POD KRZYŻEM MĘKI PAŃSKIEJ

Część bolesna

I. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu

Twój "Krzyż, o Jezu Chryste, na górze Kalwaryjskiej stał się narzędziem chwały Bożej, na nim bowiem najlepiej uwielbiłeś Ojca; narzędziem sprawiedliwości, bo na nim nastąpiło pełne zadośćuczynienie za wszystkie grzechy świata; narzędziem wszechpotęgi i wszechmądrości Bożej, bo krzyż z przedmiotu hańby stał się przedmiotem kultu i godłem zbawienia, a przede wszystkim, stał się narzędziem miłosierdzia Bożego, które się odtąd poprzez krzyż zlewa na cały świat... I chociaż był zgorszeniem dla synów Izraela, i choć był głupstwem dla pogan - dziś jest sztandarem zbawienia i znakiem Twojego triumfu nad całym piekłem" (wg bł.Michała Sopoćko), bo nie gdzie indziej jak właśnie "na drzewie Krzyża zostało podniesione człowieczeństwo, jako znak naszego zbawienia...

Przeto "wznosimy dziś swe oczy na Ciebie, Panie Jezu, Sprawcę tego zbawienia. Jeśli się dobrze wpatrzymy, będziemy mogli poznać w Tobie naszą godność i wielkość, skoro i za nas został spłacony nieoceniony okup, bo nigdzie człowiek nie może lepiej uchwycić swej godności, jak w zwierciadle Krzyża" (św.Antoniego z Padwy).

"O Panie Jezu Chryste, Zbawco i Odkupicielu... Oto klękamy przed Twoim błogosławionym Krzyżem, pragnąc otworzyć swego ducha i swoje serca ku rozpamiętywaniu Twojej najświętszej Męki. Stawiamy dziś Twój Krzyż nad naszymi duszami, by jeszcze lepiej pojąć to, co uczyniłeś, co wycierpiałeś i by zrozumieć dla kogo znosiłeś te cierpienia... Niechże nas wesprze łaska Twoja, byśmy strząsnęli ze swych serc obojętność i otępienie; abyśmy, chociaż na ten czas, mogli zapomnieć o dniu powszednim; by nasza miłość, skrucha i wdzięczność spoczęły u Twych stóp... Królu serc ludzkich, niechaj Twa ukrzyżowana miłość ogarnie nasze słabe, zmęczone, biedne zgorzkniałe serca, by potrafiły Ciebie odczuwać aż do głębi. Racz w nas obudzić to, czego nam w sobie brak: współodczuwanie z Tobą, miłość do Ciebie, powagę, wierność, wytrwałe w rozpamiętywaniu Twej świętej Męki i śmierci" (wg o.Karla Rahnera SJ).

O Jezu... Czymże są cierpienia, czym nasze troski i przykrości wobec Twojej ofiary; wobec Twej męki duchowej, która dosięgła Cię już na początku drogi (Łk 22,44)... Prosimy zatem, racz przyjąć i naszą ofiarę, naszą zupełną zgodę "na codzienne drobne krzyżyki, na przeciwności w naszych zamiarach... na cierpienia wewnętrzne, na oschłości ducha, na trwogi, lęk i niepewności, na ciemność i gęsty mrok wewnętrzny, na pokusy i różne doświadczenia, na udręki, które wypowiedzieć trudno, a zwłaszcza na te, w których nikt nas nie rozumie... na godzinę śmierci, na ciężkość walki w niej i na całą jej gorycz...

Dzięki składamy Ci za ten kielich goryczy, który wypiłeś sam, zanim go nam podałeś. Tak więc i my dziś przykładamy usta do tego kielicha Woli Twojej świętej, aby i nam się stało według upodobań Twoich. Niechaj się stanie z nami to, co zakreśliła Twoja mądrość przed wiekami. Pragniemy wysączyć kielich przeznaczeń aż do ostatniej kropelki. W goryczy radość nasza, w beznadziejności - ufność nasza, bo w Tobie wszystko dobre jest, co daje Twe Ojcowskie serce. Nie przenosimy pociech nad gorycze ani goryczy nad pociechy, ale za wszystko, Panie nasz, dzięki składamy Ci. Rozkoszą naszą jest wpatrywać się w Ciebie, Boże niepojęty. Nie ma w nas ani jednej kropli krwi, która by nie płonęła miłością ku Tobie" (wg św.Faustyny), gdyż "miłość krzyża jest dla duszy pobożnej źródłem świętej, czystej i owocnej radości mimo, że daje ludzkiej naturze nieprzyjemne odczucie" (Małgorzata Balhan).

"O Krzyżu święty, droższy nad wszelki blask i cenę najświetniejszych, najdroższych kamieni ! Tyś był kresem prac i trudów Pana Jezusa, końcem cierpień i początkiem chwały Jego oraz wstępem do wielmożności królestwa Bożego. Z Ciebie weseli się niebo, przed Tobą drży piekło... Tyś jest jarzmem wdzięcznym i zadatkiem wiecznej szczęśliwości, odpocznieniem i siłą każdego chrześcijanina. Obejmujemy cię i do serc swoich tulimy jako najdroższy nam klejnot" (wg bł.Michała Sopoćko)... "O Krzyżu, siedzibo Mądrości... Ty jeden uczysz prawdziwej świętości; ty jeden kształtujesz herosów, siłaczy, męczenników i świętych. Wspaniały Krzyżu, Pana naszego, zechciej być naszym tronem" (wg Sługi Bożej Luizy Piccarrety)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

II. Biczowanie Pana Jezusa

Jezu, Ty pozwoliłeś na to, by Cię tak strasznie skatowano, że nie znalazłoby się miejsca na Twym najświętszym ciele, które byłoby wolne od sińców i od ran. Przy tym nie próbowałeś nawet poskarżyć się. "Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak Tyś nie otworzył ust swoich" (wg Iz 53,7). Cierpiałeś milcząc... Może dlatego, bardziej niż ktokolwiek inny, rozumiesz każde cierpienie... Może dlatego Ty najlepiej potrafisz nas pocieszyć. "Czego bowiem potrzeba - pytał święty Tomasz - aby być doskonałym pocieszycielem ? Dwóch rzeczy: najpierw samemu doświadczyć cierpienia, bo jeśli się nie cierpiało, nie rozumie się zupełnie cierpienia drugich, a po wtóre zwyciężyć swe cierpienie, w przeciwnym razie, mieszając swą porażkę do cierpień pocieszanych, zniechęca się ich zamiast pomagać". Dzięki Ci więc za wszystkie bóle, za całą Twoją Mękę.

"O, miła i błoga Męko, napełniasz duszę pokojem i pozwalasz jej bezpiecznie chodzić po falach wzburzonego morza! O, miła i rozkoszna Męko, bogactwo duszy, pociecho strapionych, pokarmie zgłodniałych, zaciszny porcie i raju duszy! O, prawdziwa radości, chwało i szczęśliwości nasza!... Męko, ty pouczasz rozumne stworzenia, jak powinny postępować. Błądzą więc ci, którzy chcą kroczyć śladami przyjemności, a nie cierpień, gdyż nikt nie dojdzie do Ojca inaczej jak tylko przez Syna, a Ciebie, Słowo, nie możemy naśladować, jeśli nie zakosztujemy Twego umiłowania cierpień" (św.Katarzyna ze Sieny). Pomóż nam zatem, o Męko Pańska, "do krzyża zawsze się garnąć, w krzyżu jedynie szukać szczęścia, ukojenia i pociechy w cierpieniu, światła w ciemności, rady w wątpliwościach, żalu w upadkach, spokoju w burzach życia, ufności w zniechęceniu, radości w śmierci...

Pomóż nam kochać coraz mocniej Jezusa Ukrzyżowanego i nieustannie przy Nim trwać tak myślą, jak i sercem. Pomóż nam uczyć się od Niego jak mamy kochać Boga, jak kochać ludzi, jak być pokornym i jak być umartwionym; jak się poświęcać dla innych, jak pracować dla chwały Bożej i dla zbawienia świata. [Pomóż nam kochać także wszystkie nasze] krzyżyki: duże czy małe. Każdy jest bowiem cenną relikwią Krzyża Chrystusowego, pozwól więc każdy krzyżyk z miłością tulić do serca i ze świętą radością codziennie dźwigać go" (wg św.Urszuli Ledóchowskiej).

Spraw, aby inni w nas widzieli umiłowanie krzyża, a my, byśmy byli świadomi tego, że "nieomylnymi znakami Krzyża są: pogoda, głębokie poczucie pokoju, miłość gotowa na każdą ofiarę, wielka jej skuteczność wypływająca z Twego przebitego boku i zawsze - w oczywisty sposób - radość... Radość, która wyrasta z pewności, że jeśli rzeczywiście jesteśmy Ci oddani, będziemy stać przy krzyżu, a więc przy Tobie, Panie" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera), bo w Krzyżu Twym objawia się "moc Ukrzyżowanego, która jest inna niż potęga pieniądza i broni. Inna niż wszelka władza polityczna" (o.Phil Bosmans).

"O Krzyżu - ogromie Bożej łaskawości, o Krzyżu - chlubo niebios, o Krzyżu - wieczne zbawienie ludzi, o Krzyżu - postrachu niegodziwych, mocy sprawiedliwych i światło dla wiernych. O Krzyżu, który sprawiłeś, że Bóg wcielony na ziemi stał się niewolnikiem naszego zbawienia, człowiek natomiast stał się królem w Bogu na niebiosach. Przez ciebie zabłysło światło prawdy, a moc bezprawia uciekła" (Paulin z Noli). "Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

"Witaj, głowo okrwawiona, cierniem wkoło uwieńczona, utrapiona, poraniona, rózgą krwawo posieczona, oplwana bezbożnie. Witaj, której twarz kochana odmieniona, w brudzie, w ranach zatraciwszy kwiat piękności pełna takiej jest bladości, że się niebo trwoży" (św.Bernard)...

O "Męko Pańska, Ty usuwasz wszelką słabość, jeśli tylko chory chce być leczony, gdyż nie pozbawiłaś nas wolności. Ty, Męko, przywracasz umarłemu życie... Gdy dusza zachoruje z powodu szatańskich pokus, Ty ją od nich uwalniasz. Gdy duszę prześladuje świat, gdy ulegnie ona własnej słabości, Ty jesteś jej jedyną ucieczką... W Tobie, błogosławiona Męko, dusze poznają nie tylko dzieło Słowa dokonane w cierpieniu, które miało swój kres, ale unoszą się na wyżyny Bożej miłości i zakosztowania jej. W Tobie, o Męko Chrystusowa, i nasze dusze chcą zrozumieć i poznać prawdę; chcą się upoić miłością Bożą, objawioną w Twojej słabości i spalić się w niej. I choć Ty, Chryste Ukrzyżowany, wydajesz się być słaby z powodu człowieczeństwa, które w Tobie cierpi, to jednak w niczym nie umniejsza Twojej Boskiej wielkości, gdyż wielka jest tajemnica Twej Męki z powodu Bóstwa. Bóstwo wynosi Cię na niebiańskie wyżyny i tylko dzięki niemu Męka Twoja osiąga swój cel" (wg św.Katarzyny ze Sieny).

O Chryste, Panie nasz, zelżony przed ukrzyżowaniem, który z niepojętą godnością przyjąłeś poniżenia, by wynagrodzić Ojcu za naszą pychę - uwielbiamy Cię !

"Im więcej razy na dzień jesteś znieważony,

Im śmieszniejsze na Ciebie wkładają korony

I krzyczą urągając: pokaż swoją siłę,

Albo liczą Cię między pamiątki niebyłe,

Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia,

Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia,

Tym bardziej dziś możemy pewnymi być jednego:

Że Ty jesteś zaiste, Alfą i Omegą"

Dzięki Ci za Twoje milczenie pośród obelg znoszonych za nasze bluźnierstwa; za cierpliwość gładzącą nasze bunty... Dzięki Ci za to, żeś odkupił wszelką nieprawość naszych dusz... Za to, że wciąż masz dla nas, ludzi, tak wiele cierpliwości, chociaż "nieprzyjaciele Boga szydzą z Krzyża i z tych wszystkich, którzy wraz z Tobą są na nim ukrzyżowani" (wg św.o.Pio), nie dopuszczając myśli o tym, że "w Krzyżu jest zbawienie, w Krzyżu jest życie, w Krzyżu obrona od nieprzyjaciół, w Krzyżu źródło niebieskiej słodyczy, w Krzyżu moc ducha, w Krzyżu wesele serca, w Krzyżu szczyt cnoty, w Krzyżu doskonałość i świętość" (Tomasz á Kempis)...

"O Krzyżu... Ty stałeś się stopniem, dzięki któremu człowiek może wstąpić do niebios. Bądź pozdrowiona trwała podporo, bądź dla nas kotwicą, by dom nasz trwał w pomyślności, aby łódź nasza płynęła szczęśliwie utwierdzona przez krzyż, z krzyża wieniec uplótłszy" (Paulin z Noli)... Zechciej "ochraniać nasz Kościół święty, ochraniaj wszystkich nas od powietrza, od ognia i od wojny. I spraw to swoją świętą mocą, abyśmy Twoją moc wychwalali, za Twoim światłem postępowali przez całe życie, a w wieczności mogli oglądać w niebie Zbawiciela Pana".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

IV. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

Jezu, Ty "wziąłeś na siebie krzyż nie swój, ale nasz. Wziąłeś na siebie krzyż przekleństwa i ciężar odrzucenia. Stałeś się starty w proch dla naszego zbawienia... Wziąłeś krzyż, który ciążył nam... A kiedy uświęciłeś go swoją Boską Osobą; kiedy przez krzyż nas pojednałeś z swym Ojcem, kiedy zbawiłeś nas - oddałeś nam ten krzyż... Odtąd to drzewo hańby jest znakiem wybraństwa Bożego, znakiem zwycięstwa i świadectwem Bożej miłości" (wg o.Dominika Widera OCD). "Nic nie jest tak cenne i bardziej uświęcone, niż ten święty znak" (wg PJ do Justyny Klotz). I za to Ci składamy najuniżeńszy hołd...

"My grzeszni pozdrawiamy Cię i całujemy Przenajświętszą Ranę Twego ramienia powstałą wskutek dźwigania krzyża. Krzyż ten, odarłszy Ciało Twoje, ciążył na nagich kościach i więcej zadał Ci boleści, niż wszystkie inne rany świętego Ciała Twego... Ach, przez tę ranę i dla strasznego ciężaru krzyża Twego, który z przykrością dźwigałeś, błagamy, zmiłuj się nad nami grzesznikami i racz odpuścić nasze grzechy tak powszednie, jak i śmiertelne, i przez krzyżową mękę swoją, wprowadź nas do Twojego królestwa niebieskiego" (wg aktów z Clairvaux).

"Jezu ukrzyżowany... Oczy naszych przodków szukały Ciebie we wszystkich trudnych dniach życia i w Tobie znajdowały pociechę oraz pokój. Oczy naszych rodziców widziały Twoje rany i dostrzegały w nich Bożą miłość, która nie więdnie ani nie starzeje się. Dziś nasze oczy widzą Twoje dłonie przybite gwoździami, a przecież zdolne obdarzyć prawdziwą wolnością... I widzą Twoje stopy przybite do drzewa krzyża, a przecież zdolne chodzić i zdolne uczyć chodzenia. Widzą Twe Serce włócznią przebite, a przecież zdolne wciąż udzielać zbawczego przebaczenia". Bo "w Krzyżu jest Ci dana władza; taka, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata... W Krzyżu jest moc odkupienia człowieka… W Krzyżu Twym Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty stał się Życiem dla dusz nieśmiertelnych. W Krzyżu - po ludzku - w znaku hańby, Ty stałeś się Pasterzem wszystkich dusz i Panem dziejów. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Ave Crux !" (św.Jan Paweł II).

"Są dusze, które idą za Tobą - ubogie za ubogim, spracowane za spracowanym, krzyż dźwigające za krzyż dźwigającym, ukrzyżowane za Ukrzyżowanym" (św.Urszula Ledóchowska), bo serce podpowiada im, że mądry Bóg już "przed wiekami, dla każdego z nas wybrał krzyż, a dziś przysyła go jako dar swego Serca. Nim to uczynił, spojrzał na krzyż swymi wszechwidzącymi oczyma, zastanowił się nad nim w swojej Boskiej mądrości, po czym obdarzył go ciepłem swojej miłości... Potem go zważył w obu dłoniach, aby stwierdzić, czy nie jest on o jeden cal za duży albo o jedną uncję za ciężki. Następnie błogosławił go swoim świętym Imieniem, przeniknął go na wskroś najświętszą łaską swoją, skropił swym pocieszeniem, po czym raz jeszcze spojrzał nań i na naszą odwagę. Tak ostatecznie każdy krzyż przyszedł od Boga z nieba, jako szczególne pozdrowienie, więcej - jako jałmużna miłosiernej miłości" (wg św.Franciszka Salezego).

Są jednak również tacy "miłośnicy honoru, którzy nic nie chcą wiedzieć o obelgach; dążą do bogactwa i nienawidzą ubóstwa; są spragnieni rozrywek, a obawiają się umartwień. I tak się stają nieprzyjaciółmi Twego krzyża, o Chryste. I uciekają przed nim z bojaźnią, z przerażeniem. I uważają go za hańbę podobnie jak ci, którzy ukrzyżowali Cię" (wg MB do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy)... Prosimy zatem, pozwól nam dołączyć, ale do tych, którzy miłują Krzyż.

"Zechciej zapisać nasze imiona w Najświętszych Ranach Twoich i racz nas ukryć w nich przed wzrokiem kusiciela... Przez zasługi i Rany najświętszych członków Twoich, zechciej dać duszom naszym przy opuszczeniu ciała tę niewinność, jaką wysłużyłeś Kościołowi przez cierpienia Krzyża Twojego" (wg o.Benignusa Deptuły SOCist). "Krzyż bowiem jakby woła do nas, byśmy się poczuwali do pocieszania konającego Serca Twego, ażeby z Tobą dźwigać krzyż, bo smutek i łzy krzyża nie mogą iść w parze z pustą radością świata"...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

"Jak przy stworzeniu świata przez słowo: "stań się !" stał się świat, tak i przy odkupieniu w Twym słowie: "wykonało się", ujawnia się największe miłosierdzie dla świata... Wykonała się obietnica dana prarodzicom w raju, bo Ty, o Jezu, Syn Niewiasty, przywracasz nam, wygnańcom; nam, grzesznym synom Ewy, utracone synostwo Boże" (wg bł.Michała Sopoćko) – i za to dzięki Ci !

Nawet "gdyby ktoś chciałby umrzeć za człowieka sprawiedliwego, na pewno podjął by się tego z największą trudnością. No, może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ponieść śmierć" (wg Rz 6,7), lecz Ty umarłeś za nas, chociaż jesteśmy grzeszni, niegodni Twej ofiary. Przez Ciebie wykonało się to, co zamierzył Bóg. "Była to bowiem misja, a nie ślepy los; Wola Ojca, a nie złość ludzka; zbawczy akt Twojej miłości, a nie samowolny czyn grzeszników... Zginąłeś, aby nas uratować; umarłeś, byśmy żyli; pragnąłeś, aby nam było dane orzeźwić się u źródeł życia. Paliło Cię pragnienie, by z Twego przebitego boku, od Serca, mógł wytrysnąć zdrój żywej wody dla nas" (wg o.Karla Rahnera SJ). "Przebodli ręce Twoje i nogi, policzyli wszystkie kości Twoje" (wg Ps 22,17), przeto dziś, z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i boleścią, adorujemy w duchu Twoją bolesną Mękę, Twoje bolesne rany i myślą zatapiamy się w Twoim zbawczym Krzyżu. W tym "Krzyżu, który dawniej był znakiem największej hańby. Dziś jest on Twym pomnikiem, pomnikiem Zbawiciela, który dumą napawa całe miliony ludzi" (wg ks.Klemensa Gorzałki ZBM)..

"Krzyżu, Tyś jest oparciem żywota,

Ty nam otwierasz szczęścia jasne wrota.

Kto cię ukocha, pod twym cieniem stanie,

tego niewoli nie krępują pęta

Ty jesteś siłą, Ty jesteś zbawieniem,

Twa moc jest wieczna, zwycięska i święta

Ten się nie zlęknie cierpienia i bólu,

kto w Tobie znalazł oparcie żywota

Ty mu otwierasz szczęścia jasne wrota"

"Bąźże uczczony, bądź uwielbiony, o Krzyżu Święty, Krzyżu najdroższy naszego Zbawiciela. O Krzyżu jaśniejszy nad wszystkie blaski świata, jedynie godny naszej czci i miłości, bądź pochwalony na wszystkie wieki

O Chryste, Panie nasz, niech będzie uwielbiona Twoja "ofiara krzyżowa, która ma trwać tak długo, jak długo będą grzesznicy, czyli do końca czasów" (PJ do Małgorzaty Balhan). Niech będą uwielbione Twoje rozwarte ramiona, którymi "objąłeś człowieka i otworzyłeś mu swój bok, by w nim się schronił przed nieprzyjaciółmi swymi" (św.Katarzyna ze Sieny). "Niechaj będzie błogosławiona Maryja, Służebnica Pańska, która jest cała zjednoczona z Twym odkupieńczym poświęceniem" (wg św.Jana Pawła II).

"O Jezu nasz ukrzyżowany, uwielbiamy bolesne Rany Twojej głowy, prosząc, byś przez te Rany udzielił nam łaski unikania okazji do grzechu. O Jezu nasz Ukrzyżowany, uwielbiamy bolesne Rany Twoich stóp, prosząc, byś przez te Rany udzielił nam łaski ustawicznego kroczenia drogą cnoty. O Jezu nasz Ukrzyżowany, uwielbiamy bolesną Ranę Twojej lewej dłoni i przez tę Ranę prosimy Cię, nie dozwól abyśmy stanęli po lewej stronie razem z potępionymi w dniu sądu. O Jezu nasz Ukrzyżowany, uwielbiamy bolesną Ranę Twojej prawej dłoni, prosząc, byś przez tę Ranę, pobłogosławił naszym duszom i zaprowadził je do królestwa Twego. O Jezu nasz Ukrzyżowany, uwielbiamy bolesną Ranę Twego boku, prosząc, ażebyś przez nią zapalił w naszych sercach ogień Twojej miłości, byśmy kochali Cię coraz więcej...

"Ciało Jezusowe za nas na krzyżu zawieszone, okryte ranami, obumarłe i pogrzebane – pozdrawiamy Cię. Serce najświętsze, któreś za nas otwarte na krzyżu – pozdrawiamy Cię... Pozdrawiamy Was, najwyższego uwielbienia godne wszystkie Rany naszego Zbawiciela, ceno okupu naszego, niegdyś w męce Jezusowi zadane, a teraz błyszczące w niebie jak gwiazdy jaśniejące" (wg o.Benignusa Deptuły SOCist)...

"Więzy, któreście krępowały Jezusa, przywiążcie nas do Jezusa. Ciernie, któreście koronowały Jezusa, zrańcie nas miłością Jezusa. Gwoździe, coście przybiły ręce i nogi Jezusa, przybijcie nas do krzyża Jezusowego, abyśmy żyli i umierali złączeni z Jezusem... O Krwi Jezusowa, napój nas miłością świętą. Śmierci Jezusowa, spraw, niech umrzemy dla większego przywiązania ziemskiego. Stopy najświętsze przebodzone Pana naszego, obejmujemy was, abyście nas uchroniły od piekła, na które zasłużyliśmy, bo w piekle nie moglibyśmy już Ciebie miłować, a chcemy Cię miłować...

O Zbawicielu nasz umiłowany - zbaw nas i połącz nas ze sobą. I nie dozwalaj, byśmy Cię kiedykolwiek utracili... Maryjo, ucieczko grzeszników i Matko Zbawiciela, wesprzyj nas grzesznych, którzy pragną miłować Boga i Tobie polecają się. Ratuj nas dla miłości, jaką masz dla Jezusa" (wg św.Alfonsa Liguoriego) i pozwól, byśmy z własnej woli często stawali obok Ciebie pod Krzyżem Twego Syna. "Tam bowiem są ukryte niewysłowione skarby miłości, której pragniemy, tam zrozumiemy Jego bezmierne poświęcenie; tam zostanie nam dana łaska serdecznych łez. Tam nauczymy się cierpliwie, z poddaniem znosić przeciwności, tam też będziemy podźwignięci z upadku i będzie nam dane serce skruszone i pokorne" (św.Bonawentura) jak Serce Chrystusowe...

"O Jezu Chryste, przy Twoim Krzyżu znikło złudzenie szczęścia bez Boga, dlatego powracamy do Ciebie - jedyna nasza Nadziejo i jedyny Wyzwolicielu; jedyna Radości... jedyna Prawdo, która napełniasz nasze serca oraz nadajesz sens i godność życiu wszystkich ludzi"... Niech będzie ponad wszystko uwielbiony "Twój Krzyż, w którym nigdy nie było niczego z nienawiści, niczego z zemsty czy z zazdrości, niczego z rewolucji czy choćby z egoizmu, gdyż Ty, pomimo, że ukrzyżowano Cię - po zmartwychwstaniu nie okazałeś rozczarowania wobec człowieka, który Cię tak pokrzywdził... Ty pozostałeś nadal wierny człowiekowi" (wg o.A.J.Nowaka OFM), a "wobec Krzyża wszyscy do dziś jesteśmy równi"..

"Na krzyżu swoim dokonałeś odkupienia świata. I poprzez tę tajemnicę każdy krzyż, który dźwiga człowiek, nabiera niepojętej po ludzku godności. Staje się znakiem zbawienia dla tego, kto dźwiga, a także dla innych" (wg św.J.P.II)... "Dziś w znaku Krzyża ujmujemy to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez Krzyż się idzie do zmartwychwstania. Tu innej drogi nie ma. Dlatego krzyże naszej Ojczyzny i nasze osobiste krzyże, i krzyże naszych rodzin, złączone z Tobą, Chryste, któryś pokonał Krzyż, niech nas prowadzą do zwycięstwa i do zmartwychwstania" (wg bł.Jerzego Popiełuszko).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...