wróć do strony głównej

ODLĘ SIĘ W RÓŻNYCH POTRZEBACH I SYTUACJACH ŻYCIOWYCH
"Tylko ten człowiek, który w Bogu pokłada swą nadzieję i doświadcza własnej ograniczoności, będzie wołał do Niego w rozmaitych intencjach" (ks.Przemysław Sawa)


Tajemnice: R - radosna, Ś - światła, B - bolesna, C - chwalebnaŚ - W RĘCE TWOJE, PANIE, SKŁADAM WSZYSTKIE SPRAWY MOJE
Ś - W TOBIE, PANIE, POKŁADAM CAŁĄ UFNOŚĆ MOJĄ
C - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE NA NADCHODZĄCY DZIEŃ
R - O NIE ZMARNOWANIE ŻADNEGO DNIA
Ś - O WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH PAŃSKICH I ANIOŁÓW
C - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W NOWYM MIESZKANIU
C - O POMOC I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W TRUDNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
C - O SKUTECZNĄ POMOC W SPRAWIE BEZNADZIEJNEJ
R - O POCIECHĘ W UTRAPIENIU
R - O POPRAWĘ WARUNKÓW BYTOWYCH
Ś - O ZNALEZIENIE PRACY
R - O PODOŁANIE OBOWIĄZKOM I WSZELKIM ZOBOWIĄZANIOM
B - O CIERPLIWOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ W OPIECE NAD CHORYM
R - O URODZAJE ZIEMSKIE
B - O ZESŁANIE DESZCZU
R - O POPRAWĘ POGODY
C - O ŁASKĘ POWROTU DO ZDROWIA
C - O ZNALEZIENIE BRATNIEJ DUSZY
Ś - O DOBRE PRZEŻYCIE ŚWIĄT
R - O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM
C - O ŁASKĘ APOSTOŁOWANIA
R - O POKONANIE SPRZECIWU RODZICÓW NA DRODZE DO STANU DUCHOWNEGO
B - O WYTRWANIE W POWOŁANIU KAPŁAŃSKIM
C - NA PROGU KAPŁAŃSTWA
B - U SCHYŁKU KAPŁAŃSTWA
R - PRZED PODJĘCIEM NOWEJ PRACY
C - PRZED EGZAMINEM
R - PRZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
R - PRZED OPUSZCZENIEM OJCZYZNY
R - PRZED PODRÓŻĄ
R - PRZED NIEBEZPIECZNĄ WYPRAWĄ
B - PRZED OPERACJĄ CHIRURGICZNĄ
Ś - PRZED WYSTĄPIENIEM PUBLICZNYM
R - PRZED ZAWODAMI SPORTOWYMI
C - PRZED ROZPRAWĄ SĄDOWĄ
C - POD CIĘŻAREM STERANIA ŻYCIOWEGO
B - GDY PAN BÓG PRÓŚB NIE WYSŁUCHUJE
R - GDY CORAZ TRUDNIEJ JEST ŻYĆ
B - GDY SZALEJE BURZA
C - GDY PRZEŚLADUJE MNIE ZŁY LOS
C - GDY DOKUCZA MI GŁÓD
C - GDY MNIE OGARNIA SMUTEK
Ś - GDY ROZPIERA MNIE RADOŚĆ
B - GDY SPOTKAŁ MNIE ZAWÓD
C - GDY CZUJĘ SIĘ NIE DOCENIONA
B - GDY MNIE OBRAŻONO
B - GDY NIEWDZIĘCZNOŚĆ BOLI
Ś - GDY TAK TRUDNO JEST ŻYĆ Z PODERYWANĄ OPINIĄ
R - GDY NIKT MNIE NIE ROZUMIE
C - GDY NIKT NIE KOCHA MNIE
B - GDY OPUŚCIŁ MNIE PRZYJACIEL
R - GDY CZUJĘ SIĘ NIEPOTRZEBNY NIKOMU
C - GDY TRUDNO SIĘ POGODZIĆ Z SAMOTNOŚCIĄ
R - GDY BARDZO TRUDNO ZNALEŹĆ KOGOŚ NA CAŁE ŻYCIE
B - GDY DOTKNĘŁA MNIE CHOROBA
C - GDY PRZEŚLADUJĄ MNIE MYŚLI SAMOBÓJCZE
C - GDY TRUDNO SIĘ POGODZIĆ ZE ŚMIERCIĄ BLISKIEJ OSOBY
C - W OBLICZU ZAGUBIENIA ŻYCIOWEGO
R - W OBLICZU PRZECIWNOŚCI
B - W OBLICZU SKRAJNEGO ZAŁAMANIA
C - W OBLICZU ZNIECHĘCENIA
B - W OBLICZU BEZSILNOŚCI I ZWĄTPIENIA
B - W OBLICZU ZAWIEDZIONYCH NADZIEI
B - W POCZUCIU NIESPRAWIEDLIWOŚCI
B - W POCZUCIU DOZNANEJ KRZYWDY
Ś - W OBLICZU WIELKIEGO WZBURZENIA
B - W OBLICZU ZASKAKUJĄCEGO OBROTU SPRAWY
R - W OBLICZU TRUDNEJ DECYZJI
R - W OBLICZU WIELKIEJ STRATY
R - W OBLICZU BEZDOMNOŚCI
R - W OBLICZU ZAGRAŻAJĄCEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA
R - W OBLICZU NIEPEWNOŚCI LOSU
B - W OBLICZU KATAKLIZMU
R - W OBLICZU NIEZDROWEJ RYWALIZACJI
B - W OBLICZU WYOBCOWANIA Z OTOCZENIA
B - W OBLICZU PRZEŚLADOWAŃ
R - W OBLICZU PRZEŚLADUJĄCEGO LĘKU
B - W OBLICZU WZGARDY I UPOKORZEŃ
B - W OBLICZU OBMOWY I ZNIESŁAWIENIA
B - W OBLICZU FAŁSZYWYCH OSKARŻEŃ
B - W OBLICZU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
C - W POCZUCIU ZMARNOWANYCH LAT ŻYCIA
B - W CHOROBIE I OPUSZCZENIU
Ś - W OBLICZU BLISKIEJ ŚMIERCI
R - OKAŻ, PANIE SWOJĄ ŁASKĘ NAM, UCHODŹCOM
R - ŻYJĄC Z DALA OD OJCZYZNY
C - PODCZAS ODPOCZYNKU
Ś - U PROGU NOWEGO ROKU

wróć do strony głównej