wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

DAR MĄDROŚCI I ROZUMU
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

O "Jakże wielki jesteś, Panie, i godny by Cię sławić. Wspaniała Twoja moc, a Twej Mądrości nikt nie zmierzy" (św.Augustyn); mądrości, która "na początku, tak absolutnie na początku zaistniała, że w ogóle nie miała [żadnego] początku" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka)... Proszę więc, Boże najłaskawszy, od którego "cała mądrość pochodzi i z Tobą jest na wieki" (wg Syr 1,1) - racz mnie obdarzyć łaską tego wielkiego Daru. "Daru, którego najbardziej pragnę, bo jest wspaniałym, nadprzyrodzonym usposobieniem umysłu" (wg o.Alexisa Riauda CSSP); Daru mądrości, która "tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności" (wg Koh 2,13), a "mądrego czyni silniejszym niż dziesięciu mocarzy" (wg Koh 7,19). "Cóż bowiem cenniejszego jest niż mądrość, która wszystko sprawia" (Mdr 8,5); którą "zrodziłeś jako początek swojej mocy, przed dziełami swoimi, od pradawna. Od wieków ją ustanowiłeś przed pradziejami ziemi" (wg Prz 8,22-23)... która "jest Twoim Słowem przedwiecznym, ucieleśnionym w Chrystusie" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka)...

Ja wiem, o Boże Wszechmogący, że "podobnie jak inne dary, a także cnoty nadprzyrodzone, ów Dar Mądrości udzielasz duszy razem z łaską uświęcającą już na początku, na chrzcie świętym, i niemal prosisz aby dusza zechciała się nim posługiwać w jej własnym interesie" (o.A.R.jw.). Niestety... jakże często szybko tracimy mądrość przez swoją lekkomyślność, gdyż ona "nie chce być ani w duszy przewrotnej, ani zamieszkać w ciele zaprzedanym grzechowi" (Mdr 1,4)... Tymczasem ona "jest tchnieniem Twojej mocy, przeczystym wypływem Twojej chwały, toteż nic skażonego nie może przylgnąć do niej... Ona stanowi odblask wieczystej światłości, ona zwierciadłem jest bez skazy, obrazem Twej dobroci" (wg Mdr 7,25-26). Piękniejsza jest niż słońce i wszelkie gwiazdozbiory, a porównana ze światłością - ona uzyska pierwszeństwo, gdyż po tamtej nastaje noc, a mądrość zło przemoże (Mdr 7,29-30)" (wg KKK 2500). Nic jej nie dorównuje...

"Jeżeli z was komuś brak mądrości - pisał w swym liście święty Jakub - niech prosi o nią Boga, a na pewno otrzyma" (wg Jk 1,5). Proszę Cię zatem najpokorniej, udziel mi Daru Mądrości. "Inteligencja bowiem jest produktem głowy, mądrość zaś obejmuje także i serce ludzkie" (wg W.Kluz)... Proszę Cię o nią, bo sam umysł nie wystarcza mi, dlatego "nade wszystko potrzeba mi mądrości, abym swe życie osobiste umiał ustawić mądrze i bym potrafił mądrze gospodarować nim. Bo czas jest krótki. Bo przebiegają godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata" (wg ks.Mieczysława Malińskiego), a bez mądrości bardzo łatwo roztrwonić je.

"Ześlij ją ze świętych obłoków, z tronu Twej wspaniałości, by ze mną pracowała; by stojąc przy mnie nauczyła poznawać, co Tobie jest miłe. Albowiem ona wszystko wie i wszystko rozumie" (Mdr 10,10-11). "Jedna jest, a wszystko potrafi, pozostając sobą... wszystko odnawia, a zstępując przez pokolenia w dusze święte, kształtuje Twych przyjaciół" (wg Mdr 7,27), a "ci, którzy jej używają, szybko się stają uczestnikami Twojej Boskiej przyjaźni" (wg Mdr 7,14)... "Ona będzie mi mądrze przewodzić w moich czynach i strzec mnie w swojej chwale" (wg Mdr 9,11), dlatego tak gorąco pragnę posiadać ją...

Dopomóż mi "przedkładać ją ponad królestwa i stolice, a wszelkie bogactwa mieć za nic w porównaniu z nią, bo wszystko złoto, jeśli jest do niej przyrównywane, to odrobina piasku, a srebro obok niej poczytane za błoto... Pomóż mi umiłować ją nad piękno i nad zdrowie, i mieć ją zamiast światłości, bo światło jej nigdy nie gaśnie, a razem z nią przychodzą dobra i radość ze wszystkiego, gdy ona idzie przodem... Ona jest matką tego wszystkiego i nieprzebranym skarbem dla ludzi" (wg Mdr 7,8-11).

"Nie dozwól mi gardzić mądrością, lecz pomóż kochać, by mnie strzegła, i cenić... W zamian za to czcią mnie otoczy i sławą mnie okryje, jeżeli ją posiądę" (wg Prz 4,6 i 8). "Szczęśliwy bowiem ten, kto ćwiczy się w mądrości; który się radzi swego rozumu" (wg Syr 13,20), gdyż "Bóg miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością" (Mdr 7,28).

O Chryste Zmartwychwstały, zwycięski Salwatorze, "w którym wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte" (wg Kol 2,3). Ty wiesz, że "owoc mądrości droższy jest od bogactwa i że nierówne jej żadne klejnoty" (Prz 3,15) - proszę więc, przychyl się do wielkiej prośby mojej i naucz mnie "dobrze zarządzać swoją własną wolą" (wg św.Jana Bosco), która w parze z "mądrością powiedzie mnie do celu najprędzej i najkrótszą drogą" (św.Maksymilian Maria Kolbe), pokornie proszę Cię... "Racz dać mi wielki rozum (oświecony wiarą), jedynie na to, abym lepiej poznał Ciebie, bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham... Proszę Cię o potężny rozum, szczególnie w rozumieniu rzeczy bożych i wyższych. I racz uzdolnić umysł mój przez Twą szczególną łaskę" (wg św.Faustyny).

Ojcze nas... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Całe trzy lata przed odejściem do domu Ojca, Ty, Panie Jezu, uczyłeś ludzi jak mają żyć Mądrością Bożą, stanowiącą "pewne zasady życiowe, którym człowiek musi być wierny" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka). Jak wcielać w życie "prawo moralne, które jest dziełem tej Mądrości, ojcowskim pouczeniem i pedagogią Bożą; które wyznacza człowiekowi drogi postępowania, wiodące go do szczęścia, a zakazuje dróg do zła, odwracających go od Boga i od Jego miłości" (wg KKK 1950)... Podsumowując całą swoją misję nauczycielską wskazałeś nam na "Prawdę Boga, która jest Jego mądrością... która kieruje całym porządkiem stworzenia i rządzenia światem" (wg KKK 216). W mądrości bowiem "jest duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze.

Mądrość ruchliwsza jest od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej oraz przeczystym wpływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie" (Mdr 7,22-25). "Z warg jej wychodzi prawość, wstrętna jej wargom nieprawość. Wszystkie jej mowy są słuszne; obcy jej fałsz i krętactwo". Proszę więc, Panie, racz obdarzyć mnie mądrością... "Mnie też stworzyłeś na swój obraz, dlatego spraw, abym i ja stał się Twoim Odbiciem" (wg Małgorzaty Balhan). Zechciej mi dać "ducha mądrości, abym mógł sprostać wszelkim wyzwaniom i problemom" (wg o.Slavko Barbaricia OFM), gdyż "mądrość, to oliwa, której brakuje mi jak pannom nieroztropnym (Mt 25,1-13)" (wg "Słowa wśród nas").

Ty wiesz, o Chryste, że "na próżno Pana Boga kusi, kto o mądrość prosi, a sam się o nią nie stara" (ks.Piotr Skarga). Błagam więc, pozwól mi co dzień "zdobywać mądrość. Za wszystko, co posiadam, mądrości nabywać" (Prz 4,7) i "raczej mądrość nabywać niż złoto" (Prz 16,16). "Nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi" (wg Mdr 3,11). Lecz przy tym pozwól mi pamiętać, że "nie można zdobyć mądrości jedynie przez studiowanie jej, bo zdobywanie mądrości jest jak rzeźbienie w sobie wewnętrznego człowieka" (wg Henryka Skolimowskiego). Proszę więc, Panie, pomóż mi rzeźbić go Twoim słowem, bo ten, "do kogo Ty przemawiasz, prędko staje się mądrym i bardzo zyskuje dla ducha" (wg Tomasza á Kempis), zaś "mądry człowiek potrzebuje jedynie roztropności, w którą zaopatrujesz go, ażeby mógł się bronić" (do Małgorzaty jw.).

Proszę Cię także, pomóż mi dobierać właściwych przyjaciół, bo tylko ten, "kto z mądrym przestaje, nabywa mądrości" (Prz 13,20), a "kto nabywa mądrość, ten - mówią - siebie kocha" (wg Prz 19,8). Dopomóż mi pamiętać, że trzeba jej szukać w Prawie Bożym, bo ono jest wyrazem najwyższej mądrości, a wypełnianie go czyni nas roztropnymi i prawdziwie mądrymi. "Lepszy jest bowiem człowiek mniej zdolny, ale bojący się Pana, niż bardzo mądry, który przekracza Jego Prawo" (Syr 19,24). "Lepsza jest mądrość, niż siła" (Koh 9,16), gdyż jej "owocem jest miłość Boga, a kiedy dusza jej skosztuje, doświadcza jak słodki jest Pan" (Ps 33,9)...

Pomóż mi, proszę, "szukać jawnie mądrości w modlitwie" (Syr 51,13). Pomóż mi pragnąć tej "mądrości, która jaśnieje, nigdy nie gaśnie i łatwo dając się poznać tym, którzy ją miłują. Mądrości, którą mogą znaleźć ci, którzy jej szukają... która wychodzi naprzeciw pragnącym jej i łatwo daje się rozpoznać" (Mdr 6,12)... "mądrości zstępującej z góry, która jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy" (Jk 3,17). Bo "mądrość napuszona i zarozumiała, niestety, lecz nie zasługuje na miano mądrości" (ks.bp K.R.jw.). A przede wszystkim, proszę Cię, dopomóż mi pamiętać o tym, że "mądrość człowieka mieści się na przecięciu ramion krzyża świętego; tam, gdzie się droga niebiosów mądrze przecina z drogą ziemi" (Roman Brandstaetter)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Kłaniam się Tobie z pokorą, o Duchu Święty Boże, który obdarzasz wierzących siedmiorakimi darami, a "spośród wszystkich swoich darów, na przedzie stawiasz Dar Rozumu... lecz nie tyle ze względu na doniosłość jego, ile ze względu na praktyczne jego znaczenie w życiu" (wg o.Alexisa Riauda CSSP). "Rozum jest bowiem źródłem życia dla tych, którzy go mają" (wg Prz 16,22). "Rozum zaś, oświecony wiarą, wskazuje nam nie tylko drogę, ale także różnicę między heroicznym a głupim sposobem jej przebycia. A przede wszystkim stawia człowieka wobec wielkości i Boskiej piękności zadań, które Trójca Święta składa w jego ręce" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera)...

Ty wiesz, o Duchu Święty, że "podobnie jak roztropność, tak i Dar Rady jest sądem rozumu praktycznego, że dzięki darom Rozumu i Rady, dusza potrafi jak Pan Jezus, to znaczy po Bożemu sądzić o rzeczach stworzonych... i w świetle wiary, tak jak Maryja i tak jak wszyscy święci. Dlatego dusze, które oddały się Tobie, nie widząc się, nie kontaktując ze sobą wzajemnie, zgodne są, co do oceny wypadków tego świata, gdyż sądzą oświecone światłem tego daru" (wg o.A.R.jw.). Proszę więc, obdarz mnie rozumem, aby mógł być "łącznikiem między mną a innymi ludźmi; kulturą mego serca" (A.Kijowski)...

"O Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie

O Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

O Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Święty, Dawco daru mocy, umacniaj mnie.

O Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość",

Ty wiesz, że "kiedy rozum rządzi, wówczas wprowadza pokój do ściśnionego ducha i rozjaśnia sumienie, uwalnia serce, łagodzi ostrości a ciężary czyni lekkimi. I jeśli człowiek służy mu, znajduje łaskę, staje się wolny, zyskuje władzę chodzenia gdzie chce oraz robienia tego, co chce" (św.Antoni z Padwy). Proszę więc, byś obok rozumu zechciał mi dać "mądrość niebieską, bym się nauczył szukać Boga i odnajdywać Go... Jego nad wszystko kochać i tylko w Nim mieć upodobanie, a wszystkiemu innemu nadawać taką wartość, jaką posiada w Bożej mądrości". Pokornie proszę Cię...

Prawdą jest to, że "Dar mądrości, to najwznioślejszy z Twoich darów, gdyż wznosi duszę na najwyższy stopień doskonałości, oddając ją całkowicie Bogu i dając jej całkowicie Boga; To wiedza i umiejętność, objawiająca się w praktyce sposobem najprostszym, najszlachetniejszym i najkorzystniejszym dla duszy". Dlatego racz "napełnić duszę moją mądrością dla lepszego poznawania Ciebie i Twych doskonałości Boskich i dla umiłowania Prawdy wiekuistej, abym nigdy znikomych dóbr doczesnych nie przenosił ponad dobra wieczne. I racz oświecić Darem Rozumu, bym głębiej mógł poznawać ducha tajemnic wiary".

"Mądrości, która z ust Bożych wypływasz,

wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:

przybądź i naucz mnie dróg roztropności,

Wieczna Mądrości"...

"O Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, poświęcam Ci mój rozum, serce moje i wolę; całą moją istotę, teraz i na wieki. Niechaj mój rozum zawsze Tobie będzie uległy Twoim niebiańskim natchnieniom i nauce Kościoła, którego nieomylnym jesteś przewodnikiem. Niech moje serce zawsze będzie rozpalone miłością do Boga i bliźniego. Niech moja wola zawsze zgadza się z Wolą Bożą i niechaj całe moje życie stanie się wiernym naśladowaniem życia i cnót Chrystusa"... Niech "Twoje światło pomoże mi rozumieć rzeczy Boskie oraz dogłębniej i wyraźniej pojmować rzeczy ludzkie, bo w nim jest łatwiej rozpoznawać liczne znaki Boga wpisane w stworzenie" (wg bł.Jana Pawła II)...

"O Trójco Święta... Przedwieczna moja słodka miłości... O Światłości prawdziwa, proszę Cię, daj mi światłość ! O Mądrości, daj mi mądrość, o Mocy nieskończona obdarz mnie mocą... Zaklinam Cię, rozprosz ciemności, bym doskonale poznać Cię mógł i naśladować Twoją prawdę w prostocie i szczerości serca swego" (wg św.Katarzyny ze Sieny)...

Prawda, że "przedmiotem mądrości jest Bóg i rzeczy Boże w pierwszym rzędzie, lecz też i rzeczy tego świata, tak w porządku praktycznym, jak i filozoficznym, w ich stosunku do Boga" (wg św.Tomasza z Akwinu), dlatego proszę, naucz mnie mądrze przeżywać swoje życie i "umiłować mądrość, jakakolwiek by była: szukać jej, kroczyć jej tropami, uchwycić się i przywrzeć do niej z całej swojej siły" (wg św.Augustyna). Pozwól pamiętać, że "człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność; w dniach, kiedy grzechy panują, powstrzyma się od błędu" (Syr 18,27), dlatego "ten szczęśliwy jest, kto ćwiczy się w mądrości i kto się radzi swego rozumu, ten, kto rozważa drogi mądrości i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami" (wg Syr 14,20).

"Błogosławiony dom, szczęśliwe to sumienie, którego dotknął smak mądrości; w którym Mądrość spoczęła" (św.Antoni z Padwy). Ona to bowiem "uczy umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu" (Mdr 8,7). Ona pozwala mądrze żyć. "Aby zaś życie było mądre, to najważniejsza jest dobrze pojęta troska: po części o teraźniejszość, po części o przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego" (Artur Schopenhauer).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Maryjo Panno, Stolico Mądrości... Ty wiesz, że ten, "kto chce we wszystkim dać się kierować Duchowi Rozumu, najpierw powinien starać się o wielką czystość duszy i wielką delikatność sumienia oraz unikać wszelkiej dobrowolnej winy, nawet w rzeczach mało znaczących" (o.Alexis Riaud CSSP), albowiem "początkiem mądrości, pełnią mądrości i koroną mądrości jest bojaźń Pana" (Syr 1,14-18). Jest również "wspaniałą zapłatą dla tych, co według niej postępują" (wg Ps 111,10), ale też "nie dla wielu dostrzegalna jest" (Syr 6,22). Może dlatego, że "ludzie ciągle nie odróżniają mądrości od wykształcenia. Tymczasem czysta mądrość musi mieć coś z Boga. Mądrość wyznacza pewien styl życia, a życiem doczesnym zarabia na życie wieczne. Dlatego mądrość jest tak ważna i bezcenna" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka)... Może dlatego, nie wszyscy rozumieją, iż "wiedzę można przejmować od innych, ale mądrości trzeba nauczyć się samemu" (Axel Munthe). I "to jest wielkie prawo rozumu ludzkiego. To także wielkie szczęście ludzkiej osobowości, której rozwój zależy jedynie od nas samych" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... "Mądrość ważniejsza jest niż wiedza" (o.Phil Bosmans), bo "nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby mądrym być" (Heraklit z Efezu). Proszę więc, Matko, prowadź mnie, jak prowadziłeś Jezusa, który pod Twoją ręką "wzrastał w mądrości, w latach i w łasce" (Łk 2,52) Bożej.

O Pani, którą Bóg tak hojnie wynagrodził za Twoją ziemską doskonałość, za Twoją mądrość, za Twój rozum, że wziął do nieba z ciałem i duszą jako jedyną spośród stworzeń - proszę Cię, racz być moim wzorem w dążeniu do zdobycia takich bezcennych cnót... Ty wiesz, że "dobry żywot czyni człowieka mądrym wedle Boga i doświadczonym w wielu rzeczach. A im kto w sobie pokorniejszym, a Bogu podleglejszym się stanie, tym więcej mądrości i pokoju we wszystkim będzie miał" (Tomasz á Kempis)...

Pozwól mi więc pamiętać, że "jeśli pożądam mądrości, muszę zachować Przykazania, a Pan jej nie poskąpi" (wg Syr 1,26), bo "człowiek mądry nie będzie nienawidził Prawa" (Syr 33,2). Pozwól mieć stale na uwadze to, że "kluczem do bram mądrości nie jest refleksja, lecz modlitwa" (wg Petera Wusta). Ona jest bowiem "matką wszelkiego duchowego dobra. Tak więc, jeśli zdobędę matkę, zdobędę jej potomstwo" (wg św.Izaaka Syryjczyka)...

"Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, okaż mi swoje wielkie miłosierdzie i spraw, bym pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używał rzeczy przemijających, nieustannie ubiegając się o dobra wieczne". Dopomóż mi usilnie pracować nad sobą; nad ładem wewnątrz swojej duszy i w swoim otoczeniu, bo skoro Tyś, o Panie, "stworzył mnie w sposób mądry, to ja, jako stworzenie też powinienem być uporządkowany" (wg KKK 299)...

Pozwól mi, zwłaszcza wtedy, "kiedy będę miał rację i kiedy będę chciał wyrazić największą i najbardziej oczywistą mądrość - pamiętać o tym, że wiele zależy od mego sposobu mówienia. Bo można mówić językiem ludzkim i anielskim, lecz słowom musi zawsze towarzyszyć miłość" (wg Sługi Bożego S.W.jw.). A jeśli przy tym kiedyś zechcesz doświadczyć mnie, dopomóż mojej duszy dojrzeć do daru mądrości, który dopiero wtedy będzie mógł "działać w niej w sposób o wiele bardziej duchowy.

Umysł mój będzie miał jaśniejszy pogląd na to, że Ty, o Boże, jesteś wszystkim, stworzenie zaś, po prostu niczym. W następstwie tego, będzie działała silna determinacja woli, by żyć jedynie dla Ciebie i znosić wszystko dla Twojej chwały i dla nastania Twego królestwa w mojej pokornej duszy. Dusza bowiem, która w pełni pozostanie pod działaniem tego daru, znajdzie upodobanie jedynie w Tobie i nie odczuje miłości do niczego innego jak do Ciebie, i do wszystkiego, co dotyczy Twojej chwały" (wg o.A.R.jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

O Boże, pozwól mi pamiętać, że "otrzymałem duchowy znak, "ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni" i pomóż mi zachować to, co otrzymałem... Ojciec mnie bowiem naznaczył, umocnił Chrystus Pan i "dał zadatek Ducha" (wg św.Ambrożego). "Zechciej też mnie oświecić. Dozwól mi rosnąć w mądrości, abym potrafił godzić ludzi między sobą, nie wymagając, żeby się zaparli wewnętrznego ognia, lecz godzić ukazując nowe, a wspólne im oblicze spraw" (wg Antoinea de Saint-Exupéryego). Dozwól mi "poszukiwać, walczyć, znaleźć i nie ugiąć się" (A.Tennyson). Ale nie dozwól mi "być mądrym we własnych oczach" (Prz 3,7), gdyż "być pewnym Boga - to mądrość, być pewnym siebie - to pycha i pochlebstwo...

Dziś "ludzie nie mają zwyczaju nazywania mądrością tego, co czyste, zgodne, ustępliwe, posłuszne, miłosierne, efektywne, obiektywne, szczere. To nazywają inaczej. Zresztą nie bardzo popularne jest to wszystko pośród ludzi i rzadko kto zabiega o to, więc choć ludzie w duchu przyznają, że są to niezaprzeczalne wartości, lecz uważają, że ogromnie trudno jest zdobyć je" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka). Tym bardziej więc przyjdź do mnie, Boże ! Racz dać mi mądrość serca tak niezbędną do tego, aby oświecać, nie raniąc przy tym; aby osładzać gorycz, by kochać i by szerzyć miłość, aby rozumieć i przebaczać, i aby wszystkim ukazywać drogę życia" (Małgorzata Balhan)...

Matko Najświętsza, Królowo Świata, Ty wiesz, że "mądrość Boża ze swej natury obnaża ograniczoność naszej ludzkiej wiedzy" ("Słowo wśród nas"), proszę więc, "daj mi mądrość z wysoka, bym się nauczył nade wszystko szukać i znajdować Boga; Jego miłować oraz w Nim mieć upodobanie, a wszystko inne rozumieć według porządku Jego mądrości" (Tomasz á Kempis). "W Nim bowiem moc, istota, Wola i rozum, mądrość i sprawiedliwość są tym samym. Nie może więc być w Jego mocy nic, co nie mogłoby być w sprawiedliwej Jego Woli czy w Jego mądrym rozumie" (św.Tomasz z Akwinu). "Kto zaś trwa w Bogu, a On w nim, przynosi owoc obfity. Bez Niego bowiem nic nie możemy uczynić" (wg J 15,5)...

"Piękny jest rozum ludzki i niezwyciężony" (Czesław Miłosz). On "w duszy wiernej sprawia, że wszystko w naturze staje się dla niej okazją do wielbienia Boga i składania Mu ciągłego dziękczynienia, podczas gdy dla duszy, która jest niewolnicą grzechu, przeciwnie... wszystko staje się okazją do pokus i upadków, nawet rzeczy najświętsze... Podczas gdy świat pozostaje obojętny na obrazę wyrządzoną Bogu i drży tylko o to, by nie utracić szacunku ludzkiego, dusza napełniona Duchem Rozumu zajęta jest jedynie tym, by uniknąć choćby najmniejszej obrazy Bożej" (o.Alexis Riaud CSSP)... by "raczej wszystko stracić, a znaleźć, Boga, niż wszystko zyskać, a swojego Pana, Boga utracić" (wg św.Augustyna). Proszę więc, pomóż mi nieustannie doceniać ten niezwykły Dar, ten wielki Dar Rozumu.

Matko, Ty wiesz, jak wielką moc mają te oba dary. "Mądrość biednego podniesie mu głowę, po czym posadzi go między możnymi" (Syr 11,1). "Mądry uzyska chwałę dla swojego narodu, a imię jego żyć będzie na wieki" (Syr 37,26), stąd "wielu mądrych, to zbawienie świata, a król rozumny, to szczęście narodu" (Mdr 6,24). Proszę Cię więc, Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, błagaj, by Bóg raczył obdarzyć tymi darami wszystkich możnych tego świata i by rozjaśnił ich umysły światłem Ducha Świętego. Mnie zaś, zechciej wybłagać "łaskę prawdziwej mądrości Bożej, ażebym zawsze i we wszystkim starał się być doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Jezusa, Twego Syna, który jest Mądrością wcieloną"; "abym [już nigdy więcej] niczym Go nie zasmucił" (wg Ef 4,30)...

"O Ogniu Boży, Miłości substancjalna Ojca i Syna, wyniszcz we mnie wszystko, co się jeszcze sprzeciwia królestwu Twej Boskiej Mądrości. Niechaj umysł mój, wolny od wszystkiego błędu i wszelkiego złudzenia, znajduje jedynie upodobanie w Samym Bogu i niech w ten sposób urzeczywistnią się w mej duszy wszystkie zamysły Bożego miłosierdzia" (o.A.R.jw.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej