wróć do strony głównej

ODLĘ SIĘ ZA SIEBIE
"Tylko ten człowiek, który w Bogu pokłada swą nadzieję i doświadcza własnej ograniczoności, będzie wołał do Niego w rozmaitych intencjach" (ks.Przemysław Sawa)


Tajemnice: R - radosna, Ś - światła, B - bolesna, C - chwalebnaŚ - BOŻE, JEŻELI JESTEŚ, POZWÓL UWIERZYĆ W CIEBIE
Ś - DOPOMÓŻ MI POWRÓCIĆ DO CIEBIE, BOŻE MÓJ
R - POŚWIĘCAM SIĘ TOBIE I ZAWIERZAM CI, MARYJO
R - O ŁASKĘ UMOCNIENIA MOJEJ WIARY
B - O ODWAGĘ W DAWANIU ŚWIADECTWA SWOJEJ WIARY
R - O UMOCNIENIE SERDECZNEJ WIĘZI Z ANIOŁEM STRÓŻEM
Ś - O ŁASKĘ POZNANIA SAMEJ SIEBIE
R - O POMOC W ZAAKCEPTOWANIU SAMEJ SIEBIE
B - O POMOC W ZAAKCEPTOWANIU SAMEGO SIEBIE
C - O WOLNOŚĆ WEWNĘTRZNĄ
C - O POGODĘ DUCHA I RÓWNOWAGĘ WEWNĘTRZNĄ
Ś - O ŁASKĘ OPTYMIZMU ŻYCIOWEGO
B - O CIERPLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ
B - O ROZTROPNOŚĆ ŻYCIOWĄ
C - O ŁASKĘ WIARYGODNOŚCI I PROSTOLINIJNOŚCI
R - O ŁASKĘ POWŚCIĄGLIWOŚCI I DYSCYPLINY WEWNĘTRZNEJ
B - O ZDOLNOŚĆ PANOWANIA NAD SOBĄ
B - O MOC PRZECIWSTAWIANIA SIĘ POKUSOM
Ś - O POMOC W WYRWANIU SIĘ SPOD ZŁYCH WPŁYWÓW
Ś - O POMOC W DOSKONALENIU SIEBIE
C - O ŁASKĘ WZROSTU DUCHOWEGO
Ś - O STAŁĄ DĄŻNOŚĆ DO PODOBANIA SIĘ BOGU
B - O UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA GODNOŚCI OSOBISTEJ
Ś - O ZDOLNOŚĆ DO GODNEGO ŻYCIA
C - O DAR MĄDROŚCI I ROZUMU
B - O ODWAGĘ CYWILNĄ
B - O ODWAGĘ GŁOSZENIA PRAWDY
B - O POMOC W UWOLNIENIU SIĘ OD PYCHY I PRÓŻNOŚCI
Ś - O ŁASKĘ PRAWDZIWEJ POKORY
C - O ŁASKĘ UFNOŚCI
Ś - O ŁASKĘ WYTRWAŁOŚCI
B - O ŁASKĘ WYTRWANIA W PODJĘTYCH WYRZECZENIACH
C - O ŁASKĘ UPODOBANIA W DOBRU
Ś - O ŁASKĘ UPODOBANIA W SKROMNOŚCI
B - O ŁASKĘ WRAŻLIWOŚCI I DELIKATNOŚCI
Ś - O ŁASKĘ OTWARTOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI
R - O PRZEZWYCIĘŻENIE EGOIZMU
C - O WIELKODUSZNOŚĆ I WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ
R - O ŁASKĘ OFIARNOŚCI
R - O ŁASKĘ ZROZUMIENIA, CZYM JEST PRAWDZIWA MIŁOŚĆ
Ś - O ZDOLNOŚĆ DO PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI
R - O ZGODNE WSPÓŁŻYCIE Z OTOCZENIEM
C - O POKONANIE NIEŚMIAŁOŚCI I NADWRAŻLIWOŚCI
C - O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO W WYBORZE DROGI ŻYCIOWEJ
Ś - O ŁASKĘ ROZPOZNANIA POWOŁANIA ŻYCIOWEGO
R - O ZNALEZIENIE IDEAŁU I CELU SWEGO ŻYCIA
B - O WIERNOŚĆ BOGU, LUDZIOM ORAZ IDEAŁOM
Ś - O DOBRE SPOŻYTKOWANIE DARÓW BOŻYCH
C - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY TWÓRCZEJ
B - O MĄDRE SPRAWOWANIE POSIADANEJ WŁADZY
R - O UMOCNIENIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
R - O DOBRE UŻYCIE POSIADANEGO BOGACTWA
C - O ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIA INTERESÓW Z ZASADAMI WIARY
Ś - O POMOC W POKONANIU TEGO, CO PRZESZKADZA W MODLITWIE
C - O ŁASKĘ DOBREJ MODLITWY
R - O WZRASTANIE DO ŚWIĘTOŚCI
B - O POKONANIE OPORÓW WOBEC SAKRAMENTU POKUTY
Ś - O POWSTRZYMANIE DALSZYCH KONSEKWENCJI MOICH GRZECHÓW
B - O SPOKÓJ SERCA I SUMIENIA
B - O ŁASKĘ DOBREJ SPOWIEDZI
B - O ŁASKĘ DOBREJ POKUTY I ZADOŚĆUCZYNIENIA
R - O ZROZUMIENIE I WYPEŁNIENIE WOLI BOŻEJ
B - O ZROZUMIENIE KRZYŻA I POGODZENIE SIĘ Z NIM
Ś - OTOCZ MNIE, BOŻE, SWĄ OPIEKĄ W MOJEJ OCIEMNIAŁOŚCI
R - WSPIERAJ MNIE, BOŻE, NIEUSTANNIE W MOIM OSIEROCENIU
R - O ZDROWIE DUSZY I CIAŁA
B - O WYTRWANIE W CIERPIENIU
B - O UZDROWIENIE ZRANIONEJ DUSZY
B - O UWOLNIENIE OD ZŁYCH WSPOMNIEŃ
B - O OCHRONĘ PRZED NIENAWIŚCIĄ, ZEMSTĄ I ZŁORZECZENIAMI
B - O POMOC W POWSTANIU Z UPADKU
B - O UWOLNIENIE OD UZALEŻNIEŃ I NAŁOGÓW
B - O POSKROMIENIE ŻĄDZ CIELESNYCH
B - O UWOLNIENIE OD PIĘTNA WYRZUTKA
Ś - O POMOC W ODMIANIE ŻYCIA
B - O WYZWOLENIE OD MOCY ZŁA
B - O ŁASKĘ ZROZUMIENIA I PRZETRWANIA KARY WIĘZIENNEJ
R - O DOBRE I SPOKOJNE PRZETRWANIE SWEJ STAROŚCI
B - O DOBRĄ ŚMIERĆ

wróć do strony głównej