wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A RODZINY
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Przewielebny święty Józefie ! Chyba nikt nie zrozumiał lepiej od Ciebie znaczenia i roli rodziny. Ty bowiem swym mężowskim autorytetem, najpierw osłoniłeś Najświętszą Maryję Pannę przed zniesławieniem z powodu Jej brzemienności. Ty również nie dopuściłeś do tego, aby Jezus narodził się bez ojca, jako dziecko panieńskie, narażone na szyderstwa i prześladowanie. I wreszcie Ty, spełniając Wolę Bożą, związałeś się serdeczną więzią z Maryją i Jej Dzieckiem, zapewniając im wszechstronne oparcie, bo rozumiałeś, że "rodzina według zamysłu Bożego, jest miejscem świętym i uświęcającym" (bł.Jan Paweł II)...

"Od początku swego istnienia ludzkość tyle już przeżyła, popełniła już tyle głupstw, piramidalnych błędów... już tak bardzo palce poparzyła, ale zawsze w chwilach opamiętania nieodmiennie wraca do tego, że najważniejsze jest: mężczyzna, kobieta i dziecko. I coraz bardziej wiemy, że niezależnie od tego, co jeszcze ludzkość wynajdzie, jakie przewroty przeżyje, do jakich dojdzie osiągnięć, to dokąd będzie istnieć, jej podstawą pozostanie: mąż, żona i dziecko... Im więcej doświadczeni, tym głębiej przekonani jesteśmy o tym, że nie ma zbyt wysokiej ceny, którą ludzkość powinna zapłacić, nie ma zbyt wielkiego wysiłku, który ludzkość powinna podjąć, by stworzyć jak najlepsze warunki, żeby umocnić w sposób jak najbardziej korzystny ten związek: ojca, matki i dziecka" (ks.Mieczysław Maliński)...

Święty Józefie, Patronie rodzin, błagamy abyś czuwał nad powstawaniem rodzin w nierozerwalnych związkach mężczyzn i kobiet; w związkach normalnych, uświęconych, zdrowych moralnie i psychicznie; w związkach sakramentalnych wspartych na fundamencie Chrystusowym, żyjących w zgodzie z Dekalogiem. Bo "społeczeństwo składa się z rodzin, tak jak każdy organizm składa się z drobnych komórek. Jeśli komórki te chorują lub umierają - cały organizm choruje lub umiera. Natomiast - jak długo są silne, tak długo rozkład organizmu nie nastąpi" (ks.J.R.). "Rodzina bowiem, jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wielkim społecznościom, pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej, gdyż życie całych społeczeństw, narodów, państw i Kościoła zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości" (bł.J.P.II jw.).

Boże, "błogosław wszystkie rodziny, wszystkie narody i ludy... Niechaj ustaną wszelkie zniewolenia od zła i grzechu, a ludzie niechaj staną się zdolni do miłowania Ciebie i swoich bliźnich w pełni wolności. Przez dar wolności niech powróci ludzka godność, abyśmy byli dzisiaj i zawsze świadkami Twej dobroci i miłości w Duchu Świętym" (o.Slavko Barbarić OFM)... "Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach godzą w to podstawowe środowisko życia i miłości" (wg bł.J.P.II jw.), bo "jakie będą rodziny, taka będzie ludzkość... Nie państwo bowiem, nie szkoły, nie książki, nie nauka, nie opinia, nie społeczeństwo ludzi wytwarza. Te i inne rzeczy mogą do rozwoju człowieka dopomóc lub w nim przeszkodzić, lecz przede wszystkim tworzy ich rodzina, prawdziwie czyniąc tym, czym są... Bo rodzina to warsztat przedziwny i tajemny, tworzący ciało człowieka i w ogromnej mierze kształtujący jego duszę" (wg ks.J.R.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

O Maryjo, Panno Macierzyńska, którą Bóg przyozdobił wszelkimi łaskami. Panno radosna, podążająca przez góry do nie mniej radosnej, brzemiennej Elżbiety ! Prosimy, módl się za rodziny, by z taką samą radością przyjmowały potomstwo, którym Bóg w swej łaskawości je obdarza.

Matko, "Ty wiesz, jak wiele rodzin żyje w ciemności. Jak wiele rodzin żyje nieuporządkowanym życiem, w niepokoju, w konfliktach, bez zaufania i miłości, gdzie w mroku zła zabija się nie narodzone życie, a urodzone dzieci często cierpią z powodu braku światła... Światła, które wprowadza miłość do ludzkich serc" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). Niechże więc za Twoją przyczyną zechcą zrozumieć, że "zniszczenie niewinnego życia już przy poczęciu, jest najpotworniejszym z karygodnych czynów" (PJ do Małgorzaty Balhan). Niech pamiętają o tym, że "z ludzkich, rodzinnych rodów, rodzi się naród" (wg br.Tadeusza Rucińskiego FSC), a to już nie jest jakaś błahostka...

"Idzie przez Polskę niebezpieczna fala, fala wrogości wobec nowego życia, wobec życia rodzącego się z matek. Gdyby ta wrogość kiedyś w Polsce zwyciężyła, cała Polska stałaby się krainą śmierci, martwą ziemią - mówił Sługa Boży ksiądz Prymas Wyszyński - bo tylko wtedy rodzina jest pełna; tylko wtedy może wywierać znaczący wpływ na los społeczeństwa i całego świata, gdy naród jest duży i silny". Przeto prosimy, czuwaj nad naszymi rodzinami, "aby stały na straży budzącego się życia i o każde dziecko walczyły równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu" (ks.bp S.Bareła)... Rodzice dzieciom, dzieci rodzicom, "niech pomagają nawzajem stawać się świętymi. I chociaż wiemy, że na ziemi żaden z nas świętym nie będzie, to niech i o to nigdy nie przestaną walczyć; o to, by "wszystkie szlachetne wartości ludzkie zdobywać dla Chrystusa" (św.Josemaria Escriva de Balaguer).

Błagamy Ciebie, "Boże... Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna Jezusa Chrystusa "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego - stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczucia małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swojego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości" (bł.Jan Paweł II)... Spraw, aby Twoja miłość była kochana w rodzinach. Zwłaszcza "małżonków racz utrzymywać w niezachwianej miłości i jedności".

"Bądź uwielbiony w tych rodzinach, w których mężowie i żony żyją świadomie we wzajemnej miłości, potwierdzając tym moc Twojej miłości. Bądź uwielbiony w tych rodzinach, w których żywa jest Twoja miłość między rodzicami i dziećmi, starszymi i młodszymi, zdrowymi i chorymi" (o.S.B.jw.)... W rodzinach, w których żyją w zgodzie wszystkie pokolenia; w których każde nowe życie wita się z radością jako Dar Boży, jako zadatek na odnowę oblicza tej ziemi... W rodzinach, w których wszyscy rozumieją, że "ręka, która kołysze kołyską, kołysze światem" (Peter de Variés)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

Święta Boża Rodzicielko, któraś w Osobie Dziecięcia porodziła Drogę, Prawdę i Życie, błagamy Cię, poprowadź wszystkie rodziny świata właśnie tą, a nie inną Drogą, ku tej, a nie innej Prawdzie i do Życia wiecznego. Prowadź je, Matko Boża, pomimo przeciwności ! Rodzina bowiem "musi być na tyle silna Bogiem - czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą - by potrafiła pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń... [Przekonaj całą ludzkość, że] rodzina Bogiem silna - to zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina ludzi szlachetnych, ludzi wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem; rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca - Arka Przymierza, natomiast oddalenie od Boga, upadek wartości moralnych sprzyjają również niszczeniu życia rodzinnego" (wg bł.Jana Pawła II).

Czuwaj, o Matko, nad rodzinami i racz osłaniać je przed wszystkim, co im "zagraża od zewnątrz i od wewnątrz; co zagraża miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, co zagraża życiu" (bł.J.P.II jw.), i spraw, "ażeby strzegły nierozerwalności małżeństwa, broniły godności kobiety i świętości naszych ognisk domowych. Aby umacniały królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, broniąc czci Imienia Bożego, by strzegły Prawa Bożego, a także obyczajów chrześcijańskich i ojczystych" (ks.bp S.Bareła). "Rodzina bowiem wciąż pozostaje źródłem nadziei świata. Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowie rodziny, jako że poprzez rodziny przebiega przyszłość człowieka. "Zdrowie rodziny jest największą siłą każdego narodu. Wszystko może się zmienić, ale zawsze największą siłą, dzięki której Naród zdoła się ostać, pozostanie zwarta, jednolita, nierozerwalna, czysta rodzina, wierna Bogu, gotowa służyć Ojczyźnie" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)... "Rodzina jako instytucja mającą swą podstawę w prawie naturalnym" (wg bł.J.P.II jw.). I "módl się razem z nami gorąco, aby każda rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną zdrową fizycznie i moralnie...

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi... spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie" (bł.J.P.II jw.)... Niech "Jezus, będzie światłem, pokojem, miłością, tęsknotą, drogą i życiem dla rodzin, dla ojców i matek, rodziców i dzieci... dla młodych i starych, dla chorych i zdrowych ! Niech będzie Bogiem z nimi i w nich - błogosławiony, pochwalony i uwielbiony przez rodziny. Niech wzbudzi w nich tęsknotę, aby stały się otwarte na pokój, radość, miłość i jedność" (wg o.Slavko Barbaricia OFM).

O Panie Jezu, który "za dni swojego śmiertelnego życia nieraz bywałeś wśród celników i grzeszników; który swą obecnością zaszczycałeś nawet ich uroczystości weselne, by nam pokazać jak bardzo pragniesz mieć pełny udział w naszym życiu rodzinnym, we wszystkich jego troskach i radościach" (wg o.M.Cravley-Boeveya), zechciej pobłogosławić miłość w naszych rodzinach, "by umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa, okazywała się mocniejsza od słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą" (ks.bp S.B.jw.). I racz odsunąć wszystkie zakusy na rodzinę, gdyż jej wrogowie uważają, iż ona jest główną zaporą na drodze do stworzenia społeczeństwa laickiego. "Zaporę - mówią - trzeba zniszczyć, rozerwać jej spojenia, rozrzucić cegły, z których się składa" i... załatwiona sprawa.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Matko Najświętsza... córko narodu, który przez tysiące lat przechował dla potomnych wiarę w Boga Jedynego... Ty wiedziałaś, czym dla wiernych jest świątynia i jakie łaski spływają przez nią na cały naród. Prosimy zatem, błagaj Ojca Niebieskiego, by i współczesne rodziny doceniały Kościół, który "stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje należytego zrozumienia" (bł.Jan Paweł II). Kościół, przez tysiąclecia prowadzący do Boga...

"Wiele jest rodzin, które nie pamiętają o Jezusie. Zapomnieli o Nim ojcowie i matki, więc i dzieci już Go nie znają. Stał się cudzoziemcem i nieznajomym wśród nich... Wielu zwróciło się ku światu, pieniądzom, użyciu i bogactwu. W ten sposób zrodziły się w nich niewierności małżeńskie i rozwody, i otworzyły się drogi ku zniszczeniu. Prosimy zatem, błagaj, aby Bóg wyprowadził je z tych niebezpiecznych szlaków. Niech im pomoże uwolnić się od wszelkich zdrad, od każdego grzesznego pożądania. Niech głęboka świadomość Jego obecności przebudzi je i spowoduje nawrócenie ich... Niech je umocni, uszczęśliwi i ubogaci ich życie" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). "Rodzinom bowiem potrzebna jest moc, która pochodzi od Boga samego, gdyż inaczej nie sprostają one swemu powołaniu. Rodzinom jest potrzebna ta wielka Boża moc, szczególnie w naszych czasach" (wg bł.J.P.II jw.); potrzebna jest ta "oś, to centrum, które stanowi istotę życia rodziny" (wg br.Tadeusza Rucińskiego FSC).

"Moje dzieci - mówiłaś Matko Boża w Medjugorie (2.10.11). - Nie poddawajcie się pokusom, które chcą oddzielić was od Boga Ojca. Módlcie się. Nie próbujcie mieć rodziny i społeczeństwa bez Niego"...

Prosimy, módl się, aby chciały żyć w przyjaźni z Kościołem, który "nie tylko głosi z miłością, ale i stanowczością objawioną naukę dotyczącą małżeństwa i w ogóle rodziny. Nie tylko przypomina jej obowiązki i prawa, ale też obowiązki innych, a zwłaszcza obowiązki społeczeństwa i państwa. I może właśnie tej obecności i wrażliwości zawdzięczamy, że zło zagrażające rodzinie, nadal jest nazywane złem, grzech - nazywany grzechem, wynaturzenie - wynaturzeniem; że się nie konstruuje teorii dla akceptacji zła" (wg bł.J.P.II jw.)... "Kościół nikomu nie obiecuje łatwego, wygodnego życia, ale zapewnia, że przez Krzyż dochodzi się do sławy. [Błagaj więc Boga, o Maryjo], ażeby Kościół pośród wszystkich narodów ziemi, za pośrednictwem Twojej świętej Rodziny z Nazaretu, mógł owocnie wypełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). Aby uczulał je na zwodnicze działanie coraz częściej obecnych w naszym życiu sił zła, bo "deprawacja społeczeństwa bierze początek od zepsucia społeczności domowej, o ile uda się zniszczyć jej fundamenty". Natomiast "dobre rodziny tworzą dobre narody"...

"Spraw, by dla pozyskania dobrych powołań nie szczędzono trudu w rozwijaniu u młodzieży uświadomienia religijnego, szczerej pobożności, czystości życia i ukochania wyższych ideałów. Spraw, by rodzina chrześcijańska podążając za nimi, nigdy nie przestała być posiewem dusz czystych i żarliwych, świadoma tego, że zaszczytem jest ofiarowanie Panu niektórych ze swych licznych latorośli" (Sługa Boży Pius XII).

O Matko i Królowo nasza ! "Ogarnij swym macierzyńskim wejrzeniem wszystkie rodziny tej ziemi, ażeby fundamentem ich życia były: pokój, duch przebaczenia, wierność, miłość i odpowiedzialność za każde życie ludzkie od jego poczęcia aż do jego naturalnej śmierci. Niech wszyscy idą za głosem Kościoła w przestrzeganiu Przykazań Bożych, w których jest jedyna droga do Ojca w niebie. Broń nas, Maryjo, przed niewiarą, przed nałogami i ośmielaj, byśmy się nigdy nie wstydzili tak katolickiej wiary, jak też naszych zwyczajów rodzinnych" (wg "Modlitwy ufności" Sanktuarium MB.Ludźmierskiej)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

O Przenajświętsza Wychowawczyni Syna Bożego, Maryjo, uproś u Ojca Niebieskiego, aby i dziś dzieci w rodzinach były tak posłuszne jak Jezus, kiedy dorastał (Łk 2,51)... zwłaszcza dziś, "kiedy młodzi zrzucają z siebie każde, również słodkie jarzmo, nawet więzy rodzinne, które są dla niej odczuwane jako zbyt uciążliwe" (do Małgorzaty Balhan)...

Ty wiesz, że "proces wychowania zawsze stanowił podstawowy cel rodziny, jej pierwszorzędne zadanie, w wypełnianiu którego rodzice nie mogą być zastępowani przez nikogo. Nikomu też nie wolno odbierać tego prawa, bo w tym porządku człowiek poprzez rodzinę dziedziczy przeszłość, która zmienia się w nim w przyszłość, nie tylko rodzinną, ale także jego narodu i całej ludzkości" (wg bł.Jana Pawła II). Ty wiesz i to, że człowiek uporządkowany, "dobrze wychowany jest kulturalny, wartościowy i przewidywalny" (o.Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP), rokujący dobre nadzieje na przyszłość, bo "uporządkowane więzy między bliźnimi, stają się właściwą ochroną [dobrze pojętej] wolności... Można oczywiście - jak w modelu marksistowskim czy liberalistycznym - obwołać podobne więzy jako zniewolenie. Można za wyraz ograniczenia i niewoli uznać więź rodzinną. Jaka wynika stąd wolność - najpierw dla dziecka, a następnie dla kobiety i mężczyzny - o tym dobitnie przekonują ulice naszych miast i osiedli" (wg ks.Jana Kruciny). Niech więc rodziny pamiętają, że ponoszą odpowiedzialność za całą przyszłość świata. Bo "jaka będzie ta przyszłość, jeśli nie wpoją dzieciom i młodzieży zrozumienia tego, co Święte, dla Piękna i czystej miłości, dla obyczajności oraz zrozumienia dla wiecznych prawd ?" (wg PJ do Małgorzaty jw.)...

Dopomóż kształtować w rodzinach pogodną atmosferę, pełną optymizmu i nadziei nawet pośród doświadczeń. "Istnieje bowiem swego rodzaju solidarność - organiczna i żywa ciągłość nadziei, która sprawia, że młodzi nie mogą żyć nadzieją, jeśli widzą wokół siebie ludzi dorosłych rozczarowanych, zniechęconych i bezużytecznych" (brat Luc z Taizé), zwłaszcza w obecnej dobie, gdy emancypacja młodzieży wyzwala w niej rozgoryczenie w stosunku do całego społeczeństwa...

To oczywiste, że "wpływ rodzinnego domu jest tak potężny i tak głęboko sięgający; tak trwały, że człowiek dorosły jest tym, czym go rodzina zrobiła...

Czego rodzina nie zdziałała, tego w zwyczajnym porządku rzeczy nic nie może zastąpić. Tego, co dała rodzina, nic w zupełności nie zburzy. Owszem, wszystko, czego człowiek w życiu się dorabia, fizycznie czy duchowo, to dalsza budowa na fundamencie, który z domu rodzinnego wyniósł... To tylko rozwój posiewu, który rodzina w nim złożyła... Pewnie dlatego wrogowie wiary i ładu społecznego, zbyt dobrze zdając sobie sprawę z ogromnej doniosłości rodziny, wciąż wytężają wszystkie siły, żeby tę twierdzę Bożą podkopać i osłabić. Stąd tak powszechne jest dążenie nieprzyjaciół Kościoła, aby rozerwać węzeł małżeński przez dopuszczenie rozwodu. Stąd bezbożne ograniczanie liczby potomstwa, by rodzinę jak najbardziej uszczuplić. Stąd ich wysiłki, by rodziców pozbawić prawa do wychowywania własnych dzieci i prawo to przelać na państwo. Stąd wytwarzanie takich niezdrowych sytuacji, aby kobietę wyrwać z domowego ogniska i pchnąć w zawody z obowiązkami macierzyństwa niegodne. Stąd wreszcie mnóstwo innych planów, zamysłów i fałszywych nauk, których celem jest osłabienie lub zniweczenie rodziny" (wg ks.J.R.)... zdegradowanie jej posłannictwa poprzez naciski, by uznano za rodzinę związki partnerów tej samej płci adoptujące dzieci.

Proś więc, Maryjo, "aby Jezus przyszedł do naszych rodzin ! Im jest potrzebne światło. Potrzebują światła rodzice, aby mogli wychowywać swoje dzieci. Potrzebują światła małżonkowie, aby mogli żyć zawsze w miłości i wierności. Potrzebują światła dzieci i młodzież, aby mogli otworzyć swoje serca... Napełnij serca rodziców tęsknotą za Jezusem, aby mogli ją przenieść do serc swoich dzieci" (wg o.Slavko Barbaricia OFM). Proś, by Duch Święty swym natchnieniem przekonał sprawujących władzę o tym, że tylko normalne małżeństwo [mężczyzny i kobiety] "jest najtrwalszą i najważniejszą ludzką instytucją, otaczaną czcią i wspieraną we wszystkich kulturach i przez każdą religię. Małżeństwo nie może zostać odcięte od swych kulturalnych, religijnych i naturalnych korzeni, bez osłabienia jego dobrego wpływu na społeczeństwo... że Rząd, chroniąc małżeństwo, służy interesom wszystkich" (George Bush)...

Matko, błagamy Cię, pobłogosław rodzicom, by pokolenie, które pozostaje pod ich wpływem, mogło wyrastać "bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże, [nawet] pośród narodu zepsutego i przewrotnego" (Flp 2,15). Zechciej wprowadzić Naród nasz "na drogę ponownego odkrywania misji kobiety w dziedzinie wychowania... Niechaj kobiety, które są sercem wspólnoty rodzinnej" (wg bł.J.P.II jw.), będą świadome tego, że "na kolanach świętej matki wychowują się święci" (św.Urszula Ledóchowska)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej