wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE NA NADCHODZĄCY DZIEŃ
Część chwalebna

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

O Chryste, który z ciemności grobu wyszedłeś na światło słoneczne... O Panie, który zmartwychwstając (Łk 24,6), stanąłeś w świetle prawdy i wznosząc oczy swe ku niebu, na pewno już o brzasku dzięki składałeś Ojcu za cud nowego dnia; za to, że mogłeś ze wzruszeniem znowu przywitać go. Proszę więc, zechciej wejrzeć na mnie, który do Ciebie wznoszę oczy, pragnąc Tobie poświęcić pierwszą myśl o poranku, pragnąc, abyś był pierwszym słuchaczem moich słów...

Boże, wołam do Ciebie o świtaniu,

dopomóż mi się modlić.

Pomóż mi podnieść myśli ku Tobie,

bo nie potrafię sam" (Dietrich Bonhoeffer)...

Pragnę "wyjść naprzeciwko nadchodzącego dnia, który wynurza się z tajemnicy niebytu i ciemności. Pragnę go przyjąć z Twojej ręki. Pragnę ten dzień przeżyć z wdzięcznością. Pragnę położyć na nim znak miłości i ofiary, aby go znowu oddać Tobie, w którego ręku leży tajemnica przyszłości" (wg ks.Aleksandra Fedorowicza) - tylko mi pobłogosław ten nadchodzący dzień...

"W ciszy wschodzącego słońca przychodzę błagać Cię o pokój, o mądrość i o siłę. Pozwól mi patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością. Pozwól mi być cierpliwym... Pozwól być cichym, mądrym, i wyrozumiałym. ["Pozwól mi patrzeć lepiej, niż to czyniłem wczoraj: nie powierzchownie, nie bezmyślnie, bo piękny świat jest Twoim dziełem, najmilszy Panie mój" (wg o.Łucjana Królikowskiego OFMConv)]... Pozwól mi patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem i widzieć Twoje dzieci, tak jak Ty sam widzisz je. Pozwól dostrzegać w nich to wszystko, co jest dobre" (wg ks.kard.L.J.Suënensa)...

"W Twoim Imieniu i w Twojej sile rozpoczynam ten dzień. Niechże on będzie dziełem dla Ciebie" (ks.Romano Guardini). "Przez Ciebie bowiem ja istnieję, a poza Tobą - nie ma mnie" (wg PJ do Małgorzaty Balhan). W Tobie, o Chryste, wszystko mam, a poza Tobą moje życie pozostaje puste. Proszę Cię więc, zechciej napełnić duchem Twoim wszystko, co tylko będę czynił. Zechciej "nasycić mnie od rana swoją łaskawością, bym mógł przez cały dzień cieszyć się i radować" (wg Ps 90,14). "Niech radość mnie ogarnie jak niegasnący płomień pośród tego, co ciężkie i wśród tego, co boli. Pozwól być radosnym w miłości, mocnym w nadziei i wytrwałym w swych dążeniach... Racz mnie obdarzyć męstwem w działaniu i cierpliwością w wypełnianiu moich codziennych zadań, a wytrwałością zwłaszcza wtedy, kiedy wyniki moich trudów skrywasz przede mną w tajemnicy Tobie znanych zamierzeń" (wg "Modlitewnika dla chorych" ks.Juliusza Lasonia)...

"Na progu dnia dziś postanawiam pamiętać o Twej obecności, dlatego będę robił wszystko, co tylko w mojej mocy, by podobać się Tobie. W zawodach, troskach i cierpieniach pozwól dziś dostrzec Twe wezwanie do ulepszenia mojej duszy, podobnie jak przez ból fizyczny dajesz mi znać, że powinienem ratować zdrowie ciała" (wg o.Ł.K.jw.)...

Napełnij Twoją mocą trud całego dnia i wyrwij ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem się siebie. Niechaj gardzę działaniem, które nie szuka Ciebie; niech uciekam przed ciszą, która nie spoczywa w Tobie" (do Małgorzaty jw.)... Obdarz mnie światłem, które przeniknęłoby ciemności. W nich bowiem często, wielu ludzi zapomina o Tobie. "Niech razem z dniem Twa światłość oświeca moje myśli, a mroki błędu racz wygonić z mojej duszy" (wg Jakuba z Sarug).

"Bądź pochwalony za to, że dałeś mi znowu szansę; dałeś mi dzień do dyspozycji, w którym znów mogę wielbić Cię, przyjąć od Ciebie wiele łask, a także wiele dobra uczynić swoim bliźnim" (wg Marii Jurczyńskiej). Przeto "przyjmuję Ciebie jako swojego Pana na każdą chwilę dnia... Jako Pana mojego czasu i wszystkich moich zajęć; Pana niespodziewanych wydarzeń, Pana każdego mojego spotkania z drugim człowiekiem. Tylko dopomóż mi pamiętać, że przede wszystkim jesteś dla mnie Ojcem, który z czułością i z wielką miłością pochyla się nade mną i który chce prowadzić mnie, kierować moimi krokami; kierować wszystkim według swoich własnych planów" (wg PJ do s.Teresy Chomieniec MSC)...

Bądź uwielbiony za to, że dajesz mi mocną wiarę w to, że chociaż "dzisiaj mogą się zdarzyć różne rzeczy, ale nie może się zdarzyć nic ważniejszego, piękniejszego nad to: "Bóg mnie miłuje". Mogę poznawać wiele prawd, usłyszeć wiele nieznanych wiadomości, ale żadna nie dorówna tej: "Bóg mnie kocha" (ks.kard. Anastasio Ballestrero). Pozwól mi więc, o Panie, żyć dzisiaj Twą miłością i mieć głęboki wstręt do złego. Pozwól mi "żyć tym dniem możliwie jak najlepiej; żyć intensywnie w Twojej miłości, by w ten sposób zaskarbić moc innych Twoich łask, cenniejszych łask na przyszłość... Pozwól, abym przeżył ten dzień jako Twój wielki Dar, Dar Twojej Opatrzności; abym dostrzegał Twoje działanie w każdym pomyślnym momencie i "umiał odnajdować Cię we wszystkich rzeczach" (H.Nadal)...

O "Panie, Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Pragnę ten nowy dzień, który mi dałeś w darze, przeżyć na Twoją chwałę, pełniąc czyny dobroci i służąc moim braciom... W zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa, Syna Twojego, oddaję Ci wszystkie moje modlitwy, prace, trudy, cierpienia i radości. Ofiaruję je za Kościół święty, za papieża i w tych intencjach, które stanowią Jego specjalną troskę... za wszystkich kapłanów, za cierpiących, konających i dusze czyśćcowe; o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie oraz jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi... Proszę pokornie o dar wierności i dar pełnienia Twojej świętej Woli aż do końca" (Akt codziennego ofiarowania "Małych Dusz")...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

"Dążcie do tego, co jest w górze, a nie do tego, gdzie co na ziemi" - napisał święty Paweł w swym liście do Kolosan (Kol 3,1-2) - dlatego wznosząc moje ręce i wzrok kieruję w tamtą stronę, gdzie Ty "przebywasz, Panie mój, zasiadający po prawicy" (jw.) Ojca wszechmogącego... "Ku Tobie wznoszę moją duszę, Tobie ufam i wiem, że nie doznam zawodu !" (wg Ps 25,1)... "Poczynając od otwarcia okna, aż do najdalszej wędrówki przez las, piachy, wśród zbóż i traw, pozwól mi mówić za Psalmistą: "oto dzień, który stworzyłeś Panie" - niechaj będzie radosny" (wg ks.Tadeusza Ryłko)...

"Związuję się dziś

z Bożą siłą, aby mną przewodziła,

z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,

z Bożą Mądrością, aby mnie pouczała,

z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,

z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,

z Bożym Słowem, by mi dawało mowę,

z Bożą Dłonią, aby mnie prowadziła,

z Bożą Droga, by się słała przede mną,

z Bożą Tarczą, aby mnie chroniła,

z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała:

przed sidłami demonów,

przed popadnięciem w wady,

przed pożądaniem ciała,

przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,

czy jest on blisko, czy daleko,

czy jest jeden, czy też jest ich wielu" (św.Patryk)

O "Boże mój i Królu, usłysz mój głos od rana... Tobie dzisiaj przedstawiam prośby swoje i czekam" (wg Ps 5,3-4). "Ofiaruję Ci moją wolę, ażebyś wzmocnił ją, rozum mój, abyś go oświecił, pamięć moją, byś ją napełnił swoją obecnością, swoje pragnienia i skłonności, abyś oczyścił je. Ofiaruję Ci zamiary moje, abyś nimi kierował, trudy i prace moje, żebyś je błogosławił, wszystkie uczynki i myśli moje, abyś poświęcił je" (św.Mechtylda). "Tobie polecam dzisiaj i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszelkiej okazji do grzechu i od wszystkich znanych i nieznanych nieprzyjaciół.

Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, przez wstawiennictwo świętych Apostołów, przez stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych" (wg św.Augustyna). Pomóż mi przeżyć cały dzień w pełni świadomie i twórczo. Prowadź mnie ku wyborom, przez które oddam Ci cześć. I nie pozwalaj się załamać, "jeżeli nie będę mógł sprostać zadaniom, jakie dzisiaj rano sobie postawiłem" (wg Dietricha Bonhoeffera)...

Spraw, Panie Jezu, bym "z miłością mógł wynagradzać zaniedbania, wszelkie obrazy, uchybienia, które dzisiaj dotknęłyby Twoje Boskie Serce. Pomóż mi być gorliwym, pomóż być wielkodusznym. Wspieraj mnie w błaganiach o łaski dla biednych grzeszników oraz w modlitwie w duchu i w prawdzie do wszechmocnego Boga Miłości i Dobroci, który wciąż obsypuje mnie swoimi darami" (wg PJ do Małgorzaty Balhan). "Wszystko bowiem, czym jestem i wszystko, co posiadam, całe moje życie, każdy mój dzień ze wszystkim, co niesie - jest Jego wielkim darem. Pozwól mi więc uznać ten dar, przyjąć go i docenić, i być za wszystko wdzięcznym" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)...

Ty wiesz, o Panie, że "każdy człowiek - niezależnie od wieku, zawodu, majątku, wykształcenia i stanu zdrowia - musi wykonać jeden najważniejszy czyn, to znaczy - przeżyć dzień" (ks.A.F.jw.). "Sam musi pracować nad sobą. Także sam musi być kowalem swego szczęścia, bo tylko od niego zależy czy przeżyje dany mu dzień, szczęśliwie czy też nie" (wg o.Phila Bosmansa), dlatego "wielką szkodą jest marnowanie czasu, który jest skarbem Twoim" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera). A skoro czas jest tak bezcenny, to nie pozwól, bym trwonił go, ale "dopomóż mi usunąć wszystkie przeszkody, które mogą przeszkadzać w jak najlepszym jego wykorzystaniu" (wg św.Jan Bosco). Pomóż mi "unikać wszystkiego, co zabija czas, a każdą minutę zamieniać w coś wartościowego. Zechciej wyznaczyć mi zadania, których się nie udało wykonać innym ludziom i prowadź tak, bym mógł wyłuskać z ich porażek chociażby najskromniejsze nasienie sukcesu" (wg Oga Mandino), gorąco proszę Cię.

"Ojcze święty, przyjmij mnie pod swoją najczulszą opiekę ojcowską, abym po dokonaniu drogi, po której dla Twojej miłości biec poczynam, mógł Cię otrzymać w nagrodę... O Jezu umiłowany, przyjmij mnie do Twego najsłodszego braterstwa. Racz dźwignąć ze mną ciężar dnia i upalenia. Bądź moją pociechą we wszystkich moich pracach, moim towarzyszem i przewodnikiem w całej drodze mej ziemskiej podróży" (św.Gertruda)... Zanurz w powodzi dobrych nawyków, tak, aby złe poszły na dno i spraw, bym myśląc o przyszłości, już "rano starał się pamiętać, że mogę nie doczekać wieczora, a kiedy wieczór nadejdzie, nie obiecywać sobie następnego poranka" (Tomasz á Kempis)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Zesłanie Ducha Świętego

Boże mój, co mnie dzisiaj czeka, tego, niestety, nie wiem. To jedno wiem, że mnie nie spotka nic, czego Ty nie przewidziałeś, nie zrządziłeś, nie nakazałeś... i co na pewno będzie dla mnie najodpowiedniejsze. "Opatrzność Boża wschodzi bowiem każdego ranka wcześniej niż słońce" (o.Henri Lacordaire OP) i w tym nasza nadzieja.

"Uwielbiam Twe wyroki przedwieczne, niezbadane. Z całego serca poddaję się Twojej Boskiej miłości... [Oto "jestem i pragnę wypełniać Twoją Wolę... Oczyść me serce i wargi moje, a ręce moje obdarz siłą, wszystkimi umiejętnościami, bym mógł wypełnić każde zadanie jakie przede mną dziś postawisz. Błogosław ręce moje, Panie, na nadchodzący dzień" (ks.kard.Leon Joseph Suënens)]. Przyjmuję wszystko, czego Ty chcesz i co dopuszczasz na mnie. Niechaj najsprawiedliwsza, najświętsza i najsłodsza Wola Boga mojego, stanie się i wypełni we wszystkim; niech będzie uwielbiana i wychwalana na wieki" (św.Elżbieta)...

"Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej Woli, racz wstawiać się za mną do Stwórcy, abym i ja, za Twym przykładem, już na początku nowego dnia mógł się otworzyć na działanie Ducha Świętego i abym w każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą Wolę... I niechaj razem z Tobą wołam: ?Któż jak Bóg !" (wg św.o.Pio).

"O Duchu Święty, Duszo mej duszy, uwielbiam Cię ! Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z Twojej Woli mnie spotyka, tylko okaż mi swoją Wolę" (ks.kard.Désiré Joseph Mercier). "Wiele jest bowiem rzeczy niekoniecznych, a ściślej - prawie żadna nie jest konieczna, lecz także wiele jest takich rzeczy, których, jeśli dziś się nie zrobi, to już się nigdy nie będzie mogło dokonać ich" (wg ks.Aleksandra Fedorowicza), dlatego proszę, pobłogosław tym wszystkim moim dziełom, które wyznaczasz mi na dziś. "Niech moje ręce czynią to, czego Ty chcesz dokonać"...

"Dopomóż mi wywiązać się z przypadających na dzień dzisiejszy obowiązków chrześcijanina i Polaka: wobec rodziny, wobec pracy, wobec narodu, państwa i wiary... [Czuwaj, abym pamiętał o tym, że "każdy dzień daje możliwość zdobycia nowych zasług na życie wieczne i oczyszczenia się ze swoich dawnych win" (wg ks.bpa Kazimierza Romaniuka), bo "chociaż nikt w ciągu jednego dnia nie stanie się świętym, ale choć trochę lepszym - może być i powinien" (ks.Stanisław Klimaszewski MIC)]... Racz mi "dać szansę wyświadczenia niezbędnej bezinteresownej przysługi komuś, kto bardzo jej potrzebuje. Niechaj za Twoją sprawą natchnę w dzisiejszym dniu choćby jedną osobę do takiego zachowania, o jakie proszę dla siebie. Pozwól, bym przed zachodem słońca choć raz okazał się potrzebny innemu człowiekowi" (wg Jerzego Szperkowicza). I racz "pobłogosławić wszystkim, których dzisiaj spotkam" (ks.Wiesław Niewęgłowski)...

"Duchu Święty, Boże Miłości, racz przyjąć mnie do swego miłosierdzia pełnego miłości. Bądź mistrzem i wodzem całego mego życia i najsłodszym przyjacielem mej duszy" (św.Gertruda)... Ty wiesz, że "każdy dzień ma swoje troski i radości. Każdy dzień ma swoje cierpienia, swoją miarę miłości i swoje dążenie zbliżenia się do nieba. Proszę Cię więc, zechciej umacniać mnie w nadziei, że również dziś - coś, co jest we mnie oporne, nazbyt ludzkie, zostanie zwyciężone z pomocą łaski Bożej" (wg PJ do Małgorzaty Balhan). O "Panie Jezu Chryste ! Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, raczyłeś wylać na cały świat miłość swojego Ojca, jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Zechciej więc przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą Krzyża, obecną dla zbawienia świata w świętej Eucharystii... W jedności z całym Kościołem i jego Matką, Maryją, proszę Cię przez Jej pośrednictwo, w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom... Udziel mi, Panie, Ducha Świętego do wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Zechciej przemienić mnie i uczyń apostołem Twojego Serca, abym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Pan Bóg jest Miłością" (wg Modlitewnika Apostolstwa Modlitwy)...

Przyjmij ten dzień i wszystkie dni, które mi jeszcze pozostały, i pobłogosław je. Niechaj wszystko to, co czynię, przenika miłość Twoja. I racz przyjąć moją podziękę za to, że "każdy dzień jest pełen Twej miłości, i tak przez litościwe Serce Twe obmyślony, abym był w stanie unieść każdy ciężar tego dnia... bo każdy z nich przygotowuje dla mnie koronę chwały" (wg M.Basilei Schling).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"Panie, gdy pierwsze brzaski dnia uprzytamniają ciężar istnienia, pomóż mi patrzeć w stronę życia, nie w stronę śmierci, bo życie, mimo cierpień, jest piękne jak budzący się poranek... Każdy dzień, każde przebudzenie jest nowym darem Twoim, którego mi udzielasz. Każdy świt pragnę witać jak nowo narodzone dziecię wszystkimi siłami, abym mógł w ramach tego dnia uczynić jak najwięcej dla chwały Twojej i dobra moich bliźnich. Czuwaj więc, proszę Cię, przy każdym moim przebudzeniu. Wspomóż mnie, bym ochoczo niósł ciężar tegoż istnienia bez względu na to, co dziś oczekuje mnie" (wg o.Łucjana Królikowskiego OFMConv)..

"Ojcze, spraw, bym z prostotą dziecka mógł dziś doświadczać Twojej miłości. Pomóż dzielić się Twą miłością z ludźmi, których dziś spotkam na swej drodze tak, by i oni mogli wejść z Tobą w żywą i osobistą relację, jaką pragniesz połączyć się z każdym ze swoich dzieci" ("Słowo wśród nas"). Spraw, abym dzisiaj był życzliwy dla wszystkich i bym przez to Ciebie naśladował. Wspomagaj, abym dzisiaj nikogo nie zasmucił, ale bym mógł się stać dla wszystkich przyczyną radości; "by wszyscy, którzy zetkną się ze mną odczuli Twą obecność. I niechaj będę dla innych chlebem, jak Ty, o Panie, jesteś dla mnie każdego dnia" (ks.kard. Leon Joseph Suënens)...

"Ofiaruję Ci wszystkie Msze Święte, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą. Ofiaruję Ci je w zjednoczeniu z zamiarami Twego Najświętszego Serca i błagam przez Niepokalane Serce Maryi - zachowaj dla mnie z każdej Mszy Świętej, jedną kroplę Krwi Twej Przenajdroższej na zgładzenie moich grzechów i kar oczyszczających... Błagam Cię także o łaskę, ażeby ofiarą Mszy Świętej jedna dusza została wybawiona z czyśćca, jeden grzesznik nawrócił się do Ciebie, jeden konający znalazł miłosierdzie u Ciebie, od jednego dziecka zostało usunięte niebezpieczeństwo zejścia z tego świata bez chrztu świętego, jedno dziecko zachowało niewinność, jedna młodociana dusza stojąca przed wyborem stanu, znalazła oświecenie i odwagę pójścia za Wolą Bożą, by udało się zapobiec choć jednemu grzechowi ciężkiemu, który sprawia największy ból Twojemu Sercu"...

"Pragnę w tym nowym dniu stanąć także przed Tobą, Niepokalana Matko Boża, prosząc, abyś przyjęła całkowitą gotowość do Twojej dyspozycji. Pomóż mi w dniu dzisiejszym myśleć, mówić i czynić wszystko zgodnie z Twoim życzeniem. Spraw, niech odczytam w każdym zdarzeniu Wolę Twojego Syna i Twoją... Oddaję dzisiaj w Twoje ręce trud w pełnieniu mych obowiązków, oddaję Ci ból i zmęczenie całego mego ciała i proszę o cierpliwość w obcowaniu z ludźmi, o zdolność pełnego oddania się im do pomocy... Niech każdy, kogo spotkam dziś, będzie mógł ujrzeć we mnie Twoją miłość i dobroć. Niech odblask Bożej łaski we mnie, w tym nadchodzącym dniu, poprowadzi go do spotkania z Twoim najmilszym Synem" (wg "Modlitewnika dla chorych" ks.Juliusza Lasonia). Pozwól mi "dostrzec w swoim sercu Słońce mojego Boga"...

"Boga-rodzico, Przeczysta Panno,

Do Ciebie serce me wznoszę.

Bądź Opiekunką mą nieustanną

Przez Serce Twoje Cię proszę"

"Iluż to pokoleniom

Ty jesteś lekiem, rosą, manną !

Ilu smutkom i cieniom

Gwiazdą jesteś zaranną !" (wg Wiktora Gomulickiego) -

o Wniebowzięta Maryjo ! Proszę więc, złóż moją modlitwę tam, u Bożego tronu i błagaj o błogosławieństwo już od zarania tego dnia, który dziś mam przed sobą... Pomóż rozważyć "jak się modlę i czy modlitwa promieniuje, czy się rozszerza we mnie na wszystkie godziny dnia, ażebym Boga, z którym łączę się przez modlitwę, zachować mógł na cały dzień - od modlitwy do modlitwy" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)... Błagaj, by Pan pozwolił mi przeżyć ten dzień z Jego pomocą i według Jego Woli. Pomóż mi "przekazywać ludziom Jezusa, ale nie słowami, lecz swym przykładem kochając Go, jaśniejąc Jego świętością i rozkrzewiając Miłość gdziekolwiek dzisiaj znajdę się" (wg bł.Matki Teresy z Kalkuty). I pomóż mi przyjąć ten dzień "jako podarek od Boga, który mi podarował go, ażebym był szczęśliwy" (wg o.Phila Bosmansa)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

"O Panie, Boże Wszechmogący, Ty pozwoliłeś mi dożyć początku tego nowego dnia, proszę więc, udziel mi swej pomocy, bym nie popełnił żadnego grzechu" (wg "Modlitewnika dla chorych" ks.Juliusza Lasonia) tak, bym wieczorem wielbił Cię z radością, czystym sercem".

"Zanurzam więc, o Jezu, w Twej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dzisiaj spotkam i o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegoś dowiem się o nich. Zanurzam w niej moich najbliższych, a także tych, co powierzają się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, o Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych wszystkich sytuacji, do wszystkich spraw, do wszystkich rozmów, do prac i odpoczynku. Proszę Cię, aby Twoja Krew mogła przeniknąć te osoby i wszelkie sprawy, przynosząc im, według Twojej Woli, uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dzisiaj zajaśnieje chwała Twojej Krwi i niech objawi się jej moc - pokornie proszę Cię... Przyjmuję wszystko, co mi dzisiaj ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za wszystkie moje grzechy, składając to Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Siebie samego oddaję dziś do dyspozycji Matki Twojej, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez jakichkolwiek warunków ani zastrzeżeń"...

Ty wiesz, o Chryste, że "dziś mogą zdarzyć się najróżniejsze rzeczy, ale nie może zdarzyć się nic ważniejszego, piękniejszego nad to, że: "Bóg miłuje mnie". Mogę poznawać wiele prawd, usłyszeć wiele nowych, nieznanych wiadomości, lecz żadna nie dorówna tej, że Ty, "Bóg mnie kochasz" (wg ks.kard. Anastasia Ballestrero). I chociaż wiem, że "moje błędy nie oddalają Cię ode mnie, bo przecież Ty mnie kochasz, to jednak proszę, pomóż mi w dzisiejszym dniu przybliżyć się do Źródła Twej miłości, bym mógł zaczerpnąć jej dla siebie i dla innych" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)...

"Trudniej [podobno] dzień dobrze przeżyć niźli napisać księgę" (Adam Mickiewicz), mimo to, proszę Cię, o Panie, pozwól, "abym mógł dobrze przeżyć chociażby jeden dzień na tym świecie" (Tomasz á Kempis), bo "jeśli dzisiaj nie przeżyję go jak człowiek, to będzie zmarnowany" (wg o.Phila Bosmansa)... Pozwól mi "przeżyć cały dzień w pamięci na obecność Bożą" (św.Josemaria Escriva de Balaguer), w pokoju i przyjaźni z każdym, kogo dziś spotkam. Pozwól mi "złożyć Ci w ofierze wszystkie dzisiejsze męki i utrapienia ludzkości i każdą ludzką pracę; każdą modlitwę i wszystko, co wypełni ten dzisiejszy dzień". "Uprzedzaj swym natchnieniem wszystkie moje czyny. Wspieraj je łaską swoją , aby każde moje działanie od Ciebie brało swój początek i w Tobie znajdowało swoje dopełnienie" (wg modlitewnika "Wierzę w Ciebie..." SSL).

"Dzięki Ci składam, Panie mój, za każdą szansę doskonalenia jaką mi dajesz z nowym dniem. Każdy dzień bowiem jest nam dany dla naszego szczęścia. I żaden inny dzień, lecz właśnie ten, dzisiejszy dany mi jest ażebym żył, radował się i abym był zadowolony. Przeto chroń mnie przed zasępianiem ducha mojego lękiem i troską o dzień jutrzejszy i nie pozwalaj obciążać serca żadną swoją wczorajszą biedą. Strzeż mnie przed zagubieniem siebie we "wczoraj" albo w "jutru", bo "wczoraj" już minęło na zawsze, bezpowrotnie, "jutro" dopiero nadejdzie... ?Wczoraj? już przeszło do wieczności, a ?jutro? jeszcze do mnie, niestety, nie należy" (wg o.Łucjana Królikowskiego OFMConv)], dzisiaj więc jest mój dzień, dlatego pomóż mi rozpocząć go bez jakichkolwiek "obciążeń" wczorajszego dnia" (wg o.P.B.jw.).

Ja wiem, że "wszystko jest od Ciebie, wszystko przez Ciebie i w Tobie. Ciebie więc, od którego, przez którego i w którym wszystko istnieje, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Ciebie z nastaniem dnia obejmuje moja wiara... Niech to będzie moja pieśń poranna śpiewana wraz z wszystkimi, którzy znają Twoje Imię" (wg ks.bpa Johanana Michaela Sailera). "Niech myśli, słowa i czyny dnia tego, wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego", Panie i Boże nasz... Pozwól mi poprzez "wszystko, co robię, czym jestem... głosić, że należę do Ciebie, Panie Jezu" (wg bł.Karola de Foucauld).

"Pozwól, niech stanę się dokładnie takim jak przewidziałeś, kiedy wybrałeś i zasiałeś moje ziarno, ażeby rozwijało się w winnicy świata. Zechciej mi dać tyle dni życia, bym mógł osiągnąć swe zamierzenia, lecz ten dzisiejszy dzień, pozwól mi przeżyć tak, jak gdyby to miał być ostatni dzień mojego życia" (wg Oga Mandino)... Pozwól mi zawsze być gotowym i starać się tak żyć, ażeby śmierć znienacka nie mogła mnie zaskoczyć; abym, gdy przyjdzie ta ostatnia dla mnie godzina, nie musiał inaczej sądzić o całym swoim życiu i bardzo ubolewać nad tym, że byłem tak niedbały i gnuśny... Pozwól mi teraz już tak żyć, abym w godzinę śmierci mógł się raczej weselić niźli lękać. Ucz mnie już teraz umrzeć światu, abym zaczął żyć z Bogiem" (Tomasz á Kempis)...

"O Serce Maryi po Sercu Jezusowym najmilsze, najlitościwsze, najmiłosierniejsze ze wszystkich serc, przedstaw Sercu Twojego Syna moją ofiarę, moją miłość i moje przedsięwzięcia. Rozrzewnij się nad nędzą moją, racz mnie uwolnić od niej, ażebyś, będąc moją Opiekunką na ziemi, stała się moją Królową w niebie" (wg ks.S.Kuczkowskiego) - pokornie proszę Cię. Proś, aby Pan Bóg raczył "obdarzyć mnie pokojem, który przychodzi ze świadomością, że bez względu na to, co przyniesie następny dzień, będę kroczył przez życie ramię w ramię wraz z Nim" (wg "Modlitw serca"). A dzisiaj, pozwól mi "z radosnym zadowoleniem myśleć o dobrym wczorajszym dniu oraz pomarzyć o pomyślnym załatwieniu spraw dnia jutrzejszego. Dopomóż mi uczynić go najlepszym dniem mojego życia" (wg o.P.B.jw.), władna Królowo nasza.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej