wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

IECH BĘDZIE UWIELBIONE NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
Część bolesna

I. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu

"Ach, jakaż boleść przenika Moje Serce, które płonie i wyniszcza się z miłości, kiedy widzi jak zdradzają je najbliżsi" - mówiłeś, Panie Jezu, do jednej ze swych sług... "Gdy świat się przeciw Mnie buntuje, kiedy tak wiele dusz Mną gardzi, kiedy nade mną znęca się i usiłuje zadać śmierć... kiedy, zwracając się do swoich, doznaje jedynie braku zainteresowania i opuszczenie... Co za smutek i gorycz" (do Sługi Bożej Józefy Menéndez). Prosimy więc, o Panie, wybacz nędznemu światu i bądź miłościw wszystkim, którzy Cię zasmucają; którzy przez wieki, tak jak za Twego ludzkiego życia, wciąż dopuszczają się zdrady i przyjmij tę modlitwę zadośćuczynienia; modlitwę uwielbienia Boskiego Serca Twego. "Ono nas bowiem uczy poznawać prawdziwy i jedyny sens swojego życia oraz swojego losu, rozumieć wartość prawdziwie chrześcijańskiej postawy, strzec się wszelakich wynaturzeń swego ludzkiego serca, łączyć synowską miłość do Boga z miłością bliźniego" (wg bł.Jana Pawła II).

"Święte Serce, Bóstwa tronie,

coś się cudem pojawiło,

gdy w Dziewicy-Matki łonie

Słowo Boże się wcieliło.

Trójcy Świętej Tyś ozdobą,

Ojca Tyś upodobaniem,

Bóg-Syn zjednoczył się z Tobą,

Tyś Duchowi jest mieszkaniem"

"W Tobie, o Boskie Serce, mieszka cała pełnia Bóstwa. W Tobie jest pełnia Boskiego Życia i pełnia Boskiej miłości" (wg o.Davida J.Hermeta OFM)...

"Nie ma niczego, Panie nasz, w zmysłowym i cielesnym świecie, co bardziej niż Twe Najświętsze Serce zasługiwałoby na kult wiernych. Nie ma niczego innego, co zawierałoby i symbolizowało największe tajemnice; niczego, co byłoby w stanie obudzić w sercach wiernych najświętsze uczucia; niczego, co głębiej wyrażałoby nieskończoną miłość Twoją; niczego, co bardziej przypominałoby o wszystkich Twoich dobrodziejstwach; niczego, co lepiej ukazywałoby mękę, jakąś dla nas wycierpiał" (o.J.De Gallifet).

O Boskie "Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki Towarzyszu naszego wygnania - boską cześć oddajemy Ci. Serce Jezusa Eucharystyczne, Serce takie samotne i tak upokorzone, Serce opuszczone i zapomniane, Serce, którym tak gardzą i tak je poniżają - boską cześć oddajemy Ci ... Serce żądne miłości, Serce tak cierpliwie nas oczekujące, Serce, które pragniesz nas wysłuchać, pragniesz byśmy Cię prosili - boską cześć oddajemy Ci... Serce, źródło naszych łask, Serce milczące, które z duszami rozmawiać pragniesz; Serce słodka kryjówko życia wewnętrznego, które uczysz nas tajemnicy łączności z Bogiem - boską cześć oddajemy Ci... Serce Tego, co śpi, a jednak zawsze czuwa, Eucharystyczne Serce Jezusa, miej litość nad nami" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego")...

O "Serce, które stoisz otworem dla nas wszystkich; które nas wszystkich wzywasz, choć nawet wierni nie są dość liczni, ażeby zaspokoić tęskne pragnienie Twoje, wybacz nam, że w tym samym czasie miejsca rozrywek są pełne ludzi" (wg PJ do Małgorzaty Balhan). Prosimy zatem, "oświeć nas i daj łaskę poznania każdemu, kto Ciebie jeszcze nie zna" (wg św.Alfonsa Liguoriego) i tym, co stronią od Ciebie, by pojęli to, że "jeśli złożą Serce Twoje pomiędzy sobą a Ojcem Przedwiecznym, Ono złagodzi Jego gniew i nachyli współczucie Boże do ich dusz" (do Sługi Bożej J.M. jw.)...

O Jezu, dzięki Ci składamy za dobroć Serca Twego; wielbimy Je i wynosimy nad wszystkie serca świata, bo ono "drży z radości na widok wszystkich dusz, które przyjmują Cię; które dają się owładnąć działaniu Bożemu i które są pociechą dla Twojego Serca" (do Sługi Bożej J.M. jw.)... Błogosławimy za to, że "objawienie słodyczy bicia Serca Bożego zostawiłeś na czasy obecne, ażeby świat starzejący się i stygnący w miłości, słysząc to, rozgrzał się na nowo"... Za Twoją obietnicę, że "Serce Twe rozszerzy się, by roztaczać obficie wpływy Boskiej miłości na tych, którzy mu oddawać będą cześć i którzy starać się będą, aby mu była oddawana" (PJ do św.Małgorzaty Marii Alacoque). Za wszystko, Panie, całym sercem dzięki składamy Ci. "Bądź stokroć błogosławione, Serce, zawsze przewidujące, Serce pomoc niosące i dobroci pełne, którego miłosierna potęga potrafi z naszych niezmiernych smutków wydobyć strumienie pokoju" (o.Mateo Cravley-Boevey SCJ).

"O Serce święte ! O, Świętości Boga samego ! Serce najczystsze, najpokorniejsze, najdobrotliwsze i najcichsze, Tobie dziś oddajemy grzeszne serca nasze. Przyjmij je jako własność swoją i zakróluj w nich" (wg s.Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu OCD). Spraw, byśmy mogli "chronić się w Tobie" (do Małgorzaty jw.), abyśmy byli przekonani, że "choćby wszystkie serca zdradziły, opuściły nas, nie musimy się lękać, bo Ty, o Serce najwierniejsze, nigdy nas nie opuścisz i nigdy od nas nie odstąpisz" (Phareter), boś jest Miłością samą... Racz, "przechodząc przez nasze serca, pokonać w nas bariery naszego człowieczeństwa, aby się stały w pełni zdolne do pokochania Cię" (do Małgorzaty jw.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Biczowanie Pana Jezusa

"Boże nasz i Zbawicielu... Uwielbiamy Najświętsze Serce Twoje, bo jest Ono siedzibą i źródłem całej Twojej po ludzku czułej miłości ku nam, grzesznikom. Jest Ono narzędziem i organem Twej miłości. Dla nas Ono bije. Tęskni za nami. Cierpi dla nas i dla naszego zbawienia... Płonie gorliwością, aby w nas i przez nas objawiła się chwała Boża. Ono jest kanałem, przez który spływa cała Twoja nieskończona miłość ku ludziom" (wg bł.Johna Henryego Newmana). "Serce Twe bowiem tak bardzo ludzi ukochało" (wg PJ do św.Marii Małgorzaty Alacoque), choć nieustannie odpłacają Mu gorzką niewdzięcznością. Choć Je biczuję swymi grzechami, bo "radość i cierpienie mieszka w Twoim Sercu" (PJ do Małgorzaty Balhan)... "Serce Twe, Jezu, świeci, bo jest miłości pełne, a miłość zawsze świeci. Bo ona promieniuje od Serca Twego, Panie, do naszych ludzkich serc" (wg ks.Franciszka Grudnioka), dlatego zawsze godne jest najwyższej chwały.

"Serce, miłości ofiaro,

nieba jedyne wesele,

Ty przed wieczną chronisz karą,

w Tobie człowiek ufa śmiele.

Miłość nam Cię otworzyła,

uczyniła Cię schronieniem,

Aby dusza w nim się skryła

przed szatańskim żądz zniszczeniem"

Ty "przepełnione jesteś miłosierdziem dla wszystkich... Ty jesteś miłosierdziem samym i z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na cały świat... Żadna dusza, która do Ciebie się zbliża, nie odchodzi bez pociech... wszelka zaś nędza tonie w Twoim miłosierdziu, a wszelka łaska zbawcza i uświęcająca, tryska z tego źródła... bo miłosierdzie przechodzi do dusz przez Ciebie, o Bosko-ludzkie Serce, jak promień słońca przez kryształ" (wg PJ do św.Faustyny)...

"Bądź pochwalony, Panie, za Twoją wielką Dobroć, za niewysłowioną Serdeczność Twego Boskiego Serca dla Twoich dzieci, bo nawet ci najbardziej niewdzięczni, wynoszą z tego wielkie korzyści... I jak jest prawdą, że grzech zaraża te dusze, które stoją najbliżej Serca Twego, tak też prawdą jest, że Twoja miłość wzywa je nieustannie mimo ich występków... wzywa je poprzez pogłębione odnowienie w duchu Świętej Ewangelii" (wg PJ do Małgorzaty jw.). Bądź uwielbione "Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne": miłości do człowieka, miłości do stworzenia, miłości do całego świata", którego "jedynym pragnieniem jest objawiać duszom Twoją Miłość, Twoje Miłosierdzie i Twoje Przebaczenie" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez).

"Niech "nasze serca zimne jak lód" nareszcie "staną się ołtarzem Twej miłości. Niechaj nasze języki głoszą dobroć Twoją. Niech oczy nasze nieustannie w ranę Twoją utkwione będą. Niech swym rozumem rozważamy Twe niepojęte doskonałości, a pamięć nasza niechaj zawsze przechowuje drogie wspomnienia miłosierdzia Twego. I niechaj wszystko w nas wyraża naszą miłość do Twego Najsłodszego Serca, o Jezu, a serca nasze niech będą gotowe na wszystkie dla Ciebie ofiary" (wg ks.S.Kuczkowskiego)...

"Słodkie Serce Jezusa - uwielbiamy Cię ! Tyś naszą siłą i naszą podporą. Czułe Serce Jezusa, Tyś naszym szczęściem na tym świecie. Czułe serce Jezusa, Tyś naszą ucieczką w godzinie śmierci. Czułe Serce Jezusa, w którym żyjemy, w którym płaczemy, w którym modlimy się, w którym czujemy się doskonale, w którym kochamy, Tyś naszym wiecznym mieszkaniem... O słodkie Serce Jezusa, które nas strzeżesz wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała. Słodkie Serce Jezusa, któreś jest dla naszych serc najłagodniejszym i najprzyjemniejszym więzieniem" (wg Małgorzaty jw.) - niech Tobie śpiewa cały świat gorącą pieśń miłości, a Ty nas naucz "rozpowszechniać tę pobożność, która zamyka w sobie wszystkie pozostałe: kult Najświętszego Serca Twego" (wg św.Jana Bosco), Panie i Boże nasz...

O "Chryste, racz zamieszkać przez wiarę w sercach naszych" (wg Ef 3,17). "Niech Twoje Boskie Serce umacnia naszą wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech stanie się dla nas ratunkiem w każdej chwili naszego życia. Wszystkie nasze radości, cierpienia i wysiłki całego życia, ofiarujemy na większą chwałę Twojego Najświętszego Serca i zbawienia naszych dusz. Boskie Serce Jezusa, bądź naszą miłością" (wg oo.cystersów).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Ach ta cierniowa korona... jakiż sprawiała Ci ból... Ach, jakże "niepojęta jest Miłość Boskiego Serca dla ludzi... Serca krwawiącego, które przebacza ! Serca krwawiącego, które zapomina ! Serca krwawiącego, które usprawiedliwia ! Serca krwawiącego, które błaga ! Serca krwawiącego, które tak bardzo jest złaknione i spragnione miłości !" (PJ do Małgorzaty Balhan)... "Serca, które nie może powstrzymać pragnienia, aby się oddać, wydać i przebywać razem z duszami"... Twojego Serca, Panie...

"Ach, gdybyż tak poznano Moje Najświętsze Serce !" - mówiłeś kiedyś ze smutkiem. Ludzie bowiem nie znają Mojego Miłosierdzia i Mojej Dobroci... I to jest właśnie Moją największą boleścią" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez). Prosimy więc, przyjmij, o Panie modlitwę uwielbienia dla Twego Serca, które nas tak bardzo ukochało. "Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu Sercu o Jezu nasz"...

"Serce piękniejsze od słońca,

świątynio świętsza od nieba,

Tyś szczęściem naszym bez końca,

nic nam prócz Ciebie nie trzeba.

Ty i Boski gniew łagodzisz,

gdy ma karać przewinienia,

Ty pociechą swoją słodzisz

wszystkie troski i cierpienia"

Niechaj z pokorą całe stworzenie, w Sercu Twym składa Ci dziękczynienie, bo "wszyscyśmy stworzeni na Twoje podobieństwo, a serca nasze na podobieństwo Serca Twego. [Niech cały świat uczy się] patrzeć Twoimi oczami, kochać Twoim Sercem, działać Twoim Duchem i nasłuchiwać słodkiej, miłosnej pieśni Twojego Serca do ich serc. [Niech sam przed Twe oblicze wznosi miłosną pieśń, dzięki składając], że Twoja Miłość staje się dla nich światłem, a także światłem wszystkich dusz, które czekają na nie. Nikt bowiem nie ma władzy nad Twoim Sercem, jeżeli nie jest prowadzony Duchem miłości" (do Małgorzaty jw.). Dzięki Ci za to, że "czekasz na nich aby Ci otworzyli swoje serca; aby Cię w nich zamknęli i by ten ogień, który pożera Twoje Serce wzmocnił ich i rozpłomnienił, bo jeśli oddadzą Ci wszystko, to znajdą wszystko w Twoim Najświętszym Sercu" (do Sługi Bożej J.M. jw.) Bożym...

"Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze", "któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą - [przyjmij dziś nasze uwielbienie !]... Przyjmij wynagrodzenie za tę grzeszną oziębłość i krzywdę, jakie ze wszech stron ranią Cię...

To prawda, Panie, że sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, [ale i o to, abyś raczył przyjąć nasz hołd naszą gotowość], by dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, których sami dopuściliśmy się, ale i za występki tych, co błąkając się z dala od drogi zbawienia, jak i za tych, co zatwardziali w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem albo zdeptawszy obietnice chrztu świętego zrzucili z siebie jarzmo Twego prawa"... Ukształtuj serca wszystkich ludzi na podobieństwo Serca Twego i rozpal w nich swą miłość, by potrafiły wielbić je, jak na to zasługuje, bo

"w Serca Twego wielkiej ranie

wszystko mamy, dobry Panie.

Tam ucieczka, tam schronienie

tam wesele, tam wzmocnienie"...

Wrzucamy w Twoje Serce i zamykamy w Nim nasze zmysły, władze naszych dusz, nasze myśli i nasze uczucia. Pozwól pogrzebać je na zawsze w Twoim Sercu, abyśmy całą wieczność żyli i mieszkali razem z Tobą" (wg Henryka z Kalkar). Niech "uderzenia naszych serc, staną się echem uderzeń Serca Twego, które chociaż tak mało i tak źle kochane, [kiedyś nareszcie] zwycięży" (do Małgorzaty jw.). I niech "ku temu Sercu, przebłaganiu za grzechy świata, prowadzi nas Maryja. Niech przybliża ku Niemu każdego człowieka, który doznaje smutku z powodu zła i być może stracił już nadzieję na odzyskanie przyjaźni z Bogiem" (bł.Jan Paweł II).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

"Chcąc prawdziwie kochać Boskie Serce tak, by miłość nasza była dla Niego pociechą, pozwól nam, Ojcze, kochać je poprzez Niepokalane Serce Najświętszej Panny, jasnej Gwiazdy Morza, która jasnymi swymi promieniami do Najsłodszego Serca Jezusa nas prowadzi" (św.Urszula Ledóchowska), gdyż Ona nade wszystko pragnie "aby Serce Jej triumfującego Syna wszędzie królowało: w nas i u nas" (wg MB do Barbary Kloss). Pozwól nam, choćby trzeba było wejść razem z Nią na drogę krzyżową aby tam spotkać Go, bo "Serce Jego wypoczywa, gdy może znaleźć współczucie" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez). "Spraw też, prosimy Cię, o Wszechmogący Boże, abyśmy ciesząc się Najświętszym Sercem Umiłowanego Syna Twego, nabożnie rozważali szczególne dobrodziejstwa Jego miłości ku nam i zarazem radowali się nimi i ich owocami" (wg oo.cystersów), gdyż "Serce Jego obfituje we wszystko... Do Niego można uciekać się we wszelkich naszych potrzebach, z Niego czerpać całą swoją pociechę i w Nim pokładać całą ufność swoją" (wg Pharetera).

"Serce czyste, Tyś ołtarzem

milszym Bogu niż świat cały

Gdy tylko na Ciebie wskażem

żaden dar nie będzie mały.

W Tobie wszystkie cnoty święte

swe królestwo założyły,

W Tobie łaski niepojęte

jak w krynicy się ukryły"

O Przenajświętsze Serce Jezusa naszego Zbawiciela ! O Serce, w którym jest "żywe źródło szczęścia i życia wiecznego, i nieskończona skarbnica Bóstwa. Tyś jest naszą ucieczką i naszym ukojeniem. Ty jesteś dla nas wszystkim... O Serce pełne miłości, które rozpalasz nasze serca swoim świętym żarem" - bądźże uwielbione !

"O Jezu, Boski nasz Zbawicielu ! Wobec Maryi naszej Matki i Aniołów Stróżów, zbliżamy się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca. Ufni w Twoją miłość do nas, słabych ludzi, obmywamy w Twojej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie nas i naszych zagrożonych napaściami duchów ciemności, braci... Błagamy, przez Maryję, zmyj bielmo brudu grzechowego i ulecz nasze rany mocą Twoich Ran".

Dziś "oddajemy Ci niegodne serca nasze. Racz je umieścić w Sercu Twoim. W Nim pragniemy oddychać, przez Nie pragniemy kochać i w Twoim Sercu chcemy żyć, nieznani światu, a znani Tobie samemu, Boże nasz... Z Twego Serca pragniemy czerpać ową gorliwość miłości, którą powinny pałać wszystkie serca nasze. W Nim znaleźć moc, światło, odwagę i prawdziwą pociechę, bo kiedy już słabniemy, Ono pokrzepia nas. Kiedy jesteśmy smutni, Ono nas pociesza nas; a gdy jesteśmy niespokojni czy strwożeni, Ono upewnia nas" (wg ks.S.Kuczkowskiego). Niechaj więc będzie uwielbione, niech będzie pochwalone to Przenajświętsze Serce, bo jego "kult nie tylko jest symbolem, ale i syntezą całej tajemnicy Odkupienia, i najpełniejszym wyznaniem religii chrześcijańskiej; najszybszą drogą do osiągnięcia doskonałości, jako najskuteczniejsza nauka o Bożym miłosierdziu" (Ojciec Święty Pius XI)...

"Serce, ołtarzu promienny,

świętszy nad wszystkie ołtarze,

Spraw, miłości żar płomienny

niechaj winy nasze zmaże.

Tyś zbawiło świat od zguby,

Tyś pokojem serc wieczystym,

Tyś przystanią czasu próby,

Tyś ochłodą duszom czystym"

Ty bowiem, o "Najświętsze Serce bogate w miłosierdzie dla wszystkich, którzy pozostają w niewoli grzechu, jesteś początkiem i fundamentem pokoju, i prawdziwej nadziei" (bł.Jan Paweł II). Tyś "jest siedzibą wszystkich cnót i źródłem wszystkich błogosławieństw, ucieczką wszystkich świętych dusz" (św.Klaudiusz de la Colombi?re). "W Tobie możemy znaleźć pokój i wytchnienie. W Tobie zwątpienie zmienia się w pewność, udręka w spokój, smutek w radość, niepokój w pogodę ducha" (wg bł.J.P.II jw.). "Przez Ciebie w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca" (Dominik z Trewiru). Przeto bądź uwielbione !...

Panie, Ty wiesz, że "kiedy dwie osoby się miłują, najmniejsza niedelikatność jednej wystarczy, aby zranić drugą. Tak jest i z Twoim Sercem... Dusze, które umieją się wyrzec siebie z miłości, znajdują prawdziwy spokój w Twoim Sercu, bo wtedy są dla Niego jak balsam dla ran. Pomóż nam zatem złączyć z Twoim Sercem każdy nasz oddech i każde uderzenie naszych serc, by wiele dusz pozyskać w taki sposób !" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez), bo "choć nad miarę wzrosła nieprawość ludzka, to przecież pod tchnieniem Ducha Świętego wzrasta również liczba wiernych, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy ochoczo i radośnie usiłują zadośćuczynić Sercu Twemu za tyle wyrządzonych Mu zniewag, a nawet nie wahają się złożyć ofiary z samych siebie" (Ojciec Święty Pius XI) i którzy bezgranicznie pragną miłować je. "Kult Najświętszego Serca Twego jest bowiem kultem miłości, którą Bóg w Tobie obdarzył nas" (Sługa Boży Pius XII).

"Sam Bóg objawił nam ten kult, a Kościół go zaleca jako skuteczne lekarstwo na choroby współczesnego świata" (ks.Jules Chevalier). Niechaj więc "wszyscy, którzy kochają Serce Twoje, wszyscy ludzie, którzy istnieją i którzy istnieć będą, wielbili je tak bardzo, jak tylko potrafią" (wg bł.Karola de Foucauld). Niech "adorując Serce Twoje, w nim i poprzez nie adorują zarówno przedwieczną Miłość Słowa Bożego, jak również Twoją miłość ludzką, wraz ze wszystkimi innymi uczuciami i cnotami, jako, że obydwie (te miłości) skłoniły Cię do ofiarowania się za nas i za cały Kościół jako swoją oblubienicę" (Sługa Boży Pius jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

"Jeden z żołnierzy otworzył Twój bok, o Jezu Chryste... Otwarty bok otworzył Twoje Serce kochające nas aż do śmierci... zapraszające do wejścia w tę niewypowiedzianą tajemnicę miłości, która skłoniła Cię do zejścia na ziemię. Pozwól nam więc podążać do Serca Twego, Panie. Pozwól nam wielbić Twoje Serce niezgłębione, Serce niewypowiedziane, Serce, które niczego nie zapomina, które wie wszystko, które kocha, które wprost płonie miłością... Napór miłości otworzył drzwi, wchodźmy więc przez nie, kochając jak Ty. Wniknijmy w tę Boską tajemnicę istniejącą odwiecznie, bo Twoja rana w boku pozwala nam oglądać odwieczną świątynię odwiecznej szczęśliwości" (wg św.Bernardyna ze Sieny); pozwala nam oglądać "źródło, z którego wytryskują wszystkie łaski dla dusz" (wg św.Faustyny). Bo "Twe przebite Serce jest niewyczerpanym źródłem Boskiej miłości, która przebacza, odradza i przywraca życie" (wg bł.Jana Pawła II)...

"Przebodli bok Twój, o Chryste, byśmy chronieni od burz zewnętrznych mogli zamieszkać w Twoim winnym szczepie... Byśmy przez ranę widzialną ujrzeli niewidzialną ranę miłości... Bo jakże lepiej można było okazać tę miłość płomienną, jeśli nie dając sobie zranić nie tylko ciało, ale nawet serce ? I któż by nie ukochał tego Serca zranionego ? Któż by nie kochał wzajemnie Tego, które nas tak ogromnie ukochało ?" (wg św.Bonawentury). Przeto bądź pochwalony, Panie i Boże nasz, za to otwarcie swego Serca "jako żywego źródła miłosierdzia, by wszystkie dusze mogły czerpać z niego życie... by się zbliżyły do niego z największą ufnością...

Bądź uwielbiony za to, że ze wszystkich Twoich ran jak ze strumieni wypływa miłosierdzie, a zwłaszcza z rany Twego Serca, które jest jego źródłem niezgłębionym. Z niej bowiem wytryskają dwa [przedziwne] promienie: blady i czerwony... Blady oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień - krew, która jest życiem dusz... Promienie, które wyszły z wnętrzności miłosierdzia Twego w chwili, gdy konające Serce otwarto włócznią na krzyżu" (wg PJ do św.Faustyny)...

"O Rano Miłosierdzia, Serce Jezusa, ukryj nas w głębi jako jedną kropelkę Krwi własnej i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Zamknij nas w swoich głębiach i naucz kochać Ciebie... Miłości wieczna, sam urabiaj nasze dusze, ażeby były zdolne do wzajemnej miłości... O żywa Miłości, uczyń nas wszystkich zdolnymi do wiecznego kochania Ciebie. Pragniemy bowiem wiecznie odpowiadać wzajemnością na Twoją miłość" (wg św.Faustyny).

O Jezu, Panie nasz... "Najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu ! Pozwól nam ofiarować Tobie a przez Ciebie Ojcu Przedwiecznemu, najdroższą Krew i Wodę, które wypłynęły z rany zadanej Boskiemu Sercu Twemu na drzewie krzyża. Racz nas uczynić uczestnikami Twojej Najdroższej Krwi i Wody, a zwłaszcza biednych grzeszników... Oczyść, odnów i zbaw wszystkich ludzi na świecie mocą Twoich zasług. Dozwól nam wejść do Twego Najświętszego Serca, tak nas miłującego i w Nim zamieszkać".

"Oby grzesznicy mogli zrozumieć, że jesteś dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Twojego Krew i woda jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem" (PJ do św.Faustyny jw.)... że to "niewyczerpane źródło gorącej miłości, które z Twojego otwartego Serca wypływa, rozdziela się jednakowo dla wszystkich" (do Małgorzaty jw.)... Oby Cię otoczyli chwałą godną Twych wielkich darów... Oby "Najświętsze Serce Twoje w szczególny sposób było czczone poprzez elity, które, swoim własnym przykładem mogłyby sprawić znacznie większe rozprzestrzenianie się wiary i cnót w całym społeczeństwie" (wg Guido Vignellego)...

"O najświętszy symbolu i sakramencie miłości, miłości w całej pełni Boskiej i ludzkiej... Najświętsze i najdobrotliwsze Serce Jezusa, Tyś ukryło się w Eucharystii świętej i wciąż jeszcze bijesz dla nas. Uwielbiamy Cię z największą miłością i czcią, z żarliwym oddaniem" (wg bł.Johna Henryego Newmana)...

"Wielbimy Twoje Serce, Boże opuszczony

w postaci chleba dla nas utajony.

I z wiarą wyznajemy: godnyś wszelkiej chwały,

żeś Ty w Sakramencie oddał nam się cały"

"Ojcze Przedwieczny, który z miłości dla dusz wydałeś na śmierć Syna swego Jedynego, błagamy Cię przez Jego Krew i zasługi oraz przez Serce Jego, zmiłuj się nad całym światem i przebacz wszystkie grzechy, które ludzie popełniają" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez), bo chociaż "strumień Krwi, który wypłynął z Jego zranionego Serca obmył brud naszych ludzkich grzechów, wielu, pomimo to, śpieszy do wód moralnego zepsucia, by zaspokoić swe pragnienie. A przez to Serce Jezusa ciągle, od nowa się smuci i swe cierpienia przeżywa jeszcze silniej, gdyż powód, dla którego On ofiarował swe życie, do dzisiaj nie ustąpił z zepsutego świata" (do Małgorzaty jw.). "Jeśli więc miłość tylu ludzi ku Jezusowi już ostygła, pozwól im spojrzeć na bok przebity, na bok otwarty dla nas wszystkich, aby ogień miłości mógł rozpalić ich dusze, bo przecież Serce na oścież otwarte, musi zapalić ogniem ukochania dusze, co na nie patrzą" (wg Jakuba z Klusy)...

"O Chryste... Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć nasze modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii - dla zbawienia świata" ("Apostolat Modlitwy")... Racz przyjąć nasze dziękczynienie, racz przyjąć nasze uwielbienie za Serce, które nam rozjaśnia wszystkie dni. "Panie, któryś objawił Serce Swoje z miłości ku nam zranione, spraw to, prosimy, abyśmy zbawiennie korzystając z Jego błogosławieństw na ziemi, zasłużyli sobie na uczestnictwo w Twojej chwale w niebie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków" (oo.cystersi); gdzie moglibyśmy wznosić pieśń nieustannej chwały .

O "słodkie Serce Jezusa, krwawa Ofiaro grzeszników", prawdziwie krwawa Ofiaro z całą Jego Męką, a zwłaszcza ze straszliwym konaniem na krzyżu" - bądźże uwielbione !

"Serce Jezusa, pełne Boskiej chwały,

niech Ciebie wiecznie uwielbia świat cały.

Niech Cię za miłość kochać nie przestanie,

dzięki Ci składa, ufa niezachwianie"...

"O Jezu, któryś umiłował nas, grzesznych ludzi do końca... do końca swego życia z wielkiej miłości do nas... Któryś nas umiłował do końca swych możliwości kochania, możliwości wprost nieskończonych z racji zjednoczenia Twego człowieczeństwa z Bóstwem" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ) - bądźże pochwalony ! Pozwól, "abyśmy głębiej niż włócznia Longina wniknęli w Twoje Serce" (o.Mateo Cravley-Boevey SCJ).

"Niechaj kult Najświętszego Serca, zapoczątkowany w mistycznym doświadczeniu dusz, wstąpi i przeniknie życie społeczne narodów. Bo tylko to przyniesie doskonałe lekarstwo na opłakania godne choroby moralne tego świata" (wg o.Leona Dehon SCJ)... Niechaj "prawdziwi czciciele Twojego Serca Najświętszego, stara się przywrócić piękno Twego Oblicza, Jezu Chryste, w braciach i siostrach odrzuconych, skrzywdzonych, biednych oraz wyjętych spod prawa" (wg o.Jo?ozinho SCJ)... Niech Twoje Serce przyzywa wszystkich, choćby nie chcieli słuchać Twojego wezwania. Niechaj roztopi lód, który schładza miłość ich serc do Ciebie, by mogli pojąć, że "obojętność rani Twe Serce okrutniej, niż włócznia, która przebiła je" (do Małgorzaty jw.), bo takie jest wrażliwe.

"Zostań, słodki Jezu, z nami,

świeć nam Serca promieniami.

Świeć nam słońcem Twej miłości

teraz i w wieczności !"...

I tylko pozwól nam pamiętać zawsze o tym, że "Serce Twoje jest nasze. Twoja miłość jest naszą. Twoja modlitwa jest naszą. Twoje zadośćuczynienie jest nasze. Twoje uwielbienie na łonie Trójcy Przenajświętszej jest nasze, lecz i Twój krzyż jest nasz" (wg o.Dominika Widera OCD)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej