wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

ZIĘKI CI, PANIE BOŻE, ZA OPATRZNOŚĆ TWOJĄ
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Jakie to szczęście dla nas wszystkich, że Ty, o Boże, "przez swą Opatrzność czuwasz nad światem i rządzisz nim" (wg konstytucji "Gaudium et spes" 19); że wszystkim, co stworzyłeś zarządzasz nieustannie i zachowywać raczysz... że "troska Twojej Opatrzności konkretna jest i bezpośrednia, że obejmuje sobą wszystko, już od najmniejszych rzeczy aż do wielkich wydarzeń świata i historii" (wg KKK 303). Przyjmij więc nasze dziękczynienie, które z całego serca składamy u Twych stóp za to, że cały świat doświadcza Twej Boskiej Opatrzności, która "każdego ranka wschodzi wcześniej niż słońce" (wg o.Henriego Lacordairea OP).

Bądź pochwalony za to, że poprzez jej "zrządzenia - Ty, Panie nasz, prowadzisz z miłością i mądrością wszystkie stworzenia aż do ich ostatecznego celu" (wg KKK 320)... Ty, jako jeden "jedyny Bóg, zarówno w swej Istocie, jak i we wszystkich doskonałościach: w swojej wszechmocy, w swojej nieskończonej mądrości, w swej Opatrzności, w swojej Woli i miłości"... Dzięki Ci za to, że i nas "powołałeś do bycia, dając nam dary naturalne, łaski i Dary Ducha Świętego... chęć oraz rozum, ale także nadnaturalną opiekę, jaką stanowi Opatrzność Twoja" (wg ks.Włodzimierza Sedlaka); Opatrzność, która "bezpośrednio zarządza naszym życiem i w zdrowiu, i w chorobie, w najdrobniejszych szczegółach" (św.Albert Chmielowski)...

A nade wszystko, dziękujemy, za to, że dałeś nam Dziewicę "wyposażoną w pełnię łask, posiadającą czystą duszę i doskonałość ciała, szlachetność myśli i wzniosłą świętość... Pannę, która pod każdym względem była tak miła Tobie, że stała się być godną Matką" (wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy) Twojego Syna... Za to, że nauczyła nas, jak "nieustannie mówić "fiat" pośród różnych wydarzeń i rozmaitych klęsk wewnętrznych i zewnętrznych, zdając się całkowicie na Ciebie... i jak bezwzględnie się poddawać wyrokom Opatrzności" (wg ks.Schryversa, Z.R.)... Jak kształtować "właściwą postawę chrześcijańską polegającą na ufnym powierzeniu się im we wszystkim, co dotyczy przyszłości oraz na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości" (wg KKK 2115). Jak się "nie dziwić ani lękać w obliczu tego, co się dzieje, wiedząc, że żadna rzecz nie może wymknąć się tym wyrokom" (wg bł.Jana Pawła II).

Składamy Ci dziękczynne hołdy, za to, że w swojej Opatrzności "wybrałeś" dla nas, "przeznaczyłeś"... że "obdarzyłeś", "oznajmiłeś", że "wylałeś" na całą ludzkość, wielkie, wspaniałe Twoje dary" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka), choć my "w swej ślepocie nieraz nie dostrzegamy Opatrzności, która kieruje wszystkim dla dobra rodzaju ludzkiego" (MB do Czcigodnej Sługi Bożej jw.); która jest Twoim "Boskim sposobem współdziałania z naszą wolnością" (wg DOK)... Za to, że wciąż dajesz nam szanse, byśmy zechcieli "całym sercem oddać się Twojej Opatrzności uznając Ciebie za Ojca, a siebie samych za Twoje dzieci... Uznając Cię za Opiekuna, Pomocnika i Przewodnika, który prowadzi nas ku życiu, odwodząc z drogi śmierci... który zważa na nasze czyny, poprawia nasze błędy i uprzedza życzenia... który już naprzód myśli o wszelkich naszych troskach, broni w niebezpieczeństwach, umacnia w walce, pomaga w smutku, oszczędza nam zawodu i rozwesela w wypoczynku... który uświęca nas swą dobrocią i wzmacnia swą potęgą - [choć my zdajemy się nie słyszeć tego, co proponujesz...

Pozwól z wdzięcznością wielbić Cię za hojność Twojej Opatrzności i nie daj nam zapomnieć o tym, że] człowiek winien zawsze mieć się na baczności, by pierwszej łaski i pierwszego zaproszenia nie lekceważyć, ale uczynić z nich odpowiedni użytek, gdyż przez tak niewdzięczne postępowanie może się stać niegodnym ponownej łaski Twojej... W ten sposób wielu ludzi stacza się z jednej przepaści w drugą, ponieważ nie zważają na łaskę Opatrzności" (wg Czcigodnej Sługi Bożej jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Ojcze, Ty wiesz najlepiej, że "mało jest takich ludzi, którzy sposobem swego życia stawaliby się godni Twej Opatrzności Bożej; którzy by zaufali Jej i uznawali Ciebie, Boga, jako swojego Ojca, którzy byliby przekonani, że troszczysz się o swoje dzieci, żywisz je i żadnego z nich nie opuścisz w potrzebie" (wg MB do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). Są jednak tacy, którzy w tym względzie mili są Sercu Twemu. Takim był kapłan Zachariasz i żona jego - Elżbieta. "Oboje byli sprawiedliwi wobec Ciebie, o Panie... postępowali nienagannie wobec wszystkich przykazań i przepisów Twoich" (wg Łk 1,6). Wierzyli, że "jest Ktoś nad nimi, co widzi wszystko i wie wszystko - a tak przemożny, że nigdy Dobroci Jego nie zabraknie" (wg Cypriana Kamila Norwida)... że "łaska Twa i miłosierdzie nad Twymi wybranymi, a nad świętymi Twoja Opatrzność" (wg Mdr 4,15), Panie i Boże nasz...

Wierzyli bezgranicznie, że nie zawiodą się. I tak się stało, bo "Opatrzność Twa działa również przez stworzenia, bo Ty pozwalasz nam współpracować zgodnie z Twoimi zamysłami" (wg KKK 323). Dobrze wyczuła to Najświętsza Maryja Panna, śpiesząc z pomocą do Elżbiety, u której pozostała około trzech miesięcy (Łk 1,56). Dziś więc pragniemy złożyć gorące dziękczynienie za łaskę Opatrzności Twojej, którą zsyłasz przez innych ludzi tym, którzy są w potrzebie...

Za to, żeś "tak urządził świat, iż ludzie są nawzajem od siebie zależni, i ["współpracując z Twą Opatrznością" (bł.Jan Paweł II)] starają się udzielać wzajemnie różnych dóbr. Nie ma bowiem człowieka, który nie byłby dłużnikiem rodziców, ziemi, na której wzrastał... Nie ma człowieka, który by nie potrzebował wsparcia innych tak w dobrach materialnych, jak i w dobrach duchowych" (wg "Pochodni serafickiej"). Przeto, składając dziękczynienie, prosimy również, dobry Boże, "naucz nas kochać i pomagać najpierw członkom własnej rodziny, potem sąsiadom, [potem, bliższym i dalszym krewnym, przyjaciołom, znajomym... a wreszcie obcym ludziom... abyśmy stali się otwarci na wszystkich], których Opatrzność Twoja postawi nam na drodze" (wg o.Krzysztofa Rajmunda Guzika SOCist)...

Bądź uwielbiony za to, że możemy rzucać się w jej ramiona, bo zawsze jesteś przy nas, zawsze przy naszym boku... bo wszystko widzisz, wszystko słyszysz, pomagasz nam w trudnościach, które chcą nas pognębić i nie zostawiasz nas w jakimkolwiek momencie... Bądź pochwalony za to, że "jesteś naszym strażnikiem dzień i noc. Ty nie śpisz i nie drzemiesz. Choć wszystkie ludzkie oczy zmorzy sen, Twoje ojcowskie oko wiecznie czuwa nad nami. Czuwa bez przerwy, obojętnie czy śpimy, czy nie śpimy, czy znowu tu się obudzimy, czy w świetlanej wieczności... Twoje ojcowskie oko czuwa nad nami wiecznie, bez względu na to, czy będziemy żyć w Twym zasięgu tu, na ziemi, czy też będziemy wielbić Cię w naszej prawdziwej ojczyźnie wraz z mieszkańcami nieba" (wg ks.bpa Johanana Michaela Sailera)...

Nasze człowiecze "przedsięwzięcia - tak trudne, jak i te zwyczajne, zawsze mają margines czegoś nieprzewidzianego, [dlatego dzięki Ci składamy za to, że] nie pozwalasz nam zamykać drogi dla nadziei ani pomijać Twojej Boskiej Opatrzności... że ponad naszymi jednostkowymi racjami w ostateczności triumfuje niezbędna i pełna miłości Twoja Opatrzność Boża" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera). Ty bowiem "jesteś obecny wszędzie, a Twej Miłości i Opatrzności nic wymknąć się nie zdoła" (wg ks.Kazimierza Zakrzewskiego). Racz przyjąć nasze dziękczynienie za to, że dałeś nam świadomość, iż "zawierzenie Opatrzności musi polegać na mocnej wierze, że Ty możesz nam pomóc i przyjdziesz nam z pomocą. A że Ty możesz nam pomóc, to nie ulega wątpliwości, bo jesteś wszechmogący... że chętnie nam pomożesz, to także oczywiste, bo nam to obiecujesz w licznych fragmentach Pisma Świętego, a jesteś nieskończenie wierny swoim obietnicom" (wg bł.Matki Teresy z Kalkuty)...

To prawda, że "Opatrzność, wszechmoc, dobroć, a także inne Twoje przymioty ujawniają się w życiu zwierząt a nawet i w naturach pozbawionych życia, lecz tylko człowiek zdolny jest odczuć i pojąć skutki Twojej sprawiedliwości Bożej i Twego miłosierdzia" (wg bł.Michała Sopoćko). Niechaj więc z naszych ludzkich serc płyną ku Tobie wdzięczne słowa uwielbienia... Niech Cię uwielbia wszystko, co żyje, jak uwielbiała Cię Najświętsza Maryja Panna w swoim Magnificat (Łk 1,48-55), bo któż jest "tak potężny jak Ty w swojej opiece, tak mądry w swojej Opatrzności, tak łaskawy w ratunku i tak wierny w swych obietnicach ?" (o.Ireneusz Kmiecik TJ) - jak Ty, o Panie nasz...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

O jakże wielkiej łaski Twojej doświadcza cały świat, skoro to wszystko, co się dzieje, zachodzi w ramach Twojej Opatrzności Bożej. W jej dłoniach bowiem kryją się nawet najmniejsze i najmniej znaczące wydarzenia, toteż nie ma czegoś takiego, co zowie się przypadkiem... Nawet mizerne "ziarenko jest tajemnicą Twoją i nosicielem Twej Ojcowskiej Opatrzności, a także troskliwej miłości, która "ściąga na siebie oczy wszego stworzenia; która otwiera rękę i błogosławi je" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). Doświadczył tego Jezus-Dziecię wraz ze swoją Matką i opiekunem, kiedy znaleźli się w niegościnnym Betlejem...

W krytycznej chwili przy Maryi był Józef, mąż opatrznościowy, który kierując się wskazaniem Twojej niebieskiej Opatrzności zapewnił dach nad głową swojej rodzącej żonie. Także Opatrzność zaświeciła niezwykle jasną gwiazdę na niebie, by mogli przybyć do stajenki ubodzy pastuszkowie... by mogli złożyć pokłon nowonarodzonemu i wręczyć skromne dary pozwalające przetrwać najtrudniejsze dni... Potem przybyli trzej królowie, a gdy złożywszy hołd i dary mieli powracać do swych domów, otrzymali wskazówkę powrotu inną drogą. Tak, dzień po dniu Opatrzność Twoja strzegła Świętą Rodzinę. Przyjmij więc, Panie, Boże nasz, najserdeczniejsze dziękczynienie za to, że również nas osłaniasz płaszczem swej Opatrzności; że przez nią dopomagasz nam w najżywotniejszych sprawach... Za to, że każdy z nas "w chwili przyjścia na świat zostaje powierzony Twej Bożej Opatrzności" (wg ks.kard.Hansa Urs von Balthasara), która nie myli się w swoich zrządzeniach losu... Za to, że "nasze ludzkie życie już od dzieciństwa (Mt 18,10) aż do zgonu (Łk 16,22) jest otoczone opieką (Ps 34,8; 91,10-13) i wstawiennictwem aniołów (Job 33,23-24; Za 1,12; Tb 12,12)" (o.Tadeusz Słotwiński OFM), których ze swojej Opatrzności łaskawie dajesz nam.

Dzięki Ci, że "Twoja Opatrzność w ciągu całego naszego życia wciąż zapala podobne, choć może nie tak wielkie i tajemnicze gwiazdy... Książki jakie czytamy, opinie naszych przyjaciół i wiele innych spraw - to nie są przypadki bez celu" (wg ks.Kazimierza Pietrzyka SDB), lecz drogowskazy prowadzące ku wyznaczonym drogom...

Bądź uwielbiony za to, że "w swojej najczystszej miłości i dobroci nie tylko dajesz nam istnienie i nie odmawiasz swej ojcowskiej Opatrzności, ale udzielasz nam swego światła, abyśmy doszli do poznania Ciebie i przez to odnaleźli drogę do życia wiecznego" (wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). Pozwól więc nam "bez skargi przejść wszelkie próby, jakich ona nie szczędzi nam" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera), bo to, że "powierzamy się Twej Boskiej Opatrzności, wcale nie znaczy, że masz nas chronić od wszelkich cierpień, od wszelkich niepowodzeń; że powinieneś czuwać, by ktoś nie wyrządził nam krzywdy. Przeciwnie...

Właśnie Ty masz prawo nas doświadczać, a my to doświadczenie mamy przyjąć bez buntu, wierząc, że przez nie chcesz nam zgotować większą chwałę w niebie" (wg ks.K.P.jw.). Pozwól nam wierzyć, że "w swojej wszechmocnej Opatrzności, Ty, Panie, możesz wyprowadzić dobro ze skutków zła, nawet zła moralnego, spowodowanego przez Twe stworzenia" (wg KKK 312). Dla Ciebie bowiem nie ma rzeczy niemożliwych.

Dzięki Ci za to, że Pismo Święte wyraźnie ukazuje nam, iż "Jezus [od nas] się domaga, byśmy dziecięco zawierzyli Twej Opatrzności, Ojcze Niebieski, który się troszczysz o najmniejsze potrzeby swoich dzieci" (wg KKK 305). Pozwól więc, "aby w świecie wzmocniła się świadomość dobrej i słodkiej Opatrzności, by znikła beznadziejność i rozpacz, by człowiek Boży i apostolski zawsze zostawiał innym nadzieję... choć odrobinę nadziei" (wg Sługi Bożego S.W. jw.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Zaledwie mały Jezusek został ofiarowany Ci w świątyni (Łk 2,22-23), a już niedługo musiał udać się na wygnanie, aby uniknąć pewnej śmierci z rąk swego prześladowcy (Mt 2,13), bo święty Józef bez wahania wypełnił to, co Ty, Ojcze najdobrotliwszy, raczyłeś mu przekazać w pewnym z proroczym śnie... Nie zastanawiał się jak sobie ze tym poradzi, jak zabezpieczy byt członków swojej rodziny, "liczył bowiem na pomoc Twej Boskiej Opatrzności. Umacniał się nadzieją, że Ty obdarzysz ich tym, co będzie konieczne dla podtrzymania życia" (wg ks.Raymonda Thomasa de Saint Laurenta)...

I tak się stało. Twoja "Opatrzność przygotowała im wszelkie potrzebne łaski, przewidziała postoje dla zaczerpnięcia energii i w przeznaczonej godzinie podała im posiłek" (wg ks.Kazimierza Pietrzyka SDB). A potem, już na obcej ziemi, "ręce obojga Jego rodziców, jako Twe dłonie wydłużone i ślady Twojej Opatrzności, podawały Mu chleb, a także wszystko, co w najmłodszych latach otrzymywał" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

"Ojcze, Synu i Duchu Święty... Boże, Opiekunie Twych dzieci wędrujących po drogach ziemi - dzięki składamy za nieustanne roztaczanie nad nami Twojej Opatrzności. Dzięki Ci za to, że nas osłaniasz swą opiekuńczą miłością i nieprzebranym miłosierdziem, aby uchronić nas od złej i grzesznej drogi, od wszelkich złych zamiarów i wszelkiego nieszczęścia" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego"). Dzięki Ci, że na drogach życia "w walce duchowej z pokusami potężną osłoną są skrzydła Opatrzności" (ks.J.Lechowski)... Chwała Ci, Panie, za to, że z pełną ufnością "możemy zdać się na Twą Ojcowską Opatrzność, aby nie trzeba było robić większych zapasów "manny" niż tyle, ile potrzeba na przeżycie jednego dnia; abyśmy nie musieli zwątpić, że będziesz nam ją zsyłał jutro i pojutrze, i w każdym dniu naszego pielgrzymowania ziemskiego" (wg św.o.Pio)... Dzięki i za to, iż dajesz nam jasno do zrozumienia, że "gdy w te sprawy wkracza człowiek, Ty wycofujesz się, bo kiedy człowiek gromadzi skarby, Opatrzność go opuszcza" (wg św.Jana Bosco)...

Boże, my wiemy o tym, że "sama zwyczajna Opatrzność Twoja jest nieustannym cudem, ale... [po stokroć dziękujemy za to, że raczysz nam] udzielać także i środków nadzwyczajnych, gdy tylko są konieczne" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera)... Za to, że w swojej "Opatrzności chcesz bezpośrednio rozwiązywać trudności nadzwyczajne, zostawiając nam rozwiązywanie zwykłych codziennych trudności" (wg Ludwika z Granady).

Bądź uwielbiony za to, że poprzez działanie Ducha Świętego tak często "jesteś dla nas natchnieniem mądrości oraz wytrwałości w pełnieniu tego, co Opatrzność stawia przed nami jako zadanie danej chwili... że nieraz strzeżesz nas, byśmy nie uchylali się, lecz chętnie przyjmowali i wykonywali je" (wg ks.Józefa Pyrka SDS). Za to, że "wśród posępnych myśli nieraz nam zsyłasz promyk otuchy, iż może właśnie w tym doświadczeniu Opatrzność Twoja ma nieodgadnione dziś widoki na przyszłą korzyść dla nas" (wg bł.Edmunda Bojanowskiego).

A przede wszystkim, dziękujemy za to, że umożliwiasz nam tak "mężnie dźwigać krzyże, jakie w swej Opatrzności wkładasz na nasze barki... że pozwalasz przyjmować je jeżeli nie z radością, jak święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się Twojej świętej Woli". Za to, że w trudnych sytuacjach, jak i w obliczu trudnych decyzji dajesz nam łaskę świadomości, że wszelkie próby, które zsyła na nas Opatrzność, są darem Twej miłości...

Ty wiesz, o Boże, jak "konieczna jest modlitwa o to, by ludzie nie wątpili w dobro i słodycz Twojej Opatrzności; by znikła beznadziejność i rozpacz" (wg Sługi Bożego S.W.jw.), prosimy więc, przez wstawiennictwo świętego Józefa, byś nam pozwolił na "zupełne poddanie się wyrokom Twej Opatrzności Bożej. Byś dał nam niezachwianą ufność która by nas utrzymywała wśród różnych przygód tego życia, by napawała słodką pociechą i by doprowadziła nas do szczęśliwego kresu żywota wiecznego" (wg "Naboż.do św.Józefa")... Byśmy pod okiem Twojej świętej Opatrzności mogli sypiać spokojnym snem i wierzyć w śmierć szczęśliwą. A przede wszystkim, byśmy nigdy "sami sobie nie zagradzali drogi, którą w swej Opatrzności postanowiłeś nas prowadzić do wiecznego zbawienia" (wg MB do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Czyż może istnieć większa godność od tej, która pozwala kierować Tym, który góruje nad wszystkimi królami...? Przez trzydzieści lat Jezus Chrystus oddawał swój szacunek świętemu Józefowi i słuchał go jak ojca. Przez ten czas święty Józef wydawał polecenia, a Jezus był mu posłuszny" (wg św.Alfonsa Liguori). Bo ten czcigodny człowiek będąc odpowiedzialny za byt swojej rodziny wiedział, że "nie wystarczy nawet najlepsza ludzka przezorność, opatrzność, planowanie i przewidywanie, lecz trzeba wiary w Opatrzność Twoją. Nie wystarczy wzajemne do siebie wołanie aby nieść słuszną i tak potrzebną pomoc, ale trzeba wołać o pomoc do Ciebie, Boże nasz. Nie wystarczy patrzeć na ziemię, ale [koniecznie] trzeba jeszcze patrzeć w niebo" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)...

Jak Ci dziękować, dobry Boże za to, że "dajesz nam możliwość dobrowolnego uczestniczenia w Twej Bożej Opatrzności, powierzając odpowiedzialność za czynienie sobie ziemi "podaną", za panowanie nad nią... Za to, że nam pozwalasz być rozumnymi i wolnymi w tym celu, byśmy mogli dopełnić dzieła stworzenia, w doskonałej harmonii dla dobra swego i innych" (wg KKK 307). Lecz jednocześnie zechciej przyjąć nasze pokorne przebłaganie za to, że nieraz marnujemy taką bezcenną szansę...

"Uczucie ogromnego smutku ogarnia nasze serca na myśl o ludzkiej obojętności, o nienawiści i o wojnach, które nie pozwalają dostrzec na ziemi zamysłu Opatrzności" (wg bł.Jana Pawła II)... na myśl o tym, że "Twoje święte prawo Boże doznaje wzgardy wskutek niesprawiedliwych, nienawistnych i wrogich Opatrzności układów społecznych" (wg BO do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy)... Prosimy więc, racz nam okazać zmiłowanie i moc opatrznościowego wkroczenia w nasze dzieje. "Współczesny świat jest bowiem takim stanie bezładu, że bez specjalnej interwencji Twej Bożej Opatrzności nie ma dla nas ratunku.

Problemy naszych czasów, nie tylko w dziedzinie moralności, przybierają takie rozmiary, że żaden przywódca państwowy, żadna organizacja polityczna, gospodarcza, wojskowa, a nawet religijna, bez specjalnej pomocy Twojej Opatrzności, nie znajdzie już skutecznej formy, zdolnej przywrócić porządek na świecie. Tylko Ty sam, o Panie, możesz uczynić to" (wg ks.Davida Francisquiniego). Lecz póki co, bądź łaskaw przyjąć nasze gorące dziękczynienie, że "mimo wszystko, Opatrzność Twoja czuwa nad nami oraz nad naszymi najbliższymi... i nad naszym Narodem, i nad całą ludzkością" (wg ks.N.Cieszyńskiego)...

I choć "nie wiemy, co ta przyszłość pełna zagrożeń szykuje dla nas, lecz oddajemy się w ręce tej Opatrzności. Sercu Twojemu powierzamy wszystkie swe troski uciążliwe, wierząc, że jesteś z nami, by czynić je lżejszymi... A Twemu miłosierdziu - nasze śmiertelne niedole" (wg ks.Raymonda Thomasa de Saint Laurenta).

Prawda, że "drogi Opatrzności często są dla nas nieznane" (wg KKK 314), prosimy jednak, prowadź nas swymi "tajnym zrządzeniem i stawiaj nam przed oczy zawstydzające błędy, abyśmy się im przypatrzyli i poczuli do nich wstręt" (wg św.Augustyna). Niechaj Opatrzność Twoja "oddala od nas wszystko, co przynosi nam szkodę i udzielać nam tego, co służy naszemu dobru" (wg Elżbiety Fulek)... Pozwól nam "żyć szczęśliwie w szacunku i miłości, pod płaszczem Opatrzności Twojej" (św.Jan Bosco)... "To, co już było, powierzamy Twemu miłosierdziu, a to, co będzie - Twej Opatrzności" (wg św.Jana od Krzyża). I spraw, abyśmy pamiętali, że "dusza bez ufności bardzo urąga Ci wątpiąc w Twoją Opatrzność, w Twoją dobroć i miłość" (wg ks.R.T.jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej