Twoim, Bożym zamysłem mogli razem budować powszechny pokój i braterstwo" (wg bł.J.P.II jw.). "Gdziekolwiek bowiem na świecie zabija się człowieka, tam ugodzony jest każdy z nas; gdziekolwiek na świecie burzy się ludzki dom, tam naruszony jest i nasz dom. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy chodzi o przyjaciela, czy nieprzyjaciela, o brata czy wroga" (ks.Mieczysław Maliński)...

Wiemy, że "ludzkość jest umiłowanym dzieckiem Twoim, jedną rodziną, w której wszyscy powinni się wspomagać i dzielić tym, co posiadają, a właściwie, tym, co wypracowali jako naród, tym, co mają najpiękniejszego i niepowtarzalnego" (wg A.D. jw.). Prosimy więc, "zechciej otworzyć jeszcze bardziej nasze umysły i nasze serca na konkretne potrzeby miłości wszystkich naszych braci, abyśmy coraz bardziej mogli się stawać budowniczymi pokoju" (Ojciec Święty Paweł VI); byśmy "starali się o pokój ze wszystkimi" (wg Hbr 12,14) i wciąż mieli to na uwadze, że "nie ma drogi do pokoju, bo to pokój jest drogą" (Mahatma Gandhi)...

Tobie, Maryjo "zawierzamy tych wszystkich, którzy poszukują pokoju we własnych sercach, a przede wszystkim tych, którzy żyją nie znając pokoju we własnych rodzinach" (o.Ljubo Kurtović OFM). Wybłagaj "dar Miłosierdzia Bożego dla całej ludzkości, a zwłaszcza dla obszarów gnębionych przez wojnę. I bądź dla wszystkich autentycznym znakiem pewnej nadziei i [krzepiącej] pociechy, by ludzie i narody szczególnie doświadczane przez wrogość i przez wojny [szczególnie] bratobójcze, zwyciężyły nienawiść; by tworzyły postawy pojednania i pokoju... Okaż się dla nas wszystkich Matką jedności i pokoju. Niechaj nadejdzie kres przemocy i niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją. Niechaj w rodzinach rozkwita jedność i zgoda, a między narodami wzajemne zrozumienie i szacunek. Niech pokój, prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim... Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj narodów już nie dzieli nienawiść i pragnienie zemsty, świat zaś niech dłużej nie ulega mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie" (wg bł.J.P.II jw.)...

Pomni zapewnień Twego Syna, który powiedział: "Pragnę, by świat został ocalony... by w nim zapanował pokój i zgoda... Pragnę królować, pragnę przebaczać jednostkom i narodom i będę królował przez wynagradzanie moich dusz wybranych i przez nowe poznanie Mojej dobroci, Mego Miłosierdzia i Mojej Miłości" (do Sługi Bożej Józefy Menéndez) - prosimy - "spojrzyj z macierzyńską łaskawością na swoje dzieci. Popatrz na niepokój pasterzy drżących, aby na powierzone im stada nie spadła straszna lawina zła. Wczuj się w lęk ojców i matek, którzy zaniepokojeni losem swoich bliskich i tych, nad którymi sprawują opiekę, czują ciężar bolesnej odpowiedzialności... i błagaj, aby Bóg, który zwykł odpłacać za krzywdy miłosierdziem powodowany, jak najprędzej przywrócił narodom upragniony pokój i wiódł je ku długiej i prawdziwej pomyślności" (wg Ojca Św.P.VI jw.). "Narody dziś są bowiem jak wrodzy dla siebie bracia, tak bezdennie rozdarte, że tylko Ty, Królowo Pokoju, możesz złączyć je... Stwórca obdarzył Ciebie taką mocą przedziwną, że tylko Ty możesz wnieść pokój pomiędzy słusznie rozgniewanym Bogiem a nami, grzeszną ludzkością. I tylko Twoja miłość, naszej wspólnej Matki, będzie w stanie pojednać rozgniewanych braci... Miłość, która jest najsilniejszym węzłem rodziny" (wg o.K.M.Żukiewicza OP). "Niech pokój stanie się Bożym darem dla ziemi, którą On obrał za swoją" (wg bł.J.P.II jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej