wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTYCH PAŃSKICH I ANIOŁÓW
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Ojcze Niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże ! Ty wiesz, że "nasze życie spowija ciemność i noc, lecz by ta noc nie była dla nas zupełnie nieprzejrzysta, Chrystus dał Kościołowi świętych, którzy jako jasne światło Jego światłości oświetlają nam niebo tysiącami gwiazd" (św.Beda). I tak "na firmamencie płoną szczególne światła dla nas; święci wyposażeni w słowo życiodajne. Goreje od nich wzniosła powaga promieniejąca z darów duchowych, jakie otrzymali" (wg św.Augustyna). "Niczym transfuzja krwi do ciała, taką samą transfuzją dla duszy jest świętych obcowanie" (Josemaria Escriva de Balaguer), przeto z pokorą zwracam się dziś do Twych czcigodnych świętych i do aniołów niebieskich: Pokażcie, proszę, jak mam żyć, abym kiedyś i ja mogła być między wami. My wszyscy bowiem, tu, na ziemi, "jesteśmy jakby ślepi, bo dostrzegamy nasze braki dopiero w jasnym waszym życiu" (św.Antoni z Padwy). Wy zaś, "podobni do Jezusa, z Nim współtworzycie jedno serce i jedną duszę. Widzicie wszystkie rzeczy, tak jak je widzi Jezus. Sądzicie, tak jak On, mając te same pragnienia, te same chęci i mając tą samą miłość" (wg M.V.Bernadota), proszę więc Was, pokażcie mi, jak mogłabym osiągnąć tak doskonałą jedność.

Tyś pouczał, czcigodny święty Janie Chrzcicielu, jak przygotować drogę Panu... "Każda dolina - głosiłeś - niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte - mówiłeś - niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi" (Łk 3,4-5). Proszę więc, pozwól mi sprostać temu zadaniu, bo wiesz jak wykrzywiłam swoje życiowe drogi... jak wciąż na nowo gmatwam, jak zagłuszam cierniami... Ty wiesz, jakie bywają strome i spadziste, jak niebezpiecznie zmierzają ku przepaścistej otchłani... Niech mi pomoże w tym święta Teresa z Lisieux, która mówiła, umierając, "że posłannictwo jej dopiero teraz rozpocznie się". Niech mi ukaże jak mam wejść na tę Jej "małą drogę", która prowadzi przez życie prosto, ku ciasnej bramie, bo "szeroka jest brama i przestronna ta droga, która wiedzie do zguby" (Mt 7,13)...

"W zgromadzeniu Świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Dzięki Ci za to, że w ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Poprzez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. [Racz więc i mnie] umocnić poprzez tak licznych świadków, bym mogła toczyć zwycięski bój z wrogami mego zbawienia; ażebym razem z nimi mogła osiągnąć kiedyś niewiędnący wieniec chwały" (wg "Słowa wśród nas")... Z nimi, a także ze świętymi aniołami, bo z łaski Twojej "życie ludzkie już od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów" (KKK 336). "Grzech pierworodny spowodował taką ciemność i zakłócenie w duchowych władzach człowieka, iż pomoc anielska stała się mu niezbędna" (wg Anny Dąmbskiej). Niechaj więc święci i anieli prowadzą mnie bezpiecznie aż do niebieskich bram.

O, wszyscy Święci Pańscy i aniołowie w niebie... "Gwiazdy niebieskie, przez które Chrystus oświeca nas - w ciemnościach świata świećcie mi ! Pochodnie w miłości Bożej gorejące - przykładami waszymi zapalajcie mnie ! Bracia starsi na dworze królewskim służący... odbierajcie tam błagania i modlitwy moje, a oddając je wspólnemu Panu i Królowi, proście [przez nie dla mnie] o miłościwą odprawę" (wg ks.Piotra Skargi SJ).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

"Tak daleko sięga błogosławione świętych obcowanie - zapewniał święty Josemaria Escriva - że w każdej chwili: kiedy pracujesz i kiedy odpoczywasz... kiedy cię widzą wesołego albo zmartwionego... kiedy w czasie swych zajęć lub na ulicy wznosisz modlitwę dziecka Bożego - rozchodzi się wewnętrzny pokój twojej duszy. I chociaż widać, że cierpiałeś, że płakałeś, jednak uśmiechasz się", bo "święci nigdy na nic się nie oburzają; nie osądzają błędów innych, lecz znając Boże miłosierdzie żyją jedynie po to, by je sprowadzić na całą ludzkość" (wg o.Thomasa Mertona OCR). I to jest naszą szansą... Święta Tereska obiecała, że dla niej "niebem będzie czynić dobrze na ziemi... Nie jest to niemożliwe - mówiła - skoro i aniołowie wpatrujący się w Boga, czuwają nad nami"...

Podobnie święci aniołowie "starają się natychmiast i jak najlepiej wobec nas spełniać życzenia Pana... Dzielą Jego miłość ku nam i Jego troskę, i współczucie... służą nam ku obronie i sprowadzają dobre natchnienia tyle, że bardziej ich obchodzi nasze życie wieczne, niż powodzenie czy osiągnięcia w naszym życiu doczesnym" (wg Anny Dąmbskiej)...

"Boże, który w niewysłowionej Opatrzności posyłasz nam jako stróżów, Twoich świętych aniołów, spraw, proszę Cię, bym zawsze znajdowała w nich obronę i cieszyła się ich towarzystwem w wieczności" (ks.CSMA)... Spraw, aby za mną mogli wstawiać się wszyscy święci, gdyż "biada byłaby światu, gdyby zabrakło świętych, bo nie istniałaby żadna potęga, zdolna odwrócić karcącą rękę Twojej sprawiedliwości. Jedynie bowiem serca czyste, które błagają Cię, mogą uśmierzyć gniew, wzywając miłosierdzie" (ks.Schryvers,Z.R.).

Maryjo, Panno Święta... Przyczyno naszej radości, która pragnąc oszczędzić kłopotów nowożeńcom, upamiętniłaś się skuteczną interwencją na ich weselu w Kanie (J 2,3-9), proszę Cię zatem, byś podobnie wkroczyła w moje sprawy... Tyś już "od pierwszej chwili istnienia więcej łask otrzymała niż wszyscy święci i aniołowie, a to dlatego, że Bóg przeznaczył ich na sługi, Ciebie zaś, o Niepokalana, na Matkę swego Syna" (wg ks.Franciszka Tomczyka). "Ty jesteś bardziej wywyższona niż patriarchowie, doskonalsza niż męczennicy, znamienitsza niż wyznawcy, czystsza niż dziewice, dlatego sama, bez nich możesz uczynić to, czego oni mogą dokonać tylko w jedności z Tobą" (św.Anzelm). Proszę więc, abyś jako Pani tych, którzy już obcują z Tobą, jako Królowa Aniołów w wielkich bezkresach nieba, zechciała mnie polecić najczulszej ich opiece, jak tamtych młodych Jezusowi, aby mi pomagali gdy znajdę się w potrzebie. Aby i dla mnie wypraszali choć najskromniejsze łaski, bo aniołowie, to słudzy Boży, a wszyscy święci - przyjaciele, tak Boga, jak i ludzi...

Naucz mnie "ufać wyłącznie Bogu i tym, którzy przez Niego są ze mną zjednoczeni" (św.J.E.jw.) - w obliczu wszystkich moich spraw, jak i problemów rodzinnych... Oręduj za mną, Matko Boża, by mi pomogli w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład ich doskonałości. "Naucz mnie żyć, tutaj, na ziemi, z odnowioną wiarą, w komunii z Kościołem chwalebnym w niebie; z aniołami, którzy otaczają i strzegą, ze świętymi, którzy nas inspirują i pociągają, a naszymi zmarłymi, bliższymi nam bardziej niż kiedykolwiek. I niech moje życie zakończy się po dokonanej misji w radości i chwale Trójcy Przenajświętszej". A przede wszystkim, pomóż mi "żyć w zażyłości z którymś z wielkich świętych, wielkich duchem, by moje serce stało się równie gorące, moja wiara równie żywa, a mój duch uniósł się za jego duchem" (wg bł.Karola de Foucauld)...

O Święci Pańscy, którzy "jesteście po to, aby świadczyć o wielkiej godności człowieka" (bł.Jan Paweł II). O "godownicy rozkoszni ! Ze stołu waszego królewskiego, przy którym używacie, posyłajcie wszystkim nam, głodnym, odrobiny darów łaski Chrystusowej. Podajcie nam smutnym trochę tego wina słodkiego, ze stołu radości waszej, abyśmy w nędzy nie ustali, a z dobrą myślą wszystko wytrwać mogli" (ks.Piotr Skarga SJ).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Jestem najmniejszą ze stworzeń, znam moją nędzę i moją słabość, ale wiem również, jak bardzo serca szlachetne i wspaniałomyślne lubią czynić dobrze. Błagam więc Was, błogosławieni mieszkańcy Nieba... błagam Was, przyjmijcie mnie za swoje dziecko, a chwała, jaką z Waszą pomocą pozyskam, będzie Waszą chwałą. Raczcie wysłuchać modlitwy mojej. I chociaż wiem, że jest zuchwała, lecz mimo to ośmielam się prosić, byście mi wyjednali waszą podwójną miłość" (św.Teresa z Lisieux)... Miłość, którą mogłabym objąć całe swe otoczenie. "Przedziwna bowiem Wasza moc sprawia, że Wy nie oddalacie i nie dzielicie nikogo, przeciwnie - jednoczycie... Bo tylko taki człowiek, który ma duszę ubogą dzieli i odpycha. Ale im człowiek ma duszę bogatszą w łaski Boże, tym bardziej jednoczy i zespala" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Uproście więc i dla mnie takie bogactwo duchowe.

Uproście dla mnie zdolność skupienia moich bliskich wokół Kościoła, wokół Boga, "by wszyscy byli jedno" (J 17,21). By stanowili jedno w wierze i miłości, w zgodzie, w poszanowaniu... jedno nawzajem, sami ze sobą i zawsze jedno z Bogiem; by pamiętali, że "kto nie zbiera z Chrystusem, ten rozprasza" (wg Mt 12,30). By byli zdolni, tak jak Wy "przyjmować swe cierpienia bez chęci zemsty, bez rozpaczy i bez ducha przemocy; by potrafili cierpieć mękę, a mimo to miłować" (wg o.Slavko Barbaricia OFM)... By zrozumieli to, że "choć byliście ludźmi jak i my, to jednak miłość w Was działała silniej niżeli w nas" (wg Jeana Guittona), bo Wy "potrafiliście kochać - w tym Wasza tajemnica" (wg Henriego Lacoidairea). I proszę, przekonajcie ich, że Bóg Was ustanowił dla nas "punktami odniesienia" (wg Aldo Marii Vallego)...

"Panie, który pozwoliłeś nam czcić wszystkich swoich świętych, spraw, aby dzięki modlitwom tak wielu pośredników, spłynęła na nas wszystkich obfitość Twoich łask, których tak bardzo nam potrzeba" (ks.SAC). Oni zaś niech prowadzą nas, pokornie proszę Cię, abyśmy idąc poprzez życie nie pobłądzili na bezdrożach, lecz wszyscy razem doszli do Królestwa niebieskiego... Abyśmy, kiedy Święci "będą sędziami tego świata" (wg 1Kor 6,2), mogli im śmiało spojrzeć w oczy, a nie zawstydzać się.

Święci Pańscy... "Zwycięzcy wszystkich nieprzyjaciół... nie zapomnijcie nas, smutnych towarzyszy i w polu jeszcze leżących żołnierzy, między którymi kości wasze i ciała spoczywają... Śpiewający chwałę Trójcy świętej - nie chciejcie się bez nas weselić... Wyście mury i wieże nasze, i obronna twierdza, i straż czujności oka Boskiego nad nami" (wg ks.Piotra Skargi SJ), przeto ja ufam Wam... A Tobie, o "najchwalebniejszy Książę chórów anielskich, dzielny obrońco Boga Najwyższego, gorliwy miłośniku chwały Bożej, umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych, święty Michale Archaniele, pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli - ofiaruję się i poświęcam...

Twojej czujnej opiece oddaję siebie samą, moją rodzinę, moją pracę, moich przyjaciół i to wszystko, co posiadam. Mizerna jest moja ofiara, gdyż jestem biedną grzesznicą, ale Ty nie pogardzisz uczuciami mojego serca. Przeto pamiętaj, że od dziś wszyscy jesteśmy pod Twoją szczególną opieką, proszę więc, nie opuszczaj nas przez całe nasze życie"... "Przybywaj nam z pomocą, chwalebny Archaniele, bądź przy nas w czasie duchowych zmagań. Oddalaj od nas w czeluści piekielne pysznych, sprzeniewierzonych aniołów, których sam pokonałeś i upokorzyłeś podczas walki w niebie" i nieustannie wstawiaj się za każdym z nas - u Boga.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

"Wiem z doświadczenia, że dusza o własnych siłach daleko nie zajdzie" - pisała w swym Dzienniczku święta Faustyna... "Wiele się natrudzi ale nic dla chwały Bożej nie zrobi. Błądzi ustawicznie, ponieważ umysł nasz jest ciemny i nie umie rozeznać własnej sprawy"... Proszę was zatem, święci Pańscy i aniołowie w niebie, módlcie się, aby Pan Bóg wejrzał na moją drogę... Czcigodni nasi orędownicy, oglądający Boga w blasku Jego Chwały, tak jak Mojżesz z Eliaszem podczas Przemienienia (Łk 9,30) - błagajcie Pana o światło dla mnie, na resztę moich dni i wspomagajcie moje czyny dobrymi natchnieniami.

Do Ciebie zwracam się, święta Patronko moja, "której opiece w szczególny sposób dzisiaj się polecam i proszę, abyś mnie swym wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich moich potrzebach, a także wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania Twoich cnót. Czuwaj, ażebym dochowała wierności Bogu pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL). "Dopomóż mi brać udział w Świętych Obcowaniu, a w chwili, gdy owładnie mną walka wewnętrzna oraz w każdym momencie pracy zawodowej, niech mnie wypełni radość i siła wypływająca ze świadomości, że nie jestem sama" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera). Bo "Świętych Obcowanie, to szeroka rodzina obejmująca ziemię, niebo i czyściec; Kościół walczący, triumfujący a także Kościół cierpiący... która za cel swój postawiła wzajemną pomoc sobie" (ks.Franciszek Błotnicki).

"Boże, Ty spośród wszystkich aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego wcielenia, spraw łaskawie, byśmy wspominając Jego imię na ziemi, doznawali jego opieki z nieba" (ks.CSMA). Spraw, "by przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych, Kościół otrzymał nową moc w dowód miłości Twojej". A mnie, która "upadam wskutek własnej słabości, niech swym przykładem umacniają w miłości ku Tobie" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego"), bo "jeśli człowiek w swoim życiu wewnętrznym jest chwiejny i nijaki, widać, że nie ma przy sobie silnego Opiekuna albo - co gorsza - ma ich kilku, i to ze świata ciemności... Natomiast w cieple i blasku działań świętego Opiekuna, owocnie rozwijają się w nim wszystkie dobre skłonności, które mu wsiałeś w duszę" (Fulla Horak). I racz powierzyć mnie opiece wszystkich aniołów i świętych Twoich, najmilszy Panie mój.

O "Jezu, wielbię Ciebie wraz ze wszystkimi świętymi, których serca znalazły ukojenie w niebie i radują się pokojem" (o.Slavko Barbarić OFM). Za ich przyczyną racz napełnić pokojem Bożym i mnie... O Święci i Błogosławieni... Czcigodni Słudzy i Służebnice na Niebieskim Dworze ! "Krótkoście pracowali - a wiecznie odpoczywacie; smutku, pracy, i swojej nędzy macie koniec - a radości i zapłacie końca nie ma... Zima wasza minęła, niewygody ustały - a lato i żniwo wasze, i odpocznienie wasze [teraz już] stoi na wieki" (ks.Piotr Skarga SJ).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

"Na ołtarzu - tłumaczył święty Augustyn - widzicie Chleb i Kielich. Otóż oczy wasze temu się sprzeciwiają, lecz żąda tego wasza wiara: Chleb jest Ciałem Chrystusa, w kielichu jest Krew Chrystusa. A dlatego nazywa się to sakramentem, bo co innego widzimy, a co innego przyjmujemy. To, co widzimy, ma postać cielesną, a to, co przyjmujemy, owocuje duchowo"...

O święci i święte Boże... "O, błogosławione wasze oczy, które widzą to, w co my wierzymy ! O, jak szczęśliwe uszy wasze, które słyszą to, czego my pragniemy ! Coście słyszeli, na to już patrzycie... O, jak mocne stopy wasze, które już na skale stanęły na tym brzegu, do którego my jeszcze z niebezpiecznością i strachem płyniemy" (ks.Piotr Skarga SJ). Strzeżcie nas, abyśmy nigdy nie utracili Chleba Żywota przez nasze grzechy i zaniedbania, przez naszą obojętność... Oby się nigdy nie zdarzyło, że bylibyśmy Go pozbawieni... I nie pozwólcie, aby ktoś z nas Chleb ów - niegodnie przyjmował. "Kto bowiem spożywa niegodnie, potępienie sobie spożywa i pije" (1Kor 11,29)...

"O Jezu, bądź uwielbiony wraz ze wszystkimi świętymi w niebie, bo Twoje Miłosierdzie przyniosło im zbawienie. Przyzywam Twoje Miłosierdzie, które przebacza i uświęca" (o.Slavko Barbarić OFM). W Imię Twe wzywam Świętych Pańskich i cały Dwór Niebieski, aby wspierali mnie, a jeśli będę w wielkiej potrzebie, to "ześlij mi na pomoc świętego Rafała Archanioła, ponieważ, jak wierzymy, zawsze przebywa on w obecności Twojego majestatu. Niechaj przedstawia moje prośby i wyjednuje mi Twoje błogosławieństwa" (wg ks.CSMA)...

"Święta Patronko, której imieniem raczył ozdobić mnie Pan, racz mnie polecić łasce Bożej, poleć opiece Matki Najświętszej i wszystkich świętych w niebie; szczególnie tych wybranych Boskich, które to samo imię nosząc, pobożnością i cnotą odznaczyły się... Uproś, bym nosząc Twoje imię mogła skutecznie Cię naśladować, a gdy i na mnie przyjdzie czas, mogła się cieszyć szczęściem wiecznym, któregoś Ty już dostąpiła... Uzbrój mnie, święta moja Patronko i tak wspomagaj, bym i ja księgi żywota swoim imieniem mogła kiedyś dopełnić. Oddal ode mnie wszystko to, co do zbawienia jest przeszkodą i nie opuszczaj mnie dopóty, póki wraz z Tobą nie będę mogła chwalić Pana w niebiosach".

"Nie, nie spocznę do końca świata - mówiła święta Tereska - dopóki będą dusze, które trzeba zbawiać. Dopiero gdy anioł zawoła: "Czas przeminął", wtedy dopiero spocznę i cieszyć się będę" z nimi. Przeto was wszystkich, święci Pańscy i aniołowie w niebie, błagam, abyście nie spoczęli, dopóki świat nas będzie mamił i niebezpiecznie zwodził... "Wam, święci Boży, już nie żal utrudzenia na tej drodze, która się nam, głupim i niecierpliwym, teraz przykrzy... Szczęśliwe udręczenia i nędze, za które macie takie i tak wieczyste rozkosze. Błogosławione męczeństwa Wasze, które się taką zapłatą nagradzają" (ks.Piotr Skarga SJ). Módlcie się zatem do Boga, aby za Waszą przyczyną i nas to szczęście spotkało.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej