wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

IECH BĘDZIE UWIELBIONE NAJSŁODSZE IMIĘ JEZUS
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"Szukacie - rzekł anioł do niewiast - Jezusa ukrzyżowanego, lecz nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział" (Mt 28,5-6). Tak więc niewiasty pierwsze usłyszały tę wieść, która ich serca napełniła radosnym podnieceniem. Ale Ty pierwsza, Panno Czysta, usłyszałaś to Imię... Imię Boga-Człowieka, kiedy archanioł w uniesieniu oznajmił Ci, że "Oto poczniesz i porodzisz Syna... i nadasz Mu Imię Jezus" (Łk 1,26-31)... A potem, w ósmym dniu po Jego narodzinach, byłaś świadkiem kiedy nadano Mu to Imię, "którym nazwał Go anioł, zanim począł się w Twoim łonie" (Łk 2,21)...

Imię Jezus, to znaczy - Zbawca... Imię nadane "przez samego Ojca Niebieskiego, pod którym Słowo Wcielone odbiera największą cześć" (wg ks.Wincentego Zaleskiego SDB). "Imię Boskie i ludzkie. Imię darowane przez Boga dla Człowieka, który także jest Bogiem" (o.Eugenio M.Sonzini SJ); który "o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich Imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: "Ty jesteś moim Synem. Jam Cię zrodził"?(Hbr 1,4)...

Już w samym tym Imieniu Bóg zawarł program życia Syna, który narodził się po to, ażeby zbawić nas. "Niech więc przez wieki nieskończone to Imię Jego będzie czczone" (wg s.Jadwigi Stabińskiej OSB Ap) i "niechaj będzie błogosławione teraz i na wieki... Od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwalone Jego Imię, wywyższonego nad wszystkie ludy, bo Jego chwała sięga pod niebiosa" (wg Ps 113,2-4)... "Imię chwalebne, Imię słodkie, Imię rozkoszne, Imię wzmacniające grzesznika i wlewające błogą nadzieję. Radość w sercu, pieśń dla ucha, miód na ustach... Imię, które przewyższa wszelkie imię ludzkie i anielskie... Imię zbawienia" (św.Antoni z Padwy)... Przeto Imieniu Jezus "niech będzie chwała i cześć... i uwielbienie ! Chwała... Niech będzie chwała ! Tak, jemu chwała i cześć !"...

Ojcze Niebieski, Ty wiesz, że "nie istnieje na świecie żadne inne imię, które by w duszy ludzkiej wywoływało takie uczucie, jakie w nas budzi Imię Jezusa. Święty Bernard porównywał jego słodycz do słodyczy miodu i wymawiając je, czuł się pełen radości. Święty Franciszek z Asyżu porównywał jego melodię do dźwięku delikatnie poruszonych strun harfy. Święty Bernard ze Sieny, słysząc zaledwie początek tego słodkiego Imienia, pogrążał się we łzach i prosił o zbawienie grzeszników. Święty Ignacy z Loyoli kazał umieścić je w herbie Towarzystwa Serca Jezusowego, które od tego Imienia otrzymało natchnienie, swoje początki i formę. Święty Franciszek Ksawery, podczas bezsennych nocy, powtarzał je niczym wezwanie, pragnienie i otuchę" (o.E.M.jw.)...

"Święty Efrem, ilekroć napotkał to Imię wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. Święty Bernardyn nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami wypisany był monogram Twego Syna, i w każdym dniu adorował to Przenajświętsze Imię. Błogosławiony Władysław z Gielniowa każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezus, a w znanym wierszu o Męce Pańskiej, Imieniem tym zaczynał każdą nową strofę" (wg ks.W.Z.jw.). Święta Redegunda, błogosławiony Henryk Suzo i święta Joanna de Chantal - na piersiach swych wyryli najświętsze Imię Jezus...

"Wszystkie Boże przymioty - powiedział święty Bernard - dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym mi się widzi wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony... Gdy piszę, nie rozumiem, gdy nie ma w tym Jezusa. Kiedy dyskusję wiodę, to nie pojmuję jej, jeśli nie dźwięczy w niej Imię Jezus"... "Z iluż to ust, tak dzieci jak i starców, mężów i niewiast, weselących się i cierpiących, w obliczu wstrząsających grozą wypadków i w obliczu śmierci po wszystkich zakątkach ziemi, w najróżniejszych językach, wyrywa się to przesłodkie, Przenajświętsze Imię Jezus. To Imię powtarzamy codziennie przy pacierzu, tym Imieniem pozdrawiamy się przy spotkaniu, to Imię wypisane jest na murach świątyń, gmachów i chat, na sztandarach i obrazach... Ale nie tylko tu, na ziemi jest wymawiane ze czcią, bo całe niebo, miliardy aniołów i świętych, z Najświętszą Matką Bożą na czele, wychwalają je nieustannie... Czy jest inne imię tak święte, tak drogie sercom, tak słodkie, jak Przenajświętsze Imię Króla nieba i ziemi, Jezusa ?" (ks.Władysław Wojtoń TJ).

Boże, Ty wiesz, że "najlepszym środkiem zespolenia serca ludzkiego z Chrystusem, jest właśnie Imię Jezus. Ono najlepiej potrafi wyrazić Jego obecność, dlatego winno nam towarzyszyć od świtu aż do nocy, aby modlitwa przenikała nie tylko to, co robimy w ciągu całego dnia, ale także nasz sen" (wg Jeana Lafrancea).

"O słodki Jezu ! Cóż posiada większą słodycz od Ciebie ? Słodka jest pamięć o Tobie, słodsza od miodu i wszelkich innych słodyczy. Słodyczą jest Twe Imię, które przynosi zbawienie; [które jest dla nas także nadzieją zmartwychwstania]. Czymże jest bowiem Imię Jezus, jak nie Imieniem Zbawiciela ? Przeto, o dobry Jezu, ze względu na siebie samego bądź i dla nas Jezusem ! Ty, który udzieliłeś nam początku słodyczy, czyli wiary, daj nam również nadzieję i miłość, żebyśmy żyjąc w niej i umierając, zasłużyli na zjednoczenie z Tobą, który jesteś błogosławiony na wieki" (św.Antoni z Padwy).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Dzięki składamy Tobie, Ojcze, żeś Syna swego "posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem" (Ef 1,20-21)... Dzięki składamy za to, żeś "wywyższył Go ponad wszystko i obdarował Imieniem ponad wszelkie imiona, aby na Imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych" (wg Flp 1,8-10), bo Imię Jezus, to Imię Zbawcy (Iz 62,11; J 16,33); to Imię Króla królów (Łk 1,33); "To Imię Pańskie, to Imię Boga Wszechmocnego. Niech więc to Imię będzie błogosławione na wieki" (wg Orygenesa).

"O jakże wielkie jest Imię Twoje, o Jezu... Ono jest mocą naszych dusz, bo kiedy siły ustają i ciemności się tłoczą do duszy, to Imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z Imienia Twego. Dlatego, gdy słyszymy najsłodsze Imię Jezus, serca nam silniej biją i Duch nasz rwie się do Niego" (wg św.Faustyny). O jakże jest potężne... Imienia tego boją się demony, pokorni zaś szukają w nim schronienia". "W Imię Twe apostołowie złe duchy wyrzucali, nowymi językami mówili, węże brali do rąk, a jeśli co zatrutego wypić im podano, to nie szkodziło im. Na chorych ręce kładli, a ci odzyskiwali zdrowie" (wg Mk 16,17-18). "Dla Twego Imienia apostołowie i liczni męczennicy cierpieli upokorzenia z radością i z Twym Imieniem szli na śmierć" (o.David J.Hermet OFM), niech więc będzie i dziś tak bardzo uwielbione. Niech adoruje i wysławia Imię Twe cały świat.

"Smuci się kto z was ?" - pytał święty Bernard. "Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta - a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele"... "W przeciwnościach, w niebezpieczeństwie, w lęku - w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach - gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela" - doradzał święty Wawrzyniec Justynian. "Wszystko, cokolwiek działacie słowem albo czynem, wszystko [to czyńcie] w Imię Pana [naszego] Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego" - wtórował święty Paweł (wg Kol 3,17). Ono jest bowiem "wyższe ponad wszystkie inne, gdyż wszystko od Niego bierze swój początek. W Nim także ma swój koniec. Niech więc się święci Imię Twoje... nie po to, by stało się jeszcze bardziej święte, ponieważ ono nie potrzebuje umocnienia swojej świętości, lecz po to, aby każdy człowiek pokłonił się przed Tobą" (o.Eugenio M.Sonzini SJ).

"O słodkie Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię ! O Imię zwycięskie ! Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych... Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy się ma sławić to Najświętsze Imię Jezus" (św.Bernardyn)...

"O Jezu, kwiecie Matki Panny,

Słodyczy serca, Tobie chwała !

Hołd mianu Twemu nieustanny

Niech wokół ziemia niesie całą" (z liturgii godzin)...

"Gdy wypowiada się Imię Jezus, można rozciągnąć to i przedłużyć na sekundy i minuty cichego pokoju i uwagi. Powtarzanie imienia Jezusa można porównać do uderzenia skrzydeł, dzięki którym ptak wzlatuje w powietrze... Kiedy ptak wzleci tak wysoko, jak chciał, szybuje w locie, a skrzydłami porusza jedynie raz po raz, aby utrzymać się w powietrzu. Kiedy w ten sam sposób dusza doszła do myśli o Jezusie i cała napełnia się pamięcią o Nim, może przerwać powtarzanie Jego imienia i odpoczywać w Panu. Trzeba je tylko znów powtórzyć, kiedy inne myśli grożą wyparciem imienia Jezus. Wtedy powtarzanie trzeba rozpocząć od nowa, aby zaczerpnąć nowych sił" (mnich Kościoła wschodniego o modlitwie Jezusowej). A "kiedy się je głosi, zmiękcza się twarde serca, gdy się je wzywa, łagodzi ostrze pokusy, gdy się je czyta, nasyca się umysł, a kiedy myśli się o nim, ono oświeca serce" (wg św.Antoniego z Padwy).

"Jeśli szatan na kogo swe sidła zastawi,

Jeżeli świat lub ciało dobrego uwodzi,

Niechaj wezwie Jezusa, Imię Jego sławi,

A On go zabezpieczy i złemu przeszkodzi" (Mikołaj Kopernik)

Przeto niech "w Imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,47). "Bogu niech będą dzięki za to, że w naszych czasach tak obojętnych pod względem religijnym, tak żądnych sensacji, Imię Jezusa, Imię Ukrzyżowanego, ma jeszcze taką wielką siłę przyciągającą" (wg ks.Klemensa Gorzałki ZBM). Przeto "śpiewajmy Panu i sławmy Jego imię, każdego dnia głośmy Jego zbawienie" (wg Ps 96,2)...

Jezu, gdy "Imię Twe dokładnie się rozważy, oznajmi ono całe Twoje dobrodziejstwo. Nie bez przyczyny bowiem zostało dane nam. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr" (św.Jan Chryzostom). "Imię znaczące i przynoszące zbawienie; Imię, którego znaczenia nie da się znaleźć wśród imion ludzkich. Imię sławne, potężne, jedyne" (wg o.E.M.jw.). Imię okupione krwią, Imię odkupienia, "które zawiera wszystko: i Boga, i człowieka... i całą ekonomię stworzenia i zbawienia... Modlić się, mówiąc "Jezus", oznacza wzywać Cię, wołać do Ciebie w nas, bo tylko Twoje Imię zawiera tę Obecność, którą [istotnie] oznacza. Ktokolwiek więc przyzywa Twego imienia, Jezu... przyjmuje Ciebie, Syna Bożego, któryś go umiłował i siebie wydał za niego" (wg KKK 2666). Bo "wzywać Twoje Imię - znaczy przyznawać się do Ciebie" (wg ks.bp Kazimierza Romaniuka)... "Ktokolwiek zaś dla Twego Imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy" (Mt 19,29). Przeto niech Imię Twoje będzie uwielbione na wieki.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

"Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje - mówiłeś, Panie Jezu - tam Ja jestem wśród nich" (Mt 18,20)... I na pewno tak było, kiedy modliło się dwunastu zebranych w Imię Twoje, a razem z nimi Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego, bo niespodzianie otrzymali niezwykły Jego dar. Wielki dar mowy i rozumienia języków różnych ludów, a razem z nim, moc i potrzebę głoszenia chwały Imienia Twego, aby je "zanieść do narodów" (wg Dz 9,15)... Aby się stało zadość proroctwu Izajasza: "On niezachwianie przyniesie Prawo i nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi" (wg Iz 42,3-4).

"Jezu, najdroższe Imię, nasz Zbawicielu, Książę Pokoju... Boże nasz, Emmanuelu, Odkupicielu, Słowo żywota". "W istocie nie ma na ziemi innego imienia, z którym łączyłaby się w takim stopniu łagodność oraz potężna moc przenikająca wnętrza ludzkich serc, naświetlająca sumienie człowieka ciepłem i jasnością upodobań Bożych" (s.Emilia Ehrlich OSU). "W Twoim Imieniu narody nadzieję pokładają" (wg Mt 12,21), bo to "najsłodsze Imię jakie język serca z rozkoszą powtarza; Imię, które nam Ciebie i nas samych objawia...

Nasze imiona zostały zapisane w Twoim Imieniu. Z Twego Imienia otrzymujemy nasze imiona pełne znaczenia. Na Twym Imieniu nasze imiona zmierzają do zbawienia. Imiona skrzyżowane na krzyżu o wiele bardziej chwalebnym, niż chwała wszystkich świętych w niebie. Dlatego każde imię będziemy się starali umieszczać w Twym Imieniu i będziemy je powtarzali i stawiali na Twym Imieniu. Imieniu okupionym krwią... W Tobie mamy wszystkich przy sobie, bo skoro Ty stworzyłeś wszystko, to Imię Twe niejako drobnymi cząsteczkami znajduje się w każdym stworzeniu i w każdej jednej rzeczy...

Jakie to piękne, słyszeć Twe Imię wciąż powtarzane, bez znużenia" (wg o.Lomurno OCD). Niech więc się święci Imię Twoje... Niech Imię Twe, o Jezu, zamieszka w sercach naszych, by stały się pogodne, pokorne i łagodne. "Pozwól nam szeptać Imię Twoje, aby się stało dla nas wszystkim. I niech Duch Święty, którego niedosłyszalny szept wibruje w naszych sercach, nauczy nas jak trzeba wymawiać je w modlitwach" (wg Jeana Lafrancea). Pozwól nam zawsze być blisko niego, abyśmy mogli je uwielbiać w nas (Dz 16,18) i pośród nas, bo "z dala od Twego Imienia żadne imię się nie ostoi i zostanie pozbawione swojej osobowości, bo Tyś jest pełnią wszystkiego" (wg o.L.jw.)...

"Anielskiej, Jezu, chwało rzeszy, Twe Imię w uchu - pieśni czarem. Przedziwnym miodem usta cieszy, niebiańskim serca jest nektarem". Pozwól nam więc "z miłością, najgłębszą czcią i ufnością dziecka sławić Najświętsze Imię Twoje w każdy dzień lata i jesieni, zimy i wiosny, na wszystkich miejscach, jakie nam w życiu Pan Bóg wyznaczył" (wg o.Łucjana Królikowskiego OFMConv)... Pozwól nam "uświęcać je w słowach, gdy z tym Imieniem będziemy zwracali się do ludzi, aby im nieść naukę Twoją; kiedy będziemy zwracać się do Boga z prośbą, aby przyjął nasze błagania, dziękczynienia" (o.Eugenio M.Sonzini SJ). I niech uświęca się w każdym naszym działaniu. "Ktokolwiek bowiem poda bliźniemu kubek wody do picia w Imię Twoje... nie utraci swojej nagrody" (wg Mk 9,41).

Czy "będąc chorzy, czy utrapieni różnymi dolegliwościami, prześladowani bluźnierczymi albo rozpaczliwymi myślami - wzywajmy Imię Twoje nie tylko słowem ale i sercem... albo pomyślmy o Nim, gdyż ono nam przyniesie ulgę oraz słodycz przedziwną" (wg św.Wawrzyńca Justyniana). "Niechaj to święte Imię łaski i zbawienia na zawsze zapanuje w niegodnych duszach naszych; niechaj się stanie tarczą od wszelkich nieprzyjaciół, a nade wszystko - hasłem, które wiedzie do życia wiecznego"...

Boże, któryś nas stworzył i odkupił, spraw, byśmy zawsze "byli zgodni przez Imię Twoje... abyśmy byli jednego ducha i jednej myśli, i aby nie było nigdy pomiędzy nami rozłamów" (wg 1Kor 1,10). Racz "wejrzeć miłościwie na te nasze błagania i w łaskawości swej dobroci przyjmij ofiarę z Hostii Zbawienia, którą ku czci Imienia Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, składamy Twemu Majestatowi... Spraw, byśmy dzięki wlanej nam Twojej łasce, ujrzeli z radością imiona nasze wpisane do niebieskiej księgi przeznaczenia, pod chwalebnym Imieniem Jezus" (wg św.Tomasza z Akwinu) i pozwól nam pamiętać, że "jeśli nie pojawia się Imię Jezus, nie można ufać temu, co się słyszy na Twój temat. Wiadomo bowiem tylko tyle, że mówisz do nas przez Jezusa"... że "kto zobaczył Go, ten ujrzał również Ciebie" (wg J 14,9)... Boże i Ojcze nasz...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, Syn Twój "odczuwał w niebie brak swej Najświętszej Matki, więc sprawił, że wróciłaś do Niego tak jak nikt - ciałem i duszą, bo nie mógł postąpić inaczej... Palce, które Go dotykały, nie mogły znieruchomieć. Oczy, które zawsze patrzyły na Niego z miłością, nie mogły zamknąć się na zawsze. Usta, które Go całowały, nie mogły zesztywnieć. Ciało, które dało Mu ciało, nie mogło spocząć w ziemi" ("Modlimy się Ewangelią" - wg Pina). Tak właśnie, z ogromną miłością, postąpił wobec swojej Matki Jezus Chrystus - Twój Syn...

Jakie to szczęście, Matko Boża, iż "modląc się nie trzeba szukać wielkich słów, bo Imię Jezus przewyższa wszystko, co można sobie wyobrazić. Wszystko, co potrafimy wyrazić" (Jean Lafrance). "Wzywanie tego świętego Imienia, zawiedzie nas najprostszą drogą do nieustannej modlitwy, bo nawet często powtarzane z pokorą przez skupione serce, nie doprowadzi nas do rozproszenia się w "wielomówstwie" (Mt 6,7), ale "zatrzyma słowo i wyda owoce przez swoją wytrwałość" (wg KKK 2668). "Jeśli więc w Jego Imię będziemy się modlili, to ono z wolna zacznie towarzyszyć nam wszędzie. A kiedy już na dobre zamieszka w naszych sercach, napełni je łagodnością... sprawi, że potrafimy kochać, a także być kochani. Wymawiając to Imię, będziemy trwali w nim, a ono będzie w nas, bo to najukochańsze Imię da nam wewnętrzną ciszę. A jeśli nigdy nie będzie milkło, stanie się wkrótce gospodarzem naszych serc" (wg J.L.jw.) - Ty o tym wiesz, Maryjo...

Matko Niepokalana, która patrzysz na świat z niebieskich wysokości... "Łaska i zmiłowanie są Imieniem Jezusa" (o.Andrzej Madej OMI), dlatego wiesz, że "o cokolwiek poprosimy Ojca, da nam w Imię Jego" (wg J 16,23), bo "ile razy ktoś wymawia Imię Jezus, radość przenika Serce Ojca" (wg J.L.jw.)... Nie ma znaczenia "czy nasza modlitwa będzie wspólnotowa, czy osobista, słowna czy wewnętrzna, albowiem dostęp do Ojca ma ona tylko wtedy, kiedy modlimy się "w Imię Jezusa" (KKK 2664). Przeto "w łączności z Jego przenajdroższą Krwią przelaną na krzyżu i ofiarowaną w każdej Mszy świętej, przez Twoje święte ręce ofiarujemy dziś nasze modlitwy, prace, radości, troski i cierpienia dla uwielbienia świętego Imienia Twego Syna w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Jego Najświętszego Serca". Niech Imię Jezus, będzie dla nas najświętsze i najdroższe...

"Ktokolwiek zgoła wzywa to Imię tak drogie,

I na łaskę zasłuży ofiarnymi śluby

Pan Jezus da mu życie szczęśliwe i błogie,

Bo sama ufność w Panu ratuje od zguby" (Mikołaj Kopernik)

Prosimy więc, "naucz nas, Matko, Imieniem tym zaczynać i kończyć każdy dzień i wszystkie nasze prace. Naucz pamiętać o tym, że każdy, kto wezwie Imię Jezusa, zostanie uwolniony od sideł szatańskich. Naucz nas wzywać Tego Imienia w chwilach niebezpieczeństwa, cierpienia oraz smutku. Naucz nas łączyć z tym Imieniem wszystkie nasze sprawy, walki życiowe i trudy... Niech to najświętsze Imię stanie się naszą siłą i osłodą życia... Niech będzie tarczą i obroną przed atakami wroga dusz, pomocą i pociechą w godzinie naszej śmierci... zbawieniem naszym" (wg ks.Władysława Wojtonia TJ) na progu wieczności...

Dopomóż nam uświęcić je w codziennym naszym życiu. "W naszym zmęczeniu po pracy, odnajdując w Jezusie otuchę i zbawienie... W naszym cierpieniu, które trzeba zaakceptować i pokochać je przez święte Jego Imię. W walce aby nie poddać się złu. W radości, która nas wyniesie aż do Nieba" (wg o.Eugenio M.Sonziniego SJ). W śpiewie serdecznym: "Jezus jest tu... O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię, Jezus jest tu". Dopomóż nam, Maryjo, "oddawać Panu chwałę uznając Jego potęgę. Oddawać Panu chwałę należną Jego imieniu"(Ps 96,7-8).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"Kiedy wypowiadamy Imię Jezus, można to rozciągnąć i przedłużyć na sekundy i minuty cichego pokoju i uwagi. Powtarzanie Imienia Jezusa można porównać do uderzenia skrzydeł, dzięki którym ptak wzlatuje w powietrze... Kiedy ptak wzleci tak wysoko, jak chciał, szybuje w locie, a skrzydłami porusza jedynie raz po raz, aby utrzymać się w powietrzu. Kiedy w ten sam sposób dusza doszła do myśli o Jezusie i cała napełnia się pamięcią o Nim, może przerwać powtarzanie Jego Imienia i odpoczywać w Panu. Trzeba je tylko znów powtórzyć, gdy inne myśli zagrażają wyparciem tego Imienia. Wtedy powtarzanie trzeba rozpocząć od nowa, aby zaczerpnąć nowych sił" (wg mnicha Kościoła Wschodniego)...

Królowo Świata, błagamy Cię, zechciej nam przypominać, abyśmy często, raz po raz, starali się powtarzać Imię Twojego Syna i naucz nas uwielbiać je, bo "tam jest wielkie Imię Jego, gdzie nazywają je zgodnie z wielkością Jego Majestatu; gdzie Je wzywają ze czcią i bojaźnią, aby Go nie obrazić" (wg św.Augustyna)... nie okaleczyć...

Bo "w Imię to otrzymujemy przebaczenie grzechów, a oczyszczone dusze nasze zostają uświęcone. Głoszenia Tego Imienia stanowi sens każdego naszego apostolstwa - bo Imię to powinno być celem ludzkich dziejów i punktem, do którego zwracają pragnienia całej historii ludzkiej oraz cywilizacji... ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i pełnią ich pożądań" (wg ks.SAC), bo "Imię to chwalebne jest i słodkie... I wzmacniające grzesznika, i wlewające błogą nadzieję, i radość w serce, i pieśń dla ucha... i słodki miód na usta" (wg św.Antoniego z Padwy). Bo Imię Jezus "ma moc oczyszczającą, jeśli chodzi o splamienie przez grzech; uświęcającą, jeśli idzie o winę i usprawiedliwiającą, jeśli idzie o stan oskarżenia" (Ludolf z Saksonii OCart); bo "jeśli nawet grzechy nasze świadczą przeciwko nam, On nas nie karze według win naszych, ale działa poprzez wzgląd na Imię swoje" (wg Jr 14,7).

"Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym by mogli być zbawieni" (Dz 4,12)... Naucz więc nas "uświęcać to najsłodsze Imię swoim postępowaniem naśladującym przykład cnót danych nam przez Boga, abyśmy mogli uczynić nasze życie na ziemi znakiem obecności Jezusa dla tych, którzy Go jeszcze nie znają lub zapomnieli o Nim albo Go nie kochają. Naucz je wzywać nieustannie, bo "wzywać Imię Jezus - znaczy zostać zbawionym. Wierzyć w to Imię - znaczy stać się dzieckiem Bożym. Modlić się w Imię Jezusa, oznacza dla nas być na pewno wysłuchanym" (ks.SAC)...

Naucz "opiewać Jego chwałę, cześć świetną Mu oddając" (wg Ps 66,2). "Ono bowiem wypełnia jak śpiew błogosławieństwa - historię Kościoła liczącą dwa tysiące lat. Na ustach męczenników było ich siłą i ich zwycięstwem w pierwszych wiekach chrześcijaństwa" (wg o.Eugenio M.Sonziniego SJ). Ono rozbrzmiewa niemal we wszystkich językach świata, chrześcijańskim pozdrowieniem: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". I "czy ktoś tego chce, czy nie chce, czy to się komuś podoba, czy nie, od wieków w Europie, w obu Amerykach, w Oceanii, w Afryce, a także w części Azji - te dwie sylaby: Je-zus - są powiązane z samym sensem naszego istnienia" (wg Vittoria Messoriego). Do końca czasów w tym Imieniu ludzie nadzieję pokładać będą, a "dla tych wszystkich, którzy cześć oddają mu, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach" (wg Ml 3,20).

"Nic w słodkim pieniu tak nie nęci,

nic w uszach milej brzmieć nie może,

nic tak błogiego dla pamięci,

jak Imię Jezus, Słowo Boże" (Na nieszpory).

"Wypiszmy zatem to najświętsze i najsłodsze Imię na naszych sercach, czołach i ustach, na naszych domach i sztandarach" (ks.Władysław Wojtoń TJ). "Niechaj je wychwalają wszystkie ludy i pokolenia, i języki... i niech w największym uniesieniu, z największą radością i najżarliwszą pobożnością wielbią świętość i słodycz Twojego Imienia" (wg Tomasza á Kempis).

"Ojcze Niebieski, któryś Syna swojego Jedynego ustanowił Zbawicielem rodzaju ludzkiego i Jezusem kazałeś Go nazwać, spraw miłościwie, abyśmy cieszyli się w niebie oglądaniem oblicza Tego, którego święte Imię czcimy na ziemi"... Imię, które jest "miodem w ustach naszych, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu" (wg św.Bernarda) - najsłodsze Imię Jezus... Spraw, byśmy "do ostatniego tchnienia mogli uwielbiać to święte Imię, przez nie kierować do Jezusa nasze najwyższe błaganie: "Przyjdź, Panie Jezu" (wg o.E.M.jw.)... Zechciej umacniać nas, o Boże, w wieczystej adoracji, choćby "z powodu tego Imienia mieli nas wszyscy w nienawiści" (wg Łk 21,17); "choćbyśmy mieli cierpieć dla niego" (wg Dz 5,41) - niech zawsze będzie z nami. A wszystkim, którzy czynią zakusy na święte Imię Twojego Syna, racz uświadomić to, że "wyrwać imię Jezus z tego świata, oznaczałoby wstrząsnąć jego posadami" (Ernest Renan)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej