wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

ZEŚĆ ODDAJEMY TWEMU IMIENIU, MARYJO, MATKO BOŻA
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

"W szóstym miesiącu - jak zapisał ewangelista święty Łukasz - posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja" (Łk 1,26-27)...

Jakiż przepiękny był to dzień, kiedy rodzice Panny Świętej wybrali imię dla swej córki, za wyraźnym wskazaniem Bożym, mając świadomość tego, że "najdoskonalsze są imiona zaczerpnięte z nieodmiennej Istoty Boga. Bo wszystkie trzy Osoby Boskie oznajmiły duchom anielskim, że przed wiekami już postanowiły nadać Synowi oraz Matce najsłodsze imiona - Jezus i Maryja. Bo Trójca Przenajświętsza takie upodobała sobie" (wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy)... Wielu wywodzi Imię Maryi od egipskiego merijam, co oznacza ukochana przez Jahwe" (ks.Stanisław Łucarz SJ)...

A potem, "zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecka płci żeńskiej, odbył się obrzęd nadania imienia (Kpł 12,5)" (wg ks.Wincentego Zaleskiego SDB). Odtąd Jej Imię - "Imię Maryja, wciąż wywołuje i najpewniej zawsze będzie wywoływało wprost niezwykłe wrażenie. Imię to bowiem jest tak słodkie, tak czyste, wdzięczne" (wg A.Nicolasa) i tak "pełne blasku wszelakich cnót, że stało się miłym odblaskiem skromności i ofiarą przyjemną Bogu... oznaką serdeczności oraz źródłem świętości" (wg św.Piotra Chryzologa).

O Panie nasz, Ty o Tym wiesz, że "dla nas Imię Maryi jest jednym z imion najbliższych i najukochańszych. Jego moc zakorzeniona w Imieniu Boga i przez nie działająca, jest dla nas obroną i obietnicą" (ks.S.Ł.jw.). "Niebo raduje się, a cała ziemia jest zdumiona, kiedy mówimy "Zdrowaś Maryjo". Szatan ucieka, a piekło drży, kiedy mówimy "Zdrowaś Maryjo". Ponęty świata marnieją, a pożądliwość ciała więdnie, kiedy mówimy "Zdrowaś Maryjo". Pobożność rośnie, rodzi się skrucha, przybywa nam nadziei; większa się staje pociecha, kiedy mówimy "Zdrowaś Maryjo"... Duch się ożywia, a słaba miłość w dobrem utwierdza się, kiedy mówimy "Zdrowaś Maryjo".

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

która sama jesteś piękniejsza ponad słońce.

Zdrowaś, której piękności pożądał Król nieba i ziemi.

Zdrowaś, pozdrowiona przez anioła.

Zdrowaś, zacieniona Duchem Świętym.

Zdrowaś, brzemienna Bogiem.

Zdrowaś, która zasłużyłaś ze swego łona porodzić Syna Bożego" (z Modlitewnika księżnej Gertrudy)

Przeto zginamy nasze kolana przed Tobą, o Najświętsza Dziewico, wielbiąc Twe Imię w słowach "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna" (wg Tomasza á Kempis)... Niechaj Imieniem tym oddycha cały świat. "Na odgłos Tego Imienia niech czcią przejęty pada na kolana i z pokorą skłania głowy" (wg bł.Henryka Suzo). Niech je wychwala pod niebiosa dziękując Bogu za to, że wybrał je dla Ciebie - "o słodka, święta, godna wszelkiej miłości Maryjo !" (św.Bernard z Clairvaux)...

Imię Twe, Panno święta, posiada wiele znaczeń, najczęściej jednak przydaje mu się znaczenie: "Pani" lub "Gwiazda Morza", co - jak tłumaczył święty Bernard - "w całej pełni jest odpowiednie dla Dziewicy i Matki. I słusznie - twierdził - porównujemy Ciebie, Maryjo, z gwiazdą. Podobnie bowiem jak gwiazda wysyła na świat promień, nie przynoszący przy tym uszczerbku, tak też i Ty, Dziewicza Matko, zrodziłaś Syna pozostając nienaruszona. Wysłany promień [w żaden sposób] nie umniejsza jasności gwiazdy, tak Syn Twój nie naruszył Twego niepokalanego dziewictwa"...

"Maryja" również znaczy "piękna". I byłaś piękna nie tylko ciałem, lecz przede wszystkim niezwykłą łaską Bożą... uduchowieniem... "Maryja" też oznacza "światłość" - i byłaś oświecona bardziej niż wszyscy święci. Bo Ty poznałaś Boga i Jego tajemnice bardziej niż wszyscy inni. Ty byłaś najbliżej Jezusa, którego święty Jan nazwał światłością, która oświeca wszystkich ludzi. Tak więc i Ty jesteś światłością, uczyłaś bowiem Apostołów i innych chrześcijan wielu prawd z życia swojego Boskiego Syna, i oświecałaś ich" (wg ks.SAC)...

"Imię Twoje, Maryjo, od zarania wieków

świeci jak słońce nad padołem płaczu.

Imię Twe budzi nadzieję w człowieku,

a tylko piekło napełnia rozpaczą.

Bo choćby człowiek już wszystko utracił

i zgubił drogę, którą iść powinien -

jeszcze on dużo od możnych bogatszy,

jeśli zachował w sercu Twoje Imię...

Imię - jak morze. Tak wiele w nim treści,

że nie dość przed nim uklęknąć w pokorze.

Bezmiar miłości i bezmiar boleści

wszystkich pokoleń zmieścić się w nim może" (wg Franciszka Jotte)

Niech więc wszystko, co żyje, oddaje Tobie cześć. Niechaj wysławia Twoje Imię, niech je powtarza nieustannie, niechaj wciąż wzrasta jego chwała, gdyż przez to coraz bardziej będzie wzrastała także miłość. Bo "skoro jakieś serce, które wypowiedziawszy Imię Twoje, wnet się rozgrzewa miłością ku Tobie, to ci, którzy miłują Cię, byle myśl swą ku Tobie zwrócą, wnet jeszcze bardziej w Tobie rozmiłowują się" (wg św.Bernarda jw.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Maryjo, Twoja krewna, Elżbieta, znała Cię jako córkę Joachima i Anny... znała Cię jako skromne dziewczątko wyróżniające się rozlicznymi cnotami, ale dopiero wtedy, gdy przyszłaś do niej z Darem Ducha Świętego złożonym pod Twym sercem - poznała w Tobie Matkę Pana swego (Łk 1,43)...

"Biedny [jednak], kto Ciebie nie zna od powicia

I nigdy Twego nie słyszał Imienia;

Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia

Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

I Imię Twoje już zatarł w pamięci

I swojej Matki podle się wyrzeka.

Ach, łaska Boska serca nie poświęci,

Które od Matki stroni i ucieka" (ks.Karol Antoniewicz)

Biedny... bo nie wie o tym, że Twoje święte Imię przynosi nam zbawienie; że już "na samo jego brzmienie, demony, które nigdy nie ustają w pogoni za duszami - szybko porzucają swą zdobycz" (św.Brygida). Biedny... bo nie mógł się przekonać o tym, że "Imię Twoje jest tak pełne słodyczy i tak miłe, że nie można go wypowiadać, nie wzbudzając w sobie miłości do Ciebie i do Boga" (św.Bernard z Clairvaux)...

"Jak słodkie, drogie sercu dziecka jest Twoje Imię święte, jak mile brzmi ono w duszy, co za przepiękna melodia" (św.Maksymilian Maria Kolbe). O jakże wielkiej, "jak wspaniałej pociechy i serdecznych uczuć doznają dusze, kiedy Imię Twoje wymawiają, a nawet wtedy, kiedy tylko o Tobie myślą, bo nie ma żadnego innego imienia w niebie ani na ziemi, które przynosiłoby taką łaskę, nadzieję i słodycz wiernym. Przeto składajmy dzięki Stwórcy, Panu i Bogu naszemu, że nadał Ci to Imię tak słodkie, takie miłe i tak bardzo potężne" (wg św.Alfonsa Liguoriego) i "wyśpiewujmy Panu, dlaczego Cię kochamy; dlaczego Imię Twe napełnia serca nasze radością" (wg św.Teresy z Lisieux).

"Niech Imię Twe, Najświętsza Maryjo Panno, będzie na naszych wargach i w sercu. I niechaj uczy nas kochać Cię jako Matkę, przyzywać w niebezpieczeństwach i ufać w Twoje wstawiennictwo. Niechaj rozbudzi w naszych duszach pragnienie poszukiwania prawdy i praktykowania cnoty; pragnienie bycia roztropnymi i sprawiedliwymi, silnymi oraz cierpliwymi, abyśmy mogli stać się braćmi wszystkich ludzi... abyśmy mogli Cię pozdrawiać tym najsłodszym Imieniem rano i wieczorem... Abyśmy ciągle Cię wzywali na drogach swego życia, prosząc o pomoc i natchnienia, by móc zadośćuczynić świętym obowiązkom swojego powołania; abyśmy zawsze się starali oddawać chwałę Bogu i z Twą pomocą osiągnęli zbawienie wieczne w niebie" (wg bł.Jana XXIII).

O Duchu Święty, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny ! Ty wiesz, że "chcielibyśmy mieć moc skupienia w swych sercach gorącego zapału wszystkich Świętych ku Maryi. Chcielibyśmy mieć także moc ukochania tej Chwalebnej Dziewicy, tak jak Ją Aniołowie kochają. Chcielibyśmy rozporządzać życiem wszystkich ludzi, aby poświęcić je na służbę i chwałę Matki Bożej. Chcielibyśmy wyryć na wszystkich sercach i na ustach najsłodsze Imię Maryi", by wszyscy mogli się przekonać, że ci, "którzy pobożnie będą wzywać tego Imienia, dostąpią najobfitszych łask. Ci, którzy będą je wymawiać z czcią i uszanowaniem, odnajdą w nim pociechę... że Imię to stanie się lekiem na wszystkie ich cierpienia, upragnionym skarbem i światłem wskazującym drogę do życia wiecznego. Dla piekła będzie ono postrachem, bo zetrze głowę węża i odniesie zwycięstwo pełne chwały nad książętami ciemności" (wg BO do MB wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy)... Niech więc je wszyscy wychwalają i niechaj się starają wymawiać je z miłością, bezgraniczną radością i pełnym zaufaniem.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

Przemożne "Twoje Imię, Najświętsza Maryjo Panno, oznacza także światłość, gdyż byłaś oświecona bardziej niż wszyscy święci... Ty bowiem znałaś Boga i Jego tajemnice bardziej niż inni ludzie. Ty byłaś najbliżej Jezusa, którego święty Jan nazwał Światłością oświecającą wszystkich ludzi. [Ty wydałaś na świat w kruchutkim ludzkim ciele tę Światłość ze Światłości (J 1,14)], "by ci, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają mogli mieć życie wieczne"]... I wreszcie jest ono światłością, bo Ty uczyłaś apostołów i innych chrześcijan wielu prawd z życia swojego Boskiego Syna, w ten sposób oświecając ich" (wg ks.SAC) bezcennym światłem Bożym...

"O Imię Matki Boga, Tyś naszą miłością ! Najdroższa nasza Maryjo Panno ! Najdroższy Jezu nasz ! Niechaj Imiona Wasze słodkie żyją na zawsze w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi. Obyśmy zapomnieli o wszystkich innych imionach, a pamiętali tylko Wasze czcigodne Imiona i bezustannie je wzywali" (wg Anzelma Luczańskiego), bo tak jak "oddychanie jest nie tylko oznaką życia, lecz przede wszystkim jego przyczyną. Podobnie Imię Twe, Maryjo, będące ciągle na ustach Twoich czcicieli, nie tylko dowodzi obecności w nich życia nadprzyrodzonego, ale też rodzi je i zachowuje, a jednocześnie daje im siłę do wszystkiego" (św.German). Niechaj więc każde ludzkie serce przed Bogiem uwielbia je...

"Imię Twe, Mario, litością słynie,

Tyś nam pociechą w każdej godzinie"

ono jest bowiem "drugim, zaraz po Najświętszym Imieniu Jezus, które obdarza nas błogosławieństwami" (św.Alfons Liguori)...

"Matko Najświętsza, nigdy nie słyszano,

byś opuściła kogokolwiek w świecie...

Z tą wiarą składam mych uczuć wiązankę:

lichy to bardzo, lecz szczery bukiecik.

W Twego spojrzenia blasku promienistym

może się jednak zrównać z pięknym hymnem,

gdy przezeń choćby jedna z dusz odzyska

skarb najcenniejszy - Twoje, Mario, Imię" (Franciszek Jotte)...

Tyś, o Maryjo, doradzała, by "Imię Twoje zawsze czcić z największym nabożeństwem. Tyś zapewniała, że przywileje, a także łaski, jakich Najwyższy raczył udzielić Twemu Imieniu są liczne i wspaniałe" (wg MB do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). Błagamy więc, uproś u Syna, by zechciał nam pozwolić odznaczać się prawdziwie gorliwym nabożeństwem do Twojego Imienia. By nam pozwolił "jak najczęściej powtarzać w ciągu dnia: "Niech każde pokolenie pomni na Twoje święte Imię"; by nam dopomógł "rozmyślać o nim, wzywać je często z całym szacunkiem i czcią, na jaką zasługuje" (wg św.Jana Chrzciciela de la Salle), tak, "aby zawsze mogło być obecne na naszych ustach, jak również w naszych sercach... Niechaj to święte Imię Twoje zachowa nas od grzechu i chroni życie Boże, w nas, które otrzymujemy od Jezusa przez Ciebie" (św.Bernard z Clairvaux).

"Imię Twoje przynosi nam błogosławieństwo, pozwól więc wypowiadać je często i z serdeczną ufnością, abyśmy mogli się radować błogosławieństwem, jakim ono obdarza nas". Pozwól, abyśmy "powtarzając Imię Twoje, Maryjo, przypominali sobie, że jesteś blisko nas, że nas prowadzisz, że nas kochasz i otaczasz opieką... Ty, pełna łaski, błogosławiona pomiędzy niewiastami" (o.Lomurno OCD); godna najwyższej chwały.

"Pani nasza najchwalebniejsza, najlepsza i przesławna - wspanialsza od niebian, jaśniejsza od promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od Cherubinów, mądrzejsza od jasnych duchów, świętsza od Serafinów, nieporównanie sławniejsza od Ojców... Chwało Proroków, Przedmiocie głoszenia Apostołów, Chlubo Męczenników, Wesele Świętych... Pochodnio najjaśniejsza, najpiękniejsze Naczynie z niebieską manną... Przez Ciebie zostaliśmy pojednani z Chrystusem, naszym Bogiem, najsłodszym Synem Twoim" (św.Efrem Syryjczyk). Przez Twoje święte Imię mamy potężną bronią przeciw grzechowi i złu. Pozwól więc, byśmy je wzywali w czasie utrapień i wychwalali, kiedy nas radość ogarnia. I naucz nas tak kontemplować to najcudniejsze Imię Twoje, jak czynił to "święty Antonin, który zostawił w swoich pismach kilka zestawów z liter tworzących Imię: Maryja... A czynił to z radością ku chwale Twej i czci" (wg ks.Wincentego Zaleskiego SDB).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... o mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

"Jest jedno Imię, które wszystkie serca splata.

To piękne Imię, a szczęśliwy, kto je zna:

Maryja, cudne imię, to Imię Bożej Matki.

Maryja, gdy wzywamy Ją, osusza nasze łzy" (wg ks.W.Wesołego)...

bo sama nie raz doświadczyła, co to jest "miecz boleści" (wg Łk 2,35)... "Ktokolwiek więc miotany burzą pośród fal tego świata nie będzie chodził bezpiecznie po ziemi - niech nie odwraca swoich oczu od blasku Gwiazdy Morza, jeżeli nie chce, aby burza w przepaść go pogrążyła...

Jeśli gwałtowny wiatr pokusy będzie uderzał w niego, jeśli go zaczną trwożyć podwodne skały boleści, niech spogląda na Gwiazdę i wzywa Jej Imienia... Jeżeli będą nim miotały fale pychy, ambicji, nienawiści, zazdrości - niechaj patrzy w Gwiazdę i niech wzywa Maryję... Gdy przerażony ogromem grzechów, czy zatrwożony swym sumieniem, przejęty grozą Sądu pogrąży się w otchłani smutku - niechaj pomyśli o Niej, Maryi, Matce naszej... W uciskach i w niebezpieczeństwach niechaj zawsze wspomina przesławne Imię Jej - Maryja... i niechaj wzywa je... Niechaj to Imię będzie ciągle na jego ustach, niech będzie w jego sercu i niech nigdy się nie zatrze" (wg św.Bernarda z Clairvaux) w otchłani zapomnienia.

"Maryjo, jakąż moc ma Twoje proste, pokorne, Twoje najsłodsze Imię ! Jaką ma słodycz i łagodność zdolną, by rozpogodzić ducha. Bo kiedy je wypowiadamy z zapałem, z wiarą i miłością, to wiemy, że wybaczasz - jeśli potrzeba przebaczenia; pomagasz - gdy potrzebna pomoc; uśmiechasz się - kiedy w cierpieniu czekamy na pociechę" (wg św.o.Pio)... "Huczą lasy, szumią zdroje

jakby wielbiąc Imię Twoje,

Bo to Imię ukochane

goi każdą serca ranę"

Bo "Imię Twe stanowi lek na wszystkie nasze cierpienia, upragniony skarb i światło wskazujące drogę do życia wiecznego" (wg BO do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). Bo dla nas jest otuchą na wszystkie trudne dni...

"Gdy łaska Boża hojnie na nas spływa,

a szczęście w bezkres rozszerza widnokrąg -

Imię Twe, Mario, z piersi się wyrywa

korną wdzięcznością, miłością głęboką...

A gdy doświadczeń brzemię nas przytłacza

i bezpowrotnie zda się ginąć wszystko

- Twe Imię, o Maryjo, zdaje nam się tarczą,

bo przez nie spokój duszy daje się odzyskać" (wg Franciszka Jotte)

Pozwól nam więc, o Boże nas, abyśmy "chcąc dostąpić Jej pomocnego wstawiennictwa, czynili wszystko, aby móc wstępować w Jej ślady, bo idąc za Nią - nie zbłądzimy... Jeżeli prosić Ją będziemy - nie popadniemy w rozpacz, a jeśli o Niej pomyślimy - nie pomylimy się... Dopóki Ona będzie nas podtrzymywała - nie grozi nam upadek. Dopóki Ona będzie prowadziła nas - nie zaznamy znużenia... Pod Jej opieką nie musimy niczego lękać się, bo jeżeli Maryja będzie dla nas miłością, to dojdziemy do celu. A wtedy sami na sobie będziemy mogli doświadczyć, jak słusznie o Niej powiedziano: "A Imię Panny - Maryja" (wg św.Bernarda jw.)... I przyjmij wyrazy miłości dla jego właścicielki.

Pozwól nam, byśmy w chwilach pokus, zagrażających niebezpieczeństw, z wielką ufnością zawsze wzywali Jej Imienia. I pomóż nam "poświęcić się temu świętemu Imieniu, abyśmy mogli wzywać je w chwilach pomyślnych i w nieszczęściach - z żarliwą miłością i nieskończoną chwałą". "Błogosławieni bowiem ci, którzy to Imię umiłują, bo łaska jego będzie podtrzymywała ich pośród utrapień i wydadzą owoce zbawienia" (wg św.Antoniego z Padwy)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Dał Ci Bóg, o Maryjo, Imię, by na to Imię wszelkie klękało kolano: niebieskie, ziemskie i piekielne" (św.Bernard z Clairvaux). Tak i my dzisiaj wielbiąc je, Bogu składamy dziękczynienie za to, że dał nam Ciebie, a wraz z Tobą to słodkie, najświętsze Imię Twoje.

"Na drodze jasnej w słońcu, czy okrytej cieniami,

pełni pogody czy w męce zwątpienia

wierzymy i ufamy, że zawsze będziesz z nami,

a my się nie wyprzemy Twojego Imienia !

Z nim w biednych sercach, nieraz pełnych trwogi

i przerażenia, które zmysły mąci,

będziemy szli przez ciernie i przez dzikie rozłogi,

bo wiemy, że Ty nas, Maryjo, nie odtrącisz" (wg Franciszka Jotte)...

"Ty jesteś tą wspaniałą Gwiazdą, która wywodzi się z Jakuba... której promień oświetla cały okrąg ziemi, której blask rozbłyska w niebiosach i sięga aż do piekieł... rozjaśnia i rozgrzewa umysł bardziej niżeli ciało; krzewi cnoty i tępi wszelkie nasze występki. Bo Ty jesteś Gwiazdą wybraną, unoszącą się nad morzami i świecącą przykładem" (wg św.Bernarda jw.). Dlatego dziś "rozpamiętując, Maryjo, Imię Twoje, składamy Bogu dzięki za wszystkie łaski, które zlał na nasz ludzki ród, przez Twoją przyczynę. Przy tym, z synowską czcią wymawiając Twe Imię, i cnoty Twoje naśladując", pragniemy Cię zapewnić, że "żyjąc więcej pośród wichrów i burz na morzu doczesności, niż w pokoju na lądzie stałym, zrobimy wszystko, aby nie stracić z oczu tej Gwiazdy" (wg św.Bernarda jw.). Ty bowiem jesteś dla nas taką światłą Nauczycielką życia, jak Jezus, który swą "bystrością umysłu i odpowiedziami" potrafił zadziwić mędrców uczonych w Piśmie (Łk 2,47)...

"W bitwie pod Wiedniem, zawołaniem bojowym wojsk naszego króla były słowa: "Jezus, Maryja". Tak oto wojska chrześcijańskie z Imieniem Twoim, o Maryjo, szły do boju z nierównie liczebniejszym wrogiem. [Ale i dzisiaj] każdy z nas musi staczać nierówny bój z zaprzysiężonym wrogiem naszego zbawienia, szatanem. [Dlatego takie ważne jest dla nas Twoje Imię; to Imię, które gromi piekło i rozpędza złe duchy]... i przypomina mu Niewiastę zapowiedzianą już w raju, i wszystkie klęski, jakie poniósł w walce o dusze ludzkie. Niczego więc tak się nie boi, jak właśnie tego Imienia" (wg ks.Wincentego Zaleskiego SDB)...

"Ciebie, Królowej niebios lękają się złe duchy i uciekają jak od ognia, gdy słyszą Twoje święte Imię. Drżą przed tym świętym i strasznym dla nich Imieniem Twym, Maryjo, które chrześcijanie otaczają najwyższą miłością i wszędzie wysławiają. Tak to szatanom brak śmiałości ukazywać się tam, gdzie widzą, że jaśnieje święte Imię: Maryja. Na dźwięk Twojego Imienia padają jakby porażone straszliwym gromem z nieba, a im częściej jest wymieniane i im żarliwiej jest wzywane, tym szybciej i dalej od ludzi uciekają" (wg Tomasza á Kempis). "Dla piekła ono jest postrachem, [bo Bóg już na początku rzekł, iż] zetrze głowę węża i odniesie zwycięstwo nad książętami ciemności" (wg BO do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). Przeto niech będzie pochwalone czcigodne Imię Twoje !

"Maryjo, Twoje święte Imię sławne jest na wieki. Prosimy więc, udziel nam łaski, abyśmy mogli je wychwalać i wzywać je każdego dnia; byśmy go mogli uczyć innych - szczególnie naszych krewnych, przyjaciół, dobroczyńców", bo "dla Twoich czcicieli dość jest wspomnieć Imię Twoje, aby zapalić ich miłością i napełnić pociechą. Ono bowiem przynosi nam więcej pociech w życiu, niżby mogły nam przynieść wszystkie skarby tej ziemi" (św.Bernard jw.)... "Wspieraj nas w tym wielkim ucisku, w jakim się znajdujemy; wzmacniaj nas, byśmy nie rozpaczali na widok grzechów, jakie szatan stawia nam przed oczy. Pozwól nam jeszcze wzywać Cię, abyśmy mogli umrzeć z Twoim najsłodszym Imieniem na ustach i z Imieniem Twego Syna" (wg św.Alfonsa Liguori)...

"O Maryjo, niech Twoje święte Imię zawsze będzie obecne na naszych ustach i w naszych sercach. Niech będzie kluczem do godnego życia na ziemi i przepustką do błogosławionej wieczności w niebie" (św.Bernard jw.). "Wszelki duch niechaj chwali je i piekło niechaj przed nim upada na kolana"... I Bogu niechaj będą dzięki za to, że "imię Maria, choć nadane tym, którzy je mają, przenigdy do nich nie przywiera i nigdy tak właściwie nie należy do nich, tak dalece jest ono wyłączną Twą własnością - Matki Pana naszego" (wg A.Nicolasa)...

"Nie mieszam się do wszystkich świętych z litanii -

Lecz nie pozwolę bluźnić Imieniu Maryi" (Adam Mickiewicz) -

przez usta prostego żołnierza powiedział nasz poeta. Prosimy więc, ojcze Niebieski, pozwól, abyśmy tak odważnie bronili Imienia Maryi przed wszelkim znieważaniem; abyśmy "razem z hołdem miłości, a także wielkiej czci, mogli składać wynagrodzenie za uwłaczanie Jej godności Rodzicielki Bożej, za wszelkie uwłaczania Jej najświętszemu Imieniu, za wielką obojętność wobec Jej dobroci i za niewdzięczność wobec Jej miłości macierzyńskiej". I "nie pozwalaj nam być tak ślepymi albo bezmyślnymi, aby przechodząc obok miejsc, gdzie znieważają Syna Twego, nie wezwać Imienia Maryi Niepokalanej" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej