wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

ĄDŹ POCHWALONA, MATKO BOŻA, PANI I KRÓLOWO
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"Gdybyś, o Chryste, nie zmartwychwstał, przez jakiś czas krążyłyby między Judeą a Galileą wieści o dobrym Mistrzu z Nazaretu, uzdrawiającym chorych i karmiącym głodnych. Przez jakiś czas... Aż utonęłyby w niepamięci... Gdybyś, o Chryste, nie zmartwychwstał, zaginąłbyś w nurcie historii" (wg ks.Mieczysława Malińskiego). Gdybyś, o Chryste, nie zmartwychwstał, nikt nie pamiętałby o Twojej "Matce, której chwała o tyle przewyższa chwałę Błogosławionych, o ile blask słońca przewyższa blask wszystkich gwiazd" (św.Bazyli Selecyjski). Przeto dziękujmy Bogu, że "uczynił z Niej Zorzę Poranną, Jutrzenkę nowego dnia, Matkę odzianą w słońce a pod Jej stopy rzucił księżyc i przyozdobił Ją wieńcem z gwiazd dwunastu, w której ukazał nam, co ofiarował wszystkim" (wg o.Krzysztofa Rajmunda Guzika SOCist).

O Pani nasza, o "Niewiasto w słońce odziana", która "po Bogu jesteś najwyższą dla nas chwałą i najwyższą radością" (wg św.Bonawentury), "któż może wypowiedzieć Twoje dostojeństwo ? Któż odważyłby się słowami wyrazić to cudowne zjawisko, jakim Ty jesteś...? Tyś ozdobiła ludzką naturę ! Tyś przewyższyła chóry anielskie... Tyś wyprzedziła daleko czystością wszelkie stworzenie" (św.Sofroniusz)...

"Oto dziś przychodzimy do Ciebie tym razem nie po to, aby Cię prosić czy złożyć Ci jakiś dar, lecz po to wyłącznie, by na Ciebie spojrzeć i zapłakać z radości, że Twymi dziećmi jesteśmy, a Tyś naszą Matką... I przychodzimy, aby przez chwilę być z Tobą, Matko nasza, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś Matką Pięknej Miłości, żeś najdoskonalszym Stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy... Z pełni serc naszych dziękujemy Ci, Matko za to, że czekasz na nas, za to, że jesteś, że istniejesz - Maryjo !" (wg Paula Claudela)...

"Nie prosimy Cię o widzenia i objawienia, nie żądamy od Ciebie żadnej słodyczy i żadnych radości, nawet takich, płynących z ducha. Bo tylko Tobie darowane jest widzenie niczym nie ograniczone, Tobie pełnia radości bez goryczy, Tobie pełen glorii triumf po prawicy Twojego Syna w niebie. Tobie darowana jest nieograniczona siła rozkazywania nad aniołami, ludźmi i diabłem, i nikt nie może się Tobie sprzeciwić. Tobie wreszcie jest przypisane rozporządzanie według Twojej woli wszystkimi darami Boga, bez ograniczeń. Te łaski, nasza niebieska Matko, są lepszą częścią, którą Pan Tobie podarował i która nigdy nie będzie Tobie zabrana. A to napełnia nas wielką radością" (wg św.Ludwika Marii Grignion de Montforta).

"Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana córko Ojca wiekuistego. Bądź pozdrowiona, Maryjo, cudowna Matko Boskiego Syna. Bądź pozdrowiona, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Świętego Ducha. ["Bądź pozdrowiona Matko Boga, czcigodny Skarbie całego wszechświata, światłości, która nie gaśnie. Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości, Berło prawdy, Świątynio niezniszczalna... Bądź pozdrowiona Maryjo, Mieszkanie Tego, którego żadne miejsce nie ogarnie. Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie" (wg św.Cyryla Aleksandryjskiego).]

Bądź pozdrowiona Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Bądź pozdrowiona Królowo nieba i ziemi, której panowaniu, prócz Boga, wszystko jest poddane. Bądź pozdrowiona Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo... Bądź pozdrowiona nasza wierna Matko, nasza kochana Pani, nasza potężna władczyni. Bądź pozdrowiona nasza radości, nasza wspaniałości, nasze serce i nasza duszo ! Należysz do nas, ponieważ jesteś miłosierna, jesteśmy Twoi, ponieważ jest to sprawiedliwe i stosowne. A ponieważ nie należymy do Ciebie całkowicie, dzisiaj więc chcemy Ci darować się na nowo jako Twoje wieczne dobro i własność" (wg św.Ludwika Marii Grignion de Montforta)

"O Matko Boga... W Tobie nasz Ojciec znalazł upodobanie,

w Tobie Syn Boży obrał mieszkanie,

w Tobie Duch Święty, który Cię ocenił, objawił Matkę Boga.

Przez Ciebie, Boża Rodzicielko,

Bóg pojednał się z nami w niebie i na ziemi" (z liturgii bizantyjskiej).

"Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę. Przez Ciebie jest błogosławiony w Ewangelii Ten, który przychodzi w imię Pana. Przez Ciebie Trójca Święta jest wielce pochwalona. Przez Ciebie Krzyż adorowany jest na całym świecie. Przez Ciebie radują się niebiosa. Przez Ciebie ludzkość dźwignięta jest z upadku. Przez Ciebie świat cały nareszcie poznał prawdę. Przez Ciebie na całej ziemi zakłada się Kościoły. Przez Ciebie Jedyny Syn Boży zajaśniał Swoją światłością nad tymi, którzy byli w ciemnościach i w cieniu śmierci siedzieli. Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić narodom Zbawienie. Przez Ciebie ziemia cała aż skacze z radości!" (św.Cyryl jw.). "Jakich więc pochwał dla Ciebie moglibyśmy dzisiaj użyć...?

Pochwalimy Cię słowem, Matko Słowa Wcielonego ? Cóż znaczy zeschły szept zeschłych liści naszych słów ? Każde z nich obciążone grzechem pierworodnym, każde nieociosane, niezgrabne, każde twarde, szorstkie, ostre, jak grad na płatkach róży ! Słowa nasze aż ranią Twą nieskalaną świeżość, kaleczą idealną piękność pełni i harmonii, są plamą na obrazie... Pochwalić Cię uczuciem serc ? - Skalane serca samym spojrzeniem duszy przesłaniają Niewiastę w słońce przybraną ! Najlepsze uczucia są nikłym cieniem wobec promiennej czystości barw bez zmazy... Pochwalić Cię naszymi myślami ? - Te zuchwałe ptaki zbyt szybko się męczą, zwijają skrzydła i obniżają loty... Pochwalić Ciebie łzami...? Bodaj to jedno, co mamy w sobie najczystszego i bez... zmazy !" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)...

O Święta, Święta, Święta Maryjo Boża Rodzicielko, Matko Dziewico Niepokalana. "Niechaj Cię chwalą aniołowie i ludzie ! Niechaj wszystkie pokolenia znają Twoją godność i niechaj Cię wysławiają ! Niechaj przez Ciebie ludzie wszystkich pokoleń poznają, wysławiają i ubóstwiają Imię Najwyższego. Niechaj będzie Bóg pochwalony na wszystkie wieki, że stworzył Cię tak piękną w swoich oczach i tak piękną w oczach wszystkich duchów błogosławionych" (św.Józef do MB wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). "Pełne są niebiosa i ziemia - majestatu chwały Owocu żywota Twego.

Ciebie chwalebny chór Apostołów - Matkę swojego Stworzyciela wysławia. Ciebie błogosławionych męczenników poczet świetny, Chrystusową Rodzicielkę, wychwala. Ciebie chwalebne wyznawców zastępy Przybytkiem Trójcy Świętej opowiadają. Ciebie świętych Dziewic grono jako przykład pokory i słodkiego dziewictwa ogłasza" (św.Bonawentura).

"Bądź pozdrowiona, Maryjo, któraś jest Pokojem, Weselem i Pociechą całego świata. Bądź pozdrowiona, największy Cudzie, jaki zaszedł pod słońcem; Raju rozkoszy, Schronienie najbezpieczniejsze dla każdego w niebezpieczeństwie zostającego, Źródło łaski i Pośredniczko pomiędzy Bogiem a ludźmi" (św.Efrem). "Ciebie na wieki wychwalać będziemy"...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Patrząc na świat z wyżyn niebieskich, Ty powiedziałeś, Panie Jezu: "jakiż ogarnia Mnie smutek, kiedy widzę, że Moja Niepokalana Matka jest tak mało czczona... Oddawajcie Jej cześć, która z prawa Jej się należy" (PJ do Małgorzaty Balhan)... Bo "kto Ją ma za obcą, ten lekceważy, ten po prostu rani Twoje Serce... Takie postępowanie zdradza, że człowiek ów nie pojął wielkiego planu Wcielenia. Nie pojął planu miłości, która tak ułożyła wszystkie szczegóły albo, że Ciebie, Jezu, ma za obojętnego dla wzgardy i dla oziębłości wobec najmilszej Matki Twojej lub wreszcie, że uczucia Twoje nie stały się jeszcze zasadą jego własnych uczuć" (wg o.H.Pinarda de la Boullayea SJ). Wielu jest bowiem takich, "którzy wierzą w Ciebie, ale nie w Maryję jako Matkę Boga, gdyż chcieliby Ją widzieć ukrytą, szarą i słabą. Zacieśnioną do Nazaretu. Pozbawioną tytułów. Nie wtrącającą się do Odkupienia" (ks.Tadeusz Ryłko)...

A przecież "przez Nią cała ludzkość w Tobie otrzymała Odkupiciela, Nauczyciela, Pośrednika, Brata i Przyjaciela... W Tobie, któryś jest życiem umarłych, uzdrowieniem chorych, pociechą smutnych, pokrzepieniem strudzonych, uspokojeniem i towarzyszem uciśnionych" (wg Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy). Przeto "nikt nie jest równy Maryi, nikt większy od Niej tylko Bóg" (św.Anzelm z Canterbury). Niechaj więc będzie pochwalona już sama myśl o Jej godności niezrównanej

"Nie skreślę - zapewniałeś Panie - ani jednej kreski z czci, jaka należy się Mojej Najświętszej Matce" (do Małgorzaty jw.). Prosimy więc, wejrzyj na tych, którzy z rezerwą podchodzą do Niej i pomóż im "zrozumieć kim naprawdę Ona jest, aby dopiero wtedy mogli spytać siebie: czy cześć ich ku Niej jest na pewno przesadna. Ona jest bowiem Niewiastą pełną chwały, przyobiecaną przez Boga naszym prarodzicom opłakującym swój upadek, jako gwiazda światłości i zbawienia" (św.Maksymilian Maria Kolbe ). Ona swym życiem "odzwierciedlała życie wszystkich świętych i... zawierała w sobie wszystkie możliwe cnoty. Nie było w Niej, jak w nas, pożądliwości ciała, pożądliwości oczu ani pychy żywota, ponieważ była czysta, uboga i pokorna" (wg św.Antoniego z Padwy). "Żaden Jej gest nie rzuca cienia na Boga, gdyż Ona żyje po to, by uwidaczniać chwałę Boga, znikając sama w świetle" (ks.kard. Anastasio Ballestrero)...

Racz im otworzyć oczy na to, że "diabeł stara się przy użyciu wszystkich środków przeszkodzić im w zwracaniu się do Niej ponieważ wie, jak Jej opieka czyni ludzi niedostępnymi dla jego ciosów... że robi wszystko, aby wmówić, jakoby cześć dla Matki Twojej była przesadna" (wg św.M.M.K. jw.). Bo "tam, gdzie Ona, tam prawdziwa wiara, tam nie ma miejsca na błędy i herezje" (św.Jan Apostoł)... Wszystkim zaś, "którym Ona pomogła znaleźć Ciebie" (wg Jana Budziaszka), dopomóż złożyć należną Jej cześć...

"Maryjo, morze spokojne, ziemio urodzajna. Ty dajesz ludziom pokój... Ty jesteś nowym drzewem, z którego zerwaliśmy smakowity owoc Słowa, Jednorodzonego Syna Bożego. Ty jesteś urodzajną ziemią, w którą wrzucono ziarno Słowa, by zakiełkowało... Maryjo, jesteś ziemią i drzewem. Maryjo, wozie ognisty, nosiłaś w swoim łonie ogień przykryty popiołem Twojego człowieczeństwa" (św.Katarzyna ze Sieny)...

"Tyś światłem oczu naszych zmroczonych,

Tyś jest radością serca naszego,

Ty ku dobremu nas wciąż kierujesz,

Ty ode Złego i krzywd wybawiasz" (wg Dimitrija Kantakuzina)

"Brakuje nam odwagi nawet spojrzeć na Ciebie, Niepokalana... aby nasz wzrok nie zniekształcił tego obrazu piękna, którym promieniejesz. Wielki Mistrz barw i mistyk wypatrzył Ciebie na niebie i ukazał światu w swoim arcydziele... Murillo widział Ciebie podobnie jak mała Bernardetta Soubirous, a jednak my wolimy oglądać Cię, Maryjo, bez pomocy pędzla i dłuta. Gdy taką Cię ujrzymy, niczego nadto widzieć już nie będziemy pragnęli, bo wszystko milknie przy Tobie" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)... Ty bowiem "jesteś doskonałym spełnieniem Woli Bożej i Bożego upodobania.

W Tobie Bóg złożył wszystkie łaski i przywileje, które pierwotnie przeznaczone były dla aniołów i ludzi, gdyby zostali w stanie łaski" (wg Czcigodnej Sługi Bożej jw.). Przeto "niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twojego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi". "Ty jesteś arcydziełem Boga i klejnotem rodzaju ludzkiego. Pozwól więc nam oddawać Ci cześć, na jaką zasługujesz i czynić dzięki Bogu za wielką łaskę udzieloną nam przez Ciebie"...

O Matko dzieci Bożych... "Ty zbawiasz Ciebie wzywających, przywodzisz do przystani żeglujących, jesteś pociechą nędznym i ucieczką ginącym... Tyś Matką wszystkich błogosławionych, weselem zupełnym po Bogu, wszystkich mieszkańców nieba rozkoszą. Tyś Wspomożycielką sprawiedliwych, Zgromadzicielką błąkających się, obietnicą Patriarchów... Tyś spełnieniem przepowiedni proroków, oświeceniem i Nauczycielką Apostołów, Mistrzynią Ewangelistów. Tyś męstwem Męczenników, wizerunkiem Wyznawców, czcią i radością dziewic" (św.Bonawentura). Bądźże przez wszystkich pochwalona "Maryjo, Córko Boga Ojca ! Maryjo, Matko Syna Bożego ! Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, ponad którą - jedynie Bóg !" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera). "Bądź pozdrowiona, o Maryjo, tajemna Świątynio Boga, bądź pozdrowiona pełna łaski i wstawiaj się za nami" (wg bł.J.P.II jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Tyś, Panie Boże, "przewidział od wieków Stworzenie, które nawet w małej rzeczy nie sprzeniewierzy się Tobie i nie utraci żadnej łaski, nie przywłaszczy sobie nic z tego, co od Ciebie otrzyma... toteż od pierwszej chwili kiedy zaistniało, Tyś w Jego duszy zamieszkał, najwyższy Dawco łask... Duch Święty wziął je w całkowite władanie i tak przeniknął, że w nazwie Oblubienicy Ducha Świętego wyrażony jest tylko daleki, słaby, niedoskonały, choć prawdziwy cień tego zjednoczenia. Tyś nie dopuścił do tego, aby skalała Ją zmaza grzechu pierworodnego, przeto została bez zmazy poczęta... Niepokalanie Poczęta Maryja" (wg św. Maksymiliana Marii Kolbego)...

Tyś sprawił to, że "jest Dziewicą wybraną przed wiekami w myśli Twojej, Panie... Tyś, Bóg, sobie Ją przygotował, aniołowie strzegli, patriarchowie przedstawiali, prorocy obiecywali" (św.Bernard z Claivaux), gdyż "żadna dusza święta nie zgromadziła w sobie tak wielkiego bogactwa cnót, jak Ona... Dziewica Maryja, która przez swoją pokorę i czystość zasłużyła na to, by począć i porodzić Syna Bożego" (św.Antoni z Padwy)... Tyś wiedział, że "gdy Matka czci doznaje, to poznaje się, kocha i wielbi w sposób należyty Syna i zachowuje się Jego przykazania" ("Lumen Gentium")... Dzięki Ci zatem, Boże nasz, za tę wspaniałomyślność.

"O Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico ! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna... Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako Pośredniczkę wszystkich łask zbawienia"; Ciebie, która się stałaś "Matką Syna Bożego... O, jakaż wielkość niewyobrażalna, absolutna, zawiera się w tych słowach" (Plinio Correa de Oliveira). "Zaprawdę błogosławione łono, które Go nosiło - Boga prawdziwego, Syna Bożego, Pana Aniołów, Stworzyciela nieba i ziemi, Odkupiciela świata. Córka nosiła Ojca; ubożuchna Dziewica - Syna !...

O Cherubini, o Serafini, o Aniołowie i Archaniołowie ! Ze spuszczonym wzrokiem, ze schyloną głową, ze czcią uwielbiajcie świątynię Syna Bożego, przybytek Ducha Świętego, wołając: Błogosławione łono, które Go nosiło... O ziemscy synowie Adama, którym została dana ta łaska, ten szczególny zaszczyt, z pobożną wiarą, ze skruszonym sercem, bijąc czołem o ziemię, uwielbiajcie także i wy ten Tron z kości słoniowej, wysoko wzniesiony dla prawdziwego Salomona, naszego Pana, i mówcie: Błogosławione łono, które Go nosiło... O nieoceniona godności Maryi ! O niewysłowiona godności łaski ! O niedościgniona głębokości miłosierdzia ! Któremuż to kiedy z aniołów lub ludzi dana była tak wielka łaska i tak wielkie miłosierdzie, jak błogosławionej Maryi Dziewicy, którą Ojciec zechciał wziąć za Matkę dla swego własnego, równego sobie Syna, zrodzonego przed wiekami ?" (św.Antoni jw.)... Przeto "Maryjo - chwalimy Ciebie !

Maryjo - Matko Boga żywego

Maryjo - Córko niedostępnego światła

Maryjo - nasza Siostro

Maryjo - dziewicza Matko

Maryjo - radująca się Wolą Bożą" (wg bł.Johna Henryego Newmana)

"Święta Maryjo - uświęcona przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Święta Maryjo przeniknięta świętością samego Boga. Święta Maryjo uświęcona Boskim macierzyństwem Syna. Święta Maryjo - przebóstwiona zaślubinami Ducha Świętego. Święta Maryjo - zjednoczona z Trójcą świętą w tajemnicy Wcielenia" (o.Szymon Niezgoda OP)... Składamy uniżony hołd Twojemu Niepokalanemu Poczęciu, Twojemu nieprzerwanemu Dziewictwu, Twojej rzeczywistej godności Matki Bożej, Twoim wizerunkom, które pomagają umacniać naszą wiarę.

"Matko Przeczysta ! Pieją Ci anieli,

w śnieżystych szatach - uwielbienia chór,

Lecz żaden anioł nie śnieżny tak w bieli,

jak Ty, wybrana Lilio z ziemskich cór" (Karol Brzozowski)...

"Maryjo, Maryjo, świątynio Trójcy Świętej ! Maryjo, nosicielko ognia ! Maryjo, szafarko miłosierdzia ! W Tobie dojrzewał Boski owoc. Tyś współodkupicielką ludzkiego rodu, bo Ty nadałaś ciało Słowu, które przez swe cierpienie odkupiło świat" (św.Katarzyna ze Sieny).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W Sercu Twoim, Maryjo, Zdroju wszelkiego piękna - "miłość Boża osiągnęła tak wielką intensywność, że nie mieściła się już w śmiertelnej istocie... Wówczas błogosławiona Twoja dusza jak gołębica, której zdjęto więzy, uwolniła się od swego świętego ciała i uleciała na łono swego Umiłowanego. Lecz Jezus, który króluje w niebie wraz ze swym człowieczeństwem, zapragnął, abyś również Ty, Jego Matka... nie tylko z duszą, ale i z ciałem połączyła się z Nim i miała pełny udział w Jego chwale... Jakież to było słuszne i jakie konieczne, by Twoje ciało, które ani przez chwilę nie było niewolnikiem diabła i grzechu, nie mogło również ulec rozkładowi" (wg św.o.Pio)...

O Matko Słowa Wcielonego... "Jeżeli rozum ludzki nie jest zdolny pojąć bezmiernej chwały, jaką Bóg zgotował miłującym Go na ziemi, to któż potrafiłby sobie wyobrazić chwałę, jaką Jezus zgotował dla Ciebie, dla swej najdroższej Matki, która za życia miłowała Go więcej, aniżeli wszyscy ludzie i wszyscy aniołowie razem wzięci" (św.Bernard)... Jedynie święty Ojciec Pio, oczyma swojej duszy widział jak "odwieczne podwoje otworzyły się i Ty, Najświętsza Panno, wkroczyłaś do nieba... A gdy znalazłaś się w błogosławionych przestrzeniach, wszyscy ujęci blaskiem Twojej niezwykłej piękności, pełni radości i wesela, wyszli Tobie naprzeciw, pozdrawiając Cię... i oddając cześć najwspanialszymi tytułami, upadli do Twych stóp... jak Ci złożyli swoje dary i zgodnie ogłosili Cię swoją Królową"...

"Ciebie więc także my chwalimy nieustannie. Ciebie Niepokalaną Dziewicę wyznajemy. Tobie wszyscy aniołowie i archaniołowie - Tobie Trony i księstwa wiernie posługują. Tobie wszystkie mocarstwa i wszystkie potęgi niebios są posłuszne. Tobie wszystkie chóry - przed Tobą Cherubiny i Serafiny z radością stoją. Tobie wszystkie duchy anielskie - głosem nieustannym śpiewają... Tobie niech więc... Wiecznego Ojca Oblubienicy - wszystka ziemia oddaje cześć" (wg św.Bonawentury)... Bo "nikt, kto Ciebie czcił i słuchał Twoich wskazań, nie zginął, a otrzymał życie wieczne" (wg PJ do Anny Dąmbskiej)...

"O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca pochwalona ! Niech będzie pochwalone przeczyste Serce Twoje najgorętszą miłością Bożą płonące ! Niech będzie pochwalone Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią, Twoje wszechmocne do Boga wstawianie się za nami, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo, wszelkiej chwały i miłości godna".

Niech "tysiąc katedr Cię wielbi i niebo wyrzuca

Wieżami Imię Twoje - chwalbę doskonałą.

[Niech] milion hymnów pochwalnych wytęża swe płuca,

bo jest im ciągle mało - ciągle pochwał mało !" (wg Wojciecha Bąka)...

O "Matko Boska, Pani Wniebowzięta... Twoje życie nadprzyrodzone wypływało z pełni Łaski uświęcającej. Ozdobą Twojej duszy były Boskie cnoty wiary, nadziei i miłości, a pięknem Twoich czynów - moralne cnoty sprawiedliwości i roztropności, umiarkowania i męstwa. Nadto, jako Oblubienica Ducha Świętego, posiadałaś pełnię Jego darów... dary mądrości i rozumu, dary rady i męstwa, dar umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, które sprawiły, że Twoje życie duchowe rozrosło się na miarę życia Matki ludu Bożego" (o.Szymon Niezgoda OP)... Przeto "o Matko miłosierdzia ! Będąc tak blisko Boga, nasycaj się chwałą Jezusa, Syna Twego, a nam, służkom Twoim, resztki z Twej uczty niebieskiej zrzuć tutaj na ziemię, bo Ty jako Pani, zasiadasz u stołu Pańskiego, a my jako maluczcy spod stołu wzywamy Twego miłosierdzia" (opat Gueryk).

"Święta Maryjo, Matko Boża, Matko wierzących. Tyś jest najświętsza, najbardziej błogosławiona wśród rodu ludzkiego. Tyś jest wybrana przez Boga, Ciebie pozdrowił anioł jako łaski pełną; Ciebie czci Kościół cały jako Królową nieba i ziemi... ["Tyś arcydziełem rąk Bożych, tak na ziemi przez łaskę, jak i w niebie przez chwałę, dlatego Bóg chce, aby Go za to wielbiono na ziemi i wśród żyjących wysławiano" (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).]Któż nie miałby Cię czcić, jeżeli sam Bóg czci Ciebie ? Któż nie miałby Cię miłować, jeżeli sam Bóg Ciebie miłuje ? Któż nie miałby zaufać Twojej matczynej miłości i wstawiennictwu, jeżeli sam Bóg poświęcił Ciebie na Matkę Boskiego Syna ?" (ks.bp Johanan Michael Sailer).

"Pozdrawiamy Cię, Dziewico chwalebna, w tajemnicy Twojego Wniebowzięcia: w Tobie Bóg Ojciec urzeczywistnił to, czego doznają na końcu czasów wszyscy ci, którzy trwają we wspólnocie z Twoim i Bożym Synem, Jezusem Chrystusem" (bł.Jan Paweł II). "Na każdy dzień, o Matko - Ciebie pozdrawiamy i chcemy Cię chwalić po wszystką wieczność - sercem i głosem... Tobie, o Matko Boża, przystoi sława - Tobie przynależy panowanie, Tobie moc i chwała na wieki wieków. Amen" (św.Bonawentura).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Ty wiesz, o Panie, że "uwieńczyć jakieś dzieło, znaczy przyłożyć rękę do ostatecznego udoskonalenia... I właśnie w tym znaczeniu Najświętsza Matka Twoja, Maryja, arcydzieło Wszechmocy i Dobroci Boga - z Twoich rąk otrzymuje w niebie koronę wiecznej chwały. Ty udoskonaliłeś ostatecznie Jej cnoty, Ty zerwałeś zasłonę, pod którą ukrywała się chwała Jej przywilejów. Ty przyodziałeś Jej niepokalane ciało światłością i nieśmiertelnością - Panie i Boże nasz...

Ukoronować kogoś, to oznacza wynagrodzić mu wszystkie jego zasługi. I w tym znaczeniu Matka Twoja została ukoronowana przez Ciebie, swego Syna, Najwyższego Oddawcę zasług, bo każdej myśli Jej, każdemu Jej pragnieniu, każdemu uczynkowi - odpowiadały pewne stopnie chwały wiecznej, które Ją wywyższyły ponad wszelkie uwielbione stworzenie...

Ukoronować kogoś, to oznacza przyodziać go chwałą oraz najwyższą władzą. I w tym znaczeniu, Ty, Królu Wieków, ukoronowałeś Maryję, kazałeś siąść Jej po prawicy, zwołałeś cały Dwór niebieski i ogłosiłeś Ją Królową Aniołów, Patriarchów, Proroków, Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic i Wszystkich Świętych" (wg o.Jacquesa Louisa Monsabré OP). Przeto chylimy czoła przed Twoim Majestatem, przed Majestatem Pani naszej, Matki i Królowej, wołając z głębi naszych serc:

"Maryjo - Pani nasza

Maryjo - Królowo nasza

Maryjo - jak słońce jasna

Maryjo - jak księżyc piękna

Maryjo - w koronie gwiazd dwunastu

Maryjo - zasiadająca po prawicy Jezusa

Maryjo - nasza Nadziejo

Maryjo - nasza Chwało

Maryjo - nasza Radości

Maryjo - chwalimy Ciebie !" (bł.John Henry Newman)

"Pozdrawiamy Cię, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość pragnie odbierać cześć, a także uwielbienie aniołów oraz ludzi. Pozdrawiamy Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu, prócz Boga, wszystko jest poddane, [bo "im doskonalszy jest syn, tym większa jest potęga matki" " (wg o. Jacquesa Louisa Monsabré OP). Pozdrawiamy Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo"...

"Bądź pochwalona Mario Panno,

Królowo światów i przestworzy,

Ty, co dziewicą wiecznie będąc,

zrodziłaś Tego, kto Cię stworzył" (Beata Obertyńska)

"Tyś aniołów Panią - Tyś niebios Bramą. Tyś drabiną do chwały królestwa niebieskiego - Tyś przybytkiem i arką dobroci i łaski. Tyś źródłem miłosierdzia - Tyś oblubienicą i Matką przedziwnego Króla. Tyś Kościołem i świątynią Ducha Świętego - całej Trójcy Przenajświętszej przezacną Stolicą. Tyś Pośredniczką miedzy Bogiem a ludźmi - Tyś ukochaniem śmiertelnych. Tyś Wspomożycielką walczących - Orędowniczką ubogich, miłosierdziem i ucieczką grzeszników. Tyś Szafarką Łask Bożych - postrachem i tarczą na odpędzanie szatanów i pychy. Tyś Panią świętą, nieba Królową - po Bogu jedyną naszą nadzieją" (św.Bonawentura)... "Tyś jest Ucieczką grzeszników, Wspomożeniem wiernych, Królową apostołów, męczenników, wyznawców, wszystkich świętych a nawet aniołów; Matką Chrystusową, Matką Zbawiciela, prawdziwą Matką Bożą... Tu już ustaje rozum ludzki, niezdolny pojąć nieskończoność Boga, a w konsekwencji godność Twoją, godność Matki Bożej" (wg św.Maksymiliana Marii Kolbego).

"Gdybyś wiedziała, jak Twoja pokora spodobała się Najświętszemu... Ona to wywyższyła Cię i umieściła obok tronu Bożego. Ona wyniosła Cię ponad wszelkie stworzenie, ponad ludzi i aniołów" (św.Bernard) - przeto -

"Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,

w której przedwieczne zamieszkało Słowo.

Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta.

Bądź pozdrowiona, Królowo !" (Teofil Lenartowicz)

"Pozdrawiamy Cię, Córko Ojca Przedwiecznego. Pozdrawiamy Cię, Matko Syna Bożego. Pozdrawiamy Cię, Oblubienico Ducha Świętego. Bądź pozdrowiona Świątynio Przenajświętszej Trójcy ! Bądź pozdrowiona Pani nasza, pełna dobroci różo nasza. Królowo naszych serc, Maryjo, życie, słodyczy i najdroższa nasza nadziejo, a raczej serce i duszo nasza... Niechaj w nas będzie Dusza Twoja, byśmy wielbili Pana. Twój Duch niech będzie w nas, byśmy się weselili w Bogu"... "Pozdrawiamy Cię, Królowo Aniołów i Świętych, która z nieba wstawiasz się za nami i wspierasz nas w ziemskim pielgrzymowaniu ku ziemi obiecanej; ożywiaj naszą wiarę, podtrzymuj nadzieję, rozpalaj naszą miłość ku Bogu i ku braciom" (bł.Jan Paweł II)...

"Najmiłościwsza, najwyższa, Najświętsza Pani nasza ! Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi... Królowo nieba i ziemi, której panowaniu wszystko prócz Boga jest poddane.. Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo - bądź pozdrowiona !" (wg św.Ludwika Marii Grignion de Montforta)...

"Błogosławiona jesteś, Maryjo, przez Boga, aniołów i ludzi ! Błogosławiona jesteś przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Błogosławiona jesteś jako Matka, Królowa i Pani wszechświata. Błogosławiona jesteś we wszystkich Błogosławieństwach Ewangelicznych: jako uboga w duchu i pocieszona w smutku, jako cicha i łaknąca sprawiedliwości, jako miłosierna i czystego serca, jako wprowadzająca pokój, chociaż prześladowana... O, Najszczęśliwsza w niebie i na ziemi, już osiągnęłaś pełnię wszystkich Błogosławieństw !" (wg o.Szymona Niezgody OP), dlatego "Tobie wszystek Dwór Niebieski - jako swojej Królowej cześć niesie. Ciebie na całym świecie Kościół święty wzywając pomocy - rozsławia jako Matkę Bożego Majestatu. Ciebie jako czcigodną i prawdziwą Króla Niebieskiego Rodzicielkę - świętą oraz słodką i litościwą uwielbia" (św.Bonawentura jw.).

"Tyś jest Królową wybraną przez samego Boga, Królową ukochaną przez aniołów i wszelkie moce niebieskie, Królową wszystkich dusz i wielkich światów... Przez Twój czcigodny tytuł Matki Boga jesteś Królową uczonych; przez siły Twojej duszy - królową męczenników; przez Twoją sprawiedliwość i miłość - Królową wszystkich Świętych. Ogarnięta od pierwszego momentu swojego istnienia przez promieniującą i ożywiającą mądrość Słowa, cała skupiona w swej płomiennej wierze, z duszą dziewiczo kochającą i przezroczystą, ukryta w najgłębszym spojrzeniu Boga, stałaś się Matką dziewiczą bez skazy" (wg Marty Robin).

"Archanioł pozdrawiając, nazwał Cię łaski pełną, wszystkie ludy głoszą Cię błogosławioną, wszystkie chóry hierarchii niebieskiej oddają Ci cześć, my zaś, do hierarchii ziemskiej należący, także wołamy do Ciebie: Przyjmij łaskawie, o pełna łaski, hołdy nasze, Pan z Tobą, módl się za nami. O Matko nasza, Pani nasza i Królowo nasza" (św.Atanazy)...

"Upadając do podnóżka Twego tronu, składamy Ci, wygnańcy na tej łez dolinie, daninę z hołdów naszych i radujemy się niezmierną chwałą, jaką Cię Stwórca obdarzył... Teraz, kiedy już jesteś Królową nieba i ziemi, nie zapominaj o Twoich biednych sługach z wysokości tego tronu szczytnego, na który wyniesiono Cię... Im bliższa jesteś źródła łask wszelkich, tym łatwiej Ci wyjednać je i dla nas... O Królowo prześliczna ! Nie domagamy się szczęścia oglądania Cię na ziemi, lecz pragniemy ujrzeć Cię w niebie" (św.Alfons Liguori)... Ty zaś, o Chryste, Królu nasz, "za chwałę, jakiej doznała Trójca Przenajświętsza z powodu wywyższenia Twojej Matki ponad wszystkie chóry aniołów i za radość całego Dworu Niebieskiego z Jej ukoronowania na Królową nieba i ziemi - bądź błogosławiony na wieki" (wg PJ do św.Lutgardy).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej