wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

URODZAJE ZIEMSKIE
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Kiedy poczęłaś, Panno Czysta, za sprawą Ducha Świętego, nikogo prócz archanioła, nie było przy Tobie. Tajemnica Wcielenia nastąpiła dyskretnie, bez rozgłosu. Odtąd w bezpiecznym zaciszu Twego łona zaczął wzrastać Syn, stając się z każdą chwilą, z każdą godziną, z każdym dniem coraz większy i coraz doskonalszy... stawał się jak my wszyscy, arcydziełem łaski i mądrości Bożej... Także i ziarno w ziemi za sprawą Bożą wzrasta podobnie; cicho i niepostrzeżenie, bo "wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu" (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

Stworzycielu nieba i ziemi, Boże najłaskawszy ! Prosimy, pobłogosław swoją świętą ręką ten zasiew nadziei na chleb nasz powszedni bo "z ręki Twojej płynie moc, która użyźnia, która powoduje wzrost, uzdrawia i ulepsza" (wg ks.Romano Guardiniego)... Chroń go od wszelkiej zarazy i szkód. Niech ziarna te wzrastają, niech ich nie zniszczy ani grad, ni nawałnice czy powodzie. Niech karmi je czcigodna matka-ziemia; nich poją zdroje Twoich łask. Niech je ozłaca blask słoneczny i niech kołysze ciepły wiatr... Niechaj szczęśliwie obrodzą i niech wydadzą obfity plon, tak bardzo nam potrzebny, wszystkim ludziom na ziemi. Wszak "nawet największy naukowiec kierujący potęgami przyrody, ostatecznie, aby mieć w dłoniach siłę, a światło w umyśle, potrzebuje na co dzień chleba naszego powszedniego" (Sługa Boży S.W.jw.).

Z ufnością powierzamy Ci, najlepszy Ojcze nasz, pieczę nad uprawami, wiedząc, że "nie wystarczy orać i siać, ale trzeba się modlić... Trzeba nie tylko planować, ale spojrzeć i skłonić się ku Bożej ziemi, która jest karmicielką i Twoją służebnicą. Trzeba na niej niekiedy uklęknąć i pokornie podnieść oczy do Ciebie, Żywiciela ludzi, aby bogactwa rozmnożonych darów nie zgniły, nie zniszczały i nie przerosły... Człowiek bowiem jest mocny w planowaniu, ale nie jest w stanie zmusić do posłuszeństwa słońca ani przezwyciężyć słotnych dni, które przedłużają się nieraz całymi tygodniami" (wg Sługi Bożego S.W.jw.)...

I "na nic się nie przyda wstawać o północy,

Jeżeli Twojej, Panie, nie będzie pomocy" (wg Ps 127)...

dlatego, chyląc czoła przed Tobą, błagamy najgoręcej: "Obyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie", bo "najwspanialsze niwy nie wydadzą plonu, jeżeli nie złożymy dłoni i nie zegniemy kolan w pokornej modlitwie" (Sługa Boży S.W.jw.)... "Racz nam, prosimy Cię, zsyłać pomyślną pogodę, łagodne deszcze użyźniające, aby pomnażać nasze plony. Na Ciebie bowiem patrzą oczy wszystkich ludzi, byś w swej dobroci raczył otworzyć swoją rękę i wszystko napełnił dobrami" (wg liturgii św.Jakuba).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Matko Najświętsza, która ochotnie i z radością śpieszyłaś do świętej Elżbiety, by podjąć trud posługi, racz wesprzeć nas w obliczu trudu, jakiego wymaga uprawa ziemi. Naucz nas dla niej pracować z radością, z miłością i z podziwem dla jej hojności, bo ten, "kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem" (Prz 12,11). Dopomóż nam wypełniać przedwieczny nakaz Boży: "W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż wrócisz się do ziemi, z której jesteś wzięty" (Rdz 3,19), bo "łaska nie zastępuje natury, ale na niej buduje. Bo nie wypada modlić się o dobre urodzaje, jeśli się zaniedbało obsiać pola" (o.Jacek Salij OP)...

Święty Józefie, Patronie pracujących ! Ty wiesz najlepiej ile jest wart kawałek chleba, ile trudu wymaga jego wytworzenie, prosimy więc, racz błogosławić naszej pracy na roli i racz wspomagać nas. Bądź z nami przy siewie, bądź przy wzrastaniu łanów, bądź przy żniwach i czuwaj, abyśmy pamiętali, że "mądry, kto w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty" (Prz 10,5)...

Przekonaj wszystkich, którzy uprawiają ziemię, by każde swoje wejście w pole pobłogosławili znakiem krzyża, bo "nic nie znaczy ten, kto sieje ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost - sam Bóg" (1Kor 3,7). Ten, który sprawia, że człowiek "czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy - nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak... I ziemia także sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie"(Mk 4,27), dlatego nigdy nie dość wdzięczności wobec Boga za ten wspaniały cud.

Niech nikt "nie czuje wstrętu do pracy uciążliwej i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy" (wg Syr 7,15), bo "kiedy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy" (Ga 6,9). Szanujmy zatem każdy kłos, bo "to jest zboże pochodzące od Boga, dane z Bożego dzieciom Bożym, byśmy przyjęli je z miłością ku Bogu, który karmi ludzi - jak to ukazał Chrystus, rozmnażając chleby i obdzielając nimi głodnych i zmęczonych" (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Narodzenie Pana Jezusa

"Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy,

Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola.

Co rządzisz ziemią i niebem, obdarz dzieci swoje chlebem,

Ty nam daj urodzaj złoty, my Ci damy trud roboty" (Franciszek Karpiński)...

"Rodzi ta ziemia cierń i oset - powiedział kiedyś błogosławiony Jan Paweł II do rolników - lecz dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli". "Ziemi bowiem zwieść ani zarwać nie można; odda rzetelnie tylko to, co rzetelnym trudem w nią włożono... toteż do honoru, do szacunku tym większe będzie prawo chłopa, im więcej mieć on w sobie będzie tej moralnej godności stanu" (wg Stanisława Pigonia)...

Święta Boża Rodzicielko ! Módl się do Pana o rodzicielstwo naszej matki-ziemi. Módl się, prosimy, za nas wszystkich, którzy z niej czerpiemy środki do życia: za rolników, sadowników, ogrodników i hodowców, i czuwaj, byśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że "jeśli będziemy postępować według ustaw Bożych, strzec przykazań Bożych i wprowadzać je w życie, Pan da nam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc. "On bowiem krople wody podnosi i mgłę skrapla na deszcz" (Job 36,27)... Będziemy jedli chleb do sytości i będziemy mieszkać bezpiecznie w swoim kraju" (wg Kpł 26,3-5)... "Jeśli będziemy [wobec Pana] ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziemy zażywać" (wg Iz 1,19). "On bowiem z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,28) i "tym poszczęści w każdym poczynaniu ręki... w przychówku bydła i płodach ziemi" (wg Pwt 30,9), dając owoce ich pracy.

Dopomóż wrócić do Boga tym, co się od Niego oddalili, aby mógł "cieszyć się na nowo ze świadczenia dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je przodkom, jeśli będą słuchać głosu Jego... przestrzegać Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze Prawa; jeśli wrócą do Niego z całego swego serca i z całej swojej duszy" (Pwt 30,10) i jeśli "na wezwanie: "Czyńcie sobie ziemię poddaną" - odpowiedzą: "nie moja, ale Twoja Wola niech się stanie" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Ty, o Maryjo, doceniałaś wielkość ofiary i jej znaczenie w oczach Pana, prosimy więc, czuwaj nad nami, abyśmy pamiętali o wdzięczności. Kiedyś, posłuszny Abel dziękował Bogu tak szczerze, że dym ofiarny z jego ołtarza sięgał pułapu chmur. Spodobało się to Panu Bogu, więc wejrzał na niego (Rdz 4,1). "Jeśli bowiem miłujemy Boga w pracy, nie sposób Mu tego nie mówić. Trudno jest uprawiać miłość w milczeniu serca i myśli. Nie możemy ukrywać się z nią przed Bogiem, bo miłość musi mieć swoje wielkie wyznanie. A to jest właśnie modlitwa" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego)... modlitwa i ofiara...

Dopomóż nam obficie czerpać z Twoich słów, bo i "ziemia, która pije deszcz często na nią spadający, rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, a przy tym otrzymuje błogosławieństwo Twoje" (wg Hbr 6,7).

Boże nasz, Ojcze na niebie ! Ty, który "utrzymujesz ludzi i żywność dajesz im obficie" (Job 36,31) - "Ty wiesz najlepiej, czego potrzeba nam do godnego życia. Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, by ją uprawiał i darzysz go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił - wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli i spraw swoim błogosławieństwem, aby ziemia przyniosła oczekiwane plony. Ześlij deszcz z obłoków, aby użyźnił ziemię i okrył ją zielenią, udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże, nie pozwól, by plony uległy zniszczeniu, ale daj nam obfitość Twoich darów. Spraw, aby wszyscy ludzie zachowali szacunek dla chleba, jako znak dziękczynienia wobec Ciebie.

Pozwól nam z ziarna zebranego nakarmić nasze rodziny, podzielić się z głodnymi i przygotować chleb na ofiarę dla Ciebie, ażeby przemieniony w ciało Syna Twojego, stał się dla nas pokarmem na życie wieczne [w niebie]" ("Modlitewnik Jasnogórski")... Ciebie zaś, "Matko Słowa, które Ciałem się stało i które żywi nasze dusze - prosimy aby nasze pola, błogosławione słońcem, w które Ty jesteś obleczona, żywiły ciała wszystkich dzieci polskiej ziemi" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego).

Mateczko, Pani nasza ! Nasze "Radosne Pole,

pełne zbóż śpiewających nieskończonej toni !

Niechaj Twa dobroć płody pracy naszej chroni !

Niechaj nas omijają klęski i niedole, Radosne Pole...

Niebios Błękicie...

Uchroń nas od codziennej troski i od szkody.

Użycz nam słońca Twego i jasnej pogody przez całe życie".(wg Juliana Ejsmonda)

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

"Błogosław, Boże, rolnika dłoni,

nigdy nie dopuść nań głodu.

Gdy sieje, niech mu skowronek dzwoni,

gdy zbiera, użycz mu chłodu"(wg M.Romanowskiego).

Ojcze Niebieski, prosimy Cię, uchroń nas od wszelkiego zła. Nie dopuść, byśmy goniąc za zyskiem zgubili Ciebie, Boga. Nie pozwól, by nas omamiono niegodziwymi obietnicami albo żeby nas uwikłano w działania przeciwne naturze. Uczul nas na szacunek dla Twoich praw i dla wszystkich praw przyrody, która może żyć bez człowieka, ale człowiek, niestety, bez niej żyć nie może. Daj nam się cieszyć z dorodnych zbiorów i uroczyście dziękować za nie.

"Stwórco ! My Twoje stworzenia...

Pozwoliłeś prosić, prosim.

Twoje dawać - nasze prosić,

Twoje kazać - nasze służyć.

Dasz ubóstwo, daj go znosić,

Dasz obfitość, daj jej użyć" (wg ks.bpa Ignacego Krasickiego)

"Niech każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę" (1Kor 3,8), bo "rolnik pracujący w znoju, pierwszy powinien korzystać z plonów" (2Tm 2,6). A nade wszystko, racz umocnić w nas miłość i szacunek dla ziemi; dla ziemi - żywicielki, jak i dla ziemi ojczystej, bo "ziemi ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można wtedy, gdy tkwimy w niej korzeniami jak drzewa...

Miłość do niej wymaga, by utrzymać się na tym zagonie, który żywi cały Naród... Naród zaś, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swą niezależność i wolność, musi być związany z ziemią. I tak jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich burze nie przewiały, tak Naród polski musi się trzymać całą duszą i całym sercem ziemi, aby wiążąc się z ziemią i nie dając się z niej wydziedziczyć, zabezpieczać swą wolność i miejsce na karcie Europy" (Sługa Boży Stefan Wyszyński). Pozwól nam wzrastać, Boże nasz, liczebnie i duchowo, byśmy mogli bez przeszkód "napełniać ziemię i czynić ją sobie poddaną" (Rdz 1,28).

"Nie wiedząc, kiedy wezwiesz nas na swoje żniwa, prosimy najgoręcej, zechciej przebaczyć nam i pomóż załagodzić wszystkie nasze spory, wyrównać rozrachunki i pogodzić się - przez Chrystusa, Pana naszego. Amen" (ks.Tadeusz Ryłko).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej