wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

A DZIECKO PRZYSTĘPUJĄCE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (3)
Część bolesna

I. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu

Ciężko musiało Ci być, o Chryste, gdyś ujrzał gorycz w swym kielichu; jego zawartość pełną smutku... pełną trwogi cierpienia, odrazy wobec grzechów i niewdzięczności ludzkiej... Tym bardziej ciężko, gdyś zobaczył daremną mękę Twoją dla tak wielu grzeszników... "Ach, Jezu zemdlony, przed męką zmęczony", dobrze, że Ojciec pełen miłości przysłał z nieba anioła, aby umacniał Cię (Łk 22,43)...

Jakże musiało cierpieć Twoje Boskie Serce, gdy przeczuwałeś, że ten Dar, który ustanowiłeś dla nas, przez wielu będzie pogardzany... przez wielu też nie zrozumiany, że "dusza ludzka potrzebuje pokarmu i napoju, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego" (wg bł.Jana Pawła II). Dzisiaj więc ja, z bijącym sercem, wznoszę do Ciebie tę modlitwę za dziecko, które już niebawem pierwszy raz przyjmie Twój Dar... Dar, który mu pozwoli mieć prawdziwy udział z Tobą. Błagam Cię zatem, Boże mój, niech ten Sakrament Eucharystii będzie dla niego Tym, czym Ty pragnąłeś aby był.

Niech stanie się dla niego tak niezbędny jak chleb, jak powietrze i woda, abyś nie poczuł się wzgardzony jego obojętnością... Niechaj nasyca nim głód Boga, głód jego duszy zwłaszcza w ciężkich udrękach życiowych. Niech stanie się dla niego "źródłem łaski i miłosierdzia Twego; źródłem wszelkiej dobroci i czystości, by przy jego pomocy mogło uleczyć wszelkie wady, by stało się mężniejsze, baczniejsze na pokusy i na wszelkie zdrady szatańskie" (wg Tomasza á Kempis)... Niech stanie się dla niego prawdziwym Chlebem Życia, bo "kto pożywa go, ten będzie żył na wieki" (J 6,50). Kto zaś odrzuca, ten zatraca życie wieczne.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Biczowanie Pana Jezusa

O Boże Najmiłosierniejszy ! Modląc się dzisiaj za to dziecko, które już wkrótce po raz pierwszy przystąpi do Twojego Stołu, proszę, byś pomógł mu oczyścić jego dziecięcą duszę, by Chrystus pragnął w niej zamieszkać. "Mocy duszy mej ! Wejdź w nią i zechciej przystosować ją do siebie, abyś ją objął w posiadanie nieskalaną i bez zmazy" (św.Augustyn).

Uwolnij je "ze wszystkich grzechów, które popełniło w obliczu Twoim i świętych aniołów Twoich od dnia, w którym pierwszy raz zgrzeszyło, aż do tej godziny. Pomóż mu w ogniu miłości Twojej spalić je wszystkie razem... spalić je bez odwłoki. Dopomóż zgładzić wszystkie zmazy grzechów jego i z wszelkiej winy oczyść mu sumienie. Przywróć mu świętą łaskę Twoją, którą straciło poprzez grzech i, przebaczając wszystko, racz je obdarzyć w swym miłosierdziu pocałunkiem pokoju Bożego" (wg Tomasza á Kempis).

Zechciej uczulić jego świadomość na Twoje cierpienia; na te bolesne razy grzechów, którymi biczowało Cię i nie pozwalaj, by poprzestało na tej pierwszej spowiedzi. "Na nic się bowiem nie zda zwlekać ze spowiedzią albo odkładać Komunię świętą. Niech więc oczyszcza się jak najczęściej, wyrzuca z siebie truciznę... Niechaj się śpieszy po lekarstwo, a będzie mu z tym lepiej, niż gdyby długo zwlekało, bo tylko lekkomyślni; tylko oziębli wyszukują każdej, pozornej nawet zwłoki w przystępowaniu do spowiedzi. Komunię zaś pragną odłożyć na później, jak najdalej, by nie musieli czuwać nad sobą" - pisał Tomasz á Kempis... I niech pamięta o tym, że nieważnych, małych grzechów, które by można zlekceważyć, bo właśnie "Judasz zaczął od grzechów powszednich, a potem łatwo przeszedł do najcięższych występków" (Czcigodna Sługa Boża Maria z Agredy).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

O Chryste, Królu w cierniowej koronie, który mówiłeś, że "królestwo Twoje nie jest z tego świata" (wg J 18,36), błagam Cię, pomóż dziecku, które Ci dziś polecam, pojąć tę prawdę, chociaż ma jeszcze dziecięcy umysł. Zechciej rozszerzyć dotychczasowe jego wyobrażenia o królach i królestwach, z którymi dotąd łączyło przepych, bogactwo i władzę; urodę książąt i pogardę dla ludzi niższych stanów. Ty bowiem, jako Król, królujesz w duszach ludzkich i roztaczając swoją władzę nad rozumem, "żądasz od niego wiary dla prawd głoszonych przez siebie...

Ty, królując w sumieniu, wymagasz zgody dla zasad życia głoszonych swoim słowem... Panując w sercach ludzkich oczekujesz miłości za swoją miłość, którą im dajesz bez jakichkolwiek zasług... Spełniając władzę nad życiem ludzkim, które jest Bożym darem; które do Boga wyszło i do Niego ma należeć - władasz całym człowiekiem" (wg o.Marie-Augustina Bellouarda OP)... Pomóż mu pojąć, że królestwo Twoje powszechne jest i wieczne... W ten sposób, rozumiejąc istotę sakramentu, na pewno głębiej odda się pod Twą przemożną władzę i świadomie zapragnie stać się Twoim poddanym...

Niechaj obdarza Cię szacunkiem godnym Twojego Majestatu. Ty bowiem jesteś nie tylko Królem dusz, ale całego wszechświata, "wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych" na niebie i na ziemi, "godnym najwyższej, nieskończonej chwały [wszystkiego stworzenia]. Przeto niech ze wszystkimi duszami na ziemi, w czyśćcu... wszystkich świętych i aniołów w niebie wraz z ich Królową Bogurodzicą Maryją, uwielbia Ciebie, Syna Bożego, z Ojcem i Duchem Świętym" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego"). A nade wszystko, niech pamięta, by nigdy nie znieważyć Cię niegodnym przyjmowaniem Twego Ciała i Krwi, bo "kto spożywa je niegodnie, potępienie sobie spożywa i pije" (1 Kor 11,29).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

Chryste, któryś nam polecił, by wąską ścieżką iść przez życie (Mt 7,14)... który mówiłeś, że "kto chce za Tobą iść - niechaj się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Cię naśladuje" (wg Łk 9,23) - Ty wiesz najlepiej jakie to są trudne wymagania... Jak ciężar krzyża z każdym krokiem staje się bardziej przytłaczający, jak ostre głazy ranią stopy a pot zalewa oczy. Proszę więc, pobłogosław dziecko, które w modlitwie Ci polecam, na tę niełatwą drogę. "Racz mu udzielić swego życia Bożego, Panie... Niech Twoja czysta i szlachetna Krew, odtąd pulsuje całą mocą w jego sercu" (wg św.Faustyny). Niech umocnione sakramentem, który niebawem przyjąć ma, nie lęka się ciężaru krzyża. Niechaj nie stroni od doświadczeń, jakie gotujesz mu...

Dopomóż mu spotykać ludzi, którzy w swych sercach mają Boga; ludzi wrażliwych na krzywdę jak płaczące niewiasty, odważnych i uczynnych niczym Weronika i pomocnych jak choćby jak Szymon Cyrenejczyk, który z początku będąc niechętny, jednak dopomógł Ci (Łk 23,26-28)... Ludzi, dla których słowa: "Jedni drugich brzemiona noście" (Ga 6,2) nie będą pustym dźwiękiem...

Niechaj pamięta, że "szczęśliwy i miły Bogu jest ten, kto tak żyje i strzeże czystości sumienia tak, iż każdego dnia byłby gotów i pragnąłby uczęszczać do Stołu Pańskiego... A jeśli czasem wstrzyma się od Komunii Świętej - z pokory lub z powodu jakiejś słusznej przeszkody, godzien będzie pochwały dla uszanowania sakramentu. Jeśli zaś wkradłaby się gnuśność, to niech się ocknie i niech czyni, co tylko w jego mocy, abyś, o Panie, zechciał wesprzeć jego pragnienie, bacząc na jego dobrą wolę" (wg Tomasza á Kempis); gorąco proszę Cię.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

O Chryste, który z miłości do nas poniosłeś śmierć na krzyżu - bądźże uwielbiony... Niechaj uwielbią Cię wierzący, oddani Tobie, ale też i ludzie małej wiary... Ci, którzy błądzą, szukając Boga; Ci, którzy wątpią w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie... A nade wszystko niech uwielbi Cię to dziecko, za które modlę się...

Ufam, że z Twoją łaską będzie "pragnęło przyjąć Cię z największym nabożeństwem i z gorącą miłością... Z uczuciem, z całym pożądaniem swego młodego serca, jak Cię przyjąć pragnęło wielu Świętych i wiele dusz pobożnych, które świętością życia najbardziej podobały się Tobie... Z najgłębszą czcią, jaką kiedykolwiek i którykolwiek Święty mógł mieć i czuć" (wg Tomasza á Kempis)... Naucz je godnie przyjmować ten bezcenny Dar, wzbudzając w jego sercu ducha pobożności, jak również składać dziękczynienie po Komunii Świętej.

Naucz je, Panie, dziękować za oba znaki miłości: za Krzyż, na którym raczyłeś złożyć ofiarę za nas jak i za skromny płatek Hostii przeobrażonej w Twoje Ciało... Naucz je widzieć w Niej "źródło miłości Twojej, objawienie dobroci i miłosierdzia Twego ! [Spraw, by pojęło] jakież dzięki i uwielbienia za to Ci się należą... [Aby dostrzegło] jak użyteczny i jak zbawienny był Twój zamiar w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu... [By pamiętało] jaka cześć i jakie dzięki, [a zwłaszcza] jakie uwielbienie po wieczne czasy należą się Tobie za łaskę, że przyjmujemy Najświętsze Ciało Twoje, którego dostojności żaden język ludzki wysłowić nie zdoła. [I spraw, by zawsze miało przed oczyma to, że] nieprzyjaciel zbawienia wiedząc, iż Komunia Święta zawiera w sobie najskuteczniejsze owoce i lekarstwo, wszelkimi sposobami i przy każdej sposobności stara się wszystkich pobożnych i wiernych od niej odciągnąć, i zrazić ich przeszkodami" (wg T.á K.jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej