wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A SOLENIZANTA ALBO JUBILATA
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Przyznasz, o Jezu, jakie to piękne, że "nasza kultura osobista jest kulturą rocznic. Bo każdy z nas jest Twoim bratem, synem Bożym. I świętujemy dzień naszego narodzenia i chrzest, i dostęp do Stołu Pańskiego i dojrzałości chrześcijańskiej, i małżeństwo czy kapłaństwo, wreszcie śmierć... same wydarzenia i rocznice. Bo uważamy je za ważne dla naszego życia osobistego. Bo każdy naród jest jak Ty, o Chryste - jak Syn Boży... Każdy ma swoje narodziny i swój chrzest, okresy rozwoju, rozkwitu i chwile upadku... i śmierci, ale i powroty do życia: zmartwychwstania. Świętujemy więc te wydarzenia i ich rocznice, bo te sprawy są naszymi sprawami. [Proszę więc, racz wejrzeć na tego, który ma dzisiaj swoje święto i] połóż na nim ręce, by uchronił się od złego" (wg ks.Mieczysława Malińskiego). Przeto

"Niech zawsze znajdzie się praca dla jego rąk,

W jego portfelu niechaj zawsze będzie moneta albo dwie,

I niechaj zawsze słońce świeci w jego oknie.

Niechaj przyjaciel zawsze będzie obok niego,

Niechaj po każdym deszczu pojawia się tęcza,

I niechaj Bóg napełni jego serce radością"(życzenie irlandzkie)...

Jakie to szczęście, że i on przez chrzest został "włączony w przestrzeń łaski Bożej" (wg o.Jacka Salija OP), proszę więc, aby nigdy nie opuścił jej. Życzę mu tego zwłaszcza dzisiaj, w tym szczególnym dniu... "Niech go Bóg błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni nad nim swe oblicze i niechaj go obdarzy wielką łaską swoją... Niech zwróci ku niemu swoje oblicze i niech obdarzy go pokojem" (wg Lb 6,24-26), jak to uczynił nad Jordanem podczas Twojego chrztu (wg Mt 3,16-17)...

"Niechaj Bóg da mu wszystko, czego zapragnąłby dla siebie, o ile to nie będzie przeszkodą dla jego szczęścia wiecznego" (wg bł.Franza Jaegerstattera) i "niech wypełni każdy jego zamysł" (wg Ps 20,5)...

"Niechaj go Bóg obdarzy miłością pokorną, która się wyniszcza,

miłością wspaniałomyślną, która o sobie zapomina,

miłością mocną, która nie lęka się żadnej boleści,

miłością stałą, która się nie zmienia,

miłością cierpliwą, która wszystko znosi,

miłością gorliwą, która nigdy nie słabnie,

miłością stałą, która nigdy nie ustaje" (bł.Maria Angela Truszkowska)

"Łaska Twa, Panie Jezu, niech będzie z duchem jego" (wg Flm 25). "Dobroć i łaska niech idą w ślad za nim przez wszystkie dni jego życia" (wg Ps 23,6), a do tego pomyślność... lecz tylko taka, która jest po myśli Boga...

Pozwól mu zawsze "miłość ludzką obierać za punkt wyjścia, by mógł rozpoznać całe bogactwo świętości zawarte w tysiącach szczegółów codziennego życia, które kochająca dusza potrafi odkryć" (wg Salvadora Bernala).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

O Jezu, racz wejrzeć na tego, którego Ci polecam i spraw, by wypełniły się wszystkie najlepsze życzenia, którymi dziś z całego serca pragnę obdarzyć go. "Życzę mu wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia jego dusza" (3J 2). Życzę mu szczęścia oraz tego, by mógł być źródłem Twojej miłości i źródłem prawdy dla wszystkich, z którymi się spotyka. Pozwól mu jednak pamiętać, że "być znanym lub nieznanym wśród ludzi, oddać lub nie oddawać na usługi otrzymane talenty, doznawać mniej lub więcej czci, cieszyć się zdrowiem lub nie... wszystko to samo w sobie jeszcze nie jest szczęściem. Szczęście bowiem, to: czynić Wolę Bożą, objąć ją z miłością, zjednoczyć się i dostosować do tego, czego ona od nas wymaga" (wg PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez).

Tak rozumiała to Najświętsza Matka Twoja, gdy nakazała "zrobić wszystko, cokolwiek Ty nam powiesz" (wg J 2,5). Niech więc i jego życie wyraża takie szczęście. Niech będzie czynny i użyteczny, i niech zostawi jak najlepszą pamięć po sobie, bo "nie długość życia się liczy, ale jego jakość" (Martin Luther King)...

Ukształtuj w nim, o Jezu, wspaniałą, "wzniosłą duszę, kochającą wszystko, co piękne, dobre i święte; duszę obdarzoną sumieniem, w którym jaśnieje światło żywej wiary, tej, która uczy kochać w Bogu, z Bogiem i przez Boga" (wg Luciany Frassati)... Pomóż mu świecić blaskiem Wiary i Miłości. Pomóż mu życiem apostolskim zacierać brudne i grząskie ślady pozostałe po znieprawionych siewcach nienawiści. I niech na ziemskich drogach roznieca ogień Boży, który nosi w sercu" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera).

Niech "będzie jednym z tych, co przyjaźń znają,

jednym z tych, którzy łzy rozumieją,

jednym z tych, którzy serce mają

i jednym z tych, którzy kochać umieją" (wg J.Grimma)...

Niechaj "nikomu nie odmawia serca swego. Niechaj obcuje szczerze nawet z tymi, o których wie, że nadużywać będą jego dobroci" (wg św.Faustyny). A przy tym wszystkim, spraw, by mógł "zwyczajnie żyć. Niech patrzy w dal, niech widzi słońce, podziwia kwiaty a nocą niech spogląda w gwiazdy... Niech potrafi przyglądać się dzieciom, śmiać się i bawić... czynić to, co daje radość, marzyć, dać wodze fantazji, być zadowolonym - wówczas całe jego życie będzie świętowaniem" (o.Phil Bosmans)...

Ojcze Niebieski, pozwól, by Matka Najświętsza, Niepokalana zawsze zjawiała się u niego, gdy się wyłonią przeciwności w jego doczesnym życiu i by wstawiała się w jego żywotnych sprawach, jak w Kanie Galilejskiej...

"Niech z nią przychodzi Najświętsze Pacholę

Z koroną jasnych gwiazd na Boskim czole,

Złotymi pióry lśniący Aniołowie,

Pokój i Zdrowie" (ks.Maciej Kazimierz Sarbiewski)

A Ty, "o Boże błogosław go, by coraz bardziej wzrastał w łasce u Boga i u dobrych ludzi" (bł.Edmund Bojanowski), o Panie, proszę Cię.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezu, Ty wiesz, że "naszym życzeniom bardzo potrzebne jest Boże błogosławieństwo. Nasze życzenia bowiem, choćby najlepsze, chociażby podyktowane sercem - są tylko ludzkie. Jeśli więc Ty, swą ręką uczynisz nad nimi krzyżyk, możemy ufać, że te nasze ludzkie słowa nabiorą Bożej mocy" (wg ks.Ludwika Warzyboka). Życzę więc, aby zawsze, gdziekolwiek przyjdzie mu bytować, miał wokół siebie dobrych przyjaciół i jeszcze lepszych mistrzów, do których "chętnie będzie zachodził, żeby pogadać, odpocząć, odprężyć się, wyżalić. U których będzie szukał ratunku i spokoju; z którymi będzie dobrze mu, którzy go ukształtują. Którzy będą mieli na niego dobry wpływ. Którzy będą dla niego natchnieniem, inspiracją i dobrymi pasterzami" (wg ks.Mieczysława Malińskiego). Ty zaś, o Chryste, zechciej być najwyższym Mistrzem w sercu jego, a "Przenajświętsza Panna niech będzie całą nadzieją jego istnienia" (św.o.Pio) - pokornie proszę Cię...

Zechciej przekonać go, o Chryste, że "jeśli Cię umieści w samym sercu swych ziemskich działań, spełniając zawsze obowiązki i będąc Twoim świadectwem we wszystkim tym, co małe, wtedy - Twoje królestwo stanie się w nim rzeczywistością" (wg Josemarii Escrivy de Balaguera). Ale by "chociaż trochę był szczęśliwy i zaznał choćby nieco nieba tu, na ziemi - pozwól mu pogodzić się z życiem, z własnym życiem takim, jakim ono jest. Niech zawrze pokój ze swoją pracą, pokój z możliwościami swego portfela, pokój ze swoją twarzą, której wyglądu przecież nie wybierał. Pokój z otoczeniem, z ludzkimi wadami i słabościami... zdając sobie sprawę z tego, że nie jest idealny" (wg o.Phila Bosmansa).

"Niech nie skąpi uśmiechu, który jest mową duszy.

Gdy słowa nie pomogą - uśmiech dobro poruszy.

Rozleje światło wkoło, uśmiech życzliwy bez słowa

Wniknie w głąb serca ludzkiego, cicha miłości mowa.

Tą cichą mową miłości przemieni serca struchlałe,

Dając ten dar na co dzień - przemieni to, co małe" (wg s.S.M.Gertrudy).

Pomóż mu odczuć, proszę Cię, że "Twoje brzemię jest słodkie" (wg Mt 11,29). Racz go "wysłuchać kiedy będzie przyzywał Cię i racz mu towarzyszyć we wszelkich utrapieniach. Wyzwalaj i obdarzaj sławą. Nasyć go długim życiem i ukaż mu swe zbawienie" (wg Ps 91,15-16). I pomóż mu pamiętać, że "więksi są w królestwie niebieskim ci, co się okazali pierwsi w służbie i świadczeniu miłości" (bł.Jan Paweł II). "Niechaj skosztuje i zobaczy, jak dobry jesteś Panie; jak jest błogosławiony człowiek, który do Ciebie się ucieka" (Ps 34,9), Panie i Boże nasz...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

"Przemień się przede nim, Panie Jezu, i ukaż mu się w całym blasku i wielkości... Spraw, by się Tobą zachwycił jak Piotr, jak Jakub i Jan... Aby patrząc na Ciebie wziął z Twojej światłości" (wg ks.Mieczysława Malińskiego), bo ten, "kto chodzi w nocy, potknie się [i upadnie], ponieważ brak mu światła" (J 11,10)...

Przekonaj go, że Ty "jesteś światłością świata, a kto idzie za Tobą, nie będzie chodził w ciemności" (wg J 8,12) i pozwól także jemu "światłem być... Światłem, im większa ciemność wokół... Światłem rozumu, światłem mądrości dla tych, którzy tracą drogę... Światłem, im bardziej zimno wokół; światłem miłości dla tych, którzy są w rozpaczy i w zniechęceniu" (wg ks. M.M.jw.).

Boże wszechmocny, "niechaj Jezus pobłogosławi go. Niech Jezus go miłuje, przebacza mu i zbawi. Niech Jezus chroni go. Niech idzie przed nim, za nim i niech go podtrzymuje. Niech Jezus mieszka w nim, niech go oczarowuje. Niechaj pociąga go do siebie i nie daje spokoju. Niech Jezus go nawróci, uzdrowi i pokrzepi. Niech Jezus chwali go, ceni i zachowuje. Niech Jezus woła go, niech słucha; niechaj go oczekuje. Niech z nim rozmawia i daje mu dobre natchnienia.

Niech Jezus go umacnia, niechaj mu dopomaga i napełnia go odwagą. Niech Jezus go posiądzie, pochwyci i niechaj obdarzy go wolnością. Niech Jezus myśli o nim we dnie, w nocy i zawsze. Niechaj napełnia go pokojem i przynosi odpoczynek. Niech Jezus żywi go, zabawia, rozwesela. Niech będzie ustawiczną muzyką jego duszy. Niech Jezus go pociesza i przytula do siebie. Niechaj mu da prostotę i zastąpi go we wszystkim. Niech mu ukradnie serce, niech nad nim zapanuje i niech pokona go. Niech Jezus ukrzyżuje go i wskrzesi go do życia. Niech go przebóstwi i obdarzy go wiecznością. Niech Jezus będzie bliski mu, niech weźmie go w ramiona i zawsze będzie z nim" (wg o.Lomurno OCD)...

"U Ciebie, Panie, mądrość jest, która zna Twoje dzieło i była wówczas, gdy świat stworzyłeś; i wie, co jest miłe Twoim oczom, i co sprawiedliwe jest według Twych przykazań. Przeto ześlij ją ze świętych niebiosów, z tronu Twojej wspaniałości by stojąc przy nim nauczyła go poznawać, co Tobie jest miłe... albowiem ona wszystko wie i rozumie. Ona rozsądnie poprowadzi jego dzieło i strzec go będzie swoim blaskiem" (wg Mdr 9,1-11)... "Niech Duch Święty napełnia go swoimi darami, niech oświeca w wątpliwościach, pociesza w smutkach, ratuje w niebezpieczeństwach, wyprowadza z błędów, dźwiga z upadków i rządzi nim według swojej mądrości" (z "Naboż.do Ducha Świętego")...

Niech "jasność się rozściela na całej jego drodze, niech pewność towarzyszy decyzjom, a radość wieńczy poczynania. Niech żaden z jego planów nie zamieni się w strzępy, a jego nadzieje nie zmieniają się w gruzy. Niech chęci będą rącze, myśl uskrzydlona fantazją, a wszystkie jego oczekiwania zbratane z cierpliwością" (wg ks.Wojciecha Antoniego Czeczko SVD)... Z całego serca

"Życzę mu: ODWAGI, gdyż bez niej nie powinno się zaczynać nowego dnia. RADOŚCI, bo ona powoduje że na nowo rodzi się w nas życie ...

CIEPŁA i BEZPIECZEŃSTWA , o które tak ciężko w dzisiejszym świecie.

MIŁOŚCI , bo ona stanowi sens naszego istnienia ...

PRZYJAŹNI, ale tylko tej szczerej i prawdziwej,

takiej która stanowi siłę napędową a nie hamulec.

WYTRWAŁOŚCI i POKORY, gdyż dzięki nim osiągnie wszystko.

ŻYCZLIWOŚCI, gdyż dając siebie bierze od innych podwójnie.

ZROZUMIENIA, bo kiedy ktoś jest rozumiany,

tym samym się potwierdza słuszność jego przekonań.

ROZSĄDKU, gdyż bez niego ani wiara nie sprawi że będzie mógł żyć godnie.

WIARY we własne siły, bo może nas pokonać jedynie własny strach,

Niechaj więc nie pozwala nigdy mu dojść mu do głosu.

SPEŁNIENIA, bo to jest cudowne przypieczętowanie naszych starań i marzeń...

A poza tym, niech żyje tak, aby każde wczoraj było snem o szczęściu,

a każde jutro wizją nadziei... nadziei spełnienia wszystkich życzeń,

które spłyną na niego w dniu dzisiejszym...

Nadziei spełnienia wszystkich marzeń, o których myślaławczoraj,

O których myśli dziś i będzie myślał jutro"

Niechaj "żyje radośnie i ma pociechę w Tobie" (św.o.Pio). Niechaj mu towarzyszy to wewnętrzne przekonanie, że "życie szczęśliwe polega na radowaniu się z Ciebie, przy Tobie i dzięki Tobie... że takie, a nie inne życie jest szczęśliwe" (św.Augustyn). "Niech jego szczęście polega na tym, by innych czynić szczęśliwymi" (PJ do Małgorzaty Balhan) i niech pamięta, że "trwałego szczęścia dusza ludzka nie może czerpać sama z siebie, ale tylko od Boga" (o.Thomas Merton OCR)

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

"Milczenie Twoje, Boże, jest najgłośniejszym wołaniem. Ty bowiem czekasz z nadmiarem łask; pragniesz działać, dokonywać cudów w ludzkich wnętrzach, przeistaczać i przebóstwiać człowieka... Ty... Bóg eucharystyczny, cierpisz widząc jak człowiek męczy się sam, upada, rezygnuje z Twojej Boskiej pomocy, ignoruje milczącego a przecież wszechmogącego Boga" (ks.Franciszek Grudniok). Proszę Cię zatem, powiedz mu, jak bardzo są "szczęśliwi ci, którzy potrafią zamilknąć przed tabernakulum i dojrzeć tam ratunek i pomoc; ...dostrzec wyciągniętą dłoń kochającego Chrystusa" (ks.F.G.jw.)... Ci, którzy pragną ponad wszystko:

"Cicho Bożą spełniać Wolę, cicho bliźnim ulżyć dolę,

Cicho kochać ludzi, Boga, cicho - bo to święta droga...

Cicho ze swymi dzielić radość, cicho wszystkim czynić zadość,

Cicho błędy innych znosić, cicho życzyć, błagać, prosić.

Cicho zrzec się, ofiarować, cicho ból swój w sercu chować,

Cicho jęki w niebo wznosić, cicho, skrycie łzą się zrosić.

Cicho, kiedy ludzie męczą, cicho, gdy pokusy dręczą,

Cicho zmianę życia znieść, cicho krzyż swój z Tobą nieść...

Cicho ufać Zbawcy swemu, cicho tęsknić, wzdychać kNiemu.

Cicho z cnoty zbierać plon, cicho... aż nadejdzie zgon"

"Króluj, o Jezu, nad jego sercem. Racz zaspakajać jego pragnienia. Zechciej napełniać go największymi łaskami i udziel takiej łaski, by wszystko zamilkło w nim i wokół niego, aby mógł odpoczywać bez lęku na Twoim Sercu, Panie... Niech pocieszenie nieustannie spływa na jego serce, wznosząc je coraz bardziej do tego stopnia miłości i świętości, na który oczekujesz" (wg św.o.Pio)... "Ty, będąc Panem pokoju sam go obdarzaj pokojem zawsze i na wszelkie sposoby" (wg 2Tes 3,16)... "Niech radość Twoja, Panie, będzie jego siłą. Niechaj będzie szczęśliwy i niech żyje w pokoju... Niechaj przyjmuje wszystko, co od Ciebie dostaje, Tobie zaś, niech oddaje wszystko z prawdziwym uśmiechem" (wg bł.Matki Teresy z Kalkuty)...

"Inni niechaj pałace marmurowe mają

I szczerym złotogłowiem ściany obijają.

On zaś, niech tutaj mieszka, w tym gnieździe ojczystym,

A Ty go zdrowiem obdarz i powietrzem czystym,

Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością,

Obyczajmi znośnymi, nie przykrą starością" (wg Jana Kochanowskiego)

Niech "dąży do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi" (Kol 3,2), bo "człowiek nie jest na to stworzony, aby na zawsze zostać na niej, lecz jest stworzony dla wieczności. Powinien więc żyć nie dla tego, co ginie, ale dla tego, co zawsze będzie trwać" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez). "Przemija bowiem postać tego świata" (1Kor 7,31).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej