wróć do strony głównejDZIE DWÓCH LUB TRZECH ZEBRANYCH W IMIĘ MOJE...„Różaniec święty, modlitwa nad wyraz chrześcijańska, zyskuje bardzo wiele na wzniosłości i skuteczności, gdy jest odmawiana wspólnie; powiedziałbym nawet, że spomiędzy innych ta modlitwa jest najstosowniejsza do wspólnego odmawiania” (o.Ludwik Fanfani OP).

„Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mk 18,20).„Różaniec święty, modlitwa nad wyraz chrześcijańska, zyskuje bardzo wiele na wzniosłości i skuteczności, gdy jest odmawiana wspólnie; powiedziałbym nawet, że spomiędzy innych ta modlitwa jest najstosowniejsza do wspólnego odmawiania – czy to publicznie w kościołach, czy też w rodzinach” (o.Ludwik Fanfani OP). „Modlitwa wspólna jest bowiem bardziej skuteczna od modlitwy indywidualnej dla złagodzenia gniewu Bożego, dla wyjednania Miłosierdzia Bożego. Z tego powodu Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, zawsze popierał modlitwę wspólnotową we wszystkich katastrofach i powszechnych klęskach.

Osoba, która odmawia sama Różaniec, ma tylko zasługę swego Różańca, a jeżeli go odmawia z trzydziestoma osobami, ma zasługę trzydziestu Różańców. Tak więc, chociaż chwalebne jest w ogóle odmawianie Różańca, to mimo wszystko, o ileż większą skuteczność, doskonałość tej czcigodnej modlitwy można uzyskać tworząc wspólnotę modlitewną. Na szczęście, bardzo wielu dokładnie to rozumie i stwarza coraz nowe, ciekawsze formy wspólnych zgromadzeń modlitewnych. Każdy więc, kto docenia taki sposób modlitwy, może dowolnie wybrać sobie i włączyć się przynajmniej do jednej z takich wspólnot. Bo „skoro Jezus Chrystus mówi nam, że Bóg wysłuchuje modlitw dwojga albo trojga, którzy się zgromadzą w Jego Imieniu, czyż nie można mieć nadziei, że tyle tysięcy dusz, zebranych na Różańcu, zostanie wysłuchanych ?” (wg Ojca Świętego Grzegorza XVI).„Różaniec odmawiany wspólnie jest najgroźniejszy dla szatana. Tworzy się bowiem tym sposobem zwycięska armia przeciw niemu. I chociaż nieraz z wielką łatwością może zatriumfować nad modlitwą osoby pojedynczej, to wielką trudność sprawia mu, gdy ta modlitwa jest złączona z modlitwą innych ludzi. Łatwo jest złamać jedną gałąź, lecz jeśli ją się złączy z kilkoma gałęziami, kto będzie mógł złamać tę wiązkę ? Nikt ! Jedność tworzy siłę... Jednoczą się żołnierze w korpusy wojskowe, aby rozproszyć swych nieprzyjaciół; łączą się często rozpustnicy dla swoich rozwiązłości i balów; jednoczą się sami szatani, aby zatracić nas. Dlaczego więc nie mieliby się łączyć chrześcijanie, aby cieszyć się towarzystwem Jezusa Chrystusa, aby złagodzić gniew Boży; aby przyciągnąć łaskę Boga i Jego miłosierdzie; aby skuteczniej zwalczać i zwyciężać szatanów ?” (św.Ludwik Maria Grignion de Montfort).

Największą wspólnotę tworzą wierni słuchacze „Radia Maryja” oraz innych mediów oraz lokalnych rozgłośni, którzy włączają się jednocześnie, w ustalonych godzinach do odmawiania Różańca w określonych intencjach.

Jak Polska długa i szeroka, w miesiącu październiku, w kościołach i w kaplicach spotykają się wierni, ażeby wspólnie przed Najświętszym Sakramentem modlić się na różańcu. W niektórych parafiach praktyka wspólnego odmawiania różańca, trwa dodatkowo jeszcze przez cały miesiąc listopad, kiedy Różaniec jest odmawiany za zmarłych często w połączeniu z wypominkami za nich.

Kolejną wielką grupę stanowią wszyscy ci, którzy na zakończenie dnia w łączności z Jasną Górą, tuż po Apelu Jasnogórskim, odmawiają dziesiątkę Różańca za Ojczyznę.

„W modlitwach prostych ludzi jest więcej mocy niż we wszystkich wielkich armiach i oświadczeniach świata” (Ronald Regan)

Od kilku lat stopniowo wzrasta liczba Polaków w kraju, a także za granicą, którzy włączyli się do wspólnej Krucjaty Różańcowej w intencji ukochanej Ojczyzny, błagając Boga o duchową przemianę naszego Narodu; o pomoc i ratunek dla doświadczanego Kraju. I chociaż udział w tek Krucjacie jest indywidualny, to i tak, w każdej chwili, jednocześnie modlą się za Ojczyznę tysiące ludzi dobrej woli, którym jest Ona droga. Do Krucjaty włączają się ludzie świadomi wielkiej wagi tego zbożnego dzieła i podejmują wiele cennych, ciekawych inicjatyw (patrz: POLSKA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ).

W wielu miastach systematycznie organizowane są Różańcowe Marsze Pokutne i Pielgrzymki Różańcowe do sanktuariów.

Każdego 2-go dnia miesiąca od godz.18.00, w Sanktuarium św.Jana Sarkandra (na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie), odmawia się wszystkie cztery części Różańca, a o godz. 21.00 odprawia się Mszę świętą. Od końca maja do pierwszej soboty października w tym samym miejscu odbywa się nabożeństwo 20 Sobót Różańcowych (patrz: NABOŻEŃSTWO DWUDZIESTU SOBÓT). Nabożeństwo odbywa się w soboty, w godzinach 8.00 – 10.00. A na początku października ma miejsce Święta Noc Modlitwy, w tym, modlitwy różańcowej. Czuwanie rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 19.00. Kończy się następnego dnia o 12.00 Mszą świętą.

Na początku miesiąca różańcowego – października 2010 roku - w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie, zorganizowano Triduum Różańcowe. Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszono w szczególności parafie, które włączyły się w program Wielkiej Nowenny Fatimskiej, wspólnoty Żywego Różańca, Legion Maryi, Wspólnoty Nieustającego Różańca, Podwórkowe Koła Różańcowe oraz wszystkich miłośników modlitwy różańcowej. Bogaty, trzydniowy program Triduum nawiązywał do hasła: "Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – to Różaniec” (ks.Kard. August Hlond).

Nowennę w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki zainaugurowano Triduum Różańcowe, które miało miejsce w październiku 2010 roku w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Modlitewne Triduum, któremu przyświecała myśl ks. kard. Augusta Hlonda : „Jedyna broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo - to Różaniec" - wspierano także postem w intencji Ojczyzny. Na Triduum przybyło wielu zatroskanych o losy Polski.

"Jedyna broń, której Polska używając, odniesie zwycięstwo - to Różaniec" - te słowa ks. kard. Augusta Hlonda przyświecały organizatorom Triduum Różańcowego, które tym razem odbyło się w marcu 2011 roku w Warszawie. Pod hasłem: „Różaniec naszym orężem", przez trzy dni wznoszo modlitwy do Boga w intencji Kościoła i Ojczyzny. Tydzień później kolejne Triduum Różańcowe w tych intencjach, odbyło się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Także w marcu 2012 roku, w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Wspólnota Nieustającego Różańca zorganizowała Triduum Różańcowe. Tę trzydniową modlitwę ofiarowano w intencji Ojczyzny, polecając Bogu i Matce Najświętszej najtrudniejsze nasze sprawy.

Kolejne „Triduum różańcowe” Wspólnot Nieustającego Różańca w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, miało miejsce w marcu 2014 roku. W tych dniach popłynęła do Boga gorąca modlitwa w intencji Ojca Świętego, księży biskupów, kapłanów oraz osób życia konsekrowanego.

W marcu 2012 roku w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie, ponad 250-ciu rodziców rozpoczęło modlitwę różańcową za dzieci w formie „Różańca Masowego Rażenia”.

Od stycznia 2015 roku, na wrocłaskim rynku odbywa się comiesięczny Publiczny Różaniec za prześladowanych chrześcijan. Zważywszy, że według badań organizacji Open Doors, na świecie prześladowanych jest ponad 100 milionów chrześcijan; że według Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, aż 170 tys. z nich co roku ginie śmiercią męczeńską – takie wsparcie, taka osłona modlitewna jest bardzo ważnym gestem dla naszych braci w wierze.

Źródło: http://www.piotrskarga.pl/publiczny-rozaniec-za-przesladowanych-chrzescijan,10766,i.html

„Gdy odmawiamy Różaniec, moc Boża mieści się w naszych rękach. Jeśli mamy przetrwać wszystko, co nam dzisiaj zagraża, miliony ludzi muszą być przekonane o konieczności i skuteczności modlitwy różańcowej” (ks.Józef Orchowski).

Od kilku lat trwa Różańcowa nowenna Pompejańska za Ojczyznę (patrz: NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ), w której modli się już kilka tysięcy ludzi. I tutaj, chociaż każdy sam odmawia swą nowennę, to codziennie, kilkaset osób jednocześnie, wznosi w niebo swe modły... Wiele wspaniałych, ofiarnych serc podejmie taką modlitwę myśląc o całym kraju, jak również o Polakach żyjących na obczyźnie. Ale są również pojedyncze i grupowe zgłoszenia naszych rodaków zza granicy: z USA, Włoch, Kanady, Austrii, Niemiec i Francji, którzy gdzieś daleko, na obczyźnie, wspierają nas modlitwą.

Modlitwą różańcową opasuje się miasta, parafie i kościoły, wypraszając łaski od Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej (patrz: OPASANE RÓŻAŃCEM).

Wspólny Różaniec jest odmawiany na rekolekcjach różańcowych oraz na wszystkich katolickich skupieniach formacyjnych; na wszystkich oazach i innych formach letniego wypoczynku, jaki organizują działacze katoliccy. Wszelkie pielgrzymki, każdego dnia, z różańcem w ręku chwalą Boga oraz Matkę Najświętszą. A przede wszystkim Różaniec wspólnie odmawia się w rodzinach, które są napełnione światłem Ducha Świętego; w rodzinach, które są świadome, że „Różaniec zawsze był modlitwą rodziny i za rodzinę” (św.Jan Paweł II).

W niejednej grupie modlitewnej, w niejednym sanktuarium często znajdują się tacy ludzie, którzy organizują, przez siedem dni i nocy, JERYCHA RÓŻAŃCOWE. A to, czego podjęli się wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej, być może jest pierwszą na świecie i jedyną wspólnotą, która zdobyła się na taki trud. Zresztą, proszę przeczytać:

PRZEKAŻ ŚWIATŁO CHRYSTUSAAni sekunda bez modlitwy

„W sobotę, 30 listopada 2013, w katedrze św. Michała Archanioła i św.Floriana Męczennika został zainaugurowany nowy rok duszpasterski w diecezji warszawsko-praskiej. Rozpoczął on dzieło Jerycha Różańcowego, które trwać będzie do listopada 2014 roku. W tym czasie bez dnia ani nocy przerwy, przez cały rok w archidiecezji trwać będzie modlitwa za Ojczyznę, która odbywać się będzie sukcesywnie w poszczególnych wspólnotach diecezji w cyklu 24-godzinnym albo 7-dniowym. Hasłem przewodnim inicjatywy Jerycha Różańcowego będą słowa „Przekaż Światło Chrystusa”.

Dzieło rozpocznie się dziś o godz. 17.00 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika nabożeństwem różańcowym. Po nim zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta inaugurująca Jerycho Różańcowe pod przewodnictwem ks.abp.Henryka Hosera SAC. Potem Jerycho podejmować będą konkretne parafie, wspólnoty zakonne, duszpasterstwa, a także np. szpitale. Wierni za przyczyną Patronki diecezji – Matki Bożej Zwycięskiej będą wynagradzać Bogu za grzechy, które wnoszą w życie Polaków tak wiele szkód i zamykają źródło Bożej łaski. „Będziemy wypraszać odnowę sił i głębokiego poczucia misji biskupom, kapłanom, zakonnikom i wiernym” – podkreślają organizatorzy tej szczególnej modlitwy.

Jak podkreślił w swoim słowie na temat dzieła ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji, Jerycho Różańcowe to modlitewny szturm do Nieba nawiązujący do wydarzeń z Biblii. Na jego program składa się nieustająca, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, codzienna Msza św., Koronka do Miłosierdzia Bożego… „To nasza broń przeciw nawet najbardziej zatwardziałym strukturom i działaniom zła. To szczególne dzieło ufnej modlitwy” – napisał ksiądz biskup.

Modlitwą objęte zostaną m.in. następujące intencje: wynagrodzenie za grzechy narodu i świata, za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski, o obudzenie ducha pokuty w Polakach, o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Maryi za zniewagi i profanacje oraz o pogłębienie ducha modlitewnego w rodzinach.

10 grudnia w Jerycho Różańcowe włącza się Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie. Modlitwa rozpocznie się tam o godz. 19.00 zapaleniem świecy i Mszą św. – Będziemy trwać na modlitwie całą dobę – powiedziała nam s.Andrzeja Biała, dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Jak mówi loretanka, pracownicy wydawnictwa będą modlić się m.in. w intencji Ojczyzny, Kościoła, rządzących.

Każda modlitwa jest bardzo potrzebna. Kiedy ludzie się nie modlą, widać gołym okiem, co się z nimi dzieje. Wierzymy w moc modlitwy, dlatego ją podejmujemy. Cieszymy się, że ks. abp Henryk Hoser zainicjował takie dzieło. Zapewne przyniesie ono dobre owoce – podkreśla s. Andrzeja. Samo zgromadzenie podejmie Jerycho Różańcowe jeszcze 20 grudnia br. Z kolei 15 grudnia Jerycho Różańcowe odbędzie się w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.

Cierpienie małych dzieci, które są często bez grzechu, jest zbawienne. W nich żyje Chrystus. Pan Jezus, który objawił się św. Siostrze Faustynie, powiedział, że „cierpiące dzieci utrzymują świat w istnieniu” – mówi kapelan szpitala ks. Jacek Bazarnik, dodając, że już na początku Jerycha będzie prosił małych pacjentów i ich bliskich, by ofiarowywali swe cierpienia w intencjach, które zostały podane przez kurię.

Jak wyjaśnia kapłan, w szpitalu, gdzie posługuje, już dwa razy – i to w cyklu tygodniowym – było organizowane Jerycho Różańcowe. – Z tą inicjatywą wyszedł personel szpitala i pacjenci. Przez cały tydzień zawsze ktoś trwał przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie – zaznacza ks. Jacek Bazarnik. Kapelan szpitala przypomina, że o Jerycha Różańcowe prosiła sama Matka Boża. – Jak możemy nie odpowiedzieć pozytywnie na Jej wołanie? – pyta ks. Bazarnik. Zauważa, że w świecie, w którym jest tak wiele zła, tylko Pan Bóg i Jego Matka mogą pomóc nam skruszyć mury, które nas otaczają i ograniczają. – To bardzo ważne, aby ludzkie serca otworzyły się na życie, na rodzinę, by wszyscy byli szczęśliwi, ale szczęściem, które pochodzi od Pana Boga – akcentuje.

Pomysł na organizowane Jerycha Różańcowego został zaczerpnięty z Biblii (patrz: JERYCHA RÓŻAŃCOWE)... Zgodnie z pierwotnymi założeniami, Jerychem Różańcowym może zostać nazwana jedynie siedmiodobowa nieustająca modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. W związku z tym diecezja warszawsko-praska została podzielona na rejony: każdy obejmuje siedem podmiotów podejmujących modlitwę przez kolejne dni 24 godziny na dobę.

– Ufając Bożym obietnicom, jak biblijny lud wybrany, będziemy wspólnie modlić się, zawierzając Chrystusowi nas samych, nasze wspólnoty rodzinne i parafialne, prosząc, aby On usunął to wszystko, co zamyka bądź blokuje nas na źródło Jego łaski, oraz umocnił to, co jest Jego życiem. Chcemy także wynagradzać Bogu za nasze grzechy osobiste i wspólnotowe – wyjaśnia biskup pomocniczy Marek Solarczyk” (wg Małgorzaty Pabis „Nasz Dziennik”)

Źródło:http://blogmedia24.pl/node/65038

„Czciciele różańca, ci poważni, a nie owi bezmyślni mechanicy, z pewnością odniosą zwycięstwo nad politykami w rozgorzałych zapasach między światłem a ciemnością” (ks.A.Żychliński)RÓŻANIEC PIĘCIU KONTYNENTÓW

W dniu 19 sierpnia 2010 roku podano do wiadomości: „Różaniec Pięciu Kontynentów” zostanie odmówiony dziś o godz. 15.00 we francuskim sanktuarium w Paray-le-Monial. Jest to znany na całym świecie ośrodek kultu Najświętszego Serca Jezusowego, związany z objawieniami wizytki, św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Inicjatywa jest częścią trwającego w Paray-le Monial w dniach 18-22 sierpnia Międzynarodowego Festiwalu Maryjnego. Można się do niej dołączyć w swoim miejscu zamieszkania dzięki bezpośredniej transmisji w światowej sieci 40 rozgłośni Radia Maryja. Zapisy do udziału w różańcu są przyjmowane na stronie internetowej Festiwalu (http://www.festivalmarial.com), na której można też pobrać tekst modlitwy i rozważań w języku francuskim.

Ten „światowy różaniec” był po raz pierwszy odmówiony przed rokiem w ramach poprzedniego Festiwalu Maryjnego. Zgromadził wówczas przy odbiornikach radiowych ponad 50 tys. ludzi w 40 państwach, którzy odmawiali go w 10 językach. W tym roku w czasie „Różańca Pięciu Kontynentów” rozważane będą tajemnice światła. Szczególną intencją modlitwy będzie ponowne odkrycie przez Francję swego powołania „pierworodnej córy Kościoła”.

W czasie różańca będą odtworzone fragmenty płyty kompaktowej „20 tajemnic różańcowych, odmawianych i rozważanych przez Jana Pawła II”, wydanej przez sanktuarium w Paray-le-Monial. (KAI/psd) Źródło: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,2736,paray-le-monial-rozaniec-pieciu-kontynentow.html

„Ustne, głośne odmawianie Różańca uczy, że modlitwa powinna angażować całego człowieka, a zatem również jego wymiar cielesny. Modli się bowiem cały człowiek nie tylko jego dusza. Modlitwa przenika całego człowieka, czyli jego sferę duchową, psychiczno-uczuciową i fizyczną” (ks.Marek Chmielewski).

NOCE MODLITWY WE WŁOSKICH POMPEJACH I W POLSCE

W sanktuarium Królowej Różańca w Pompejach pod koniec XIX wieku zapoczątkowana została Święta Noc Modlitwy, która poprzedza wielką uroczystość różańcową 8 maja i w pierwszą niedzielę października. Przez całą noc odmawiane są modlitwy, śpiewane hymny i pieśni. O północy odprawiane są Msze Święte – w sanktuarium, a także w kaplicach bocznych przez kapłanów przybywających z pielgrzymami z różnych stron świata. Niezliczone tłumy wypełniają świątynię. Wszyscy mają tylko jedno pragnienie: pomodlić się przed obliczem Matki Bożej w wybranym przez Nią miejscu cudownych łask. W te dwie noce zdarzają się nie tylko nadzwyczajne uzdrowienia ciała, lecz przede wszystkim uzdrowienia duszy. Owocem wspólnych modlitw jest nawrócenie serc, największy cud ze wszystkich. O wydarzeniach tych można się dowiedzieć z książki pt. „Cuda i łaski” autorstwa samego Bartola Longa, którego papież Jan Paweł II wyniósł w 1980 roku do godności błogosławionego

Na Kaplicówce w Skoczowie


reprod. z „Królowej Różańca Świętego” nr 2/2012

Również tutaj, wzorem Pompejów, Matka Boża Pompejańska upodobała sobie miejsce w maleńkim sanktuarium św.Jana Sarkandra na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, gdzie raz w roku, w październiku, z soboty na niedzielę przed świętem Matki Bożej Różańcowej, które przypada w dniu 7 października – organizowana jest Święta Noc Modlitwy, podczas której czuwanie rozpoczyna się w sobotę o godz. 19.00, a kończy się w niedzielę Mszą świętą o godz. 12.00.

Oto, jak opisuje tę Noc (z 2011 roku) jej organizatorka i uczestniczka Lidia Wajdzik:

„Setki rozmodlonych serc wielbiły Boga. Skoczowska Kaplicówka zajaśniała płomiennymi wezwaniami. W Świętą Noc (1–2 października 2011 r.) przez 27 godzin modlitwa niczym woń kadzidła wznosiła się ku niebu, przez serce Maryi.”

To tutaj, od prawie 5 lat, regularnie gromadzą się członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z wielu parafii różnych diecezji, którzy angażują się w dzieło krzewienia nowenny Pompejańskiej oraz jej czciciele. Owej Nocy Modlitwy odprawiono cztery Msze Święte. Każdy uczestnik czuwania mógł korzystać z niewyczerpanych duchowych bogactw, trwać w zadumie przed obliczem Jezusa i odpowiadać na Bożą miłość... Owoce tego modlitewnego czuwania potwierdzane były wieloma świadectwami głębokich przemian ludzkich serc i łask uzyskanych za wstawiennictwem Różańcowej Pani z Pompejów.

Zapewne wszyscy bez wyjątku w tę cudowną Noc otrzymali niezliczone łaski, pokój serca i wzbili się wysoko jak ptak w stronę nieba. Przyjdź i Ty po obfite dary duchowe na kolejną, czwartą już, Świętą Noc Modlitwy na Kaplicówce w Skoczowie, w sanktuarium św. Jana Sarkandra. (Lidia Wajdzik „Noc modlitwy zakwitła różami” „Królowa Różańca Świętego” nr 2(2)/2012 – tam znajdziesz całość). Szczegółowe informacje na stronie: www.pompejanska.pl.

Jeśli ktoś nie może pojechać do Sanktuarium na Kaplicówce na Noc Modlitwy ani na nabożeństwa różańcowe, to może łączyć się z obecnymi tam poprzez transmisją na żywo za pomocą internetu: www.kamera.pompejanska.pl

Oprócz uczestnictwa w Nocy Modlitwy, organizatorzy zapraszają również na:

- Nabożeństwa 20 Sobót Różańcowych, które odbywają się od końca maja do pierwszej soboty października. Każde nabożeństwo rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, a kończy się Mszą Świętą o godz. 10.00.

- Czuwanie Pompejańskie, które odbywa się każdego 2-go dnia miesiąca od godz.18.00, w Sanktuarium św.Jana Sarkandra, podczas którego odmawiane są 4 części Różańca, a o godz. 21.00 odprawiana jest uroczysta Msza święta.

Wszelkich informacji odnośnie powyższych nabożeństw udziela zelatorka ADŚ Lidia Wajdzik w Skoczowie tel. 33 853 37 20, kom.696 852 632).

Próba włączenia różnych krajów do wspólnego Różańca, z powodzeniem odbyła się poprzez związanie we wspólnocie modlitewnej znanych na całym świecie Sanktuariów Maryjnych:

GWIAŹDZISTA PROCESJA RÓŻAŃCOWA
w całej Polsce

Z inicjatywy Stowarzyszenia ,,Nowa Ewangelizacja” oraz Odnowy w Duchu Świętym, w dniu 8 października 2016r. w kilkudziesięciu miejscach Polski przeszła Gwiaździsta Procesja Różańcowa w intencji Ojczyzny.

„Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, rozświetla nam drogę do Jezusa, toteż poprzez publiczną modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny mamy Ją w tym naśladować i rozświetlić tę drogę Polsce” – wyjaśnia Małgorzata Stuła-Topolska, prezes Stowarzyszenia ,,Nowa Ewangelizacja”. – „Mamy rozświetlić polskie niebo – mówiła - podejmując publiczną modlitwę w intencji Ojczyzny po to, by Polacy zobaczyli Jezusa. Jeśli tak się stanie, to przemieni się całe nasze życie społeczne i narodowe, a przecież wszyscy tego chcemy.

W 1571 r., w obliczu zbliżającej się bitwy pod Lepanto, papież Pius V wezwał cały chrześcijański świat do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa nad islamem. Wtedy w całej Europie zorganizowano procesję różańcową” (wg http://blogmedia24.pl/node/75969)..\

Rok później, w dniu 7 października 2017 r., podobne, ale stokrotnie większe procesje zdążające na wyznaczone miejsca wzdłuż granic naszej Ojczyzny, podjęły za nią wspólną modlitwę błagalną, na świadectwo dla całego świata.


reprod. z „Gościa Niedzielnego”

OGÓLNOŚWIATOWA SZTAFETA RÓŻAŃCOWA

W 2002 roku, św.Jan Paweł II – dzień, w którym przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała - ustanowił także dniem modlitwy o uświęcenie kapłanów. W niedługim czasie grupa katolików irlandzkich, głównie osób świeckich, wystąpiła z inicjatywą podjęcia Ogólnoświatowej Sztafety Różańcowej za kapłanów. Uczestnicy sztafety, zgromadzeni w zgłoszonych do sztafety sanktuariach maryjnych, mieli prosić Najświętszą Maryję Pannę o wstawiennictwo i opiekę nad kapłanami, a przede wszystkim mieli prosić Pana Boga o szczególne łaski dla nich:

- o wytrwałość w modlitwie

- o cierpliwość i pokorę w znoszeniu cierpień dla Chrystusa

- o wierność przyrzeczeniom kapłańskim

- o doświadczenie mocy Krzyża.

Zasady sztafety różańcowej są proste: w każdym ze zgłoszonych sanktuariów kultu maryjnego, wierni modlą się w tym dniu o ustalonej godzinie, wyznaczoną częścią Różańca w intencji prezbiterów: za księży, diakonów i biskupów oraz dziękują Bogu za swoich duchowych przewodników. W ten sposób, w ciągu jednej doby, cały świat zostaje opleciony modlitwą za wszystkich duszpasterzy Kościoła.

W Polsce już od kilku lat inicjatywę tę podejmują dwa największe Sanktuaria Maryjne – w Licheniu Starym i w Częstochowie na Jasnej Górze. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, przejmuje „pałeczkę sztafetową” od któregoś z sanktuariów zagranicznych, a po skończonej modlitwie, symbolicznie przekazuje ją drugiemu polskiemu ośrodkowi kultu biorącemu udział w sztafecie – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski - na Jasnej Górze.

W ogólnoświatowej Sztafecie Różańcowej z roku na rok bierze udział coraz większą liczba sanktuariów – w roku 2011 było ich 48, w 2012 – 60, w 2013 – 66, a w 2015 - w wydarzeniu tym uczestniczyło już 80 miejsc kultu maryjnego rozsianych po całym świecie.

Warto dodać, że spośród sanktuariów, w których posługę duszpasterską pełnią księża marianie, do sztafety przyłączyły się także: Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie oraz Narodowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge w USA” (wg ks.Rafała Zalewskiego, prowadzącego licheńską część sztafety różańcowej). Źródło: http://www.lichen.pl/pl/24/n_761/ogolnoswiatowa_sztafeta_rozancowa

TELEMOST RÓŻAŃCOWYTelemost różańcowy 12.10.2013 połączył 10 sanktuariów maryjnych świata

Procesjonalnym wprowadzeniem figury Matki Bożej Fatimskiej i wideoprzesłaniem Ojca Świętego rozpoczęły się w rzymskim sanktuarium Matki Bożej Miłości (Madonna del Divino Amore) modlitwa różańcowa i adoracja eucharystyczna w łączności z papieżem i dziesięcioma sanktuariami maryjnymi na świecie. Uczestniczyli w nich także wierni zgromadzeni w sanktuariach maryjnych w: Lourdes, Nazarecie, Lujan, Vailankanni, Guadalupe, Akita, Nairobi, Banneux, Częstochowie i Marian Valley, które łączą się za pomocą telemostu. W swoim przesłaniu papież dał wyraz swej modlitewnej jedności „pod macierzyńskim spojrzeniem Maryi Panny”. Zapewnił, że spogląda ona na każdego „jak matka, z czułością, miłosierdziem, miłością”...

Wskazał, że „spojrzenie Maryi kieruje się nie tylko ku nam”, lecz „utkwione jest w Jezusie”. Dlatego „Maryja nam mówi, tak jak podczas wesela w Kanie: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Maryja wskazuje na Jezusa, zachęca nas, byśmy świadczyli o Jezusie, zawsze prowadzi nas do swojego Syna, Jezusa, bo tylko w Nim jest zbawienie, tylko On może przemienić wodę samotności, trudności, grzechu w wino spotkania, radości, przebaczenia. Tylko On”.

Jako pierwsi modlitwę różańcową poprowadzili katolicy z Nazaretu. Przeplatane śpiewami i świadectwami czuwanie w sanktuarium Matki Bożej Miłości i 10 sanktuariach maryjnych świata trwało całą noc, natomiast przez cały wieczór był transmitowany przez RAI (Radio Televisione Italiana) i CTV (Centro Televisivo Vaticano)]. pb (KAI) / Rzym / KAI 2013-10-12

źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/6379/Telemost-rozancowy-10-sanktuariow

Pomysł złączenia dzieci ze wszystkich krajów świata, narodził się w Wenezueli pod hasłem:

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU


reprod. z „Rycerza Niepokalanej” nr 5/2007

Święty ojciec Pio powiedział, że gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem".

I tak w 2005 r. w stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii, zrodziła się inicjatywa kampanii modlitewnej. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała wówczas: _Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wtedy świat na pewno by się odmienił na lepsze". Odtąd każdego roku w dniu 18 października, dzieci w wielu krajach modlą się na różańcu o pokój na świecie.

Z roku na rok kampania ta obejmuje kolejne kraje. Na wszystkich kontynentach dzieci spotykają się o godz. 9:00 rano i wspólnie odmawiają różaniec. Modlitwa prowadzona jest na placach, ulicach, w szkołach, przedszkolach, w szpitalach, sierocińcach, domach prywatnych...

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” wspiera tę akcję od początku jej powstania zachęcając wszystkich do włączenia się do wspólnej modlitwy, która odmieni świat. Zapraszamy do współpracy katechetów i uczniów, młodzież katolicką, dzieci i ich rodziców.

wg źródła: http://www.parafia-skarzysko-koscielne.pl/PKWP/pkwp.htmlW kolejnym biuletynie „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” (nr 7/2015), przypominając o tej szlachetnej akcji, napisano: „W niektórych krajach, choćby w Argentynie, internetowa strona akcji należy do najczęściej odwiedzanych... Sandra Liliana przyznaje: „Po raz pierwszy odmówiłam z córkami cały Różaniec. Było to wspaniałe doświadczenie ! Żarliwie modliłyśmy się o pokój na świecie”. Pewien ksiądz z Hanoweru (Niemcy) dziękuje nam za inicjatywę, dzięki której „odkrył modlitwę różańcową jako narzędzie nowej ewangelizacji”. Nauczycielka Yamileth Rivera z Miami (USA) jest szczęśliwa. Prosi nas o różańce dla uczniów i pragnie szerzyć ideę „wśród wszystkich znajomych, którzy mają dzieci”. Zapewnia: „Chcemy pozostać z wami”.

W tysiącach miejsc na świecie, dzieci samodzielnie wykonują różańce na dzień wspólnej modlitwy. W Paragwaju posłuży im do tego 50 pomarańczy i 5 pomeli. Gdzie indziej w sali gimnastycznej paciorkami są same dzieci, z których po dziesięcioro założy koszulki w kolorze czerwonym, białym, niebieskim, zielonym i żółtym, [czyli w barwach, które w różańcu misyjnym oznaczają poszczególne kontynenty]. Takie pomysły umożliwiają praktyczne wyjaśnianie Różańca i głębokie jego przeżywanie. Wielu rodziców i dziadków będzie miało niepowtarzalną okazję do odkrycia tego skarbu wraz z pociechami...”.


http://bratbogumil.pl/niepokalana/rozaniec/

„Różańcem chcę obsiać cały świat i o tę siejbę Moją toczy się ustawiczna walka, jak w Ewangelii. W tej siejbie Mojej może brać udział mnóstwo ludzi i każdy może współdziałać jak potrafi, na ile go stać, jest to bowiem wiązka miłości wszystkich chrześcijan na świecie i znak, po którym rozpoznają się prawdziwe dzieci Boga i Moje od krańca aż do krańca ziemi” (Matka Boża do Barbary Kloss).

wróć do strony głównej