wróć do strony głównej


OLSKA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ„Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, to różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi narody może będą karane za swą niewierność wobec Boga. Nie będzie totalnej zagłady, jeżeli potrafimy klęczeć i modlić się na różańcu” bo różaniec, to dar Matki do zmieniania świata” (ks.kardynał August Hlond SDB).„Od dłuższego czasu przyświeca wielu Polakom idea, aby Polskę opasała modlitwa różańcowa zdolna uprosić potrzebne łaski dla naszego kraju i łaskę dobrej przemiany w polskiej duszy. Z każdym dniem dramatyczniej wybrzmiewa bowiem pytanie: Polsko, co się z tobą stało ?! Czyż nie jesteś Ojczyzną Jana Pawła II i tylu wielkich Polaków ? Krajem o pięknej historii, bogatej heroizmem i wielkością serca swych dzieci ? Mesjaszem narodów – jak cię nieraz nie bez przyczyny nazywano ?

Tak, byliśmy w wielu wypadkach narodem wyjątkowym – wybranym. Pan Bóg przeznaczył nam ważny głos w historii ludzkości Były to m.in. wypowiedzi wielkich Polaków cytowane na całym świecie, lecz, niestety, szybko zapomniane, a nawet specjalnie spychane gdzieś na margines, żeby nie nadawać im znamion wielkiej wagi polskości. Zaistniało nawet zjawisko, które odnotowujemy szczególnie w świecie medialnym, nazywane antypolonizmem, tzn. jakaś dziana walka z polskością, z polskimi osiągnięciami, kulturą, narodem. Komuś zależy na tym, by nas po prostu nie było...

Mamy powody do dumy, że jesteśmy Polakami, że umiemy stanąć na wysokości zadania. Trzeba tylko umacniać w nas to, co moralnie najlepsze, czyli uczciwość wewnętrzną, która przekłada się również na uczciwość społeczną i polityczną... Stąd nasza wielka inwencja, żeby odratować w Polsce to, co się jeszcze da uratować. Mówił wielki sługa Boży kard. Stefan Wyszyński: "Polskę kocham bardziej niż własne serce. Po Bogu kocham ją najbardziej". Tak winien Ojczyznę traktować każdy Polak.

Niestety, nie udało nam się po wielkim zrywie "Solidarności", który przyniósł nam wolność, stworzyć zdrowego, silnego gospodarczo i moralnie państwa w Europie. Dziś jesteśmy świadkami ruin naszego wielkiego przemysłu i ludzkiego potencjału. Gdzież się podziały polskie kopalnie, huty i stocznie, zakłady włókiennicze, cementownie, cały wielki przemysł maszynowy ? Polskie miasta były pełne fabryk i różnych instytucji, które dobrze funkcjonowały, niosąc zysk i pomoc ludziom.

Nawet w trudnych czasach komunizmu czuliśmy się mieszkańcami Polski gospodarczo silnej, może nawet najsilniejszej spośród państw tzw. Układu Warszawskiego. Gdzie są pieniądze uzyskane za sprzedaną Polskę ? Kto uwłaszczył się najbardziej na naszej gospodarce ?... Wiele struktur, które mogły służyć narodowi, dzisiaj podlega obcym właścicielom i ta własność nie służy ojczyźnie, nie daje też perspektyw dla naszego życia... [Dziś] jesteśmy porażeni tym, co się w Polsce wyprawia. Nie możemy też zrozumieć, dlaczego ludzie muszą szukać chleba poza granicami kraju... W Polsce panuje bezrobocie... Do tego dochodzi problem demograficzny – rodzi się o wiele mniej Polaków. niż umiera, co oznacza, że znajdujemy się w sytuacji pełnego kryzysu. Na to nakłada się kryzys kultury i moralności... walka z Kościołem i duchowieństwem, ośmieszanie go w społeczeństwie, podważanie jego autorytetu, wprowadzanie do szkolnictwa nowych ideologii, które prowadzą na manowce.

Na dramatyczne pytanie: Co robić ? – odpowiedź mamy jedną: Pani i Królowa Polski z Jasnej Góry ! Jak obroniła naród w potopie szwedzkim, jak pomogła przeciwstawić się nawałnicy bolszewickiej w 1920 roku pod Warszawą, tak i teraz nas nie opuści. Dlatego musimy uprosić u Matki Bożej nowy Cud nad Wisłą, a nasza prośba winna być poparta Różańcem świętym... Wzywamy więc wszystkich Polaków, aby chwycili za różaniec i modlili się w intencji Ojczyzny. Niech w naszych sercach zaistnieje wołanie do Boga za pośrednictwem Matko bożej Różańcowej o nawrócenie Polaków i odrodzenie Polski.

Nie jesteśmy pierwsi, którzy prosili o to Maryję. Wielka modlitwa różańcowa wyzwoliła kiedyś Filipiny, doprowadziła do wyjścia Sowietów z Austrii, a ostatnio pomogła Węgrom. To są znaki, że Matka Boska jest łaskawa, gdy ludzie modlą się na różańcu... (ks.Ireneusz Skubiś „Różaniec za Ojczyznę” – „Niedziela” nr5/2014)


reprod. z folderka

Widząc narastającą, coraz bardziej dramatyczną sytuację ekonomiczno-społeczno-moralną w naszej Ojczyźnie, grupa osób świeckich i duchownych, dla której dobro Ojczyzny jest najwyższą wartością – w dniu 15 czerwca 2011 roku, zainaugurowała w Niepokalanowie Krucjatę Różańcową za naszą Ojczyznę. Motorem tego postanowienia były spektakularne owoce Narodowej Krucjaty Różańcowej na Węgrzech, które na oczach całego świata przemieniają ten kraj. „Wielkie zwycięstwo na Węgrzech już się dokonało, teraz trwa zwycięstwo w postaci przemiany sumień, odnowy ducha, przemiany postaw wielu Węgrów, którzy w dużej mierze byli zdemoralizowani, zdeprawowani przez dziesięciolecia systemu komunistycznego, przez propagandę laicką, dlatego krucjata na Węgrzech [wciąż] trwa”.

Podobnie jak u naszych przyjaciół, gdzie do modlitwy różańcowej przed laty wezwał naród węgierski, ksiądz Kardynał Józef Mindszenty, pisząc, iż „Węgry będą uratowane przez różaniec”, tak i u nas inicjatorom przyświecała myśl księdza Kardynała Augusta Hlonda, który powiedział: „Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo, to różaniec”. Ponadto wzięli pod uwagę cenne rady ks. Arcybiskupa (ordynariusza szczecińsko – kamieńskiego) Andrzeja Dzięgi, który w ten sposób stał się duchowym oparciem tej Krucjaty...

Intencja Polskiej Krucjaty przyjęła brzmienie: „Z Maryją, Królową Polski, módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”, a jej Hasło: „Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi”...

Miesiąc później, czyli 14 lipca 2011 roku, na Jasnej Górze zorganizowano spotkanie organizacyjno-informacyjne, powołano Sekretariat Krucjaty, ustalono formy jej propagowania, sposób i miejsca nadsyłania zgłoszeń do Krucjaty a także ustalono szereg wystąpień i spotkań. Krucjata różańcowa ruszyła w Polskę... Wkrótce do codziennej modlitwy różańcowej za Ojczyznę zaczęły zgłaszać się osoby indywidualne, wspólnoty i grupy modlitewne, które w Sekretariacie Krucjaty zaczęto skrzętnie odnotowywać.„Krucjata Różańcowa ? Skromny strumyczek wpisuje się w szlachetny nurt modlitwy – wielowiekowej modlitwy Kościoła i Polski ! Tylu ludzi się przed nami modliło! Także za Polskę. Podejmujemy modlitwę jako wyraz troski o Polskę. Podejmujemy codzienny Różaniec jako wyraz troski o Polskę. Pan Jezus mówi: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12, 49). Krucjata Różańcowa potrzebuje Chrystusowego ognia ! Krucjata potrzebuje ludzi, którzy cieszą się z każdego dobra, które czynią inni – może lepiej, doskonalej, gorliwiej. Krucjata potrzebuje ludzi samodzielnych, którzy rozumieją powagę sytuacji. Krucjata potrzebuje ludzi, którzy wierzą w moc modlitwy, wierzą Bogu bardziej niż ludziom... Chrystus pragnie, żeby Jego ogień płonął!” (ks.Jacek Bałemba SDB)

Powołanie Krucjaty w naszym kraju, odbiło się echem nawet w mediach publicznych. Także na kilku stronach internetowych przedstawiono to wydarzenie i powołano do istnienia nowe, podejmujące monografię Krucjaty... I tak, na chwilę obecną, po pięciu latach od powzięcia tej inicjatywy, do modlitwy różańcowej w ramach Krucjaty za Ojczyznę zgłosiło się zaledwie 124 530 osób... Wprawdzie w ciągu tych pięciu lat na terenie całego kraju podjęto wiele rozmaitych, ciekawych inicjatyw, ale to wszystko jest maleńką kropelką w wielkim morzu, bo popularność krucjaty, o czym świadczy tak mała liczba zgłoszeń, można nazwać znikomą.

Zresztą oceńcie Państwo sami. Biorąc pod uwagę to, że skuteczność modlitw krucjatowych w innych krajach zaczęła być dostrzegalna dopiero przy 10 procentowym udziale stanu liczebnego narodu – to my, do osiągnięcia tych 10 % czyli 3 800 000 zgłoszeń od 38 000 000 naszych rodaków, przy dotychczasowym tempie - na efekty Krucjaty musimy czekać jeszcze 152 lata (sic !), co zakrawa na żart i kompromituje nas w oczach całego świata...! A wziąwszy pod uwagę to, że do Niemieckiej Pokutnej Krucjaty Różańcowej, swego czasu zgłaszało się nawet po 20 000 osób dziennie, trzeba nam bardzo się zawstydzić, bo u nas średnia dzienna, jak dotychczas, wyraża się liczbą mniejszą niż 5 osób ... Półtora roku po rozpoczęciu Krucjaty Różańcowej, w Portugalii odmawiano codziennie milion różańców. Tak więc wygląda na to, że u nas coś jest nie w porządku... Może właśnie dlatego Polacy z holenderskiego miasta Eindhoven, wystosowali apel do rodaków w kraju: „Kochani, to niepojęte, z jak wielkim trudem rozwija się to dzieło, porównując do ilości wiernych w podobnej krucjacie w Austrii czy na Węgrzech. Przy tylu milionach Polaków w kraju i na świecie. Kto chce mieszkać w wolnej Polsce i kto chce wrócić do wolnej Polski, niech zacznie się modlić. To takie proste: jedna dziesiątka różańca! Po pewnym czasie nie zauważamy, że chcemy odmówić cały różaniec ! Polacy, obudźcie się ! Zagranica też się przyłącza !"Wprawdzie Krucjata Polska ma kierunek oddolny, powstała bowiem z inicjatywy wiernych, a nie hierarchów Kościoła, to chyba oczywiste jest, że takie dzieło musi mieć wyraźne poparcie oraz jasną, czytelną akceptację całego duchowieństwa wypływającą z poczucia odpowiedzialności za Krucjatę wobec Boga, Kościoła i Ojczyzny, a zwłaszcza wobec wiernych. Cieszy więc fakt, że „akcja zainaugurowana 15 czerwca 2011 r. podczas spotkania grupy wiernych w Niepokalanowie zyskała także poparcie polskiego Episkopatu „Na gorącą i pełną nadziei prośbę osób świeckich, które jako pierwsze podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, także księża biskupi diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad tym Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej” - poinformowali w oficjalnym komunikacie oo. paulini z Jasnej Góry, sprawujący obecnie duchową pieczę nad Krucjatą” (wg Łukasza Każmierczaka). Ale to za mało ! Nie sztuką jest poprzeć czyjąś inicjatywę, a potem opuścić ręce, bo żadne działanie – ani wielkie, ani małe - nie posunie się o krok, jeśli ograniczy się tylko do rozpoczęcia.

„Świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli” mówił błogosławiony Paweł VI. A jakimi świadkami tej tak ważnej sprawy jest prawie całe polskie duchowieństwo wobec wiernych ? W większości – żadnymi !

Jeśli wierni spotkają się z zachętą w swoich parafiach; jeśli księża nieustannie będą im o tym przypominali, dopingowali, rozliczali poszczególne miejscowości należące do parafii. Jeśli w każdym kościele, w widocznym miejscu znajdzie się jakiś plakat, jakiś jasny, czytelny komunikat; jeśli całe polskie duchowieństwo stanie się żywym świadectwem prawdziwości i poparcia dla złożonych przed Królową Polski deklaracji, to ludzie cały czas będą „w temacie” ! Będą mieli świadomość wielkiej wagi Krucjaty dla losów Ojczyzny... Jeśli wytłumaczą wiernym, że nawet codziennie odmawiany Różaniec za Ojczyznę z „Radiem Maryja” czy z jakąś inną rozgłośnią katolicką, nie świadczy o przynależności do Krucjaty, bo, aby włączyć ich do Krucjaty, muszą przesłać zgłoszenie ! Bez tego nigdzie nie są zarejestrowani i nikt nie wie o ich modlitwie; o tym ilu jeszcze Polaków modli się za Ojczyznę na różańcu. Zgłoszenie jest konieczne, bo tylko na tej podstawie można się zorientować, ilu nas uczestniczy w Krucjacie.

Niechaj więc każdy z nas, kto rozumie znaczenie Krucjaty za Ojczyznę - wszędzie, gdziekolwiek się znajduje, stara się świadczyć o niej ! Niech każdy kto ma rozum, serce i choćby odrobinę polskiej krwi, przypomni sobie, jak to Wyspiański kiedyś bardzo dosadnie smagał nas, wytkając, że mieliśmy Złoty Róg... I co z niego zostało ? Niechaj więc każdy baczy, by jak wtedy, nie został nam z niego tylko sznur ! A wiemy do czego w końcu może posłużyć taki sznur, kiedy jest już za późno, kiedy wszystko stracone, kiedy wszystko przepadło...!


reprod. ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_d%C4%99ty

„Jeśli chodzi o inicjatywę Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – powiedziała pani Wanda Półtawska - to myślę, że nie trzeba ludzi w Polsce uczyć, że mają się na różańcu modlić, ale chodzi o coś innego, o intencję, nie tylko o Różaniec ale o to jak mają się modlić i o co. Chodzi o to, żeby to była modlitwa w konkretnej, szczegółowej intencji... żeby ten Różaniec był w intencji i tego, co się nazywa Naród i tego, co się nazywa Ojczyzna. I to właśnie jest cel tej krucjaty, żeby poruszyć świadomość ludzi, że jest taka potrzeba, żeby ludzie pomyśleli o tym, że ta Ojczyzna jest zagrożona i trzeba się za Nią modlić... Niech się Polacy budzą, niech zrozumieją, że na przedzie jest Pan Bóg. Więc ja popieram takie dzieła, nie tylko was, ale wszystkie inicjatywy w obronie najwyższych wartości. A modlitwa za Ojczyznę, to jest wreszcie modlitwa nie egoistyczna, to nie jest modlitwa tylko za siebie...

Nie było dla mnie żadnych wątpliwości, że ja to poprę. I wspieram tę inicjatywę w swoich kontaktach z wieloma osobami. To nie jest głupstwo. Rzeczy wielkie powstają z rzeczy małych. Nie ma rzeczy wielkich, które mogłyby powstać od razu jako wielkie. Jeśli w ogóle są wielkie” (Fragmenty wywiadu z „Biuletynu informacyjnego Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę” V-VI 2013).

OCALMY OJCZYZNĘ ODMAWIAJĄC RÓŻANIEC

ks.Ireneusz Skubiś

„Apelujemy, by cała Polska zaczęła odmawiać Różaniec za Ojczyznę ! Jest to szansa na ocalenie konkretnego człowieka i kraju. Nie ocalą nas ani ONZ, ani Unia Europejska, ani wielkie Niemcy czy Rosja. Ocalić nas może tylko sam Bóg, wielka Jego moc i święta Opatrzność.

Trzeba nam więc wracać do Boga ! Wy, którzy bluźniecie, wracajcie do Boga ! Którzy łamiecie przysięgi małżeńskie, którzy się rozwodzicie i niszczycie życie swoje oraz własnych rodzin – wracajcie do Noga, doceńcie wartość życia rodzinnego ! Którzy krzywdzicie drugiego – dostrzeżcie w nim brata, wracajcie do Boga !

Musimy zacząć nowy rok od żarliwej modlitwy i od własnego nawrócenia. Dotykamy tutaj ogromnej mocy modlitwy różańcowej. Nieszczęścia, jakie przeżywa nasza Ojczyzna – dramaty gospodarcze, bezrobocie i wielka emigracja, zwłaszcza młodego pokolenia, fatalny stan służby zdrowia, bieda i problemy moralne – to wszystko wymaga wielkiej modlitwy wstawienniczej. Polskę uratuje dziś jedynie Różaniec ! Dlatego wołamy dziś do wszystkich Polaków, świeckich i duchownych: Chwyćmy za różaniec ! To jest lekarstwo, które może ocalić naród. Tylko Maryja może poprowadzić do zwycięstwa !

Niech modlitwa różańcowa zaistnieje w każdym polskim domu, w każdej polskiej rodzinie, w każdej polskiej duszy. Niech ona nas ocali ! Niech Różaniec ocali Polskę ! („Niedziela” nr 5/2014).

Wierni powinni mieć wewnętrzne przekonanie o tym – jak powiedziała siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy - że „Nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego by nie można rozwiązać przez różaniec”; że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37), jeśli tylko w tej sprawie wykażą dobrą wolę błagania Boga, poprzez różaniec, w intencji swej Ojczyzny.RÓŻANIEC - NA SZANIEC

pieśń Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj d

Straszny jest szczęk oręża. d

Już różaniec, różaniec, różaniec g d

Wytaczają żołnierze na szaniec. (x2) d A7 d


Gdzie ojczyzna Twa, niebios Wybranko, d

W bliznach twarz Twoja, nasza Hetmanko, d

W pobojowisk Ci w dymie ściemniała, d

Kiedy w Polski obronie stawałaś. A7 d


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Twoje ucho na głos czułe bitwy,

Która wre tam, gdzie szczere modlitwy,

Gdzie pokuta, gdzie w górę dążenie,

Tam gdzie czyste za drugich cierpienie.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


O niewiasto Ty z Apokalipsy,

Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy,

Leć, na skrzydłach dwóch - Orła Polskiego,

Obroń resztę potomstwa swojego.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Szatan widzi, że czasu ma mało,

Atakuje więc ziemię już całą,

Pieczętuje swe sługi na czołach

I zasiada na wielu już tronach.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Bój to jest nasz ostatni, Królowo,

Wkrótce świat się narodzi na nowo,

Wielki ogień tę ziemię przepali,

Raj zakwitnie, dla tych, co zostali.


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś,

Że w różańcu, w trzeźwości jest siła,

Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach,

Wstań narodzie, masz szansę zwycięstwa!


Ref. Zwyciężyłaś, Zwyciężaj


Splećmy łańcuch różańców przez Polskę,

Jubileusz uczyni nas wojskiem,

Niech zakwitną krokusy trzeźwości,

Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności.


Ref. Zwyciężyłaś, ZwyciężajNagranie tej pieśni można znaleźć na stronie: http://mp3.wp.pl/p/index/

Wierni winni mieć rozeznanie, że zwykła codzienna modlitwa za Ojczyznę, nawet z różańcem w ręku, to wcale nie to samo, co taka sama modlitwa zgłoszona na piśmie do Krucjaty. Bo to jest tak, jak z tymi, którzy związani są z przyjęciem ślubów osobistych w jakiejś istotnej sprawie, choćby w sprawie czystości... Są tacy, którzy mają upodobanie do życia w czystości i tak je przeżywają na zasadzie dobrej woli. Lecz obok nich są również tacy, co zachowują czystość zgodnie z wymaganiami złożonych przez nich ślubów. Ci pierwsi, w każdej chwili mogą zrezygnować z takiego trybu życia, mogą zaniechać narzuconej przez siebie dyscypliny. Ale tym drugim tak postąpić już nie wolno. Bo oni są związani ślubem, którego im nie wolno zerwać, gdyż wtedy zdradzą Boga. Bo ślub to nie jest „upodobanie”, ale zobowiązanie do jego wypełnienia, bez względu na to, czy w danej chwili podoba im się to...

I takie są zasady zgłoszenia do Krucjaty, gdzie człowiek wobec Boga i Matki Przenajświętszej – świadomie i dobrowolnie deklaruje się na piśmie, że zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej całej części różańca w intencji Ojczyzny. Musi więc dotrzymywać swego zobowiązania choćby był nie wiem jak zmęczony; choćby nie wiem jakie przeszkody stawały mu na drodze. Wierni muszą to wiedzieć, muszą rozumieć to ! Osoby, które zapewniły skuteczność Krucjacie portugalskiej, to ludzie, którzy podpisali zobowiązania, a nie ci, którzy sporadycznie modlili się we wskazanej intencji. Przystępując do Krucjaty Różańcowej, jej uczestnicy podpisywali zobowiązania wobec Matki Bożej, jako że ktoś, kto je podpisywał, tym samym mówił Bogu, że Bóg może mu ufać.

Gdyby więc wszyscy nasi rodacy odmawiający różaniec za Ojczyznę mieli świadomość, że uczestniczą w Krucjacie narodowej i wysłali swoje zgłoszenia do Sekretariatu, na pewno liczba jej uczestników uległaby zwiększeniu.


reprod z „Królowej Różańca Świętego” nr 3/2012

Zgłoszenia do Krucjaty można wysyłać cały czas. Jak podają komunikaty na internetowych stronach o Krucjacie : można je wypełniać na deklaracjach, które można pobrać ze strony internetowej www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl lecz jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania, to może napisać na zwykłej kartce i wysyłać na adres sekretariatu:

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę,

Sekretariat

96-515, Teresin - Niepokalanów

skrytka pocztowa nr 5

albo poprzez e-mail na adres: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Sekretariat nie wyręczy nikogo z konieczności dotarcia z informacjami o Krucjacie Różańcowej do Czcigodnych Pasterzy naszego Kościoła, do Kapłanów, Duchowieństwa, opiekunów wspólnot, moderatorów, redaktorów czasopism katolickich - parafialnych i ogólnopolskich, czy też pielgrzymów idących do Sanktuariów Maryjnych . Każdy z nas jest wezwany do zgłaszania pomysłów ale przede wszystkim wezwany jest do ODWAŻNEGO DZIAŁANIA bez przerzucania na barki innych osób własnych pomysłów, które chciałby zrealizować. Każdy jest powołany do tego, aby być organizatorem Krucjaty we własnej Wspólnocie czy w swojej miejscowości, chociażby przez kserowanie i rozkładanie w kościołach blankietów zgłoszeń do Krucjaty, przez powiadamianie o niej sąsiadów, czy też przez pocztę elektroniczną (e-maile) - wszystkich swoich krewnych i znajomych w różnych częściach kraju.

„Różaniec nie podważy prawideł historii czy ekonomii, nie zmieni węża w pluszowego misia ani skorpiona w pyzatego krasnala. Może jednak odwrócić kierunek i dodać rozwagi, aby tajemnic nie zastąpiły bajki na dobranoc. Może sprawić, że dom ojczysty opasany różańcowym ogrodem znów stanie się bezpieczny, a człowiek zachwyci się pięknem róż, będzie się modlił i w ten sposób uratuje siebie i świat” (ks.Jarosław Krzewicki).

„Inicjatorzy Krucjaty zachęcają także, aby oprócz modlitwy różańcowej, podejmować wyrzeczenia i posty oraz zamawiać Msze św. w intencji Ojczyzny. Wszystko po to, aby doprowadzić wreszcie do "przeorania moralnego narodu i jego nawrócenia". I o to chodzi tak naprawdę w Krucjacie Modlitewnej za Ojczyznę, a nie o wyborcze zwycięstwo partii konserwatywnej - co usiłują sugerować mainstreamowe media na czele z "Gazetą Wyborczą". Zasadniczym celem pozostaje - jak to ujął abp Andrzej Dzięga - "umocnienie ducha narodowego i poddanie się Polski prawu" Bożemu. Prawu, które "nie jest sprzeczne z żadnym godziwym prawem stanowionym przez ludzi", ale dopełnia je i nadaje "mu jeszcze głębszy sens" (Łukasz Każmierczak).

Zobacz także: http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,398,rozaniec-na-szaniec.html

„Pomódlmy się dzisiaj, aby wszyscy Polacy zrozumieli, co to jest Polska katolicka, co to jest Różaniec. Żeby wszyscy chwycili się za dłonie, a w dłoniach niech będzie różaniec” (o.Tadeusz Rydzyk CSsR).

A tak na marginesie – może by warto było zastanowić się nad tym, czy taki minimalizm, zakładający odmawianie „bodaj jednego dziesiątka Różańca codziennie w duchu Krucjaty za Ojczyznę” – nie obraża Boga. ? Czy można oczekiwać od Niego tak wiele w zamian za tak mało, jedynie za minimum ? Czy tak modlono się w krucjatach: austriackiej, portugalskiej lub jakiejkolwiek innej, które zakończyły się zwycięstwem...?


reprod. z „Miejsca Święte” nr 5/2004

BARDZO WAŻNE INICJATYWY WSPIERAJĄCE KRUCJATĘ

Wprawdzie liczna zgłoszeń do Krucjaty wciąż jeszcze nie jest zadowalająca, ale prawdziwie wierząca część Narodu, która rozumie powagę sprawy, nie ustaje w modlitwach pokutno-błagalnych, podejmując wszelkie możliwe inicjatywy wspierające to dzieło. Wierzymy w to, że dobry Bóg zechce docenić je.

1) Raz w miesiącu organizowane są nocne czuwania modlitewne na Jasnej Górze Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę dla wszystkich Polaków w Kraju i za granicą. Czuwania rozpoczynają się zawsze w piątek po Apelu Jasnogórskim (godz. 21:00) i kończą ok. 4:00 nad ranem. O 23.00 wygłaszana jest konferencja a o północy odprawiana jest Msza Święta.

2) Podczas czuwania na Jasnej Górze w dniu 27.12.13 w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, w obecności: ks.Jacka Bałemby SDB, o.Mirosława Bartosa gwardiana Niepokalanowa, ks.kanonika Juliusza Brzezickiego, ks.prałata Józefa Maja i ks.Stanisława Małkowskiego – nastąpiło oddanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

3) W każdą pierwszą sobotę miesiąca – w Gnieźnie i w Krakowie, przy relikwiach głównych świętych Patronów Polski: św.Wojciecha i św.Stanisława biskupa meczennika – odprawiane są pokutne Msze święte za Ojczyznę oraz modlitwa Różańcowa także za Ojczyznę.

4) Comiesięczna Msza święta oraz modlitwa różańcowa za Ojczyznę, mają miejsce także w Dukli, w Sanktuarium św.Jana z Dukli, kolejnego Patrona Polski.

5) Niektórzy księża biskupi np.JE ks.abp Andrzej Dzięga, który polecił Matce Najświętszej Krucjatę Różańcową za Ojczyznę, niemal w każdym wystąpieniu zachęcają wiernych do włączenia się do Krucjaty.

6) Biskup Świdnicki ks.Ignacy Dec polecił, aby w niedzielę, dnia 3 maja we wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytano napisany przez niego List Pasterski o diecezjalnym rozwoju Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Nie jest to jedyny list tego duszpasterza poruszający tematykę różańcową, gdyż w miesiącu październiku 2015 r., mając świadomość zagrożeń, wobec których może znaleźć się nasza Ojczyzna, skierował do swych diecezjan kolejny List Pasterski, zatytułowany: „Podejmujemy wspólną modlitwę różańcową”.

7) Od stycznia 2015 roku na Podbeskidziu ruszyła Nowenna codziennych 365 Mszy Świętych za OJCZYZNĘ. Najświętsza Ofiara jest Bogu codziennie składana już od 1 stycznia (od północy 01.01.15) Do inicjatywy zaproszeni zostali Parlamentarzyści, Radni, różne grupy zawodowe: nauczycieli, lekarzy, kapłanów, przedstawicieli mediów i wspólnoty różańcowe. Organizatorzy mają nadzieję, że ta inicjatywa z Podbeskidzia poruszy POLAKÓW i inne diecezje pójdą w nasze ślady.

8) Niektórzy księża proboszczowie np. w Zamościu, w Kościele Rektoralnym św. Katarzyny, w dn. 7 lipca 2013 w ramach tzw. Niedzieli Krucjatowej, podczas wszystkich Mszy Świętych mogli głosić Krucjatę Różańcową za Ojczyznę i wręczać deklaracje przystąpienia do tej modlitwy. Podobnie w kościele Księży Marianów na warszawskich Stegnach w Niedzielę Krucjatową uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę po każdej Mszy świętej w dniu 06.10.2013 r. mogli wygłosić słowa zachęty do parafian, aby zechcieli przystąpić do Krucjaty i na różańcu modlić się za Ojczyznę. Na bramie ogrodzenia wywiesili baner Krucjaty.

9) W parafii pw.Trójcy Świętej w Przemyślu 13.09.2015 r. zorganizowano Niedzielę Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Z Maryją Królową Polski modlono się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Podczas wszystkich Mszy świętych kazania głosił ks.Stanisław Małkowski, a poza tym, na każdej Mszy podawana była wyczerpująca informacja o Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę. Tego dnia udostępniono wiernym wszelkie dostępne materiały Krucjaty.

10) W Tarnowskich Górach już od kilku lat wierni codziennie odmawiają w kościele Różaniec święty za Ojczyznę.

11) Od dnia 25 sierpnia 2012 r. w parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie/k.Łodzi uczestnicy Krucjaty zorganizowali modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny. Od tej pory w każdą ostatnią sobotę miesiąca, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.40, gromadzi się ponad 50 osobowa grupa wiernych, która w ramach tzw. „Maratonu Różańcowego” odmawia cztery części różańca świętego w intencji Ojczyzny, zakończone Apelem Jasnogórskim.

12) Wałbrzych – w intencji rozwoju Krucjaty – Pielgrzymki, Jerycho Różańcowe – środowa intencja Nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

13) W wielu miejscowościach odprawiane są Msza święte oraz nabożeństwa różańcowe za Ojczyznę.

14) W wielu miejscowościach organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny.

15) W wielu miastach systematycznie organizowane są comiesięczne Różańcowe Marsze Pokutne i Pielgrzymki Różańcowe do sanktuariów.

16) W Poznaniu, każdy kolejny Pokutny Marsz Różańcowy rozpoczyna się o godz. 12.00 przed kościołem Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej. Na zakończenie odprawiana jest Msza Święta w odwiecznym rycie łacińskim (tzw. trydenckim) o godz. 14.00 u Ojców Franciszkanów w Sanktuarium Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej na Wzgórzu Przemysła.

17) W dniu 14.03.2013 godz. Miał miejsce wyjazd organizatorów Polskiej Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę - na Węgry, które już odniosły chwalebne zwycięstwo. Na Mszę Świętą Krucjaty zaproszony został Premier Węgier Wiktor Orban.

18) W dniach 1-3 maja, w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, odbywa się Marsz Patriotów przez trzy diecezje, czyli pielgrzymka patriotów na trasie: Szymanów-Rokitno-Warszawa (Krzyż Katyński, Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej Warszawa-Praga). Zakończenie Marszu wypada w święto Matki Boskiej Królowej Polski.

19) 11 listopada 2013 roku prawie sto osób otoczyło polski sejm z biało-czerwonymi flagami i portretami Matki Boskiej w dłoniach. W ten sposób stworzyli „żywy różaniec”, by modlić się w intencji parlamentarzystów. Spotkanie zorganizowała Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Odtąd inicjatywa ta powtarzana jest co roku w dniu Święta Niepodległości, czyli 11 listopada.20) Od 21 stycznia 2014 z Niepokalanowa na Jasną Górę wyszła zimowa męska pielgrzymka zanosząca do tronu Królowej Polski następujące intencje:

- Aby już na stałe przed Apelem Jasnogórskim było wezwanie przed dziesiątkiem Różańca, by Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu.

- Aby drzwi kościołów i sanktuariów (szczególnie z relikwiami świętych Patronów Polski) otwarte zostały na czuwania i modlitwę różańcową z piątków na pierwsze soboty miesiąca.

- O podjęcie przez inne narody Krucjaty Różańcowej za ich Ojczyzny.

- Aby młode pokolenie przyjęło nieskalany depozyt wiary katolickiej i obyczajów Ojców.

21) w Gietrzwałdzie i w innych miastach odbyły się czuwania i modlitwy w ramach organizowanych Triduum Różańcowych w intencji Ojczyzny.

22) Ks.infułat Ireneusz Skubiś wzywa Naród do Różańca ! W tygodniku „Niedziela” będzie comiesięczny specjalny dodatek wspierający modlitwę różańcową za Ojczyznę !

23) Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę wezwał rodaków przed wyborami do przystąpienia do nowenny modlitwy różańcowej codzienną Tajemnicą Zesłania Ducha Świętego o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Nowenna rozpoczęła się 16 maja w dniu św. Andrzeja Boboli Patrona Polski autora Ślubów Lwowskich, a jej ostatni dzień wypadał w Dniu Zesłania Ducha Świętego, 24 maja a więc w dniu wyborów.

24) Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę wystosował Apel uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – do wszystkich Biskupów, Kapłanów, całego Duchowieństwa, do ludzi świeckich, do wszystkich Polaków, aby z dniem 15 września 2015 roku, to jest w święto Matki Boskiej Bolesnej, zorganizować i rozpocząć w diecezjach, w parafiach oraz wśród naszych rodzin, 40 dni postu i modlitwy różańcowej aż do dnia wyborów (co najmniej jeden dziesiątek, najlepiej tajemnicę Zasłanie Ducha Świętego), a także aby ofiarować Mszę Świętą w intencji Polski.

25) W Niepokalanowie już po raz czwarty (2015 r.) zorganizowana była Konferencja patriotyczna pod hasłem: „Powstań Polsko” Obecny na Konferencji ks. bp Antoni Dydycz swoim wystąpieniem otworzył ją, a także, podczas Mszy świętej wygłosił kazanie.

26) Wydawany jest Biuletyn Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę do nabycia np. w księgarni patriotycznej ANTYK.

27) W prasie katolickiej, w rozgłośniach radiowych a także w katolickich i patriotycznych stacjach telewizyjnych nadawane są programy oraz komunikaty dotyczące Krucjaty.

28) Na popularnej stronie youtube.com prezentowane są filmy związane z Krucjatą Różańcową za Ojczyznę m.in. – „Jak organizować Pokutne Marsze Różańcowe”.

29) Na niektórych stronach katolickich w internecie, zamieszczane są informacje, plakaty, fotografie i relacje związane z Krucjatą Różańcową za Ojczyznę.

30) W największych miastach polskich, na ulicach ukazały się bannery wzywające rodaków do Krucjaty różańcowej za Ojczyznę.

Źródło: wszystkie w/w informacje zostały pozyskane ze strony: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl gdzie znajduje się ich znacznie więcej wraz z podanymi szczegółami.

„Wzywamy dzisiaj wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej za Ojczyznę. Niech nie będzie polskiej rodziny, w której by zabrakło różańca, niech nie będzie polskiego serca, w którym by nie zaistniała modlitwa różańcowa. Polacy, chwyćmy za różaniec w intencji naszej Ojczyzny, a naprawdę odmieni się jej oblicze” (ks.Ireneusz Skubiś).

Fragment orędzia Anioła Stróża Polski

przekazanego 12 maja 2012 r.,


reprod. ze strony http://www.duchprawdy.com/aniol_ave_oredzia_2013.htm

«Polacy! Zwróćcie wasze oczy na zranione oblicze waszej Matki i Królowej, która nieustannie oręduje za wami u Swego Syna! Podnieście wasze dłonie wysoko do nieba, pełni ufności w Miłosierdzie Boże, które ukazuje się nad waszym narodem! Nie oglądajcie się wstecz, nie spoglądajcie na Zachód ani na Wschód. Wasz naród ma pozostać silny wiarą, którą otrzymaliście jako dziedzictwo waszych ojców».

«Przygotujcie królewski tron w waszych sercach, a ujrzycie, że Zasiadający na Tronie otworzy wam umysły na Prawdę Bożą. Maryja z waszą pomocą zawsze zwyciężała i teraz także obiecuje wam zwycięstwo, albowiem pragnieniem Jej Syna jest wywyższyć naród polski ponad wszystkie narody».

«Zwycięstwo Królowej nie nadejdzie jednak bez współpracy i zaangażowania Jej dzieci, które muszą pamiętać o modlitwie, o wyrzeczeniu i czuwaniu. Jesteście pod płaszczem Niepokalanej Królowej, i chociaż zło otoczyło was ze wszystkich stron, znalazłszy popleczników w środowiskach władzy, to musicie pamiętać, że z serc wiernych oddanych dzieci, świadków prawdy i miłości, wznosi się Tron dla Chrystusa Króla i dla Jego coraz większej chwały»

«Nie rozstawajcie się z orężem waszej Matki, jakim jest Różaniec. [...]. Kto chwyta Różaniec - chwyta miecz, a kto przyłącza się do narodowej Krucjaty, ten zwołuje powstanie tak przeciw jawnym wrogom, jak i knującym spiski. Pamiętajcie, że to jest poważna walka, bo jest wymierzona przeciwko zwierzchności i panowaniu tego świata. A książę tego świata jest czujny».

«W historii waszego narodu stanęliście w momencie przygotowania do "dziejowego bierzmowania", w którym dokonuje się próba waszej wiary i próba sumień. Każde zwycięstwo odniesione w takiej próbie przyczyni się do zwycięskiego wprowadzenia ładu i porządku Bożego, który pochodzi od Ducha Świętego. To "bierzmowanie dziejowe" wymaga od was wszystkich świadectwa wiary. Bądźcie i pozostańcie silni wiarą!» (Nihil obstat: ks.abp Andrzej Dzięga, 17 maja 2013 r., NR 01d-1/2013]) Źródło: https://gloria.tv/media/wmY4Va1EyAD

„Zawsze trzeba się modlić, nie tylko miesiąc czy rok. Trzeba się modlić dopóki się będzie żyć. Myślę, że w naszej Ojczyźnie powinno nastąpić różańcowe pospolite ruszenie” (o.Bogumił Schab OSPPE).

***

Istnieją jeszcze inne krucjaty różańcowe w naszym kraju, takie jak: KRUCJATA RÓŻAŃCA RODZINNEGO, czy KRUCJATA MODLITW ZA ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU itp. ale obok nich są jeszcze krucjaty, które, choć nie opierają się na modlitwie różańcowej, to całym swym zaangażowaniem walczą o kształtowanie życia społecznego w naszej Ojczyźnie podług Bożej woli. Należą do nich KRUCJATA MŁODYCH (http://www.krucjata.org.pl/o_nas.php3) oraz krucjata MŁODZI W ŻYCIU PUBLICZNYM (http://www.piotrskarga.pl/krucjata---mlodzi-w-życiu-publicznym-w-warszawie-i-we-wroclawiu,4858,i.htmlJeden Bóg raczy wiedzieć, czy nawet tak bardzo, bardzo skromny NASZ udział w Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę, czy może wsparcie całego Kościoła w świętym Roku Miłosierdzia - dały tak błogosławione owoce. Faktem jest bowiem, że rok 2016 stał się dla nas Wielkim Opatrznościowym Rokiem Łaski Bożej, który na pewno przejdzie do historii jako niezwykły Rok.

W maju we wszystkich diecezjach, w całym kraju, uroczyście świętowaliśmy 1050 rocznicę Chrztu Polski

Także w maju, w Toruniu, konsekrowano okazałe Sanktuarium pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji oraz świętego Jana Pawła II, wzniesionej ze składek ogromnej rzeszy słuchaczy Radia Maryja, jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II.

W lipcu gościliśmy w naszym kraju ponad dwa miliony młodych ludzi z całego świata (ze 187 krajów) podczas Światowych Dni Młodzieży.

W sierpniu odbyły się w Licheniu Rekolekcje Narodowe pod przewodnictwem znanego charyzmatyka światowego ks. Johna Bashobory, które zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

W październiku miała miejsce Wielka Pokuta Narodowa z udziałem kilkuset tysięcy wiernych, co było ewenementem na skalę światową.

W listopadzie, w Warszawie-Wilanowie, udostępniono wiernym narodową Świątynię Opatrzności Bożej, która przed wiekami miała powstać jako wotum złożone Bogu za Konstytucję 3 Maja, lecz, ostatecznie stała się wotum dziękczynnym za wolność i niepodległość Polski.

I wreszcie, także w listopadzie, koniec roku liturgicznego zakończył się najważniejszym wydarzeniem, na które Polska katolicka czekała od lat – „uznaniem Panowania Chrystusa Króla nad Polską i całym naszym Narodem żyjącym w Ojczyźnie i w świecie”.

Rok 2017 rozpoczął się od kontynuacji wspólnej modlitwy różańcowej. W wielu miastach naszej Ojczyzny zorganizowano publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszyły się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi liczne uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizację mieszkańców kolejnych miast.

W całym kraju w nadzwyczaj uroczysty sposób obchodzono 100. Rocznicę Maryjnych Objawień Fatimskich, a podczas głównej uroczystości, która miała miejsce w dniu 6 czerwca w Warszawie, biskupi polscy ponowili AKT POŚWIĘCENIA POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, uroczyście obchodzono także 140 rocznicę Objawień Matki Bożej, jakie się tutaj wydarzyły. I właśnie w tym szczególnym roku jubileuszowym, pierwszy raz dostrzeżono związek tych objawień z politycznymi zamiarami mocarstw europejskich, które to mogły spowodować wielką tragedię narodową i już na zawsze zetrzeć Polskę z powierzchni Ziemi (Szczegóły pod zakładką ZADZIWIAJĄCA MOC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO).

W tymże roku – we wrześniu – odbył się na Jasnej Górze I Ogólnopolski Kongres Różańcowy, natomiast w Zakopanem - Międzynarodowy Kongres Maryjno Mariologiczny FATIMA W BOŻYM PLANIE ZBAWIENIA.

Wyprodukowano dwa filmy o Różańcu: „Teraz i w godzinę” oraz „Tajemnica Nowenny Pompejańskiej”.

Ale najważniejszym wydarzeniem na skalę światową, była akcja „Różaniec do granic”, zrealizowana w Święto Matki Bożej Różańcowej – 7 października, w której wzięło udział ok. miliona Polaków. Celem tego tak ważnego przedsięwzięcia było oplecenie modlitwą różańcową wszystkich granic naszej Ojczyzny – w intencji pokoju w Polsce oraz na całym świecie. Szczegóły tego wydarzenia przedstawiamy w oddzielnej zakładce.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny, w dniu 30 czerwca 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie zorganizowano ogólnopolski Dzień Pokutny, który odbywał się pod hasłem "Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej". Intencją hasła była potrzeba nawrócenia całego Narodu i pojednania z Bogiem, bo tylko to może dać ludziom prawdziwą wolność. W wydarzeniu tym uczestniczyli licznie przybyli pielgrzymi z całej Polski i zza granicy, a także przedstawiciele władz państwowych.

Także z okazji tej wyjątkowej rocznicy, „Nasz Dziennik” - pod zamieszczonym hasłem „Maryja prosi o różańcowe Jerycha” - publikuje wykaz miast polskich a w nich wykaz parafii z podaniem dni i godzin, które włączyły się (i ciągle się włączają) w Jerycha Różańcowe w intencji Ojczyzny.

Z okazji jubileuszu 100-lecia stygmatyzacji Świętego Ojca Pio oraz 50-lecia Jego przejścia do domu Ojca, rok 2018 został ogłoszony Rokiem św.Ojca Pio. A ponieważ w Polsce był to rok odzyskania niepodległości, wszystkie te rocznice powiązano ze sobą szczególnym węzłem modlitewnym, w myśl apelu tego wielkiego charyzmatyka, który wieczorem 15 lipca 1959 r. św. powiedział przez megafon do zebranych w kościele (ze swojej celi gdzie leżał chory) następujące słowa:„Pamiętajmy o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Szkaplerznej, będącej szczególną opiekunką dusz czyśćcowych. Polecajmy tej drogiej Matce święte dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich bliskich i kto wie, jak wielu z nich cierpi tam może – a nawet z pewnością – także przez nas... Prośmy Mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. Jeżeli my będziemy miłosierni w stosunku do nich, jeżeli – nie daj Bóg ! – i my będziemy musieli pójść do czyśćca, Pan Bóg sprawi, iż pojawią się inni, którzy pomogą z kolei nam”.

Tym szczególnym węzłem była akcja pod hasłem: „Z Maryją i Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”, której uroczyste rozpoczęcie w dniu 22 września godz. 21.37 w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, transmitowały na żywo media katolickie. Choć było to wydarzenie tylko jednodobowe (od rozpoczęcia do 23 września godz. 21.37), wcześniej zostało nagłośnione na cały obszar Polski, toteż przez w wielu kościołach po niedzielnych Mszach świętych, odmawiano przynajmniej dziesiątek Różańca w intencji swoich bliskich w czyśćcu cierpiących. Także w rodzinach oraz we wszelkich grupach duszpasterskich, w stowarzyszeniach, czy wspólnotach – modlono się za wszystkich Polaków poległych w powstaniach, na polach bitew, a także za zamordowanych w Sandarmochu, na Wyspach Sołowieckich, w Workucie na Wołynia, w Piaśnicy i w innych dziś zapomnianych miejscach. Do modlitwy zaproszono także kibiców polskich, aby nawet „podczas imprez sportowych, w tym czasie, Miłosierdziu Bożemu polecali zawodników, trenerów, pracowników klubów i innych sportowców, którzy zakończyli już ziemskie zawody”.

Nie bez znaczenia jest fakt, że władzę w naszej Ojczyźnie ostatnio sprawują ludzie przyjaźni Kościołowi i wartościom chrześcijańskim, którzy mimo nieustannych ostrych ataków opozycji, wciąż cieszą się dużym poparciem większości Narodu.

NIECH BĘDZIE UWIELBIONY BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY ! NIECH BĘDZIE UWIELBIONY CHRYSTUS KRÓL! NIECH BĘDZIE POCHWALONA NASZA NAJMILSZA MATKA, MARYJA, KRÓLOWA POLSKI !

„Trzeba nam wielkiej modlitwy (...) [trzeba] ekspiacji, ale także działania. Czas udawania, że nic się nie dzieje, już się skończył (...) Potrzebny nam jest nowy cud nad Wisłą. I wierzę, tak jak wierzył w to bł. Jan Paweł II, że my Polacy jesteśmy do takiego cudu zdolni..." (Tomasz P.Terlikowski).banner Krucjaty


wróć do strony głównej