wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W NOWYM MIESZKANIU
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Chryste, zwycięski Salwatorze ! Jak piękny musiał być dla Ciebie poranek wielkanocny, gdy po strasznych męczarniach i po wielkiej niemocy zmartwychpowstałeś odrodzony i radosny (Łk 24,6). Kiedy od nowa mogłeś, głęboko chłonąć poranny chłód ogrodu i cieszyć się, że żyjesz... I my dziś oddychamy całą głębią płuc, po wielkich trudach i kłopotach; po strasznych niewygodach... I my, jak Ty, dziś doznajemy podobnego uczucia nieopisanej ulgi, gdyż wreszcie mamy swoje mieszkanie; swój wytęskniony dom...

Panie, Ty wiesz, że "człowiek potrzebuje domu. Nie "zwłaszcza w dzisiejszych czasach"; nie "coraz bardziej"... Zawsze... Odkąd człowiek jest człowiekiem i jak długo chce być człowiekiem... Nie czterech ścian, nie hotelu, nie noclegu, nie przytułku, ale źródła pokoju, odpoczynku, siły i miłości - domu" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)... po prostu - domu, bo Ty sam doświadczyłeś, co znaczy nie mieć domu podczas, gdy nawet "lisy mają swoje nory i ptaki powietrzne - gniazda" (wg Łk 9,58)... Prosimy więc, dopomóż nam utworzyć taki dom, który się stanie źródłem pokoju i miłości; ostoją uczciwości i kuźnią wszelkich cnót, aby "przekleństwo Boga, [które dotyka] domu występnego [nigdy nie stało się jego niechlubnym udziałem]. On bowiem błogosławi mieszkanie ludzi uczciwych" (wg Prz 3,33)... Taki dom, w którym "będzie się ze sobą rozmawiało, aby zrozumieć siebie, sprawy ludzkie i Boże" (wg br.Tadeusza Rucińskiego FSC); w którym będziemy żyli pod jego bezpiecznym dachem...

"O Najsłodszy Panie Jezu Chryste; wszechmogący Królu nieba i ziemi; Synu Dawidów, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem, nad nami, jego mieszkańcami. Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, a Twoje święte Imię z dziewięciu chórami aniołów, niech zawsze będzie z tym naszym domem". Niechaj to "Imię, w którym jest jedyne nasze zbawienie, zawsze tutaj będzie ze czcią wymawiane i wzywane" na chwałę Twoją, Panie... "Jezusie, Maryjo i Józefie święty i wszyscy Patronowie nasi i Wy, święci Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, wichury i napadów złych ludzi; od zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duszy lub ciału grożącego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen".

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Ty, Panie Jezu, tu, na ziemi, "nie miałeś nawet miejsca, gdzie mógłbyś oprzeć głowę" (wg Łk 9,58), dlatego lepiej niż ktokolwiek, mogłeś zrozumieć naszą potrzebę posiadania domu... samodzielnego mieszkania, gdzie moglibyśmy wzrastać fizycznie i duchowo; gdzie moglibyśmy kwitnąć jak kwiaty w blasku słońca. Dlatego przed Wniebowstąpieniem, pragnąc pocieszyć swoich uczniów, mówiłeś im, że "w domu Ojca jest mieszkań wiele... i że odchodzisz, by przygotować miejsce właśnie dla nich" (wg J 14,2)... My zaś, już tu, na ziemi, mamy swój własny dom. I za to, Panie, bądź uwielbiony do końca naszych dni.

"Panie i Boże nasz, dobry i miłosierny ! Twojej opiece polecamy nasz dom, naszą rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nas, uchroń od złego i strzeż w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj nam ufną nadzieję". "Zachowaj nas, jego mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie, racz go uchronić od wszelkich nieszczęść, a nade wszystko od niespodziewanej śmierci w stanie nieprzyjaźni z Tobą". I czuwaj, aby troska o ten doczesny dom nigdy nie przysłoniła wizji mieszkań, które Ty dla nas masz...

"Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co doń wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło". Spraw, byśmy przebywając w domu mogli doznawać Twojej opieki, byśmy wychodząc z niego mogli liczyć na Twoją obecność w nim. Słowem... byśmy Cię zawsze traktowali nie tylko jako Gościa, lecz Kogoś, kto ma stałe miejsce "jako ostateczny Punkt Odniesienia, niepodważalne Prawo, nieusuwalny Domownik" (br.Tadeusz Ruciński FSC). "Bądź nam Pokojem, bądź Radością i Miłością" (Małgorzaty Balhan) między nami, by dobrze nam się żyło w tym naszym nowym domu.

Zechciej zapewnić stały "pokój temu domowi" (Łk 10,5), by omijały nas konflikty i niezgoda. "Napełnij nasze serca pokojem, łagodnością i życzliwą miłością, by wśród nas panowała jedność i wzajemne wspomaganie". Niech każdy "najpierw sam siebie zachowa w pokoju, nim zacznie drugich uspokajać" (Tomasz á Kempis). "Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niechaj sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył" (Rz 12,3), by "w każdym z nas, dziecku Bożym, przyjaźń i miłość stanowiły jedno: Boskie światło, które daje ciepło... Niech każdy "pyta samego siebie, czy rzeczywiście stara się uszlachetniać swoją miłość wobec tych, którzy z nim żyją ?" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera), by miłość Boga i bliźniego oraz zbawienny dla nas wszystkich, ten przysłowiowy święty spokój, mogły naznaczyć każdy dzień w tym naszym domu. "Im głębiej bowiem rozwija się życie wewnętrzne w sobie, tym bardziej taki człowiek skłonny jest do milczenia" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Ześlij nam, Dobry Zbawicielu, Ducha miłości, od którego wszelki dobry dar pochodzi. On nas nauczy zgody, miłości, bojaźni Bożej i pobożności - kornie błagamy Cię". Spraw także, aby to mieszkanie zawsze było Twoim kościołem domowym, w którym żyć będziesz i królować już teraz i na zawsze. Pozwól nam jednak zawsze mieć na względzie to, że "skoro Bóg jest święty, to mieszka tylko w świętych miejscach" (św.Jan Damasceński).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Tyś wiedział, Duchu Święty Boże, jak ważne jest, by wszyscy ci, na których miałeś zstąpić tego pięknego dnia - mogli być razem, we wspólnocie (Dz 2,1), złączeni silną więzią braterstwa; by trwali na modlitwie... By razem z nimi przebywała Najświętsza Matka Chrystusowa, bo takie trwanie było najbardziej godne łaski, którą im chciałeś dać. Prosimy więc, dopomóż nam żyć w zgodzie z sąsiadami, aby i nas mogła połączyć szlachetna więź braterstwa, bo "lepszy sąsiad bliski niż daleki brat" (Prz 27,10). I pozwól nam pamiętać o tym, że kto zamyka drzwi przed ludźmi, zamknie je też przed Bogiem... Pomóż każdemu z nas "starać się zachowywać jedność w swoim sercu. Pomóż zabiegać o jedność w domu i wszędzie tam, gdziekolwiek Pan Bóg nas postawi. Natomiast nie pozwalaj tworzyć ani wykorzystywać podziałów dla jakichkolwiek celów, bo żaden cel nie może uświęcać takich środków" (wg ks.Mirosława Drozdka SAC).

"Niech wszyscy ludzie, z którymi przyjdzie nam zetknąć się, spostrzegą, że i dziś istnieje bezinteresowna miłość chrześcijańska" (bł.Rupert Mayer). I spraw, abyśmy pamiętali, że "gdy się żyje w jednym domu, to choć nie zawsze można pomóc, lecz zawsze można dawać świadectwo" (Brat Roger z Taizé) otwartości, bo "dobra wola wciąż na nowo oswaja domowników i całą przestrzeń domową. Wprowadza między nich sprawiedliwość, która obok wierności jest podstawą rodzinności" (wg br.Tadeusza Rucińskiego FSC).

Uchroń nas od sąsiedztwa z ludźmi niegodziwymi. "Sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą zadręcza przeciwnymi Prawu czynami, które widzi i o których słyszy" (wg 2P 2,8), co mu nie wyjdzie na zdrowie. Prosimy więc, oświecaj myśli i serca nasze, a także naszych sąsiadów, abyśmy rozumieli, że "pokój Chrystusowy, oparty na sprawiedliwości i miłości w stosunkach międzynarodowych i w poszczególnych narodach, zaczyna się w naszym codziennym, sąsiedzkim i społecznym współżyciu - w czterech ścianach domu rodzinnego" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Ale i nam nie pozwól "spiskować przeciw bliźnim, skoro mieszkają przy nas beztrosko"(Prz 3,29)... Boże, prosimy Cię...

To prawda, że "bywają różne charaktery. Jedni zapalają się szybko i zaraz zapominają urazy, inni znów pamiętają długie miesiące i trwają w tym. Tłumaczą sobie: "Ja się nie gniewam, ale nie chciałbym się z nim spotkać". A to już nie jest miłość bratnia" (św.Maksymilian Maria Kolbe), bo "miłość do dusz z miłości do Boga, kocha wszystkich, rozumie, usprawiedliwia i przebacza... Jest radosna i pełna dobroci... I choć stanowcza to pełna człowieczeństwa i ducha nadprzyrodzonego... I tak serdeczna, że każdego potrafi przyjąć szczerym uśmiechem, a przy tym uszanować uczucia innych ludzi" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Pozwól nam, Panie, jak najdłużej cieszyć się swoim domem. "Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci Ewangeliści, niechaj utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego", bo "jeśli Ty, o Boże, domu nie zbudujesz, na próżno będą się trudzili ci, co próbują go wznieść" (wg Ps 127,1).

Niech dom nasz będzie dla Najświętszej Maryi Panny umiłowaną Jej Betanią jaką i Ty, o Jezu, miałeś u swych przyjaciół. Sama bowiem mówiła, że "pragnie mieć takie Betanie w poszczególnych domach, rodzinach i parafiach, [choć Jej mieszkanie jest przy tronie Bożym, w niebie]... Trzeba ludzi zachęcać - radziła - aby chcieli się stać taką malutką wysepką" (do Barbary Kloss); zawsze otwartym i przyjaznym miejscem, tutaj, na ziemi... Prosimy zatem, pomóż nam podobnie postępować, "by, kiedy nas zabraknie, inni mogli prowadzić dalej nasze zadania... Byśmy umieli im wielkodusznie przekazać swoje doświadczenia i nigdy nie starali się być niezastąpionymi" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera). A jeśli już ktoś z nas przekroczy próg wieczności, wtedy niech Matka Twoja, Panie, wprowadzi go do nieba, jak kiedyś Bóg wprowadził Ją za życie pełne cnót.

"Błogosław, Panie Boże Wszechmogący ten dom, aby trwały w nim: zdrowie, dobroć i łagodność, a przede wszystkim wierność w wypełnianiu Twoich przykazań. I niechaj Twe błogosławieństwo spocznie na nas wszystkich", "bo to, co Ty pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki" (wg 1Krn 17, 27)... "Zechciej powstrzymać z dala od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciela [i czuwaj, by dla wszystkich dom nasz był bezpieczny]... Niechaj w nim zamieszkają święci aniołowie, by strzegli nas w pokoju szczególnie od wszelakich zasadzek złego ducha, a Twoje święte błogosławieństwo niechaj spoczywa nad nami".

Racz nawiedzać, prosimy Cię, to nasze nowe mieszkanie. Niech będzie "twierdzą obronną przed wrogiem [jakim są nieodpowiednie media]. Obyśmy nigdy bezkrytycznie nie zapraszali ich do siebie, traktując jak przyjaciół" (wg br.Tadeusza Rucińskiego FSC). Pomóż nam raczej umiłować Twoją Ewangelię i czynić wszystko, byśmy mogli żyć według Twoich nauk, abyśmy kiedyś zasłużyli na nagrodę w niebie, biorąc wzór z Panny Świętej, która już otrzymała ją. Ty zaś, o Panno, zechciej osłaniać nasz dom swoim błękitnym płaszczem. "Ty, coś płomieni innych nie znała, tylko miłością Bożą pałała, spraw, niechaj pożar dom nasz omija: broń nas od ognia, Zdrowaś Maryja" i od wszelkiego nieszczęścia.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"O Maryjo, śliczna Pani, Tyś Królową całej ziemi...

Prowadź nas ścieżkami swymi, chroń przed pokusami złymi...",

bo "im bardziej mamy gdzie mieszkać, co jeść, w co się ubrać, tym wyraźniej staje przed nami pytanie: po co żyć" - rozważał ksiądz Maliński. "Ale się wykręcamy od niego. Udajemy zajętych swoimi troskami, zaaferowanych licznymi kłopotami... Spychamy to pytanie w rejestr spraw odkładanych do późniejszego załatwienia, gdy będziemy mieli spokojną głowę. I może zdarzyć się - przestrzega, że odniesiecie sukces: że was przestanie dręczyć to pytanie. Pozostaną tylko sprawy jeszcze lepszego mieszkania, ubrania, jedzenia"... Prosimy więc, nie pozwól nam w tym domu skarłowacieć. Pomóż nam "podejmować z odwagą i spokojem wszystkie zadania i obowiązki, które czekają nas. Wzmacniaj nas i pocieszaj we wszystkich trudnych chwilach; i pomóż nam dodawać odwagi innym ludziom".

Nie pozwól nam, prosimy Cię, oddalić się od Boga, byśmy "miłując Jezusa, zachowywali mowę Jego... By Ojciec umiłował nas, by Obaj przyszli do nas i mieszkanie u nas uczynili" (wg J 14,23). Spraw, byśmy zawsze pamiętali, że "czas dla Niego przeznaczony jest najpożyteczniejszym czasem dla domu". "Spraw, aby to mieszkanie mogło być zawsze Twoim kościołem domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i na wieki".

"Udziel nam potrzebnych sił, abyśmy mogli należycie korzystać z Twoich darów doczesnych i wiecznych", ale też zechciej czuwać nad nami, "by serca nasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych" (Łk 21,34), abyśmy w naszym domu nie zubożeli duchowo i byśmy nigdy nie stracili sensu życia... abyśmy kiedyś otrzymali wieczne mieszkanie w domu Ojca, które nam Syn Twój Przygotował i które czeka na nas.

Niech Krzyż Chrystusa będzie świadectwem naszej wiary. "Obyśmy nigdy nie pozwolili zdjąć go z naszej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Syn Twój ukochany grzeszników z niebem brata... Obyśmy nigdy nie wyrwali go z duszy, ni z sumienia, bo krzyż szatana w niwecz kruszy, bo krzyż, to znak zbawienia" (wg Romana Brandstaettera)... i nigdy nie wstydzili się symboli naszej wiary.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej