wróć do strony głównej

wróć do spisu treści

INTRONIZACJĘ CHRYSTUSA KRÓLA W OJCZYŹNIE I NA CAŁYM ŚWIECIE (2)
Część światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Może nie każdy o tym wie, Panie i Boże nasz, że śląc do Ciebie prośbę: "Przyjdź królestwo Twoje"... w rzeczywistości prosi "o miłość, o dobroć i życzliwość, że tęskni do takich stosunków między ludźmi, by ustępować miejsca drugiemu i zawsze działać na jego korzyść... aby cicho, "na palcach" stąpać wokół swego bliźniego, by panowanie mogło się objawiać przez pokorę i na kolanach, przy nogach braci" (wg Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego). Prosimy zatem, racz wysłuchać prośby naszej, by jak najprędzej przyszło to wytęsknione królestwo... Pomóż nam "szukać najpierw królestwa Twego, Boże nasz, a wtedy całej reszty nie będzie nam brakować" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)...

"A kiedy Jezus został ochrzczony - zapisał święty Mateusz - otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3,16-17)... Któż zatem mógłby być bardziej uprawniony do królowania nad światem, niż Jezus, na którego Duch Święty zstąpił z nieba... Kto mógłby być lepszym od Niego Królem świata, skoro Ty sam, Ojcze niebieski masz w Nim upodobanie...? Nikt ! Tylko On ! Jedynie On, Bóg-Człowiek - Jezus Chrystus... Syn Boży, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, przez którego wszystko zostało stworzone i dzięki Niemu istnieje. Ten, który jest mocą działającą we wszystkim, sercem i centrum stworzonej rzeczywistości. Ten, w którym znajduje ona swoją jedność i sens...

Niech w tym królestwie będzie czczone Najświętsze "Serce Jezusa zarówno w naszych sercach, jak i w naszym działaniu ! Niech Chrystus będzie w tym królestwie jedyną mocą i mądrością, jedynym męstwem naszym" (wg Modlitewnika Apostolstwa Modlitwy)... Grzeszni jesteśmy, słabi, niewierni i niegodni... Coraz większa nędza moralna i materialna pogrążają nas, więc tym goręcej wołamy: króluj nam, Jezu Chryste !

O Królu pełen chwały, przyjdź Królestwo Twoje ! Pragniemy Cię intronizować, wynieść na tron, lecz poczynając od naszych własnych serc... Pragniemy Cię wprowadzić na to miejsce, które się Tobie należy, czyli na pierwsze miejsce (wg św.Augustyna), byś stał się dla nas najważniejszym "punktem odniesienia we wszystkich wymiarach... Abyś w wymiarze prawdy był naszą Prawdą; w wymiarze naszych rozwiązań życiowych - naszym Życiem, w wymiarze sposobu życia - naszą Drogą... Byśmy, spotkawszy się z Tobą - Ciebie o wszystko pytali, z Tobą konsultowali wszystkie swoje decyzje, z Tobą się liczyli, do Ciebie się modlili... I aby to znalazło odbicie w naszym życiu rodzinnym" (wg o.Jana Mikruta CSsR).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


II. Pan Jezus objawia swoją chwałę na weselu w Kanie Galilejskiej

"Królestwo Twoje, Matko Boża, jest czymś, co tworzy się, czymś, co powstaje, co jest działaniem i zdobywaniem przy minimalnych siłach i środkach... Królestwo Chrystusowe jest niby takie samo, a jednak jest pewna różnica. Jest ono bowiem wylewem mocy i miłosierdzia zasług Odkupienia na tych, których Ty, Matko, zagarnęłaś i stawiasz przed swym Synem pewna, że Tobie nie odmówi. Jest to więc jakby następny etap" (wg MB do Barbary Kloss) królestwa Bożego. Ono też mówi o absolutnym pierwszeństwie Chrystusa, odwiecznego Syna, w hierarchii stworzenia. Prosimy więc, Królowo nasza, pomóż utworzyć z naszej Ojczyzny królestwo Chrystusowe i racz przekazać "nasze pragnienia budowania cywilizacji miłości w dzisiejszym świecie zagrożonym cywilizacją śmierci" (wg Aktu Intronizacji w Brańszczyku). I tak jak Ty jesteś Królową - niech Syn Twój będzie Królem.

Wstaw się za nami jak wtedy, w Kanie (J 2,3), a On na pewno Cię wysłucha... Wierzymy bowiem, że "nadeszła Jego godzina" (wg J 2,4). Wszak sam powiedział do Sługi Bożej Rozalii Celakówny: "Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, lecz to uznanie trzeba potwierdzić porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga... Pamiętaj dziecko - mówił z naciskiem - ażeby sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie.. Intronizacja w Polsce musi być zaprowadzona... W tym kierunku trzeba wszystko czynić... Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo wiele dusz szczerze nawróci się do Boga, poddając się Jego prawu". I "nikt nie będzie miał mocy nad dziećmi Mego Najświętszego Serca, które się znajdą w niezniszczalnym schronie Boskiej Miłości" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)...

Ty wiesz, Maryjo, że to jest "ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!" (PJ do Sługi Bożej R.C.jw.), przeto błagamy najpokorniej: oręduj w naszej sprawie ! "Prowadź nas do Jezusa, naszego Pana i Króla. Tobie powierzamy nasze oddanie się Twojemu Synowi. Z Tobą pragniemy trwać przy Jezusie, naszym Odkupicielu" (wg o.Jana Mikruta CSsR) "w wierze ojców naszych, w dobrych obyczajach opartych na zasadach chrześcijańskich i tradycji Kościoła katolickiego w Ojczyźnie" (wg Aktu Intronizacji jw.). Pod Twym kierunkiem pragniemy "czynić wszystko, cokolwiek On nam powie" (wg J 2,5).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

O, gdyby świat zechciał zrozumieć Twe słowa, Panie Jezu... Gdyby chciał wziąć do serca to Twoje ostrzeżenie, że "narody schodzą na bezdroża, kiedy ich przewodnicy nie postępują w myśl zasad prawdy i sprawiedliwości - [dziś byłoby inaczej... Gdyby posłuchał Twej nauki, że] jeśli jednak ich wodzowie potrafią nimi pokierować, to chociaż wielu i tak pójdzie krętymi drogami, olbrzymia większość zwróci się do Światła i do Prawdy... Łaska Twoja towarzyszyć będzie Twoim słowom i tym, którzy je będą rozszerzać... O, gdyby tak się stało...] - prawda by zatriumfowała, pokój by zapanował w duszach i na świecie... Nadeszłoby Twoje królestwo" (PJ do Sługi Bożej Józefy Menéndez)... Dziś jednak świat nie słucha Cię, przeciwnie - wciąż odwraca się od Światła i od Prawdy, a wodzowie narodów wciąż nie chcą nimi kierować, tak jak ich pouczałeś... A nawet "katastrofy, które w wielu miejscach się zdarzają jako przestrogi, nie wystarczają, by świat nawrócić, gdyż głuchy jest i ślepy...

Widzi i słyszy tylko to, co chce widzieć i słyszeć. Wszystko go nęci i kusi. A to, co przypomina obowiązek względem Ciebie - zamyka jego serce i czyni je niezdolnym do przyjęcia Światła. [Prosimy zatem, racz przekonać wszystkich ludzi, że] "skoro zło pochodzi z wewnątrz, to i od wewnątrz musi przyjść nawrócenie" (wg PJ do Anny Dąmbskiej) świata, a to nie jest za trudne. "Królestwo Boże bowiem i szczęście przy boku Ojca zdobywa się nie za cenę bohaterskich i głośnych czynów, lecz przez spełnianie Woli Bożej w codziennych obowiązkach, bez względu na to, czy są one obowiązkami zaszczytnymi, czy też nie będą się cieszyły poważaniem w oczach ludzkich... Do nich należy również praca nad kształtowaniem charakteru, a także walka ze swoimi złymi skłonnościami"... "Wzajemne wzmacnianie się dobra jest jednym ze znaków Królestwa Bożego. Jest to cudowny odpowiednik błędnego koła, jakie potrafią uruchomić siły zła" (o.Jacek Salij OP). A kiedy "z rozbitego wnętrza wyjdzie odnowienie, wtedy królestwo Twoje powstanie na całej ziemi" (do A.D. jw.)...

"Królu wszelkiego stworzenia, Królu nieba i ziemi... Jakie to szczęście, że cały świat chcesz zebrać w jedną wielką rodzinę. Bądźże błogosławiony za to, że w Twym królestwie jest miejsce dla grzeszników i chorych, odrzuconych i wzgardzonych... Bądź uwielbiony, bo Ty nikogo nie odrzucasz, nawet tych, którzy wyrzekli się Ciebie... Tobie cześć oddajemy, pragnąc, by wszyscy ludzie mogli spotkać się z Tobą, abyś objawił się im... byś zbawił ich i abyś w nich został uwielbiony" (wg o.Slavko Barbaricia OFM)...

To prawda, że Ty, Król Miłości, "siłą nikogo nie pociągasz, albowiem oczekujesz tylko prawdziwej miłości... a miłość z serca płynie i kupić ani wymusić się nie da" - [mimo to racz ogarnąć swym władaniem cały świat, by] "Twe królestwo jak najprędzej stało się Ojczyzną ludzkości oraz Ojczyzną ojczyzn" (wg PJ do A.D. jw.)...

"Śpiesz się, o Jezu, błagamy Cię, szybko obejmij swoje rządy, nim świat i szatan wydrą Ci nasze ludzkie sumienia; zanim zbezczeszczą w Twoich oczach wszystkie ustawy życia" (wg o.Mateo Cravley-Boeveya SCJ)... Spraw, by już dzisiaj cały świat "niczego nie pragnął namiętnie oprócz triumfu Twojej czci, Twego królestwa na ziemi... Dopomóż nam otworzyć oczy, uszy, serca i usta, by obserwować, słuchać, kochać... by szerzyć Twe królestwo i głosić Twą potęgę miłości do wszystkich ludzi... Dopomóż nam tak modlić się, aby nas ominęły fałsze i pokusy, i by powstało Twe królestwo w sprawiedliwości i miłości, bo Ty najlepiej wiesz, nie będziemy mogli mieć żadnego pokoju, dopóki go naprawdę, sercem nie upragniemy" (wg PJ do Małgorzaty Balhan).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


IV. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

"Jestem Jedynym Dobrem" - mówiłeś, Panie Jezu... "Jestem Jedyną Wartością, wartą waszych zabiegów... Kto Mnie wybiera, wiedzieć musi, że posiadł Skarb Świata, któremu nic nie dorówna, bo jestem Światłem świata. Kto Mnie wybierze, wybór swój czyni na wieczność" (do Anny Dąmbskiej).

Jesteś, o Chryste, Światłem świata i tak niezmiernym Majestatem, że jego blask przebóstwia wszystko i rzuca na kolana (Mt 17,2)... Jesteś... i to jest, nasze szczęście, nasza nadzieja na życie wieczne, na zbudowanie Twego Królestwa Prawdy i Miłości... Królestwa, w którym będziesz rządził nie jakimś dobrem materialnym, ale naszymi sercami... rządził przez miłość i sprawiedliwość naszymi umysłami...

"Królu Narodów ! Tyś naszym pragnieniem,

Tyś jest węgielnym jedności kamieniem;

Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony

Będzie zbawiony !"

"Panuj, o Królu królujących, Władco rządzących - nad wszystkimi narodami ziemi i racz oświecać ich przywódców, by zapatrzeni w Twój wzór, żywili myśli pokoju, a nie udręczenia" (bł.Jan XXIII). "Pragniemy kochać Cię i współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata... Pragniemy służyć Tobie wiernie i gorliwie, by wynagrodzić Twemu Sercu za obojętność, za zniewagi, za wszelką nienawiść do Ciebie i do Twojego Krzyża; za brak miłości, deprawację, krzywdy czynione bliźnim... Pragniemy naśladować Twoją miłość do Ojca; do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swoim Najświętszym Sercu" (Modlitewnik Apostolstwa Modlitwy).

Pomóż "kształtować nasze dusze na modłę Serca Twego... Pozwól żyć wiarą i ufać Tobie... Ufać, że mimo największych trudności dzieło Intronizacji będzie przeprowadzone, a to dlatego, byśmy widzieli, że Ty sam działasz; że my jesteśmy tylko narzędziem w Twoich rękach... Pozwól rozumieć, że im więcej będziemy wyzuci z siebie, tym głębiej wejdziemy w przepaść unicestwienia się i tym swobodniej będziesz mógł działać w naszych duszach" (wg PJ do Sługi Bożej Rozalii Celakówny)... Spraw, byśmy tak się przemienili, by stać się "dostatecznie małymi, aby rozumieć i przechodzić nad małostkowościami życia... gdyż brama do Twojego królestwa jest mała... gdyż jest przystosowana do całkiem małych dusz. A to dlatego, że Twe królestwo buduje się na ziemi przez ćwiczenie się w małości. Być bowiem okadzanym i honorowanym, zupełnie nie przystoi dziecku Twojemu na tym świecie" (wg PJ do Małgorzaty Balhan)...

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...


V. Ustanowienie Eucharystii

"Żeby poszerzać królestwo Boże, trzeba jedynie ufać w pełni Bożej wszechmocy, a nade wszystko żyć wiarą, nadzieją i miłością... Nasze życie, choć ludzkie, musi być także Boskie i stanie się na pewno takim, jeśli będziemy stale z Tobą obcowali" (wg św.Josemarii Escrivy de Balaguera)... Z Tobą, Chryste, obecnym w Najświętszej Eucharystii. Ty bowiem "jesteś Chlebem, który zstąpił z nieba i daje życie światu" (bł.Jan XXIII)...

"Jeden jest Chleb, więc my - choć liczni - jesteśmy jednym ciałem" (wg 1Kor 10,17). "Chleb uświęcony słowem Bożym jest Ciałem Twoim, Panie Jezu. W kielichu, także uświęconym słowem Bożym, jest Twoja Krew, zaś w Chlebie tym zawiera się nauka, jak powinniśmy kochać jedność... W tym Chlebie, który jest złożony z wielu ziaren pszenicy, które nim stały się chlebem, były całkiem oddzielnie" (wg św.Augustyna)...

O Panie, który "jesteś wszechmocny także w swym miłosierdziu i jako Pan nad panami; jako Król królów zniżasz się, by oczekiwać przy naszych drzwiach jak biedak - [zechciej królować nam... Wybacz, że to] nie my Ciebie oczekujemy, lecz Ty wciąż czekasz na nas... w niebie i w raju, w Hostii świętej i w modlitwie... Czekasz, bo jesteś tak dobry, że gdy z miłości skrywasz się pod świętymi postaciami, jesteś rzeczywiście obecny naprawdę i substancjalnie, z Ciałem i Krwią swoją, z Duszą i Boskością, a wraz z Tobą jest i Przenajświętsza Trójca: Ojciec, Syn i Duch Święty". Mimo to, przyjdź, błagamy Cię... "przyjdź, aby ogarnęła nas miłość Twojego Serca" (wg Modlitewnika Apostolstwa Modlitwy).

Prawda, że "ludzie nie przywiązują - dziś zwłaszcza - większej wagi do tego, gdzie wypada im żyć, w jakim królestwie... Przenoszą się z jednego do drugiego bez większych trudności, bez specjalnego wrażenia. Ale być przeniesionym spod władzy ciemności, do [Twojego królestwa, Panie nasz, Jezu Chryste], do królestwa umiłowanego Syna - to coś znaczy" (ks.bp Kazimierz Romaniuk). I Ty, najlepiej o tym wiesz. Prosimy więc, by wszyscy ludzie mogli to pojąć jak najprędzej i by zechcieli włączyć się do walki o tę sprawę... Niech domagają się od władz zarówno świeckich, jak i kościelnych Twojej Intronizacji we wszystkich krajach świata. Niechaj żądają tego, niech wyjdą na ulice, jak kiedyś na wyszli Filipinach, w ogromnej liczbie dwóch milionów, z różańcem przeciw czołgom. Niech się nie boją wyjść naprzeciw całemu złu, całemu piekłu, pod wodzą Najświętszej Dziewicy, niebieskiej Hetmanki. Niech na Jej słowo staną z nimi Hufce Niebieskie, którym króluje, bo takiej armii żadna przemoc światowa nie pokona...

Niech "w dobie wielorakich burzliwych przemian społecznych, [dobrowolnie] obiorą Ciebie jako Pana i Króla stojącego na straży ubogich, doświadczonych przez los naszych braci i sióstr" (z Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Brańszczyku). Niech "Ciebie, Chryste, uznają Królem czasu i wieczności, Władcą ludów całej ziemi, dusz i serc najwyższym Sędzią" (z Hymnu na Nieszpory)... "Tym, który rządzi umysłami jako wieczysty Doradca i który tych, co w Niego wierzą, w Nim mają ufność i Go miłują powiedzie do swojego Królestwa Niebieskiego" (wg św.Augustyna).

Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

wróć do spisu treści

wróć do strony głównej