wróć do strony głównej

ODLĘ SIĘ ZA BLIŹNICH
"Tylko ten człowiek, który w Bogu pokłada swą nadzieję i doświadcza własnej ograniczoności, będzie wołał do Niego w rozmaitych intencjach" (ks.Przemysław Sawa)


Tajemnice: R - radosna, Ś - światła, B - bolesna, C - chwalebnaB - ZA TYCH, KTÓRZY W TEJ CHWILI POTRZEBUJĄ POMOCY
Ś - O NAWRÓCENIE I ŁASKĘ WIARY DLA BEZBOŻNEGO
C - O NAWRÓCENIE ŚMIERTELNIE CHOREGO
C - O DOPROWADZENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW DO SAKRAMENTU POKUTY
C - O POJEDNANIE ZWAŚNIONYCH
B - O POCIECHĘ DLA ZROZPACZONYCH
B - ZA TYCH, KTÓRZY SIĘ NIE MODLĄ
C - ZA TYCH, CO NIE ŚWIĘCĄ DNIA ŚWIĘTEGO
Ś - ZA TYCH, KTÓRYM WIECZNIE BRAK CZASU
R - ZA NIEWOLNICZO UWIKŁANYCH W CODZIENNY ZIEMSKI TRUD
R - ZA PIELGRZYMÓW
C - ZA ODBYWAJĄCEGO SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
C - ZA ODDALONYCH OD OJCZYZNY
Ś - ZA SOLENIZANTA ALBO JUBILATA
B - ZA TYCH, ZA KTÓRYCH NIKT SIĘ NIE MODLI
R - ZA TYCH, KTÓRYCH NIKT NIE KOCHA
B - ZA ZNIESŁAWIONYCH, ODTRĄCONYCH I WZGARDZONYCH
B - ZA UBOGICH
B - ZA DOBRYCH LUDZI, KTÓRYCH SPOTKAŁO JAKIEŚ ZŁO
Ś - ZA TYCH, KTÓRZY ZNIKĄD NIE MAJĄ POMOCY
B - ZA DOTKNIĘTYCH KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ
B - ZA TYCH, KTÓRYCH SKRZYWDZIŁ LOS
C - ZA "ROZBITKÓW" ŻYCIOWYCH
R - ZA NIESZCZĘŚLIWYCH I SMUTNYCH
Ś - ZA ZNIECHĘCONYCH NIEPOWODZENIAMI
B - ZA ZAWIEDZIONYCH I ZBUNTOWANYCH
B - ZA ROZGORYCZONYCH
Ś - ZA TYCH, KTÓRZY STRACILI WSZELKĄ NADZIEJĘ
B - ZA TYCH, DLA KTÓRYCH ŻYCIE STRACIŁO WSZELKI SENS
C - ZA BOJAŹLIWYCH I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO
B - ZA NIEZDECYDOWANYCH, CHWIEJNYCH I NIESTAŁYCH
C - ZA NIEUFNYCH I PODEJRZLIWYCH
Ś - ZA ŁATWOWIERNYCH I NAIWNYCH
R - ZA POWIERZCHOWNYCH, LEKKOMYŚLNYCH I NIEODPOWIEDZIALNYCH
C - ZA NIEŚWIADOMYCH TEGO, ŻE SCHODZĄ NA ZŁĄ DROGĘ
R - ZA PRZYKRYCH, UCIĄŻLIWYCH ORAZ ŹLE WYCHOWANYCH
B - ZA NIEPOSŁUSZNYCH, KRNĄBRNYCH I UPARTYCH
Ś - ZA PORYWCZYCH I NIECIERPLIWYCH
R - ZA ZRZĘDLIWYCH I WIECZNIE NIEZADOWOLONYCH
Ś - ZA TYCH, KTÓRYM BRAK AMBICJI
B - ZA TCHÓRZY I ASEKURANTÓW
R - ZA LENIWYCH
R - ZA TYCH, KTÓRZY BEZWOLNIE PODDAJĄ SIĘ ZNUDZENIU
C - ZA BEZKRYTYCZNYCH I ZADUFANYCH W SOBIE
R - ZA PRÓŻNYCH, PEŁNYCH PYCHY I ZAROZUMIAŁYCH
R - ZA TYCH, KTÓRYCH PONOSI AMBICJA
B - ZA KARIEROWICZÓW
C - ZA PRZEKUPNYCH I NIESPRAWIEDLIWYCH
B - ZA NIEUCZCIWYCH I NIEPRAWYCH
B - ZA PRZEBIEGŁYCH I WYRACHOWANYCH
R - ZA NIENASYCONYCH, ZACHŁANNYCH I SKĄPYCH
B - ZA BOGACĄCYCH SIĘ Z CUDZEJ KRZYWDY
B - ZA SPRZEDAJĄCYCH ARTYKUŁY WIODĄCE DO ZGUBY
B - ZA POPEŁNIAJĄCYCH GRZECHY CUDZE
Ś - ZA OBOJĘTNYCH I OZIĘBŁYCH
B - ZA BEZDUSZNYCH I NIECZUŁYCH
R - ZA SAMOLUBNYCH EGOISTÓW
Ś - ZA TYCH, W KTÓRYCH NIE MA MIŁOŚCI
B - ZA NIEWDZIĘCZNIKÓW
B - ZA SPRZENIEWIERCÓW I ZDRAJCÓW
B - ZA TYCH, KTÓRZY CIESZĄ SIĘ Z CUDZEGO NIESZCZĘŚCIA
C - ZA TYCH, KTÓRZY BEZLITOŚNIE "NISZCZĄ" INNYCH LUDZI
R - ZA TYCH, KTÓRZY MAJĄ TRUDNE CHARAKTERY
B - ZA TYCH, KTÓRZY SIEJĄ ZAMĘT I NIEZGODĘ
C - ZA SKŁÓCONYCH ZE SOBĄ I Z CAŁYM OTOCZENIEM
R - ZA TYCH, KTÓRZY NIE SZANUJĄ INNYCH LUDZI
R - ZA LUDZI WŚCIBSKICH I PLOTKARZY
B - ZA CYNICZNYCH I ZŁOŚLIWYCH
B - ZA OBŁUDNYCH I ZAKŁAMANYCH
Ś - ZA OSZCZERCÓW I POTWARCÓW
R - ZA ZAZDROSNYCH I ZAWISTNYCH
R - ZA ZAWZIĘTYCH I NIEPRZEJEDNANYCH
R - ZA BEZLITOSNYCH I OKRUTNYCH
B - ZA NIENAWISTNYCH I MŚCIWYCH
B - ZA AROGANCKICH I ZUCHWAŁYCH
B - ZA DESPOTYCZNYCH, AGRESYWNYCH I KŁÓTLIWYCH
Ś - ZA PROSTACKICH, BRUTALNYCH I WULGARNYCH
C - ZA NIEPRZYJAŹNIE NASTAWIONYCH DO SWOICH WINOWAJCÓW
Ś - ZA ŚLEPO HOŁDUJĄCYCH "NOWOCZESNOŚCI"
R - ZA TYCH, KTÓRZY ROBIĄ CO CHCĄ
B - ZA TYCH, KTÓRZY BOGA SIĘ NIE BOJĄ
C - ZA TYCH, KTÓRZY NIE DBAJĄ O SWOJE DOBRE IMIĘ
B - ZA SZERZĄCYCH DEPRAWACJĘ I ZGORSZENIE
R - ZA BEZWSTYDNYCH
B - ZA OBRAŻAJĄCYCH BOGA ZBOCZENIAMI CIELESNYMI
B - ZA "APOSTOŁÓW" CYWILIZACJI ŚMIERCI
R - ZA ZBUNTOWANE FEMINISTKI
Ś - ZA KOBIETY UPADŁE
B - ZA ODDAJĄCYCH SIĘ WRÓŻBIARSTWU I PRAKTYKOM MAGICZNYM
C - ZA ZNIEWOLONYCH PRZEZ SZATANA
Ś - ZA POGRĄŻONYCH W NAŁOGACH I UZALEŻNIENIACH
B - ZA HAZARDZISTÓW I WSZELKICH "GRACZY" ŻYCIOWYCH
B - ZA ZBRODNIARZY
B - ZA WIĘŹNIÓW
Ś - ZA CHOREGO PSYCHICZNIE
R - ZA CIĘŻKO CHOREGO
B - ZA UMIERAJĄCEGO
B - ZA ZMARŁEGO
B - ZA TYCH, KTÓRYM TRUDNO JEST ZROZUMIEĆ ŚMIERĆ
B - ZA TYCH, KTÓRZY BOJĄ SIĘ ŚMIERCI
Ś - ZA TYCH, KTÓRZY UMIERAJĄC NIE BYLI W STANIE ŁASKI
B - ZA TYCH, KTÓRZY SĄ WINNI CZYJEJŚ ŚMIERCI
C - ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

wróć do strony głównej