wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

DOBRE PRZEŻYCIE ŚWIĄT
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Czym jest czekanie na wielkie wydarzenie, które przyćmiewa i wszystkie inne sprawy - Ty, święty Janie, najlepiej wiesz... Wszak Ty czekałeś na Tego, który miał przyjść: "mocniejszego od Ciebie... któremu nie byłeś godzien rozwiązać rzemyka u sandałów" (wg Łk 3,16), dlatego prostowałeś Mu ścieżki napominając lud. Prosimy więc, naucz i nas, podobnie czekać na święta: z nadzieją, w skupieniu i po Bożemu; z dogłębnym rozważeniem ich głębokiej istoty, bo "świętowanie to wzbogacenie naszej osobowości, by lepiej służyć ludziom" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)...

Pomóż nam tak się przygotować, abyśmy wyszli im naprzeciw prostymi ścieżkami, z czystym sercem i prześwietloną duszą. Nade wszystko zaś, abyśmy czas oczekiwania starali się przeżyć z Bogiem... a potem, święta razem z Nim, dla Niego i przez Niego... bo to na Jego cześć ustanowiono je. Jego wszechobecności wystarczy dla wszystkich. "Bóg bowiem zawsze daje się cały tak, że drugiemu nie ubywa, a tylko od pojemności duszy naszej zależy, ile Go obejmujemy" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)...

"Jak to dobrze, Maryjo, że jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, niedziele i piątki. Jak to dobrze, że mamy szacunek dla tych instytucji i podporządkowujemy się ich rytmowi wbrew naszej nonszalancji, zachciankom, wbrew dążeniom do nie skrępowania, dzikiej swobody, folgowaniu modom i stylom. I w niedzielę idziemy do kościoła na Mszę Świętą, powstrzymujemy się od ciężkiej pracy, w piątek pościmy, w zimie świętujemy rocznicę Narodzenia, na wiosnę Męki i Zmartwychwstania Jezusa, w lecie Zesłania Ducha Świętego. Jak to dobrze, że ustawiliśmy sobie na drodze naszych dni - święta, które nas wyrywają z naszej małości" (wg ks.M.M.jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

"Panno czysta, Matko Chrysta" ! Wszak to za sprawą Twojego Syna, uczta weselna w Kanie była radosna aż do końca, a nowożeńcy bez trosk... Ty sama zaś - bardzo szczęśliwa, bo Syn Twój, choć nie nadeszła jeszcze Jego godzina, spełnił Twą prośbę w sposób niezwykły; w sposób niespodziewany (J 2,3-10)... Prosimy więc, pozwól i nam obdarzać się radością podczas świątecznych spotkań z bliźnimi. Bo "świętowanie sprzyja pogłębianiu osobowości człowieka. Uruchamia rozmaite obszary jego człowieczeństwa, pogłębia je, dostarcza nowych przeżyć, rozszerza horyzonty... Nie musi to być wielkie przyjęcie, żeby się pokazać, ale żeby pogadać, bo i taki jest cel świętowania, żeby spotkać się z ludźmi...

[Pomóż wychodzić im naprzeciw, odwiedzać się nawzajem, cieszyć się z obecności drugiego człowieka, bo to podoba się Bogu... Spraw, aby] w naszym przygnębieniu, zniechęceniu do ludzi za ich bezlitosność, interesowność, obojętność - które w nas z dnia na dzień narastają - On stał się światłością naszą: On był świadectwem, że człowiek może być wielki, bezinteresowny, dobry, życzliwy i kochający... W naszej rezygnacji wobec samych siebie, która w miarę lat stale narasta; w przekonaniu, że nas już na nic nie stać tylko na interesowność, tylko na egoizm - aby On był naszą nadzieją, że potrafimy zdobyć się na wielkość, na życzliwość" (wg ks.Mieczysława Malińskiego) i na otwarcie wobec innych szczególnie podczas świąt.

"Ileż to rodzin, których członkowie rozproszyli się po całym świecie w twardej walce o byt, zbiera się podczas świąt, przeżywając chwile radości i pogody, będące źródłem czystej i niezmąconej rozkoszy, tak dalekiej od trosk tego świata" (Karol Dickens)... Przeto "spraw, abyśmy nie szczędzili serdeczności nawet w stosunku do nie proszonych gości, nawet wobec tych, którzy swoją wizytą burzą nam "zaprogramowany porządek" (ks.Andrzej Bosowski).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ojcze Niebieski, który wiesz najlepiej czego nam potrzeba, błagamy Cię, abyś szczególnie podczas świąt, obdarzał nas swoim pokojem; byśmy zaznali już tu, na ziemi, czym jest królestwo Twoje... Abyśmy byli "przekonani, że to milczące, przerażające sklepienie niebieskie... że ten nasz ludzki los pełen cierpień... że to wszystko ma sens. Abyś upewniał nas, że to, w co tak usilnie wierzyć chcemy, że to, dla czego żyć się staramy, to nie jest jakaś złuda" (wg ks.Mieczysława Malińskiego)... Abyśmy zrozumieli, że po to "Bóg, stał się człowiekiem, by człowiek stał się Bogiem... Po to, by człowiek mógł pożywać Chleb Aniołów, Pan Aniołów stał się człowiekiem" (św.Augustyn)... Abyśmy mieli tę świadomość, że "w czas Bożego Narodzenia przybywa Ktoś, Kto wart jest więcej niż nasi przyjaciele, nawet rodzice czy rodzeństwo, gdyż On przynosi nam zbawienie" ("Módlmy się Ewangelią" Massimo). I to nadaje sens całemu świętowaniu...

Niech tego faktu nie przesłoni żaden inny aspekt świąt: ani prezenty, ani suto zastawiony stół, ani zabawy ani uroczystości rodzinne. Niech nie zagłuszy go czcza, powierzchowna radość, gdyż tę prawdziwą radość przynosi tylko On... i ten niezwykły, świąteczny nastrój, w którym każdy z nas pragnie wierzyć, że "Chrystus przyszedł właśnie dla niego... że Chrystus stał się człowiekiem jako jeden z nas, by nam objawić tajemnicę, że On nas kocha; że każdy z nas jest człowiekiem jak On, że jest osobą, z którą On bardzo pragnie się spotkać" (wg Czesława Ryszki)...

"Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplątało -

węzły, konflikty, powikłania" (ks.Jan Twardowski)...

Niechaj te święta będą Boże i błogosławione, niechaj umocnią naszą wiarę i Twoje miejsce w naszych domach, "bo wokół nas tyle głupoty, fałszu, zazdrości, nienawiści, tyle przemocy... i czujemy, że zło nas coraz bardziej oblepia... Że z każdym dniem stajemy się coraz bardziej brudni. Że zaczynamy się z tym złem identyfikować... A przecież tak naprawdę tęsknimy za czystością tego Dziecięcia, które narodziło się w stajni; położonego w żłobie" (ks.M.M.jw.) na sianku wśród bydlątek.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

"Dzięki Ci, Jezu, że modliłeś się na górze Tabor i dałeś poznać apostołom dostojeństwo swojej Osoby. Powtarzając słowa Ojca skierowane do Ciebie pragnę, aby w moim sercu wzrastała miłość do Ciebie i aby moje serce decydowało się tylko na Ciebie: - To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (o.Slavko Barbarić OFM).

Jakiż to musiał być niezwykły i wyjątkowy dzień dla tych, których wybrałeś, aby byli świadkami Twego przemienienia. Jakże musieli wzrosnąć duchowo. Jakiż świąteczny nastrój musiał panować w ich duszach, gdy Cię ujrzeli w blasku Boskiego Majestatu... "Panie - mówili - dobrze, że tutaj jesteśmy" (wg Łk 9,33)... Proszę więc, spraw, aby i nam było tak samo dobrze w obliczu Twego Majestatu, który przepełnia kościoły... Nam i tym wszystkim, co do kościoła chodzą jedynie w wielkie święta. Może poruszą się ich serca i sumienia, i dzięki łasce Bożej też zaczną się przemieniać, "albowiem w Tobie jest źródło życia, a światłość oglądamy w Twojej światłości, Panie" (wg Ps 36,10).

Niechaj spotkanie z Ewangelią będzie i dla nas najważniejszym ze wszystkich spotkań świątecznych; spotkaniem z samym Bogiem. "Jego jest bowiem wielkość, moc, sława, Jego majestat i chwała" (wg 1Krn 29, 10)... Jego jest każdy dzień, a tym bardziej - świąteczny... Jego jest również Słowo, które umacnia nas, pociesza i napełnia nadzieją, i czyni jaśniejszymi zwyczajne szare dni. "Nikomu bowiem bardziej nie potrzeba pociechy jak nam... tak bardzo przestraszonym chorobami, które grasują za ścianą, śmiercią, która wokół nas krąży, nieszczęściami, które wywracają życie z taką trudnością ustabilizowane, starością, w którą wszyscy się pogrążamy. Nikomu bardziej nie potrzeba nasłuchiwać ratunku, jak nam" (wg ks.Mieczysława Malińskiego). Niechaj więc przekazany dokoła znak pokoju, pomoże nam nie tylko w święta, "przyjąć z dziecięctwa to, co przystoi wiekowi dojrzałemu: niepamięć zniewag, brak pożądań godności, miłość wspólnoty towarzyskiej, równowagę przyrodzoną, prostotę i szczerość wobec Boga i ludzi" (Sługa Boży Stefan Wyszyński)... prawdziwy pokój Pański.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

O Jezu, któryś nam zostawił Najświętsze Ciało i Krew Twoją, pomóż nam wszystkim, przynajmniej w święta podejść do Twego Stołu... z godnością, z czystym sercem i duszą nieskalaną. Niechaj Najświętsza Eucharystia umocni to, co w nas najlepsze: więzi międzyludzkie, miłość w rodzinie i nadzieję na życie wieczne... a przede wszystkim - wiarę w Boga. I niech każdy, a zwłaszcza ci, co swoje życie bardziej na ziemi niż na niebie opierają, przynajmniej tego dnia, przybliżą się do Boga, by móc odnaleźć się na nowo i pokochać Go...

Pomóż im, o Matko Najświętsza, przeżywać radość z tego odnalezienia się. Pomóż odzyskać spokój wewnętrzny i ugruntować go. Pomóż odpocząć, bo "sama praca doprowadziłaby do wyniszczenia człowieka, wyjałowienia go... [I naucz ich świętować, bo] praca, nawet z odpoczynkiem, ale bez świętowania, sprowadza ludzi do roli maszyn, których jedynym celem jest wysoka produkcja" (ks.Mieczysław Maliński)... Niech podbudują się duchowo Bożą obecnością. Niech "wyprostują drogę Panu i uczynią prostymi ścieżki Jego" (wg Iz 40,3) "zapełniając doliny, wyrównując góry grzechowe i usuwając to, co drogę Chrystusowi zagradza... On bowiem zstąpił z nieba, by w duszach ludzkich się narodzić i życie Boże im przywrócić" (wg ks.Józefa Majgiera)...

Spraw, by dostrzegli wreszcie, że "ukazała się łaska Jego, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza, aby wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie... Aby żyli oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Twojej... wielkiego Boga i Zbawiciela... Panie nasz, Jezu Chryste... Tyś bowiem wydał samego siebie za nas wszystkich, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków" (wg Tt 2,11-14)... i nie tylko od święta.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej