wróć do strony głównej


IELKIE NOWENNY RÓŻAŃCOWE„W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie, potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby "uczynić go modlitwą wszystkich" ludzi”(ks.Szymon Mucha krajowy moderator Żywego Różańca).Wszystkie największe wydarzenia religijne w naszym katolickim kraju, obchodzone są w sposób szczególnie doniosły. Millenium Chrztu Polski, które przypadało na rok 1966, poprzedziły bardzo staranne kilkuletnie przygotowania, bo już od 1957 roku, przez 9 lat czyli do 1966 roku, katolicy odmawiali Wielką Nowennę za Naród i Ojczyznę, zainicjowaną przez Prymasa Polski kard.Stefana Wyszyńskiego. Podczas centralnych uroczystości, które odbyły się na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1966r., dokonano odnowienia aktu zawierzenia Narodu Matce Bożej oraz powierzenia go pod Jej opatrzność na kolejne 1000 lat.

Drugą była Wielka Nowenna Fatimska, którą odmawiano w latach 2009-2017, dla uczczenia 100 rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Obecnie nadszedł czas na podjęcie kolejnej, czyli trzeciej Wielkiej Nowenny, tym razem przygotowującej polskich katolików do obchodów 200 rocznicy powstania tzw. Żywego Różańca. Dzieło to, powstałe we Francji, rozkrzewiło się na cały świat.

Kolejna Wielka Nowenna Narodowa za Ojczyznę jako nowy Cud nad Wisłą, odbyła się w 2020 roku, który naznaczyła dramatyczna światowa pandemia COVID-19.

Od 13 maja 2020 czyli od dnia wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej do 5 lipca trwała także Wielka Światowa Nowenna Pompejańska, w której modlono się na całym ziemskim globie o nawrócenie grzeszników oraz o ustąpienie pandemii, która objęła świat (szczegóły pod zakładką RÓŻAŃCOWY SZTURM O ZMIŁOWANIE BOŻE).

Obecnie nadszedł czas na podjęcie kolejnej, czyli trzeciej Wielkiej Nowenny, tym razem przygotowującej polskich katolików do obchodów 200 rocznicy powstania tzw. Żywego Różańca. Dzieło to, powstałe we Francji, rozkrzewiło się na cały świat.

Do Polski Żywy Różaniec dotarł pod koniec XIX w. Jednym z pierwszych, którzy zajmowali się formacją jego członków, był bł.ks.Ignacy Kłopotowski, który od 1909 r. wydawał dla nich miesięcznik „Kółko Różańcowe”. Na dzień dzisiejszy polska wspólnota uczestnicząca w nim liczy aż 2 miliony osób, zgromadzonych prawie przy każdej parafii.

W pierwszą sobotę czerwca 2018 roku, podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, zainaugurowana została Wielka Nowenna Różańcowa.

Główne cele nowenny:

Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca

Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty

Patronowie nowenny:

Matka Boża Różańcowa

św.Jan Paweł II

bł.ks.Ignacy Kłopotowski

sługa Boża Paulina JaricotStałe intencje modlitwy:

O wzrost w wierze, nadziei i miłości

O rozwój wspólnot Żywego Różańca

O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła

O pokój na świecie i zgodę w rodzinach

O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe:

Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie

Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”

Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca

Moje przeżywanie nowenny:

Staram się dążyć do realizacji wyznaczonych celów

Pamiętam o intencjach i zadaniach szczegółowych

Rozważam tematy poszczególnych lat

Tematy poszczególnych lat nowenny:

2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego

2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary

2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem

2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych

2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego

2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących

2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku

2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów

2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świataModlitwa na jubileusz Żywego Różańca

Maryjo, Matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,
za służebnicę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico i Matko,
otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
Obdarz wszystkie swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża chwałę Boga
i przyczynia się do zbawienia ludzi.
Uproś nam dar świętego życia na ziemi
i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

„Przez kolejne dziewięć lat jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki Pauliny Jaricot, lecz przede wszystkim zobaczyć aktualność Różańca w różnych dziedzinach życia... chcemy także prosić Boga o rozwój działa Żywego Różańca w Polsce i na świecie” (ks. Sz.M.jw.).

Deklarację przystąpienia do Wielkiej Nowenny Różańcowej (0,15zł) można zamówić u Sióstr Loretanek 04-476 Warszawa ul.LŻeligowskiego 16/20 . Należy jednak pamiętać o tym, że nie mogą być zamawiane pojedyncze folderki, ale musi to być zamówienie zbiorowe np. dla wszystkich członków danej Róży albo najlepiej dla wszystkich członków Żywego Różańca w parafii.

Osoby, które przystąpią do Wielkiej Nowenny Różańcowej, zostaną wpisane do księgi pamiątkowej, która w 2006 roku, czyli na zakończenie nowenny, zostanie złożona przy grobie sługi Bożej Pauliny Jaricot w Lyonie.

WIELKIE NOWENNY POMPEJAŃSKIEW okresie 15 sierpnia do 7 października 2019 r. miała miejsce Wielka Nowenna Pompejańska za Ojczyznę, natomiast w 2020 roku, w dniach 13 maja do 5 lipca podjęto Wielką Nowennę Pompejańską dla całego świata w intencji nawrócenia grzeszników. „Liczymy na to – powiedział jeden z organizatorów tej nowenny - że jeden drugiego zapali do tej inicjatywy, nowenna rozleje się po całym świecie i będziemy mieli ludzi, którzy modlą się i w Australii, i w USA, i w Kanadzie, i w Afryce. Może druga czy trzecia edycja podobnej nowenny będzie miała już koordynatorów w różnych krajach w jedności z nami”. I rzeczywiście, od razu przyłączyła się do niej Polonia amerykańska. (Szczegóły pod zakładką RÓŻAŃCOWY SZTURM O ZMIŁOWANIE BOŻE).

Kolejna Wielka Narodowa Nowenna Pompejańska za Ojczyznę jako nowy Cud nad Wisłą, odbyła się w 2020 roku, który naznaczyła dramatyczna światowa pandemia COVID-19:

Wielka Nowenna GóreckaPodczas Wielkiego Odpustu Matki Bożej Góreckiej – Matki Kościoła, w dniu 1 czerwca 2020 czyli w II Dniu Zesłania Ducha Świętego – rozpoczęła się Wielka Nowenna Górecka, czyli 9 letni czas przygotowania do świętowania, w 2029 r. rocznicy 950-lecia Objawienia Matki Bożej, które w 1079 roku miało miejsce w Góreckim Świętym Gaju. Wydarzenie to uważane jest najstarsze objawienie maryjne w Polsce.

„W tworzącej się wtedy nowej rzeczywistości chrześcijańskiej roku 1079, przeszło sto lat po przyjęciu chrztu, Polska ciągle borykała się z kultem pogańskim. [Możliwe, że Maryja ukazała się w miejscu, gdzie znajdował się kiedyś kamienny krąg ku czci Swarożyca, przemieniając miejsce pogańskiego kultu w swoje sanktuarium]. Trzeba było Matczynej pomocy, Jej delikatności w tworzeniu nowego państwa, które swój początek wzięło z chrztu.

[„Lata odlicza niezwykły, długi różaniec zawieszony w kościele w 1983 r. przez ks. Jana Czekałę MSF. Każdy paciorek oznacza jeden rok od objawienia – co roku dokładany jest nowy. Teraz odliczanie stało się jeszcze bardziej intensywne, bo rozpoczęła się Wielka Nowenna Górecka, która ma być przygotowaniem do świętowania w roku 2029. Wśród planowanych akcji modlitewnych jest m.in. peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Góreckiej po tych polskich parafiach, które ją zaproszą”. (Szymon Babuchowski „Cisza na Krajnie” – „Gość Niedzielny” nr 33/2020)].

Z perspektywy czasu i zapisanej historii widzimy jak wiele dobra zrodziło się przez te 950 lat. Za wszystko pragniemy z całego serca podziękować i prosić o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny” (ks.Janusz Jezusek MSF „Nadzieja i życie” nr 3-4/2020).„Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym” (Paulina Jaricot).

wróć do strony głównej