wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

OBLICZU ZAGROŻENIA UTRATĄ DZIECKA POCZĘTEGO
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Ojcze Niebieski - Ty wiesz, jak wielką radość może nieść malutkie słówko: "tak" zwłaszcza gdy oczekuje się na nie; gdy wielkim sprawom, a nawet losom całego świata ono nadaje bieg... Odkąd bowiem Panna Czysta powiedziała: "tak", w Jej nieskalanym, dziewiczym łonie zamieszkał "Bóg... już wcielony, ale jeszcze nie wydany światu... Ona jedna powitała Go: ciało Jej ożywione tym samym krwioobiegiem, Jej zachwyt, Jej onieśmielenie... Ta Jej cudowna, nieskażona ufność... Myśl i czułość kwitnąca w każdej wspólnej godzinie" (wg Krzysztofa Narutowicza)... każdy oddech i każde uderzenie serca błogosławiły Cię za ten cudowny dar... Tak i ja błogosławię i wielbię Ciebie, Panie, za moje poczęte dziecko... za to, że "nim usłyszę pierwszy jego krzyk - już teraz, w myśli zachwyconej i w najczystszym spojrzeniu miłości, dostrzegam i przeżywam całe jego życie. Najpiękniejsze życie, najszczęśliwsze. Godne, aby je żywić krwią i życiem własnym".

Ty wiesz, że "tam, gdzie nie ma dzieci, tam brakuje nieba" (Algernon Swinburne). Tobie więc, Boże mój, składam serdeczne dzięki. "Wszystko jest bowiem dobre samo w sobie, jeżeli w Tobie ma początek" (wg PJ do Małgorzaty Balhan), a więc i mój odmienny stan, ale też "wszystkie, absolutnie wszystkie istnienia zależą od Ciebie i są utrzymywane Twoją Boską wszechmocą" (wg św.Faustyny). Błagam więc, abyś mi pozwolił, szczęśliwie, aż do rozwiązania, utrzymać tę dziecinę w moim matczynym łonie, bo dzisiaj jej przetrwanie jest poważnie zagrożone...

Matko Najświętsza, proszę Cię, wstaw się za nami u Boga, aby pozwolił mi spokojnie donosić tę dziecinę, która czeka na swoje narodzenie. Racz chronić ją jak własną, jak najcenniejszy skarb. Proszę Cię także, byś raczyła ochraniać "wszystkie dzieci poczęte w łonach matek... Wszystkie, które dopiero mają począć się, ażeby każde z nich było owocem prawdziwej miłości i świadomej współpracy z Ojcem Stworzycielem; aby jego rodzice cieszyli się z życia i by przyjęli je z najprawdziwszą radością" (wg o.Slavko Barbaricia OFM).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Wszechmogący, wieczny Boże Ojcze, Stwórco i Miłośniku życia ! "Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały". "Ty, z łaski swojej, powołałeś i mnie do kontynuacji Twego stwórczego dzieła, przeto dziękuję, żeś mi dał łaskę noszenia i dania nowego życia... i że przygotowałeś we mnie tajemnicę życia. Pragnę Cię za to wielbić do końca moich dni" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego").

"Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze - święte Imię Jego. Błogosław duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach" (Ps 103,1-2)... Błogosław Pana razem ze mną Najświętsza Matko Boża, która z dzieckiem pod sercem wyruszyłaś w góry do swej leciwej krewnej Elżbiety... Nie obawiałaś się, że droga trudna jest i daleka; nie przerażały Cię kłopoty ani też własna słabość... Ja jednak tak nie mogłabym, bo u mnie jest inaczej... bo mój odmienny stan tak bardzo jest niepewny... Moja najdłuższa wyprawa, to spacer po korytarzu szpitalnym. Moje dzieciątko nie zniosłoby wysiłku matczynego, ani forsownych długich marszów, czy jakichkolwiek wstrząsów... Dlatego proszę Cię, Maryjo módl się, bym go nie poroniła; bym nie zaprzepaściła może jedynej swojej szansy na dopełnienie macierzyństwa...

Proszę Cię, czuwaj przy mnie i nieustannie pomagaj jak ciężarnej Elżbiecie, aby i moje dziecko szczęśliwie doczekało dnia swoich narodzin... Proszę też, postaw przed Jezusem te "wszystkie matki, które z wdzięcznością przyjmują życie współpracując z Wolą Bożą ! Niech będą błogosławione, niech ich serca miłość opromienia, każda śmierć niech omija je z daleka. Niech się radują swoimi dziećmi" (o.Slavko Barbarić OFM)... Maryjo, błagam Cię !

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

"To nie ziemia, nie człowiek wzniósł się do Ciebie, ale Ty, Panie, zszedłeś na ziemię stając się jednym z nas; podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu... A uczyniłeś to bezinteresownie, samemu przecież nic na tym nie zyskując, chyba tylko niewdzięczność i obojętność ludzką... Nie mogłeś z tego powodu ani wzrosnąć ani ubogacić się... Byłeś i jesteś na wieki Miłością, która sama sobie wystarcza, a jednak oddałeś się człowiekowi w niezgłębionym porywie i szczodrobliwości, bo tylko Ty kochasz nas "za darmo", z całkowitą bezinteresownością" (wg ks.Adolfa Janczaka SCJ)... Ty obdarzyłeś mnie "za darmo" łaską poczęcia nowego życia, proszę Cię jednak, pozwól mu szczęśliwie przyjść na świat.

Twoja dziewicza Matka powiła Cię w ubożuchnej stajence, w niewygodach i chłodzie (Łk 2,7). Ja natomiast, już teraz mam najlepszą opiekę. Proszę Cię jednak, by ta opieka była w pełni skuteczna... aby nie naraziła mego dzieciątka na jakiekolwiek niebezpieczeństwo... Ty, Panie Jezu, zdrów przyszedłeś na ten świat z Matki niepokalanej i nie skażonej przez jakiekolwiek szkodliwe wpływy z zewnątrz... Ja, z konieczności muszę zażywać różne leki, pełna obawy, by nie szkodziły zdrowiu mojego dziecka... Ciebie, Najświętsza Panna porodziła sama, siłami natury, ja jednak wciąż obawiam się, czy mnie też tak się uda.

"Umiłowany Ojcze Niebieski ! Uświęć ofiarę mego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie, daj, abym mężnie wytrwała i porodziła zdrowe dziecko... Udziel mi dobrych, czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją krwią, lecz także Twoją łaską i miłością oraz prawdziwą radością. Dziecko zaś racz obdarzyć zdrowiem, pozwól mu kiedyś cieszyć się darem Twojej łaski i doprowadź je do pełni życia w Twojej miłości" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego").

O Maryjo, "przez Twoją bezgraniczną miłość, pomóż mi kochać każdego człowieka, jak Ty kochałaś Jezusa" (wg MB do Jeleny Vasilij). Pomóż mi modlić się za innych, zwłaszcza za dzieci w łonach matek, ażeby "każde poczęte dziecko zostało uchronione przed chorobami i skutkami rodzicielskiego grzechu" (o.Slavko Barbarić OFM)... Mnie zaś, o Matko, miej w opiece, zwłaszcza w czasie porodu.

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Z całego serca, Panie mój, dziękuję Ci za wszelkie dobro, jakiego doświadczyłam i doświadczam z Twoich rąk... Pozwól nam więc "podziwiać Twoją Nadprzyrodzoność... o Boże, któryś w swojej miłości nie wahał się zniżyć do takich małych stworzeń jak my, aby je, bez jakiejkolwiek zasługi z jego strony, obsypać dobrodziejstwami" (wg PJ do Małgorzaty Balhan), dlatego nie wiem, czy kiedykolwiek potrafię Ci okazać tę moją wielką wdzięczność. Nie wiem, czy będzie godna Twojego Majestatu ? Dziś zatem ofiaruję Ci to, co mam najcenniejsze: dziecko poczęte, które żyje w moim łonie... Tobie, bo jesteś Miłością, poświęcam tę dziecinę (wg Łk 2,23)... Jeśli szczęśliwie ujrzy świat, to moje pierworodne; jeśli potrafię ustrzec je przed złem i wychowywać na Twoją chwałę, Boże mój, pozwól mu stać się Twoim narzędziem i prowadź je przez życie.

"Umiłowany Ojcze Niebieski ! Spraw, byśmy wsparci Twoją łaską, wiernie wypełnili nasze obowiązki i zadania względem dziecka, którym nas chcesz obdarzyć. Oboje z mężem zawierzamy je Twojej ojcowskiej miłości i przyjmujemy wszystko, co przyjdzie nam wykonać i wycierpieć. Nie pozwól nigdy zapominać, że dziecko to zostało nam przez Ciebie powierzone, by mogło stać się dzieckiem Bożym... radością naszego domu, Narodu i Kościoła" (wg "Modlitewnika Jasnogórskiego")... "Niechaj łaska Jezusa teraz napełni jego serce, aż je przemieni całkowicie w wielką niebiańską miłość" (wg św.o.Pio).

"O Matko, pragnę Twoją być, bo kocham Cię niezmiernie. Całym swym sercem proszę Cię, Matko dobroci, obdarz mnie Twoją dobrocią [i to moje maleństwo]... Przez Twoją dobroć i miłość, proszę, ochraniaj mnie [wraz z moim dzieckiem, które we mnie czeka na swój pierwszy dzień] i racz otaczać nas Twoją matczyną opieką" (wg MB do Jeleny Vasilij)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

"O Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię bezgranicznie i ofiaruję się Tobie" (MB do Jeleny Vasilij)... Matko uboga w duchu, która, tamtego dnia w świątyni, nie mogłaś pojąć tajemniczej więzi Jezusa z prawdziwym Ojcem (Łk 2,49-50), który jest jednocześnie Ojcem wszystkich nas - proszę, podziękuj dobremu Bogu, że mi pozwala przeżyć czas oczekiwania, w zbawiennym świetle swojej mądrości...

Podziękuj za to, że już dziś, tak wiele pomógł mi zrozumieć, bo gdy zaczęłam błagać Go o zachowanie tego dziecka - to odnowiłam dawną więź, która przez lata tak osłabła, że niemal zapomniałam o swoim Bogu i Stwórcy... A gdy już przypomniałam o Nim - zaczęłam modlić się... A gdy modliłam się - myślałam o Jego wszechmocy, o miłosierdziu, o miłości, którą obdarza nas... Tak pokochałam swego Pana i zaufałam Mu...

"O Boże, który żyjesz zawsze i nigdy w Tobie nic nie umiera. Przed początkami wieków, przed wszystkim, o czym można powiedzieć, że stało się wcześniej - Ty jesteś. I Bogiem jesteś, Panem wszystkiego, co stworzyłeś... W Tobie istnieją przyczyny wszystkiego, co niestałe; trwają niezmiennie podstawy wszystkich rzeczy zmiennych, żyją wieczne uzasadnienia wszystkiego, co nieobliczalne i co przemija w czasie" (św.Augustyn). Jakże dalekosiężne są Twoje plany, jak konsekwentne ich wypełnienie... Jak wielka Twoja miłość i troska o grzeszników. Proszę więc, przyjmij jeszcze raz moją modlitwę pełną troski.

"Boże mój ! Wierzę w Ciebie. Jestem pełna nadziei. Ufam Tobie i kocham Cię"... i Miłosierdziu Twemu powierzam wszystkie sprawy moje, szczególnie to maleństwo, które noszę pod sercem. "Nie ja dałam mu życie. Nie ja ukształtowałam jego członki i nie w mojej mocy będzie dać mu pierwsze tchnienie" (wg 2Mch 6,22), lecz w Twojej, Panie nasz... Ufam, że mu pozwolisz szczęśliwie przyjść na świat, a potem żyć, Tobie, na chwałę, rodzicom na pociechę, a ludziom na pożytek...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej