wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

DY ROZPIERA MNIE RADOŚĆ
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

To piękne, że święty Jan Chrzciciel rozpoznał Ciebie, Jezu, już w łonie swojej matki, znajdując radość, jako "przyjaciel oblubieńca" (J 3,29)... przyjaciel Tego, którego miał zaszczyt ochrzcić w rzece Jordan, a w którym sam "Ojciec Niebieski ma upodobanie" (Mt 3,15-17). To wielka i wspaniała sprawa, że Bóg potrafi w ludzkim sercu wzbudzić tak przeogromną radość, iż musi wylać się na zewnątrz jak Magnificat Matki Twojej (Łk 1,46-56), jak pełen uwielbienia Kantyk starego Zachariasza (Łk 68-79). Jak moje zachwycenie, które wezbrało we mnie tak, że "moje serce i [całe] ciało radośnie [dziś] wołają do Boga żywego" (Ps 84,3); do Ciebie, Panie, który z Ojcem stanowisz jedno.

O Jezu mój, Ty wiesz, że "gdyby nie było cierpienia, nie byłoby też i radości. Te dwa problemy: radości i cierpienia, idą ze sobą w parze, są ze sobą nierozłącznie związane, gdyż brak cierpienia jest radością, a brak radości jest cierpieniem" (o.Dominik Wider OCD)... Ty wiesz i to, że "miłujący Boga biega, lata i weseli się; swobodny jest, nic go nie trzyma... Daje wszystko za wszystko i ma wszystko we wszystkim, albowiem spoczywa jedynie w Najwyższym, z którego wszelkie dobro pochodzi i płynie. Nie zważa na dary, lecz wznosi się ponad wszelkie dary ku Temu, który nimi obdarza. Częstokroć miłość jego nie zna granic, lecz rozpala się nad wszelką miarę" (Tomasz á Kempis). Tak więc i moja miłość ku Tobie, dzisiaj tak bardzo jest radosna, że już nie mieści się w mej w duszy, bo "moje serce owładnięte niewysłowionym szczęściem, niezdolne jest, by milczeć".

"Rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami; cieszę się dziełem rąk Twoich" (Ps 92,5)... Radość jest dzisiaj we mnie ! Czuję, że "radość jest modlitwą, radość jest siłą, radość miłością, radość jest siecią, w którą możemy łapać dusze" (bł.Matka Teresa z Kalkuty). Radość mnie dziś rozpiera ! Bo "kiedy dzieją się w życiu rzeczy piękne, ciało zaczyna śpiewać, jest gotowe do tańca, otwarte na celebrację życia" (o.Tomasz Zamorski OP). Ty, Panie, o tym wiesz ! "Niechaj więc cała ziemia wielbi Cię, Boże mój, i niechaj śpiewa Tobie... Niechaj opiewa Imię Twoje" (wg Ps 66,4), jak to dziś czynię ja...

"O Jezu, kocham Cię. Nie widzę Cię, lecz mocno wierzę, że jesteś ze mną [szczególnie teraz kiedy radość ogarnia mnie]. Uwielbiam Cię, mój Panie, ponieważ z Twoich rąk pochodzę i tylko z Tobą czuję się radosna i szczęśliwa", więc niechaj moja radość napełni cały świat. "Na świecie bowiem jest tak wiele przyjemności, a tak mało radości" (José Alzn).

"O radości ! O święta radości, w dawaniu bez miary; stosownie do miary, która i mnie została dana" (Małgorzata Balhan), bądź ze mną już na zawsze !

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

Ty, Panie Jezu, "przez swoje "uczestnictwo w "weselu" rozpocząłeś publiczną działalność... Od pragnienia, aby radowano się... Tymczasem brakło wina i smutek pokrył oblicza gospodarzy wesela... Widziałeś, jak radość się kończy, ale nie dopuściłeś by zakończyła się, bo tam, gdzie jesteś obecny, smutku być nie może ! Ty bowiem radość im przyniosłeś i poprzez cud tę zagrożoną radość podtrzymałeś" (wg o.Dominika Widera OCD)... I moją radość, Boże mój, na pewno podtrzymujesz, aby "radował się duch mój w Tobie, Zbawcy moim" (wg Łk 1,47), bo właśnie "radość duchowa jest najpewniejszym znakiem tego, że mieszka w nas łaska Boża" (św.Bonawentura). Niechże więc "chwali dusza moja, Ciebie, o Panie mój. Chcę chwalić Cię tak długo, jak długo będę żyć; śpiewać Bogu mojemu, dopóki będę istnieć" (Ps 146, 1-2), bo mnie przepełnia radość.

"Sławcie więc dzisiaj Boga z radością wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego Imienia, cześć Mu świetną oddajcie" (wg Ps 66,1-2), bo "radość jest siłą, radość jest miłością, radość jest siecią miłości, w którą się chwyta dusze... Radość, to naturalny wynik serca płonącego miłością" (bł.Matka Teresa z Kalkuty), czego doświadczam dziś osobiście. I za to dzięki Ci...

Panie, Ty wiesz, że "pierwszym krokiem do przybliżenia innym Twojej drogi jest to, aby ludzie widzieli, że jestem radosna, szczęśliwa" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera)... że "obfituję w światło, a serce moje rozszerza się pod działaniem Ducha miłości, wyczuwalnym coraz bardziej z dnia na dzień... że "biegnę po drodze Bożej z niewysłowioną słodyczą miłości" oraz że miłość moja wzmaga siłę zjednoczenia: więzy się zacieśniają, a uczucie zupełnego należenia do Słowa staje się coraz bardziej stałe, coraz bardziej trwałe, coraz radośniejsze... niewzruszone" (wg św.Benedykta). Proszę Cię zatem, pozwól mi rozsiewać radość w miłości, bo "moje serce raduje się i pragnie pieśnią moją Cię sławić, Pana i Boga mojego". Ty bowiem sam życzyłeś sobie "abyśmy byli radośni we wszystkich okolicznościach ku Twojej radości" (wg PJ do Marcela Van)...

Matko Najświętsza, "ja to wiem, że moje największe szczęście jest także Twoją największą radością. Błagam Cię więc, abyś poprzez moc Serca Twego nad Sercem Jezusa, wyjednała u Niego taki cud miłosierdzia, aby ta radość, której doznaję, mogła rozciągnąć się na wszystkich żyjących teraz i aż do końca świata, i aby trwała na wieki w niebie, tak, aby w niej przez wszystkich był uwielbiony Bóg... Bóg który jest Miłością" (wg Barbary Kloss).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Kochany Boże, Ty wiesz, że "człowiek chce, by o jego uczuciach wiedziało otoczenie. Cieszy się całym sobą, swoim duchowym wnętrzem, swymi oczyma, swymi ustami, rękami... nawet tym, w co przyodziewa się" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka). Tak też "nie do pojęcia jest i moja radość, którą i ja niezasłużenie dziś mogę cieszyć się" (wg o.Phila Bosmansa)... Będąc "człowiekiem nadziei, jestem człowiekiem radości... niespożytej energii, dynamiki siły wewnętrznej, ochoty do życia oraz góry entuzjazmu" (wg ks.Mieczysława Rusieckiego) i z całej duszy pragnę dziś rozsiewać radość dookoła swoim radosnym usposobieniem, by ci, co dziś nie mają powodów do zadowolenia, mogli otrzymać choć niewielką cząstkę mojej radości, aby i oni mogli cieszyć się jak ja. "Bo Tyś przemienił mnie od wewnątrz. Cieszę się więc Twoim pokojem i radością, i pragnę promieniować nimi na wszystkich ludzi, aby i oni zapragnęli radośnie spotkać się z Tobą, Panie... aby zechcieli "z Tobą iść przez życie, pośród tęcz i burz, z okrzykami radości, nucąc pieśń miłosierdzia Twego i nigdy nie zamilknąć w swoim śpiewie miłości" (wg św.Faustyny)...

Dziś osobiście czuję to, że "radość, ten niezwykły owoc działania Ducha Świętego, jest oczywistym znakiem królestwa Bożego w człowieku(wg bł.Matki Teresy z Kalkuty)... i że Ty sam, mając na względzie swych apostołów dbałeś o to, "aby radość Twoja w nich była, i aby radość ich była pełna" (J 15,11), Niechaj więc każdy, patrząc na mnie, nabierze przekonania, że Ty, mój Boże, jesteś podstawą prawdziwej radości. Ty bowiem "stałeś się człowiekiem nie po to, by poddawać się smutkom i cierpieniom, które są owocem grzechu, ale aby nas uwolnić od grzechów" (ks.kard. Anastasio Ballestrero) i cieszyć się razem z nami.

Niech każdy uświadomi sobie, że "radość jest zasadniczym przedmiotem dziecięctwa - radość zawsze i ze wszystkiego... Radość dziecka i radość tych, którzy są mu podobni... Bo

Dziecko jest radosne, bo grzech jeszcze nie zalał go swą goryczą.

Dziecko jest radosne, bo jeszcze nie wie, co złe, a co jest dobre.

Dziecko jest radosne, bo potrafi czysto kochać, bez zmysłowości.

Dziecko jest radosne, bo ufa rodzicom bez zastrzeżeń.

Dziecko jest radosne, bo nie ma w nim ani cienia zdrady...

Dziecko jest radosne, bo żyje każdą chwilą -

przeszłość nie mąci mu spokoju, a o przyszłości nie myśli...

Dziecko po prostu jest radosne i takie... bezpośrednie... Jeśli więc oni nie staną się jako dzieci, nie wejdą do królestwa niebieskiego" (Mt 18,3)... Zresztą Ty sam, o Panie, dałeś nam własny przykład. Sam bowiem najpierw stałeś się dzieckiem, a potem się oddałeś na własność człowiekowi, by stać się jego radością" (wg o.Dominika Widera OCD).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Jezu, Ty "kochasz serca radosne i dusze zawsze uśmiechnięte" (św.Teresa z Lisieux), bo "człowiek uśmiechnięty jest otwarty na wszystko i na wszystkich - smutny zaś, zamyka się jak kwiat o zachodzie słońca"... bo "radość otwiera serca, zaś smutek je zamyka" (św.Franciszek z Asyżu), przeto "uwielbiam Ciebie i cześć oddaję Ci za to, żeś się objawił apostołom na górze Tabor... Za to, że chociaż nie wiedzieli, co się dzieje, serca ich były zdolne pojąć, że Ty jesteś Wybrany. Ich serca ogarnęła radość... i jeszcze większe pragnienie aby pójść Twoimi śladami" (wg o.Slavko Barbaricia OFM).

I ja to czuję, Panie mój, jak "miłość Twoja mnie przemienia, jak serce me przepełnia wdzięczność, niewysłowiona radość, jak coraz bardziej pragnę żyć tak, by Ci się podobać... Nie myślę już o swych zdolnościach, bogactwie, byciu docenianą przez swoje otoczenie, gdyż wiem, że zawsze, w każdej sytuacji, Ty bardzo kochasz mnie" (wg "Słowa wśród nas")... Czuję, jak dzięki temu jestem "na górze przemienienia. Czuję, że jestem podniesiona aż do siódmego nieba, że zdaje mi się, iż nie po ziemi, ale po chmurach stąpam... że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i niczego mi już nie potrzeba. I chciałabym tak trwać aż do końca życia, promienieć szczęściem, światłem Twoim, by móc nasycać nimi wszystkich ludzi wokół siebie" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)...

"Budzić w nich uczucie pogody i radości, bo to jest najprawdziwszym duchem pobożności" (wg św.Franciszka Salezego), aby i oni mogli odczuć, że każdy "kto zaznał radości spotkania z Tobą, Chryste, nie może jej zatrzymać w sobie, lecz promieniuje nią" (bł.Jan Paweł II). Pozwól więc, aby jej promienie objęły tych, których dzisiaj postawisz mi na drodze; aby ich przeniknęły tak, by jak w reakcji łańcuchowej mogli nieść dalej swoją radość ze świadomością "dla chrześcijan ona jest obowiązkiem" (św.Augustyn). I przyjmij moje uwielbienie w imieniu tych, którzy nazywają się Twoim Imieniem, lecz pozostają w mroku grzechu, bez radości życia i bez prawdziwego przebywania z Tobą" (wg o.Slavko Barbaricia OFM).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

"Miłość Boża przepełnia mnie aż do ostatniej tkanki mej istoty. Czuję, że jestem kochana. Jestem pełna wdzięczności i wiem, że nie zawdzięczam jej żadnemu prezydentowi ani generałowi; żadnemu profesorowi albo technokracie. Jedynie Tobie, Boże, pragnę dziękować; Tobie, Dobremu Bogu... Ty pieścisz mnie tysiącem rąk. Tysiącem warg całujesz mnie. Karmisz mnie tysiącem owoców. Tysiącem skrzydeł unosisz mnie. Ty jesteś moim Bogiem. Jestem Ci nieskończenie bliska" (wg o.Phila Bosmansa) "z radością więc dziękuję Ojcu, który uzdolnił mnie do uczestnictwa w dziele świętych w światłości" (wg Kol 1,12), bo "radość, modlitwa i Komunia Święta, stały się moim wsparciem" (wg św.Jan Bosco)..

Jezu, nasz Zbawicielu... Z Ciebie się narodziłam jako dziecko światłości, wysłuchaj więc modlitwy mojej i spraw, bym żyjąc w Twoim świetle i kierując się prawdą, mogła być zawsze Twoim świadkiem wobec ludzi... Radosnym świadkiem, bo Ty wiesz, że ten, "kto żyje z Bogiem i nieustannie wpatruje się w Niego, promieniuje radością" (o.Dominik Wider OCD). "Nie ma bowiem czegoś takiego, jak chrześcijanin nie znający radości, jako że nawet najgłębsza noc zakłada znajomość światła" (ks.kard.Hans Urs von Balthasar). Bo "dusza żyje wtedy, kiedy doznaje radości" (A.Kijowski), gdyż "radość, to sens życia" (o.P.B.jw.)... Bo nie ma "nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w życiu" (Koh 3,12)...

"Moją radością jest być niczym, wiedząc, że Ty jesteś wszystkim" (wg o.Thomasa Mertona OCR), zwłaszcza w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi Twojej. "Eucharystia bowiem daje radość zdrowym i chorym, smutnym i przygnębionym, uczonym i prostaczkom. Proszę Cię zatem, pozwól mi, by moje życie było eucharystyczne, aby było radosne, by orientowało się zawsze na tę Ziemię Świętą, z której wyrasta eucharystyczny kłos pszenicy. Dopomóż mi tym chlebem karmić swoją myśl, wolę, serce, ciało, abym się stała Ziemią Świętą, którą konsekrowałeś Ty sam, Zbawiciel świata" (wg ks.Franciszka Grudnioka).

"Ty zawsze bądź moją radością ! Radością pełną, prawdziwą i głęboką, która nikogo nie pomija" (wg bł.Jana Pawła II), najmilszy Boże mój ! Dopomóż mi "poznawać Ciebie przy łamaniu chleba, w Komunii Eucharystycznej i spraw, by była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, siłą, która mnie wspiera i największą radością biednego serca mego" (wg św.o.Pio).

Jezu, Ty wiesz, że "uśmiech jest źródłem radości i całym jej odbiciem" (Guy de La Rigaudie); "uśmiech nic nie kosztuje, a bardzo wiele może", niech więc mój uśmiech świadczy o tym, że jest mi dobrze z tą radością, że chciałabym na co dzień "zawsze być uśmiechniętą; z sercem radosnym, nawet gdyby mi przebijano je" (z listu do św.Josemarii Escrivy de Balaguera). Niech się "raduję w Tobie, Panie ! Niech zawsze się raduję" (wg Flp 4,4)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej