wróć do strony głównej


ÓŻANIEC KOBIET„Ta modlitwa to świadectwo wiary i duchowa odpowiedź na ataki na życie, rodzinę i Polskę. Do Różańca Kobiet zaproszone są wszystkie Polki (Krzysztof Gajkowski)


reprod. Wydawn. „Rafael”

Od 2 kwietnia 2022 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Krakowie odbywa się Różaniec Kobiet – modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. Stanowi ona element duchowej walki o fundament, na jakim budowana będzie przyszła Polska i żyjące w niej rodziny… Kobiety w procesji z krzyżem i wizerunkiem Maryi wychodzą na ulice Krakowa… Wychodzą z przekazem wiary w przestrzeń publiczną, aby dać świadectwo co jest dla nas i dla naszego Narodu ważne i potrzebne.

– Czasy są trudne i przynaglają do dawania świadectwa, ale także upewniają nas, że nie poradzimy sobie bez Bożej interwencji. Jeżeli zatem chcemy prosić Boga o pomoc, musimy najpierw paść na kolana i błagać o wybaczenie grzechów. Chodzi tu o grzechy nie tyko własne, ale i naszych rodzin, i całego Narodu. Jesteśmy odpowiedzialni także za tych naszych rodaków, którzy odeszli od Kościoła, od wiary, a nawet za tych, którzy zajadle nas atakują. O taką właśnie postawę prosiła Matka Boża w Fatimie – wskazuje Beata Popławska-Walusiak, współorganizatorka krakowskiego Różańca Kobiet. Podkreśla również, że Różaniec Kobiet powstał w odpowiedzi na zło… Zło bowiem atakuje nas z wielu stron. – Nad Polską toczy się walka duchowa; ścieranie się sił dobra i zła – zauważa…

- My, jako kobiety, pragniemy tę męską modlitwę uzupełnić kobiecą pobożnością i zachęcamy do włączenia się w inicjatywę Różańca Kobiet. Wychodzimy na ulice z radością wiary, by dać świadectwo światu. Tylko Maryja może zatrzymać postępującą wokół nas falę zła. Modlimy się za tych, którzy dziś atakują życie i wierzymy, że kiedyś razem z nami będą stać po stronie życia – mówi Barbara Nowak.

W czasach naznaczonych kryzysem autorytetów i wielością antywzorów, kobiety publicznie pokazują na kim powinny się wzorować Polki. Maryja – kobieta i matka – pokazuje, jak być dobrą żoną i matką, jak realizować kobiece powołanie, aby było ono wypełnione dobrze, w sposób święty i owocny dla życia rodzinnego, ale także dla Kościoła i dla Polski – zauważa ks.Przemysław Soboń CRL. Zaznacza, że w tę modlitwę wpleciona jest również troska o nasz Naród, o naszą wierność Bogu i o to, aby Polska nie porzucała swojej tradycji wiary, aby stała na straży szacunku dla ludzkiego życia…” (Krzysztof Gajkowski – „Różaniec Kobiet” - „Nasz Dziennik” nr 256/2022 – tam znajdziesz całość).

Obok Krakowa - Kobiece Różańce powstały już w Warszawie i w Gnieźnie.Niech z Polski popłynie modlitwa kobiet, by za przyczyną Najświętszej Panny Królowej Naszej wybłagać błogosławieństwo dla Ojczyzny, by zawsze wierna Bogu wypełniała Jego wolę.

wróć do strony głównej