wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

DY OCZEKIWANIE NA POCZĘCIE DZIECKA PRZEDŁUŻA SIĘ
Część radosna

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

(rozważanie męża)

Na pewno nie raz, Święty Józefie, pragnąłeś ujrzeć siebie na miejscu Abrahama, zwłaszcza kiedy myślałeś o Bożej obietnicy, jaką otrzymał od Pana czcigodny patriarcha: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić... Tak liczne będzie twoje potomstwo" (Rdz 15,5)... Na pewno nie raz myślałeś o błogosławieństwie Bożym, które zwykle łączono z licznym, zdrowym potomstwem... Miałeś już swoją narzeczoną - cichą i skromną Pannę Maryję, którą niebawem miałeś poślubić, mogłeś więc snuć marzenia o pięknej wspólnej przyszłości. Bóg jednak zdecydował inaczej, co obróciło wniwecz wszystkie Twoje plany. Łono Maryi przyjęło bowiem nie Twojego potomka, ale Syna Bożego Jednorodzonego, który się począł z Ducha Świętego (Mt 1,20)...

I ja marzyłem kiedyś jak Ty... I ja widziałem siebie ojcem szczęśliwej rodziny, tymczasem łono mojej żony puste jest, chociaż Bóg nie żąda od nas czystości...

Nie wiem, dlaczego tak się dzieje; jakie są Boże plany wobec mojej rodziny ? Nie wiem dlaczego dotąd nie obdarzył nas dziecięciem ? Nie wiem... i pewnie nigdy tego nie będę wiedział. Wiem tylko jedno, że "życie może dać tylko Bóg, życie może przyjść tylko przez Niego. Nie możemy dać tego, czego nie mamy" (wg o.Dominika Widera OCD). Proszę więc Ciebie, Święty Józefie; proszę przez pamięć na Twe marzenia, racz wejrzeć na nas i oręduj za nami u Boga. Wierzę, że Pan okaże nam swe wielkie miłosierdzie, jeśli Ty wesprzesz nas...

Idąc za radą, jaką święty Bazyli proponuje, "wzywam Najświętszą Maryję Pannę, ażeby nam pomogła, bo Ona zawsze jest gotowa przyjść z pomocą. Taka jest Wola Boża, iż Ona ma pomagać ludziom w każdej potrzebie"... Do Ciebie więc, o Matko nasza, "Matko Pomocy Nieustającej, zwracam się z bezgraniczną ufnością, z błaganiem o poparcie naszej sprawy u Boga... Niech Twoja dobroć i miłosierdzie będą tak samo bezgraniczne dla naszych oczekiwań... Im bardziej proszę Cię, tym mocniej czuję jak serce przepełnia mi nadzieja; tym bardziej niepodobnym zdaje się, abyś odmówiła wysłuchania mnie i otrzymania od Najświętszego Serca Twojego Syna - łaski, o którą błagam z całą żarliwością, do jakiej jestem zdolny" (wg "Nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy ss.wizytek).

Matko, Ty wiesz, że "łaski z Bożego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność nasza... Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Przeto z ufnością dziecka rzucam się dziś w objęcia Twego Syna, wierząc, iż cała nicość moja utonie w morzu miłosierdzia" (wg św.Faustyny)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Nawiedzenie Świętej Elżbiety

(rozważanie żony)

Do Ciebie wznoszę moje błagania, o Boże Wszechmogący, gdyż wiem, że z Twojej Woli leciwa Sara niespodzianie stała się brzemienną (Rdz 21,2). Ty również pobłogosławiłeś niemłodej już Elżbiecie, dając jej wspaniałego syna (Łk 7,28), co wniosło radość do jej domu. Czemuż więc ja, choć jeszcze młoda, nie zasłużyłam w Twoich oczach na wytęsknioną łaskę...? Czemu nie dajesz mi potomstwa, chociaż od wieków szczęście rodzinne łączono z obecnością dzieci. Płodność była dla rodzin dumą i radością, tymczasem ja mogę jedynie pomarzyć sobie o tym.

Panie, Ty wiesz, że "dziecko jest pięknem ludzkiego bytowania" (bł.Jan Paweł II). Ty wiesz, "jakie bolesne jest życie bez dziecka. Jak pusty dom bez niego, a życie wspólne zda się bez sensu" (o.Dominik Wider OCD) proszę Cię więc, przez pamięć na radość Panny Świętej, która szczęśliwa w swej brzemienności wzniosła do Ciebie z głębi serca dziękczynny "Magnificat" (Łk 1,46-56) - pozwól mi przeżyć podobną radość; pozwól mi tak dziękować Tobie, jak Matce Twego Syna...! Okaż mi swoją łaskę w spełnieniu macierzyństwa, by szczęście zagościło i w naszym skromnym domu... Proszę z wielką ufnością, bo Ty nie tylko "wszystko wiesz, ale Ty wszystko możesz i Ty miłujesz mnie" (wg św.Teresy od Jezusa)...

"Maryjo, Matko ukochana, ucieczko moja, wsparcie moje, słodka nadziejo moja - proszę Cię, nagródź moją wiarę przez tę cudowną łaskę, która powiększy moją ufność i miłość; przez tę jedyną z Bożych łask, którą na zawsze zapamiętam" (wg "Naboż.do MB Nieustającej Pomocy" ss.wizytek)... przez łaskę macierzyństwa... "Maryjo, któraś jest tak przemożna przed Stwórcą... Ty, któraś Matką Jego, Oblubienicą Jego pełną łaski. Ty, której On niczego odmówić nie może (św.Alfons Liguori)... Ty, któraś powiedziała: "Wierzycie w Boską Moc - wierzcie i we Mnie, bo na Niej, w Niej i dla Niej, i przez Nią, Ja wszystko sprawuję" (do Barbary Kloss) - wzywam Cię, wzywam Cię całym sercem, błagając byś wstawiła się u Boga w moim utrapieniu... "Kocham Ciebie wszystkimi siłami mojej duszy, ale Ty możesz sprawić, bym Cię więcej pokochała, a dobrodziejstwo Twego wstawiennictwa u Boga, niech mnie pobudza do coraz większej ku Tobie miłości" (wg "Nabożeństwa..." jw.).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Narodzenie Pana Jezusa

(rozważanie męża)

Maleńki Jezus przyszedł na świat w ubóstwie, w chłodzie, w lichej stajence odpowiedniej dla trzody, ale nie dla człowieka... Nie dla maleństwa zrodzonego w długą, zimową noc... U mnie zaś wszystko czeka na dziecko, wszystko czego potrzeba. Mimo to, dom nasz sprawia stokroć gorsze wrażenie niż stajenka, bo pusty jest i smutny... Zdaje się, że w nim hula wiatr, a cisza "w uszach dzwoni"... Nie słychać w nim nie tylko dźwięcznych chórów anielskich, czy śmiechu dziecięcego, lecz nawet płaczu dziecka... Owszem, bywa, że nieraz płacze moja żona...

Boże mój, Boże, błagam, ulituj się nad nami ! Ty, który wszystko możesz, obdarz nas darem rodzicielstwa, aby i w naszym domu mogła zagościć radość... Wiesz, jak niewiele nam potrzeba: maleńkiej, kruchej dzieciny; drobnego szczęścia, które z Twojej łaskawości mogłoby z nami być... Nie śmiem dziś prosić Cię o więcej, o synów, "jak oliwne sadzonki dokoła mego stołu" (wg Ps 128,3), lecz błagam choćby o jedno, jedyne dzieciątko...

Jezu, Tyś mówił do apostołów: "Proście a otrzymacie, by radość wasza była pełna" (J 16,24), tak więc i ja dziś proszę Cię o łaskę rodzicielstwa, aby i moja radość była pełna... Ty zapewniałeś: "O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje" (J 16,23)... Tyś przekonywał, że "niebo i ziemia przeminą, lecz słowa Twoje nie przeminą. Oto w oparciu o nieomylność Twoich słów, proszę, abyś wziął w swoje ręce tę najważniejszą dla mnie sprawę" (wg św.ojca Pio). "Wielbię Cię jako Stwórcę i Zbawiciela naszego. Wyznaję Cię i pragnę mieć Królem i Panem moim, składając w hołdzie wszystkie uczucia biednego serca mego... O Jezu, Boże mój, racz przyjąć tę ofiarę, aby Ci była przyjemną... Racz mi odpuścić moje winy i oświeć mnie, i wznieć ten święty ogień, który przyniosłeś na świat, aby i w sercu moim został zapalony" (wg Modlitwy do Dzieciątka Jezus zwanego Koletańskim).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

(rozważanie żony)

"Małżonka, niczym płodny szczep winny we wnętrzu twego domu" (Ps 128,3), śpiewał psalmista o człowieku, pełnym bojaźni Bożej, lecz o mnie, Panie, nikt nie zaśpiewa, nikt nie skojarzy ze mną tych słów, bo ja nie jestem niczym ten ewangeliczny szczep winny... Nie jestem również doskonała, podobnie jak mój mąż, a jednak proszę, pozwól nam "pomimo bezgranicznej nędzy, pomimo naszych ciągłych grzechów i niewierności, i upadków i namiętności miotających naszą słabością ludzką... pomimo bezduszności, która nas ogarnia, mimo rozpaczy, która nieraz puka do naszych serc" (wg ks.Franciszka Grudnioka) - ufać... bez reszty ufać Tobie, Panie i Boże nasz.

"Najświętsze Serce Jezusa, pomóż nam ufać Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nie ulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nad nami grzesznymi i zechciej nam udzielić łaski, o którą Cię prosimy poprzez niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki" (wg św.o.Pio)... Pozwól mi wierzyć, że do czasu, do chwili znanej tylko Tobie, zamknąłeś moje łono na przyjęcie potomstwa. Pozwól mi wierzyć, że jeszcze dajesz mi czas na poprawę i na dojrzałość do mojego macierzyństwa... że czekasz, abym ja wyszła Tobie naprzeciw, jak Symeon i Anna (Łk 2,27 i 38)... zatem wychodzę i już teraz ofiarowuję Ci wszystko najdroższe, co posiadam: moje szczęście małżeńskie, mojego męża, który jest moją miłością i podporą... i siebie samą. A nade wszystko, to dzieciątko, które jest jeszcze w Twym zamyśle, a które, wierzę - ześlesz nam niebawem... Pomóż mi odkryć Twoją Wolę, Twoje zamiary wobec mnie, a ja postaram się wypełnić je z największą gorliwością...

Matko Najświętsza, która jesteś nieustającym Błaganiem... która "tak bardzo pragniesz być wzywana przez nas, aby nam jeszcze obficiej udzielać swoich łask, że obrażają Cię nie tylko ci, co o Tobie mówią źle, ale i ci, którzy nie proszą o Twe łaski" (św.Bonawentura). "Mam więc stałą nadzieję, że Serce Twoje nie pozostanie obojętne na moje błagania i jeśli nie dasz mi teraz łaski, o którą proszę, dasz później to, czego pragniemy, a może w zamian już nam dałaś łaski jeszcze cenniejsze ?" (z Naboż.do MB Nieustającej Pomocy ss.wizytek)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

(rozważanie obojga małżonków)

Żywot człowieka jest nieustannym, ciągłym poszukiwaniem. Ty, Panie Boże, o tym wiesz... Szukamy dobrej pracy, szukamy dobrej żony, szukamy przygód, szukamy szczęścia... lecz gdy staniemy twarzą w twarz z tym, czego szukaliśmy, stwierdzamy, że to nie jest to... Dopiero gdy dojrzeje w nas świadomość sensu życia, jesteśmy w stanie dostrzec, że nie ma w nim dopełnienia. A takim dopełnieniem jest ród każdego z nas... Przeto "zginając kolana przed Tobą, Ojcze, od którego bierze początek wszelki ród na niebie i na ziemi" (wg Ef 3,14-15) - błagamy Ciebie, pomóż nam dopełnić sensu naszego istnienia i zechciej nas obdarzyć łaską rodzicielstwa... "Zechciej przemienić naszą troskę w spokojną ufność... nasz lęk, w nieugiętą wiarę... a naszą gorycz w słodycz Twojej łaski"...

"O Boże niepojęty... Wielkie jest miłosierdzie Twoje, które przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie. Ono jest bowiem kwiatem miłości, bo Ty jesteś Miłością. Ono jest Twoim czynem, który w miłości się poczyna, a w miłosierdziu przejawia... O miłosierdzie Boże, które nie pogardzasz nami, lecz ustawicznie obsypujesz łaskami swoimi" (wg św.Faustyny)... Wiemy, że "kto zaufa Tobie, nigdy nie dozna rozczarowania" (św.Jan Bosco), przeto "ufamy Tobie... mimo własnego "ja", które nie chce kapitulować za dnia ani w nocy, mimo niecierpliwości... mimo zgorzknienia i smutku jaki nas coraz częściej ogarnia...

"Prosimy [wierząc], że będzie nam dane

jako było obiecane" (wg Karola Huberta Rostworowskiego)

bo wciąż ufamy Tobie... Ufamy Tobie wbrew wszelkim atakom szatańskim, które próbują nas pozbawić zaufania, zawierzenia, oddania się Tobie, naszej jedynej Miłości, i jedynego Celu naszego życia, naszej jedynej Radości na tym łez padole. Jezu, ufamy, ufamy... Jezu, ufamy Tobie" (wg ks.Franciszka Grudnioka)...

A jeśli wobec nas masz, Panie, inne plany, trudno... bądź Wola Twoja... Pomóż nam tylko, z łaski swojej, właściwie ją zrozumieć i przyjąć bez oporu. Może i my - jak niegdyś święty Józef i Maryja - jeszcze nie w pełni pojmujemy, co chciałbyś nam przekazać (Łk 2,50)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej