wróć do strony głównej

ODLIMY SIĘ ZA WIARĘ I ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY
"Tylko ten człowiek, który w Bogu pokłada swą nadzieję i doświadcza własnej ograniczoności, będzie wołał do Niego w rozmaitych intencjach" (ks.Przemysław Sawa)


Tajemnice: R - radosna, Ś - światła, B - bolesna, C - chwalebnaB - O UMOCNIENIE ROLI KOŚCIOŁA W ŻYCIU SPOŁECZNYM
C - O ODNOWĘ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO NA WSCHODZIE I ZACHODZIE
C - O EKUMENICZNE POJEDNANIE WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN
C - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA OJCA ŚWIĘTEGO
B - O WIERNOŚĆ OJCU ŚWIĘTEMU
R - PROWADŹ NAS, OJCZE ŚWIĘTY, DROGĄ ZBAWIENIA
B - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA KAPŁANÓW
R - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA OSÓB ZAKONNYCH
Ś - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA MISJONARZY
R - O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE (1)
Ś - O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE (2)
C - O DOBRYCH, ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW
Ś - O POWOŁANIA DO SŁUŻBY BOŻEJ W KOŚCIELE
B - O WIARYGODNOŚĆ APOSTOŁÓW CHRYSTUSOWYCH
C - O POSZANOWANIE SYMBOLI WIARY
B - O PRAWDZIWOŚĆ WIARY
R - O ŁASKĘ WIARY W OBJAWIENIA DLA TYCH, KTÓRZY ICH NIE PRZYJMUJĄ
C - O UMOCNIENIE WIĘZI Z PISMEM ŚWIĘTYM
Ś - O WIERNOŚĆ PRZYKAZANIOM BOŻYM
C - ZA TYCH, KTÓRZY BOGA JESZCZE NIE POZNALI
Ś - ZA NIEWIERZĄCYCH
C - ZA NIEDOWIARKÓW
R - ZA TYCH, KTÓRZY WSTYDZĄ SIĘ PRZYZNAĆ DO BOGA
Ś - ZA "WIERZĄCYCH", LECZ NIE PRAKTYKUJĄCYCH
B - ZA PSEUDOKATOLIKÓW
Ś - ZA LUDZI MAŁEJ WIARY
B - ZA TYCH, KTÓRZY ODESZLI OD BOGA
B - ZA HOŁDUJĄCYCH INNYM BOGOM
Ś - ZA NEOPOGAN
B - ZA ODŁĄCZONYCH OD PRAWDZIWEJ WIARY
Ś - ZA UWIKŁANYCH W SEKCIARSTWO
B - ZA UWŁACZAJĄCYCH CZCI BOŻEJ
B - ZA WYSZYDZAJĄCYCH BOGA I WIARĘ ŚWIĘTĄ
B - ZA TYCH, KTÓRZY WALCZĄ Z BOGIEM
Ś - ZA PRZEŚLADOWCÓW KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO
C - ZA TYCH, KTÓRZY INNYCH ODWODZĄ OD WIARY
Ś - ZA KAPŁANÓW, KTÓRZY NIEGODNIE WYPEŁNIAJĄ SWE POWOŁANIE
B - W OBLICZU PRZEŚLADOWAŃ ZA WIARĘ
B - W OBRONIE KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO
R - O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (1)
Ś - O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (2)
B - O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (3)
C - O INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (4)

wróć do strony głównej