wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A PRZEKUPNYCH I NIESPRAWIEDLIWYCH
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Niezręczna była sytuacja zarozumiałych arcykapłanów po tym, co zaszło, Panie Jezu, w tamten poranek wielkanocny. "Nie mogli bowiem odrzucić świadectwa całej straży, z drugiej zaś strony chcieli przeszkodzić rozpowszechnianiu się wieści o Twoim Zmartwychwstaniu" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ). Postanowili więc uchwycić się przekupstwa. Dając żołnierzom sporo pieniędzy, kazali rozpowiadać, że Twoi uczniowie przyszli w nocy i wykradli Cię, podczas gdy oni spali. Poza tym obiecali, że gdyby to wszystko doszło do uszu namiestnika, oni pomówią z nim, żeby wybawić ich z kłopotu (wg Mt 28,12-14)...

To było straszne wydarzenie, zuchwałe, nie mające równych w całej historii świata, jako że człowiek się ośmielił sfałszować zbawcze działanie Boga, dzięki któremu cała ludzkość miała dostąpić zbawienia. A jednocześnie karygodne ze względu na gorszący czyn najwyższych dostojników; tych, którzy mieli chronić Prawa, mieli prowadzić lud drogą sprawiedliwości, podczas gdy sami "pomijali to, co jest najważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę" (Mt 23,23). "Bardziej bowiem umiłowali zło niż dobro, kłamstwo, niż mowę sprawiedliwą" (Ps 52,5).

"Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą słusznych spraw" (Wj 23,8). "Nie będziesz naginał Prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych" (Pwt 16,19-20) - ustanowiono jeszcze w czasach mojżeszowych. Dla nich, jak widać, były to jedynie puste słowa, bo choć podarku nie przyjęli, to dając go, w złej wierze, byli tak samo winni...

"Biada tym, którzy za podarek uniewinniają winnego, a sprawiedliwego odsądzają od prawa" (Iz 5,23) - ostrzegano przez wieki. Upominano, że "bogactwa niesprawiedliwych wyschną jak potok i przeminą jak grzmot, co się rozlega w czasie ulewy" (Syr 40,13), lecz oni się zupełnie tym nie przejmowali... i aż do dziś, w tej mierze nic się nie zmieniło, "bo nawet wśród najbliższych można spotkać ludzi, którzy swych bliźnich wykorzystują i chcą zawładnąć nimi; którzy ich oszukują i manipulują nimi dla swoich własnych celów" (wg ks.Mieczysława Malińskiego) - słowem - przebiegłych i głęboko znieprawionych. Proszę więc, Panie, powiedz im raz jeszcze swoje: "Biada !" (wg Mt 23,13-30)...

Biada politykom, lekarzom, celnikom, biada policji, urzędnikom... wszystkim przekupnym, uwikłanym w układy korupcyjne... tym wszystkim, którzy się kierują jedynie własnym dobrem, a nie dobrem społecznym. "Niech się nawrócą, niech posłuchają Twojego słowa prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju, i niechaj wreszcie zaczną służyć tym wartościom" (o.Slavko Barbarić OFM)... Biada tym wszystkim, co przekupstwo inspirują jak ów Szymon z Samarii, który chciał za pieniądze wyłudzić dary Ducha (Dz 8,18-19), "przekupstwo bowiem czyni serce człowieka przewrotnym" (Koh 7,7). Niech zrozumieją, że "chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem" (Prz 20,17). Temu zaś, który często niepokoi mnie, a który jest przedmiotem intencji tej modlitwy, racz uświadomić, że "przyjmując podarki traci swą niezależność" (bł.Rupert Mayer), dlatego "lepiej jest mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski" (Prz 16,8), gdyż "przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane rośnie" (Ps 13,11)...

Niech wie, że "człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Im więcej jest w nim prawdy i miłości, tym więcej sprawiedliwości" (bł.Jerzy Popiełuszko). Niechaj pamięta o tym, że "kto postępuje sprawiedliwie, kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawia, kto wzbrania się dłońmi przed wzięciem podarku... ten będzie mieszkał na wysokościach" (Iz 33,15), bo już od wieków znane jest biblijne zapewnienie, że "jeśliby występny porzucił swoje grzechy, które popełniał, natomiast zaczął strzec wszystkich Twych ustaw, Panie... i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze... Nie będą poczytane mu grzechy jakie popełnił, ale będzie żył" (wg Ez 18,21-22).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tak to już jest, że "w zależności od tego czy się kocha, czy nienawidzi, różnie postrzega się innych ludzi. Stąd tyle niesprawiedliwej pogardy, podziwów nierozumnych i tyle stronniczości w ocenie otoczenia" (wg o.Marie-Augustina Bellouarda OP). Tak wielu bowiem "zatraciło rozsądek, odwróciło oczy, nie spoglądając więcej ku niebu i nie zwracając uwagi na sprawiedliwe sądy" (Dn 13,9)... I tylko Ty, o Panie nasz, jesteś niezmiennie sprawiedliwy, choć czasem mogło się wydawać, że coś tu jest nie tak, choćby w ostatnich Twych decyzjach podjętych przed wniebowstąpieniem, gdy Jan, najbliższy Ci, najmilszy, najwierniejszy ze wszystkich apostołów, nie został wyniesiony tak wysoko jak Piotr (J 21,15-17 i 20-21).

Ty jednak kierowałeś się mądrością i miłością. Tyś miał dalekosiężne plany, niezrozumiałe dla nich. "Bóg bowiem w swej sprawiedliwości i w swoim miłosierdziu - które są nieskończone i doskonałe - podchodzi z taką samą miłością lecz w niejednakowy sposób do swych niejednakowych dzieci, bo równość, jak ją powszechnie pojmują, jest synonimem niesprawiedliwości" (św.Josemaria Escriva de Balaguer)... Wśród ludzi jednak "często mylne bywają pozory, a sądzenia niesprawiedliwe. O jakże często cierpi cnota uciśniona przez to jedynie, że jest cicha" (wg św.Faustyny)...

Wielu, nie rozumiejąc zasad sprawiedliwości "miesza prawdę z wymysłami mającymi wywołać złość, która - gdy raz zostaje wyzwolona - rozprzestrzenia się jak leśny pożar ogarniając, aż do zaślepienia, zarówno tych, którzy zawsze gotowi są kąsać, jak i ludzi wrażliwych na wszelką niesprawiedliwość" (wg Salvadora Bernala). A przecież wystarczyłoby kierować się mądrością Ewangelii, w której doradza święty Paweł: "Ty, o człowiecze Boży podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością i łagodnością" (1Tm 6,11)...w której tłumaczy, że "miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego i nie cieszy się z niesprawiedliwości" (wg 1Kor 13,4-6). Proszę więc, Jezu, przybliż im te wiecznie żywe słowa i powiedz im, że "sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci" (Ps 112,6).

Czuwaj nad nimi, aby "przy rozwiązywaniu problemów nigdy nie przesadzali ze sprawiedliwością do tego stopnia, aby mieli zapomnieć o miłości" (św.J.E.jw.), bo "człowiek swoją osobowość ujawnia w sposobie traktowania bliźnich" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... Tak bowiem jest, że "sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, gdyż bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym" (bł.Jerzy Popiełuszko). "Jeśli więc będą czynić tylko oschłą sprawiedliwość, to zaistnieje niebezpieczeństwo, że ludzie poczują się zranieni" (św.J.E.jw.), a wtedy długo będą nosić w sercu urazę do nich... Temu zaś, za którego zanoszę tę modlitwę, pomóż jak ognia wystrzegać się wszelkiej niesprawiedliwości. Racz odkryć przed nim swoje drogi, by mógł się uczyć i żyć według Twoich zasad" (wg "Modlitw serca"), bo ten "kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga" (1J 3,10), gdyż "drogi Pańskie są proste i kroczą nimi sprawiedliwi" (Oz 14,10). Ten zaś, "kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie i chwałę" (Prz 21,21)...

Spraw, by pamiętał, że "niezależnie od tego, co się dzieje w jego życiu wewnętrznym i świecie, który go otacza, nie wolno mu przenigdy zapominać o tym, że wydarzenia i osoby mają względną wartość. Niech więc przeczeka, aż minie nieco czasu, dopiero wtedy, patrząc z daleka, z właściwej perspektywy, posiądzie wiedzę, która mu pozwoli ustawić każdą rzecz we właściwym miejscu i właściwie ocenić jej rozmiar... Tak postępując zdobędzie się na cenny obiektywizm i zaoszczędzi sobie wielu przyczyn niepokoju" (wg św.J.E.jw.)...

A jeśli jeszcze zdarza mu się "sądzić, że nie grzeszy i wciąż upierać się, że postępuje słusznie, choć ludzie, którzy z nim współżyją, uskarżają się, że jest szorstki, nieuprzejmy... bezwzględny... że postępuje nieuczciwie, stronniczo, niesprawiedliwie, tchórzliwie; że dba jedynie o swoje sprawy, że kieruje się sympatiami, uprzedzeniami... że jest nieobowiązkowy, leniwy i nieodpowiedzialny... powiedz mu, aby się nie łudził, że mu sumienie nic nie wyrzuca, że jest zupełnie w porządku" (wg ks.M.M.jw.). Niech więc czym prędzej zacznie pozbywać się tych win. Bo z "im większym uporem ktoś walczy ze swoimi grzechami, tym bardziej Bóg jest skłonny odpuścić je i przyjść do duszy, by je skutecznie z niej wyrzucić. Każdy bowiem najgorliwiej usuwa to, czego najbardziej nie lubi" (Mistrz Eckhart OP).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym... kiedy zaczęli mówić obcymi językami... Piotr stanął razem z nimi i przemówił do tłumów: "Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie... Tego Męża, który z Woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście" (Dz 2,22-23)...

Mój Boże... To dopiero była wielka odwaga, by śmiało wszystkim rzucić w twarz niesprawiedliwość ich postępków; by przeciwstawić się nie tylko opiniom obiegowym, ale oskarżyć decydentów stojących nad narodem... Wszystko to jednak było możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Proszę więc, Panie, pozwól by i dzisiaj doszli do głosu tacy odważni ludzie, którzy nie będą bali się publicznie napiętnować wszelką niesprawiedliwość. Tak często bowiem wydaje się niesprawiedliwe wyroki "zbyt pochopnie, powierzchownie - pod wpływem pierwszego wrażenia, kierując się zazdrością, zemstą, antypatią, ze strachu, z lenistwa" (wg ks.Mieczysława Malińskiego), nierzadko "przyczyniając się do śmierci sprawiedliwych" (wg Dn 13,53)... Tak wielu dziś "kieruje się względami na osobę" (Prz 28,21), dlatego żaden prawy człowiek "nie ma odwagi szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych" (wg 1Kor 1,1).

Panie, Tyś sam powiedział poprzez usta proroka: "Biada prawodawcom ustaw bezbożnych jak i tym, co stanowią przepisy krzywdzące" (Iz 10,1)... "Biada temu, który buduje swój dom pomijając sprawiedliwość, a górne jego piętra wśród bezprawia" (Jr 22,13), proszę Cię, wejrzyj na takich ludzi. Niech zrozumieją, że "na każdym miejscu są oczy Twoje, dobrych i złych wypatrują" (wg Prz 15,3), a "kto popełnia nieprawości, staje wrogiem własnej duszy" (wg Tb 12,10). Ty bowiem nie chcesz mieć nic wspólnego z tymi, co "dopuszczają się niesprawiedliwości" (Ps 6,9)...

Przekonaj ich, że "oddalenie się od zła jest upodobaniem Twoim, a unikanie niesprawiedliwości jest Twoim przebłaganiem" (wg Syr 35,3), bo Ty "miłujesz sprawiedliwych, lecz na bezdroża kierujesz występnych" (Ps 146,8-9), bo jesteś "Bogiem wiernym, sprawiedliwym i prawym" (wg Pwt 32,4)... Niech więc przemyślą to. Tego zaś, za którego zanoszę tę modlitwę, przekonaj, "aby stronił od każdego, kto postępuje wbrew porządkowi" (2Tes 3,6); "kto kieruje się względem na osobę... [bo taki ktoś] popełnia grzech i Prawo potępi go jako przestępcę" (wg Jk 2,9). I niech się nie obawia, że on sam nie zawsze był w porządku wobec bliźnich, bo nawet "sprawiedliwy siedem razy na dzień upadnie" (Prz 24,16). Jeśli więc dziś czuje się winny i pragnie się odmienić, to nie ma nic lepszego, co mogłoby go spotkać. "Większa jest bowiem radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia" (wg Łk 15,7)...

Niech się nie boi być sprawiedliwym, bo chociaż "wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale ze wszystkich Ty, o Panie, go wybawiasz" (Ps 34,20), bo "oczy Twe zwrócone są na sprawiedliwych a uszy na ich prośby" (Ps 34,16)... Niech się nie boi wyszydzania a nawet prześladowań ze strony takich, co kpią z wszelkich nakazów moralnych. Ty bowiem "błogosławisz tym, co cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości" (Mt 5,10)... Niechaj zrozumie, że nie ma sensu "pokładać pokój w słowach ludzkich, bo czy dobrze czy źle o nim sądzić będą, nie będzie mógł się stać przez to innym człowiekiem. Pokój jest tylko w Tobie" (Tomasz á Kempis), Panie i Boże nasz. Ty sam "wychodzisz naprzeciw tych, którzy radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twoich drogach" (Iz 64,3-4). I niechaj ma odwagę do końca, niewzruszenie bronić swojej postawy, a nie jak Piłat, "do momentu osobistego zagrożenia, a potem umyć ręce" (wg Tadeusza Żychiewicza).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Boże Wszechmocny, Ty "nie chciałeś, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, [dlatego uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą w niebie. Dzięki Twej łasce] Ona pierwsza osiągnęła zbawienie, stając się wizerunkiem [Twego] Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei" (z Prefacji o wniebowzięciu NMP). Taką nadzieję miały zawsze "dusze sprawiedliwych. Wierzyły bowiem, że opuszczając pobyt na tym padole płaczu, wejdą do krainy szczęścia, w której staną się piękne jak księżyc. Tam bowiem będą uczestniczyć w świetle obejmującym [dusze] wszystkich świętych, jako jedne z nich... Tam będą jaśniały jak słońce, gdy je oświeci blask całej Trójcy Świętej" (wg św.Antoniego z Padwy), bo "każdy człowiek, kto by to nie był, jeśli jest sprawiedliwy i dobry, nosi znamię miłości Boga" (PJ do Małgorzaty Balhan).

A ten, "kto czyni dobro za życia, znajdzie też dobro w śmierci" (św.Jan Bosco)... Niestety, wielu jeszcze jest wśród nas niesprawiedliwych, i tym gorszych, że sami tego nie dostrzegają. Proszę więc, zechciej wejrzeć na ich brak samokrytyki... Niech wiedzą, że wcześniej czy później okażesz swoją "sprawiedliwość wstrzymując swe działanie, swą miłość współczującą, pragnącą uszczęśliwiać" (wg Anny Dąmbskiej), wtedy im będzie żal...

Niech się "nie uważają za ludzi sprawiedliwych i nie podnoszą karku wobec Ciebie, który widzisz, jakie co jest" (wg św.Augustyna), bo "wielkie słowa nikogo nie czynią świętym i sprawiedliwym, ale dopiero cnotliwe życie czyni go miłym Tobie" (Tomasz á Kempis)... Niech zrozumieją, że "kiedy wypełnia ich niesprawiedliwość, nie możesz ich wypełniać Ty, nasz miłosierny Boże... Kiedy wypełnia ich egoizm, małostkowość - Ty wtedy już nie jesteś ich jedynym Panem. Kiedy są ludźmi małego formatu - nie mogą być Twymi uczniami. Kiedy nie mają szacunku dla bliźnich - nie mogę być Twymi sługami" (wg ks.Andrzeja Bosowskiego). Niechaj więc zaczną "czynić tylko to, co można ofiarować Tobie... A przecież Ci nie można ofiarować oszczerstw, obmowy, niesprawiedliwości, gniewu czy bluźnierstwa" (św.Jan Maria Vianney). I niech się zastanowią, czy nie schodzą z dobrej drogi, bo "lepiej byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania" (2P 2,21).

Temu zaś, z powodu którego niepokój targa moim sercem - dopomóż "mieć na myśli wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste i co miłe; co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą albo czynem chwalebnym" (wg Flp 4,8). "Nie da się bowiem znaleźć w życiu ludzkim nic lepszego nad sprawiedliwość, szczerość, roztropność i dzielność, słowem... nad taki stan duszy, że czuje się zadowolona z czynów zdziałanych stosownie do praw rzetelnego rozumu albo ze swego losu" (wg Marka Aureliusza)...

Prawda, że "często może być zależny od warunków, które są jego udziałem, ale bez jego woli, a przy tym zdaje sobie sprawę, że są sprzeczne z tym, co sumienie uznaje za prawidłowe, sam zaś niczego zmienić nie może. Jeśli więc wtedy "boli go" otaczający świat - tym bardziej, im więcej niesprawiedliwości i krzywd widzi dookoła siebie" (PJ do A.D. jw.), to wcale źle nie świadczy o nim, byleby się nie poddał i nie pomnażał zła. "A jeśli spotka go jawna niesprawiedliwość, to niechaj Twoja łaska pomoże mu zamilknąć i usprawiedliwienie swoje pozostawić Tobie" (wg ks.Romano Guardiniego), bo "Ty dla swych Przyjaciół jesteś Sprawiedliwością i z Twojej wspaniałomyślności otrzyma wszelkie wyrównanie. Niech więc do Ciebie się odwołuje, Tobie oddaje swoje krzywdy, a Ty sam będziesz jego obrońcą... Niech wie, że nikt się nie zawiedzie, kto szczerze tak uczyni" (wg PJ do A.D. jw.)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"W imię człowieka występowałeś, Chryste, przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości, obłudzie, zakłamaniu, nieuczciwości, tchórzostwu niezależnie od tego, czy krzywdy dokonane były przez prostych ludzi, czy wysoko postawionych" (wg ks.Mieczysława Malińskiego). Wiedziałeś bowiem, że "sprawiedliwy, mieszkając wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą umęczy przeciwnymi Prawu czynami, które tam będzie widział i słyszał" (wg 2P 2,8). Tymczasem dzisiaj jeszcze bardziej jest nam potrzebna Twa obrona, gdyż "przemoc wywołuje przemoc. Zło wyzwala kolejne zło. Niesprawiedliwość idzie za niesprawiedliwością" (o.Phil Bosmans). Ona zaś pojawia się wtedy, kiedy ktoś mając obowiązki wobec bliźniego lub społeczeństwa, nie wypełnia ich" (wg A.Corniero). I to jest dziś najkrótsza droga, "zejścia narodów na bezdroża, kiedy ich przodownicy nie postępują w myśl zasad prawdy i sprawiedliwości" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez).

Boże, któryś chciał uratować Sodomę i Gomorę nawet dla dziesięciu sprawiedliwych (Rdz 18,26 i 32), proszę Cię pozwól, by wśród nas było ich jak najwięcej, bo "sprawiedliwość wywyższa naród" (Prz 14,3). "W każdym narodzie miły Ci jest ten, kto się Ciebie boi i postępuje sprawiedliwie" (Dz 10,34)...

"Salomonowi mądre serce potrzebne było dla innych, żeby mógł umiejętnie, czyli sprawiedliwie rozstrzygać ludzkie sprawy. Jakże mało dzisiaj ludzie są zatroskani o to, żeby nie krzywdzić innych" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka). Proszę więc, racz nam dać, o Panie, takich władców, aby "łaknęli i pragnęli sprawiedliwości" (wg Mt 5,6), bo jeśli oni według niej "będą umieli nami kierować, to chociaż wielu jeszcze pójdzie krętymi drogami, większość na pewno zwróci się do światła i do prawdy" (wg PJ do Sługi Bożej J.M.jw.)...

"Spraw, aby wreszcie zwyciężyła sprawiedliwość i racz obrócić w dobro ludzką zazdrość i złość" (wg św.o.Pio). Spraw, aby "każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostały starte, a uczciwość - by trwała już na wieki" (wg Syr 40,12)... ażebyś Ty, Królu wszechświata, mógł zostać Królem naszych serc, bo "sprawiedliwy jesteś i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą" (wg Tb 3,2) i byś królował wraz z Najświętszą Matką Twoją - Królową Nieba i Ziemi...

Wszystkim zaś, którzy jeszcze tkwią w niesprawiedliwości, racz uświadomić, że "Twe oblicze zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi" (Ps 34,17). Przeto dopóki nadal będą "niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych szans na to, by posiąść królestwo Boże" (wg 1Kor 6,9), bo "jeśli ono byłoby wynikiem działania ludzi - jako dziedzictwo istot silnych, inteligentnych, zdolnych i przebiegłych, stałoby się nie tylko niesprawiedliwe, lecz i bez żadnej wartości" (wg Carla Caretto). A temu, za którego zanoszę tę modlitwę, dopomóż "bardziej kochać sprawiedliwość, niż przedtem kochał niegodziwość" (wg św.Antoniego z Padwy).

"Niechaj się nie poddaje żadnej niesprawiedliwości, obojętnie skąd by przyszła, lecz niech zwycięża błąd przez prawdę. I niech umacnia swoją wiarę w to, że dobre uczynki przynoszą tylko dobre owoce. Musi podążać za prawdą, choć może to zagrażać całemu jego życiu. Musi wiedzieć, że lepiej jest umrzeć na ścieżce Boga, niż żyć na ścieżce szatana" (wg Mahatmy Gandhiego), bo "nie wystarczy, jeśli chrześcijanin demaskuje niesprawiedliwość. On powinien być świadkiem i szermierzem sprawiedliwości" (bł.Jan Paweł II)... I niech ma zawsze w pamięci to, co Ty uświadamiałeś swoim rodakom chodząc po drogach Palestyny: "Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości" (Łk 13,27)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej