wróć do strony głównej


ODLITWY O ODNOWĘ MORALNĄ NARODUBiskupi Polscy w liście pasterskim z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pisali, że nasi przodkowie wymodlili i wywalczyli niepodległość. Wolność jest dana i zadana, ciągle musimy walczyć, aby jej nie utracić.SZTAFETA RÓŻAŃCOWA

Św. Paweł w liście do Efezjan pisze: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6,12).

Mając świadomość tego, w dniu 27 października 2018 r polscy franciszkanie rozpoczęli Sztafetę Różańcową, która będzie kontynuowana do stulecia Cudu nad Wisłą, tzn. do 15 sierpnia 2020 r. „Wdzięczni Bogu i Maryi, Królowej Polski za odzyskaną niepodległość i uchronienia nas od nawały sowieckiej w 1920 r. podejmujemy duchową walkę z mocami zła, które niszczy nasz naród – napisali w apelu do wszystkich Polaków. Naszym orężem jest Różaniec święty.

Każdy uczestnik Sztafety podejmuje się przez jedną godzinę w tygodniu, przez cały czas trwania Sztafety, trwać na modlitwie różańcowej w następującej intencji: o wyzwolenie nas, naszych rodzin i całej naszej ojczyzny, od wszelkich zniewoleń demonicznych, skutków przekleństw, złorzeczeń, paktów i cyrografów diabelskich, praktyk okultystycznych, magicznych, spirytualistycznych, wpływu złej literatury, sztuki, muzyki, kinematografii, gier komputerowych itp.

Aby się zapisać do Sztafety Różańcowej wystarczy podać dzień tygodnia i godzinę, w której będziesz odmawiać Różaniec święty we wspomnianej intencji. Wystarczy wypełnić poniższy formularz, podając dzień tygodnia i godzinę. Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie potwierdzenie przystąpienia do akcji.

Osoby, które mają nieregularny plan tygodnia (pracują na zmiany, dużo podróżują itp.), mogą zapisać się jako "wolny strzelec". Osoby takie odmawiają Różaniec (w tygodniu godzinę czasu) w intencjach Sztafety w dowolnym dla siebie czasie.

W przypadku zaistnienia przeszkody w odmówieniu Różańca w wybranej godzinie, uczestnik szuka zastępstwa we własnym zakresie, może się zamienić z innym uczestnikiem. Kiedy jednak nie uda się znaleźć zastępcy, wtedy uczestnik odmawia godzinę Różańca w najbliższym wolnym terminie. Ważne, aby każdy uczestnik Sztafety w tygodniu poświęcił godzinę na modlitwę różańcową w intencjach Sztafety.

Zgłoszenia oraz pytania można także kierować na adres: poczta@niepokalanow.pl

PUBLICZNE RÓŻAŃCE

W październiku oraz na początku listopada 2018 r. Krucjata Młodych zorganizowała szereg publicznych spotkań różańcowych w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Modlono się w Krakowie, Tarnowie, Toruniu, Wejherowie, Wrocławiu, Lesznie, Nowym Sączu, Warszawie, Gliwicach, Gorzowie, Rzeszowie, Kędzierzynie-Koźlu, Olkuszu oraz Poznaniu. Po raz pierwszy odmówiono Różaniec w centrum Myślenic, Wieliczki i Wyszkowa. Poza tym, we Wrocławiu odbyły się® dwa dodatkowe spotkania modlitewne w intencjach zadośćuczynienia za grzech aborcji oraz za prześladowanych chrześcijan i ich krzywdzicieli” („Przymierze z Maryją” nr 103/2018).„Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami?” (św.Jan Paweł II).

wróć do strony głównej