← wróć do strony głównej

Wielkie Nowenny Różańcowe

W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie, potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby "uczynić go modlitwą wszystkich" ludzi.

Ks. Szymon Mucha - krajowy moderator Żywego Różańca
Niepokalana z różańcem w rękach (figura)

Wszystkie największe wydarzenia religijne w naszym katolickim kraju, obchodzone są w sposób szczególnie doniosły. Millenium Chrztu Polski, które przypadało na rok 1966, poprzedziły bardzo staranne kilkuletnie przygotowania, bo już od 1957 roku, przez 9 lat czyli do 1966 roku, katolicy odmawiali Wielką Nowennę za Naród i Ojczyznę, zainicjowaną przez Prymasa Polski kard.Stefana Wyszyńskiego. Podczas centralnych uroczystości, które odbyły się na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1966r., dokonano odnowienia aktu zawierzenia Narodu Matce Bożej oraz powierzenia go pod Jej opatrzność na kolejne 1000 lat.


Wielka Nowenna Fatimska

W latach 2009-2017, dla uczczenia 100 rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie ogłoszono Wielką Nowennę Fatimską. Nowennę zapoczątkowano w Portugalii, ale przyłączyły się do niej również inne kraje, a wśród nich także nasza Ojczyzna. Przygotowując ją, rozważano problemy jakie przez Serce Matki Bożej kierował do nas sam Bóg. Tak powstała tematyka kolejnych lat nowenny:

2009 - PEWNI ZWYCIĘSTWA - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

2010 - BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU - zawsze przy Maryi

2011 - WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ - jest niebo, jest piekło, jest czyściec

2012 - NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE - wynagradzanie za grzechy świata

2013 - EUCHARYSTYCZNY KLUCZ - cud na cudami, który zmienia wszystko

2014 - ZAPRASZANI DO NIEBA - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny

2015 - POTĘGA RODZINY - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła

2016 - BÓG JEST MIŁOSIERNY - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością

2017 - DROGA PRZEZ SERCE - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych

"Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku «nowemu, lepszemu światu»" - powiedział święty Jan Paweł II na rozpoczęcie jej.

Do włączenia się w nowennę zaproszono wiernych, którzy pragnęli przyczynić się do nadejścia godziny triumfu Maryi oraz do wypełnienia niezwykłego proroctwa kard. Augusta Hlonda: "Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Najświętszej Maryi Panny".


Wielka Nowenna za Ojczyznę

W dniach od 22 do 30 listopada 2021 roku Wojownicy Maryi ogłosili Wielką Nowennę za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli, do której wezwali wszystkich naszych rodaków w dowolnym miejscu na świecie. "Wspólnoty Wojowników Maryi podejmują wielki szturm do nieba, aby chronić naszą ojczyznę, aby modlić się za tych, którzy potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej, wsparcia dla tych, którzy są na granicy. Wojownicy Maryi modlą się także za uchodźców i emigrantów, za wszystkich ludzi, którzy potrzebują teraz Bożego pokoju i Bożej interwencji" - mówił ks. Dominik Chmielewski SDB.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli 2021 (plakat)

W 2022 roku, czyli w 20. rocznicę ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Polski, w dniach 7-15 maja, w Sanktuarium Narodowym Świętego w Warszawie, odbyła się Wielka Nowenna Narodowa, której głównym akcentem była modlitwa o pokój na Ukrainie oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny.

"Święty Andrzej Bobola jest patronem Polski, patronem jedności oraz trudnych czasów. Tak jak na początku pandemii modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli poprzez cztery edycje nowenny, teraz, w czasie wojny na Ukrainie, która jest zagrożeniem dla pokoju w Polsce i w całej Europie, pragniemy przez jego orędownictwo prosić Pana Boga o dar pokoju" - powiedział na rozpoczęcie nowenny o. Waldemar Borzyszkowski SJ - proboszcz parafii i kustosz warszawskiego sanktuarium.

Każdy dzień modlitwy naznaczony był kolejną intencją:

Dzień 1 - O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Dzień 2 - Aby chrześcijanie byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego

Dzień 3 - O dar pokoju społecznego.

Dzień 4 - O łaski Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach.

Dzień 5 - Abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Dzień 6 - O dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie podziałów i szacunek dla poprzedników.

Dzień 7 - O radość życia wiecznego dla tych, którzy budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.

Dzień 8 - O łaskę dawania własnym życiem świadectwa wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowanie jedności.

Dzień 9 - O dar jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła.

Od 13 maja 2020, czyli od dnia wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, do 5 lipca trwała także Wielka Światowa Nowenna Pompejańska, w której modlono się na całym ziemskim globie o nawrócenie grzeszników oraz o ustąpienie pandemii, która objęła świat (szczegóły pod zakładką RÓŻAŃCOWY SZTURM O ZMIŁOWANIE BOŻE).


Wielka Nowenna Różańcowa

W pierwszą sobotę czerwca 2018 roku, podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, zainaugurowana została Wielka Nowenna Różańcowa, przygotowująca polskich katolików do obchodów 200 rocznicy powstania tzw. Żywego Różańca. Dzieło to, powstałe we Francji, rozkrzewiło się na cały świat. Do Polski Żywy Różaniec dotarł pod koniec XIX w. Na dzień dzisiejszy polska wspólnota uczestnicząca w nim liczy aż 2 miliony osób, zgromadzonych prawie przy każdej parafii.

Wielka Nowenna Różańcowa 2018-2026 (plakat)

Głównym celem trwającej nowenny jest dduchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca, a także Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty

Tematy poszczególnych lat nowenny:

2018 r. - Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego

2019 r. - Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot - założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary

2020 r. - Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem

2021 r. - Różaniec modlitwą o zbawienie innych

2022 r. - Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego

2023 r. - Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących

2024 r. - Ewangelizacja z różańcem w ręku

2025 r. - Żywy Różaniec w przekazie mass mediów

2026 r. - Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

Stałe intencje modlitwy:

O wzrost w wierze, nadziei i miłości

O rozwój wspólnot Żywego Różańca

O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła

O pokój na świecie i zgodę w rodzinach

O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Wielka Nowenna Różańcowa 2018-2026 (logo)

Modlitwa na jubileusz Żywego Różańca

Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za służebnicę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
Obdarz wszystkie swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża chwałę Boga
i przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

"Przez kolejne dziewięć lat jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki Pauliny Jaricot, lecz przede wszystkim zobaczyć aktualność Różańca w różnych dziedzinach życia... chcemy także prosić Boga o rozwój działa Żywego Różańca w Polsce i na świecie" (ks. Szymon Mucha).

Osoby, które przystąpiły do Wielkiej Nowenny Różańcowej, zostały wpisane do księgi pamiątkowej, która w 2006 roku, czyli na zakończenie nowenny, zostanie złożona przy grobie sługi Bożej Pauliny Jaricot w Lyonie.

Wielkie Nowenny Pompejańskie

Niepokalana z różańcem w rękach (obraz)
reprod. z krolowa.pl

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni i składa się z dwóch części; błagalnej i dziękczynnej. Przez pierwsze 27 dni związane z częścią błagalną, każdego dnia odmawia się trzy części Różańca świętego. Także przez pozostałe 27 dni związane z częścią dziękczynną, odmawia się trzy części Różańca. Do obu części nowenny przypisane są także odpowiednie, okolicznościowe modlitwy - rozpoczynające i kończące modlitwy różańcowe.


Wielkie Nowenny Pompejańskie za Ojczyznę

W okresie 15 sierpnia do 7 października 2019 r. miała miejsce pierwsza Wielka Narodowa Nowenna Pompejańska za Ojczyznę Ta modlitewna inicjatywa została zorganizowana oddolnie, poprzez różne wspólnoty katolickie w intencji odrodzenia i jedności Narodu Polskiego.

Rok 2020 naznaczyła dramatyczna światowa pandemia COVID-19, toteż w okresie od 13 maja, czyli od dnia upamiętniającego pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny w Fatimie - do 5 lipca - odbyła się druga Wielka Nowenna Pompejańska za Ojczyznę. Jedyną intencją tej nowenny była modlitwa o nawrócenie grzeszników.

"Liczymy na to - powiedział jeden z organizatorów nowenny - że jeden drugiego zapali do tej inicjatywy. Nowenna rozleje się po całym świecie i będziemy mieli ludzi, którzy modlą się i w Australii, i w USA, i w Kanadzie, i w Afryce. Może druga czy trzecia edycja podobnej nowenny będzie miała już koordynatorów w różnych krajach w jedności z nami". (Szczegóły pod zakładką RÓŻAŃCOWY SZTURM O ZMIŁOWANIE BOŻE).

Dnia 15 sierpnia 2022 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie w bardzo ważną dla Naszego Narodu rocznicę Cudu nad Wisłą podczas Bitwy Warszawskiej - w Radzyminie, w sanktuarium pw.św.Jana Pawła II, rozpoczęto kolejną Wielką Narodową Nowennę Pompejańską za Ojczyznę jako nowy Cud nad Wisłą.

Wielka Narodowa Nowenna Pompejańska za Ojczyznę 2022 (plakat)

"Podejmujemy kolejny zryw modlitewny - apelowali organizatorzy - aby Polska była posłuszna Woli Bożej, wtedy Pan nasz Jezus Chrystus "wywyższy nas w potędze i świętości". Prosimy o wolność Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, o niepodległość Polski, o duchowe odrodzenie i jedność Narodu Polskiego. Podejmujemy kolejny zryw modlitewny w intencji pokutnej i błagalnej jako Inicjatywa Zjednoczeni 2022.

Kilkadziesiąt wspólnot, organizacji i inicjatyw solidarnie wypełniających wezwanie do Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, realizacji Orędzia z Fatimy, ustanowienia św. Andrzeja Boboli głównym Patronem Polski i wcielenia w życie Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, jednoczyło się na modlitwie o Boże Błogosławieństwo dla Polski" (krucjatarozancowazaojczyzne.pl).

Nowenna zakończyła się w dniu 7 października czyli w święto Matki Bożej Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wcześniejszego Cudu, jakim było zwycięstwo nad flotą turecką podczas bitwy morskiej pod Lepanto.


Wielka Nowenna Górecka

Boża Rodzicielka z napisem Millenium Poloniae et cultus Mariae

Podczas Wielkiego Odpustu Matki Bożej Góreckiej - Matki Kościoła, w dniu 1 czerwca 2020, czyli w II Dniu Zesłania Ducha Świętego - rozpoczęła się Wielka Nowenna Górecka, czyli 9-letni czas przygotowania do świętowania w 2029 r. rocznicy 950-lecia Objawienia Matki Bożej, które w 1079 roku miało miejsce w Góreckim Świętym Gaju. Wydarzenie to uważane jest najstarsze objawienie maryjne w Polsce.

"W tworzącej się wtedy nowej rzeczywistości chrześcijańskiej roku 1079, przeszło sto lat po przyjęciu chrztu, Polska ciągle borykała się z kultem pogańskim. [Możliwe, że Maryja ukazała się w miejscu, gdzie znajdował się kiedyś kamienny krąg ku czci Swarożyca, przemieniając miejsce pogańskiego kultu w swoje sanktuarium]. Trzeba było Matczynej pomocy, Jej delikatności w tworzeniu nowego państwa, które swój początek wzięło z chrztu.

["Lata odlicza niezwykły, długi różaniec zawieszony w kościele w 1983 r. przez ks. Jana Czekałę MSF. Każdy paciorek oznacza jeden rok od objawienia - co roku dokładany jest nowy. Teraz odliczanie stało się jeszcze bardziej intensywne, bo rozpoczęła się Wielka Nowenna Górecka, która ma być przygotowaniem do świętowania w roku 2029. Wśród planowanych akcji modlitewnych jest m.in. peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Góreckiej po tych polskich parafiach, które ją zaproszą" (Szymon Babuchowski, Cisza na Krajnie, "Gość Niedzielny" 33/2020)].

Z perspektywy czasu i zapisanej historii widzimy jak wiele dobra zrodziło się przez te 950 lat. Za wszystko pragniemy z całego serca podziękować i prosić o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny" (Ks. Janusz Jezusek MSF, "Nadzieja i życie" 3-4/2020).

Wielka Nowenna Górecka 2020-2028 (plakat)

Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym.

Paulina Jaricot