wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

RZED ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

"Ani ucho nie słyszało ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą, Panie, zdziałał tyle dla tego, kto w Tobie ufność pokłada. Wychodzisz bowiem naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twoich drogach" (wg Iz 64,3-4), tak jak wyszedłeś za pośrednictwem Archanioła Gabriela naprzeciw Pannie Roztropnej (Łk 1,26-27), której ufność nie miała sobie równej. Przeto i ja z wielką ufnością kłaniam się Tobie, Wszechmocny Boże i proszę o błogosławieństwo w tym nowym roku szkolnym...

"Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,

Abyś nie zginął w tłumie.

Nauka, to potęgo klucz,

W tym moc, co więcej umie" (Ignacy Baliński)

mówiono młodym od stuleci i słowa te, istotnie, zawsze sprawdzały się. Przeto "polecam Ci tę moją naukę: daj mi pragnienie uczenia się, zdolność do zapamiętywania, wytrwałość w studiowaniu i odwagę w trudnościach". Pozwól pamiętać o tym, że "ziemia nie uprawiana, chociażby była żyzna, wyda chwasty i ciernie - tak również rozum ludzki" (św.Teresa od Jezusa)... Pragnę się uczyć, aby wypełnić Twoją Wolę i Twoje plany wobec mnie, proszę więc, spraw, bym ze spokojem mógł podejmować wszystkie zadania i obowiązki, które już wkrótce czekają mnie.

Nie wątpię, że po drodze, na którą dziś wstępuję, Ty będziesz kroczył obok; że przeprowadzisz mnie przez wszystkie jej zakręty; że mi wytyczysz dalszy kierunek, wskażesz wyraźny cel, a jeśli będzie trzeba, przeniesiesz mnie na rękach. Ufam, że będziesz przy mnie, gdy znajdę się w potrzebie, że dopomożesz mi uniknąć większych kłopotów i nie pozwolisz się uwikłać w żadne zagrożenia...

Ja wiem, o Panie, że "istnieje aż pięć dróg, które prowadzą do mądrości, Droga milczenia, droga słuchania i zapamiętywania, uczenia się i pracy", a także cisza będąca "dla umysłu przestrzenią, w której dopiero może on rozwinąć swoje skrzydła" (Antoine de Saint-Exupéry), ale wiem i to, że "sam z siebie, sam, bez łaski, bez pomocy Twojej niczego nie dokonam, z łaską zaś - nie mam wątpliwości - potrafię zrobić wszystko" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera). Proszę więc, "zechciej mi dać ostrość rozumienia, zdolność zapamiętywania, łatwość uczenia się, subtelność wyjaśniania, łaskę pełnego omawiania [każdego zagadnienia]. Gdy będę rozpoczynał - poucz, gdy już rozwinę temat - kieruj. Wypełnij - kiedy będę zbliżał się ku końcowi" (wg św.Tomasza z Akwinu).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Jezu, Ty wiesz, że "dusza, która łatwo opuszcza się w małych rzeczach, z początku czuje wyrzuty sumienia. Po jakimś czasie wyrzuty ustają, bo przyzwyczaja się do tych wszystkich uchybień. A wtedy Pan Bóg wstrzymuje łaski, by ich nie dawać na próżno" (św.Maksymilian Maria Kolbe). Proszę więc, racz umocnić we mnie to przekonanie, jak niebezpieczne jest lenistwo, lekceważenie małych spraw, które przechodzi w nawyk. Niech dobry Anioł Stróż chroni mnie od tej wady, bo nawet drobne zaniedbania, pociągające jak lawina coraz więcej materiału, mogą skutecznie doprowadzić do sytuacji niemożliwej do opanowania. Dopomóż mi wsłuchiwać się w jego dobre natchnienia. "Mądry bowiem, słuchając, pomnaża swoją wiedzę" (Prz 1,5)... A przede wszystkim, pozwól mi zawsze pamiętać o tym, że "zaufać Bogu absolutnie trzeba, ale po ludzku wypada również trochę się przygotować. Byleby tylko nie stawiać na samego siebie" (ks.bp Kazimierz Romaniuk)...

Boże, którego Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, proszę Cię najpokorniej, oddal ode mnie wszystko, co mi szkodzi, a udziel wszystkiego, co pożyteczne, pokornie błagam Cię. Strzeż mnie w tym nowym roku od wszelkich lekkomyślnych uchybień, które powodują narastanie braków i które zawsze leżą u podstawy zaległości. I dopomagaj mi pokonywać nieśmiałość... Obym i ja, w każdej potrzebie, mógł otrzymywać pomoc kogoś tak chętnego, tak oddanego jak Maryja; kogoś tak wrażliwego na problemy bliźnich, jak Ona była czujna wobec spraw Elżbiety (Łk 1,39)...

Pomóż mi znaleźć dobrych przyjaciół albo przynajmniej bratnie dusze. "Zechciej pocieszać w trudnych chwilach, wzmacniaj i naucz mnie dodawać odwagi innym ludziom". "Niech Duchem Twoim pobudzony staram się być posłuszny nauczycielom moim, wspomagać koleżanki i kolegów. Pomóż mi starać się o dobro dla przyjaciół moich oraz przebaczać nieprzyjaciołom i współpracować z nimi". "Racz mną kierować Twoją mądrością, hamuj mnie Twoją sprawiedliwością, pocieszaj Twoim miłosierdziem, broń Twą potężną mocą... Naucz mnie całym sercem pragnąć tego, czego Ty chcesz. Naucz mnie chcieć, tak jak Ty chcesz i tylko tyle ile chcesz" (wg Ojca Św.Klemensa XI), Panie i Boże mój.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

O Święta Boża Rodzicielko, chylę przed Tobą czoła, bo Ty umiałaś być pogodna nawet w warunkach ekstremalnych i w najtrudniejszej sytuacji zachować pogodę ducha. Ty bowiem, wydając na świat, Jezusa, Króla nad królami, nie oglądałaś się na pałac, ni na solidny dach nad głową, gdyż wystarczyła Ci obórka dla bydlątek, którą Bóg Wam przeznaczył (Łk 2,7). Ty nawet tam umiałaś zadomowić się i w tych warunkach dobrze spełniać rolę żony i matki... I tam umiałaś stworzyć domową atmosferę, zadbać o Dziecię, a nawet przyjąć pasterzy i królów... Proszę Cię zatem, naucz mnie szanować to, co mam.

Prawda, że są piękniejsze szkoły, że wszystko mają doskonalsze i lepsze niż jest tutaj... Prawda, że liczni moi koledzy mają bogatsze domy, znacznie lepsze warunki, lecz prawdą jest i to, że żadne z tych dobrodziejstw nie uczyni geniusza, jeśli on sam nie zechce tego i nie przyłoży się... Na nic się zda najlepszy sprzęt, jeśli zabraknie darów Bożych: mądrości i rozumu. Przeto nie pozwól mi się smucić ani zawstydzać się z powodu braku pewnych dóbr, bo to jest brak pokory... Przecież i Jezus "mógł się narodzić jako syn możnego cesarza gdzieś w złoconym pałacu królewskim, lecz tego nie uczynił... Przyszedł na świat w ubogiej, choć królewskiej rodzinie, w podbitym kraju... Żył z pracy rąk i nigdy niczego nie posiadał, lecz wraz z apostołami utrzymywał się z jałmużny. Umierał nagi, odarty z szat... a przy tym nawet nie miał swego własnego grobu" (wg św.Maksymiliana Marii Kolbego). Pomimo to, swoją miłością potrafił podbić cały świat, a nieśmiertelna Jego chwała umacnia się w wieczności.

"Nie pozwól mi roztrwonić daru talentów, które dostałem ku pomnożeniu ich ani zmarnować czasu... Nie pozwól szukać rady ani pomocy u ludzi tak samo słabych jak ja i z pominięciem Ciebie" (wg o.Krzysztofa Rajmunda Guzika SOCist).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryjo... Nazywają Ciebie Panną Wierną, boś nade wszystko była wierna Bogu i Jego Prawu... Jako Najświętsza Dziewica - niepokalanie poczęta; jako dziewicza Matka Dziecięcia, które poczęło się za sprawą Ducha Świętego, Ty nie musiałaś poddać się przepisowemu oczyszczeniu... I nie musiałaś ofiarować swego Pierworodnego ani wykupić Go poprzez złożenie ofiary. On bowiem, będąc sam Najwyższym Prawodawcą, stał ponad wszelkim prawem. Ty jednak nie pragnęłaś być ulgowo traktowana (Łk 2,22-24). Pozwól więc, bym i ja, przyjmując Cię za wzór, starał się tak postępować wobec regulaminu i wobec wszelkich zasad, jakich będę musiał przestrzegać.

Błagam Cię jednak, uproś mi dobrego wychowawcę, który by "nie wpatrywał się przesadnie w moje wady, jak również w słabe strony mojego charakteru, chyba, że z wielką miłością, współczuciem i pragnieniem podniesienia mnie... i który, widząc brak jakiejś cnoty, nie próbowałby mnie naginać gwałtem do uległości, ale stopniowo, niepostrzeżenie, codziennie wpajał ją" (wg Sługi Bożego Bernarda Kryszkiewicza). Proś Boga, "by trudności i wszelkie przeciwności zewnętrzne i wewnętrzne... niepowodzenia, niechęci, znużenia, drwiny, nagany i wszelkie inne krzyże - mogły oczyszczać, a także wzmacniać mnie" (św.Maksymilian Maria Kolbe)...

"Opieką Twoją strzeż mnie, o Pani: w zachowaniu wiary, nadziei i miłości świętej, w pobożności i bojaźni Bożej, w pokorze i cichości, w miłości wspólnej i serc zjednoczeniu, w posłuszeństwie i uszanowaniu starszych, w cierpliwości i zamiłowaniu pracy, w czystości ciała i duszy opieką Twoją mnie strzeż". Oręduj, aby "Bóg wszechmocny wspierał mnie nieustannie łaską Ducha Świętego... [aby udzielał nieustannie daru prawdziwej mądrości i zdolności szukania prawdy]; aby przez swoje miłosierdzie, oczyszczając wszelkie zmazy serca mojego, raczył zachować mnie od wszelakiego zła".

Niech moja łączność z Bogiem przenigdy nie ustaje, chociażby w krótkich aktach strzelistych, gdyż wiem, że one zawsze i w każdej sytuacji podniosą mnie na duchu... bo one "nie paraliżują pracy, podobnie zresztą jak bicie serca nie przeszkadza ruchom ciała" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ciebie, Najświętsza Matko, ani świętego Józefa, nie przeraziła konieczność powrotu do Jerozolimy. Niczym była odległość, niczym był trud wędrówki, niczym znużenie, wyczerpanie, niczym cały ten znój, bo powód do powrotu był najwyższej wagi (Łk 2,43-46)... I pokonaliście to wszystko zapominając o trudach, gdyż Bóg Wam dodał sił. Proszę więc, dopomóżcie mi zawsze pamiętać o łasce Bożej, a przy tym "nigdy nie oceniać wysokości góry, dopóki nie osiągnę jej szczytu, bo wtedy dopiero widać jak była niewysoka" (wg Daga Hammarskjölda)...

"Napełnijcie stągwie wodą" polecił Syn Twój na weselu w Kanie Galilejskiej(J 2,7). I stał się cud, jakiego nikt się nie spodziewał, ale Ty najpierw, Panno Można, wstawiłaś się w tej sprawie. A potem trzeba było zadać sobie trud, zgodnie z tym poleceniem... Tak i przede mną jest wielki trud, mozolny trud nauki i zanim spłynie łaska Boża, najpierw sam będę musiał uczynić wszystko, co tylko jest w mojej mocy. Dopiero potem będę mógł dokonać czegoś, ale "w Tym, który nas umacnia" (wg Flp 4,13)... W Tym, który wie, że pewne prawdy koniecznie muszą dotrzeć do ciasnych ludzkich umysłów, dlatego okazuje swoją świętą cierpliwość dla naszej niewiedzy i błogosławi nam. Proszę zatem całym sercem - racz orędować i za mną... Wspomagaj mnie i wstawiaj się w największych moich potrzebach.

Proszę Cię także, błagaj, by Duch Święty dodał mi ochoty, zdolności do nauki, abym zdobytą wiedzą mógł lepiej, rozumniej i gorliwiej przyczyniać się zarówno do własnego rozwoju, do wytyczenia swojej przyszłości, jak również spożytkować ją dla dobra mej Ojczyzny, a nade wszystko dla chwały Bożej... Maryjo, pomóż mi ! Racz przypominać mi nieustannie, że jeśli cały czas "będę rozważny i pokorny, na pewno będę miał świadomość tego, że nigdy nie jest dość uczenia się. To samo bowiem dzieje się w życiu największych uczonych, którzy mają czego się uczyć do końca swego życia. Bez tego szybko przestaliby być naukowcami" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera).

"Opieką Twoją uchroń mnie, Maryjo: od wszelkiego złego i od każdego grzechu, od ducha świata i od miłości jego, od jego próżności, od wszelkiego zgorszenia, od zazdrości i niezgody, od ulegania pokusom, od śmierci wiecznej... opieką Twoją racz uchronić mnie, Maryjo !"... zwłaszcza od złych kolegów i od złego towarzystwa...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej